1. Generasjon

 

1.  Vrold Ingebretsen Ulevåg, f. ca 1690 i Holte, Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Ingebret Herbjørnsen Myklebustad [1637 - 1707] og Marthe Pedersdtr. Holte), d. 1755.  (1) Gift 1717, med Berte Einersdtr. Ø. Askerøya, f. i Ø. Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Einer Henriksen Ø. Askerøya [1624 -     ] og Helje (?)Halvorsdtr. Løvdal).  (2) Gift 1733, med Anne Ellingsdtr. Ulevåg, f. ca 1714 (datter av Elling Knudsen Ulevåg [1689 -     ] og Kirsten Ånonsdtr.), d. 1783.

                             Barn med Anne Ellingsdtr. Ulevåg:

                      i.   Berte Vroldsdtr., f. 1734, d. 1809 i Tangvald, Dypvåg, Aust-Agder, ugift.

                     ii.   Gunhild Vroldsdtr. Ulevåg, f. 1738, d. liten.

           2.       iii.   Kirsten Vroldsdtr. Ulevåg f. 1739.

                    iv.   Rannei Vroldsdtr. Skattebunes, f. 1741, d. 1817.  Gift 24.04.1773 i Dypvåg, Aust-Agder,[1] med Simon Cortsen Lyngør - Ø. Sandøya, f. 1731 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Cort Hansen Yt. Lyngør [1681 -     ] og Helje Simonsdtr. V. Askerøya [1703 -     ]), d. 1800, yrke los.

                     v.   Anne Vroldsdtr. Ulevåg, f. 1743, d. 1814 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, ugift.

                    vi.   Tor Vroldsen Ulevåg, f. 1746, d. 1802.

                   vii.   Gunhild Vroldsdtr. Ulevåg, f. 1749, d. 1802.  Hun giftet seg med Christen Monsen, f. 1740 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1802.

           3.     viii.   Ingebret Vroldsen Skattebunes f. 1751.

                    ix.   Vrold Vroldsen Ulevåg, f. 1753, d. før 1802.

                     x.   Elling Vroldsen Ulevåg, f. 1753, d. liten.

 

 

2. Generasjon

 

2.  Kirsten Vroldsdtr. Ulevåg, f. 1739.  Gift 1763, med Lars Larsen Ø. Borøya, f. 1741 i Dynge (sønn av Lars Gundersen Ø. Borøya [1711 - 1777] og Mette Jensdtr. Borøya), d. 1791.

                             Barn:

           4.         i.   Vrold Larsen Ø. Borøya f. 1766.

                     ii.   Lars Larsen Øv. Borøya, f. 1769, d. 1824, yrke skipsfører.  Gift 1796 i Dypvåg, Aust-Agder,1 med Ingeborg Pedersdtr. Borøya, f. 1774 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Peder Gjerulvsen Y. Borøya [1723 - 1778] og Marte Clemetsdtr. [1729 - 1774]), d. 1846.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           5.       iii.   Mette Larsdtr. Øv. Borøya f. 1772.

                    iv.   Anne Larsdtr., f. 1776.

                     v.   Christen Larsen, f. 1779, d. før 1802.

                    vi.   Peder Larsen, f. 1781, d. før 1802.

                   vii.   Thor Larsen Ø. Borøya, f. 1786, d. 02.05.1844 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 09.06.1815 i Dypvåg kirke,[2] med Marte Ellingsdtr., f. 1787 (datter av Elling Matiassen Ullsryggen [1762 -     ] og Helje Pedersdtr. Y. Borøya [1756 - 1817]), d. 06.08.1837.

 

3.  Ingebret Vroldsen Skattebunes, f. 1751, d. 1817.  Gift 1782, med Inger Marie Tallaksdtr. Skattebunes, f. 1760 (datter av Tallak Kittelsen Skattebunes [1720 - 1789] og Åse Andersdtr. Skattebunes [1732 - 1801]).

                             Barn:

                      i.   Anne Kirstine Ingebretsdtr. Skattebunes, f. 1781, d. 1781.

           6.        ii.   Anne Kirstine Ingebretsdtr. Skattebunes f. 1783.

           7.       iii.   Åse Kristine Ingebretsdtr. f. 1785.

                    iv.   Åse Ingebretsdtr., f. 1789, d. 1861, ugift.

           8.        v.   Tallak Ingebretsen Ø. Sandøya f. 1792.

           9.       vi.   Vrold Ingebretsen Danielsnes f. 1795.

                   vii.   Berte Kirstine Ingebretsdtr. Skattebunes, f. 1798, d. ung.

 

 

3. Generasjon

 

4.  Vrold Larsen Ø. Borøya, f. 1766.  (1) Gift 19.06.1793 i Dypvåg kirke,1 med Helje Torjusdtr. Borøya, f. 1765 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Torjus Tjøstolvsen Yt. Borøya [1733 - 1801] og Kirsten Clemetsdtr. [1737 - 1787]), d. 1801.  (2) Gift 02.03.1803 i Dypvåg kirke, med Gunhild Pedersdtr., f. 1770 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Peder Gjerulvsen Y. Borøya [1723 - 1778] og Marte Clemetsdtr. [1729 - 1774]), d. 1841.

                             Barn med Helje Torjusdtr. Borøya:

                      i.   Kirsten Vroldsdtr. Borøya, f. 1794 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1794.

                     ii.   Lars Vroldsen Borøya, f. 1795, d. liten.

                    iii.   Lars Vroldsen Borøya, f. 1796, d. 1796.

                    iv.   Lars Vroldsen Borøya, f. 1798.

                     v.   Torjus Vroldsen Borøya, f. 1800 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,[3] d. 1800.

                    vi.   Torjus Vroldsen Borøya, f. 1801 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,3 d. 1801.

                             Barn med Gunhild Pedersdtr.:

           10.    vii.   Peder Vroldsen Øv. Borøya f. 1803.

                  viii.   Clemet Vroldsen Borøya, f. 1805 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,[4] d. 26.04.1826, yrke matros.

                    ix.   Jens Christian Vroldsen Borøya, f. 1807 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,4 d. 1832, yrke matros.

           11.      x.   Kirsten Helene Vroldsdtr. Borøya f. 1812.

 

5.  Mette Larsdtr. Øv. Borøya, f. 1772.  Forhold til Nils Bjørnsen V. Sandøya, f. 1775 (sønn av Bjørn Pedersen V. Sandøya [1734 -     ] og Christense Nilsdtr. [1748 - 1794]).

                             Barn:

                      i.   Nille Nilsdtr., f. 1794.

 

6.  Anne Kirstine Ingebretsdtr. Skattebunes, f. 1783, d. 1809.  Gift 1806, med Elling Pedersen Ø. Askerøya, f. 1778 (sønn av Peder Ellingsen Ø. Askerøya [1744 - 1797] og Anne Syversdtr. Skuggevik [1749 - 1804]), d. 1831.

                             Barn:

           12.       i.   Anne Ellingsdtr. Ø. Askerøya f. 1807.

 

7.  Åse Kristine Ingebretsdtr., f. 1785, d. 1809.  Gift 1808, med Syver Pedersen Ø. Askerøya, f. 1786 (sønn av Peder Ellingsen Ø. Askerøya [1744 - 1797] og Anne Syversdtr. Skuggevik [1749 - 1804]), d. 1812 i Lyngørslaget, yrke matros.

                             Barn:

           13.       i.   Peder Syversen Hovdan f. 1809.

 

8.  Tallak Ingebretsen Ø. Sandøya, f. 1792 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1882, yrke matros, senere los.  Gift 03.01.1817 i Dypvåg kirke,[5] med Mette Margrete Sørensdtr. Sandøya, f. 1794 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Søren Villesen Ø. Sandøya [1761 - 1836] og Mette Olsdtr. Flosta [1757 - 1833]), d. 1847, bosted (fam) på Klåholmen, Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           14.       i.   Thor Tallaksen Ø. Sandøya f. 14.05.1821.

           15.      ii.   Inger Marie Tallaksdtr. Ø. Sandøya f. 24.01.1824.

           16.     iii.   Mette Tallaksdtr. Ø. Sandøya f. 25.10.1826.

           17.     iv.   Søren Ville Tallaksen Ø. Sandøya f. 27.11.1829.

                     v.   Engelbret Tallaksen Sandøya, f. 21.07.1832 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,[6] d. 1852 i Göteborg, Sverige, yrke matros.

                    vi.   Ole Andreas Tallaksen Sandøya, f. 08.03.1835 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1835.

 

9.  Vrold Ingebretsen Danielsnes, f. 1795, d. 1860.  (1) Gift 15.12.1820 i Dypvåg kirke,6 med Johanne Marie Christensdtr. Joranstad, f. 1792 (datter av Christen Pedersen Holm Joranstad [1765 - 1813] og Karen Bjørnsdtr. [1765 - 1828]), d. 1863.  (2) Han giftet seg med Birte Christensdtr. (datter av Christen Pedersen Holm Joranstad [1765 - 1813] og Karen Bjørnsdtr. [1765 - 1828]).

                             Barn med Johanne Marie Christensdtr. Joranstad:

           18.       i.   Evine Marie Vroldsdtr. Skattebunes f. 05.02.1821.

           19.      ii.   Engebreth Vroldsen Danielsnes - Eidbostranda f. 20.12.1823.

           20.     iii.   Karen Christine Vroldsdtr. Skattebunes f. 13.07.1826.

                    iv.   Anne Kirstine Vroldsdtr. Danielsnes, f. 07.07.1829 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder.6

           21.      v.   Christen Wroldsen Skattebunes f. 21.06.1833.

 

 

4. Generasjon

 

10.  Peder Vroldsen Øv. Borøya, f. 1803 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,3 d. 1887, yrke bødker.  (1) Gift 11.12.1829 i Dypvåg kirke,6 med Ingeborg Olsdtr. Borøya, f. 1792 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Ole Larsen Yt. Borøya [1752 - 1807] og Johanne Gundersdtr. V. Sandøya [1752 - 1824]), d. 1835,[7] (("druknet sig selv i et Kjær paa Borøya. ")).  (2) Gift 13.12.1836 i Dypvåg kirke,6 med Ane Marie Andersdtr. Borøya, f. 1801 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,3 (datter av Anders Nilsen Ytre Borøya [     - 1815] og Ingeborg Hansdtr. Borøya [1774 - 1844]), d. 1878.

                             Barn med Ane Marie Andersdtr. Borøya:

                      i.   Vrold Peder Pedersen Borøya, f. 22.04.1836 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 01.06.1920 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke bødker, fisker.

           22.      ii.   Anders Jørgen Pedersen, Borøya f. 11.12.1839.

                    iii.   Ingeborg Oline Pedersdtr. Borøya, f. 16.09.1842 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.[8]

                    iv.   Klemet Pedersen Borøya, f. 12.12.1845 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 1848.

 

11.  Kirsten Helene Vroldsdtr. Borøya, f. 1812 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1884.  Gift 24.01.1843 i Dypvåg, Aust-Agder,[9] med Anders Olsen Sanden - Dypstø, f. 1812 i Sanden, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Ole Andersen Tybakken - Engholmen [1781 - 1836] og Barbra Ingebretsdtr. Krokvåg [1781 -     ]), d. 1879, yrke matros og skomaker.

                             Barn:

           23.       i.   Berte Guline Andersdtr. Dypstø f. 15.05.1845.

                     ii.   Ole Andersen Dypstø, f. 1847, d. 1852.

           24.     iii.   Gunhild Martine Andersdtr. Dypstø f. 05.11.1849.

           25.     iv.   Vrold Peder Andersen Nygård - Normannvik f. 29.05.1852.

                     v.   Olavia Andersdtr. Dypstø, f. 1854, d. 1854.

                    vi.   Anders Karesius Andersen, f. 21.09.1855 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

12.  Anne Ellingsdtr. Ø. Askerøya, f. 1807 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder.4   Gift 20.05.1834 i Holt, Aust-Agder,[10] med Lars Torsen Tvedestrand, f. 1809 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Tor Jensen Tveite [1773 -     ] og Else Gustavsdtr. Angelstad [1768 -     ]), yrke matros, fraktemann.

                             Barn:

           26.       i.   Elise Andrea Larsdtr. f. 1834.

                     ii.   Anne Kirstine Larsdtr. Tvedestrand, f. 1836, d. 1846.

                    iii.   Inger Marie Larsdtr., f. 1840.

                    iv.   Theresia Larsdtr., f. 1843.  Gift 1873, med Martin Mikalsen Tvedestrand, f. 1846 (sønn av Mikal Andersen), yrke styrmann.

           27.      v.   Thor Emil Larsen f. 26.02.1846.

           28.     vi.   Anne Kirstine Larsdtr. f. 12.11.1848.

 

13.  Peder Syversen Hovdan, f. 1809, d. 1867, yrke gårdbruker, garveri og skomakerverksted.  Gift 01.10.1833 i Dypvåg, Aust-Agder, med Marte Caroline Larsdtr. Hovdan, f. 1802 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,3 (datter av Lars Jensen Hovdan [1766 - 1808] og Larine (eller Laurine) Ottersdtr.), d. 1878, bosted (fam) på Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Aase Kirstine Pedersdtr. Hovdan, f. 14.04.1834 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 05.09.1845 (Drunknet i Hovdansvannet.).

           29.      ii.   Laurine Pedersdtr. Hovdan f. 12.11.1835.

                    iii.   Inger Marie Pedersdtr. Hovdan, f. 25.02.1838 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 05.09.1845 (Druknet i Hovdansvannet.).

           30.     iv.   Karen Kirstine Pedersdtr. Hovdan f. 27.04.1841.

           31.      v.   Syverine Lovise Pedersdtr. Hovdan f. 23.12.1843.

 

14.  Thor Tallaksen Ø. Sandøya, f. 14.05.1821 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1902, yrke skipsfører.  Gift 10.12.1847 i Dypvåg kirke,8 med Evine Marie Vroldsdtr. Skattebunes, f. 05.02.1821 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,6 (datter av Vrold Ingebretsen Danielsnes [1795 - 1860] og Johanne Marie Christensdtr. Joranstad [1792 - 1863]), d. 1902.

                             Barn:

           32.       i.   Tallak Emil Tallaksen Ø. Sandøya f. 30.07.1848.

           33.      ii.   Mette Margrete (Greta) Tallaksen f. 15.10.1850.

           34.     iii.   Hanna Marie Tallaksen f. 30.03.1853.

                    iv.   Vilhelmine Emilie Torsdtr. Sandøya, f. 13.05.1855 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 1902, ugift.

                     v.   Elise Marie Torsdtr. Sandøya, f. 16.08.1857 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 1857.

           35.     vi.   Else Marie Tallaksen f. 18.09.1858.

           36.    vii.   Thor Edvin Tallaksen f. 05.05.1861.

           37.   viii.   Aaselie Emilie Torsdtr. Sandøya f. 13.09.1863.

 

15.  Inger Marie Tallaksdtr. Ø. Sandøya, f. 24.01.1824 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1851.  Gift 13.12.1847 i Dypvåg kirke,8 med Elling Ingebretsen Ø. Sandøya, f. 10.12.1820 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 (sønn av Ingebret Ellingsen Ø. Sandøya [1783 -     ] og Maren Jensdtr. Sandøya [1792 -     ]), d. 1887, yrke matros og fisker.

                             Barn:

           38.       i.   Tallak Evinius Ellingsen f. 23.05.1848.

           39.      ii.   Mette Margrethe Ellingsdtr. f. 20.07.1850.

 

16.  Mette Tallaksdtr. Ø. Sandøya, f. 25.10.1826 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1889.  Gift 28.11.1850 i Dypvåg kirke,8 med Halvor Hansen Ø. Sandøya, f. 13.05.1826 i Nissedal, Telemark,[11] (sønn av Hans Ansteinsen Ø. Sandøya [1789 - 1854] og Ingeborg Gunnarsdtr. Lia [1785 -     ]), d. 1898, yrke tømmermann.

                             Barn:

           40.       i.   Ingeborg Halvorsdtr. Sandøya f. 01.08.1851.

                     ii.   Mette Margrete Halvorsdtr. Sandøya, f. 16.06.1855 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 1862.

           41.     iii.   Hansine Karine Halvorsdtr. Sandøya f. 30.11.1857.

           42.     iv.   Teodor Emil Halvorsen f. 06.10.1860.

                     v.   Mette Margrete Halvorsdtr. Sandøya, f. 1863 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1863.

           43.     vi.   Engebret Edvard Halvorsen Sandøya f. 25.11.1864.

                   vii.   Hans Andreas Halvorsen Sandøya, f. 24.08.1867 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.[12]

                  viii.   Mette Helvine Halvorsdtr. Sandøya, f. 27.04.1870 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12

 

17.  Søren Ville Tallaksen Ø. Sandøya, f. 27.11.1829 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1910, yrke skipsfører, senere fisker.  Gift 19.09.1857 i Dypvåg kirke,8 med Karen Nilsdtr. Eikeland - Nes, f. 02.10.1836 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,6 (datter av Nils Christophersen Eikeland - Nes [1788 -     ] og Ingeborg Christensdtr. Joranstad [1805 -     ]), d. 1906.

                             Barn:

                      i.   Inger Marie Tallaksen Sandøya, f. 24.05.1858 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12

                     ii.   Nikoline Emilie Tallaksen Sandøya, f. 03.02.1862 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1917, ugift.

                    iii.   Matea Margrete Tallaksen Sandøya, f. 12.11.1863 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1872.

                    iv.   Kristine PetterineTallaksen Sandøya, f. 17.10.1865 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 yrke 1910 husholderske i Tune.

                     v.   Tallak Emil Tallaksen Sandøya, f. 16.06.1867 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12

                    vi.   Nils Kristoffer Tallaksen Sandøya, f. 07.05.1870 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12

                   vii.   Mathea Margrete Tallaksen Sandøya, f. 02.10.1874 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.[13]

           44.   viii.   Severin Karl Tallaksen Ø. Sandøya f. 24.10.1878.

                    ix.   Ludvig Antonius Tallaksen Sandøya, f. 10.09.1880 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1895.

 

18.  Evine Marie Vroldsdtr. Skattebunes (Se ekteskap til nummer 14.)

 

19.  Engebreth Vroldsen Danielsnes - Eidbostranda, f. 20.12.1823 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder.6   Gift 1852, med Berte Helene Salvesdtr., f. 27.10.1817 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,[14] (datter av Salve Gundersen Kilsund [1782 - 1840] og Inger Pedersdtr. [1779 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Johanne Mathilde Engebrethsdtr. Eidbostranda, f. 30.04.1856 i Eidbostranda, Dypvåg, Aust-Agder.8

 

20.  Karen Christine Vroldsdtr. Skattebunes, f. 13.07.1826 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder.6   Gift 1853, med Ole Aslaksen Mosberg, f. 1829 (sønn av Aslak Tellevsen Mosberg [1792 - 1873] og Berte Torjusdtr. Kroken [1796 - 1839]), d. 1860.

                             Barn:

           45.       i.   August Bertinius Mosberg f. 26.12.1855.

                     ii.   Valdemar Johannes Mosberg, f. 02.09.1857 i Holt, Aust-Agder, d. 1932 i Amerika.

 

21.  Christen Wroldsen Skattebunes, f. 21.06.1833 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 29.04.1918, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke skipsreder, trelasthandler.  Gift 19.11.1858 i Holt, Aust-Agder,[15] med Susanne Aline Pedersdtr., f. 09.08.1832 (datter av Peder Salvesen Holmen [1801 -     ] og Marte Nilsdtr. Nerjordet [1803 -     ]), d. 26.09.1903, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

           46.       i.   Vrold Emil Wroldsen f. 18.10.1859.

           47.      ii.   Peder Martin Wroldsen f. 05.09.1866.

           48.     iii.   Johan Mathias Wroldsen f. 11.12.1870.

           49.     iv.   Susanne Karoline Wroldsen f. 26.01.1873.

           50.      v.   Anton Aaselius Wroldsen, Skattebunes f. 05.01.1876.

           51.     vi.   Johanne Marie Wroldsen f. 05.02.1880.

 

 

5. Generasjon

 

22.  Anders Jørgen Pedersen, Borøya, f. 11.12.1839 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,[16] d. 24.04.1916 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke matros.  Gift 18.12.1865 i Dypvåg kirke,12 med Anne Marie Axelsdtr. Lyngør, f. 27.01.1839 i Lyngør, Aust-Agder,16 (datter av Aksel Johannessen Yt. Borøya - Lyngør [1805 - 1875] og Helene Ansteinsdtr. Lyngør [1808 - 1881]), d. 1928.

                             Barn:

           52.       i.   Peder Andersen Borøya f. 04.05.1866.

                     ii.   Axine Helene Andersen, f. 11.10.1868 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 12.09.1951 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, ugift.

                    iii.   Annette Marie Andersdtr. Borøya, f. 10.08.1871 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.12

                    iv.   Helene Andersdtr. Borøya, f. 19.05.1874 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.13

                     v.   Nicoline Andersdtr. Borøya, f. 25.10.1878 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.13

 

23.  Berte Guline Andersdtr. Dypstø, f. 15.05.1845 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1875 i Risør, Aust-Agder.  Gift 14.12.1866 i Dypvåg kirke,12 med Thor Andreas Olsen Krokvåg - Åstø, f. 12.02.1842 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder,8 (sønn av Ole Christensen Krokvåg [1808 - 1879] og Ellen Kirstine Torsdtr. V. Askerøya [1806 - 1851]), d. 1920.

                             Barn:

                      i.   Olaf Thorsen Krokvåg, f. 25.10.1867 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.12

                     ii.   Elen Kristine Torsdtr. Åstø, f. 27.11.1869 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder.12

                    iii.   Kirsten Helene Torsdtr. Åstø, f. 16.11.1873 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.13

 

24.  Gunhild Martine Andersdtr. Dypstø, f. 05.11.1849 i Sanden, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 11.02.1872 i Holt kirke,12 med Aanon Axelsen Størdal, f. 1845 i Eikeland, Flosta, Aust-Agder (sønn av Axel Aanonsen Gårdalen [1817 -     ] og Maren Aaselia Jensdtr. [1815 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Mathilde Akselsen, f. 09.12.1872 i Holt, Aust-Agder.

                     ii.   Axel Axelsen, f. 12.03.1876 i Dypvåg, Aust-Agder.13

                    iii.   Anders Akselsen, f. 05.11.1880 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 1887.

                    iv.   Kirsten Aleksia Akselsen, f. 12.08.1883 i Dypvåg, Aust-Agder.[17]

 

25.  Vrold Peder Andersen Nygård - Normannvik, f. 29.05.1852 i Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 27.12.1877 i Dypvåg, Aust-Agder,7,13 med Anne Kathrine Larsdtr. Eie, f. 26.12.1854 i Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder,[18] (datter av Lars Stålesen Eie [1823 - 1906] og Pernille Pedersdtr. Valvik [1812 - 1881]).

                             Barn:

           53.       i.   Agnes Bertine Andersen f. 25.11.1879.

                     ii.   Anders Karesius Andersen, f. 24.03.1882 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.13   Forhold til Olga, f. 1887.

                    iii.   Petra Leonora Andersen, f. 11.09.1884 i Dypvåg, Aust-Agder.13

                    iv.   Peder Anton Andersen, f. 29.09.1886 i Dypvåg, Aust-Agder.17

                     v.   Kirsten Helene Gunhilda Andersen, f. 15.12.1893 i Dypvåg, Aust-Agder.[19]

                    vi.   Olaf Leonard Andersen, f. 16.09.1895 i Dypvåg, Aust-Agder.19

 

26.  Elise Andrea Larsdtr., f. 1834 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1915.  Gift 17.12.1856 i Flosta kirke, Aust-Agder,[20] med Gunder Laurens Ånonsen Gjerdalen, f. 24.06.1833 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,14 (sønn av Aanon Svensen Gjerdalen [1789 - 1858] og Anne Dortea Knudsdtr. Holmesund [1796 - 1868]), d. 1923, yrke los.

                             Barn:

                      i.   Anne Dorthea Gundersdtr. Gjerdalen, f. 22.09.1857 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 1897.[21]

           54.      ii.   Otta Amalie Gundersdtr. Gjerdalen f. 15.03.1859.

           55.     iii.   Aanon Gundersen Gjerdalen f. 08.09.1861.

           56.     iv.   Alise Gundersdtr. Gjerdalen f. 23.05.1864.

                     v.   Lars Gundersen Gjerdalen, f. 12.07.1867 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 1873.

                    vi.   Guttorm Severin Gundersen Gjerdalen, f. 29.10.1868 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 1873.

           57.    vii.   Andreas Emil Gundersen Gjerdalen f. 13.10.1871.

           58.   viii.   Lovise Gundersdtr. Gjerdalen f. 09.05.1873.

                    ix.   Gundine Andrea Gundersdtr. Gjerdalen, f. 13.09.1874 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,17 d. 1874.

           59.      x.   Lars Severin Gundersen f. 15.07.1876.

 

27.  Thor Emil Larsen, f. 26.02.1846 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1921, yrke maler, sjømann.  Gift 1873, med Anne Gurine Paulsdtr., f. 21.09.1844 i Egersund, Rogaland (datter av Paulus Andersen).

                             Barn:

           60.       i.   Agnes Larsen f. 04.12.1877.

                     ii.   Thora Larsen, f. 04.12.1877 i Holt, Aust-Agder.[22]

                    iii.   Torvald Larsen, f. 21.04.1880 i Tvedestrand, Aust-Agder,22 d. 21.10.1897, yrke sjømann.

           61.     iv.   Alfred Larsen f. 21.04.1880.

 

28.  Anne Kirstine Larsdtr., f. 12.11.1848 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1913.  Gift 29.11.1872 i Holt, Aust-Agder,[23] med Torjus Olsen Gjerdalen, f. 1842 i Seljord i Heddal, Telemark (sønn av Ole Tollefsen), yrke skipstømmermann, Fyrbøder ved sagbrug, d. 1917.[24]

                             Barn:

           62.       i.   Ane Olsen f. 10.08.1873.

                     ii.   Alise Olsen, f. 1875.

                    iii.   Ole Andreas Olsen, f. 1878.

                    iv.   Therese Olsen, f. 23.02.1887 i Flosta, Aust-Agder.

                     v.   Anna Olsen, f. 23.02.1887 i Flosta, Aust-Agder.[25]

 

29.  Laurine Pedersdtr. Hovdan, f. 12.11.1835 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 1882.  Gift 1868, med Salve Theodor Pedersen Nes - Hovdan, f. 16.11.1843 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,8 (sønn av Peder Salvesen Nes [1805 - 1876] og Johanne Jonsdtr. Buene [1819 - 1896]), d. 15.01.1922 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,[26] yrke gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Peder Martin Salvesen, f. 29.10.1869 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1893, yrke sjøman.

                     ii.   Johanne Nes, f. 10.07.1875 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 13.12.1966, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke lærer.

           63.     iii.   Louise Sofie Nes f. 23.03.1880.

 

30.  Karen Kirstine Pedersdtr. Hovdan, f. 27.04.1841 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 16.04.1898 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 26.01.1866 i Dypvåg, Aust-Agder,12 med Peder Pedersen Nes, f. 12.05.1835 i Østerå, Holt, Aust-Agder,10 (sønn av Peder Pedersen Nes - Østerå [1806 - 1891] og Marthe Jørgensdtr. [1816 - 1901]), d. 31.10.1897 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.19

                             Barn:

           64.       i.   Martha Jørgine Pedersen f. 09.09.1866.

                     ii.   Jørgen Severin Pedersen Nes, f. 17.09.1869 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 27.11.1895 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.

           65.     iii.   Peder Severin Pedersen Nes f. 27.07.1875.

                    iv.   Peder Olavus Pedersen, f. 27.05.1878 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 12.10.1883 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.

           66.      v.   Magnus Konrad Pedersen f. 07.05.1881.

 

31.  Syverine Lovise Pedersdtr. Hovdan, f. 23.12.1843 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 1883.  Hun giftet seg med Nils Einersen Hovdan, f. 22.09.1839 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Gunder Einersen Y. Borøya - Hovdan [1802 - 1890] og Anne Ellingsdtr. Hovdan [1807 - 1881]), yrke sjømann.

                             Barn:

                      i.   Anne Emilie Einersen, f. 02.09.1868 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder.7,12

                     ii.   Peder Einersen, f. 11.12.1870 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder.12

                    iii.   Gunder Einersen, f. 07.07.1873 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 17.01.1892, yrke sjømann.

                    iv.   Bernt Gunvald Einersen, f. 15.05.1880 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder.13

 

32.  Tallak Emil Tallaksen Ø. Sandøya, f. 30.07.1848 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 yrke skipsfører.  Gift 08.09.1873 i Dypvåg kirke,13 med Hanna Ellingsdtr. Sandøya, f. 15.12.1850 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 (datter av Elling Jensen Ø. Sandøya [1816 - 1895] og Regine Bergitte Ambjørnsdtr. [1819 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Thora Evine Tallaksen, f. 01.10.1878 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.13

                     ii.   Ragna Eleonore Tallaksen, f. 1880.

 

33.  Mette Margrete (Greta) Tallaksen, f. 15.10.1850 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.8   Gift 07.02.1878 i Dypvåg kirke,[27] med Tallak Evinius Ellingsen, f. 23.05.1848 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,7 (sønn av Elling Ingebretsen Ø. Sandøya [1820 - 1887] og Inger Marie Tallaksdtr. Ø. Sandøya [1824 - 1851]), d. 29.03.1935 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke styrmann.

                             Barn:

           67.       i.   Inga Emilie Ellingsen f. 12.11.1878.

           68.      ii.   Thorolf Edvin Ellingsen f. 09.02.1881.

                    iii.   Teodor Matias Ellingsen, f. 24.01.1885 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.[28]

 

34.  Hanna Marie Tallaksen, f. 30.03.1853 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.8   Gift 03.03.1875 i Dypvåg, Aust-Agder,13 med Jens Olavus Jensen Ø. Sandøya, f. 03.08.1846 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 (sønn av Elling Jensen Ø. Sandøya [1816 - 1895] og Regine Bergitte Ambjørnsdtr. [1819 -     ]), d. 1920, yrke skipsfører.

                             Barn:

           69.       i.   Elling Rikard Jensen f. 02.04.1876.

           70.      ii.   Thorvald Emil Jensen Sandøya f. 15.01.1879.

           71.     iii.   Ingeborg Helene Jensen f. 04.05.1882.

           72.     iv.   Agnes Jensen f. 24.03.1884.

                     v.   Hanna Jensine Jensen, f. 13.10.1888 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 02.03.1979.

 

35.  Else Marie Tallaksen, f. 18.09.1858 i Østre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 24.04.1936, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 25.05.1880 i Dypvåg kirke,13 med Peder Olsen Apallen, f. 17.10.1850 (sønn av Ole Pedersen Apallen [1821 - 1890] og Aase Marie Andersdtr. Ulevåg [1825 - 1905]), d. 15.03.1923, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke skipsfører, skipsreder.

                             Barn:

           73.       i.   Olaf Olsen Apallen f. 15.01.1880.

                     ii.   Trygve Olsen, f. 20.01.1883 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1944.

                    iii.   Peder Elias Olsen, f. 09.11.1887 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 01.11.1899, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           74.     iv.   Aasta Maria Olsen f. 02.09.1889.

           75.      v.   Edvin Apall-Olsen f. 17.12.1893.

           76.     vi.   Ansgar Apall-Olsen f. 21.02.1896.

                   vii.   Peder Elias Olsen, f. 25.01.1900 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 1924.

 

36.  Thor Edvin Tallaksen, f. 05.05.1861 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 gravlagt i Vera Cruise, yrke sjømann og ble uteseiler.[29]   Gift 24.08.1882 i Holt kirke, med Kirsten Stiansdtr. Østerå, f. 25.04.1864 i Østerå, Holt, Aust-Agder (datter av Stian Torkilsen Østerå [1825 - 1903] og Alloug Helene Jonsdtr. Hantho [1827 - 1908]), d. 27.04.1926 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Kirsten: Kirsten Stiansen/Tallaksen startet kolonialbutikken på Østerå.29

                             Barn:

           77.       i.   Thomas Edvin Tallaksen f. 08.07.1883.

                     ii.   Anna Sofie Tallaksen, f. 03.04.1886 i Østerå, Holt, Aust-Agder, d. 27.01.1956 i Østerå, Holt, Aust-Agder.  Gift 20.12.1922 i Holt kirke, med Godtfred Olsen, f. 14.08.1886 i Eidbostranda, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Gunstein Olsen Eidbostranda [1851 - 1911] og Gunnild Teresie Iversdtr. [1852 - 1932]), d. 26.02.1966 i Østerå, Holt, Aust-Agder, yrke styrmann.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           78.     iii.   Thora Katrine Tallaksen f. 04.11.1888.

           79.     iv.   Kirsten Johanne Tallaksen f. 20.02.1892.

 

37.  Aaselie Emilie Torsdtr. Sandøya, f. 13.09.1863 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,[30],12 d. 28.01.1941.  Gift 09.08.1889 i Dypvåg kirke,19 med Anders Emil Olsen Skattebunes - Ø. Sandøya, f. 06.04.1861 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,12 (sønn av Ole Pedersen Apallen [1821 - 1890] og Aase Marie Andersdtr. Ulevåg [1825 - 1905]), d. 19.09.1943, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Aagot Olsen, f. 11.07.1892 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 27.01.1979.

                     ii.   Anders Aasvald Olsen, f. 05.03.1896 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 03.09.1988.

                    iii.   Tor Olsen, f. 24.05.1897 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 03.07.1975 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                    iv.   Olaf Olsen, f. 09.12.1898 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 28.02.1978 i Røyken, Buskerud, yrke sjømann.  Han giftet seg med Martha Riise, f. 12.09.1899, d. 26.09.1994.

           80.      v.   Fridtjof Olsen f. 23.09.1900.

                    vi.   Effie Marie Olsen, f. 05.03.1902 i Dypvåg, Aust-Agder.

                   vii.   Leif Olsen, f. 01.11.1903 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 01.07.1981 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Han giftet seg med Aagoth Ingertha, f. 17.05.1913, d. 13.03.1976 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                  viii.   Wilhelmine Olsen, f. 06.12.1905 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 02.03.1998 i Oslo.  Gift 14.08.1937 i Dypvåg, Aust-Agder,[31] med Andreas Evald Olsen, f. 14.06.1902 i Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Søren Andreas Olsen [1873 - 1959] og Marta Marie Nilsen [1878 -     ]), yrke stuert.

 

38.  Tallak Evinius Ellingsen (Se ekteskap til nummer 33.)

 

39.  Mette Margrethe Ellingsdtr., f. 20.07.1850 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,8 d. 14.06.1877 i Kragerø, Telemark.[32]   Gift 23.07.1875 i Dypvåg, Aust-Agder,13 med Anders Evensen, f. 03.09.1851 i Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Even Mortensen Sunde [1813 -     ] og Ingeborg Lassesdtr. Teglverket [1815 - 1893]), yrke murmester i Kragerø.

                             Barn:

                      i.   Inger Marie Evensen, f. 04.01.1877 i Kragerø, Telemark.

 

40.  Ingeborg Halvorsdtr. Sandøya, f. 01.08.1851 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.8   Gift 04.10.1882 i Dypvåg kirke,13 med Olaf Torbjørnsen, også kjent som Ole, f. 20.09.1854 i Seljord i Telemark,[33] (sønn av Torbjørn Torbjørnsen [1820 -     ] og Liv Aslaksdtr. [1830 -     ]), yrke murer.

                             Barn:

                      i.   Lydia Teresie Olsdtr., f. 1883 i Dypvåg, Aust-Agder.

                     ii.   Hanna Matilde Olsdtr., f. 1885 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iii.   Ingeborg Olava Olsdtr., f. 1887 i Skien, Telemark.

                    iv.   Marie Olsdtr., f. 21.11.1889 i Bamble, Telemark.

                     v.   Torvald Emanuel Olsen, f. 14.06.1892 i Bamble, Telemark.

           81.     vi.   Inga Magrethe Olsdtr. f. 1894.

 

41.  Hansine Karine Halvorsdtr. Sandøya, f. 30.11.1857 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12   Gift 08.02.1892 i Dypvåg kirke,19 med Lars Salvesen, f. 11.05.1858 i Risør, Aust-Agder,[34] (sønn av Salve Olsen Risør [1816 - 1890] og Oline Olsdtr. [1820 - 1896]), d. 1905, yrke tømmermester.

                             Barn:

                      i.   Selma Otilie Salvesen, f. 04.10.1892 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Selma Otilie Salvesen, f. 14.07.1894 i Risør, Aust-Agder,[35] d. 1968.  Gift 29.01.1916 i USA, med Torvald Sigurd Olsen, f. 20.06.1893 i Skålevik, Flekkerøy, Oddernes, Vest-Agder (sønn av Ole Tobias Olsen Lindebø [1852 - 1904] og Nikoline Mathilde Eriksdtr. Skålevik [1854 -     ]), d. 04.02.1984 i USA.

                    iii.   Haakon Magdal Salvesen, f. 15.12.1896 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Laurits Halfdan Salvesen, f. 16.12.1897 i Risør, Aust-Agder.

 

42.  Teodor Emil Halvorsen, f. 06.10.1860 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 yrke skipsfører, d. 12.11.1956 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 15.09.1887 i Dypvåg kirke,19 med Marte Martine Berntsdtr. Ø. Sandøya, f. 30.04.1862 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Bernt Jensen Ø. Sandøya [1822 - 1902] og Marte Martine Jensdtr. Ø. Sandøya [1823 - 1904]), d. 1955.

                             Barn:

           82.       i.   Henry Martinius Halvorsen f. 24.03.1890.

                     ii.   Bernhard Markus Halvorsen, f. 17.05.1894 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 1895.

           83.     iii.   Mary Benedikte Halvorsen Ø. Sandøya f. 05.11.1896.

                    iv.   Martine Emilie Halvorsen, f. 22.07.1900 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.19

           84.      v.   Julie Halvorsen f. 12.06.1902.

                    vi.   Olinda Halvorsen, f. 19.10.1908 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 21.08.2009 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt 28.08.2009 fra Dypvåg kirke.[36]

 

43.  Engebret Edvard Halvorsen Sandøya, f. 25.11.1864 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.12   Han giftet seg med Anne, f. 1867 i Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Halvdan Matias Halvorsen, f. 1889 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

44.  Severin Karl Tallaksen Ø. Sandøya, f. 24.10.1878 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 08.10.1950, yrke styrmann, senere fisker.  Han giftet seg med Anny Agathe Berntsen, f. 21.10.1881 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (datter av Jens Berntsen Ø. Sandøya [1850 -     ] og Helvine Elise Andersdtr. Sandøya [1857 -     ]), d. 24.05.1951, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

           85.       i.   Selmer Konrad Tallaksen f. 01.11.1907.

                     ii.   Josef Herman Tallaksen, f. 19.02.1910 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 01.07.1939, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           86.     iii.   Susanne Agathe Tallaksen f. 11.11.1912.

           87.     iv.   Ellen Tallaksen f. 13.12.1914.

                     v.   Nancy Emilie Tallaksen, f. 23.01.1917 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,[37] d. 25.10.2010 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder.[38]

                    vi.   Ludvig Tallaksen, f. 30.10.1921 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,37 d. 01.07.1961, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

 

45.  August Bertinius Mosberg, f. 26.12.1855 i Tvedestrand, Aust-Agder,15 d. 10.07.1935, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 1877, med Ingeborg Helene Jørgensdtr., også kjent som Lina, f. 31.08.1854 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Jørgen Knudsen Tvedestrand [1828 -     ] og Berte Kirstine Tjøgersdtr. Dypvågdalen [1821 - 1867]), d. 04.06.1939, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Christine Mosberg, f. 1880.  reiste til USA,gift der. Hun giftet seg med Almand White.

           88.      ii.   Omar Antoni Mosberg f. 29.08.1882.

                    iii.   Bertha Mosberg, f. 14.11.1884 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1914.

                    iv.   Judith Konstanse Mosberg, f. 15.10.1887 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 11.07.1966, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 05.11.1932 i Tvedestrand, Aust-Agder,[39] med Tørres Tørressen Helsing, f. 25.03.1886 i Kristiania (sønn av Marting Helsing), d. 09.11.1939, gravlagt i Tvedestrand kirkegård,[40] yrke ingeniør.

           89.      v.   Ingrid Arnanda Mosberg f. 18.05.1893.

 

46.  Vrold Emil Wroldsen, f. 18.10.1859 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1905, yrke skibsfører/kjøpmann.  Gift 1882, med Anna Josine Christoffersen, f. 1861 (datter av Johan Christoffersen Tvedestrand [1812 - 1894] og Maren Henriksdtr. Borøya [1818 - 1902]), d. 1927.

                             Barn:

                      i.   Kristen Wroldsen, f. 21.03.1883 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.13

           90.      ii.   Johan Wrold Wroldsen f. 10.05.1885.

                    iii.   Susanne Kristina Wroldsen, f. 24.04.1889 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.19

                    iv.   Christen Samuel Wroldsen, f. 19.07.1890 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.[41]

           91.      v.   Valgjerd Wroldsen f. 15.03.1896.

 

47.  Peder Martin Wroldsen, f. 05.09.1866 i Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 18.09.1958, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke skibsfører, Disponent for Trelastforretning.  Gift 1895, med Inga Constanse Clemmetsen, f. 02.02.1871 i Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Clemet Clemmetsen [1838 - 1890] og Ingeborg Kirstine Hansdtr. Wroldsen [1841 - 1918]), d. 25.01.1940, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Kristen Clemens Wroldsen, f. 17.08.1896 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 17.10.1968, ugift, yrke skipsfører.

           92.      ii.   Ingeborg Susanne Wroldsen f. 01.10.1897.

           93.     iii.   Signe Wroldsen f. 15.04.1899.

                    iv.   Borgny Wroldsen, f. 21.01.1902 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 25.07.1997.  Gift 01.01.1922 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Lars Georg Wallace, f. 1891 i Vikør, Hardanger, Hordaland (sønn av Johan Daniel Wallace [1859 - 1935] og Anna Larsen Vikør [1868 - 1935]), d. 1963, yrke jordskiftedommer.

                     v.   Else Elisabeth Wroldsen, f. 01.08.1904 i Tvedestrand, Aust-Agder.39   Hun giftet seg med Finn Odd, U.S.A., yrke dispasjør.

                    vi.   Per Inge Wroldsen, f. 31.05.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 04.02.1972 i Oslo, yrke revisor.  Han giftet seg med Alfhild Mary Rustad, f. 24.03.1911, d. 06.11.1999 i Oslo.

                   vii.   Rigmor Wroldsen, f. 21.04.1916 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 10.07.2010 i Oslo.  Hun giftet seg med Robert Lauritz Sitter, f. 24.05.1919 i Namsos, Nord-Trøndelag (sønn av Herman Torbjørnsen Sitter [1886 -     ] og Julie Kristine [1885 -     ]), d. 01.03.1987 i Oslo.

 

48.  Johan Mathias Wroldsen, f. 11.12.1870 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1934 i USA, yrke skibsfører.  Forhold til Matilde Severine Tønnesen, f. 20.06.1869 i Holt, Aust-Agder (datter av Tønnes Tønnesen, Tvedestrand [1837 -     ] og Anne Margrethe Madsdtr. V. Askerøya [1845 -     ]), d. 01.03.1932 i Oslo.  Gift 06.04.1903 i Tvedestrand, Aust-Agder,26 med Anne Espeland, f. 31.10.1881 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Erik Grundesen Espeland [1850 - 1900] og Anne Torjesdtr. Våland [1852 - 1887]).

                             Barn med Matilde Severine Tønnesen:

                      i.   Dagny Hagen Wroldsen, f. 13.04.1895 i Tvedestrand, Aust-Agder,41 hendelse 01.09.1922 til New York, USA.[42]

                             Barn med Anne Espeland:

                     ii.   Alf Wroldsen, f. 04.11.1904, d. 1911.

                    iii.   Odd Wroldsen, f. 26.06.1906 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iv.   Karsten Wroldsen, f. 04.06.1908 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder.39

                     v.   Erik Espeland Wroldsen, f. 03.11.1910 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.26

 

49.  Susanne Karoline Wroldsen, f. 26.01.1873 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1945.  Gift 12.07.1894,41 med Jakob Maurits Ørbæk, f. 11.11.1869 i Fredrikshald (Halden), Østfold (sønn av Hans Jørgensen [1823 - 1904] og Bolette Marie Børresdtr. [1824 -     ]), d. 1954 i Søndeled, Aust-Agder, yrke konsul.

                             Barn:

                      i.   Bergljot Ørbæk, f. 09.08.1895 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 11.03.1989 i Oslo.

                     ii.   Harald Ørbæk, f. 19.07.1897 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 04.09.1921 i Risør, Aust-Agder.

           94.     iii.   Hjørdis Solveig Ørbæk f. 07.01.1900.

                    iv.   Alfhild Ørbæk, f. 16.10.1901 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 17.07.1993 i Risør, Aust-Agder.

 

50.  Anton Aaselius Wroldsen, Skattebunes, f. 05.01.1876 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 30.06.1927, yrke sagbrukseier.  Gift 22.04.1902 i Tvedestrand, Aust-Agder,41 med Karen Amalie Hegland, f. 22.04.1880 i Holt, Aust-Agder,23 (datter av Torjus Åsulvsen Hegland [1851 - 1940] og Elise Olsdtr. Bronsbu [1850 - 1934]), d. 09.07.1970.

                             Barn:

                      i.   Susanne Wroldsen, f. 04.01.1903 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 27.07.1993 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 01.03.1939, med Gunnar Aslaksen Fagerheim, f. 10.12.1902 i Holt, Aust-Agder (sønn av Aslak Andersen Lien [1849 -     ] og Anne Jakobsdtr. Harkjær [1863 -     ]), d. 01.02.1995 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                     ii.   Elise Wroldsen, f. 14.10.1904 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.05.1995.

           95.     iii.   Arnor Wroldsen f. 20.07.1906.

           96.     iv.   Kristen Wroldsen f. 10.01.1909.

           97.      v.   Rolv Wroldsen f. 15.02.1911.

           98.     vi.   Kari Wroldsen f. 03.09.1912.

           99.    vii.   Anton Aage Wroldsen f. 30.10.1915.

 

51.  Johanne Marie Wroldsen, f. 05.02.1880 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1963.  Gift 28.05.1906 i Tvedestrand, Aust-Agder,41 med Marcus Tørjesen, f. 26.06.1879 i Frydendal, Risør, Aust-Agder (sønn av Thor Tørjesen [1829 - 1887] og Maren Knutsdtr. Moen [1837 - 1904]), d. 06.02.1926, yrke apoteker i Langesund.

                             Barn:

                      i.   Finn Tørjesen, f. 24.11.1908 i Kristiania, d. 09.04.1940, yrke marineløytnant.  Falt 9 april 1940 ombord på torpedobåten Dristig,hvor han var sjef.Det var på Vestlandet,er begravet Hordabø Kirkegard ,Manger. Han giftet seg med Astrid Haraldsen.

                     ii.   Arne Tørjesen, f. 17.09.1910 i Kristiania, d. 1950, yrke tømmermester.  Han giftet seg med Asta Hovde Hansen.

                    iii.   Marit Tørjesen, f. 27.09.1918 i Halden, Østfold, d. 11.07.2007 i Bærum, Akershus, bisatt 17.07.2007 i Helgerud kirke.36   Hun giftet seg med Emil Bødtker Matheson Nitter, f. 11.07.1915 i Gjøvik, Oppland (sønn av Peter Lorentz de Ferry Nitter [1869 - 1946] og Emilie Pauline Matheson [1875 - 1962]), d. 25.10.2005 i Bærum, Akershus,36 gravlagt 31.10.2005 fra Helgerud kirke.

 

 

6. Generasjon

 

52.  Peder Andersen Borøya, f. 04.05.1866 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1951, yrke styrmann.  Gift 24.08.1908 i Dypvåg, Aust-Agder, med Helma Olsen, f. 01.08.1885 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,7,13 (datter av Ole Nikolai Jensen V. Sandøya - Borøya [1856 -     ] og Anne Jensdtr. Borøya [1856 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Alf Andersen, f. 16.12.1908 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 06.07.1979 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke fisker.  Gift 22.02.1933 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Gudrun Alise Knutsen, f. 24.05.1910 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,26 (datter av Anders Marcus Knutsen Østerå - Gjeving [1890 - 1969] og Anna Gustavsdtr. Olsen Berge [1886 - 1974]), d. 03.05.1997 i Arendal, Aust-Agder.

           100.    ii.   Olaf Andersen f. 31.08.1910.

           101.   iii.   Anne Marie Andersen f. 21.11.1911.

           102.   iv.   Leif Andersen f. 16.04.1914.

                     v.   Peder Herbert Andersen, f. 01.05.1916 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,37 d. 31.07.1996.

           103.   vi.   Oscar Andersen f. 22.12.1918.

 

53.  Agnes Bertine Andersen, f. 25.11.1879 i Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 17.02.1958 i Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 19.12.1900 i Dypvåg kirke,19 med Lars Christian Haglund, f. 15.11.1874 i Vestre Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Adolf Elias Martin Haglund [1852 -     ] og Lovise Marie Larsdtr. [1852 -     ]), d. 15.03.1927 i Dypvåg, Aust-Agder, yrke skipsfører.

                             Barn:

           104.     i.   Christian Adolf Haglund f. 15.03.1901.

                     ii.   Vrold Peder Anton Haglund, f. 1903, d. 1903.

           105.   iii.   Lillie Mabel Haglund f. 23.09.1904.

           106.   iv.   Agnes Larena Haglund f. 20.02.1909.

           107.    v.   Valgerd Haglund f. 1912.

 

54.  Otta Amalie Gundersdtr. Gjerdalen, f. 15.03.1859 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 1922.  Gift 18.12.1888 i Flosta, Aust-Agder,25 med Johan Edvardsen, f. 25.10.1864 i Bohuslän, Sverige (sønn av Edvard Eliassen).

                             Barn:

                      i.   Alfred Edvardsen, f. 1891.  Han giftet seg med Hasle Myrte Herrick.

                     ii.   Gunnar Emil Edvardsen, f. 19.12.1895 i Flosta, Aust-Agder.  Han giftet seg med Anna Andersen, f. i Arendal, Aust-Agder.

           108.   iii.   Elise Andrea Edvardsen f. 18.08.1899.

                    iv.   John Edvardsen, f. 27.07.1902 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,[43] d. 1977.  Han giftet seg med Ruth Flakk, f. 1902 i Birkenes, Aust-Agder, d. 1963.

 

55.  Aanon Gundersen Gjerdalen, f. 08.09.1861 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 1944.  Gift 05.12.1891 i Barbu, Aust-Agder, med Elene Gundine Pedersdtr. Dahl, f. 20.11.1866 i Flosta, Aust-Agder,20 (datter av Peder Ellingsen Dahl [1829 -     ] og Elise Nilsdtr. Narestø [1839 - 1911]), d. 04.01.1951 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Gunder Edvin Gundersen, f. 23.10.1892 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder.43

                     ii.   Gunnar Ellis Aanonsen, f. 20.09.1893 i Flosta, Aust-Agder, d. 10.07.1973.

                    iii.   Petter Eugen Aanonsen, f. 23.10.1897 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 07.12.1973.

           109.   iv.   Aagot Ellinor Gundersen f. 08.08.1899.

 

56.  Alise Gundersdtr. Gjerdalen, f. 23.05.1864 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 26.04.1939.  Gift 12.05.1891 i Flosta, Aust-Agder,25 med Ole Gunerius Olsen Skjævestad, f. 20.01.1867 i Østre Moland, Aust-Agder,[44] (sønn av Ole Knutsen, Skjævestad [1826 -     ] og Inger Malene Gunnarsdtr. Skjævestad [1834 -     ]), d. 08.05.1944, yrke matros.

                             Barn:

                      i.   Ingerta Olinda Olsdtr. Skjævestad, f. 1892, d. 1893.

                     ii.   Gunnar Emanuel Olsen Skjævestad, f. 24.03.1895 i Flosta, Aust-Agder, d. 1970.  Han giftet seg med Bertha Elise.

                    iii.   Ole Mangor Olsen Skjævestad, f. 14.11.1897, d. 27.01.1977.  Han giftet seg med Edith Charlotte, f. 27.09.1897, d. 27.03.1985.

           110.   iv.   Olga Alborga Olsen Skjævestad f. 04.06.1901.

 

57.  Andreas Emil Gundersen Gjerdalen, f. 13.10.1871 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,20 d. 1961 i Flosta, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 19.11.1898 i Kristiania, med Torborg Sofie Gundersdtr. Brårvik, f. 29.10.1871 i Brårvik, Flosta, Aust-Agder,7 (datter av Gunder Peder Christensen Brårvik [1822 - 1880] og Grethe Helene Hansdtr. Borøya [1825 - 1901]), d. 1953.

                             Barn:

           111.     i.   Gunder Peder Gundersen f. 01.09.1899.

 

58.  Lovise Gundersdtr. Gjerdalen, f. 09.05.1873 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,17 d. 1923.  Hun giftet seg med Christen Andreas Ommundsen, f. 03.01.1872 i Sagene, Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Anders Omundsen Kilsund [1837 - 1915] og Serine Amalie Knudsdtr. [1839 - 1874]), d. 1903, yrke skipstømmermann.

                             Barn:

           112.     i.   Anders Severin Ommundsen f. 23.03.1899.

           113.    ii.   Elise Ommundsen f. 14.09.1900.

 

59.  Lars Severin Gundersen, f. 15.07.1876 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,17 d. 29.05.1941 i Eydehavn, Stokken, Aust-Agder,38 yrke Styrmann, arb. For tiden som ovnspasser.[45]   Han giftet seg med Thora Hagland, f. 30.05.1881 i Haugesund, Rogaland (datter av H C Hagland [1851 -     ] og Anette [1855 -     ]), d. 15.04.1940.

                             Barn:

           114.     i.   Eva Andrea Gunnarsen f. 07.10.1903.

           115.    ii.   Harry Garfield Gundersen f. 10.05.1906.

 

60.  Agnes Larsen, f. 04.12.1877 i Holt, Aust-Agder,22 d. 19.07.1938, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 25.02.1904 i Tvedestrand, Aust-Agder,41 med Arthur Georg Kildahl, f. 13.08.1880 i Moss, Østfold (sønn av Georg Martinius Kildahl [1840 -     ] og Samueline Olava Sørensen [1850 -     ]), d. 14.11.1967, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Ellinor Kildahl, f. 15.08.1906 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                     ii.   Arthur Georg Kildahl, f. 25.03.1910 i Tvedestrand, Aust-Agder.39

                    iii.   Agnes Ellinor Kildahl, f. 25.01.1915 i Tvedestrand, Aust-Agder.[46]

           116.   iv.   Hjørdis Kildahl f. 27.03.1918.

 

61.  Alfred Larsen, f. 21.04.1880 i Tvedestrand, Aust-Agder,22 yrke sjømann.  Gift 1914, med Kristiane Jonsigne Kristensen, f. 23.05.1889 i Ruhagen, Tvedestrand, Aust-Agder,41 (datter av Kristian Kristensen Hesnes [1861 - 1889] og Magdalene Karlsdtr. [1867 -     ]).

                             Barn:

           117.     i.   Anne Dagmar Larsen f. 21.09.1920.

           118.    ii.   Thorvald Larsen f. 14.06.1922.

                    iii.   Alfred Larsen, f. 11.11.1924 i Tvedestrand, Aust-Agder.39

           119.   iv.   Harald Larsen f. 10.11.1926.

 

62.  Ane Olsen, f. 10.08.1873 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.17   Hun giftet seg med Martin Karsten Fjeldstad, f. 24.05.1874 i Askim (sønn av Karl Johan Kristensen og Anne Mathisdtr.), yrke murer, cellulosearbeider.

                             Barn:

                      i.   Asta Fjeldstad, f. 08.01.1902 i Hurum, Buskerud.

           120.    ii.   Karl Martinius Fjeldstad f. 16.02.1904.

                    iii.   Marie Fjeldstad, f. 21.06.1906 i Hurum, Buskerud.

           121.   iv.   Karsten Thorbjørn Fjeldstad f. 12.11.1908.

                     v.   Solveig Fjeldstad, f. 05.08.1914 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.

 

63.  Louise Sofie Nes, f. 23.03.1880 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 27.11.1962.  Gift 12.07.1904 i Dypvåg kirke,26 med Osuld Olaf Aasuldsen, f. 03.10.1869 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,12 (sønn av Ole Edvard Åsuldsen Skattebunes [1839 - 1880] og Oline Birgitte Marie Olsdtr. I. Lyngør [1838 -     ]), d. 15.04.1951, yrke styrmann.

                             Barn:

           122.     i.   Leif Åsuldsen Bones f. 13.11.1907.

                     ii.   Marie Åsuldsen, f. 03.08.1910.

           123.   iii.   Hildur Åsuldsen f. 24.05.1913.

 

64.  Martha Jørgine Pedersen, f. 09.09.1866 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 31.05.1940 i Egersund, Rogaland.  Gift 06.11.1902 i Tromøy, Aust-Agder,[47] med Peder Just Tønnessen, f. 10.01.1867 i Mærdø, Tromøy, Aust-Agder,[48] (sønn av Jens Taarup Tønnessen Mærdø [1830 -     ] og Barbra Dorthea Pedersdtr. [1834 -     ]), d. 16.05.1938 i Egersund, Rogaland, yrke Skipper, fisker og midlertidig fyrassistent.[49]

                             Barn:

           124.     i.   Peder Konrad Næs Tønnessen f. 24.09.1905.

           125.    ii.   Jens Just Tønnessen f. 12.10.1908.

 

65.  Peder Severin Pedersen Nes, f. 27.07.1875 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 10.02.1950 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 18.02.1898 i Dypvåg kirke,19 med Augusta Elise Berglund, f. 29.11.1874 i Lyngør, Aust-Agder,13 (datter av Peter August Berglund, Lyngør [1843 -     ] og Christine Nikoline Nilsdtr. Reinsfjell [1855 -     ]), d. 25.11.1945 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Peder Konrad Næss, f. 01.08.1898 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 22.03.1936 i Drøbak, Frogn, Akershus.  Gift 11.10.1932, med Adolfine Wilhelmine Amalie Strandberg, også kjent som Vilma, f. 17.10.1895 i Göteborg, Sverige (datter av Ferdinand Munz og Amalie Bernhardine Andreasdtr.), d. 25.04.1964 i Oslo.

                     ii.   Kristine Antonie Nes, f. 29.06.1900 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 11.07.1907.

           126.   iii.   Jørgen Olav Pedersen Nes f. 25.09.1901.

           127.   iv.   Anne Evinda Nes f. 13.03.1903.

                     v.   Sverre Adolf Næs, f. 16.10.1907 i Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 06.07.1970 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke møllearbeider.  Gift 24.04.1937 i Dypvåg kirke,31 med Inga Hansine Hansdtr., f. 01.04.1894 i Holt, Aust-Agder (datter av Hans Andreas Jonsen [1851 - 1896] og Ingeborg Larsdtr. Stormo [1854 -     ]), d. 31.12.1984 i Tvedestrand, Aust-Agder, bosted (fam) i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.

                    vi.   Kristine Antonie Nes, f. 27.05.1909 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 19.03.1998 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                   vii.   Per Pedersen Nes, f. 19.12.1910 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 20.07.1915 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.

           128. viii.   Marthe Næs f. 05.04.1913.

           129.   ix.   Judith Margit Næs f. 25.06.1915.

                     x.   Kristiane Næs, f. 07.02.1919 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 22.12.2000 i Dypvåg bofellesskap/Åstø,38 gravlagt 29.12.2000.  Gift 23.12.1950, med Peder Andersen, f. 23.09.1917 i Kilsenden i Dypvåg, Aust-Agder,37 (sønn av Simon Kristian Andersen [1883 -     ] og Signe Johanne Pedersen [1884 -     ]), d. 22.02.1980 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           130.   xi.   Karen Næs f. 05.07.1922.

 

66.  Magnus Konrad Pedersen, f. 07.05.1881 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder.13   Gift 27.11.1919, med Agnes Agatha Stoltman, f. 05.02.1888 i Minnesota, USA (datter av Frank Stoltman og Katie Bruski), d. 28.06.1969 i Minnesota, USA.

                             Barn:

           131.     i.   Arney Morrow Ness f. 04.03.1918.

 

67.  Inga Emilie Ellingsen, f. 12.11.1878 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.13   Gift 21.01.1903 i Dypvåg kirke,26 med Anton Martinius Aanonsen, f. 27.08.1875 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Nils Aanonsen Sandøya [1846 -     ] og Wilhelmine Birgitte Jensdtr. [1851 -     ]).  De ble skilt.

                             Barn:

                      i.   Anton Ingemann Aanonsen, f. 13.11.1912 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

68.  Thorolf Edvin Ellingsen, f. 09.02.1881 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 14.06.1963 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke styrmann.  Gift 11.08.1909 i Kristiania,26 med Andrea Elise Nilsen, f. 20.08.1883 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Andreas Emil Nilsen Ø. Sandøya [1844 - 1910] og Evine Andersdtr. Reinsfjell [1847 - 1936]), d. 09.08.1962 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

           132.     i.   Odd Torfinn Ellingsen f. 01.04.1910.

                     ii.   André Audun Ellingsen, f. 28.02.1914.

           133.   iii.   Eva Margarethe Ellingsen f. 28.07.1919.

 

69.  Elling Rikard Jensen, f. 02.04.1876 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 14.10.1977.  Gift 16.11.1913 i Kristiania,26 med Jensine Kristine Pedersen, f. 08.11.1890 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 (datter av Anders Emil Pedersen Ø. Sandøya [1859 -     ] og Maren Jensdtr. Ø. Sandøya [1854 -     ]), d. 23.04.1917 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           134.     i.   Esther Jensen f. 08.12.1914.

                     ii.   Ruth Jensen, f. 10.04.1917 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 10.04.1917 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

 

70.  Thorvald Emil Jensen Sandøya, f. 15.01.1879 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 03.01.1977 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 1905, med Julie Kristiane Schmidt, f. 19.04.1876 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Gustav Erik Schmidt [1842 -     ] og Maren Christine Tellefsen [1851 -     ]), d. 1955 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Harriet Jenny Jensen, f. 16.10.1906 i Borge, Østfold, d. 1956.  Gift 31.10.1942,[50] med Olav Løvland, f. 22.12.1899 i Evje, Aust-Agder (sønn av Gunnar Olsen Lauvland [1873 -     ] og Birgit Torsdtr. Oterholt [1875 -     ]), yrke infanterikaptein.

                     ii.   Kirsten Gudny Jensen, f. 23.09.1909 i Borge, Østfold, d. 1910.

           135.   iii.   Ruth Wilhelmine Jensen f. 04.06.1913.

                    iv.   Jens Gustav Jensen, f. 01.07.1919 i Mandal, Vest-Agder, d. 07.04.1982 i Bærum, Akershus.  Gift 1944, med Aslaug Engelstoft, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

 

71.  Ingeborg Helene Jensen, f. 04.05.1882 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.13   Hun giftet seg med Andreas Petter Olsen, f. 25.03.1878 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Jens Olsen Ø. Sandøya [1839 - 1888] og Marthe Pedersdtr. V. Askerøya [1842 - 1926]), d. 1935 i USA, Bosted (fam) i New York, USA.

                             Barn:

                      i.   Julie Margareth Olsen, f. 1906.

                     ii.   Jens Helmer Olsen, f. 1908.  Han giftet seg med Alice.

                    iii.   Alice Olsen, f. 1910.

                    iv.   Edna Olsen, f. 1913, d. 1932.

                     v.   Ruth Olsen, f. 1915, d. 1944.

                    vi.   Elisabeth Olsen, f. 1916.

                   vii.   Irene Olsen, f. 1918.

                  viii.   Ester Olsen, f. 1919.

                    ix.   Marion Olsen, f. 1921.  Hun giftet seg med Forster Chamberlain.

                     x.   Richard Olsen, f. 1927.

 

72.  Agnes Jensen, f. 24.03.1884 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.13   Hun giftet seg med Tellef Emilius Jensen, f. 30.01.1877 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Tellef Johan Jensen Ø. Sandøya [1834 - 1891] og Elise (Lisa) Marie Ellingsdtr. [1843 -     ]), yrke sjømann.

                             Barn:

                      i.   Olaf Maurice Jensen, f. 1914.

                     ii.   Teodor Edward Jensen, f. 1917.

                    iii.   Harriet Jensen, f. 1925.

 

73.  Olaf Olsen Apallen, f. 15.01.1880 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,30,13 d. 21.01.1960, yrke skipsfører.  Gift 03.12.1903 i Dypvåg kirke,26 med Johanne Pedersen, f. 30.08.1882 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (datter av Nicolai Pedersen Borøya [1856 -     ] og Ingeborg Igine Olsdtr. Langballe [1857 - 1901]), d. 30.09.1971.

                             Barn:

                      i.   Obed Johannes Olsen, f. 25.01.1904 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1979.

           136.    ii.   Peder Ernst Olsen f. 29.01.1909.

                    iii.   Ingeborg Irene Olsen, f. 01.04.1911 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 11.09.1984.

           137.   iv.   Elise Mildred Olsen f. 16.04.1913.

                     v.   Hildur Anthonia Olsen, f. 03.09.1916 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.37 d.

           138.   vi.   Nikolai Ring Olsen f. 04.12.1918.

           139.  vii.   Ruth Evelyn Olsen f. 23.07.1920.

 

74.  Aasta Maria Olsen, f. 02.09.1889 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 1960.  Gift 29.12.1914 i Dypvåg kirke,26 med Tomas Kornelius Sørensen Rankel, f. 28.06.1889 i Skåtøy, Kragerø, Telemark (sønn av Ole M. Sørensen og Maren Helene Thorsen [1862 -     ]), d. ., yrke baker.

                             Barn:

                      i.   Maria Sorensen, f. 1918.  Hun giftet seg med Charles Moser.

           140.    ii.   Kenneth Arvid Sorensen f. 1921.

           141.   iii.   Esther Sorensen f. 1923.

 

75.  Edvin Apall-Olsen, f. 17.12.1893 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 23.01.1943 (Død ved torpederingen av MT Kollbjørg 26.jan.1943), yrke skipsfører.  Gift 28.07.1924,31 med Ester Larsen, f. 24.06.1902 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Harald Gabriel Larsen Yt. Borøya [1856 - 1915] og Aline Marie Gundersen [1863 - 1928]), d. 13.01.1974, yrke telegrafistinne.

                             Barn:

           142.     i.   Odd Apall-Olsen f. 14.03.1925.

           143.    ii.   Ole Apall f. 08.02.1929.

 

76.  Ansgar Apall-Olsen, f. 21.02.1896 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 03.05.1977, yrke skipsfører.  (1) Han giftet seg med Eileen Stuart Lawther.  (2) Gift 16.09.1924 i Trondheim, Sør-Trøndelag,31 med Martha Amalie Larsen, f. 31.08.1897 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 (datter av Harald Gabriel Larsen Yt. Borøya [1856 - 1915] og Aline Marie Gundersen [1863 - 1928]), d. 1930.

                             Barn med Martha Amalie Larsen:

           144.     i.   Per Apall-Olsen f. 09.02.1926.

 

77.  Thomas Edvin Tallaksen, f. 08.07.1883 i Østerå, Holt, Aust-Agder,[51] d. 02.07.1922 i Østerå, Holt, Aust-Agder, yrke lagerformann.  Gift 14.02.1904 i Dypvåg kirke,26 med Olga Marie Olsen, f. 11.03.1882 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder,13 (datter av August Olsen, Sagesund [1851 -     ] og Josephine Karoline Johannesdtr. [1853 -     ]), d. 20.01.1977 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

           145.     i.   Alloug Elene Tallaksen f. 31.01.1904.

           146.    ii.   Thor Sandø Tallaksen f. 09.09.1908.

           147.   iii.   Johanne Karoline Tallaksen f. 30.05.1912.

           148.   iv.   Kirsten Thorbjørg Tallaksen f. 20.01.1915.

           149.    v.   Tora Oselie Tallaksen f. 27.05.1917.

 

78.  Thora Katrine Tallaksen, f. 04.11.1888 i Østerå, Holt, Aust-Agder,41 d. 18.04.1964 i Slotta, Skuggevik, Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 06.05.1916 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Halvor Andreas Slotta, f. 26.11.1884 i Slotta, Skuggevik, Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Halvor Sigurdsen [1843 - 1915] og Anne Dorthea Akselsdtr. Slotta [1848 - 1936]), d. 19.09.1960 i Slotta, Skuggevik, Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård, yrke politibetjent, politimester i Tvedestrand.

                             Barn:

                      i.   Henry Ansgar Slotta, f. 12.02.1917 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 26.11.1981 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                     ii.   Tomas Kåre Slotta, f. 01.06.1922 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 15.08.2002 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

 

79.  Kirsten Johanne Tallaksen, f. 20.02.1892 i Østerå, Holt, Aust-Agder, d. 26.07.1952 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 12.07.1922 i Holt kirke,[52] med Martin Takvam, f. 23.08.1893 i Haus i Hordaland (sønn av Nikolai Andreas Rasmusson Takvam [1862 - 1947] og Anna Monsdtr. Olsnes [1867 - 1909]), d. 25.11.1967 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Anna Nora Takvam, f. 13.10.1923 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 15.08.2006 i Tvedestrand, Aust-Agder,38 yrke lektor.

           150.    ii.   Karsten Eugen Takvam f. 11.01.1925.

                    iii.   Per Takvam, f. 17.02.1927 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 15.04.2013 i Tvedestrand, Aust-Agder,38 gravlagt 24.04.2013 fra Tvedestrand kapell.  Gift 14.01.1956, med Ingeborg Ellefsdtr. Løvdal, f. 16.08.1929 i Songe, Holt, Aust-Agder (datter av Ellef Paulsen Løvdal [1887 - 1970] og Anne Andersen [1895 - 1980]), d. 12.08.1989 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                    iv.   Bodil Takvam, f. 16.09.1931 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 24.09.2021 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder.38   (1) Gift 26.07.1958, med Håkon Johnhaugen, f. 1921 i Ringebu, Oppland, d. 02.03.1959 i Oslo.  Det er ingen barn i dette ekteskap. (2) Hun giftet seg med Arne Ingvald Fines, f. 23.10.1913 i Værnes, Stjørdal, Nord-Trøndelag (sønn av John Peter Fines [1870 -     ] og Anna Olava Olufsson [1866 - 1947]), d. 28.05.2001 i Arendal, Aust-Agder.

 

80.  Fridtjof Olsen, f. 23.09.1900 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.07.1977, yrke skipsfører.  Gift 22.12.1930 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Konstanse Thorsen, kjælenavn Stansi, f. 20.09.1902 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Stian Andreas Thorsen [1859 - 1950] og Kristine Torkelsdtr. [1858 -     ]), d. 01.02.1980.

                             Barn:

                      i.   Egil Olsen, f. 20.09.1931.

                     ii.   Randi Olsen.

                    iii.   Else Olsen, f. 11.01.1937.

 

81.  Inga Magrethe Olsdtr., f. 1894 i Skåtøy, Kragerø, Telemark.  Hun giftet seg med Olaf Severin Namlaus, f. 1887.

                             Barn:

                      i.   Esther Beate Namlaus, f. 18.09.1918 i Skotfoss, Skien, Telemark.

 

82.  Henry Martinius Halvorsen, f. 24.03.1890 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 yrke hustømrer.  Gift 26.03.1921 i Tvedestrand, Aust-Agder, med Inga Eleonore Solfjeld, f. 27.09.1894 i Holt, Aust-Agder (datter av Georg Emil Ellingsen Solfjell [1867 - 1951] og Birte Helene Hansen [1869 - 1940]).

                             Barn:

                      i.   Margaret Teodore Halvorsen, f. 30.01.1921 i Dypvåg, Aust-Agder.39

 

83.  Mary Benedikte Halvorsen Ø. Sandøya, f. 05.11.1896 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.19   Forhold til Jens Joakim Eriksen, f. 24.10.1894 i Risør, Aust-Agder (sønn av Jens Eriksen Krabbesund - V. Sandøya [1867 - 1902] og Johanna Ovedia Ossoldsdtr. Ø. Sandøya [1866 - 1908]), d. 14.02.1975.

                             Barn:

           151.     i.   Robert Strand f. 06.08.1917.

 

84.  Julie Halvorsen, f. 12.06.1902 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 07.04.1962.  Gift 09.08.1935 i Dypvåg, Aust-Agder,26 med Hans Petter Valter Knudsen, f. 17.08.1900 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,19 (sønn av Knud Severin Knudsen V. Sandøya [1860 - 1951] og Helma Kristiane Pettersen [1867 - 1952]), d. 10.02.1967, yrke kjøpmann.

                             Barn:

           152.     i.   Frank Knutsen f. 06.04.1936.

                     ii.   Mona Harriet Knutsen, f. 25.12.1937 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 04.08.1962, med Knut Fagermyr, f. 19.02.1933 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Thomas Theodor Fagermyr [1895 - 1974] og Nicoline Anette Fredrikke Lunden [1904 - 1982]), d. 15.09.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder,36 gravlagt i Holt kirkegård.

                    iii.   Hans Petter Knutsen (detaljer utelatt).

 

85.  Selmer Konrad Tallaksen, f. 01.11.1907, d. 20.12.1937.  Gift 1932, med Johanne Ovidia Olsen, f. 13.09.1909 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Tomas Olsen Nisvåg [1875 - 1963] og Gunhild Marie Thorsen [1875 - 1959]), d. 10.03.2001 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Liv Margrethe Tallaksen, f. 26.05.1933.

 

86.  Susanne Agathe Tallaksen, også kjent som Sussi, f. 11.11.1912 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 19.05.1992 i Øyestad sykehjem.  Gift 10.07.1937 i Hisøy kirke,[53] med Tellef Andreas Martin Johannessen, f. 06.07.1910 i Hisøy, Aust-Agder,[54] (sønn av Tellef Martin Andreas Johannessen [1869 -     ] og Johanne Kristine Jakobsen [1875 -     ]), d. 1953 i Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           153.     i.   Arild Johannessen f. 16.12.1937.

 

87.  Ellen Tallaksen, f. 13.12.1914 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 14.03.1978 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 02.04.1947 i Dypvåg kirke,31 med Bjørn Olsen, f. 13.10.1908 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 (sønn av Søren Andreas Olsen [1873 - 1959] og Marta Marie Nilsen [1878 -     ]), d. 06.10.1950.

                             Barn:

                      i.   Inger Marie Olsen (detaljer utelatt).

 

88.  Omar Antoni Mosberg, f. 29.08.1882 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 19.10.1962 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke postmester.  Gift 18.10.1913 i Moss, Østfold, med Hjørdis Grethe Marie Johannesen, f. 21.01.1890 i Moss, Østfold,[55] (datter av Johan Monrad Johannesen [1848 -     ] og Helene Henrichsen [1863 -     ]), d. 02.01.1986 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Bertha Helene Mosberg, f. 06.09.1914 i Kongsvinger, Hedmark.

           154.    ii.   Monrad August Mosberg f. 11.02.1918.

                    iii.   Liv Mosberg.

 

89.  Ingrid Arnanda Mosberg, f. 18.05.1893 i Tvedestrand, Aust-Agder.41   Gift 16.09.1916 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Isak Hansen, f. 15.03.1884 i Sandefjord, Vestfold (sønn av Anders Kristian Hansen [1845 -     ] og Henriette [1851 -     ]), yrke hovedkasserer i Hyp. bank.

                             Barn:

           155.     i.   Turid Mosberg Hansen f. 05.05.1921.

 

90.  Johan Wrold Wroldsen, f. 10.05.1885 i Dypvåg, Aust-Agder,28 d. 04.10.1954, yrke overrettssakfører, reder.  Gift 15.11.1917 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Louise Svennevig, f. 26.07.1894 i Holt, Aust-Agder,41 (datter av Anders Christian Svennevig [1859 - 1927] og Evelina Harris [1869 - 1936]), d. 04.12.1976, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Wrold Emil Wroldsen, f. 06.03.1919 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 03.10.1943 over England, yrke flysersjant.

                     ii.   Anders Christian Wroldsen, f. 21.09.1921, d. 11.05.1997 i Bærum, Akershus.

           156.   iii.   Christen Wroldsen f. 07.12.1923.

                    iv.   Peder Christoffer Wroldsen, f. 27.04.1926 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 23.06.2004, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke sakfører i Tvedestrand.

 

91.  Valgjerd Wroldsen, f. 15.03.1896 i Tvedestrand, Aust-Agder.[56]   Gift 1918, med Olav Gunvald Kverndal, f. 27.07.1891,[57] (sønn av Ole Ellevsen Kverndal [1858 - 1941] og Gunhild Torbjørnsdtr. Bjelland [1858 - 1940]), yrke havariagent/ingeniør.

                             Barn:

                      i.   Ole Norman Kverndal, f. 1919.

                     ii.   Roald Kverndal, f. 1921.

           157.   iii.   Johan Eilif Kverndal f. 26.01.1923.

                    iv.   Eric Kverndal, f. 1924.

 

92.  Ingeborg Susanne Wroldsen, f. 01.10.1897 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,19 d. 20.09.1984 i Oslo.  Gift 01.07.1921 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Kristian Nikolai Bjerknes, f. 01.07.1888 i Sem, Vestfold (sønn av Johan Marinius Bjerknes [1847 - 1924] og Hanna Karoline Fosby [1853 - 1929]), d. 13.01.1942 i Oslo, yrke ingeniør.

                             Barn:

           158.     i.   Else Marie Bjerknes f. 20.05.1922.

           159.    ii.   Gro Kirsti Bjerknes f. 13.03.1928.

 

93.  Signe Wroldsen, f. 15.04.1899 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder,28 d. 15.01.1927.  Hun giftet seg med Bernhard Skau, f. 01.09.1895, d. 15.02.1972 i Skien, Telemark, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Sigbjørn Skau, f. 03.12.1925, d. 07.02.1997 i Skien, Telemark.

 

94.  Hjørdis Solveig Ørbæk, f. 07.01.1900 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 02.10.1984 i Risør, Aust-Agder.  Gift 16.08.1922 i Søndeled kirke,[58] med Stian Jakob Lindstøl, f. 13.04.1884 i Lindstøl, Søndeled, Aust-Agder,[59] (sønn av Erik Knutsen Lindstøl [1844 - 1931] og Ingeborg Jensen Nakkedrag [1843 - 1920]), d. 10.08.1939.

                             Barn:

           160.     i.   Kari Lindstøl f. 07.01.1924.

           161.    ii.   Ingrid Lindstøl f. 08.04.1935.

           162.   iii.   Astrid Lindstøl f. 26.07.1939.

 

95.  Arnor Wroldsen, f. 20.07.1906 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 20.07.1998 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke tollbetjent.  Gift 05.12.1935 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Mary Konstanse Klausen, f. 28.02.1907 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Konrad Klausen [1881 - 1958] og Maria Konstanse Karlsen [1886 - 1969]), d. 29.04.1982 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Reidun Wroldsen, f. 15.05.1930, d. 12.10.2016 i Oslo.  Hun giftet seg med Leif Sakseid, f. 08.07.1924, d. 18.01.1991 i Oslo.

           163.    ii.   Bjørn Wroldsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Arnfinn Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne.

 

96.  Kristen Wroldsen, f. 10.01.1909 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 26.10.1984 i Roligheden, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 11.10.1941 i Tromøy, Aust-Agder,[60] med Judit Jensen, f. 17.05.1912 i Risør, Aust-Agder,[61] (datter av Wrold Jensen [1878 - 1920] og Bertha Andersen [1887 - 1972]), d. 07.08.2011 på Tromøy, Aust-Agder.38

                             Barn:

           164.     i.   Vera Wroldsen f. 15.08.1942.

           165.    ii.   Britt Karin Wroldsen (detaljer utelatt).

 

97.  Rolv Wroldsen, f. 15.02.1911 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 27.05.1992 i Kvinesdal, Vest-Agder, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Jenny Risøen, f. 09.06.1915 (datter av Torje Toresen Risøen [1884 - 1958] og Petra M Netland [1891 - 1978]), d. 10.02.1962 i Kvinesdal, Vest-Agder.

                             Barn:

           166.     i.   Kari Wroldsen f. 30.11.1939.

           167.    ii.   Thorhild Petra Wroldsen f. 20.02.1944.

           168.   iii.   Helge Anton Wroldsen (detaljer utelatt).

           169.   iv.   Randi Wroldsen (detaljer utelatt).

 

98.  Kari Wroldsen, f. 03.09.1912 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.06.1970.  Gift 24.06.1951, med Alfred Aksel Ekornås, f. 06.08.1918 i Borgund, Møre og Romsdal (sønn av Ågne Severin Jakobsen Ekornås [1881 - 1976] og Amalie Marie Regine Johansdtr. Slinning [1890 - 1939]), d. 18.08.2018 i Røed bo og omsorgssenter,38 bisatt 24.08.2018 i Arendal kapell.

                             Barn:

                      i.   Jan Ågne Ekornås, f. 23.01.1952, d. 16.04.2013 i Arendal, Aust-Agder, bisatt 23.04.2013 i Arendal kapell.

                     ii.   Lise Karin Ekornås (detaljer utelatt).

                    iii.   Arve Ekornås (detaljer utelatt).

 

99.  Anton Aage Wroldsen, f. 30.10.1915 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 07.08.2007 på Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder.38   (1) Gift 25.10.1941,[62] med Ingebjørg Serine Lilleødegård, f. 01.04.1915 i Holt, Aust-Agder,[63] (datter av Karl Andreas Knudsen Lilleødegård [1893 - 1972] og Gunhild Marie Skuland [1893 - 1968]), d. 01.03.1963, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  (2) Han giftet seg med Randi Olaug Martinsen, f. 02.06.1937 i Spydeberg, Østfold (datter av Gunnar Martin Martinsen [1913 - 1996] og Gudrun Kristine Karlsen [1910 - 1961]).

                             Barn med Ingebjørg Serine Lilleødegård:

           170.     i.   Arne Gilje Wroldsen f. 23.12.1942.

           171.    ii.   Anne Lise Wroldsen (detaljer utelatt).

 

 

7. Generasjon

 

100.  Olaf Andersen, f. 31.08.1910 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 13.07.1987, gravlagt i Færvik kirkegård, yrke formann.  Gift 20.10.1934 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Anna Margot Knutsen, f. 18.11.1913 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Anders Marcus Knutsen Østerå - Gjeving [1890 - 1969] og Anna Gustavsdtr. Olsen Berge [1886 - 1974]), d. 31.10.1982 i Pusnes, Tromøy, Aust-Agder, gravlagt i Færvik kirkegård.[64]

                             Barn:

           172.     i.   Ole Martin Andersen f. 11.07.1935.

                     ii.   Finn Andersen, f. 23.09.1941.  Han giftet seg med Ingunn.

                    iii.   Harald Andersen (detaljer utelatt).

 

101.  Anne Marie Andersen, f. 21.11.1911 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 12.04.2001 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 10.08.1946 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Henrik Godfred Andreassen, f. 21.11.1907 i Flosta, Aust-Agder,43 (sønn av Theodor Andreas Andreassen [1867 -     ] og Signe Emilie Henriksen [1868 -     ]), d. 15.01.1968, yrke båtsmann.

                             Barn:

                      i.   Berit Andreassen (detaljer utelatt).

                     ii.   Randi Andreassen (detaljer utelatt).

 

102.  Leif Andersen, f. 16.04.1914 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,59 d. 12.09.1994 i Lillesand, Aust-Agder, yrke tømmermann.  Gift 04.09.1948 i Dypvåg kirke,31 med Ingrid Netta Jacobsen, f. 01.05.1923 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder,31 (datter av Harald Jacobsen [1879 - 1948] og Magda Aaselie Johnsen [1896 - 1973]), d. 13.05.1996 i Lillesand, Aust-Agder.

                             Barn:

           173.     i.   Osmund Andersen (detaljer utelatt).

           174.    ii.   Jan Andersen (detaljer utelatt).

           175.   iii.   Leif Magne Andersen (detaljer utelatt).

 

103.  Oscar Andersen, f. 22.12.1918 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 22.11.1997, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke herredskasserer.  Gift 20.08.1942,[65] med Tordis Marie (Titti) Berg Andersen, f. 05.10.1921 i Dal i Flosta, Aust-Agder,[66] (datter av Jens Kristian Berg Andersen [1893 - 1940] og Thora Nilsen [1895 - 1992]), d. 02.04.1999 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           176.     i.   Per Kristian Andersen f. 03.06.1944.

                     ii.   Børre Dag Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Leigh Ann.

 

104.  Christian Adolf Haglund, f. 15.03.1901 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder, yrke maskinsjef, d. 23.04.1955 i Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 22.01.1932 i Arendal, Aust-Agder,[67] med Astri Andersen, f. 23.10.1905 i Hisøy, Aust-Agder (datter av Ole Kristian Andersen [1875 -     ] og Olga Margrethe Tellefsen [1879 -     ]), d. 30.09.1997 i Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Rolf Kristian Haglund, f. 13.01.1934, d. 14.12.2015 i Fredrikstad, Østfold.[68]   Han giftet seg med Wenche, f. 24.11.1937, d. 05.04.2016.

                     ii.   Eirik Emil Haglund, f. 26.02.1944.

 

105.  Lillie Mabel Haglund, f. 23.09.1904 i Dypvåg, Aust-Agder.7   Gift 05.05.1928 i Oslo, med Bjarne Efraim Olafsen, f. 04.04.1904 (sønn av Olaf Olafsen [1876 -     ] og Inga Ellefsen [1878 -     ]), d. 25.11.1959.

                             Barn:

                      i.   Torun Olafsen, f. 1932.  Hun giftet seg med Arne Rasch, f. 1929, yrke tannlege.

 

106.  Agnes Larena Haglund, f. 20.02.1909 i Dypvåg, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Hans Hesselberg, f. 1899, yrke bokholder.

                             Barn:

                      i.   Tove Hesselberg, f. 1938.

                     ii.   Marit Hesselberg (detaljer utelatt).

 

107.  Valgerd Haglund, f. 1912.  (1) Hun giftet seg med Harald Fosnæs, f. 1909, d. 1940, yrke musiker.  (2) Hun giftet seg med Bjarne Woldseth, f. 1907, yrke maler.

                             Barn med Harald Fosnæs:

                      i.   Harald Fosnæs, f. 1940.

                             Barn med Bjarne Woldseth:

                     ii.   Lars Bernhard Woldseth, f. 1943.

 

108.  Elise Andrea Edvardsen, f. 18.08.1899 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,43 d. 23.12.1985, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 07.11.1920,[69] med Kristen Kristensen, f. 14.09.1897 i Laget, Holt, Aust-Agder,[70] (sønn av Kristen Nilsen, Laget [1840 - 1897] og Anne Gurine Sørensdtr. Homme [1853 -     ]), yrke bygn.arbeider, fabrikkarbeider, d. 20.08.1965, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           177.     i.   Kristoffer Gerhard Kristensen f. 26.08.1921.

           178.    ii.   Otto Johan Kristensen f. 08.10.1929.

 

109.  Aagot Ellinor Gundersen, f. 08.08.1899 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,43 d. 20.10.1973, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 09.04.1927 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Even Rasmus Evensen, f. 14.07.1898 i Brårvik, Flosta, Aust-Agder,43 (sønn av Ole Evensen Brårvik [1865 - 1942] og Amborg Nicoline Gundersdtr. Kalvesund [1870 - 1952]), d. 15.11.1973, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke snekker.

                             Barn:

           179.     i.   Olaf Antoni Evensen f. 17.07.1928.

           180.    ii.   Aasta Elene Evensen f. 30.03.1933.

           181.   iii.   Else Evensen f. 14.08.1935.

 

110.  Olga Alborga Olsen Skjævestad, f. 04.06.1901 i Flosta, Aust-Agder, d. 30.07.1987 i Flosta, Aust-Agder.68   Gift 1935, med Jørgen Andreas Gjermundsen, f. 27.03.1884 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,13 (sønn av Tjøstolv Andreas Gjermundsen, Reinsfjell [1853 -     ] og Sigrid Eivindsdtr. Fjalestad [1860 - 1891]), d. 21.06.1967 i Flosta, Aust-Agder.68

                             Barn:

                      i.   Ole Astor Sten Gjermundsen, f. 08.02.1936 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 07.11.2023 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,38 gravlagt 15.11.2023 fra Flosta kirke, Aust-Agder, yrke maskinist, industriarbeider.

           182.    ii.   Håkon Sten Gjermundsen f. 13.11.1939.

 

111.  Gunder Peder Gundersen, f. 01.09.1899 i Flosta, Aust-Agder, d. 1965.  Han giftet seg med Magnhild Abrahamsen, f. 21.10.1903 i Idd, Østfold (datter av Christofer Abrahamsen [1877 -     ] og Jenny Kamilla [1880 -     ]), d. 1983.

                             Barn:

           183.     i.   Gerd Signe Gundersen f. 15.05.1942.

 

112.  Anders Severin Ommundsen, f. 23.03.1899 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,43 d. 19.07.1987, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke snekker.  Gift 29.07.1927 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Maggi Othilie Thorbjørnsen, f. 14.10.1900 i Kalvøysund, Flosta, Aust-Agder,43 (datter av Magnus Thorbjørnsen Kilsund [1867 - 1921] og Oleane Otelie Andersdtr. Brennvika [1872 - 1955]), d. 04.07.1979, gravlagt i Flosta kirkegård, bosted (fam) i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           184.     i.   Kristen Louis Ommundsen f. 10.03.1931.

 

113.  Elise Ommundsen, f. 14.09.1900 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,43 d. 1989.  Hun giftet seg med Martin Eriksen, f. 12.09.1898 i Holt, Aust-Agder (sønn av Erik Andersen Buene [1857 - 1930] og Serine Amalie Araldsen Staubø [1863 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Ruth Synnøve Eriksen, f. 1940, d. 2012.

                     ii.   Leif Martin Eriksen, f. 1941, d. 2004.

 

114.  Eva Andrea Gunnarsen, f. 07.10.1903 i Brooklyn, New York, USA, d. 16.06.1995.  Gift 18.01.1927 i Stokken kirke,[71] med Jacob Jorkjend, f. 28.05.1902 i Jorkjend, Holt, Aust-Agder (sønn av Christian Johannesen Jorkjend [1874 - 1958] og Elene Jacobsen [1872 - 1965]), d. 15.11.1983 i Skien, Telemark, yrke bilforhandler.  Jacob: drev sport/bilforetning på Eydehavn.

                             Barn:

                      i.   Einar Kristian Jorkjend, f. 20.05.1928 i Eydehavn, Aust-Agder,[72] d. 10.01.2014 i Skien, Telemark.

                     ii.   Lars Toralf Jorkjend, f. 11.10.1932.

                    iii.   Jan Evald Jorkjend, f. 05.12.1938.  Gift 28.10.1967 i England, med Muriel Tailor.

 

115.  Harry Garfield Gundersen, f. 10.05.1906 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,43 d. 21.02.1981 i Tromøy, Aust-Agder.  Han giftet seg med Solveig Bergljot, f. 20.04.1913 i Landvik, Aust-Agder (datter av Ole Svensen Brun [1883 -     ] og Ingeborg Kristiansdtr. Melby [1885 -     ]), d. 04.03.2001 i Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Laila Gundersen.  Gift 01.11.1958, med Bjarne Johnsen.

                     ii.   Hardis Gundersen, f. 18.09.1939, d. 18.01.1997 i Omdalsøyra, Tromøy, Aust-Agder.

 

116.  Hjørdis Kildahl, f. 27.03.1918 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 01.07.1986, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 19.06.1942 i Baltimore, Maryland, USA, med Severin Samuelsen, f. 26.05.1913 i Saltrød, Arendal, Aust-Agder (sønn av Samuel Matias Samuelsen [1876 - 1940] og Bertha Torine Trondsen [1876 - 1947]), d. 07.05.1997.

                             Barn:

                      i.   Reidun Samuelsen, f. 29.06.1943.  Hun giftet seg med Gerald Allan Livingston, f. 14.03.1939 i Tupelo, Mississippi, yrke statsrevisor.

                     ii.   Severin Arthur Samuelsen (detaljer utelatt).

 

117.  Anne Dagmar Larsen, f. 21.09.1920.  Hun giftet seg med Trygve Svendsen, f. 22.04.1914 i Sandar, Vestfold, d. 12.11.2007, Bosted (fam) i Sandefjord, Vestfold.

                             Barn:

           185.     i.   Anne-Britt Svendsen (detaljer utelatt).

           186.    ii.   Liv Kristin Svendsen (detaljer utelatt).

 

118.  Thorvald Larsen, f. 14.06.1922 i Ruhagen, Tvedestrand, Aust-Agder,[73] d. 25.07.2006.  Han giftet seg med Edith Larsen, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

           187.     i.   Fred Vidar (Freddy) Larsen.

           188.    ii.   Jane Ann Larsen.

 

119.  Harald Larsen, f. 10.11.1926 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 10.03.2010 i Kristiansand, Vest-Agder, yrke boktrykker.  Gift 12.09.1953,[74] med Gerd Solveig Brovig, f. 26.01.1931 i Lillesand, Aust-Agder (datter av Tomas Brovig [1904 - 1981] og Juliane Olive Antonsen [1906 - 2001]).

                             Barn:

                      i.   Karin Larsen.

           189.    ii.   Alf Thomas Larsen.

           190.   iii.   Hilde Larsen.

 

120.  Karl Martinius Fjeldstad, f. 16.02.1904 i Hurum, Buskerud, d. 30.11.1979 i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 04.09.1937 i Tromøy, Aust-Agder,[75] med Karine Skjold, f. 24.03.1907 i Hjelme, Hordaland (datter av Absalon Rasmussen Skjold [1868 -     ] og Karolina Olsdtr. [1868 -     ]), d. 03.01.1996 i Tromøy, Aust-Agder.38

                             Barn:

                      i.   Arne Martin Fjeldstad.  Han giftet seg med Signy.

                     ii.   Arild Kåre Fjeldstad.  Han giftet seg med Elisabeth.

 

121.  Karsten Thorbjørn Fjeldstad, f. 12.11.1908 på Tofte i Hurum, Buskerud, d. 04.11.1983 i Eydehavn, Stokken, Aust-Agder.68   Gift 20.11.1937 i Tromøy, Aust-Agder,75 med Johanne Marie Simonsen, f. 01.11.1907 i Krokvågmyra, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Osuld Simonsen [1860 - 1945] og Birgit Jonsdtr. Steinkyrkje [1872 - 1960]), d. 04.01.2009 i Saltrød bo og omsorgssenter, gravlagt 08.01.2009 i Stokken kirke.38

                             Barn:

                      i.   Anne Marie Fjeldstad, f. 07.07.1939 i Eydehavn, Aust-Agder.  Gift 12.06.1971,38 med Arne Aasen, f. 16.04.1939 i Åmli, Aust-Agder (sønn av Tjøstel Ansgar Tjøstelson Mosberg - Åsen [1911 - 1986] og Kirsten Hansine Berget [1917 - 1998]), d. 31.01.2015, gravlagt 06.02.2015 fra Stokken kirke.38

           191.    ii.   Odd Fjeldstad f. 31.03.1943.

           192.   iii.   Øyvind Fjeldstad (detaljer utelatt).

 

122.  Leif Åsuldsen Bones, f. 13.11.1907 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 25.10.1969,[76] gravlagt i Froland kirkegård, yrke småbruker.  Gift 30.03.1940 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Anna Kristina Hegland, f. 13.11.1918 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,26 (datter av Jens Halvorsen Hegland [1886 - 1980] og Guro Bråten [1888 - 1944]), d. 17.12.2000 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt 21.12.2000 i Froland kirkegård.

                             Barn:

           193.     i.   Gerd Johanne Bones f. 25.12.1940.

                     ii.   Oddvar Bones, f. 10.06.1943.  Han giftet seg med Kari Elisabeth Viken.

           194.   iii.   Bjørg Bones f. 28.06.1946.

           195.   iv.   Sigrid Bones (detaljer utelatt).

                     v.   Marit Bones (detaljer utelatt).

 

123.  Hildur Åsuldsen, f. 24.05.1913 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder.  (1) Gift 20.05.1939,50 med Aslak Hillestad, f. 28.03.1914 i Årdal, Bygland, Aust-Agder (sønn av Tellef Olavson Hillestad [1881 -     ] og Juri Tellefsdtr. Stigemo [1888 -     ]), yrke stasjonsformann.  (2) Borgerlig gift 11.04.1953,74 med Rolf Norman Olsen, f. 11.02.1917 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Olaf Olsen [1888 -     ] og Olga Johnsen [1889 -     ]).

                             Barn med Aslak Hillestad:

                      i.   Reidun Hillestad, f. 19.01.1940.

                     ii.   Ivar Hillestad (detaljer utelatt).

 

124.  Peder Konrad Næs Tønnessen, f. 24.09.1905 i Mærdø, Tromøy, Aust-Agder,47 d. 30.03.1974 i Hvaler, Østfold.  (1) Gift 28.05.1927 i Egersund, Rogaland, med Hanna Svindland, f. 31.05.1907 i Svindland, Sokndal, Rogaland (datter av Anders Bertinius Tønnesen og Marie Petrine Hansen), d. 12.06.1932 i Svindland, Sokndal, Rogaland.  (2) Gift 1940, med Agnes Birgitte Skibstad, f. 01.12.1906 i Hvaler, Østfold (datter av Karl Alfred Andersen og Othilde Olsen), d. 09.04.1993 i Hvaler, Østfold.

                             Barn med Hanna Svindland:

                      i.   Per Næs Tønnessen, f. 06.08.1928 i Egersund, Rogaland, d. 03.07.1999 i USA.  Gift 28.04.1957, med Marion Mildred Prudenti, f. 15.05.1933 i USA (datter av Michael Prudenti og Fanny Perillo), d. 30.05.2006.

                             Barn med Agnes Birgitte Skibstad:

                     ii.   Ole Arnt Tønnessen, f. 1940.

           196.   iii.   Kirsten Agnethe Tønnessen f. 24.01.1943.

           197.   iv.   Sverre Konrad Tønnesen f. 23.07.1948.

 

125.  Jens Just Tønnessen, f. 12.10.1908 i Mærdø, Tromøy, Aust-Agder,[77] d. 01.11.1973 i Egersund, Rogaland, yrke vaktmester.  Gift 22.05.1937, med Kaia Theoline Melhus, f. 01.01.1915 i Egersund, Rogaland (datter av Karl Meidel Johansen Melhus og Theodora Karina Thorsen), d. 08.04.2000 i Egersund, Rogaland.

                             Barn:

           198.     i.   Paul Magne Tønnessen f. 12.08.1939.

                     ii.   Tyra Kamilla Tønnessen, f. 21.05.1942.  Hun giftet seg med Torbjørn Hadland.

           199.   iii.   Jostein Kaspar Tønnessen (detaljer utelatt).

                    iv.   Kari Johanne Tønnessen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Sørbø.

 

126.  Jørgen Olav Pedersen Nes, f. 25.09.1901 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 13.10.1989 i Brevik, Telemark.  Gift 18.03.1922 i Brevik kirke, med Hjørdis Hansen, f. 11.10.1902 i Brevik, Telemark (datter av Jacob Ludvig Hansen [1878 -     ] og Anna Susanne Kittelsen [1878 -     ]), d. 05.06.1996 i Brevik, Telemark.

                             Barn:

           200.     i.   Evelyn Irene Pedersen f. 26.07.1922.

           201.    ii.   Ragna Lovise Pedersen f. 19.04.1925.

                    iii.   Bjørg Pedersen, f. i Brevik, Telemark.  Gift 25.10.1952, med Kristian Johannessen, f. i Porsgrunn, Telemark.

           202.   iv.   Per Nes Pedersen f. 09.10.1927.

 

127.  Anne Evinda Nes, f. 13.03.1903 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 1985 i USA.  Gift i USA, med Adolf Leonhard Andersen, f. 11.05.1897 i Eidbostranda, Dypvåg, Aust-Agder,19 (sønn av Aron Andersen Furrøysund [1858 - 1928] og Johanne Marie Olsen Eidbo [1873 - 1959]), d. 1986 i USA.

                             Barn:

           203.     i.   Lillian M Anderson f. 14.10.1929.

                     ii.   Stanley Adolph Anderson, f. 11.09.1931 i New York, USA, d. 19.10.2016 i Idaho, USA.  Gift 1957, med Eleanore Woehlkens, f. 18.08.1930 i New York, USA (datter av George Woehlkens og Helen Jones), d. 13.12.2011 i New York, USA.

                    iii.   Dolores Anderson, f. 22.04.1942 i New York, USA, d. 11.12.2006.

 

128.  Marthe Næs, f. 05.04.1913 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 02.07.2006 i Åstø, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 18.11.1939 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Einar Andersen Åstø, f. 19.08.1903 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Søren Ingvald Andersen [1871 - 1916] og Tora Juliane Jørgensen Åstø [1870 -     ]), d. 08.01.1990 i Åstø, Dypvåg, Aust-Agder, yrke telefonmontør.

                             Barn:

           204.     i.   Emly Andersen f. 11.03.1940.

                     ii.   Arne Ingvald Andersen, f. 01.05.1942 i Åstø, Dypvåg, Aust-Agder, d. 16.08.1959.

           205.   iii.   Audun Severin Næs Andersen f. 11.06.1946.

                    iv.   Thora  Lise Andersen, f. 1948, d. 27.05.1948 i Åstø, Dypvåg, Aust-Agder.

 

129.  Judith Margit Næs, f. 25.06.1915 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 26.08.1993 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 1952, med Peder Mostad, f. 31.07.1917 i Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Aanon Jensen Mostad [1874 - 1963] og Kari Pedersdtr. Mostad [1874 - 1956]), d. 28.04.2009 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 05.05.2009 fra Dypvåg kirke.36

                             Barn:

                      i.   Hans Otto Nes.  Gift 1967 i New Orleans, Louisiana, USA, med Kari Langseth, f. i Bergen, Hordaland.

                             Barn med Peder Mostad:

           206.    ii.   Per Mostad (detaljer utelatt).

           207.   iii.   Harald Mostad (detaljer utelatt).

 

130.  Karen Næs, f. 05.07.1922 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder,31 d. 31.05.1998 i Bergen, Hordaland.  Gift 20.03.1948 i Bergen, Hordaland, med Ole Johan Helland, f. 03.08.1924, d. 18.12.2006.

                             Barn:

                      i.   Eivind Helland (detaljer utelatt).

                     ii.   Arild Helland (detaljer utelatt).

                    iii.   Even Helland (detaljer utelatt).

 

131.  Arney Morrow Ness, f. 04.03.1918 i Red Wing, Minnesota, USA, d. 12.06.1981 i Wisconsin, USA.  Han giftet seg med Mary Inez Long, f. 20.02.1917 i Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA (datter av James Long og Winnifred), d. 01.05.2006 i Minnesota, USA.

                             Barn:

                      i.   Michael Arney Ness, f. 25.02.1945 i California, USA, d. 10.02.2005 i Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA.  Gift 31.01.1975, med Diane M. Dahlstrom.  De ble skilt.

                     ii.   James Edward Ness, f. 21.11.1947 i Hennepin, Minnesota, USA, d. 14.06.2019 i Minnesota, USA.  Gift 1984, med Nilsa Torrejon.

           208.   iii.   Barbara Ann Ness.

                    iv.   Patrick John Ness, f. 27.12.1952 i Hennepin, Minnesota, USA, d. 15.06.1989.

           209.    v.   Mary Jo Ness.

 

132.  Odd Torfinn Ellingsen, f. 01.04.1910 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 13.07.1983 i Oslo.  Borgerlig gift 28.11.1934 i Arendal, Aust-Agder,31 med Anne Tomine Olsen, f. 29.05.1914 i Bakke, Vegårshei, Aust-Agder (datter av Adolf Teodor Olsen Reinsfjell [1882 -     ] og Anne Tomine Ånonsdtr. Selås [1882 -     ]), dåp 26.07.1914 i Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 27.11.2001 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           210.     i.   Omar Arvid Ellingsen f. 31.05.1934.

                     ii.   Sonja Ellingsen, f. 18.11.1935 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 10.05.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 16.06.1956 i Holt, Aust-Agder,62 med Tor Magne Tolleshaug, f. 20.03.1931 i Holt, Aust-Agder (sønn av Ragnar Johan Tolleshaug [1893 - 1988] og Johanne Sofie Olsdtr. Stormo [1897 - 1979]).

           211.   iii.   Astrid Ellingsen f. 08.04.1937.

                    iv.   Aud Ellingsen, f. 08.04.1942.  Hun giftet seg med Rolf Willy.

           212.    v.   Willy Ellingsen (detaljer utelatt).

                    vi.   Eva Mary Ellingsen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Ragnar Nilsen.  (2) Hun giftet seg med Ernst.

 

133.  Eva Margarethe Ellingsen, f. 28.07.1919 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 17.08.2012 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 07.10.1939 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med John Helmer Berntsen, f. 01.09.1907 i New York, USA,26 (sønn av Bernhard Martin Berntsen Ø. Sandøya [1879 -     ] og Martha Nilsdtr. Sandøya [1883 -     ]), d. 10.11.1966, yrke stuert.

                             Barn:

                      i.   Johnny Helmer Berntsen, f. 28.01.1940.

                     ii.   Erling Helmer Berntsen, f. 17.02.1941.

 

134.  Esther Jensen, f. 08.12.1914 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 10.03.2005 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 17.04.1935,31 med Bjørn Ragnvald Valsgård, f. 12.09.1911 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Ole Olsen Ø. Sandøya [1865 - 1937] og Nilsine Elise Jensen V. Sandøya [1870 - 1930]), d. 18.11.2006 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 24.11.2006 fra Dypvåg kirke,38 yrke tollbetjent i Tvedestrand.

                             Barn:

                      i.   Unny Valsgård, f. 14.08.1936 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 29.05.1965, med Carl Thorleif Åhjem, f. 20.01.1931 (sønn av Erling Åhjem [1902 - 1946] og Valborg Pedersen [1901 - 1969]), d. 20.12.2012.

           213.    ii.   Ove Robert Valsgård f. 01.03.1939.

                    iii.   Sverre Valsgård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Reidun Karen Guldbrandsen.

 

135.  Ruth Wilhelmine Jensen, f. 04.06.1913 i Borge, Østfold.  Gift 1942, med Arnt Haarberg, f. 1913 i Bergen, Hordaland, yrke overrettssakfører og skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Mette Margrethe Haarberg, f. 1944, d. 1945.

                     ii.   Johan Arnt Haarberg (detaljer utelatt).

                    iii.   Thorvald Haarberg (detaljer utelatt).

 

136.  Peder Ernst Olsen, f. 29.01.1909 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,26 d. 29.04.1967.  Gift 1940, med Oddlaug Kristine Stene, f. 23.08.1912 i Kristiansund, Møre og Romsdal (datter av Theodor Stene og Anna), d. 10.07.2008, gravlagt 16.07.2008 fra Stokken kirke.38

                             Barn:

                      i.   Per Oddvar Apall Olsen, f. 21.08.1941.

                     ii.   Marion Johanne Apall Olsen, f. 28.02.1944.  Gift 31.07.1965, med Asger Søttrup Christensen.

           214.   iii.   Øyvind Ernst Apall Olsen f. 04.01.1948.

 

137.  Elise Mildred Olsen, f. 16.04.1913, d. 10.03.2000.  Hun giftet seg med Johannes Kristiansen, f. 11.02.1903 i Kråkstad, Ski, Akershus,30 (sønn av Herman Anton Kristiansen [1869 -     ] og Thea Hansdtr. Aarås [1874 -     ]), d. 09.01.1975.

                             Barn:

                      i.   Bjørg Kristiansen, f. 24.09.1940, d. 12.08.2003.

           215.    ii.   Harald Kristiansen f. 09.01.1942.

           216.   iii.   Odd Kristiansen (detaljer utelatt).

 

138.  Nikolai Ring Olsen, f. 04.12.1918 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 06.12.1998 i Arendal, Aust-Agder.  (1) Gift 20.07.1940 i Dypvåg, Aust-Agder,31 med Amalie Marie Marcussen, f. 07.09.1916 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,37 (datter av Bernt Martin Marcussen Reinsfjell [1862 - 1942] og Aase Mathilde Andersen [1869 - 1943]), d. 04.05.1970.  (2) Han giftet seg med Jenny Elise.

                             Barn med Amalie Marie Marcussen:

           217.     i.   Åse Marie Apall-Olsen f. 04.02.1941.

                     ii.   Janne Olsen, f. 24.02.1944.  Hun giftet seg med Anders.

                    iii.   Olaf Bernt Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne.

 

139.  Ruth Evelyn Olsen, f. 23.07.1920 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 28.02.1989.  Hun giftet seg med Kaare Håkon Nilsen, f. 25.01.1917 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Nils Kristian Nilsen [1875 -     ] og Hilda Kristine Berglund [1881 - 1969]), d. 25.10.1997 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder, yrke tollinspektør.

                             Barn:

                      i.   Hilde Nilsen, f. 12.02.1948, d. 04.10.1992.

           218.    ii.   Nils Christian Nilsen (detaljer utelatt).

 

140.  Kenneth Arvid Sorensen, f. 1921, d. 1992.  Han giftet seg med Harriet.

                             Barn:

                      i.   Phyllis Sorensen.

                     ii.   Kenneth Sorensen j.r..  Han giftet seg med Deborah.

 

141.  Esther Sorensen, f. 1923.  Hun giftet seg med Laurence Lindvill, f. i USA.

                             Barn:

                      i.   David Sorensen.

                     ii.   Brian Sorensen.

                    iii.   Sven Sorensen.

 

142.  Odd Apall-Olsen, f. 14.03.1925 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,31 d. 07.01.2008 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,36 gravlagt 18.01.2008 fra Dypvåg kirke.  Gift 03.08.1949 i Cookham, England, med Karin Werner-Larsen, f. 08.10.1928 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Lars Oskar Larsen [1901 - 1955] og Hedvig Gerda Werner [1903 - 1998]), d. 06.02.2005 i Oslo,36 gravlagt 11.02.2005 fra Holmenkollen kapell.  De ble skilt.

                             Barn:

           219.     i.   Annik Elisabeth Apall (detaljer utelatt).

           220.    ii.   Pål Edvin Werner Apall (detaljer utelatt).

 

143.  Ole Apall, f. 08.02.1929 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,31 d. 05.12.2012 i Asker, Akershus,38 gravlagt 14.12.2012 fra Dypvåg kirke.  Gift 1955, med Bjørg Ramsvik, f. 31.12.1928, d. 28.06.2000 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           221.     i.   Kjerstin Apall (detaljer utelatt).

           222.    ii.   Torill Apall (detaljer utelatt).

           223.   iii.   Esther Apall (detaljer utelatt).

           224.   iv.   Elise Marie Apall (detaljer utelatt).

 

144.  Per Apall-Olsen, f. 09.02.1926 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,31 yrke lege, d. 27.12.2021 i Tvedestrand, Aust-Agder,36 bisatt 12.01.2022 fra Dypvåg kirke.  (1) Gift 1953, med Hjørdis Homdrum, f. 31.01.1927 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 (datter av Gunnar Gundersen Homdrum [1877 - 1928] og Inger Tonette Knutsen [1891 - 1982]), d. 27.12.1975 i Skien, Telemark.  (2) Han giftet seg med Vera Reiersen, f. 13.11.1930, d. 19.03.2018 i Skien, Telemark,36 bisatt 03.04.2018 fra Nordre gravlund i Skien.

                             Barn med Hjørdis Homdrum:

           225.     i.   Inger Aline Apall-Olsen (detaljer utelatt).

           226.    ii.   Martha Beate Apall-Olsen (detaljer utelatt).

           227.   iii.   Ellen Christine Apall-Olsen (detaljer utelatt).

 

145.  Alloug Elene Tallaksen, f. 31.01.1904 i Østerå, Holt, Aust-Agder, d. 03.10.1995 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 04.08.1927 i Tvedestrand kirke, med Alf Robert Edvardsen, f. 18.07.1900 i Brooklyn, Kings County, New York, USA (sønn av Alfred Amandus Edvardsen og Therese), d. 02.05.1984 i Arendal, Aust-Agder, yrke elektriker, bosted (fam) i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           228.     i.   Aud Rigmor Edvardsen f. 05.11.1928.

 

146.  Thor Sandø Tallaksen, f. 09.09.1908 i Østerå, Holt, Aust-Agder,39 d. 05.07.1989 i Songe, Holt, Aust-Agder.  Gift 20.01.1940 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 med Ingrid Høiseth, f. 02.04.1920 i Fjærkleiv, Holt, Aust-Agder,39 (datter av Knut Høiseth [1882 - 1958] og Tomine Svendsdtr. [1880 - 1980]), d. 09.11.2019 i Tvedestrand, Aust-Agder,36 gravlagt 19.11.2019 fra Holt kirke, bosted (fam) på Songe i Holt, Aust-Agder.

                             Barn:

           229.     i.   Tom Tallaksen f. 24.09.1940.

                     ii.   Knut Tallaksen, f. 19.10.1942 på Songe, Holt, Aust-Agder, d. 29.04.2000 på Songe i Holt, Aust-Agder, bosted på Songe i Holt, Aust-Agder.

           230.   iii.   Thore Ingarth Sandø Tallaksen (detaljer utelatt).

 

147.  Johanne Karoline Tallaksen, f. 30.05.1912 i Østerå, Holt, Aust-Agder,39 d. 20.02.2001 i Songe, Holt, Aust-Agder,38 gravlagt 27.02.2001 i Søndeled kirkegård.[78]   Gift 29.10.1932 i Søndeled, Aust-Agder,58 med Anders S. Bråtane, f. 21.05.1909 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Søren Knutsen Bråtane [1873 - 1949] og Tora Mathilde Ånonsdtr. [1878 - 1964]), d. 06.09.1988 i Songe, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Søndeled kirkegård,78 yrke fab.arb., bosted (fam) på Røysland, Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

           231.     i.   Gerd Løvlie f. 10.04.1933.

           232.    ii.   Arne Johan Løvlie f. 05.04.1935.

           233.   iii.   Tore Sigbjørn Løvlie f. 24.05.1937.

           234.   iv.   Ragnhild Løvlie f. 02.05.1940.

           235.    v.   Olav Mangor Løvlie f. 04.02.1944.

           236.   vi.   Birger Løvlie (detaljer utelatt).

           237.  vii.   Bjarne Løvlie f. 16.09.1949.

 

148.  Kirsten Thorbjørg Tallaksen, f. 20.01.1915 i Østerå, Holt, Aust-Agder, d. 06.01.1950, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 06.11.1937,52 med Lars Stea, f. 04.07.1915 i Holt, Aust-Agder (sønn av Torjus Larsen Stea [1886 - 1958] og Anne Åvoldsdtr. Bakken [1887 - 1963]), d. 26.02.1997 i Songe, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård, yrke formann, bosted (fam) på Songe i Holt, Aust-Agder.  Lars: kjenner pt. ikke hvem som er mor til de 2 første barna, Marit og Grethe.

                             Barn:

                      i.   Marit Stea.  Hun giftet seg med Arne.

                     ii.   Grethe Vigdis Stea.  Hun giftet seg med Bjørn.

           238.   iii.   Anne Marie Stea f. 30.07.1938.

           239.   iv.   Liv Torhild Stea f. 15.05.1944.

           240.    v.   Torjus Stea (detaljer utelatt).

 

149.  Tora Oselie Tallaksen, f. 27.05.1917 i Østerå, Holt, Aust-Agder,39 d. 07.10.1996 i Oslo.  Gift 1950 i Oslo, med Erling Bøhn, f. 25.01.1917 i Oslo (sønn av Martin Bøhn og Mathilde Gundersen), d. 12.06.1992 i Oslo, bosted (fam) i Oslo.

                             Barn:

           241.     i.   Jan Christian Bøhn f. 20.01.1953.

 

150.  Karsten Eugen Takvam, f. 11.01.1925 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 04.03.2005 i Nøtterøy, Vestfold,38 gravlagt 11.03.2005 fra Nøtterøy kapell.  Gift 19.11.1955, med Inger Lovise Hanche, f. 16.02.1934 i Tønsberg, Vestfold, d. 22.02.2005 i Nøtterøy, Vestfold.

                             Barn:

           242.     i.   Jan Andreas Takvam.

                     ii.   Inger Johanne Takvam.

           243.   iii.   Per Sverre Takvam (detaljer utelatt).

 

151.  Robert Strand, f. 06.08.1917 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,37 d. 15.03.2002 i Sandefjord, Vestfold.  Gift 03.08.1949 i Dypvåg kirke,31 med Elsa Margareth Fjell Berntsen, f. 05.09.1922 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,31 (datter av Knut Berntsen [1893 - 1954] og Ida Amborga Larsen [1898 - 1999]), d. 04.05.2008 i Sandefjord, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Solveig Strand (detaljer utelatt).

 

152.  Frank Knutsen, f. 06.04.1936, d. 19.05.2008.36   Gift 19.12.1970, med Anne Gunn Lindland, f. 19.05.1952, d. 08.04.2011.

                             Barn:

                      i.   Julie Cathrine Knutsen.

 

153.  Arild Johannessen, f. 16.12.1937 i Hisøy, Aust-Agder, d. 21.07.2009, gravlagt 30.07.2009 fra Bjorbekk kirke.38   Gift 02.03.1963, med Anne Fossnes, f. 07.09.1942 i Tromøy, Aust-Agder (datter av Harald Hansson Fossnes [1909 - 2000] og Olga Marie Skuggestøl [1907 - 1986]).

                             Barn:

                      i.   Helge Johannessen, f. i Lillemoen, Øyestad, Aust-Agder.  Han giftet seg med Wenche.

                     ii.   Marianne Johannessen, f. i Lillemoen, Øyestad, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Hans-Petter.

                    iii.   Agathe Johannessen, f. i Lillemoen, Øyestad, Aust-Agder.

                    iv.   Martin Johannessen, f. i Lillemoen, Øyestad, Aust-Agder.  Han giftet seg med Anne.

 

154.  Monrad August Mosberg, f. 11.02.1918 i Barbu, Arendal, Aust-Agder,[79] d. 26.02.2023.  (1) Han giftet seg med Tone Sæland, f. 31.08.1914 i Alvdal, Hedmark (datter av Jon Sæland [1876 - 1963] og Laura Amalie Gunheim [1880 - 1938]), d. 10.03.1994 i Sauherad, Telemark.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Zetta.

                             Barn med Tone Sæland:

                      i.   Line Sæland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ole Bjørn Darrud.

 

155.  Turid Mosberg Hansen, f. 05.05.1921.  Gift 08.02.1944, med Hans Andreas Grydeland, f. 10.07.1915 (sønn av Baltzer Grydeland [1875 - 1968] og Ingrid Marie Bentzen [1881 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Kjersti Grydeland (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingrid Grydeland (detaljer utelatt).

                    iii.   Turid Katrine Grydeland (detaljer utelatt).

                    iv.   Anne Grydeland (detaljer utelatt).

 

156.  Christen Wroldsen, f. 07.12.1923 i Tvedestrand, Aust-Agder,39 d. 09.09.1997 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke sjømann.  Gift 30.07.1960, med Liv Hildur Nielsen, f. 28.11.1936 (datter av Reidar Nielsen [1904 - 1963] og Agnes Therese Johnsen [1904 - 1979]).

                             Barn:

                      i.   Christen Wroldsen.  Han giftet seg med Eva.

                     ii.   Johan Wroldsen.  Han giftet seg med Caroline.

                    iii.   Peder Christoffer Wroldsen.  Han giftet seg med Ida.

                    iv.   Susanne Wroldsen.

                     v.   Fredrik Wroldsen.

                    vi.   Cecilie Wroldsen.

 

157.  Johan Eilif Kverndal, f. 26.01.1923,7 d. 03.05.2009 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 08.05.2009 fra Holt kirke,38 yrke havariagent.  Gift 1962, med Kirsten Mai Boman, f. 18.11.1935 (datter av Alf Georg Boman [1892 -     ] og Mai Engelbretsen [1902 -     ]), yrke arkitekt M.N.A.L.

                             Barn:

           244.     i.   Ole Jonas Kverndal (detaljer utelatt).

                     ii.   Erik Kverndal.  Han giftet seg med Inger.

 

158.  Else Marie Bjerknes, f. 20.05.1922 i Kristiania.[80]   Gift 28.12.1949 i Oslo, med Tage Westh Christensen, f. 09.10.1920 i Danmark (sønn av Jens Kristen Christensen og Dagmar Westh), d. 05.05.2006.

                             Barn:

                      i.   Anne Sofie Christensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Preben Westh Christensen (detaljer utelatt).

 

159.  Gro Kirsti Bjerknes, f. 13.03.1928 i Oslo.  Gift 10.01.1950 i Oslo, med Torstein Berger Sandø, f. 04.12.1927 i Oslo (sønn av Toralf Sandø og Elsa Berger).

                             Barn:

                      i.   Gry Sandø (detaljer utelatt).

 

160.  Kari Lindstøl, f. 07.01.1924.  (1) Gift 1948, med Johan Oskar Lindstrøm, f. 24.08.1918 i Risør, Aust-Agder,61 (sønn av Josef Lindstrøm [1887 -     ] og Sigrid Kristine Jensen [1891 -     ]), d. 1972, yrke løytnant.  (2) Hun giftet seg med Alf Breiung, f. 07.02.1924 i Vegårshei, Aust-Agder,[81] (sønn av Tallak Alfsen Breiungen [1883 - 1972] og Martha Karlsen Heia [1893 - 1973]), d. 02.11.2007 i Vegårshei, Aust-Agder, gravlagt 09.11.2007 fra Vegårshei kirke.38

                             Barn med Johan Oskar Lindstrøm:

           245.     i.   Jakob Lindstrøm (detaljer utelatt).

           246.    ii.   Sigurd Lindstrøm (detaljer utelatt).

                    iii.   Harald Lindstrøm (detaljer utelatt).

                    iv.   Asbjørn Lindstrøm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Åshild Rørtveit.

 

161.  Ingrid Lindstøl, f. 08.04.1935.  Hun giftet seg med Reidar Eriksen, f. 25.09.1926 i Risør, Aust-Agder,[82] (sønn av Thor Arnold Eriksen [1893 - 1972] og Ingrid Othilia Christoffersen [1897 - 1930]), d. 05.11.1992, gravlagt i Frydendal kirkegård.[83]

                             Barn:

           247.     i.   Eistein Eriksen (detaljer utelatt).

           248.    ii.   Hjørdis Eriksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ingvild Eriksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Espen Kromhaus Larsen.

 

162.  Astrid Lindstøl, f. 26.07.1939.  Gift 18.07.1964, med Bjarne Vatne, f. 23.11.1938 (sønn av Trygve Vatne og Aslaug).

                             Barn:

                      i.   Erik Vatne (detaljer utelatt).

                     ii.   Berit Vatne (detaljer utelatt).

 

163.  Bjørn Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Barbro Hoftun.

                             Barn:

                      i.   Øivind Hoftun Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Yngve Hoftun Wroldsen (detaljer utelatt).

 

164.  Vera Wroldsen, f. 15.08.1942.  Gift 19.08.1961, med Ivar Andersen, f. 28.11.1937 i Kristiansand, Vest-Agder.  De ble separert i 1982.

                             Barn:

           249.     i.   Sten Rune Andersen (detaljer utelatt).

           250.    ii.   Mari Ann Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

           251.   iii.   Nina Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

 

165.  Britt Karin Wroldsen (detaljer utelatt).  (1) Gift 02.10.1965, med Svein Gunnar Thorsdal, f. 25.12.1942 i Kragerø, Telemark, yrke telegrafist.  De ble skilt.  (2) Gift 07.11.1975, med Kjell Aksel Sjetne, f. 31.07.1941 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                             Barn med Svein Gunnar Thorsdal:

                      i.   Kari Anne Thorsdal (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ole Henning Fredriksen.

                             Barn med Kjell Aksel Sjetne:

                     ii.   Kjetil Sjetne (detaljer utelatt).

 

166.  Kari Wroldsen, f. 30.11.1939.  Hun giftet seg med Erling Gunvald Hansen, f. 08.08.1941.

                             Barn:

           252.     i.   Kjell Stanley Hansen (detaljer utelatt).

           253.    ii.   Rita Jenny Hansen (detaljer utelatt).

           254.   iii.   Nina Hansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Erik Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Tanja Engtrø.

                     v.   Rune Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Mona Brønn.

 

167.  Thorhild Petra Wroldsen, f. 20.02.1944.  Hun giftet seg med Melvin Galdal.

                             Barn:

           255.     i.   Bjørn Terje Galdal (detaljer utelatt).

           256.    ii.   Rose Janne Galdal (detaljer utelatt).

 

168.  Helge Anton Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kjellaug Gudny Enit Lilleng.

                             Barn:

           257.     i.   Alf Jonny Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hege Merete Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Asbjørn Stallemo.

 

169.  Randi Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Hamre.

                             Barn:

                      i.   Eva Hamre (detaljer utelatt).

                     ii.   Odd Hamre (detaljer utelatt).

 

170.  Arne Gilje Wroldsen, f. 23.12.1942 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 19.08.1979 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 31.03.1968, med Gunvor Marie Langbakke, f. 16.03.1943, (datter av Gunda).

                             Barn:

                      i.   Åge Martinius Langbakke Wroldsen, f. 24.05.1970, d. 05.04.2012 i Tvedestrand, Aust-Agder,38 gravlagt 17.04.2012 fra Holt kirke.

 

171.  Anne Lise Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bengt André Hansen.

                             Barn:

           258.     i.   Hege Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jon Erik Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Eva Møller Pettersen.

                    iii.   Elke Karin Hansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Blåka.

 

 

8. Generasjon

 

172.  Ole Martin Andersen, f. 11.07.1935, d. 09.02.2007 i Drøbak, Frogn, Akershus.  Gift 17.10.1959, med Gunveig Kjetsaa, f. 11.07.1921 (datter av Olaf Kjetsaa og Aslaug), d. 29.12.2003 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Geir Ove Andersen.  Han giftet seg med Ingun.

                     ii.   Anita Andersen.  Hun giftet seg med Bjørn.

                    iii.   Rune Andersen.

 

173.  Osmund Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Brit Karin Heldal.

                             Barn:

                      i.   Ole Morten Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Marianne Andersen (detaljer utelatt).

 

174.  Jan Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kristin Langemyr.

                             Barn:

                      i.   Jan Kristian Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tonje Andersen (detaljer utelatt).

 

175.  Leif Magne Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne Signe Rønnevig.

                             Barn:

                      i.   Elise Rønnevig Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Heidi Rønnevig Andersen (detaljer utelatt).

 

176.  Per Kristian Andersen, f. 03.06.1944 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 05.09.2014 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder, d. 12.09.2014 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Han giftet seg med Grete Alise Svendsen.

                             Barn:

           259.     i.   Thora Elisabeth Andersen (detaljer utelatt).

           260.    ii.   Per Morten Andersen (detaljer utelatt).

           261.   iii.   Annette Andersen (detaljer utelatt).

 

177.  Kristoffer Gerhard Kristensen, f. 26.08.1921 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 12.06.2002 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, gravlagt 18.06.2002 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Gift 23.12.1944,65 med Signe Høyesen, f. 16.04.1923 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,[84] (datter av Julius Robert Høyesen [1882 - 1975] og Anna Torgrimsen [1896 - 1987]), d. 06.02.2017, gravlagt 14.02.2017 fra Flosta kirke, Aust-Agder.38

                             Barn:

           262.     i.   Viggo Kristensen f. 16.07.1945.

           263.    ii.   Anna Lisa Kristensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristen Robert Kristensen (detaljer utelatt).

                    iv.   Beate Kristensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Narve Skeid Venås.

 

178.  Otto Johan Kristensen, f. 08.10.1929, d. 01.03.2015 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, gravlagt 10.03.2015 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Gift 19.07.1958, med Gerd Ovidie Larssen, kjælenavn Tulle, f. 03.02.1935 i Arendal, Aust-Agder (datter av Olaf Leonard Larssen og Olga Gundine Hofsnæs [1906 - 1971]), d. 14.03.1987 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Hilde Kristensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn.

           264.    ii.   Mette Kristensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Olaf Kristen Kristensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mona Lisa.

                    iv.   Elise Cathrine Kristensen (detaljer utelatt).

 

179.  Olaf Antoni Evensen, f. 17.07.1928 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 14.11.1995 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 02.04.1955, med Oddveig Judith Bentzen, f. 06.10.1932 i Gartha i Holt, Aust-Agder (datter av Christen Bentzen [1891 - 1955] og Jenny Katinka Olsen [1898 - 1976]).

                             Barn:

           265.     i.   Reidun Evensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hanne Evensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Runar Nyquist.

                    iii.   Ellen Evensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Kåre Leikvangen.

 

180.  Aasta Elene Evensen, f. 30.03.1933, d. 07.12.2005 i Dalen, gravlagt 15.12.2005 fra Arendal kapell.  søster til Else Bentzen, kone til Olav Kåre Bentzen, Garta. Hun giftet seg med John Oskar Arnesen, f. 22.09.1933 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Egil Andreas Magido Arnesen [1892 - 1948] og Teresia Caspara Jenssen [1901 - 1984]), d. 05.04.2020 i Arendal, Aust-Agder.38

                             Barn:

                      i.   Egil Arnesen.  Han giftet seg med Ane.

           266.    ii.   Turid Arnesen f. 11.01.1955.

                    iii.   Jorun Arnesen.  (1) Hun giftet seg med John Terje.  (2) Hun giftet seg med Magne.

 

181.  Else Evensen, f. 14.08.1935, d. 31.01.2024 på Gartha i Holt, Aust-Agder,38 gravlagt 13.02.2024 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Gift 16.07.1960, med Kåre Olav Bentzen, f. 30.06.1932 i Gartha i Holt, Aust-Agder (sønn av Barth Bentzen Gartha [1889 - 1979] og Anna Bertine Jørgensen [1892 - 1980]), d. 05.03.2009 i Gartha i Holt, Aust-Agder,38 gravlagt 12.03.2009 fra Flosta kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Ellinor Bentzen.  Hun giftet seg med Bjørn.

           267.    ii.   Bjørn Even Bentzen f. 21.04.1965.

 

182.  Håkon Sten Gjermundsen, f. 13.11.1939, d. 18.07.1987.  Gift 29.08.1964, med Arnhild Fone, f. 18.01.1944 i Gjerstad, Aust-Agder (datter av Torvald Fone [1912 - 2002] og Kirsti Brendalsmo [1921 -     ]).

                             Barn:

           268.     i.   Jarle Sten Gjermundsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Kjerstin Gjermundsen.

 

183.  Gerd Signe Gundersen, f. 15.05.1942, d. 13.03.2005 i Arendal, Aust-Agder.  (1) Gift 02.04.1966, med Erik Bakke, f. 1929, d. 1982.  (2) Hun giftet seg med Gunnar Mæland, f. 21.03.1930 i Bømlo, Hordaland, d. 28.11.2008.68

                             Barn med Erik Bakke:

                      i.   Siv Gunhild Bakke (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Bøe Tøndevold.

                     ii.   Gunnar Peder W. Bakke (detaljer utelatt).

                    iii.   Sidsel Camilla M. Bakke (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Carl Arne Flademark.

 

184.  Kristen Louis Ommundsen, f. 10.03.1931 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder, d. 21.04.1993, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 14.12.1963, med Liv Asta Gloppe, f. 10.07.1937 (datter av Rolf Hagbart Gloppe [1913 - 1986] og Signe Tveit [1910 - 1998]).

                             Barn:

                      i.   Sølvi Ommundsen, [adoptert] (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Terje Sjo.

                     ii.   Berit Ommundsen, [adoptert] (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Pablo.

           269.   iii.   Øyvind Ommundsen (detaljer utelatt).

                    iv.   Steinar Ommundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bente Dale.

           270.    v.   Kristin Ommundsen (detaljer utelatt).

                    vi.   Hæge Ommundsen (detaljer utelatt).

 

185.  Anne-Britt Svendsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Einar Hunnes.  Skilt.

                             Barn:

           271.     i.   Erlend Hunnes (detaljer utelatt).

           272.    ii.   Kjetil Hunnes (detaljer utelatt).

           273.   iii.   Synne Veslemøy Hunnes (detaljer utelatt).

 

186.  Liv Kristin Svendsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frode Gjøen.

                             Barn:

           274.     i.   Hedda Camilla Gjøen (detaljer utelatt).

                     ii.   Gaute Magnus Gjøen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Francesco Bona Tiratore.

 

187.  Fred Vidar (Freddy) Larsen.

                             Barn:

                      i.   Frida Larsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Linn Larsen (detaljer utelatt).

 

188.  Jane Ann Larsen.  Hun giftet seg med Holger Jensen, f. i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Ole Jensen og Solveig [1939 - 2017]).

                             Barn:

                      i.   Tommy Larsen.

                     ii.   Krister Larsen.

                    iii.   Annette Larsen.

 

189.  Alf Thomas Larsen.  Han er samboer med (1) Vibeke, avsluttet forhold .  (2) Han giftet seg med Durja Sepic.

                             Barn med Durja Sepic:

                      i.   Tomas Larsen.

                     ii.   Kristine Larsen.

                    iii.   Daniel Larsen.

 

190.  Hilde Larsen.  Hun giftet seg med Rune Føreland, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Tuva Føreland.

                     ii.   Hedda Føreland.

 

191.  Odd Fjeldstad, f. 31.03.1943 i Eydehavn, Aust-Agder, d. 01.08.2016 i Arendal, Aust-Agder,38 gravlagt 09.08.2016 fra Barbu kirke, yrke salgskonsulent.  Han giftet seg med Ingrid Gunleifsen.

                             Barn:

                      i.   Odd Inge Fjeldstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Torbjørn Fjeldstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellinor Blockgren.

 

192.  Øyvind Fjeldstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Turid Mikalsen.

                             Barn:

           275.     i.   Mette Fjeldstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Marius Fjeldstad (detaljer utelatt).

                    iii.   Jonas Fjeldstad (detaljer utelatt).

 

193.  Gerd Johanne Bones, f. 25.12.1940 i Froland, Aust-Agder, d. 01.10.2009 i Risør, Aust-Agder, gravlagt 08.10.2009 fra Sandnes bedehus.  Gift 05.09.1959, med Ole Martin Sandnes, f. 30.11.1939 (sønn av Henrik Louis Sandnes [1903 - 1975] og Margit Halvorsen Lilleholt [1910 - 2009]), d. 31.05.1998.

                             Barn:

                      i.   Anne Liv Sandnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Folke Trydal.

           276.    ii.   Mads Henrik Sandnes (detaljer utelatt).

 

194.  Bjørg Bones, f. 28.06.1946, d. 10.10.2013.  Gift 13.11.1971, med Palle Sørensen.38

                             Barn:

                      i.   Jesper Sørensen.  Han giftet seg med Maja.

 

195.  Sigrid Bones (detaljer utelatt).  Gift 26.02.1972, med Kjell Johnsen, f. 06.11.1937, d. 30.10.1998 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           277.     i.   Cecilie Johnsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Kathrine Johnsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ine Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per.

           278.   iv.   Anette Steenfat (detaljer utelatt).

 

196.  Kirsten Agnethe Tønnessen, f. 24.01.1943, d. 10.07.2013 i Hvaler, Østfold.  Gift 28.09.1963, med Horst Günter Bosy, f. 21.04.1937 i Kiel i Tyskland, d. 16.10.2010 i Hvaler, Østfold.

                             Barn:

                      i.   Rune Günter Bosy.

           279.    ii.   Bent Erich Bosy.

           280.   iii.   Morten Sverre Bosy.

                    iv.   Ole Andreas Bosy, f. 24.10.1970, d. 15.01.2012 i Hvaler, Østfold.  Gift 16.06.2007 i Hvaler kirke, Østfold, med Nina Welde Friberg.  De ble skilt.

 

197.  Sverre Konrad Tønnesen, f. 23.07.1948, d. 25.08.1994.  Gift 1968, med Ingeborg Johanne Birgitte Harr Hansen, f. i Kvænangen, Troms.  De ble skilt.

                             Barn:

                      i.   Einar Andre Harr Tønnessen.

                     ii.   Rikke Agnethe Harr Tønnessen.

 

198.  Paul Magne Tønnessen, f. 12.08.1939 i Egersund, Rogaland, d. 30.04.2020 i Egersund, Rogaland.  Gift 27.07.1963 i Mosevraa, Langaa, Jylland, Danmark, med Karen Margrethe Nielsen, f. i Danmark.

                             Barn:

           281.     i.   Svend Nielsen Tønnessen.

           282.    ii.   Tove Nielsen Tønnessen.

                    iii.   Paul Nielsen Tønnessen.

                    iv.   Karin Nielsen Tønnessen.  Hun giftet seg med Lars Nordbø Jonassen.

 

199.  Jostein Kaspar Tønnessen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anna.

                             Barn:

                      i.   Jens Tønnessen (detaljer utelatt).

 

200.  Evelyn Irene Pedersen, f. 26.07.1922 i Brevik, Telemark, d. 12.07.1947.  Gift 1944, med Sigurd Alfred Dahl, f. 06.09.1921 (sønn av Alfred Marius Dahl [1892 -     ] og Johanne Marie Karlsen [1891 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Marianne Dahl.

                     ii.   Kjell Otto Dahl, f. 1946, d. 12.09.1946.

 

201.  Ragna Lovise Pedersen, f. 19.04.1925 i Brevik, Telemark, d. 01.08.2013.  Gift 20.04.1946 i Brevik kirke, med Oddvar Marius Dahl, f. 18.02.1924 i Eidanger, Telemark (sønn av Alfred Marius Dahl [1892 -     ] og Johanne Marie Karlsen [1891 -     ]), d. 25.09.2004.

                             Barn:

                      i.   Viggo Dahl.  Han giftet seg med Grethe.

                     ii.   Wenche Dahl.  Hun giftet seg med Odd Morgan.

                    iii.   Oddveig Dahl.  Hun giftet seg med Odd Arne.

                    iv.   Ragnhild Dahl.  Gift 05.07.1969, med Tore Gulliksen, f. i Skien, Telemark.

 

202.  Per Nes Pedersen, f. 09.10.1927 i Brevik, Telemark, d. 25.08.2005 i Brevik, Telemark.  Gift 21.03.1951 i Tønsberg, Vestfold, med Synnøve Farnes, f. 01.10.1926 i Tønsberg, Vestfold, d. 03.08.2009 i Brevik, Telemark.

                             Barn:

                      i.   Vigdis Pedersen.  Hun giftet seg med Per.

                     ii.   Trond Pedersen.  Han giftet seg med Beate.

                    iii.   Børre Pedersen.  Han giftet seg med Eloise.

                    iv.   Per Steinar Pedersen.  Han giftet seg med Caroline.

 

203.  Lillian M Anderson, f. 14.10.1929 i New York, USA, d. 10.08.2004.  Gift 20.01.1953, med Vincent J. Scala, f. 04.08.1922 i Brooklyn, Kings County, New York, USA, d. 26.03.1998.

                             Barn:

                      i.   Gerard Scala.

                     ii.   Vincent Scala.

                    iii.   Karin F. Scala.

                    iv.   Peter C. Scala.

 

204.  Emly Andersen, f. 11.03.1940 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 09.07.1960, med Viggo Verner Monrad, f. 17.03.1937 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Alf Kristian Monrad [1907 - 1973] og Gudrun Olsen Sandnes [1913 - 1992]), d. 01.04.1978 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

           283.     i.   Jan Verner Monrad (detaljer utelatt).

                     ii.   Irene Monrad (detaljer utelatt).

 

205.  Audun Severin Næs Andersen, f. 11.06.1946 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 03.02.2011 i Tønsberg, Vestfold.  (1) Gift 25.03.1967, med Aud Marta Larsen, f. 28.08.1946 i Grimstad, Aust-Agder (datter av Arthur Larsen [1924 -     ] og Torbjørg Hardeberg [1924 - 1987]), d. 15.11.2016 i Grimstad, Aust-Agder, gravlagt 29.11.2016 fra Landvik kirke.38  De ble skilt.  Han er samboer med (2) Torunn.

                             Barn med Aud Marta Larsen:

           284.     i.   Heidi Andersen (detaljer utelatt).

 

206.  Per Mostad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wenche Mathisen.

                             Barn:

                      i.   Lars Petter Mostad (detaljer utelatt).

                     ii.   Marita Mostad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jon Andrè Sørensen.

 

207.  Harald Mostad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gunlaug Hansen.

                             Barn:

           285.     i.   Preben Mostad (detaljer utelatt).

                     ii.   Linn Mostad (detaljer utelatt).

                    iii.   Daniel Mostad (detaljer utelatt).

 

208.  Barbara Ann Ness, f. i Hennepin, Minnesota, USA.  (1) Gift 28.06.1968 i Hennepin, Minnesota, USA, med Edward Charles Peterson.  De ble skilt.  (2) Gift 15.12.1984 i Hennepin, Minnesota, USA, med Stephen Gordon Amundson.

                             Barn med Edward Charles Peterson:

                      i.   Todd Edward Peterson, f. i Hennepin, Minnesota, USA.

 

209.  Mary Jo Ness, f. i Hennepin, Minnesota, USA.  Gift 24.10.1981 i Hennepin, Minnesota, USA, med Dave J. Pennington.

                             Barn:

                      i.   Casey J Pennington, f. i Hennepin, Minnesota, USA.  Gift 02.09.2017, med Christopher A. Kuhlman.

                     ii.   Beth J Pennington (detaljer utelatt).

 

210.  Omar Arvid Ellingsen, f. 31.05.1934, d. 26.11.2014, gravlagt 05.12.2014 fra Tromøy kirke.38   Han giftet seg med Ranveig.

                             Barn:

                      i.   Ole Henrik Ellingsen.  Han giftet seg med Siv.

                     ii.   Vera Ellingsen.

                    iii.   Nina Ellingsen.  Hun giftet seg med Tom.

                    iv.   Tove Ellingsen.  Hun giftet seg med Trygve.

 

211.  Astrid Ellingsen, f. 08.04.1937 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.[85]   Gift 31.03.1956 i Holt, Aust-Agder,62 med Oddvar Aslaksen, f. 28.08.1934 i Holt, Aust-Agder (sønn av Olaf Aslaksen [1909 - 1970] og Karen Lilly Olsen [1913 - 2002]).

                             Barn:

                      i.   Olav Aslaksen, f. 22.07.1956 i Holt, Aust-Agder, d. 28.12.1983 i Nelaug, Åmli, Aust-Agder.

           286.    ii.   Trond Aslaksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Bjørn Aslaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sissel Knardal.

           287.   iv.   Elin Aslaksen (detaljer utelatt).

           288.    v.   Anette Aslaksen (detaljer utelatt).

 

212.  Willy Ellingsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kathe Grant Uberg.  Skilt.

                             Barn:

           289.     i.   Line Renée Ellingsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Audun Willy Ellingsen (detaljer utelatt).

 

213.  Ove Robert Valsgård, f. 01.03.1939, d. 17.10.2023 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 26.10.2023 fra Dypvåg kirke.  Gift 12.08.1967, med Gro Aud Bentaas, f. 14.03.1943, d. 20.06.2010, gravlagt 25.06.2010 fra Dypvåg kirke.38

                             Barn:

                      i.   Mette E. Valsgård, f. i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 13.05.1995 i Tvedestrand, Aust-Agder,38 med Gjermund G. Bratlie, f. i Rakkestad, Østfold.

                     ii.   Dag Ove Valsgård.  Han giftet seg med Charlotte.

                    iii.   Ole Richard Valsgård.  Han giftet seg med Eirin.

 

214.  Øyvind Ernst Apall Olsen, f. 04.01.1948, d. 25.08.2017 i Birtedalen, Fyresdal, Telemark,38 bisatt 07.09.2017 fra Tromøy kirke.  Gift 23.12.1972, med Berit Ljøstad (datter av Olav Erikson Ljøstad [1920 - 1985] og Ellen Gurine Øyen [1920 - 1967]).

                             Barn:

                      i.   Ernst Olav Apall Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Larsen.

                     ii.   Jan Øyvind Apall Olsen (detaljer utelatt).

 

215.  Harald Kristiansen, f. 09.01.1942.  Han giftet seg med Tone Ek, f. 20.10.1941.

                             Barn:

           290.     i.   Lene Ek Kristiansen (detaljer utelatt).

           291.    ii.   Tonje Ek Kristiansen (detaljer utelatt).

           292.   iii.   Elisabeth Ek Kristiansen (detaljer utelatt).

 

216.  Odd Kristiansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Randi Gåsemyr.

                             Barn:

                      i.   Øystein Kristiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Anders Kristiansen (detaljer utelatt).

 

217.  Åse Marie Apall-Olsen, f. 04.02.1941.  Hun giftet seg med Gustav Dukene, f. 31.07.1930 (sønn av Peder Gunerius Gustavsen [1889 - 1943] og Julie Benedikte Størdal [1884 - 1977]), d. 26.01.2003 i Østerå, Holt, Aust-Agder,38 gravlagt 06.02.2003 fra Holt kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

           293.     i.   Jan Dukene (detaljer utelatt).

           294.    ii.   Rolf Dukene (detaljer utelatt).

           295.   iii.   Alf Dukene (detaljer utelatt).

 

218.  Nils Christian Nilsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth Lindgreen.

                             Barn:

                      i.   Jan Fredrik Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Cathrine Nilsen (detaljer utelatt).

 

219.  Annik Elisabeth Apall (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Joar Austad.

                             Barn:

           296.     i.   Hans Christian Austad (detaljer utelatt).

                     ii.   Lars Erik Austad (detaljer utelatt).

                    iii.   Harald Apall Austad (detaljer utelatt).

 

220.  Pål Edvin Werner Apall (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kathrine Stephania Mue.

                             Barn:

                      i.   Henrik Apall (detaljer utelatt).

 

221.  Kjerstin Apall (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Lars Kvande.

                             Barn:

                      i.   Karoline Apall Kvande (detaljer utelatt).

                     ii.   Lars Kristian Apall Kvande (detaljer utelatt).

 

222.  Torill Apall (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Truls Nergaard.  (2) Hun giftet seg med Terje Dybvik.

                             Barn med Terje Dybvik:

                      i.   Arne Rasmus Dybvik (detaljer utelatt).

 

223.  Esther Apall (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Bjørgsvik.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Apall Bjørgsvik (detaljer utelatt).

                     ii.   Anna Elise Apall Bjørgsvik (detaljer utelatt).

 

224.  Elise Marie Apall (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Niels Kristian Amlie Ramsden.

                             Barn:

                      i.   Ole Fredrik Apall Amlie (detaljer utelatt).

                     ii.   Nora Apall Amlie (detaljer utelatt).

 

225.  Inger Aline Apall-Olsen, kjælenavn Linken (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Lars Harald Os.

                             Barn:

                      i.   Peder Apall-Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingeborg Apall-Olsen (detaljer utelatt).

 

226.  Martha Beate Apall-Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Harald Evensen.

                             Barn:

                      i.   Bendik Apall-Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Andreas Apall-Olsen (detaljer utelatt).

 

227.  Ellen Christine Apall-Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Trond Reinhold Asplin, f. 01.08.1952, d. 08.12.2018 i Nøtterøy, Vestfold,36 bisatt 14.12.2018 i Nøtterø kirke.

                             Barn:

                      i.   Nicolai Reinhold Asplin (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Louise.

                     ii.   Ida Christine Asplin (detaljer utelatt).

                    iii.   Johan Ansgar Asplin (detaljer utelatt).

 

228.  Aud Rigmor Edvardsen, f. 05.11.1928 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 08.12.1977 i Lisleby, Fredrikstad, Østfold.  Gift 1957, med John Leo Holstad, f. 16.05.1928 (sønn av Leif Holstad og Randi), d. 12.03.1995 i Rolvsøy, Østfold, bosted (fam) i Lisleby, Østfold.

                             Barn:

                      i.   Ann Kristn Holstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Børre Goplen.

                     ii.   Randi Lene Holstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Henning Halvåg.

 

229.  Tom Tallaksen, f. 24.09.1940.  Han giftet seg med Marit Johanna Johannessen, f. i Leknes i Lofoten, Nordland, Bosted (fam) i Leknes i Lofoten, Nordland.

                             Barn:

                      i.   Tommy Tallaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hege Olsen.  Skilt.

                     ii.   Per Morten Tallaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kamilla Aslaksen.

                    iii.   Christian Tallaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingunn.

 

230.  Thore Ingarth Sandø Tallaksen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Borghild Gunnborg Trondsen.  Skilt.  Forhold til Eva Bjørg Trondsen.

                             Barn med Borghild Gunnborg Trondsen:

                      i.   Tove Mette Tallaksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Inger Lise Tallaksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jarkko.

                             Barn med Eva Bjørg Trondsen:

                    iii.   Rose Marie Tallaksen (detaljer utelatt).

                    iv.   Tora Constanze Tallaksen (detaljer utelatt).

 

231.  Gerd Løvlie, f. 10.04.1933 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 08.12.2017 i Grimstad, Aust-Agder, gravlagt 15.12.2017 fra Landvik kirke.  Gift 14.06.1958, med Kristen Pedersen, f. 30.10.1926 i Songe i Holt, Aust-Agder (sønn av Gunnar Peder Pedersen [1897 - 1986] og Birgit Knutsen Fredvik [1898 - 1976]), d. 27.05.2011, gravlagt 01.06.2011 fra Landvik kirke,38 bosted (fam) i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jan Arthur Pedersen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Hilde Irene Lorentzen.

                     ii.   Gunnar Bernt Pedersen, f. 12.06.1961, d. 03.06.2014, gravlagt 13.06.2014 fra Lakselv kirke.  Han er samboer med Tove, bosted (fam) i Lakselv, Finnmark.

           297.   iii.   Knut Inge Pedersen (detaljer utelatt).

 

232.  Arne Johan Løvlie, f. 05.04.1935 i Songe i Holt, Aust-Agder, yrke entreprenør.  Gift 14.04.1962 i New Jersey, USA, med Iris Grevaas Kristiansen, f. 14.02.1941 i Flekkerøy, Oddernes, Vest-Agder (datter av Ommund Kristiansen [1906 - 1981] og Carrie Theresea Anderson [1911 - 1982]), bosted (fam) i New Jersey, USA.

                             Barn:

           298.     i.   Raymond Arne Løvlie (detaljer utelatt).

           299.    ii.   Richard Johan Løvlie (detaljer utelatt).

           300.   iii.   Norman David Løvlie (detaljer utelatt).

                    iv.   Thomas William Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kelly Harrison.

 

233.  Tore Sigbjørn Løvlie, f. 24.05.1937 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 26.06.2018 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 03.07.2018 fra Arendal kapell.  Gift 30.11.1963, med Unni Pedersen, f. 04.08.1934 på Tromøy, Aust-Agder (datter av Arthur Tommy Pedersen [1910 - 1989] og Emmely Dorthea Svenningsen [1912 - 1968]), d. 16.04.2019 i Arendal, Aust-Agder,38 gravlagt 26.04.2019 fra Arendal kapell, bosted (fam) i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           301.     i.   Bjørn Rune Løvlie (detaljer utelatt).

           302.    ii.   Anita Løvlie (detaljer utelatt).

 

234.  Ragnhild Løvlie, f. 02.05.1940, d. 30.12.2020 i Tvedestrand, Aust-Agder.38   Hun giftet seg med Einar Svenningsen, f. 02.04.1935 (sønn av Sverre Svenningsen [1905 - 1968] og Ingebjørg Andrea Edvardsdtr. Carlsen [1906 - 1997]), Bosted (fam) i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

           303.     i.   Geir Svenningsen (detaljer utelatt).

           304.    ii.   Inger Johanne Svenningsen (detaljer utelatt).

           305.   iii.   Anne Sofie Svenningsen (detaljer utelatt).

 

235.  Olav Mangor Løvlie, f. 04.02.1944 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 21.03.2020 i Tyristrand, Buskerud,36 yrke lærer.  Han giftet seg med Kirsti Sofie Ekroll.

                             Barn:

                      i.   Jørgen Ekroll Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Line Bratseth Bratli, f. i Asker, Akershus, Bosted (fam) i Oslo.

                     ii.   Hanne Ekroll Løvlie, f. 29.06.1981,29 d. 22.07.2011.

 

236.  Birger Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Petra Norun Sundnes.

                             Barn:

           306.     i.   Åsa Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).

           307.    ii.   Anders Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).

           308.   iii.   Lars Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).

           309.   iv.   Erik Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).

 

237.  Bjarne Løvlie, f. 16.09.1949 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 09.05.2011 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 13.05.2011 fra Songe Frikirke.  (1) Gift 26.09.1970, med Anne Helene Pedersen, også kjent som Lene, f. 22.10.1953 i Risør, Aust-Agder (datter av Torleif Pedersen [1921 - 1976] og Johanna Johansen [1925 - 2018]), d. 12.08.2019.  De ble skilt.  (2) Han giftet seg med Tove Eggan.

                             Barn med Anne Helene Pedersen:

           310.     i.   Mette Løvlie (detaljer utelatt).

           311.    ii.   Nina Pedersen (detaljer utelatt).

                             Barn med Tove Eggan:

           312.   iii.   Linda Karin Eggan Løvlie (detaljer utelatt).

           313.   iv.   Bjørn Christian Eggan Løvlie (detaljer utelatt).

 

238.  Anne Marie Stea, f. 30.07.1938 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 14.03.2000 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 17.03.2000 i Holt kirke, Aust-Agder.  Gift 24.08.1957, med Kjell Christiansen, f. 27.08.1934 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Guttorm Georg Kristiansen [1910 - 1991] og Signe Larsen [1914 - 1983]), d. 15.05.2020 i Tvedestrand, Aust-Agder,38 gravlagt 22.05.2020 fra Holt kirke, antall barn (fam) 4.

                             Barn:

           314.     i.   Kjell Otto Christiansen f. 14.02.1958.

           315.    ii.   Morten Christiansen (detaljer utelatt).

           316.   iii.   Rune Stea Christiansen (detaljer utelatt).

 

239.  Liv Torhild Stea, f. 15.05.1944 i Songe i Holt, Aust-Agder, d. 07.11.2009 i Larvik, Vestfold,38 bisatt 18.11.2009 fra Undersbo kapell.  (1) Gift 20.01.1962, med Lorang Bernhard Veisten, f. 13.09.1922 i Rjukan, Telemark (sønn av Martin Juliussen Veisten [1900 - 1938] og Birgit Olsen), d. 13.10.1988 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Hun er samboer med (2) Thorbjørn Olsen.

                             Barn med Lorang Bernhard Veisten:

                      i.   Lissi Veisten (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Yngvar.

                     ii.   Leo Veisten, f. 22.05.1976, d. 09.01.1999, gravlagt i Holt kirkegård.

 

240.  Torjus Stea (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Karin Eid.

                             Barn:

                      i.   Lars Stea (detaljer utelatt).

                     ii.   Kjetil Stea Eid (detaljer utelatt).

                    iii.   Mons Stea Eid (detaljer utelatt).

 

241.  Jan Christian Bøhn, f. 20.01.1953 i Oslo, d. 20.03.2004 i California, USA.  Han giftet seg med Lynne.

                             Barn:

                      i.   Christina Elisabeth Bøhn.

                     ii.   Jennifer Marie Bøhn.

 

242.  Jan Andreas Takvam.  (1) Han giftet seg med Nina Neraal.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Grethe Alvilde.

                             Barn med Nina Neraal:

                      i.   Andreas Takvam.

                     ii.   Martin Takvam.

 

243.  Per Sverre Takvam (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth Granøe.

                             Barn:

                      i.   Bettine Takvam (detaljer utelatt).

                     ii.   Sebastin Takvam (detaljer utelatt).

                    iii.   Susanne Takvam (detaljer utelatt).

 

244.  Ole Jonas Kverndal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Liv Pedersen.  (2) Han giftet seg med May Gunn.

                             Barn med Liv Pedersen:

                      i.   Maria Charlotte Kverndal (detaljer utelatt).

                     ii.   Jens Henrik Kverndal (detaljer utelatt).

 

245.  Jakob Lindstrøm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Eli.

                             Barn:

                      i.   Kristine Lindstrøm (detaljer utelatt).

                     ii.   Trygve Lindstrøm (detaljer utelatt).

                    iii.   Stian Lindstrøm (detaljer utelatt).

                    iv.   Thea Emerence Lindstrøm (detaljer utelatt).

 

246.  Sigurd Lindstrøm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lis Birgitte Gerhardt.

                             Barn:

                      i.   Sara Linn Gerhardt Lindstrøm (detaljer utelatt).

 

247.  Eistein Eriksen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Nina Høst.  (2) Han giftet seg med Cecilie.

                             Barn med Nina Høst:

                      i.   Anette Høst Eriksen (detaljer utelatt).

 

248.  Hjørdis Eriksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Skarvang.

                             Barn:

                      i.   Magnus Eriksen Skarvang (detaljer utelatt).

                     ii.   Erlend Eriksen Skarvang (detaljer utelatt).

                    iii.   Vetle Lindstøl Skarvang (detaljer utelatt).

 

249.  Sten Rune Andersen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Åse Schanke Dalene.

                             Barn:

                      i.   Line Schanke Andersen (detaljer utelatt).

 

250.  Mari Ann Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Erik Vestøl.

                             Barn:

                      i.   Kjetil Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Maren Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

                    iii.   Erik Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

 

251.  Nina Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Emma Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

 

252.  Kjell Stanley Hansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hilde Tønnesen.

                             Barn:

                      i.   Andreè Hansen (detaljer utelatt).

 

253.  Rita Jenny Hansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sten Aunevik.

                             Barn:

                      i.   Steffen Aunevik (detaljer utelatt).

                     ii.   Marie Cecilie Aunevik (detaljer utelatt).

                    iii.   Henrik Aunevik (detaljer utelatt).

 

254.  Nina Hansen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Kine Hansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ida Elise Hansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Henriette Hansen (detaljer utelatt).

 

255.  Bjørn Terje Galdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth Arthur.

                             Barn:

                      i.   Embla Galdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Melvin Arthur Galdal (detaljer utelatt).

 

256.  Rose Janne Galdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Runar Salvesen.

                             Barn:

                      i.   Ruben Salvesen (detaljer utelatt).

                     ii.   Simen Salvesen (detaljer utelatt).

                    iii.   Levi Salvesen (detaljer utelatt).

 

257.  Alf Jonny Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siren Røstad.

                             Barn:

                      i.   Benedicte Røstad Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Henriette Røstad Wroldsen (detaljer utelatt).

 

258.  Hege Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Christian Larsen.

                             Barn:

                      i.   Robin Larsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Iselin Larsen (detaljer utelatt).

 

 

9. Generasjon

 

259.  Thora Elisabeth Andersen, også kjent som Toa (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Harald Osmund Andersen.

                             Barn:

                      i.   Andreas Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Alise Andersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Anne Kirsten Andersen (detaljer utelatt).

 

260.  Per Morten Andersen.  Han giftet seg med Inger Marit Kristiansen.

                             Barn:

                      i.   Kristian Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Håkon Andersen (detaljer utelatt).

 

261.  Annette Andersen.  (1) Hun giftet seg med Rolf Støen (sønn av Reidar Støen og Brith).  (2) Hun giftet seg med Asle.

                             Barn med Rolf Støen:

                      i.   Magnus Støen.

                     ii.   Fredrik Støen, f. 14.05.1996, d. 01.10.1997 i Larvik, Vestfold.

 

262.  Viggo Kristensen, f. 16.07.1945, d. 24.06.2009 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,38 gravlagt 01.07.2009 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Gift 06.02.1971, med Eva Toresen, f. i Bærum, Akershus.

                             Barn:

                      i.   Jan Viggo Kristensen.  Han giftet seg med Therese.

                     ii.   Vidar Kristensen.  Han giftet seg med Sanne.

 

263.  Anna Lisa Kristensen (detaljer utelatt).  Gift 28.12.1966, med Ulf Pettersen, f. 24.01.1947 i Fredrikstad, Østfold, d. 14.12.1998 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           317.     i.   Vivi Jeanette Pettersen (detaljer utelatt).

           318.    ii.   Siw Hege Pettersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kim Pettersen (detaljer utelatt).

           319.   iv.   Julie Pettersen (detaljer utelatt).

 

264.  Mette Kristensen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Christian Berg.  (2) Sissel Vian.

                             Barn med Christian Berg:

                      i.   Jasper Johan Berg (detaljer utelatt).

                     ii.   Marthe Berg (detaljer utelatt).

                    iii.   Frida Berg (detaljer utelatt).

 

265.  Reidun Evensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd von Porat Fiane.

                             Barn:

                      i.   Magnus von Porat Fiane (detaljer utelatt).

                     ii.   Nina von Porat Fiane (detaljer utelatt).

                    iii.   Even von Porat Fiane (detaljer utelatt).

 

266.  Turid Arnesen, f. 11.01.1955, d. 26.10.2023, bisatt 03.11.2023 i Bjorbekk kirke.  Hun giftet seg med Bjørn Olav Paulsen.

                             Barn:

                      i.   John Are Arnesen Paulsen (detaljer utelatt).

           320.    ii.   Preben Paulsen (detaljer utelatt).

 

267.  Bjørn Even Bentzen, f. 21.04.1965, d. 26.01.2011 på Gartha i Holt, Aust-Agder, gravlagt 02.02.2011 fra Flosta kirke, Aust-Agder.  Gift 28.03.1992 i Flosta kirke, Aust-Agder, med Anette Steenfat (datter av Kjell Johnsen [1937 - 1998] og Sigrid Bones [1948 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Julie Bentzen.

 

268.  Jarle Sten Gjermundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Randi Haugane.

                             Barn:

                      i.   Renate Gjermundsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Micki Gjermundsen (detaljer utelatt).

 

269.  Øyvind Ommundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellen Nina Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Malene Ommundsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Silje Ommundsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Frida Ommundsen (detaljer utelatt).

 

270.  Kristin Ommundsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Stig Morsund.

                             Barn:

                      i.   Martin Morsund (detaljer utelatt).

                     ii.   Andreas Morsund (detaljer utelatt).

                    iii.   Eirik Morsund (detaljer utelatt).

 

271.  Erlend Hunnes (detaljer utelatt).  Han er samboer med (1) Ingunn Harbu.  Han er samboer med (2) Elise Fagerås.

                             Barn med Elise Fagerås:

                      i.   Eira Fagerås (detaljer utelatt).

 

272.  Kjetil Hunnes (detaljer utelatt).  Forhold til Henriette Taxt.

                             Barn:

                      i.   Mathilde Taxt (detaljer utelatt).

 

273.  Synne Veslemøy Hunnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Esben Henriksen.

                             Barn:

                      i.   Snorre Henriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ragnhild Henriksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Frida Kristiane Henriksen (detaljer utelatt).

 

274.  Hedda Camilla Gjøen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Wyatt Alexander Soutzo.

                             Barn:

                      i.   Magnus Alexander Gjøen Soutzo (detaljer utelatt).

                     ii.   Lilly Athena Gjøen Soutzo (detaljer utelatt).

 

275.  Mette Fjeldstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ronny Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Johanne Marie Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Thomas Nilsen (detaljer utelatt).

 

276.  Mads Henrik Sandnes (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Heidi Myrvoll.

                             Barn:

                      i.   Ole Marius Sandnes (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cathrine.

                     ii.   Karine Sandnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kenneth.

 

277.  Cecilie Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Harald Nyland.

                             Barn:

                      i.   Frida Nyland (detaljer utelatt).

 

278.  Anette Steenfat.  Gift 28.03.1992 i Flosta kirke, Aust-Agder, med Bjørn Even Bentzen, f. 21.04.1965 (sønn av Kåre Olav Bentzen [1932 - 2009] og Else Evensen [1935 - 2024]), d. 26.01.2011 på Gartha i Holt, Aust-Agder,38 gravlagt 02.02.2011 fra Flosta kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Julie Bentzen.

 

279.  Bent Erich Bosy.  Han giftet seg med Hege Cecilie Sæbø.

                             Barn:

                      i.   Rebecca Cecilie Bosy, f. i Fredrikstad, Østfold.

                     ii.   Caroline Erica Bosy, f. i Fredrikstad, Østfold.

 

280.  Morten Sverre Bosy.  (1) Gift 09.01.2003 i Fredrikstad, Østfold, med Else Marie Hansen.  De ble skilt.  Han er samboer med (2) Anita M. B. Heidenstrøm.

                             Barn med Else Marie Hansen:

                      i.   Ronja Marie Bosy, f. i Fredrikstad, Østfold.

 

281.  Svend Nielsen Tønnessen.  Gift 05.02.2000 i Egersund kirke, med Bente Skåra.

                             Barn:

                      i.   Mette Jeanette Skåra Tønnessen.

                     ii.   Ruben Skåra Tønnessen.

                    iii.   Nathalie Yvonne Skåra Tønnessen.

 

282.  Tove Nielsen Tønnessen.  Gift 24.08.2002, med Oddvar Dubland, f. i Varhaug, Hå, Rogaland.

                             Barn:

                      i.   Sondre Tønnesen Dubland.

                     ii.   Vetle Tønnesen Dubland.

 

283.  Jan Verner Monrad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anita Thorsen.

                             Barn:

           321.     i.   Marielle Monrad (detaljer utelatt).

                     ii.   Joakim Monrad (detaljer utelatt).

 

284.  Heidi Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Arild Lyngstad.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Lyngstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Oline Lyngstad (detaljer utelatt).

 

285.  Preben Mostad.  Han er samboer med Anne Lise Terjesen, avsluttet forhold .

                             Barn:

                      i.   Frida Helen Mostad, f. i Arendal, Aust-Agder.

 

286.  Trond Aslaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Audbjørg Straum.

                             Barn:

                      i.   Thomas Aslaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Linnea Dale.

                     ii.   Jonas Aslaksen, også kjent som Jonas Alaska (detaljer utelatt).  Han er samboer med Merete Pascual.

 

287.  Elin Aslaksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sigbjørn Hushovd.  Skilt.

                             Barn:

           322.     i.   Aleksander Hushovd (detaljer utelatt).

                     ii.   Rebekka Hushovd (detaljer utelatt).

                    iii.   Simen Hushovd (detaljer utelatt).

 

288.  Anette Aslaksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jetmund Berntsen.

                             Barn:

                      i.   Mathias Berntsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Frida Berntsen (detaljer utelatt).

 

289.  Line Renée Ellingsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Helge Hushovd.

                             Barn:

           323.     i.   Camilla Hushovd (detaljer utelatt).

                     ii.   Cesilie Hushovd (detaljer utelatt).

                    iii.   Sondre Hushovd (detaljer utelatt).

 

290.  Lene Ek Kristiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Henning Hagen.

                             Barn:

                      i.   Martine Ek Hagen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Aleksander Ek.

                     ii.   Eirik Ek Hagen (detaljer utelatt).

                    iii.   Vegard Ek Hagen (detaljer utelatt).

 

291.  Tonje Ek Kristiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Kevin Brunvoll.

                             Barn:

                      i.   Bendik Ek Brunvoll (detaljer utelatt).

                     ii.   Erlend Ek Brunvoll (detaljer utelatt).

 

292.  Elisabeth Ek Kristiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hogne Haug.

                             Barn:

                      i.   Elise Ek Haug (detaljer utelatt).

                     ii.   Øystein Ek Haug (detaljer utelatt).

 

293.  Jan Dukene (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Turid Bjørnestøl.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Heidi Høgseth.

                             Barn med Turid Bjørnestøl:

           324.     i.   Steffen Dukene (detaljer utelatt).

           325.    ii.   Celina Marie Dukene (detaljer utelatt).

                             Barn med Heidi Høgseth:

           326.   iii.   Sverre Tobias Dukene (detaljer utelatt).

 

294.  Rolf Dukene (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Ann Karin Hansen.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Else Lillian Ask.

                             Barn med Ann Karin Hansen:

                      i.   Kim André Dukene (detaljer utelatt).

                     ii.   Esben Dukene (detaljer utelatt).

                             Barn med Else Lillian Ask:

                    iii.   Ken-Charlo Dukene (detaljer utelatt).

                    iv.   Lilly-Ane Dukene (detaljer utelatt).

 

295.  Alf Dukene (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Tone Ånonsen.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Mette Christensen.  Skilt.  (3) Han giftet seg med Liz Tande.

                             Barn med Tone Ånonsen:

           327.     i.   Stig Dukene (detaljer utelatt).

                     ii.   Erik Dukene (detaljer utelatt).

 

296.  Hans Christian Austad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mari Grande Bakken.

                             Barn:

                      i.   Einar Austad (detaljer utelatt).

                     ii.   Anders Austad (detaljer utelatt).

 

297.  Knut Inge Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lena Bjelland.

                             Barn:

           328.     i.   Johanne Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jan Erik Pedersen (detaljer utelatt).

 

298.  Raymond Arne Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Melissa Montymurro.

                             Barn:

                      i.   Aidan Kristian Loevlie (detaljer utelatt).

 

299.  Richard Johan Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Deborah Revi.

                             Barn:

                      i.   Denny Johan Loevlie (detaljer utelatt).

                     ii.   Brock Christian Loevlie (detaljer utelatt).

 

300.  Norman David Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lynn Terrenova.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Taylor Jade Løvlie (detaljer utelatt).

                     ii.   Rachel Ann Løvlie (detaljer utelatt).

 

301.  Bjørn Rune Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lene Koveland.

                             Barn:

                      i.   Kristoffer Løvlie (detaljer utelatt).

                     ii.   Fredrik Løvlie (detaljer utelatt).

                    iii.   Tobias Løvlie (detaljer utelatt).

 

302.  Anita Løvlie (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Bjørn Holter.  (2) Hun giftet seg med Tom Aslaksen.

                             Barn med Bjørn Holter:

                      i.   Emely Løvlie Holter (detaljer utelatt).

                     ii.   Teodor Løvlie Holter (detaljer utelatt).

 

303.  Geir Svenningsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Haldis Signa Karlsen.

                             Barn:

                      i.   Håvard Svenningsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kristina Hommersand.

           329.    ii.   Linn Kristin Svenningsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Eivind Svenningsen (detaljer utelatt).

 

304.  Inger Johanne Svenningsen, kjælenavn Nanne (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Thor Magne Knutsen.

                             Barn:

           330.     i.   Maria Knutsen (detaljer utelatt).

           331.    ii.   Hanna Knutsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Anna Knutsen (detaljer utelatt).

 

305.  Anne Sofie Svenningsen, også kjent som Fie (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tom Simonsen.

                             Barn:

                      i.   Simon Løvlie Simonsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Sander Løvlie Simonsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Sebastian Løvlie Simonsen (detaljer utelatt).

 

306.  Åsa Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Inge Alexander Bruheim.

                             Barn:

                      i.   Njål Bruheim (detaljer utelatt).

                     ii.   Rakel Marie Bruheim (detaljer utelatt).

                    iii.   Agnes Birgitte Bruheim (detaljer utelatt).

 

307.  Anders Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Stine Rødbro.

                             Barn:

                      i.   Lisa Løvlie (detaljer utelatt).

                     ii.   Hilde Løvlie (detaljer utelatt).

 

308.  Lars Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).  Han er samboer med Anne Helene Lilleaas.

                             Barn:

                      i.   Ludvig Løvlie (detaljer utelatt).

 

309.  Erik Sundnes Løvlie (detaljer utelatt).  Han er samboer med Ingunn Ranøyen.

                             Barn:

                      i.   Mathias Løvlie (detaljer utelatt).

 

310.  Mette Løvlie (detaljer utelatt).  Forhold til Bjørn Thomas Olsen.

                             Barn:

           332.     i.   Miriam Olsen (detaljer utelatt).

 

311.  Nina Pedersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ørjan Pedersen.  Skilt.

                             Barn:

           333.     i.   Eline Christianna Pedersen (detaljer utelatt).

 

312.  Linda Karin Eggan Løvlie (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Karoline (detaljer utelatt).

                     ii.   William (detaljer utelatt).

 

313.  Bjørn Christian Eggan Løvlie (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Tuva Løvlie (detaljer utelatt).

 

314.  Kjell Otto Christiansen, kjælenavn Totto, f. 14.02.1958 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 20.06.2019 i Risør, Aust-Agder.  (1) Han giftet seg med Unni Berntsen.  Forhold til Line.

                             Barn med Unni Berntsen:

                      i.   Vilde Marie Christiansen, f. 20.01.1991, d. 17.06.2007 i Rørkil, Dypvåg, Aust-Agder,38 gravlagt 22.06.2007 fra Dypvåg kirke.

                     ii.   Eirin Christiansen (detaljer utelatt).

 

315.  Morten Christiansen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Wenche Nyback.  Separert.  (2) Han giftet seg med Anne Sjøberg.

                             Barn med Wenche Nyback:

                      i.   Ann Elin Christiansen (detaljer utelatt).

                             Barn med Anne Sjøberg:

                     ii.   Espen Sjøberg Christiansen (detaljer utelatt).

 

316.  Rune Stea Christiansen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Turid Kristine Nilsen.  Forhold til Lillian.  Forhold til Grethe.

                             Barn med Turid Kristine Nilsen:

                      i.   Monica Stea (detaljer utelatt).

 

 

10. Generasjon

 

317.  Vivi Jeanette Pettersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Eirik Flatebø.

                             Barn:

                      i.   Marius Flatebø (detaljer utelatt).

 

318.  Siw Hege Pettersen (detaljer utelatt).  Gift 05.07.1989, med Nikolay Iordanov Dalakmanski, f. 16.05.1949, d. 10.09.2012 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Ivaylo Dalakmanski (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristoffer Dalakmanski (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mona.

                    iii.   Darina Dalakmanski (detaljer utelatt).

 

319.  Julie Pettersen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Egil.  Hun er samboer med (2) Arne Sørmyr.

                             Barn med Egil:

                      i.   Tea Anine Pettersen (detaljer utelatt).

                             Barn med Arne Sørmyr:

                     ii.   Fredrik Pettersen Sørmyr (detaljer utelatt).

 

320.  Preben Paulsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ann Kristin Hovdestad Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Kimberly Paulsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Melissa Paulsen (detaljer utelatt).

 

321.  Marielle Monrad.  Hun er samboer med Ove Jonny Rønningen (sønn av Jens Kåre Rønningen [1931 - 1979] og Kari Berit Bråtane [1938 - 2006]).

                             Barn:

                      i.   Lone Monrad Rønningen.

                     ii.   Nora Monrad Rønningen.

                    iii.   Tuva Monrad Rønningen.

                    iv.   Jens Monrad Rønningen.

 

322.  Aleksander Hushovd (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Victoria Alberthsen.

                             Barn:

                      i.   Isak Hushovd (detaljer utelatt).

                     ii.   Sofie Hushovd (detaljer utelatt).

                    iii.   Sara Hushovd (detaljer utelatt).

 

323.  Camilla Hushovd (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Espen Henriksen.

                             Barn:

                      i.   Matheo Hushovd Henriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Michelle Hushovd Henriksen (detaljer utelatt).

 

324.  Steffen Dukene (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Susanne Olsen.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Cecilie Knutsen.  Skilt.

                             Barn med Susanne Olsen:

                      i.   André Dukene (detaljer utelatt).

                             Barn med Cecilie Knutsen:

                     ii.   Leo Knutsen Dukene (detaljer utelatt).

 

325.  Celina Marie Dukene (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ronny Kvernvik.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Pernille Kvernvik (detaljer utelatt).

                     ii.   Marielle Kvernvik (detaljer utelatt).

 

326.  Sverre Tobias Dukene (detaljer utelatt).  Han er samboer med Marita Syvertsen Olsen.

                             Barn:

                      i.   Othilie Dukene (detaljer utelatt).

 

327.  Stig Dukene.  Han giftet seg med Lone Christiansen.

                             Barn:

                      i.   Marcus Dukene.

 

328.  Johanne Pedersen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Lukas (detaljer utelatt).

 

329.  Linn Kristin Svenningsen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Ronja Ivara Skodvin (detaljer utelatt).

                     ii.   Signe Naomi Skodvin (detaljer utelatt).

                    iii.   Agnes Annie Skodvin (detaljer utelatt).

 

330.  Maria Knutsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Andreas Lindal.

                             Barn:

                      i.   Ella Nicoline Lindal (detaljer utelatt).

                     ii.   Leah Lindal (detaljer utelatt).

                    iii.   Einar Lindal (detaljer utelatt).

 

331.  Hanna Knutsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Herman Kverme.

                             Barn:

                      i.   Anton Kverme (detaljer utelatt).

 

332.  Miriam Olsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Martinus Sundstrøm Bele.

                             Barn:

                      i.   Ingvild (detaljer utelatt).

 

333.  Eline Christianna Pedersen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Martin Lindmark.

                             Barn:

                      i.   Liam (detaljer utelatt).

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok, Dypvåg i Holt 1765 - 1798.

[2]  Kirkebok, Dypvåg 1813 - 1824.

[3]  Kirkebok, Dypvåg 1762 - 1810.

[4]  Kirkebok, Dypvåg i Holt 1721 - 1812.

[5]  Kirkebok, Dypvåg 1817 - 1824.

[6]  Kirkebok, Dypvåg 1816 - 1842.

[7]  DANIEL DANIELSEN og SOPHUS JENSSEN, Dypvåg gårds og slektshistorie, bind 1-3 (Sverre Kildahls Boktrykkeri, Oslo 1965)

[8]  Kirkebok, Dypvåg 1842 - 1857.

[9]  Kirkebok, Dypvåg 1841 - 1854.

[10]  Kirkebok, Holt 1820 - 1835.

[11]  Kirkebok, Nissedal 1814 - 1860.

[12]  Kirkebok, Dypvåg 1857 - 1872.

[13]  Kirkebok, Dypvåg 1872 - 1886.

[14]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1816 - 1850.

[15]  Kirkebok, Holt 1849 - 1858.

[16]  Kirkebok, Dypvåg 1824 - 1840.

[17]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1872 - 1886.

[18]  Kirkebok, Hidra 1831 - 1866.

[19]  Kirkebok, Dypvåg 1887 - 1900.

[20]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1851 - 1871.

[21]  S. Svendsen, Flosta-boken.

[22]  Kirkebok, Holt 1872 - 1885.

[23]  Kirkebok, Holt 1871 - 1883.

[24]  Anne Tone Aanby, Flosta bygdebok II (Flosta Historielag 2014)

[25]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1887 - 1905.

[26]  Kirkebok, Dypvåg 1901 - 1922.

[27]  Kirkebok, Dypvåg 1872 - 1884.

[28]  Kirkebok, Dypvåg 1885 - 1906.

[29]  Olav Løvlie.

[30]  Per Parborg, Slekten fra Danielsnes, Apallen og Bukkholmen.

[31]  Kirkebok, Dypvåg 1922 - 1949.

[32]  Kirkebok, Kragerø 1861 - 1885.

[33]  Kirkebok, Seljord 1838 - 1866.

[34]  Kirkebok, Risør 1838 - 1864.

[35]  Kirkebok, Risør 1883 - 1895.

[36]  Tvedestrandsposten.

[37]  Fødselsregister, Dypvåg 1916 - 1975.

[38]  Agderposten.

[39]  Kirkebok, Tvedestrand 1902 - 1956.

[40]  Odd E. Lillebø, Gravsteinsavskrift Tvedestrand kirkegård 2004.

[41]  Kirkebok, Tvedestrand 1885 - 1916.

[42]  Emigranter over Kristiania 1867-1927, tilleggsliste.

[43]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1885 - 1912.

[44]  Kirkebok, Austre Moland 1842 - 1868.

[45]  Folketelling 1920 for 0917 Stokken herred.

[46]  Folketelling 1920 for 0902 Tvedestrand ladested.

[47]  Kirkebok, Tromøy 1892 - 1907.

[48]  Kirkebok, Tromøy 1859 - 1868.

[49]  Folketelling 1910 for 0921 Tromøy herred.

[50]  Kirkebok, Kristiansand 1937 - 1945.

[51]  Kirkebok, Holt 1883 - 1896.

[52]  Kirkebok, Holt 1919 -1944.

[53]  Kirkebok, Hisøy 1924 - 1946.

[54]  Kirkebok, Hisøy 1895 - 1917.

[55]  Kirkebok, Moss 1887 - 1893.

[56]  Kirkebok, Holt, Tvedestrand i Holt 1883 - 1896.

[57]   Sv. Svendsen, Holt en Bygdebok (1940)

[58]  Kirkebok, Søndeled 1912 - 1947.

[59]  Norges bebyggelse, Aust-Agder, østre del.

[60]  Kirkebok, Tromøy 1938 - 1952.

[61]  Kirkebok, Risør 1909 - 1921.

[62]  Kirkebok, Holt 1940 - 1958.

[63]  Kirkebok, Holt, Tvedestrand 1897 - 1921.

[64]  Odd E Lillebø, Gravsteinsregistrering Færvik kirkegård (2004)

[65]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1925 - 1954.

[66]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1905 - 1924.

[67]  Kirkebok, Arendal 1928 - 1939.

[68]  Gravminner i Norge.

[69]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1905 - 1924.

[70]  Kirkebok, Holt 1885 - 1907.

[71]  Kirkebok, Stokken i Austre Moland 1914 - 1927.

[72]  Kirkebok, Stokken i Austre Moland 1914 - 1929.

[73]  Fødselsregister, Holt 1916 - 1946.

[74]  Kirkebok, Kristiansand 1946 - 1955.

[75]  Kirkebok, Tromøy 1925 - 1938.

[76]  Odd Egil Lillebø, Kirkegårdsregistrering, Froland Kirke (2001)

[77]  Kirkebok, Tromøy 1908 - 1925.

[78]  Kirkevergen i Risør, Gravstenene på Søndeled kirkegård.

[79]  Kirkebok, Barbu 1910 - 1929.

[80]  Ingeborg Bjerknes, Hans Nielsen Hauge og hans slekt (1963)

[81]  Knut Jakobsen og Olav Stiansen, Søndeled Slektshistorie 4 (Søndeled Historielag, 1977)

[82]  Kirkebok, Risør 1922 - 1939.

[83]  Kirkevergen i Risør, Gravstenene på Frydendal kirkegård.

[84]  Fødselsregister, Flosta 1916 - 1982.

[85]  Kjetil Sigvart Eidsgard.