1. Generasjon

 

1.  Carsten thor Straten, f. 1662 i Flensburg, Tyskland (sønn av Heinrich thor Straten [1631 - 1700] og Lucia Bøttger [1641 - 1691]), dåp 03.12.1662 i Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland, d. 1729 i Flensburg, Tyskland.  Gift 11.03.1684 i Christiania, med Christina Agnete Moth, f. 1660 i Christiania (datter av Philip Philipssen Moth [     - 1668] og Kirsten Lauritzdtr. Leth [     - 1680]), d. 1750 i Flensburg, Tyskland.

                             Barn:

                      i.   Lucia thor Straten, dåp 10.01.1685.

                     ii.   Philip thor Straten, f. 1685, dåp 01.12.1685, d. 1693.

                    iii.   Agnethe Marie thor Straten, f. 1686, dåp 16.10.1686, d. 1690.

           2.       iv.   Henrik Carstensen Risøya f. 1687.

                     v.   Catharine thor Straten, f. 1689, gravlagt 10.01.1690.

                    vi.   Catharine thor Straten, dåp 27.11.1690.

                   vii.   Philip thor Straten, f. 1693, dåp 02.09.1693, d. 1693.

                  viii.   Christine thor Straten, f. 1694, dåp 20.11.1694.

 

 

2. Generasjon

 

2.  Henrik Carstensen Risøya, f. 1687 i Christiania, d. 1753 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 22.10.1714 i Søndeled, Aust-Agder,[1] med Karen Pedersdtr. Gjeving, f. 1683 (datter av Peder Albretsen Gjeving [1633 - 1723] og Marte Mikkelsdtr. Gjeving [1633 - 1723]), d. 1767.

                             Barn:

           3.         i.   Marte Henriksdtr. Risøya f. 1718.

           4.        ii.   Christine (i kirkeboken Kirstine) Henriksdtr. Risøya f. 1720.

           5.       iii.   Per Henriksen Risøya f. 1722.

           6.       iv.   Carsten Henriksen Laget f. 29.09.1724.

 

 

3. Generasjon

 

3.  Marte Henriksdtr. Risøya, f. 1718, d. 1772.[2]   Gift 04.08.1738, med Aasuld Aslaksen Grimsland, f. 1715 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Aslak Åsuldsen Grimsland [1690 - 1747] og Marte Larsdtr. Birkenes i Holt [1693 - 1755]), d. 1766.

                             Barn:

           7.         i.   Ole Aasuldsen Grimsland f. 1740.

           8.        ii.   Salve Aasuldsen Staubø f. 1743.

           9.       iii.   Else Aasuldsdtr. Grimsland f. 1746.

                    iv.   Henrik Aasuldsen Y. Borøya, f. 1752.  Gift 1784 i Dypvåg, Aust-Agder,[3] med Anne Larsdtr. Borøya, f. 1758 (datter av Lars Tjøstolvsen Y. Borøya [1708 - 1794] og Inger Olsdtr. Sangereid [1721 - 1808]).  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           10.      v.   Mikkel Aasuldsen Fidjesund f. 1756.

           11.     vi.   Halvor Aasuldsen Y. Lyngør f. 10.02.1758.

 

4.  Christine (i kirkeboken Kirstine) Henriksdtr. Risøya, f. 1720, d. 1774.  Gift 1747, med Lars Nilsen Risøya, f. i Hjørring i Danmark,[4] (sønn av Nils Lauritsen Torup), d. 1774.

                             Barn:

           12.       i.   Karen Larsdtr. Risøya f. 1750.

           13.      ii.   Maren Larsdtr. Risøya f. 1752.

                    iii.   Maria Larsdtr. Risøya, f. ca 1754.  Gift 1786, med Ole Knudsen Risør, yrke bjelkehogger.

                    iv.   Nils Larsen Risøya, f. 1757, d. liten.

           14.      v.   Marte Larsdtr. Risøya f. 1760.

                    vi.   Nils Larsen Risøya, f. 1762.

 

5.  Per Henriksen Risøya, f. 1722 i Risør, Aust-Agder, d. 18.02.1803 i Risør, Aust-Agder.  Gift 21.04.1754 i Søndeled, Aust-Agder, med Marte Jensdtr. Y. Lyngør, f. 1736 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Saksesen d.y. Y. Lyngør [1697 - 1760] og Magnhild Ellingsdtr. Ø. Askerøya [1701 - 1777]), d. 1799 i Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

           15.       i.   Ole Persen, Risøya f. 04.12.1765.

           16.      ii.   Jens Persen Risøya f. 1768.

                    iii.   Elling Pedersen Risøya - Risør - Eikeland, f. 1776.  (1) Han giftet seg med Berte Eielsdtr. Staubø, f. 1784 (datter av Eiel Mortensen Løvøya - Staubø [1751 - 1819] og Anne Jonsdtr. Staubø [1746 - 1803]).  (2) Gift 27.08.1819 i Holt, Aust-Agder,[5] med Ingeborg Kirstine Larsdtr. Eikeland, f. 1783.

 

6.  Carsten Henriksen Laget, f. 29.09.1724 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 07.07.1814 i Laget, Holt, Aust-Agder,1 yrke skipper.  Gift 11.05.1750 i Holt, Aust-Agder, med Ingeborg Torsdtr. Tveite, f. 1730 i Holt, Aust-Agder (datter av Tor Jensen Tvedestrand [1707 - 1776] og Else Larsdtr. Laget [1713 - 1780]), d. 17.08.1810 i Laget, Holt, Aust-Agder.

                             Barn:

           17.       i.   Karen Carstensdtr. Laget f. 1751.

           18.      ii.   Henrik Carstensen Laget f. 30.10.1753.

           19.     iii.   Thor Carstensen thor Straten f. 1756.

                    iv.   Per Carstensen, f. 1759 i Risør, Aust-Agder, d. 1786 (druknet), yrke skipper, ugift.

                     v.   Ole Carstensen, f. 1761 i Risør, Aust-Agder, d. 1762 i Laget, Holt, Aust-Agder.

                    vi.   Ole Carstensen, f. 1764 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 1764 i Laget, Holt, Aust-Agder.

           20.    vii.   Else Carstensdtr. f. 1765.

           21.   viii.   Ingeborg Cathrine Carstensdtr. f. 1768.

                    ix.   Jens Carstensen, f. 1770 i Holt, Aust-Agder, d. 1774 i Søndeled, Aust-Agder.

 

 

4. Generasjon

 

7.  Ole Aasuldsen Grimsland, f. 1740 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 1824.  Han giftet seg med Aaste Christensdtr. Stamsø, f. 1742 (datter av Christen Andersen Stamsø [1710 - 1764] og Svanaug Jonsdtr. Dale [1713 - 1785]), d. 1817 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

           22.       i.   Ossold Ossoldsen Grimsland f. 1767.

           23.      ii.   Marte Olsdtr. Grimsland f. 1770.

           24.     iii.   Svanaug Olsdtr. Grimsland f. 1772.

           25.     iv.   Christen Olsen Åkvåg f. 1773.

           26.      v.   Aslak Olsen Åkvåg f. 1777.

           27.     vi.   Anders Olsen I. Lyngør f. 1781.

           28.    vii.   Henrik Olsen Sønningdalen f. 1784.

 

8.  Salve Aasuldsen Staubø, f. 1743, d. 1798, yrke sjømann.  Gift 1772, med Susanne Mortensdtr. Staubø, f. 1754 (datter av Morten Gundersen Staubø [1724 - 1763] og Torborg Åsuldsdtr. Tverdal [1722 - 1765]), d. 1835.

                             Barn:

                      i.   Torborg Salvesdtr. Staubø, f. 1775, d. 1848.

                     ii.   Marte Salvesdtr. Staubø, f. 1777.

                    iii.   Johanne Salvesdtr. Staubø, f. 1781, d. 1864.  Hun giftet seg med Jens Isaksen Staubø, f. 1766 (sønn av Isak Beintsen Staubø [1728 - 1773] og Grete Marie Eriksdtr. Kilsund [1737 - 1798]), d. 1834.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           29.     iv.   Morten Salvesen Staubø f. 22.07.1785.

                     v.   Åsuld Salvesen Staubø, f. 1788.

           30.     vi.   Karen Salvesdtr. Staubø f. 1791.

 

9.  Else Aasuldsdtr. Grimsland, f. 1746, d. 1796.  Gift 1771, med Frants Hansen Gjeving, f. 1743 (sønn av Hans Frantsen Gjeving [1708 - 1769] og Siri Christoffersdtr. [1705 - 1782]), d. 1816.

                             Barn:

           31.       i.   Hans Frantsen Gjeving f. 1772.

                     ii.   Åsuld Frantsen Gjeving, f. 1774, d. 1777.

                    iii.   Christoffer Frantsen Gjeving, f. 1776, d. liten.

           32.     iv.   Aasuld Frantsen V. Sandøya f. 1777.

           33.      v.   Marte Frantsdtr. Eidbo f. 1781.

           34.     vi.   Christoffer Frantsen Gjeving - Reinsfjell f. 1784.

 

10.  Mikkel Aasuldsen Fidjesund, f. 1756, d. 1800.  Han giftet seg med Marte Larsdtr. Risøya, f. 1760 (datter av Lars Nilsen Risøya [     - 1774] og Christine (i kirkeboken Kirstine) Henriksdtr. Risøya [1720 - 1774]), d. 1837.

                             Barn:

                      i.   Ossold Mikkelsen, f. 1788, d. ung.

                     ii.   Marte Mikkelsdtr., f. 1790, d. ca 1865 i Risør, Aust-Agder, ugift.

           35.     iii.   Kristine Mikkelsdtr. f. 1793.

                    iv.   Karen Mikkelsdtr. Fiesund, f. 1795.

           36.      v.   Lars Mikkelsen Fiesund f. 1798.

 

11.  Halvor Aasuldsen Y. Lyngør, f. 10.02.1758 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 28.09.1817, yrke los.  Gift 24.01.1788,[6] med Karen Henriksdtr., f. 1769 (datter av Henrik Olsen Y. Lyngør [1717 -     ] og Marte Nilsdtr. Y. Lyngør [1736 -     ]), d. 07.08.1847 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           37.       i.   Marte Halvorsdtr. Lyngør f. 1790.

                     ii.   Henrik Halvorsen Lyngør, f. 1792, d. 1825.

           38.     iii.   Karen Marie Halvorsdtr. Lyngør f. 1794.

           39.     iv.   Aasulf Halvorsen Lyngør f. 27.07.1796.

                     v.   Nils Halvorsen Lyngør, f. 1798, d. før 1801.

                    vi.   Else Marie Halvorsdtr. Lyngør, f. 1800, d. 1800.

           40.    vii.   Else Marie Halvorsdtr. Lyngør f. 1801.

                  viii.   Gunhild Halvorsdtr. Lyngør, f. 1804, d. 1815.

                    ix.   Nils Halvorsen Lyngør, f. 1805, d. liten.

                     x.   Grete Halvorsdtr. Lyngør, f. 1806.[7]

           41.     xi.   Nils Halvorsen Y. Lyngør f. 1812.

 

12.  Karen Larsdtr. Risøya, f. 1750.  Gift 1771, med Søren Christiansen Worm, f. 1735 i Danmark (sønn av Godske Christian Worm og Maren Sørensdtr.), d. 1776.

                             Barn:

                      i.   Christian Worm Sørensen, f. 1771, d. før 1779.

           42.      ii.   Kirstine Sørensdtr. Worm f. 1774.

 

13.  Maren Larsdtr. Risøya, f. 1752, d. 1817.  Gift 1776, med Jens Jensen Halsen, f. 1748 (sønn av Jens Christensen Størdal [1716 - 1748] og Anne Aslaksdtr. Hvideberg [1703 - 1773]), d. 1819, yrke fisker.

                             Barn:

                      i.   Lars Jensen Halsen, f. 1778, d. 1778.

           43.      ii.   Anne Jensdtr. Halsen f. 1780.

                    iii.   Kirstine Jensdtr. Halsen, f. 1782.

                    iv.   Jens Jensen Halsen, f. 1785, d. 1810, ugift.

           44.      v.   Karen Jensdtr. Halsen f. 1788.

                    vi.   Rannei Jensdtr. Halsen, f. 1791.

 

14.  Marte Larsdtr. Risøya (Se ekteskap til nummer 10.)

 

15.  Ole Persen, Risøya, f. 04.12.1765 i Risør, Aust-Agder, d. 1795 i Havanna, Cuba, yrke skipsfører.  Gift 15.07.1788 i Søndeled, Aust-Agder, med Karen Jensdtr. Lyngør, f. ca 1765 (datter av Jens Pedersen Lyngør [1719 - 1769] og Inger Bjørnsdtr. Lyngør [1725 -     ]), d. 1826.

                             Barn:

           45.       i.   Inger Olsdtr. f. 11.09.1788.

           46.      ii.   Per Olsen, Risør f. 1791.

           47.     iii.   Magnhild Olsdtr. f. 15.10.1795.

 

16.  Jens Persen Risøya, f. 1768 i Risør, Aust-Agder, d. 1801 i Dypvåg, Aust-Agder, yrke styrmann, skipsfører.  Gift 18.09.1794 i Søndeled, Aust-Agder, med Dorothea Corneliusdtr. Lindved, f. 1775 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Cornelius Caspersen Lindved og Susanne Jensdtr. Lyngør [1749 -     ]), d. 27.06.1842 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Henrik Jensen Risøya, f. 1795, d. ung.

           48.      ii.   Susanne Jensdtr. f. 31.12.1796.

           49.     iii.   Marte Malene Jensdtr. Risøya f. 1798.

           50.     iv.   Jens Jensen f. 1801.

 

17.  Karen Carstensdtr. Laget, f. 1751 i Risør, Aust-Agder, d. 1815.  Gift 19.03.1785 i Holt, Aust-Agder,1 med Stian Nielsen, f. 1763 i Risør, Aust-Agder (sønn av Niels Pedersen og Thorborg Johnsdtr.).

                             Barn:

           51.       i.   Thorborg Nielsen f. 1786.

 

18.  Henrik Carstensen Laget, f. 30.10.1753 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 15.09.1835 i Tjendalen, Søndeled, Aust-Agder, yrke Eidsvollsmann, jernverkseier, kjøpmann, skipsreder.  Kaptein, Reder, Forretningsmann, Eidsvoldsmann.  Kilde: Dypvåg Gårds og Slektshistorie Bind IV av Daniel Danielsen.

                                    Han begynte som jungmann på ei Lyngørskute, fikk snart eget skip å føre, tok del i trelastfarten og tjente så meget at han i 1788 forlot sjøen og slo seg ned i Risør som handelsmann og skipsreder. Han opprettet et skipsverft på Holmen og hans skipsflåte økte raskt. I 1799 kjøpte han Eikelands jernverk i Gjerstad og satte etterhvert igang mange foretagender som han forsto å tjene godt på, opptil 6000 rd. på ett år. Sine penger satte han på foretninger mot pant i faste eiendommer. Det var dårlige tider for folk flest og bøndene lånte penger av ham eller tok varer på kredit i hans forretning mot pant i gården. Når de så ikke kunne betale det de var forpliktet til, ble det auksjon på gårdene. Carstensen fikk dem for en billig penge da ingen hadde råd til å by opp for ham. Han la under seg gård etter gård, delvis i Risør, men især i sognene omkring byen og gårdenes sagbruk og møller gikk med. Da så pengene i tiden etter unionsoppløsningen mistet sin verdi, satt han med realverdier og hans tap ble forholdsvis lite. Mange av slektene som hadde eid gårdene i lang tid og hadde odelen til dem, måtte gå fra dem og det skapte naturligvis meget bitterhet. På den andre side ga han sine leielendinger gode vilkår og gjore sitt til å få gårdene godt i hevd. All den virksomhet han satte igang, skapte også gode inntekter for folk så især byfolk hadde stor aktelse for ham. Han ga rundhåndet når det gjaldt, og ga f.eks. 6000 rd. til Universitetet i 1811.

                                    Henrik Carstensen var ugift og måtte i tide sørge for at hans virksomhet kunne fortsette. Det var meningen at han brorsønn Carsten Henriksen skulle overta det hele, men da han druknet i 1810 adopterte Carstensen sin søstersønn Carsten Henrik Clemetsen, sønn til Clemet Pedersen og Else Carstensdatter V. Sandøya, under navnet Carsten Henrik Carstensen, og han fortsatte da forretningene da han morbror døde.

                                    Henrik Carstensen døde på Tjendalen utenfor Risør 15. sept. 1835. I 1824 hadde han opprettet et testamente til fordel for sine slektninger, deriblandt avsatte han 15000 spd. til et legat som mange av hans slekt fikk nyte godt av. De eiendommene han testamenterte bort, var dog en liten del av den samlede formue som sikkert gikk opp til over millionen.

       Henrik Carstensen ble valgt til Eidsvollsmann i 1814. Om Henrik Carstensen på Eidsvoll sier Henrik Wergeland i "Rigsforsamlingens Historie": "Kjøbmand Carstensen. Ivrig falsensk. Meget, men ikke godt talende. Lidt Karrikatur, men velmenende." Etter alt å dømme er denne karrakteristikken ganske treffende. Når Carstensen talte i forsamlingen, brukte han mange ord, og han hadde den vane å bukte seg frem i salen fra sin plass lengst bak, med undskyldninger til dem som satt på begge sider. Han var klosset til å uttrykke seg, og det var ofte vanskelig å bli klok på hva han mente, men morro fulgte det alltid med ham, og - som C.W. Schnitler sier i "Eidsvoll 1814" - det kunne nok i denne alvorlige forsamlingen trenges en latter en gang i blandt. Det heter da også om Carstensen at hans "simpleste Ord ledsagedes af Forsamlingens Skoggerlatter". Alvorsmannen Jacob Aall brukte gjerne å putte fingrene i ørene for ikke å le med, hver gang Carstensen reiste seg. Carstensen var kommet nokså motfallen til Eidsvoll, og var med sine 61 år en av de eldste i forsamlingen. Men under møtet steg forhåpningene hans om et godt utfall av krisen, og han ble et av de  ivrigste medlemmene av "selvstendighetspartiet" - eller "ivrig falsensk" som Wergeland uttrykte det. - Den 19. april var det ordskifte om et viktig forslag fra Falsen: "at denne Forsamling, saasnart Constitutionen er antaget, og Kongen valgt, ansees som hævet". Stridsbølgene gikk høyt, og utfallet var svært tvilsomt, som også den påfølgende avstemning viste (55 stemmer mot 55). Henrik Carstensen var den dagen siste taler. Han la djervt ivei, men det gikk så som så da han la frem sin "inderligere og yderliger Overbeviisning". Han hadde fått pålegg av velgerne sine, sa han, om at de alle måtte "holde ud med Standhaftighed og først, naar Landet var indsluttet af Skibe, undvige", og til slutt sa han at "det skulde gjøre ham ondt, om de høistærede Herrer, hvoraf han ikke kjente en eneste Sjel, vare af samme Mening som han". Da han merket at de andre lo, bad han om undskyldning for at "han, som uøvet i at tale offentlig, var fremtraadt" og han "haabede, at de fleste desværre! vilde være af hans Mening". Der ble votert ja eller nei over Falsens forslag. Merkelig nok er ikke avstemningen protokollert, men for Henrik Carstensens part er det ingen tvil om at han stemte ja, tross den uheldige utrykksmåte i talen hans. Halvdan Koht regner også sikkert med at de to eidsvollsmennene fra grannebugdene, Peder Johnsen fra Dypvåg og Even Torsen fra Flosta (begge representanter for "Sødenfensionen", ikke for amtet) stemte ja. De hadde følge med lensmann Tveiten fra Setesdalen, men flere enn disse 4 av alle 32 fra Kristiansands stift var det neppe heller !

       I grunnen var Henrik Carstensen svært godt likt, og naturligvis også respektert som den dyktige og initiativrike forretnings-mann han var, selv om det "naar Carstensen talede, sprak Latter af de mørkeset Helte i Forsamlingen".

       [8]

                             Barn:

           52.       i.   Carsten Henrik Carstensen thor Straten [adoptert] f. 17.04.1796.

 

19.  Thor Carstensen thor Straten, f. 1756 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 28.11.1829 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører, skipsreder og kjøpmann.  Gift 14.05.1788 i Arendal, Aust-Agder, med Susanne Olsdtr. Langfeldt, f. 1760 i Vestre Moland, Lillesand, Aust-Agder (datter av Ole Aanonsen Langfeldt [1719 - 1767] og Maren Christophersdtr. Tingsaker [1734 -     ]), d. 01.12.1829 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Carsten Carstensen, f. 1789, d. 1789.

                     ii.   Ingeborg Carstensen, f. 1791, d. 1791.

                    iii.   Carsten Henrik Carstensen, f. 13.08.1792, d. 05.01.1810.

           53.     iv.   Ingeborg Carstensen f. 04.06.1794.

           54.      v.   Oline Marie Carstensen f. 29.03.1803.

 

20.  Else Carstensdtr., f. 1765 i Risør, Aust-Agder, d. 1800 i Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 19.03.1785 i Holt, Aust-Agder, med Clemet Pedersen V. Sandøya, f. 1766 i Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Peder Clemetsen Y. Borøya [1740 - 1784] og Tarjer Olsdtr. Borøya [1742 - 1795]), d. 15.09.1802 i Iviza, yrke skipsfører.

                             Barn:

           55.       i.   Ingeborg Clemetsdtr. f. 1785.

           56.      ii.   Tarjer Clemetsdtr. f. 1786.

           57.     iii.   Karen Helene Clemetsdtr. f. 1788.

           58.     iv.   Else Clemetsdtr. f. 05.09.1790.

                     v.   Ingeborg Christine Persen, f. 1792 i Risør, Aust-Agder, d. før 1800.

                    vi.   Per Persen, f. 1793 i Risør, Aust-Agder, d. 1808 i Flensburg, Schleswig-Holstein, Tyskland.1

           59.    vii.   Carsten Henrik Carstensen thor Straten f. 17.04.1796.

           60.   viii.   Jens Persen f. 15.08.1798.

                    ix.   Ingeborg Christine Persen, f. 1800 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,[9] d. 1802.

 

21.  Ingeborg Cathrine Carstensdtr., f. 1768 i Risør, Aust-Agder, d. 26.08.1853 i Risør, Aust-Agder.  Gift 17.07.1785 i Holt, Aust-Agder, med Jens Gustavsen Angelstad, f. 1765 i Holt, Aust-Agder (sønn av Gustav Jensen Angelstad [1733 - 1804] og Anne Torsdtr. Tveite [1739 - 1824]), d. 14.12.1843 i Risør, Aust-Agder, yrke forfatter.  Jens: Han var gårdbruker på Angelstad i Holt, som faren hadde fått av Henrik Carstensen. Han flyttet senere til Risør og tok foreldrene med seg.

                                    8.

                             Barn:

                      i.   Gustav Jensen, f. 1786 i Holt, Aust-Agder,[10] d. 1787 i Holt, Aust-Agder.

           61.      ii.   Gustav Jensen f. 1788.

                    iii.   Carsten Jensen, f. 1791 i Holt, Aust-Agder, d. ung.

                    iv.   Anne Jensen, f. 10.04.1793 i Holt, Aust-Agder, d. 1793.

           62.      v.   Peder Jensen f. 19.07.1795.

                    vi.   Anne Jensdtr., f. 1797 i Holt, Aust-Agder,1 d. 1797.

           63.    vii.   Anne Jensdtr. f. 1798.

           64.   viii.   Jens Jensen Risør f. 1801.

           65.     ix.   Ingeborg Colline Elisabet Jensdtr. f. 1805.

           66.      x.   Henrik Carsten Jensen f. 08.02.1811.

 

 

5. Generasjon

 

22.  Ossold Ossoldsen Grimsland, f. 1767, d. 1838.  siste eier av hele Grimsland. Han giftet seg med Tore Olsdtr. Dale, f. 1779 (datter av Ole Anderssøn Dale [1730 - 1805] og Ingeborg Vroldsdtr. [1738 - 1794]), d. 06.02.1867.  Tore: se Dale.

                             Barn:

           67.       i.   Ingeborg Ossoldsdtr. Grimsland f. 1800.

           68.      ii.   Ole Ossoldsen Grimsland f. 1801.

                    iii.   Aaste Ossoldsdtr. Grimsland, f. 1801, d. 29.11.1869.

           69.     iv.   Ole Ossoldsen Grimsland f. 1803.

           70.      v.   Anders Ossoldsen Grimsland f. 1809.

           71.     vi.   Inger Marie Ossoldsdtr. Grimsland f. 1811.

           72.    vii.   Anne Ossoldsdtr. Grimsland f. 1814.

                  viii.   Aslak Ossoldsen Grimsland, f. 16.03.1816, d. 26.02.1892.  Gift 03.03.1853 i Søndeled, Aust-Agder,[11] med Kirsten Helene Johnsdtr. Laget, f. 1829 (datter av John Pedersen [1798 -     ] og Maren Kirstine Samuelsdtr. [1798 -     ]), d. 25.02.1893 i Søndeled, Aust-Agder.

 

23.  Marte Olsdtr. Grimsland, f. 1770, d. 1856.  Gift 1793, med Nils Gunleksen I. Lyngør, f. 1765 (sønn av Gunlek Nilsen Vollen [1739 - 1767] og Helje Nilsdtr. I. Lyngør [1736 - 1810]), yrke los.

                             Barn:

                      i.   Gunlek Nilsen Lyngør, f. 1794, d. før 1815.

           73.      ii.   Ole Nilsen I. Lyngør f. 02.03.1796.

           74.     iii.   Nils Nilsen I. Lyngør f. 15.11.1799.

           75.     iv.   Helene Nilsdtr. I. Lyngør f. 1804.

 

24.  Svanaug Olsdtr. Grimsland, f. 1772, d. 1846.  Gift 1797, med Hans Frantsen Gjeving, f. 1772 (sønn av Frants Hansen Gjeving [1743 - 1816] og Else Aasuldsdtr. Grimsland [1746 - 1796]), d.4

                             Barn:

                      i.   Else Hansdtr. Gjeving, f. 1798, d. før 1815.

                     ii.   Åste Hansdtr. Gjeving, f. 1801, d. før 1815.

                    iii.   Siri Hansdtr. Gjeving, f. 1803, d. før 1815.

                    iv.   Frants Hansen Gjeving, f. 1805.

                     v.   Karen Margrette Hansdtr. Gjeving, f. 1808, d. 1870, ugift.

                    vi.   Ole Hansen Gjeving, f. 1811, d. 1813.

           76.    vii.   Hans Hansen Gjeving f. 04.03.1815.

 

25.  Christen Olsen Åkvåg, f. 1773 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 27.06.1829.  Gift 09.07.1798, med Inger Jonsdtr. Stamsø, f. 1776 i Stamsø, Søndeled, Aust-Agder (datter av Jon Christensen Stamsø [1737 - 1800] og Helje Olsdtr. [1741 - 1815]), d. 04.02.1852.

                             Barn:

           77.       i.   Ole Kristensøn Åkvåg f. 1798.

           78.      ii.   John Christensen Åkvåg f. 1800.

                    iii.   Helge Christensdtr. Åkvåg, f. 1808.  Gift 19.01.1835 i Risør, Aust-Agder, med Lars Christian Danielsen Støle, f. 1806 (sønn av Christen Danielsen Laget - Risør [1771 - 1852] og Ingeborg Aslaksdtr. Strømsland [1780 - 1855]).

 

26.  Aslak Olsen Åkvåg, f. 1777.  Han giftet seg med Anne Jonsdtr. Stamsø, f. 1781 (datter av Jon Christensen Stamsø [1737 - 1800] og Helje Olsdtr. [1741 - 1815]).

                             Barn:

                      i.   Ole Aslaksen Åkvåg, f. 1806.

           79.      ii.   Helje Aslaksdtr. Åkvåg f. 1807.

 

27.  Anders Olsen I. Lyngør, f. 1781, d. 1855, yrke skipsfører, reder.  (1) Gift 29.12.1810, med Marte Marie Pedersdtr. Lyngør, f. 06.07.1791 (datter av Peder Ellingsen d.e. I. Lyngør [1756 -     ] og Berte Ellingsdtr. Hovdan [1758 - 1811]), d. 23.12.1819.  (2) Gift 31.01.1821 i Dypvåg kirke,[12] med Ingeborg Margrete Berulvsdtr. Hovdan, f. 29.01.1796 (datter av Berulv Ellingsen Hovdan [1743 - 1817] og Anne Evensdtr. Steinsøya [1753 - 1823]), d. 17.06.1887 i Lyngør, Aust-Agder,[13] gravlagt 22.06.1887 fra Dypvåg kirke.

                             Barn med Marte Marie Pedersdtr. Lyngør:

                      i.   Peder Olsen Lyngør, f. 1811, d. 1812.

                     ii.   Peder A. Olsen Lyngør, f. 21.03.1813 i Lyngør, Aust-Agder,[14] d. 17.06.1881, yrke skipsfører og reder.  Gift 11.11.1836 i Dypvåg kirke,12 med Ane Christofersen Lyngør, f. 27.09.1815 i Lyngør, Aust-Agder,14 (datter av Jens Christophersen Y. Lyngør [1777 - 1829] og Anne Marie Berulvsdtr. Hovdan [1786 - 1835]), d. 22.04.1897 i Lyngør, Aust-Agder.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

                    iii.   Ole Olsen Lyngør, f. 24.10.1815 i Lyngør, Aust-Agder,14 d. 1819.

                    iv.   Bergitte Olsen Lyngør, f. 11.06.1818 i Lyngør, Aust-Agder,[15] d. 1819.

                             Barn med Ingeborg Margrete Berulvsdtr. Hovdan:

                     v.   Ole Andersen Lyngør, f. 19.09.1821 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1822.

           80.     vi.   Ole Andersen Olsen Risøya f. 16.11.1822.

           81.    vii.   Marthe Marie Olsen f. 21.08.1824.

           82.   viii.   Berndt Andreas Olsen Lyngør f. 27.03.1827.

                    ix.   Christen Henrik Anton Olsen Lyngør, f. 18.08.1829 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1829.

           83.      x.   Augusta Benedikte Olsen, Lyngør f. 06.04.1831.

                    xi.   Elling Nikolai Olsen Lyngør, f. 07.07.1833 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 22.02.1860 (drept av sjørøvere i Middelhavet), yrke skipsfører.  Gift 05.09.1857 i Dypvåg kirke,[16] med Karen Nicoline Johnsen, f. 22.11.1837 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Nils Johnsen Borøya [1805 - 1842] og Ingeborg Andrea Gundersdtr. Christophersen [1817 - 1847]), d. 1913.

           84.    xii.   Andrea Olsen Lyngør f. 02.09.1835.

           85.   xiii.   Andreas Emil Olsen, Lyngør f. 01.09.1837.

           86.   xiv.   Juliane Marie Olsen Lyngør f. 06.01.1840.

 

28.  Henrik Olsen Sønningdalen, f. 1784.  Gift 05.10.1811 i Søndeled, Aust-Agder, med Anne Jonsdtr. Torskeberg, f. 1789 (datter av Jon Jonsen Torskeberg [1733 - 1797] og Maren Mortensdtr. Flosta [1759 - 1839]), d. 11.06.1877.

                             Barn:

           87.       i.   John Henriksen Sønningsdalen f. 1811.

                     ii.   Ole Henriksen Sønningdalen, f. 1813, d. liten.

           88.     iii.   Ole Henriksen Sønningdalen f. 05.08.1815.

           89.     iv.   Aslak Henriksen Sønningdalen f. 12.09.1817.

           90.      v.   Nils Andreas Henriksen f. 17.03.1819.

           91.     vi.   Aase Marie Henriksdtr. Sønningdalen f. 10.10.1824.

                   vii.   Knut Henrik Henriksen, f. 21.06.1827 i Søndeled, Aust-Agder, d. i kom bort på sjøen.

 

29.  Morten Salvesen Staubø, f. 22.07.1785 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 31.12.1850.  (1) Gift 1816,[17] med Helene Larsdtr. Ø. Flosta, f. 1787 i Flosta, Aust-Agder (datter av Lars Pedersen Ø. Flosta [1761 - 1822] og Ingeborg Olsdtr. Narestø [1768 - 1826]), d. 1817.  (2) Gift 1820, med Ane Stiansdtr. Kalvesund, f. 1790 (datter av Stian Andersen Kalvesund - Ø. Sandøya [1757 - 1797] og Anne Pedersdtr. Ø. Flosta [1758 -     ]), d. 1834.  Ane: enke. (3) Gift 30.12.1836 i Flosta, Aust-Agder,[18] med Maren Nilsdtr. Eikeland, f. 13.08.1807 i Eikeland, Flosta, Aust-Agder (datter av Niels Bertelsen Eikeland [1777 - 1813] og Anne Pettersdtr. (Storanne) [1778 - 1850]), d. 20.05.1880 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn med Helene Larsdtr. Ø. Flosta:

                      i.   Susanne Martine Mortensdtr. Staubø, f. 11.09.1817 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.18

                             Barn med Ane Stiansdtr. Kalvesund:

           92.      ii.   Salve M. Salvesen Staubø f. 24.10.1820.

                    iii.   Helene Lovise Mortensdtr. Staubø, f. 13.12.1822 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1823.

           93.     iv.   Helene Petronelle Salvesdtr. Staubø f. 09.05.1825.

           94.      v.   Stian Anelius Salvesen f. 06.10.1827.

                    vi.   Åsuld Severin Salvsen Staubø, f. 05.07.1830 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 1831.

           95.    vii.   Susanne Åshilde Salvesdtr. Staubø f. 19.12.1831.

                  viii.   Martine Amalie Salvesdtr. Staubø, f. 16.08.1834 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 1835.

                             Barn med Maren Nilsdtr. Eikeland:

           96.     ix.   Nils Andreas Salvesen Staubø f. 06.04.1837.

           97.      x.   Anne Mathilde Salvesdtr. Staubø f. 27.10.1839.

           98.     xi.   Andrea Marie Salvesdtr. Staubø f. 14.10.1841.

           99.    xii.   Jens Johan Salvesen Staubø f. 14.09.1843.

 

30.  Karen Salvesdtr. Staubø, f. 1791 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  Gift 24.09.1816 i Flosta, Aust-Agder,17 med Peder Stiansen Staubø, f. 1792 i Vatnebu, Flosta, Aust-Agder (sønn av Stian Pedersen Vatnebu [1754 - 1840] og Inger Olsdtr. Vatnebu-eie [1761 - 1839]), yrke matros.

                             Barn:

           100.     i.   Salve Pedersen Skjeggestø f. 14.12.1816.

                     ii.   Inger Aline Pedersdtr. Staubø, f. 28.07.1819 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.18   Gift 06.12.1850 i Flosta kirke, Aust-Agder,18 med Anders Svensen Borøya, f. 25.04.1826 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 (sønn av Sven Andersen Y. Borøya [1791 - 1868] og Berte Gundersdtr. Tverdal [1784 - 1848]), d. 1910, yrke sjømann.

           101.   iii.   Susanne Martine Pedersdtr. Staubø f. 03.10.1823.

           102.   iv.   Stian Andreas Pedersen Sandkleiva Staubø f. 15.05.1827.

                     v.   Åsuld Henrik Pedersen Staubø, f. 22.01.1830 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 1830.

           103.   vi.   Åsuld Henrik Pedersen Skjeggestø f. 30.11.1831.

 

31.  Hans Frantsen Gjeving (Se ekteskap til nummer 24.)

 

32.  Aasuld Frantsen V. Sandøya, f. 1777, d. 15.02.1855.  Gift 1810, med Inger Helene Jensdtr. V. Sandøya, f. 1780 (datter av Jens Gundersen V. Sandøya [1747 - 1782] og Ingeborg Larsdtr. Borøya [1751 - 1791]), d. 1835.

                             Barn:

           104.     i.   Halvor Åsuldsen Yt. Borøya - V. Sandøya f. 1810.

           105.    ii.   Elisabeth Aasoldsdtr. Sandøya f. 1812.

                    iii.   Fredrikke Martine Åsuldsdtr. Sandøya, f. 1815.

           106.   iv.   Helene Gurine Åsuldsdtr. Sandøya f. 1817.

           107.    v.   Jens Fredrik Åsuldsen V. Sandøya f. 21.11.1820.

 

33.  Marte Frantsdtr. Eidbo, f. 1781, d. 1861.  Gift 1825 i Holt, Aust-Agder, med Tor Jensen Tveite, f. 1773 (sønn av Jens Torsen Tveite-Tvedestrand [1736 - 1800] og Anne Jensdtr. Hvideberg [1734 - 1790]), yrke ankersmed.

                             Barn:

           108.     i.   Else Elise Torsdtr. f. 23.05.1826.

 

34.  Christoffer Frantsen Gjeving - Reinsfjell, f. 1784,4 d. 28.12.1857.  Gift 11.12.1818 i Dypvåg kirke,12 med Guri Bjørnsdtr. Reinsfjell, f. 1777 (datter av Bjørn Jensen Reinsfjell [1745 - 1800] og Berte Hansdtr. Gjeving [1746 - 1812]), d. 04.08.1844 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder.16

                             Barn:

                      i.   Elling Christoffersen Reinsfjell, f. 09.05.1819 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,15 d. 04.06.1841, yrke matros.

 

35.  Kristine Mikkelsdtr., f. 1793.[19]   Gift 28.06.1821 i Risør, Aust-Agder,10 med Carl Isaksen, f. i Risør, Aust-Agder (sønn av Isak Jacobsen og Anne Carlsdtr.).

                             Barn:

           109.     i.   Anne Christine Carlsdtr. f. 20.03.1822.

           110.    ii.   Marthe Michaelia Carlsdtr. f. 07.06.1824.

                    iii.   Karen Aaseline Carlsdtr., f. 04.04.1827 i Risør, Aust-Agder.  Gift 03.06.1849 i Risør, Aust-Agder,[20] med Jonas Quist Halvorsen, f. 23.09.1826 i Risør, Aust-Agder (sønn av Halvor Halvorsen og Maren Christensdtr.), d. 07.07.1916 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.

           111.   iv.   Isak Carlsen f. 06.05.1830.

                     v.   Michael Carlsen, f. 22.07.1833 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Caroline Christine Carlsdtr., f. 08.08.1836 i Risør, Aust-Agder.10

 

36.  Lars Mikkelsen Fiesund, f. 1798, d. 28.04.1857, yrke sjømann.  Han giftet seg med Ingeborg Torjesdtr. Østernes, f. 1804 (datter av Torje Gunsteinsøn [1765 - 1850] og Berte Pedersdtr. [1774 - 1850]), d. 15.12.1896.

                             Barn:

                      i.   Marte Larsdtr., f. 1833, d. 10.12.1920.  Gift 1855, med Henrik Olsen Sandnes, f. 1818, d. 08.09.1871 i Havanna, Cuba, yrke skipsfører.

                     ii.   Berte Tomine Larsdtr., f. 29.11.1838 i Fiesund, Risør, Aust-Agder,[21] d. 11.03.1911 i Risør, Aust-Agder.

 

37.  Marte Halvorsdtr. Lyngør, f. 1790 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1858.  Gift 24.11.1815 i Dypvåg kirke,14 med Bernt Nilsen I. Lyngør, f. 1789 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Nils Ellingsen I. Lyngør [1740 - 1790] og Allaug Evensdtr. Steinsøya [1753 - 1824]), d. 1866 i Odden, Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           112.     i.   Nils Berntsen Lyngør f. 26.08.1816.

           113.    ii.   Halvor Berntsen In. Lyngør - Yt. Lyngør f. 23.09.1818.

           114.   iii.   Amborg Berntsdtr. Lyngør f. 20.11.1820.

           115.   iv.   Aline Marie Berntsdtr. Lyngør f. 15.05.1823.

                     v.   Henrik Berntsen Lyngør, f. 29.09.1825 i Lyngør, Aust-Agder,[22] d. ung.

                    vi.   Karen Helene Berntsdtr. Lyngør, f. 07.11.1828 i Lyngør, Aust-Agder,12 ugift.

           116.  vii.   Ingeborg Margrete Berntsdtr. Lyngør f. 16.09.1831.

 

38.  Karen Marie Halvorsdtr. Lyngør, f. 1794 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1842.  Gift 01.12.1814 i Dypvåg kirke,14 med Ole Gundersen Steinsøya, f. 1782 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder (sønn av Gunder Nilsen Steinsøya [1746 - 1814] og Anne Jonsdtr. Risør [1747 - 1834]), d. 1840, yrke losoldermann.

                             Barn:

           117.     i.   Anne Johanne Olsdtr. Steinsøya f. 14.09.1815.

                     ii.   Gunder Olsen Steinsøya, f. 19.08.1817 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1817.

           118.   iii.   Karen Helvine Olsdtr. Steinsøya f. 13.12.1818.

           119.   iv.   Gunder Nicolai Olsen (Gundersen) In. Lyngør f. 11.05.1821.

           120.    v.   Halvor Olsen Steinsøya - Normannvik f. 1823.

           121.   vi.   Henrik Olsen Steinrøysa - Lyngør f. 21.02.1826.

                   vii.   Jon Severin Olsen (Gundersen) Steinsøya, f. 1829, d. 1906.

                  viii.   Caroline Marie Olsdtr. Steinsøya, f. 29.09.1831 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,12 d. ung.

           122.   ix.   Grethe Helene Olsdtr. Steinsøya f. 08.12.1834.

                     x.   Nils Olsen Steinsøya, f. 26.11.1838 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. ung.

 

39.  Aasulf Halvorsen Lyngør, f. 27.07.1796 i Lyngør, Aust-Agder, d. 11.07.1880, yrke los, skipsfører, skipsreder.  Gift 1823, med Grete Mortensdtr. Lyngør, f. 1802 (datter av Morten Jensen Risøya [1778 -     ] og Maren Bjørnsdtr. Lyngør [1781 - 1856]), d. 1870.

                             Barn:

           123.     i.   Morten Jens Halvorsen Yt. Lyngør f. 22.05.1823.

           124.    ii.   Halvor Halvorsen Lyngør f. 10.10.1825.

           125.   iii.   Henrik Halvorsen Lyngør f. 24.09.1828.

           126.   iv.   Bernt Severin (Åsuldsen) Halvorsen In. Lyngør f. 13.08.1831.

                     v.   Nils (Åsuldsen) Halvorsen Lyngør, f. 22.07.1834 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. i London, England (Døde av kolera.).

                    vi.   Karen Marie Åsuldsdtr., f. 22.07.1837 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1857.  Gift 07.09.1857 i Dypvåg kirke,16 med Bernt Andersen Y. Lyngør, f. 10.12.1829 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Anders Jørgen Berntsen Y. Lyngør [1805 - 1887] og Kirsten Jonsdtr. Ø. Askerøya [1806 - 1864]), d. 22.01.1909.

                   vii.   Ole Halvorsen Lyngør, f. 15.02.1841 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1878.  Gift 06.03.1877 i Arendal, Aust-Agder, med Christiane Rasmussen, f. 12.10.1854 i Kalvesund, Flosta, Aust-Agder,[23] (datter av Christen Abel Rasmussen Kalvesund [1825 - 1866] og Margrethe Larsdtr. Kalvesund [1832 - 1917]).

                  viii.   Maren Åsuldsdtr. Lyngør, f. 11.12.1843 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 07.08.1845.

           127.   ix.   Maren Halvorsen Lyngør f. 18.09.1847.

 

40.  Else Marie Halvorsdtr. Lyngør, f. 1801 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1858.  Gift 11.01.1826 i Dypvåg kirke,12 med Knud Jensen Yt. Lyngør, f. 1799 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Jens Sørensen Lyngør [1768 - 1806] og Johanne Tellevsdtr. Kilsenden [1772 -     ]), d. 1880, yrke los.

                             Barn:

                      i.   Jens Severin Knudsen Lyngør, f. 08.09.1826 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1828.

           128.    ii.   Jens Severin Knudsen Yt. Lyngør f. 11.09.1828.

           129.   iii.   Karen Henrikke Knudsdtr. Lyngør f. 28.02.1831.

           130.   iv.   Halvor Åsuld Knudsen Lyngør f. 16.01.1834.

           131.    v.   Johanne Theresie Knudsdtr. Lyngør f. 15.07.1836.

                    vi.   Nicoline Knudsdtr. Lyngør, f. 05.07.1839 i Lyngør, Aust-Agder,22 d. som spebarn.

                   vii.   Carl Elesius Knudsen Lyngør, f. 05.07.1839 i Lyngør, Aust-Agder,22 d. 1843.

           132. viii.   Tellev Johan Knudsen, Lyngør f. 20.02.1843.

 

41.  Nils Halvorsen Y. Lyngør, f. 1812 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1866, yrke snekker.  Gift 10.12.1841 i Dypvåg kirke,[24] med Petrea Torsdtr. Lyngør, f. 30.07.1816 i Lyngør, Aust-Agder,14 (datter av Tor Nilsen Gjeving - I. Lyngør [1786 - 1873] og Karen Marie Jensdtr. Y. Lyngør [1780 - 1866]), d. 1866.

                             Barn:

                      i.   Halvor Nilsen Lyngør, f. 16.09.1842 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1865, ugift.

           133.    ii.   Thor Nikolai Nilsen Yt. Lyngør f. 14.01.1845.

           134.   iii.   Karen Nilsdtr. Lyngør f. 08.10.1847.

                    iv.   Karoline Marie Nilsdtr., f. 29.05.1850 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1925.  Gift 1872, med Jens Andreas Kiib, f. 15.11.1844 i Lyngør, Aust-Agder,16 (sønn av Christen Christensen Kiib d.y. Lyngør [1798 - 1858] og Ane Kirstine Pedersdtr. Lyngør [1802 - 1879]).

           135.    v.   Grethe Teresie Nilsdtr. Lyngør f. 21.11.1853.

                    vi.   Nikoline Petrea Nilsdtr. Lyngør, f. 29.07.1857 i Lyngør, Aust-Agder.

 

42.  Kirstine Sørensdtr. Worm, f. 1774 - 1775 i Lyngør, Aust-Agder, d. 06.07.1821 i Risør, Aust-Agder.[25]   Gift 19.03.1799 i Søndeled, Aust-Agder, med Søren Christensen, Yt. Lyngør, f. 1760 - 1769, d. 08.03.1836 i Risør, Aust-Agder, yrke matros.

                             Barn:

                      i.   Christen Sørensen Lyngør, f. 1799 i Lyngør, Aust-Agder, d. før 1801.

                     ii.   Søren Sørensen Lyngør, f. 1801 i Lyngør, Aust-Agder, d. før 1836.

                    iii.   Maren Sørensdtr. Lyngør, f. 1803 i Lyngør, Aust-Agder.

                    iv.   Christen Sørensen Lyngør, f. 1806 i Lyngør, Aust-Agder, d. etter 1836.

                     v.   Jens Christian Sørensen, f. 14.06.1808 i Risør, Aust-Agder, d. etter 1836.

           136.   vi.   Lars Petter Sørensen f. 20.10.1810.

                   vii.   Abelone Sørensdtr., f. 23.01.1813 i Risør, Aust-Agder, d. 08.02.1816 i Risør, Aust-Agder.

                  viii.   Karen Sørensdtr., f. 12.11.1815 i Risør, Aust-Agder, d. 15.03.1816 i Risør, Aust-Agder.

           137.   ix.   Fredrik August Sørensen f. 24.07.1817.

 

43.  Anne Jensdtr. Halsen, f. 1780, d. 1861.  Gift 1810, med Søren Torjesen Rørkil, f. ca 1762, d. 05.09.1853 i Rørkil, Dypvåg, Aust-Agder.24

                             Barn:

           138.     i.   Ane Oline Sørensdtr. Rørkil f. 1810.

           139.    ii.   Thor Sørensen Rørkil - Størdal f. 17.04.1813.

 

44.  Karen Jensdtr. Halsen, f. 1788.  (1) Gift 1816, med Nils Jørgen Iversen V. Sandøya, f. 1795 (sønn av Iver Jørgensen V. Sandøya [1740 - 1813] og Helje Ambjørnsdtr. Skjerkholt [1753 - 1818]), d. 12.09.1822, yrke losgutt.  (2) Hun giftet seg med Even Nilsen Sandøya.

                             Barn med Nils Jørgen Iversen V. Sandøya:

           140.     i.   Helene Marie Nielsdtr. Sandøya f. 03.11.1816.

                     ii.   Iver Jørgen Nilsen Sandøya, f. 14.03.1819 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,15 d. 1821.

                    iii.   Iver Jørgen Nilsen Sandøya, f. 23.09.1821 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1821.

                    iv.   Jørgen Nilsen Sandøya, f. 1822, d. 1822.

 

45.  Inger Olsdtr., f. 11.09.1788 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,1 d. 06.09.1859 i Kragerø, Telemark.  Gift 28.10.1809 i Sannidal, Telemark, med Claus Thomesen, f. 10.11.1782 i Naas, Drangedal, Telemark (sønn av Thomas Knutsen Naas [1750 - 1805] og Maria Klasdtr. Finneid [1746 - 1830]), d. 04.03.1859 i Kragerø, Telemark, yrke kjøpmann og skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Thomine Marie Clausdtr., f. 19.11.1810 i Kragerø, Telemark,10 d. 1867.  Gift 19.11.1846 i Kragerø, Telemark, med Hans Thomas Lange Schaanning, f. 1807 i Fossum, Gjerpen, Telemark (sønn av Peder Christian Schaanning [1769 - 1832] og Anne Cathrine Folkmand Freck [1778 - 1854]), d. 1887 i Kragerø, Telemark, yrke skipsreder og kjøpmann i Kragerø.

           141.    ii.   Karen Olette Thomesen f. 10.05.1812.

                    iii.   Petrea Mathilde Thomesen, f. 13.02.1814 i Kragerø, Telemark, d. 06.01.1898 i Østre Bærum, Akershus.[26]

           142.   iv.   Thomas Thomesen f. 06.01.1816.

                     v.   Ole Thomesen, f. 12.11.1817 i Kragerø, Telemark, d. 08.10.1905.  Gift 1850, med Johanne Jacobine Aalborg, f. 1824, d. 1893.

           143.   vi.   Inger Claudine Clausdtr. f. 15.06.1822.

                   vii.   Henrik Thomesen, f. 11.09.1824 i Kragerø, Telemark.

 

46.  Per Olsen, Risør, f. 1791 i Søndeled, Aust-Agder, d. 17.05.1849 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 13.03.1817 i Risør, Aust-Agder,10 med Anne Jensdtr., f. 1798 i Holt, Aust-Agder (datter av Jens Gustavsen Angelstad [1765 - 1843] og Ingeborg Cathrine Carstensdtr. [1768 - 1853]), d. 05.08.1872 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Ole Persen, f. 07.12.1817 i Risør, Aust-Agder, d. 20.09.1892 i Søndeled, Aust-Agder, ugift.

 

47.  Magnhild Olsdtr., f. 15.10.1795 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.12.1845 i Kragerø, Telemark.  Gift 29.10.1814 i Kragerø, Telemark, med Ole Irgens Duus, f. 19.07.1791 i Kongsberg, Buskerud (sønn av Morten Henrik Duus og Caroline Margarethe Jensdtr. Irgens), d. 31.10.1867 i Kragerø, Telemark, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Caroline Margrete Duus, f. 12.08.1815 i Kragerø, Telemark, d. 1867 i Kragerø, Telemark.

                     ii.   Ursilla Johanne Duus, f. 18.08.1820 i Kragerø, Telemark.

                    iii.   Randine Johanne Duus, f. 1822 i Kragerø, Telemark, d. 1868 i Kragerø, Telemark.  Gift 12.07.1844 i Kragerø, Telemark, med Jens Frederik Berg.

           144.   iv.   Olaus Fredrik Duus f. 29.02.1824.

           145.    v.   Peder Adolph Duus f. 26.09.1826.

                    vi.   Jens Irgens Duus, f. 27.10.1828 i Kragerø, Telemark.

           146.  vii.   Marie Elisabeth Duus f. 09.12.1831.

           147. viii.   Magna Olava Duus f. 22.10.1834.

 

48.  Susanne Jensdtr., f. 31.12.1796 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 16.06.1882 i Larvik, Vestfold.  Gift 10.04.1823 i Risør, Aust-Agder, med Knut Nielsen Moen, f. 1793 i Risør, Aust-Agder (sønn av Nils Knutsen Moen [1769 -     ] og Maren Kristine Markusdtr. [1771 -     ]), d. 04.02.1871 i Risør, Aust-Agder, yrke skreddermester.

                             Barn:

           148.     i.   Niels Martin Knudsen f. 30.05.1823.

                     ii.   Jens Knutsen.

                    iii.   Henrik Knutsen.

           149.   iv.   Dorthe Serine Knutsdtr. f. 30.04.1830.

                     v.   Knud Severin Knutsen, f. 04.03.1833 i Risør, Aust-Agder.

           150.   vi.   Ole Peder Knutsen f. 27.08.1835.

 

49.  Marte Malene Jensdtr. Risøya, f. 1798, d. 31.03.1874 i Risør, Aust-Agder.  (1) Gift 09.12.1824 i Risør, Aust-Agder,10 med Omund Johnsen Vormeli - Risør, f. 1803 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Jon Åmundssøn Vormeli [1772 - 1853] og Marte Ingeborg Jakobsdtr. Grundesund [1774 - 1843]), d. 19.06.1834, yrke snekker i Risør.  (2) Gift 08.05.1849 i Risør, Aust-Agder, med Niels Larssen Risør, f. 1802 (sønn av Lars Pedersen Osvik [1763 -     ] og Ingeborg Nilsdtr. Nes [1767 -     ]), d. 24.12.1859 i Risør, Aust-Agder, yrke jakteskipper.

                             Barn med Omund Johnsen Vormeli - Risør:

                      i.   Johanne Mathilde Omundsdtr., f. 22.05.1825 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Jens Petter Omundsen, f. 15.02.1828 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Dorthe Hendike Omundsdtr., f. 09.01.1831 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Anders Sefriansen, Risør.

           151.   iv.   Omine Marthe Malene Omundsdtr. f. 30.11.1834.

 

50.  Jens Jensen, f. 1801.  Gift 21.04.1825 i Risør, Aust-Agder, med Live Nielsdtr., f. 1798 (datter av Nils Nilsen Røyseland [1751 - 1799] og Kirsten Knutsdtr. [1761 -     ]), d. 1880.

                             Barn:

                      i.   Anne Jensdtr., f. 22.10.1829 i Risør, Aust-Agder, d. 27.12.1831 i Risør, Aust-Agder.

           152.    ii.   Anne Jensdtr. f. 29.10.1832.

 

51.  Thorborg Nielsen, f. 1786 i Søndeled, Aust-Agder, d. 16.06.1840 i Laget, Holt, Aust-Agder.  Gift 1805, med Jens Aanonsen Bie, f. 11.06.1779 i Ø. Hesnesøy i Fjære, Aust-Agder (sønn av Aanon Jensen Bie [1740 - 1806] og Anna Olsdtr. Hesnes [1751 - 1791]), d. 19.06.1836 i Laget, Holt, Aust-Agder, yrke skipper.

                             Barn:

                      i.   Aanon Jensen Bie, f. 1806 i Fjære, Aust-Agder, d. 1821 i Frankrike.

                     ii.   Henrik Carstensen Bie, f. 08.10.1807 i Fjære, Aust-Agder, d. 30.04.1837 i kollseiling i Nordfjorden.  Gift 01.10.1830, med Maren Danielsen, f. 1807 i Risør, Aust-Agder (datter av Christen Danielsen Laget - Risør [1771 - 1852] og Ingeborg Aslaksdtr. Strømsland [1780 - 1855]), d. 23.03.1870.

                    iii.   Jens Theodor Bie, f. 10.11.1809 i Homme, d. 26.09.1876 i Sønningsdalen.1   Gift 16.01.1835 i Søndeled, Aust-Agder, med Anne Jonsdtr. Torskeberg, f. 1789 (datter av Jon Jonsen Torskeberg [1733 - 1797] og Maren Mortensdtr. Flosta [1759 - 1839]), d. 11.06.1877.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           153.   iv.   Carl Stiolin Bie f. 29.03.1811.

                     v.   Anton Bie, f. 15.11.1812 i Søndeled, Aust-Agder, d. 20.04.1834.

           154.   vi.   Anne Christine Jensdtr. Bie f. 10.07.1814.

                   vii.   Carsten Bie, f. 25.02.1816 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 02.07.1816 i Laget, Holt, Aust-Agder.

           155. viii.   Karen Elise Bie f. 06.08.1818.

           156.   ix.   Ingeborg Marie Bie f. 30.05.1820.

           157.    x.   Andrea Caroline Bie f. 03.10.1822.

           158.   xi.   Nicoline Petrea Bie f. 28.09.1824.

                   xii.   Louise Clementine Bie, f. 03.06.1826 i Laget, Holt, Aust-Agder,[27] d. 01.08.1826 i Laget, Holt, Aust-Agder.

                  xiii.   Aanon Carsten Bie, f. 01.03.1828 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 12.09.1849, ugift.

                  xiv.   Johanne Clementine Bie, f. 24.12.1830 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 18.01.1833 i Laget, Holt, Aust-Agder.

 

52.  Carsten Henrik Carstensen thor Straten, f. 17.04.1796 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 05.08.1852 i Risør, Aust-Agder, yrke jernverkseier.  Carsten Henrik Persen ble adoptert av sin morbror, jernverkseier Henrik Carstensen i 1821, under navnet Carsten Henrik Carstensen. Gift 27.12.1820 i Risør, Aust-Agder, med Hanna Dorothea Houge, f. 08.11.1798 i Risør, Aust-Agder (datter av Niels Holbye Houge og Margrethe Schlytter [1773 - 1838]), d. 27.01.1878.

                             Barn:

           159.     i.   Elise Clementine Carstensen f. 25.03.1821.

           160.    ii.   Margarethe Christiane Carstensen f. 16.11.1823.

           161.   iii.   Henriette Caroline Carstensen f. 01.01.1825.

           162.   iv.   Nicoline Marie Carstensen f. 18.07.1826.

                     v.   Hanna Cassandra Carstensen, f. 04.10.1828 i Risør, Aust-Agder, d. 02.08.1836 i Risør, Aust-Agder.

 

53.  Ingeborg Carstensen, f. 04.06.1794 i Risør, Aust-Agder, d. 21.08.1882 i Tønsberg, Vestfold.  Gift 12.02.1813 i Risør, Aust-Agder, med Mathias Wogen Bruun, f. 16.08.1791 i København, Danmark,1 (sønn av Claus Mathiassen Bruun [1757 - 1808] og Magdalene Petersdtr. Ruth [1756 - 1814]), d. 23.07.1858 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           163.     i.   Susanne Marie Theresie Bruun f. 03.12.1814.

                     ii.   Carsten Henrik Carstensen Bruun, f. 13.09.1816 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 16.09.1820 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.

           164.   iii.   Carl Mathias Bruun f. 12.09.1818.

           165.   iv.   Thor Carstensen Bruun f. 19.06.1820.

           166.    v.   Magdalene Andrea Bruun f. 15.10.1822.

           167.   vi.   Julie Mathilde Bruun f. 23.12.1824.

                   vii.   Carsten Henrik Bruun, f. 04.02.1827 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 10.02.1827 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.

           168. viii.   Carsten Henrik Carstensen Bruun f. 13.03.1828.

           169.   ix.   Susanne Bruun f. 14.10.1829.

                     x.   Henrik Carstensen Bruun, f. 14.03.1833 i Risør, Aust-Agder, d. 08.05.1839 i Risør, Aust-Agder.

                    xi.   Hans Horn Bruun, f. 26.08.1834 i Risør, Aust-Agder, d. 15.07.1835 i Risør, Aust-Agder.

           170.  xii.   Engelbreth Finne Bruun f. 05.09.1840.

 

54.  Oline Marie Carstensen, f. 29.03.1803 i Risør, Aust-Agder, d. 31.08.1878 i Risør, Aust-Agder.  Gift 06.12.1821 i Risør, Aust-Agder, med Johan Mølbach, f. 11.09.1791 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Bertel Mølbach [1734 - 1794] og Maren Grundesdtr. [1750 - 1822]), d. 24.11.1851 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Berthel Mølbach, f. 24.04.1822 i Risør, Aust-Agder,1,[28] d. 29.10.1857 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                     ii.   Thor Mølbach, f. 28.12.1824 i Risør, Aust-Agder,1 d. 26.08.1825 i Risør, Aust-Agder.

           171.   iii.   Thor Carstensen Mølbach f. 21.10.1825.

                    iv.   Carsten Henrik Carstensen Mølbach, f. 05.12.1827 i Risør, Aust-Agder, d. 23.07.1829 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Carsten Henrik Mølbach, f. 31.08.1830 i Risør, Aust-Agder, d. 14.10.1834 i Risør, Aust-Agder.

           172.   vi.   Marie Mølbach f. 05.03.1833.

                   vii.   Carsten Henrik Mølbach, f. 13.07.1836 i Risør, Aust-Agder, d. 14.01.1916 i Risør, Aust-Agder, yrke havnefogd, losoldermann, skipsreder.  Gift 05.06.1877 i Fredrikstad, Østfold, med Marie Petrea Tøstie, f. 26.01.1850 i Fåberg, Oppland (datter av Severin August Tøstie [1815 - 1883] og Emilie Charlotte Lassen [1822 - 1867]).

                  viii.   Susanne Mølbach, f. 22.04.1840 i Risør, Aust-Agder.

 

55.  Ingeborg Clemetsdtr., f. 1785 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 23.03.1852 i Trondalen i Søndeled, Aust-Agder.  (1) Gift 1808 i Risør, Aust-Agder, med Mogens Bentzen Riegels, f. 22.09.1776 i Kongsberg, Buskerud (sønn av Andreas Riegels [1746 - 1811] og Anne Hermine Bentzen [1753 - 1818]), d. 03.06.1828 i Egelands verk, Søndeled, Aust-Agder, yrke forvalter.  (2) Gift 08.06.1833, med Sven Wennerberg, f. 1798 (sønn av Sven Wennerberg og Anna Catharina Hernwall), d. 02.06.1841 i Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn med Mogens Bentzen Riegels:

                      i.   Henrik Carstensen Riegels, f. 1809 i Kongsberg, Buskerud, d. 25.02.1830.

           173.    ii.   Andrea Hermine (Nicoline) Riegels f. 05.07.1810.

                    iii.   Elise Clementine Riegels, f. 21.06.1811 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud, d. 24.06.1854, ugift.

           174.   iv.   Sophie Benedicte Riegels f. 27.01.1813.

                     v.   Andreas Riegels, f. 09.01.1815 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud, d. 09.03.1817 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud.

                    vi.   Andreas Riegels, f. 07.03.1817 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud, d. 16.02.1819 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud.

                   vii.   Anne Hermine Riegels, f. 08.09.1822 i Søndeled, Aust-Agder, d. 06.06.1846, ugift.

 

56.  Tarjer Clemetsdtr., f. 1786 i Risør, Aust-Agder, d. 02.01.1838 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 1811 i Risør, Aust-Agder, med Gustav Jensen, f. 1788 i Holt, Aust-Agder (sønn av Jens Gustavsen Angelstad [1765 - 1843] og Ingeborg Cathrine Carstensdtr. [1768 - 1853]), d. 03.03.1868 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jens Emil Jensen, f. 1812 i Holt, Aust-Agder, d. 1813.

           175.    ii.   Jens Emil Jensen f. 06.04.1814.

                    iii.   Carsten Jensen, f. 30.05.1815 i Risør, Aust-Agder, d. 1834 (falt overbord og ble borte til sjøs), yrke styrmann.

                    iv.   Elise Clementine Jensen, f. 26.11.1818 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder, d. 11.12.1820 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder.

           176.    v.   Gustav Teresius Jensen f. 19.01.1825.

           177.   vi.   Clemet Elisæus Jensen f. 29.05.1827.

 

57.  Karen Helene Clemetsdtr., f. 1788 i Risør, Aust-Agder, d. 05.12.1859.  Gift 10.11.1808 i Risør, Aust-Agder, med Hans Eilert Steenfeldt, f. 1780 i Viborg, Jylland, Danmark (sønn av Eilert Hansen Steenfeldt og Charlotte Augusta Aubert [1742 - 1787]), d. 26.12.1858 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           178.     i.   Peter August Steenfeldt f. 12.03.1810.

           179.    ii.   Charlotte Elise Steenfeldt f. 28.11.1811.

           180.   iii.   Eulalia Clementine Steenfeldt f. 20.02.1814.

                    iv.   Catharine Marie Steenfeldt, f. 23.12.1815 i Risør, Aust-Agder, d. 27.02.1816 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Carl Martin Steenfeldt, f. 19.03.1817 i Risør, Aust-Agder, d. 26.10.1845 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                    vi.   Hanna Caroline Steenfeldt, f. 30.10.1818 i Risør, Aust-Agder, d. 22.01.1893 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                   vii.   Damine Dorothea Steenfeldt, f. 03.08.1821 i Risør, Aust-Agder, d. 10.07.1854 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                  viii.   Henrikka Steenfeldt, f. 12.01.1824 i Risør, Aust-Agder, d. 17.04.1834 i Risør, Aust-Agder.

           181.   ix.   Ludvig Theodor Steenfeldt f. 24.03.1827.

 

58.  Else Clemetsdtr., f. 05.09.1790, d. 01.12.1856 i Risør, Aust-Agder.  Gift 14.04.1810 i Risør, Aust-Agder, med Jens Reimert Wleugel, f. 13.07.1782 i København, Danmark (sønn av Johan Peter Wleugel [1736 - 1825] og Marie Sophie Schumacher [1744 - 1790]), d. 19.05.1859 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           182.     i.   Marie Sophie Elise Wleugel f. 22.01.1811.

                     ii.   Johanne Clementine Wleugel, f. 14.11.1812 i Risør, Aust-Agder, d. 21.06.1862 i Risør, Aust-Agder, ugift.

           183.   iii.   Henriette Caroline Wleugel f. 03.03.1815.

                    iv.   Johan Peter Wleugel, f. 14.11.1816 i Risør, Aust-Agder, d. 29.12.1816 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Johan Peter Wleugel, f. 13.03.1818 i Risør, Aust-Agder, d. 04.10.1864 i Østre Aker, Akershus, ugift.

           184.   vi.   Cornelius Peter Vleugel f. 18.02.1821.

           185.  vii.   Carl Christian Fredrik Wleugel f. 25.10.1823.

                  viii.   Dorothea Wleugel, f. 15.05.1825 i Risør, Aust-Agder.

                    ix.   Anton Wleugel, f. 16.12.1828 i Risør, Aust-Agder, d. 15.08.1907.

           186.    x.   Jens Emil Wleugel f. 26.05.1831.

 

59.  Carsten Henrik Carstensen thor Straten (Se ekteskap til nummer 52.)

 

60.  Jens Persen, f. 15.08.1798 i Dypvåg, Aust-Agder,1 d. 26.08.1839 i Risør, Aust-Agder.  Gift 29.10.1818 i Risør, Aust-Agder, med Ingeborg Margarethe Marstrup, f. 28.08.1800 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Larssen Marstrup [1767 - 1839] og Edel Catharine Sundby [1763 - 1835]), d. 28.07.1860 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           187.     i.   Edel Elise Catharine Persen f. 22.03.1819.

                     ii.   Jens Marstrup Persen, f. 17.01.1822 i Risør, Aust-Agder, d. 30.07.1866 i Holland, yrke skipsfører.  Gift 23.04.1854 i Risør, Aust-Agder, med Antonette Wilhelmine Caroline Thiis, f. 17.07.1836 i Risør, Aust-Agder (datter av Hans Schlytter Thiis [1810 - 1870] og Eulalia Clementine Steenfeldt [1814 - 1894]), d. 18.10.1893 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Clemet Persen, f. 05.09.1823 i Risør, Aust-Agder, d. 16.09.1823 i Risør, Aust-Agder.

           188.   iv.   Anna Catharine Persen f. 09.09.1825.

           189.    v.   Clemet Persen f. 22.11.1829.

 

61.  Gustav Jensen (Se ekteskap til nummer 56.)

 

62.  Peder Jensen, f. 19.07.1795 i Angelstad, Holt, Aust-Agder, d. 31.05.1834 i Risør, Aust-Agder, yrke kjøpmann.  (1) Gift 29.10.1818 i Risør, Aust-Agder, med Anne Catharine Marstrup, f. 14.10.1795 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Larssen Marstrup [1767 - 1839] og Edel Catharine Sundby [1763 - 1835]), d. 12.03.1824 i Risør, Aust-Agder.  (2) Gift 05.10.1827 i Risør, Aust-Agder, med Andrea Jørgine Juell, f. 05.12.1807 i Risør, Aust-Agder (datter av Samuel Stub Juell [1769 - 1821] og Anne Dortea Andersdtr. Lyngør [1785 - 1810]), d. 24.04.1893 i Christiania.

                             Barn med Anne Catharine Marstrup:

           190.     i.   Ingeborg Mathilde Catharine Jensen f. 12.09.1819.

           191.    ii.   Jens Marstrup Jensen f. 19.01.1823.

                             Barn med Andrea Jørgine Juell:

                    iii.   Anton Carl Jensen, f. 21.07.1828 i Risør, Aust-Agder, d. 27.05.1829 i Risør, Aust-Agder.

           192.   iv.   Antonette Catharine Jensen f. 27.02.1830.

                     v.   Anna Dorothea Jensen, f. 18.10.1831 i Risør, Aust-Agder.

           193.   vi.   Samuel Stub Juell (Jensen) f. 08.11.1833.

 

63.  Anne Jensdtr. (Se ekteskap til nummer 46.)

 

64.  Jens Jensen Risør, f. 1801 i Risør, Aust-Agder, d. 03.04.1869 i Risør, Aust-Agder, yrke skipskaptein.  Gift 25.11.1825 i Risør, Aust-Agder, med Annichen Dich, f. 14.02.1807 i Risør, Aust-Agder (datter av Peter Caspersen Dich Risør [1779 - 1811] og Catharine Elisabeth Eggerts [1782 - 1820]), d. 16.03.1868 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jens Peter Dich Jensen, f. 12.08.1826, d. 30.12.1826.

           194.    ii.   Jens Peter Dich Jensen f. 05.10.1828.

           195.   iii.   Ingeborg Catharine Elisabeth Jensen f. 21.12.1830.

           196.   iv.   Henriette Elisabeth Jensen f. 03.12.1832.

           197.    v.   Petronelle Jensen f. 15.10.1835.

           198.   vi.   Frederikke Henrikke Christiane Jensen f. 09.02.1840.

                   vii.   Caroline Jensen, f. 22.12.1843 i Risør, Aust-Agder, bosted i Arendal.

 

65.  Ingeborg Colline Elisabet Jensdtr., f. 1805 i Søndeled, Aust-Agder, d. 11.03.1853 i Risør, Aust-Agder.  Gift 14.10.1824 i Risør, Aust-Agder, med Einar Einarsen Y. Borøya - Risør, f. 24.12.1799 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,[29] (sønn av Bernt Einarsen Y. Borøya [1769 - 1839] og Susanne Pettersdtr. Buene [1779 - 1853]), d. 05.08.1875 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           199.     i.   Susanne Einersen f. 27.06.1825.

           200.    ii.   Carsten Einersen f. 25.07.1828.

           201.   iii.   Ingeborg Einersen f. 03.04.1833.

           202.   iv.   Peder Jensen Einersen f. 27.06.1835.

                     v.   Jensine Henriette Einersen, f. 28.06.1837 i Risør, Aust-Agder, d. 20.01.1842 i Risør, Aust-Agder.

           203.   vi.   Bernt Einersen f. 09.11.1840.

                   vii.   Gustav Theresius Einersen, f. 04.10.1841 i Risør, Aust-Agder, d. 21.01.1842 i Risør, Aust-Agder.

 

66.  Henrik Carsten Jensen, f. 08.02.1811 i Eikeland i Søndeled, Aust-Agder, d. 14.07.1875 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder.  Gift 22.04.1847 i Risør, Aust-Agder, med Anne Sevrine Jacobsdtr. Sandnes, f. 26.11.1820 i Sandnes i Søndeled, Aust-Agder (datter av Jakob Isaksen, Sandnes [1793 -     ] og Randi Tallaksdtr.), d. 26.09.1868 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder.

                             Barn:

           204.     i.   Ingeborg Catharine Jensen f. 30.09.1847.

                     ii.   Julie Henriette Henriksdtr., f. 12.08.1850 i Risør, Aust-Agder, d. 27.07.1867.

                    iii.   Peder Andreas Jensen, f. 07.05.1856, d. 1873 i Santos.

           205.   iv.   Karl Reinert Jensen f. 21.12.1858.

           206.    v.   Jacobine Regine Henriksdtr. f. 22.12.1860.

                    vi.   Gustava Theresie Jensen, f. 01.11.1863 i Holt, Aust-Agder, d. 11.05.1865 i Holt, Aust-Agder.

 

 

6. Generasjon

 

67.  Ingeborg Ossoldsdtr. Grimsland, f. 1800, d. 27.11.1882.19   Gift 17.10.1828 i Søndeled, Aust-Agder,[30] med John Christensen Åkvåg, f. 1800,19 (sønn av Christen Olsen Åkvåg [1773 - 1829] og Inger Jonsdtr. Stamsø [1776 - 1852]), d. 1889.

                             Barn:

                      i.   Christen Johnsen Åkvåg, f. 04.09.1830 i Søndeled, Aust-Agder.

                     ii.   Inger Aline Johnsdtr. Åkvåg, f. 13.12.1832 i Søndeled, Aust-Agder,30 d. 14.01.1833 i Søndeled, Aust-Agder.

                    iii.   Inger Tomine Johnsdtr. Åkvåg, f. 04.12.1833 i Søndeled, Aust-Agder, døpt 01.01.1834 i Søndeled, Aust-Agder.30

                    iv.   Karen Johnsdtr. Åkvåg, f. 12.08.1837 i Søndeled, Aust-Agder.

                     v.   Aasul Christian Johnsen Åkvåg, f. 01.11.1843 i Søndeled, Aust-Agder.

 

68.  Ole Ossoldsen Grimsland, f. 1801,7 d. 22.12.1880.  Han giftet seg med Anne Torjesdtr. Østernes, f. 1805 (datter av Torje Gunsteinsøn [1765 - 1850] og Berte Pedersdtr. [1774 - 1850]), d. 05.12.1890.19

                             Barn:

           207.     i.   Tomine Olsdtr. Grimsland f. 1823.

                     ii.   Berte Olsdtr. Grimsland.

           208.   iii.   Ossold Olsen Grimsland f. 1831.

           209.   iv.   Karen Olsdtr. Grimsland f. 1836.

           210.    v.   Nikoline Petrine Olsdtr. Grimsland f. 28.05.1839.

           211.   vi.   Ingeborg Andrea Olsdtr. Grimsland f. 1841.

                   vii.   Åse Helene Olsdtr. Grimsland, f. 1845, ugift.

 

69.  Ole Ossoldsen Grimsland, f. 1803, d. 27.08.1864.  Han giftet seg med Svanaug Kristensdtr. Åkvåg, f. 1803, d. 19.09.1880.

                             Barn:

           212.     i.   Ossold Olsøn Grimsland f. 1831.

                     ii.   Thomine Olsdtr. Grimsland, f. 07.05.1836 i Risør, Aust-Agder,21 d. 26.10.1919, ugift.

                    iii.   Nils Olsøn Grimsland, f. 02.02.1839 i Engholmen, Søndeled, Aust-Agder,21 d. 09.06.1923.

 

70.  Anders Ossoldsen Grimsland, f. 1809,[31] d. 25.04.1875.  Gift 31.07.1857, med Anne Kirstine Gregersdtr. Nautenes, f. 06.12.1828 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Gregers Christensen Nautenes [1780 - 1858] og Ingeborg Thorsdtr. Moe [1784 - 1860]), d. 03.01.1905.

                             Barn:

           213.     i.   Tora Andersen Grimsland f. 24.02.1860.

                     ii.   Ingeborg Andersdtr. Grimsland, f. 21.07.1862, d. 14.06.1891.  Hun giftet seg med John Gjeruldsen, f. 1860, d. 1905.

           214.   iii.   Karoline Amalie Andersdtr. f. 29.01.1865.

           215.   iv.   Ossold Theodor Andersen f. 16.01.1869.

           216.    v.   Augusta Olinda Andersen f. 24.02.1872.

 

71.  Inger Marie Ossoldsdtr. Grimsland, f. 1811, d. 1858.  Gift 1834, med Isak Joakimsen Monrad In. Lyngør, f. 1811 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Joakim Monrad Steinsøya [1777 - 1829]), d. 1882.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Martine Isaksdtr. Monrad, f. 05.05.1835 i Lyngør, Aust-Agder.12

                     ii.   Theresie Isaksdtr. Monrad, f. 15.12.1838 i Lyngør, Aust-Agder.12

                    iii.   Joakim Isaksen Monrad, f. 26.08.1841 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 22.02.1860, yrke sjømann.

           217.   iv.   Aasuld Isaksen Monrad I. Lyngør f. 14.02.1844.

           218.    v.   Nicoline Elise Isaksdtr. Monrad f. 08.07.1847.

 

72.  Anne Ossoldsdtr. Grimsland, f. 1814, d. 08.04.1874.  Hun giftet seg med Ole Gunnesen Åkvåg, f. 1817,19 (sønn av Gunne Eriksøn Åkvåg [1764 - 1831] og Ingeborg Olsdtr. Øya [1791 - 1864]), d. 27.01.1882.

                             Barn:

           219.     i.   Tomine Olsdtr. Åkvåg f. 1851.

           220.    ii.   Ingeborg Olsdtr. Åkvåg f. 1858.

 

73.  Ole Nilsen I. Lyngør, f. 02.03.1796, d. 04.12.1860, yrke los.  Gift 1821, med Berte Marie Tjøstolvsdtr. Y. Lyngør, f. 28.04.1797 (datter av Tjøstolv Einersen Y. Lyngør [1766 - 1823] og Siri Mikkelsdtr. [1761 - 1844]), d. 15.05.1871.

                             Barn:

           221.     i.   Marthe Olsdtr. I. Lyngør f. 14.08.1822.

           222.    ii.   Christine Cecilie Olsdtr. I. Lyngør f. 08.04.1824.

                    iii.   Aase Helene Nielsen, f. 08.07.1826.7

                    iv.   Niels Gunlek Olsen Lyngør, f. 12.03.1829 i Lyngør, Aust-Agder.12

                     v.   Elise Tomine Olsdtr. Lyngør, f. 26.07.1830 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1831.

                    vi.   Elise Olsdtr. I. Lyngør, f. 05.11.1831 i Lyngør, Aust-Agder.12   Hun giftet seg med Adolf Olsen, f. i Sverige, yrke sjømann.

           223.  vii.   Nils Olsen I. Lyngør f. 04.01.1835.

           224. viii.   Oline Birgitte Marie Olsdtr. I. Lyngør f. 20.03.1838.

           225.   ix.   Marte Marie Nielsen Lyngør f. 26.04.1841.

 

74.  Nils Nilsen I. Lyngør, f. 15.11.1799, d. 01.04.1857, yrke los.  Gift 14.09.1822 i Dypvåg kirke,12 med Marte Halvorsdtr. Nipe, f. 01.03.1801 (datter av Halvor Larsøn Nipe [1776 - 1846] og Ingeborg Susanne Sørensdtr. [1776 - 1858]), d. 25.04.1872.

                             Barn:

                      i.   Marte Marie Nilsdtr. Lyngør, f. 07.11.1822 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1825.

                     ii.   Ingeborg Serine Nilsdtr. Lyngør, f. 05.08.1824 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1825.

           226.   iii.   Ingeborg Serine Nilsdtr. I. Lyngør f. 18.10.1826.

                    iv.   Nicoline Martine Nilsdtr. I. Lyngør, f. 25.01.1829 i Lyngør, Aust-Agder.12

           227.    v.   Nicoline Martine Nilsdtr. I. Lyngør f. 05.02.1830.

           228.   vi.   Nils Gunlek Nilsen I. Lyngør f. 13.06.1831.

           229.  vii.   Ingeborg Helene Nielsdtr. I. Lyngør f. 10.12.1833.

                  viii.   Helvine Emilie Nilsdtr. Lyngør, f. 29.04.1836 i Lyngør, Aust-Agder.12

           230.   ix.   Hanna Emilie Nilsdtr. I. Lyngør f. 29.04.1837.

                     x.   Halvor Severin Nilsen Lyngør, f. 17.06.1839 i Lyngør, Aust-Agder.22

           231.   xi.   Theresie Elise Nilsdtr. f. 02.10.1841.

 

75.  Helene Nilsdtr. I. Lyngør, f. 1804 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1867.  Gift 12.12.1826 i Dypvåg kirke,12 med Mikkel Tjøstolvsen Y. Lyngør, f. 1792 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Tjøstolv Einersen Y. Lyngør [1766 - 1823] og Siri Mikkelsdtr. [1761 - 1844]), d. 1862, yrke los.

                             Barn:

                      i.   Tjøstolv Mikkelsen Lyngør, f. 05.09.1827 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1827.

                     ii.   Tjøstolv Mikkelsen Lyngør, f. 1828 i Lyngør, Aust-Agder, dåp 23.11.1828 i Dypvåg kirke,12 d. 1851.

                    iii.   Nils Mikkelsen Lyngør, f. 22.12.1830 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1831.

                    iv.   Niels Henrik Mikkelsen Lyngør, f. 01.06.1832 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1833.

           232.    v.   Thorborg Andrea Mikkelsdtr. f. 26.09.1834.

           233.   vi.   Marthe Mikkelsdtr. Lyngør f. 21.06.1837.

           234.  vii.   Einar Mikkelsen Lyngør f. 06.06.1840.

                  viii.   Niels Mikkelsen Lyngør, f. 06.06.1840 i Lyngør, Aust-Agder.12

           235.   ix.   Cecilie Mikkelsdtr. Lyngør f. 24.01.1844.

 

76.  Hans Hansen Gjeving, f. 04.03.1815 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,14 d. 23.04.1876.  Gift 10.12.1847 i Dypvåg kirke,16 med Kirsten Ingebretsdtr. Nipe, f. 1820 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder (datter av Ingebret Torsøn Nipe [1798 - 1878] og Karen Jensdtr. Nipe [1799 - 1850]), d. 09.06.1885.

                             Barn:

                      i.   Hanna Cecilie Hansen, f. 1848, emigrert til USA.

           236.    ii.   Jens Hansen Bråten f. 1852.

           237.   iii.   Karen Elise Hansen Gjeving f. 1854.

                    iv.   Hans Hansen Gjeving, f. 1858.

 

77.  Ole Kristensøn Åkvåg, f. 1798 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder, d. 21.01.1879.  Gift 1823, med Ingeborg Henriksdtr. Hope, f. 1799 i Hope, Søndeled, Aust-Agder (datter av Henrik Halvorsen Hope [1767 - 1853] og Torborg Jonsdtr. Håholmen [1770 - 1846]), d. 02.01.1865.

                             Barn:

           238.     i.   Kristen Olsøn Åkvåg f. 1823.

           239.    ii.   Inger Olsdtr. Åkvåg f. 22.08.1825.

           240.   iii.   Thorborg Aline Olsdtr. f. 1828.

                    iv.   Aaste Mikalia Olsdtr. Åkvåg, f. 1830, dåp 1912.

           241.    v.   Henrik Olsen Åkvåg f. 1834.

           242.   vi.   Halvor Olsøn Åkvåg f. 1837.

 

78.  John Christensen Åkvåg (Se ekteskap til nummer 67.)

 

79.  Helje Aslaksdtr. Åkvåg, f. 1807.  Hun giftet seg med Nils Kjelsen, Risør, f. 1798 (sønn av Kjel Stenersen Nistevåg [1765 - 1828] og Margrette Sørensdtr. Levang [1763 - 1821]), yrke styrmann.

                             Barn:

                      i.   Margrette Kristine Kjelsen.  Hun giftet seg med Jakob Rolfsen (sønn av Bent Rolfsen Kranen), Bosted (fam) i Amerika.

                     ii.   Anne Helene Kjelsen.

           243.   iii.   Karoline Sofie Kjeldsen f. 18.11.1835.

                    iv.   Anton Kjelsen.  Han giftet seg med Asloug Johnsdtr. Risør (datter av John Jørgensen og Helene Simonsdtr.), Bosted (fam) i Amerika.

 

80.  Ole Andersen Olsen Risøya, f. 16.11.1822 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 17.02.1906, yrke reder, gårdbruker, skipsbygger.  (1) Gift 07.12.1847 i Dypvåg kirke,16 med Amborg Hanna (Pedersdtr.) Olsen, f. 26.03.1828 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,7 (datter av Peder Olsen, V. Sandøya [1792 - 1854] og Ingeborg Marie Carlsdtr. Hagen [1786 -     ]), d. 13.07.1866.  (2) Gift 09.03.1869 i Dypvåg kirke,[32] med Charette Nikoline Rode, f. 20.06.1847 i Stod, Steinkjer, Nord-Trøndelag (datter av Georg Wilhelm Rode [1806 - 1851] og Marie Chatarina Einersen [1816 -     ]), d. 1916.

                             Barn med Amborg Hanna (Pedersdtr.) Olsen:

           244.     i.   Ida Marie Olsen Risøe f. 23.02.1849.

           245.    ii.   Emilie Mathilde Olsen f. 02.11.1850.

                    iii.   Anders Olsen Risøe, f. 04.10.1852, d. 24.12.1876, yrke skipsfører.

           246.   iv.   Ole Peder Olsen Risøe f. 18.10.1858.

           247.    v.   Anna Linhardine Marie (Dina) Olsen Risøe f. 20.08.1860.

           248.   vi.   Elling Nicolai Olsen Risøe f. 18.01.1863.

           249.  vii.   Johan Petter Waldemar Olsen Risøe f. 24.05.1865.

                             Barn med Charette Nikoline Rode:

           250. viii.   Georg Ludvig Rode f. 29.03.1870.

           251.   ix.   Hanna Emilie Olsen Risøe f. 29.10.1872.

                     x.   Olaf Olsen Risøe, f. 05.11.1874 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,[33] d. 24.06.1907 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, yrke skipsfører, ugift.

           252.   xi.   Agnes Helga Risøe f. 12.12.1876.

           253.  xii.   Anders Risøe f. 29.06.1879.

                  xiii.   Lindhard Carl Risøe, f. 31.01.1882 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 1938.

           254. xiv.   Marie Charitte Rode Risøe f. 07.04.1885.

 

81.  Marthe Marie Olsen, f. 21.08.1824 i Lyngør, Aust-Agder,7,12 d. 1906 i København, Danmark.  Gift 24.12.1842, med Hans Lindhard Carl, f. 10.07.1813 på Rømø i Jylland, Danmark (sønn av Hans Carl og Nikoline Christine Mortensen), d. 1893 i København, Danmark, yrke dampskipsreder, København.

                             Barn:

           255.     i.   Nicoline Christine Carl f. 11.09.1843.

                     ii.   Emilie Carl, f. 1845 i København, Danmark, d. 1849.

           256.   iii.   Adolf Peder Antonius Carl f. 15.03.1848.

                    iv.   Emilie Mathilde Carl, f. 13.02.1850, d. 1913 i København, Danmark.

           257.    v.   Augusta Otilie Helga Carl f. 03.05.1853.

           258.   vi.   Lindhardine Marie Carl f. 08.12.1854.

           259.  vii.   Herman Georg Martinius Carl f. 05.05.1857.

                  viii.   Clara Vilhelmine Carl, f. 10.12.1859, d. 1939.

 

82.  Berndt Andreas Olsen Lyngør, f. 27.03.1827 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 19.07.1907, yrke skipsfører og skipsreder.  Gift 29.12.1854, med Marie Clementine Nilsen, f. 15.12.1834 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Christian Nilsen, Tvedestrand [1804 - 1878] og Tarjer Helene Pedersdtr. Eidbo [1806 - 1890]), d. 21.05.1922 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           260.     i.   Anders Bernt Olsen Lyngør f. 14.09.1855.

           261.    ii.   Christian Olsen Bernt f. 18.01.1864.

           262.   iii.   Ingeborg Margrethe Olsen Bernt f. 29.10.1865.

                    iv.   Thora Helene Bernt, f. 26.08.1867 i Lyngør, Aust-Agder.32

           263.    v.   Thora Olsen Bernt, Lyngør f. 13.12.1869.

                    vi.   Valborg Bernt, f. 17.03.1871 i Lyngør, Aust-Agder.32

           264.  vii.   Benedicte Marie Olsen Bernt f. 17.03.1872.

                  viii.   Anne Bernt, f. 17.04.1874 i Lyngør, Aust-Agder.33

           265.   ix.   Valborg Anne Olsen Bernt f. 21.05.1875.

                     x.   Johannes Olsen Bernt, f. 27.12.1877 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 26.06.1951.  Gift 1907, med Minna Malene Kolstad, f. 28.01.1883 i Veøy, Møre og Romsdal (sønn av John Johnsen Kolstad [1841 -     ] og Hilde Davidsdtr. [1839 - 1927]), d. 14.11.1975.

           266.   xi.   Alf Olsen Bernt f. 27.12.1879.

 

83.  Augusta Benedikte Olsen, Lyngør, f. 06.04.1831 i Lyngør, Aust-Agder.12   Gift 17.01.1865, med Otto Haakon Grønvold Christensen, f. 12.04.1830 i Drammen, Buskerud (sønn av Rasmus Christensen og Karen Andrine Grønvold).

                             Barn:

           267.     i.   Edle Gustava Ellingsen [fosterbarn] f. 09.11.1865.

 

84.  Andrea Olsen Lyngør, f. 02.09.1835 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 11.02.1867.  Gift 31.01.1857 i Dypvåg kirke,16 med Emil Julius Ellingsen Borøya - Lyngør, f. 03.06.1832 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Berndt Ellingsen Borøya [1796 - 1871] og Ester Christophersen [1807 - 1865]), d. 06.07.1888, yrke skipsfører og skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Edle Gustava Ellingsen, f. 09.10.1858 i Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1863.

           268.    ii.   Inga Margrete Ellingsen f. 04.11.1860.

           269.   iii.   Emilie Andrea Ellingsen f. 05.11.1862.

           270.   iv.   Edle Gustava Ellingsen f. 09.11.1865.

 

85.  Andreas Emil Olsen, Lyngør, f. 01.09.1837 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 08.05.1908 i Lyngør, Aust-Agder, yrke skipsreder, kjøpmann.  Gift 14.12.1860 i Dypvåg kirke,32 med Anne Margrethe Christophersen, Borøya, f. 25.08.1842 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Christopher G. Christophersen Y. Borøya [1809 - 1898] og Ingeborg Margrete Nilsdtr. V. Askerøya [1810 - 1865]), d. 07.11.1915 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           271.     i.   Inga Margrethe Olsen Lyngør f. 06.12.1861.

           272.    ii.   Anders Olsen Holm, Lyngør f. 06.06.1863.

           273.   iii.   Klara Marie Olsen f. 18.03.1865.

           274.   iv.   Andrea Nicoline Olsen f. 15.03.1867.

                     v.   Kristoffer Olsen Lyngør, f. 02.02.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1886.

           275.   vi.   Peder Adolf Olsen Holm f. 13.02.1871.

           276.  vii.   Anne Emilie Margrethe Holm f. 31.03.1873.

                  viii.   Elfrida Olsen Lyngør, f. 26.04.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1943.

           277.   ix.   Borghild Olsen Holm f. 13.05.1877.

           278.    x.   Aagot Holm f. 20.07.1879.

                    xi.   Hildur Olsen, Lyngør, f. 08.08.1881 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 31.12.1972 i Oslo.

                   xii.   Dagny Olsen Holm, f. 18.06.1883 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 21.02.1970 i Oslo.

                  xiii.   Konstanse Olsen, f. 06.06.1885 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 21.04.1965 i Oslo, yrke jordmor.

 

86.  Juliane Marie Olsen Lyngør, f. 06.01.1840 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1919 i København, Danmark.  Gift 06.09.1862, med Frederik Ring, f. 15.12.1816 (sønn av Fredrik Carl Rise Ring), d. 1884 i København, Danmark, yrke megler i København.

                             Barn:

                      i.   Johannes Anders Inge Rise Ring, f. 06.01.1863, yrke skuespiller i København.  Gift 1896, med Marie Müller Petersen, f. 1856, d. 1928, yrke skuespillerinne.

           279.    ii.   Ingeborg Margrethe Johanne Marie Ring f. 30.06.1864.

                    iii.   Ole Nicolai Andreas Rise Ring, f. 01.11.1866 i København, Danmark, d. 1894 i Acapulco, Chile, yrke styrmann.

 

87.  John Henriksen Sønningsdalen, f. 1811, d. 1883.  Gift 09.11.1855, med Karen Pedersdtr. Askekjær, f. 01.10.1831 (datter av Peder Nilssøn Askekjær [1806 -     ] og Marte Sørensdtr. Søndeled [1810 - 1841]), d. 1888.

                             Barn:

                      i.   Henrik Henriksen Sønningdal, f. 23.07.1856, d. 1936.  Han giftet seg med Marie Henriksen, f. 1849 i Sønningdal, Laget, Holt, Aust-Agder.

                     ii.   Peder Martin Henriksen, f. 10.11.1858, d. 15.11.1858.

           280.   iii.   Knut Henrik Anton Henriksen f. 24.04.1860.

                    iv.   Peder Martin Henriksen Sønningdal, f. 25.10.1862.7

                     v.   John Karl Henriksen, f. 04.12.1864, d. 05.05.1865.

                    vi.   Anne Helene Henriksen Sønningdal, f. 03.07.1866.

                   vii.   Martin Nikolai Henriksen Sønningdal, f. 13.06.1869.

                  viii.   Karen Johanne Henriksen, f. 08.10.1873, d. 22.03.1874.

                    ix.   Maren Henriksen, f. 08.10.1873, d. 23.03.1874.

                     x.   Johanne Olinda Teresie Henriksen Sønningdal, f. 06.06.1876.

 

88.  Ole Henriksen Sønningdalen, f. 05.08.1815, d. 03.03.1876, yrke skipper.  Gift 1842, med Tomine Olsdtr. Nipe, f. 01.11.1821 (datter av Ole Torvildsen Nipe [1794 - 1854] og Berte Helene Terkildsdtr. Nipe [1792 - 1862]), d. 25.01.1871.

                             Barn:

           281.     i.   Anne Helene Olsdtr. Sønningdalen f. 1843.

                     ii.   Henrik Henriksøn, f. 15.07.1844, yrke sjømann.

                    iii.   Berte Marie Henriksdtr., f. 1846.

                    iv.   Karen Henrikka Henriksdtr., f. 18.11.1849.

           282.    v.   Ole Nicolai Henriksen Sønningdalen f. 11.05.1851.

                    vi.   Augusta Teresie Henriksdtr., f. 16.07.1854, d. 13.07.1859.

                   vii.   Ole Teodor Henriksøn, f. 18.12.1856.  Han giftet seg med Julie Hansdtr., f. 1861.

           283. viii.   Augusta Teresie Henriksdtr. f. 23.02.1862.

 

89.  Aslak Henriksen Sønningdalen, f. 12.09.1817 i Sønningdal, Laget, Holt, Aust-Agder, d. 1914, ref.nr db2257, yrke skipper.  Gift 16.12.1853 i Dypvåg kirke,16 med Andrea Teresie Berntsdtr., f. 1831 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Bernt Henriksen Ø. Askerøya [1798 - 1872] og Boel Marie Nilsdtr. Steinsøya [1796 - 1866]), d. 1898.

                             Barn:

           284.     i.   Benedikte Marie Henriksen f. 08.03.1855.

           285.    ii.   Henrik Antonius Henriksen f. 31.08.1857.

                    iii.   Albrekt Andreas Theodor Henriksen, f. 04.10.1859.

                    iv.   Bernt Henriksen, f. 18.07.1862, d. 26.01.1866.

                     v.   Knut Henrik Henriksen, f. 26.11.1863.

                    vi.   Bernt Henriksen, f. 23.09.1868, d. 03.03.1874.

                   vii.   Anna Marie Henriksen, f. 15.09.1870, d. 28.05.1872.

 

90.  Nils Andreas Henriksen, f. 17.03.1819 i Søndeled, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 1851, med Tomine Olsdtr. Grimsland, f. 1823 (datter av Ole Ossoldsen Grimsland [1801 - 1880] og Anne Torjesdtr. Østernes [1805 - 1890]), d. 26.01.1919.

                             Barn:

           286.     i.   Andrea Teresie Nilsdtr. f. 29.06.1853.

                     ii.   Augusta Marie Henriksen, f. 11.10.1856.

                    iii.   Karen Helene Henriksen, f. 17.09.1858.

                    iv.   Henrik Henriksen, f. 21.09.1860, yrke sjømann.

                     v.   Ole Henriksen, f. 22.09.1862, yrke sjømann.

                    vi.   Nils Teodor Henriksen, f. 13.12.1867, yrke sjømann.

 

91.  Aase Marie Henriksdtr. Sønningdalen, f. 10.10.1824 i Sønningdal, Laget, Holt, Aust-Agder.  Gift 17.01.1854 i Dypvåg kirke,16 med Tjøstolv Einersen Y. Lyngør, f. 31.01.1820 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Einer Tjøstolvsen Yt. Lyngør [1790 - 1829] og Marte Marie Larsdtr. Askerøya [1798 - 1878]), d. 06.02.1901 i Lyngør, Aust-Agder,[34] yrke skipsfører.

                             Barn:

           287.     i.   Martha Maria Tjøstolvsdtr. f. 29.08.1855.

                     ii.   Einar Tjøstolvsen Lyngør, f. 27.10.1857 i Lyngør, Aust-Agder.32

           288.   iii.   Juliane Marie Einersen Lyngør f. 12.10.1860.

                    iv.   Kristine Marie Einersen Lyngør, f. 09.08.1866 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     v.   Anne Henriette Karoline Einersen, f. 24.05.1870 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1872.

 

92.  Salve M. Salvesen Staubø, f. 24.10.1820 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 13.02.1902, yrke skipsreder.  Gift 05.01.1849,18 med Grete Helene Jonsen Borås, f. 09.05.1829 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder (datter av Peder Jonsen Borås [1803 - 1855] og Karen Margrete Christophersen Tverdal [1803 - 1892]), d. 12.04.1901.

                             Barn:

                      i.   Anne Mathilde Salvesen, f. 1851, d. 1851.

           289.    ii.   Anne Marthine Salvesen f. 1852.

 

93.  Helene Petronelle Salvesdtr. Staubø, f. 09.05.1825 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 1866.  Gift 16.12.1846 i Flosta, Aust-Agder,18 med Knud Gundersen, Øyestad, f. 06.01.1819 i Mykland, Aust-Agder,[35] (sønn av Gunner Olsen og Kari Gunnersdtr.), d. 1893, yrke kjøpmann i Arendal.

                             Barn:

           290.     i.   Anne Martine Gundersen f. 03.04.1847.

                     ii.   Caroline Gundersen, f. 21.09.1848 i Arendal, Aust-Agder.

                    iii.   Morten Gundersen, f. 1851.  Han giftet seg med Andrea Andersen.

                    iv.   Inga Gundine Gundersen, f. 16.09.1852 i Arendal, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Valdemar Mohrt, f. i Randers, Danmark.

           291.    v.   Gunter Oluf Gundersen f. 21.12.1853.

           292.   vi.   Knudin Helmer Gundersen f. 09.11.1855.

           293.  vii.   Martin Henrik Gundersen f. 23.12.1858.

                  viii.   Amalie Susanne Gundersen, f. 15.06.1860 i Arendal, Aust-Agder.

                    ix.   Albert Gundersen, f. 19.02.1864 i Arendal, Aust-Agder.

           294.    x.   Helene Petronelle Gundersen f. 22.05.1866.

 

94.  Stian Anelius Salvesen, f. 06.10.1827 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 26.06.1924, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsreder og gårdbruker.  Gift 17.12.1851 i Flosta kirke, Aust-Agder,23 med Birgitte Ovidia Pedersen, f. 22.10.1828 i Staubø, Flosta, Aust-Agder (datter av Thomas Pedersen Eidbo - Staubø [1804 - 1870] og Tarjer Jonsdtr. Tverdal [1801 - 1859]), d. 12.02.1915, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           295.     i.   Morten Salvesen Staubø - V. Sandøya f. 13.08.1852.

           296.    ii.   Teresie Teodore Salvesen f. 20.09.1854.

           297.   iii.   Thomas Salvesen V. Sandøya f. 30.07.1856.

           298.   iv.   Anton Salvesen Staubø f. 07.09.1858.

           299.    v.   Annie Salvesen f. 18.04.1862.

                    vi.   Marie Salvesen Staubø, f. 29.03.1865 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1865.

           300.  vii.   Bertha Stefana Salvesen f. 21.02.1867.

           301. viii.   Martin Helmer Salvesen f. 25.08.1872.

 

95.  Susanne Åshilde Salvesdtr. Staubø, f. 19.12.1831 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1889.  Gift 03.11.1854 i Flosta, Aust-Agder,23 med John Peder Jonsen Borås, f. 27.06.1827 i Borås i Flosta, Aust-Agder (sønn av Peder Jonsen Borås [1803 - 1855] og Karen Margrete Christophersen Tverdal [1803 - 1892]), d. 1912, yrke skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Peder Johnsen Borås, f. 21.06.1855 i Borås i Flosta, Aust-Agder.23

           302.    ii.   Peder Jonsen f. 28.08.1857.

           303.   iii.   Morten Jonsen Staubø f. 10.04.1860.

           304.   iv.   Anton Jonsen Borås f. 14.08.1862.

 

96.  Nils Andreas Salvesen Staubø, f. 06.04.1837 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 08.09.1920 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,[36] yrke skipsreder.  Gift 29.02.1864 i Flosta, Aust-Agder,23 med Grete Marie Nilsen Svartnesbu, f. 26.08.1840 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder (datter av Petter Nilsen Svartnesbu [1801 - 1873] og Maren Madsdtr. Buene [1816 - 1883]), d. 05.01.1918 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.36

                             Barn:

                      i.   Maren Salvesen Svartnesbu, f. 16.03.1865 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 05.02.1941 i Flosta, Aust-Agder.36

           305.    ii.   Peder Martin Salvesen Svartnesbu f. 23.10.1867.

           306.   iii.   Mathilde Salvesen f. 06.04.1870.

                    iv.   Martine Salvesen Svartnesbu, f. 11.07.1872 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder,[37] d. ung.

                     v.   Nils Bertil Salvesen Svartnesbu, f. 09.06.1877 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 07.06.1878.

 

97.  Anne Mathilde Salvesdtr. Staubø, f. 27.10.1839 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 26.05.1882.  Gift 03.12.1858 i Flosta, Aust-Agder,23 med Peder Pedersen Staubø, f. 17.09.1832 i Staubø, Flosta, Aust-Agder (sønn av Thomas Pedersen Eidbo - Staubø [1804 - 1870] og Tarjer Jonsdtr. Tverdal [1801 - 1859]), d. 09.09.1898, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Morten Pedersen, f. 28.09.1859 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1869.

           307.    ii.   Thomas Pedersen Thomas f. 21.11.1861.

                    iii.   Thyra Theodora Pedersen, også kjent som Thyra Theodora Perleff, f. 01.06.1865 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1948.  flyttet til Oslo.

                    iv.   Peder Ambortius Pedersen, f. 19.07.1867 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 yrke over.r.sakfører i Arendal, d. 08.03.1924.  Gift 10.12.1896 i Barbu, Aust-Agder, med Elisabeth Dorotea Lassen Lundgreen, kjælenavn Thea, f. 19.08.1871 i Barbu, Aust-Agder (datter av Ditlef Lundgreen [1826 -     ] og Maren Olivia Lassen [1831 -     ]), d. 22.09.1941 i Arendal, Aust-Agder.

                     v.   Martin Pedersen, f. 31.08.1869 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 31.12.1914 i Cardiff, Wales, England, ugift, yrke skipsfører.

           308.   vi.   Morten Perleff f. 26.06.1872.

                   vii.   Joseph Perleff, f. 16.04.1874 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1962, yrke skipsfører, reder.  Gift 27.12.1918,[38] med Ellen Ruth Pedersen, f. 05.01.1877 i Göteborg, Sverige (datter av Clemet Bjørn Pedersen, Gøteborg [1834 - 1922] og Josefine Hesechia Hansson), d. 10.01.1974 i Bærum, Akershus, bosted (fam) i Oslo.

                  viii.   Salve Georg Pedersen, f. 03.03.1876 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 21.08.1918 i Harbin, Manchuria, Kina, ugift, yrke tollvesenet i Chile.

                    ix.   Benjamin Pedersen, f. 22.06.1878 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 23.11.1908 i Antafagasta, Chile, yrke tannlege, ugift.  utvandret til Chile.

                     x.   Hans Teodor Pedersen, f. 23.04.1880 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1881.

 

98.  Andrea Marie Salvesdtr. Staubø, f. 14.10.1841 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 1921 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  Gift 13.12.1861 i Flosta, Aust-Agder,23 med Jørgen August Pedersen Staubø, f. 18.10.1836 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 (sønn av Thomas Pedersen Eidbo - Staubø [1804 - 1870] og Tarjer Jonsdtr. Tverdal [1801 - 1859]), d. 16.12.1903 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, yrke skipsreder.

                             Barn:

           309.     i.   Thora Hansine Pedersen f. 29.09.1862.

                     ii.   Morten Jørgen A. Pedersen, f. 20.04.1865 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1941, yrke lege.  Gift 1906, med Thora Olsen, f. 22.06.1866 i Kragerø, Telemark,[39] (datter av Peder Olsen Stilnestangen [1839 - 1911] og Caroline Marie Hansen [1841 - 1874]), yrke Røde-kors-søster.

           310.   iii.   Thorvald Pedersen f. 04.01.1870.

 

99.  Jens Johan Salvesen Staubø, f. 14.09.1843 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 d. 24.04.1883, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsreder.  Gift 1867, med Clementine Oline Clemetsen, f. 23.01.1840 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Peder Clemetsen V. Sandøya (Hagen) [1802 - 1859] og Tarjer Olsdtr. V. Sandøya [1799 - 1874]), d. 1922.

                             Barn:

           311.     i.   Morten Manuel Salvesen f. 22.09.1867.

           312.    ii.   Tilda Pederine Salvesen f. 14.05.1869.

                    iii.   Marie Salvesen, f. 15.03.1871 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 12.12.1957 i Hisøy, Aust-Agder.  Gift 29.07.1905 i Flosta kirke, Aust-Agder,[40] med Klemmet Martini Johnsen, f. 16.01.1866 i Borås i Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Clemet Jonsen Borås [1834 - 1914] og Anne Marie Nilsen Tussebukilen [1838 - 1917]), d. 1927, yrke skipsfører.

                    iv.   Peder Salvesen Staubø, f. 09.03.1873 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1905.

           313.    v.   Jenny Clementine Salvesen f. 18.01.1875.

                    vi.   Anna Emilie Salvesen, f. 10.04.1877, d. 1959.  Hun giftet seg med Charles Griffith.

                   vii.   Johanne Nikoline Petrea Salvesen, f. 18.06.1879 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1915.

                  viii.   Grete Salome Salvesen, f. 20.06.1881 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1941.

                    ix.   Jens Johan Salvesen, f. 08.09.1883 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1976.  Han giftet seg med Sigrid Andersen, f. 1891 i Kristiania, d. 1967.

 

100.  Salve Pedersen Skjeggestø, f. 14.12.1816 i Vatnebu, Flosta, Aust-Agder,18 yrke sjømann, d. 1899.  Gift 1841, med Anne Marie Torsdtr., f. 1814 (datter av Tor Nilsen Buene [1758 -     ] og Gunborg Albretsdtr.), d. 1899.

                             Barn:

           314.     i.   Peder Salvesen Skjeggestø f. 1843.

           315.    ii.   Thor Salvesen Staubø f. 1846.

           316.   iii.   Gunder Bertinius Salvesen f. 30.08.1852.

 

101.  Susanne Martine Pedersdtr. Staubø, f. 03.10.1823 i Flosta, Aust-Agder, d. 1909.  Gift 20.09.1853 i Flosta, Aust-Agder,23 med Nils Christen Gundersen Gjerdalen, f. 12.11.1823 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,18 (sønn av Gunder Gundersen Tverdal [1787 - 1828] og Ingeborg Helene Nilsdtr. Brårvik [1787 - 1863]), d. 1898, yrke skipsfører.

                             Barn:

           317.     i.   Ingeborg Helene Gundersen f. 27.12.1852.

           318.    ii.   Gunder Gundersen Tverdal - Gjerdalen f. 1855.

           319.   iii.   Karen Salvine Gundersen f. 07.09.1857.

           320.   iv.   Gundine Karoline Gundersen f. 15.08.1860.

           321.    v.   Peder Karesius Gundersen f. 16.03.1864.

 

102.  Stian Andreas Pedersen Sandkleiva Staubø, f. 15.05.1827 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1909.  Gift 06.12.1855 i Flosta, Aust-Agder,23 med Anne Reinertsdtr. Vatnebu, f. 10.11.1833 i Flosta, Aust-Agder,18 (datter av Reinert Stiansen Vatnebu [1799 - 1870] og Ingeborg Tellevsdtr. Staubø [1806 - 1898]), d. 1919.

                             Barn:

                      i.   Peder Stiansen, f. 07.08.1856 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1928.  Gift 30.08.1889 i Flosta, Aust-Agder,[41] med Catrine Elisabeth Pedersdtr., f. 04.07.1852 i Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder (datter av Peder Knudsen, Hidra [1817 -     ] og Grete Christine Mathiasdtr. [1817 -     ]).

                     ii.   Reinert Stiansen, f. 01.11.1858 i Flosta, Aust-Agder, d. 1935.

                    iii.   Karen Susanne Stiansdtr. Sandkleiva, f. 16.08.1862 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.23

                    iv.   Karl Severin Stiansen Staubø, f. 14.11.1864 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.23

                     v.   Emil Stiansen Staubø, f. 04.02.1869 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.23

                    vi.   Karl Emil Stiansen Staubø, f. 19.10.1870 i Flosta, Aust-Agder,23 d. 1955.

                   vii.   Alette Stefana Stiansen, f. 08.07.1874 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1942.

                  viii.   Inga Martine Stiansen Staubø, f. 19.10.1877 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1903.

                    ix.   Inger Andrea Stiansen, f. 23.12.1880 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1952.

 

103.  Åsuld Henrik Pedersen Skjeggestø, f. 30.11.1831 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,18 yrke skipsfører, d. 1915.  Gift 20.12.1861 i Flosta, Aust-Agder,23 med Marte Marie Reinertsdtr. Vatnebu, f. 1836 i Vatnebu, Flosta, Aust-Agder (datter av Reinert Stiansen Vatnebu [1799 - 1870] og Ingeborg Tellevsdtr. Staubø [1806 - 1898]), d. 1926.

                             Barn:

           322.     i.   Karen Åsuldsdtr. Skjeggestø f. 01.10.1862.

           323.    ii.   Ingeborg Teresie Åsuldsdtr. Skjeggestø f. 09.08.1866.

                    iii.   Peder Åsuldsen Skjeggestø, f. 24.10.1870 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1870.

                    iv.   Aaselie Marie Åsuldsdtr. Skjeggestø, f. 25.01.1877 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.37

                     v.   Oskar Martin Åsuldsen, f. 25.11.1879 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.37

 

104.  Halvor Åsuldsen Yt. Borøya - V. Sandøya, f. 1810 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 05.07.1838 i London, England, yrke matros.  Gift 22.01.1835 i Dypvåg kirke,22 med Mette Guttormsdtr. Sandøya, f. 1803 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,9 (datter av Guttorm Iversen V. Sandøya [1767 -     ] og Ingeborg Beintsdtr. Sandøya [1767 - 1848]), d. 1844.

                             Barn:

                      i.   Axel Halvorsen Sandøya, f. 09.05.1835 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1835.

           324.    ii.   Inger Hanna Halvorsdtr. Sandøya f. 12.08.1836.

 

105.  Elisabeth Aasoldsdtr. Sandøya, f. 1812 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.[42]   Gift 28.12.1837 i Tromøy, Aust-Agder,[43] med Niels Berntsen, f. 23.08.1815 i Holt Prgj.,5 (sønn av Bernt Nilsen Eikeland [1782 - 1855] og Anne Kristine Christensdtr.), yrke matros.

                             Barn:

           325.     i.   Bernt Andreas Nielsen f. 29.09.1839.

                     ii.   Ole Christian Nielsen, f. 17.01.1842 i Barbu, Aust-Agder.43

                    iii.   Niels Edvard Nielsen, f. 04.12.1846 i Kuvika, Havstad, Arendal, Aust-Agder,[44] yrke sjømann.

                    iv.   Nicoline Elisabeth Nielsdtr., f. 04.08.1850 i Kuvika, Havstad, Arendal, Aust-Agder.[45]

                     v.   Anne Kjerstine Nielsdtr., f. 24.12.1853 i Kuvika, Havstad, Arendal, Aust-Agder.[46]

 

106.  Helene Gurine Åsuldsdtr. Sandøya, f. 1817 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 17.04.1855 i Austre Moland kirke,46 med Christen Berulvsen Neskilen, f. 05.06.1829 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder,27 (sønn av Berulf Knudsen Nes Verk og Birthe Andersdtr.).

                             Barn:

                      i.   Bertel Bertinius Christensen Neskilen, f. 08.07.1855 i Neskilen, Stokken, Aust-Agder.[47]

 

107.  Jens Fredrik Åsuldsen V. Sandøya, f. 21.11.1820 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1895, yrke matros og fisker.  Gift 12.12.1851 i Dypvåg kirke,16 med Oline Christine Olsdtr., kjælenavn Lina, f. 09.04.1830 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Ole Nilsen Yt. Borøya - Nerjorde [1795 - 1874] og Christine Margrete Friis [1799 - 1872]).

                             Barn:

           326.     i.   August Emil Jensen V. Sandøya f. 26.10.1852.

           327.    ii.   Ole Nikolai Jensen V. Sandøya - Borøya f. 08.05.1856.

                    iii.   Christine Margrethe Jensdtr. Sandøya, f. 09.02.1858 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1860.

           328.   iv.   Harald Martinius Jensen f. 05.08.1860.

                     v.   Kristine Margrete Jensdtr. Sandøya, f. 27.09.1862 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.32

                    vi.   Jens Olaus Jensen Sandøya, f. 17.11.1864 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.32

                   vii.   Nilsine Emilie Jensdtr. Sandøya, f. 18.08.1868 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1869.

           329. viii.   Nilsine Elise Jensen V. Sandøya f. 04.01.1870.

                    ix.   Anna Jensen, f. 29.07.1873 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.33   Gift 26.09.1911 i Froland, Aust-Agder,[48] med Tomas Nilsen, Froland, f. 09.07.1882 i Froland, Aust-Agder,[49] (sønn av Niels Jokumsen Svinevika [1846 - 1933] og Jokime Olsdtr. Svinevika [1848 - 1937]), yrke båtbygger.

 

108.  Else Elise Torsdtr., f. 23.05.1826 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 11.08.1851 i Holt, Aust-Agder,10 med Knud Aanonsen Gjerdalen, f. 1821 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder (sønn av Aanon Svensen Gjerdalen [1789 - 1858] og Anne Dortea Knudsdtr. Holmesund [1796 - 1868]), yrke dampskipslos, fraktemann.

                             Barn:

                      i.   Thor Johan Aanonsen, f. 30.11.1851 i Tvedestrand, Aust-Agder.

           330.    ii.   Anne Dorthea Aanonsen f. 14.05.1854.

                    iii.   Gunhild Martine Aanonsen, f. 18.05.1858 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 29.05.1883 i Holt, Aust-Agder,10 med Johan Fredrik Ellingsen, f. 09.03.1860 (sønn av Torje Ellingsen [1825 - 1897] og Caroline Sand [1821 -     ]).

           331.   iv.   Otta Emilie Aanonsen f. 10.01.1861.

                     v.   Caroline Elise Aanonsen, f. 21.04.1863 i Tvedestrand, Aust-Agder.

           332.   vi.   Guttorm Martinius Aanonsen f. 03.05.1865.

                   vii.   Carl Aanonsen, f. 13.10.1870.

 

109.  Anne Christine Carlsdtr., f. 20.03.1822, d. 21.03.1856.  Gift 25.11.1847 i Risør, Aust-Agder, med Christian Svendsen, f. 26.12.1824 i Risør, Aust-Agder (sønn av Svend Halvorsen [1796 - 1867] og Christine Olsdtr. Pedersen  Sævig [1794 - 1837]), d. 15.04.1886 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører, skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Christian Severin Svendsen, f. 02.08.1848, d. 12.11.1869 i Risør, Aust-Agder, yrke styrmann, ugift.

                     ii.   Caroline Christine Svendsen, f. 15.01.1854 i Risør, Aust-Agder, d. 31.07.1871 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                    iii.   Halvor Svendsen, f. 05.02.1856, yrke styrmann.

 

110.  Marthe Michaelia Carlsdtr., f. 07.06.1824 i Risør, Aust-Agder.  Gift 22.02.1855 i Risør, Aust-Agder,20 med Gunlek Emil Rasmussen, f. 1824 i Risør, Aust-Agder (sønn av Rasmus Johnsen), yrke snekker.

                             Barn:

                      i.   Rasmus Gunelius Rasmussen, f. 10.12.1855.

           333.    ii.   Ane Christine Rasmussen f. 17.04.1858.

                    iii.   Inger Johanne Rasmussen, f. 14.11.1861, d. 03.05.1949.

           334.   iv.   Emilie Michalia Rasmussen f. 01.04.1865.

 

111.  Isak Carlsen, f. 06.05.1830 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 12.03.1863 i Risør, Aust-Agder, med Nicoline Heberg, f. 1842 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Carl Christian Isaksen, f. 01.08.1863 i Risør, Aust-Agder.  Han giftet seg med Inga Anette Evensen, f. 18.05.1863 i Risør, Aust-Agder (datter av Niels Evensen [1826 -     ] og Gunhild Kirstine Heberg [1828 -     ]).

           335.    ii.   Caroline Kristine Carlsen f. 10.11.1864.

                    iii.   Nicoline Andrea Carlsen, f. 07.08.1866 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Andreas Nielsen Rygg, f. 1868, d. 1951.

                    iv.   Jonas Carsten Carlsen, f. 10.04.1868 i Risør, Aust-Agder.

           336.    v.   Inga Nicolea Carlsen f. 25.10.1871.

                    vi.   Michael Carlsen, f. 29.04.1874 i Risør, Aust-Agder.

                   vii.   Mikal Carlsen, f. 08.12.1877 i Risør, Aust-Agder.

                  viii.   Albert Carlsen, f. 26.10.1880 i Risør, Aust-Agder.

 

112.  Nils Berntsen Lyngør, f. 26.08.1816 i Lyngør, Aust-Agder,14 d. 1881.  (1) Gift 29.11.1840 i Dypvåg kirke,12 med Christiane Berntsdtr. Askerøya, f. 20.09.1820 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Bernt Christoffersen V. Askerøya [1796 - 1827] og Aline Marie Nilsdtr. [1798 - 1826]), d. 1843.  (2) Gift 05.12.1845 i Dypvåg kirke,24 med Anne Sofie Larsdtr., f. 20.04.1817,8 (datter av Lars Johannessen Åmodtsmoen [1773 - 1872] og Anne Marie Salvesdtr. [1776 - 1862]), d. 1905.

                             Barn med Christiane Berntsdtr. Askerøya:

           337.     i.   Bernt Christopher Nielsen, In. Lyngør f. 28.10.1840.

                             Barn med Anne Sofie Larsdtr.:

           338.    ii.   Christian Nielsen Lyngør f. 30.08.1846.

           339.   iii.   Ludvig Nilsen In. Lyngør f. 08.10.1849.

           340.   iv.   Bernt Nicolai Nielsen f. 15.11.1852.

 

113.  Halvor Berntsen In. Lyngør - Yt. Lyngør, f. 23.09.1818 i Lyngør, Aust-Agder,15 d. 1872, yrke skipsfører.  Gift 16.04.1846 i Dypvåg kirke,24 med Aline Marie Pedersdtr. Steinsøya, f. 22.08.1826 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Peder Nilsen Steinsøya [1800 - 1886] og Grete Kirstine Nilsdtr. [1800 - 1875]), d. 1883.

                             Barn:

           341.     i.   Bendikte Mathilde Berntsen f. 18.05.1849.

                     ii.   Peder Nicolai Berntsen, f. 13.09.1851 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1858.

                    iii.   Henrik Berntsen Lyngør, f. 24.08.1853 i Lyngør, Aust-Agder,16 yrke skipsmegler i Glasgow.  Gift 05.04.1881 i Dypvåg kirke,33 med Anette Marie Pettersen, f. 20.11.1857 i Lyngør, Aust-Agder (datter av Petter Andreas Pettersen Lyngør [1818 - 1893] og Evine Benedikte Jensdtr. Christophersen [1819 - 1905]).

                    iv.   Peder Nikolai Berntsen, f. 27.06.1861 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1867.

 

114.  Amborg Berntsdtr. Lyngør, f. 20.11.1820 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 31.10.1913 i Lyngør, Aust-Agder.  Gift 11.01.1861 i Dypvåg kirke,32 med John Jonsen Steinsøya, f. 07.12.1816 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,4,15 (sønn av Jon Andersen Steinsøya [1769 - 1847] og Berte Helene Jensdtr. Y. Lyngør [1776 - 1859]), d. 23.04.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 yrke skipsfører.

                             Barn:

           342.     i.   Johanne (Hanna) Bergitte Johnsen f. 21.09.1862.

 

115.  Aline Marie Berntsdtr. Lyngør, f. 15.05.1823 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 14.06.1862 i Lyngør, Aust-Agder.32   Forhold til Knud Terjesen, Arendal.

                             Barn:

           343.     i.   Albert Knudsen Steinsøya f. 11.04.1854.

 

116.  Ingeborg Margrete Berntsdtr. Lyngør, f. 16.09.1831 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. ca 1900.  Gift 03.02.1860 i Dypvåg kirke,32 med David Peder Ellingsen Lyngør, f. 28.06.1831 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Elling Halvorsen I. Lyngør [1798 - 1875] og Sille Davidsdtr. Lyngør [1798 - 1840]), d. 1866 i London, England (Døde av kolera.).

                             Barn:

                      i.   Elise Sofie Ellingsen Lyngør, f. 14.11.1860 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1939, ugift.

           344.    ii.   Benedikte Matilde Ellingsen Lyngør f. 14.05.1863.

                    iii.   Petra Margrete Ellingsen Lyngør, f. 27.10.1866 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1938, ugift.

 

117.  Anne Johanne Olsdtr. Steinsøya, f. 14.09.1815 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,4,14 d. 1891.  Gift 1840, med Peder Nils Abrahamsen, Vestre Porsrgunn, f. 1811 (sønn av Isak Abrahamsen Bjørntvedt, V. Porsgrunn [1781 - 1816] og Pernille Pedersdtr. [1785 - 1847]), d. 1864, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Inger Abrahamsen, f. 1840, d. 1921.  Hun giftet seg med Abraham Carlsen, f. 1836, d. 1904.

                     ii.   Petter Arnt Abrahamsen, f. 1848, d. 1927.  Han giftet seg med Ingeborg Abrahamsen, f. 1851, d. 1909.

                    iii.   Clara Abrahamsen.  Hun giftet seg med Nils Thorjussen.

                    iv.   Oluf Abrahamsen.

           345.    v.   Johan Schou Abrahamsen f. 1858.

 

118.  Karen Helvine Olsdtr. Steinsøya, f. 13.12.1818 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,15 d. 1910.  Gift 1846, med Knud Johan Schanke, f. 1821 i Porsgrunn, Telemark (sønn av Hans Schanke i V. Porsgrunn og Pernille Pedersdtr. [1785 - 1847]), d. 1889, yrke skipsfører.

                             Barn:

           346.     i.   Hans Petter Schanke f. 1848.

           347.    ii.   Caroline Marie Schanke f. 1850.

           348.   iii.   Hermana Pernille Schanke f. 1852.

           349.   iv.   Otto Gotfred Schanke f. 1855.

           350.    v.   Christiane Birgitte Marie Schanke f. 1857.

                    vi.   Carl Karenius Schanke, f. 1860, d. 1862.

 

119.  Gunder Nicolai Olsen (Gundersen) In. Lyngør, f. 11.05.1821 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1895.  Gift 15.01.1847 i Dypvåg, Aust-Agder,24 med Anne Evine Pedersdtr., f. 28.11.1823 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Peder Nilsen Steinsøya [1800 - 1886] og Grete Kirstine Nilsdtr. [1800 - 1875]), d. 1875.

                             Barn:

           351.     i.   Ole Gundersen Steinsøya f. 09.08.1847.

           352.    ii.   Karen Marie Gundersdtr. f. 25.09.1850.

                    iii.   Peder Gundersen Lyngør, f. 28.02.1854 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1861.

           353.   iv.   Grethe Kirstine Gundersen f. 07.11.1860.

 

120.  Halvor Olsen Steinsøya - Normannvik, f. 1823 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1868, yrke matros.  (1) Gift 26.02.1850 i Dypvåg kirke,16 med Berte Susanne Knudsdtr. Borøya, f. 11.02.1825 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,22 (datter av Knud Gundersen Ø. Borøya [1786 - 1842] og Liv Jensdtr. Borøya [1786 - 1868]), d. 1852.  (2) Gift 12.02.1855 i Dypvåg kirke,16 med Ingeborg Oline Torbjørnsdtr., f. 03.09.1829 i Brårvik, Flosta, Aust-Agder,18 (datter av Torbjørn Pedersen Kalvesund [1795 - 1859] og Gunhild Jensdtr. Borøya [1800 -     ]), d. 1915.

                             Barn med Berte Susanne Knudsdtr. Borøya:

                      i.   Caroline Marie Halvorsdtr. Normannvik, f. 16.02.1851 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.16

                     ii.   Bertel Severin Halvorsen Normannvik, f. 18.12.1852 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.16

                             Barn med Ingeborg Oline Torbjørnsdtr.:

           354.   iii.   Gundine Halvorsdtr. Normannvik f. 02.06.1855.

           355.   iv.   Helvine Emilie Halvorsdtr. Normannvik f. 20.11.1857.

           356.    v.   Nils Halvorsen, In. Lyngør - Normannvik f. 27.10.1860.

                    vi.   Thora Halvorsdtr. Normannvik, f. 16.06.1863 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1879.

                   vii.   Ole Halvorsen Normannvik, f. 13.09.1866 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.32

 

121.  Henrik Olsen Steinrøysa - Lyngør, f. 21.02.1826 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1920, yrke matros, los.  (1) Gift 05.12.1854 i Dypvåg kirke,16 med Johanne Oline Tellevsdtr., f. 08.08.1830 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Tellev Jensen Y. Lyngør [1801 -     ] og Helje Jonsdtr. Ø. Askerøya [1804 - 1879]), d. 1869.  (2) Gift 08.12.1880 i Dypvåg kirke,33 med Anne Nilsdtr. Lyngør, f. 15.02.1838 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Nils Peder Ingebretsen I. Lyngør [1808 - 1897] og Dorthe Marie Eriksdtr. Lyngør [1811 - 1853]), d. 1921.

                             Barn med Johanne Oline Tellevsdtr.:

                      i.   Karen Marie Henriksdtr. Lyngør, f. 11.08.1855 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1867.

           357.    ii.   Tellevine Helene Henriksdtr. Steinrøysa f. 01.09.1857.

                    iii.   Andrea Henriksdtr. Lyngør, f. 01.06.1859 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1864.

                    iv.   Ole Henriksen Lyngør, f. 10.05.1861 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1883, ugift.

           358.    v.   Teodor Henriksen (Olsen) f. 02.01.1864.

                    vi.   John Andreas Henriksen Lyngør, f. 07.04.1866 i Lyngør, Aust-Agder.32

                   vii.   Karen Marie Henriksdtr. Lyngør, f. 13.05.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1870.

 

122.  Grethe Helene Olsdtr. Steinsøya, f. 08.12.1834 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1916.  Hun giftet seg med Johan Martinius Olsen, Grimstad, f. 1844 (sønn av Ola Andersen Bjørntvet), d. 1929.

                             Barn:

                      i.   Olga Olsen, d. ung.

                     ii.   Carl Oskar Olsen, f. 1867, d. 1886.

           359.   iii.   Olga Mathilde Olsen f. 1869.

           360.   iv.   Johan Martin Georg Olsen f. 1871.

           361.    v.   Halvor Nikolai Olsen f. 1874.

                    vi.   Karine Marie (Missa) Olsen, f. 1882.  Gift 1920, med Olaf Olsen, f. 12.08.1883 i Grimstad, Aust-Agder (sønn av Theodor Bernhard Olsen [1853 - 1940] og Gusta Marie Christoffersen [1853 - 1940]), d. 25.12.1953 i Grimstad, Aust-Agder.

 

123.  Morten Jens Halvorsen Yt. Lyngør, f. 22.05.1823 i Lyngør, Aust-Agder, d. 09.11.1877, yrke skipsfører.  Gift 14.01.1853 i Dypvåg kirke,16 med Alette Madsen Lyngør, f. 25.10.1821 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Nils Madsen d.y. Lyngør [1793 - 1855] og Karen Pedersdtr. Evensen Y. Borøya [1801 - 1842]), d. 13.12.1890 i Kristiania.

                             Barn:

           362.     i.   Aasuld Georg Halvorsen Yt. Lyngør f. 18.11.1854.

           363.    ii.   Karen (Mortensdtr.) Halvorsen, Lyngør f. 05.10.1857.

           364.   iii.   Matea Edvardine Halvorsen Lyngør f. 28.06.1859.

 

124.  Halvor Halvorsen Lyngør, f. 10.10.1825 i Lyngør, Aust-Agder,22 d. 04.01.1864.  Gift 1853, med Berthe Christine Nielsen, f. 21.09.1828 i Skedsmo, Akershus (datter av Niels Christophersen og Ane Clementsdtr.), d. 29.05.1880.

                             Barn:

           365.     i.   Ellemine Josefine Asora Halvorsen f. 09.04.1856.

           366.    ii.   Kristian Hagbart Halvorsen f. 07.10.1860.

           367.   iii.   Antonie Juliane Henriette Halvorsen f. 26.12.1863.

 

125.  Henrik Halvorsen Lyngør, f. 24.09.1828 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 09.12.1896, yrke skipsfører.  (1) Han giftet seg med Laura Magdalena Dahl, f. 1830 i Kristiania (datter av Christian Dahl), d. 20.09.1853.  (2) Gift 20.04.1857 i Risør, Aust-Agder, med Catharine Elisabeth Busch, f. 28.09.1835 i Risør, Aust-Agder (datter av Henrik Rudolph Busch [1814 - 1897] og Jensine Jensdtr. Lyngør [1806 - 1884]), d. 27.08.1918 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn med Laura Magdalena Dahl:

                      i.   Ida Henriette Halvorsen, f. 1850, d. 1853.

                             Barn med Catharine Elisabeth Busch:

           368.    ii.   Nils Carl Halvorsen, Lyngør f. 26.12.1857.

           369.   iii.   Laura Magdalena Halvorsen f. 14.07.1860.

           370.   iv.   Caspara Henrikke Elisabeth Halvorsen f. 14.03.1863.

           371.    v.   Jensine Halvorsen f. 11.03.1865.

           372.   vi.   Aasuld Gerhard Halvorsen f. 23.08.1867.

           373.  vii.   Ida Henriette Katrine Halvorsen f. 23.03.1870.

           374. viii.   Henrik Rudolf Busch Halvorsen f. 30.12.1872.

           375.   ix.   Emanuel Halvorsen f. 08.08.1875.

           376.    x.   Ole Kristian Fredrik Halvorsen f. 18.04.1878.

 

126.  Bernt Severin (Åsuldsen) Halvorsen In. Lyngør, f. 13.08.1831 i Lyngør, Aust-Agder,12 yrke skipsfører.  Gift 06.02.1857 i Dypvåg kirke,16 med Elen Marie Nilsdtr., f. 1836 (datter av Nils Peter Hansen Risør).

                             Barn:

                      i.   Hans Nikolai Halvorsen, f. 13.07.1861 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     ii.   Halvor Halvorsen, f. 18.01.1865 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    iii.   Grete Halvorsen, f. 26.01.1866 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    iv.   Aase Marie Berntsdtr. Lyngør, f. 08.08.1869 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     v.   Halvor Amandus Halvorsen, f. 25.12.1874 i Lyngør, Aust-Agder.33

                    vi.   Kristian Halvorsen, f. 16.02.1876 i Lyngør, Aust-Agder.33

                   vii.   Hans Nikolai Halvorsen, f. 08.02.1877 i Lyngør, Aust-Agder.33

 

127.  Maren Halvorsen Lyngør, f. 18.09.1847 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1880.  Gift 30.01.1872, med Christian Nilsen, Risør, f. 1847 i Risør, Aust-Agder (sønn av Nils Peter Hansen Risør), d. 22.12.1875.

                             Barn:

                      i.   Nils Nilsen, f. 11.07.1879, d. 02.07.1880 i Lyngør, Aust-Agder.

 

128.  Jens Severin Knudsen Yt. Lyngør, f. 11.09.1828 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 13.02.1901 i Lyngør, Aust-Agder,34 yrke matros og tømmermann.  Gift 25.01.1861 i Dypvåg kirke,32 med Thorborg Andrea Mikkelsdtr., f. 26.09.1834 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Mikkel Tjøstolvsen Y. Lyngør [1792 - 1862] og Helene Nilsdtr. I. Lyngør [1804 - 1867]), d. 1902.

                             Barn:

                      i.   Knud Jensen, f. 20.10.1861 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. i USA.  Han giftet seg med Josefine Emilie Nielsen, f. 17.10.1855 i Aker, Akershus (datter av Hans Nielsen Vestre Aker), d. 1908.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           377.    ii.   Helene Maria Jensdtr. Lyngør f. 08.09.1863.

                    iii.   Elise Marie Jensdtr., f. 06.02.1866 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. liten.

                    iv.   Torborg Severine Jensdtr. Lyngør, f. 05.08.1868 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     v.   Tellevine Johanne Kristine Jensdtr., f. 16.09.1871 i Lyngør, Aust-Agder.32

           378.   vi.   Marthe Halvarda Jensdtr. f. 06.11.1875.

 

129.  Karen Henrikke Knudsdtr. Lyngør, f. 28.02.1831 i Lyngør, Aust-Agder.12   Gift 1866, med Erik Larsen Talsæthagen - Lyngør, f. i Bolsøy, Molde, Møre og Romsdal, yrke skipstømmermann.

                             Barn:

                      i.   Marianne Eriksdtr. Lyngør, f. 21.11.1867 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     ii.   Elise Marie Eriksdtr. Lyngør, f. 05.08.1870 i Lyngør, Aust-Agder.32

 

130.  Halvor Åsuld Knudsen Lyngør, f. 16.01.1834 i Lyngør, Aust-Agder,4,12 d. 1875, yrke skipstømmermann.  Gift 1865, med Marthe Hübertz, f. 06.01.1842 i Lyngør, Aust-Agder,16 (datter av Christen Hübertz Lyngør [1800 - 1880] og Ingeborg Jensdtr. Nipe [1803 - 1860]).

                             Barn:

                      i.   Elise Marie Knudsen, f. 27.10.1866 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 24.12.1957, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  (1) Hun giftet seg med .... Monrad.  (2) Gift 08.11.1922 i Dypvåg kirke,[50] med Jens Martin Carl Hübertz, f. 27.02.1865 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Jens Martin Hübertz Lyngør [1829 - 1896] og Karen Marie Olsdtr. [1830 - 1894]), d. 12.02.1945, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke styrmann.

           379.    ii.   Ingeborg Kristine Knudsen f. 17.11.1872.

                    iii.   Knud Knudsen, f. 28.05.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1875.

 

131.  Johanne Theresie Knudsdtr. Lyngør, f. 15.07.1836 i Lyngør, Aust-Agder.4,[51],12   Gift 27.11.1874 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Jon Olsen Goderstad - Yt. Lyngør, f. 1845 i Goderstad, Holt, Aust-Agder (sønn av Ole Jørgensen Nes [1801 - 1862] og Gunborg Olsdtr. Lunde [1810 -     ]), d. 1908, yrke snekker, bosted (fam) på Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           380.     i.   Olga Gundine Goderstad f. 28.10.1875.

                     ii.   Carl Elesius Goderstad, f. 27.10.1877 i Lyngør, Aust-Agder.33

 

132.  Tellev Johan Knudsen, Lyngør, f. 20.02.1843 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 24.03.1868, yrke tømmermann.  Gift 1867, med Kirsten Helene Tellevsdtr. Ulevåg, f. 15.03.1845 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Tellev Knudsen Ulevåg - Kilsenden [1812 - 1890] og Karen Oline Akselsdtr. Ø. Askerøya [1820 - 1885]).

                             Barn:

           381.     i.   Karl Elisæus Knudsen f. 09.11.1867.

 

133.  Thor Nikolai Nilsen Yt. Lyngør, f. 14.01.1845 i Lyngør, Aust-Agder,4,16 d. 20.04.1921 i Lyngør, Aust-Agder,34 yrke skipsfører.  (1) Gift 17.03.1879 i Dypvåg kirke,33 med Caroline Teresie Jonsdtr. Sanden, f. 17.10.1845 i Sanden, Dypvåg, Aust-Agder (datter av John Jonsen Sanden [1814 - 1897] og Karen Oline Tjøgersdtr. Ø. Askerøya [1816 - 1885]), d. 1880.  (2) Gift 03.03.1887 i Dypvåg kirke,[52] med Maren Amalie Hansdtr., f. 31.05.1859 i Lyngør, Aust-Agder,32 (datter av Hans Andreas Hansen Lyngør [1826 - 1884] og Ingeborg Serine Nilsdtr. I. Lyngør [1826 - 1905]), d. 1938.6

                             Barn med Caroline Teresie Jonsdtr. Sanden:

                      i.   Thora Caroline Nilsen, f. 02.02.1880 i Sanden, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 1966, ugift.

                             Barn med Maren Amalie Hansdtr.:

                     ii.   Petra Nielsen, f. 28.01.1888 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1961.

                    iii.   Nils Nielsen, f. 18.02.1890 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1891.

           382.   iv.   Hans Andreas Nielsen f. 09.03.1893.

                     v.   Nils Nielsen, f. 21.09.1896 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 20.01.1931.

           383.   vi.   Thoralf Marius Nielsen f. 07.11.1899.

           384.  vii.   Ingvald Nielsen f. 08.07.1904.

 

134.  Karen Nilsdtr. Lyngør, f. 08.10.1847 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 29.03.1929.  Gift 18.12.1872 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Henrik Mortensen Normannvik, f. 26.02.1839 i Dypvåg, Aust-Agder,4,22 (sønn av Morten Henriksen Løvdal - Normannvik [1809 - 1884] og Inger Aline Pålsdtr. Normannvik [1814 - 1896]), d. 30.09.1916, yrke skipsfører og gårdbruker.

                             Barn:

           385.     i.   Morten Mortensen f. 27.09.1873.

           386.    ii.   Nils Hagbart Mortensen f. 08.01.1876.

                    iii.   Aline Emilie Mortensen, f. 10.09.1880 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 26.03.1970, ugift.

                    iv.   Henrik Karl Mortensen, Normannvik, f. 13.02.1883 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 15.03.1883 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.33

           387.    v.   Henrik Karl Mortensen f. 25.09.1886.

 

135.  Grethe Teresie Nilsdtr. Lyngør, f. 21.11.1853 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 23.11.1916.  Gift 26.01.1877 i Dypvåg kirke,[53] med Anton Ellingsen Yt. Lyngør, f. 26.05.1848 i Lyngør, Aust-Agder,4 (sønn av Elling Jonsen Y. Lyngør [1811 - 1896] og Anne Jonsdtr. Ø. Askerøya [1808 - 1874]), d. 1898, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Anna Elise Ellingsen, Lyngør, f. 04.12.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 20.04.1964.

                     ii.   Elling Johan Ellingsen, f. 24.11.1880 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 05.12.1907, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke styrmann.

           388.   iii.   Halvor Ellingsen f. 05.08.1883.

                    iv.   Nils Petter Ellingsen Lyngør, kjælenavn Okka, f. 15.11.1885 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 23.08.1960.

           389.    v.   Gerhard Antonius Ellingsen, Lyngør f. 20.10.1888.

                    vi.   Jendorf Karl Ellingsen, Lyngør, f. 27.08.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 17.10.1899 (Druknet.).

 

136.  Lars Petter Sørensen, f. 20.10.1810 i Risør, Aust-Agder.25   Gift 13.09.1832, med Kristine Fredrikke Steen, f. 05.10.1810 i Risør, Aust-Agder (datter av Johan Carl Ludvig Steen [1785 - 1871] og Christine Dorothea Bødtker), d. 25.11.1861 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anne Kierstine Larsdtr., f. 29.12.1832 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Fredrik Wilhelm Larsen, f. 18.04.1834 i Risør, Aust-Agder.

           390.   iii.   Christina Dorothea Larsdtr. f. 29.05.1836.

                    iv.   Søren Carl Larsen, f. 21.01.1839 i Risør, Aust-Agder.

           391.    v.   Jens Kristian Larsen f. 04.05.1843.

                    vi.   Johan Carl Ludvig Larsen, f. 1846 i Risør, Aust-Agder, d. 10.04.1933.

                   vii.   Johan Carl Ludvig Larsen, f. 16.02.1849 i Risør, Aust-Agder.

                  viii.   Petter Kristen Larsen, f. 1851 i Risør, Aust-Agder, d. 20.05.1854.

 

137.  Fredrik August Sørensen, f. 24.07.1817 i Risør, Aust-Agder, yrke los.  Han giftet seg med Thorborg Aline Olsdtr., f. 1828 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder (datter av Ole Kristensøn Åkvåg [1798 - 1879] og Ingeborg Henriksdtr. Hope [1799 - 1865]).

                             Barn:

           392.     i.   Søren Christian Fredriksen f. 15.10.1859.

                     ii.   Ole Emil Fredriksen, f. 1861 i Risør, Aust-Agder.

 

138.  Ane Oline Sørensdtr. Rørkil, f. 1810 i Rørkil, Dypvåg, Aust-Agder.29   Forhold til Nils Henrik Vroldsen Størdal, f. 1810 (sønn av Vrold Nilsen Narestø - Ulevåg - Åstø [1785 - 1818] og Ingeborg Hansdtr. Ulevåg [1786 - 1818]), d. 1839, yrke styrmann.  Gift 17.06.1838 i Dypvåg, Aust-Agder,12 med Tellev Gjerulfsen Omdal, f. 28.09.1811 i Omdal, Tromøy, Aust-Agder,[54] (sønn av Gjerulf Aslachsen Omdal [1773 - 1851] og Anne Olsdtr. [1772 -     ]), yrke arbeidsmann.

                             Barn med Nils Henrik Vroldsen Størdal:

           393.     i.   Nicoline Henrikke Nilsdtr. Størdal f. 28.09.1832.

                             Barn med Tellev Gjerulfsen Omdal:

                     ii.   Gjeruld Andreas Tellefsen, f. 26.08.1838 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iii.   Søren Tybring Tellefsen, f. 08.05.1840 i Barbu, Aust-Agder.

                    iv.   Ole Christian Tellefsen, f. 19.03.1845 i Barbu, Aust-Agder.

                     v.   Tellef Anton Tellefsen, f. 03.08.1847 i Barbu, Aust-Agder.

                    vi.   Anne Kristine Marie Tellefsdtr., f. 29.12.1849 i Barbu, Aust-Agder.

           394.  vii.   Ole Kristian Tellefsen f. 25.08.1852.

 

139.  Thor Sørensen Rørkil - Størdal, f. 17.04.1813 i Rørkil, Dypvåg, Aust-Agder,14 d. 12.05.1895, yrke tømmermann/gårdbruker.  Gift 11.07.1845 i Dypvåg kirke,24 med Ane Lovise Larsdtr. Krokvåg, f. 05.06.1821 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Lars Sørensen Krokvåg [1794 - 1868] og Inger Gregersdtr. Sletta [1801 - 1881]), d. 24.05.1875.

                             Barn:

                      i.   Grethe Evine Thorsen, f. 16.10.1846, d. 08.06.1905.

                     ii.   Søren Tybring Torsen Rørkil, f. 24.09.1847 i Rørkil, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 1851.

                    iii.   Ludvig Severin Torsen Rørkil, f. 1849, d. 1862.

           395.   iv.   Søren Tybring Torsen Rørkil - Størdal f. 31.07.1851.

                     v.   Josefine Marie Torsdtr. Rørkil, f. 18.08.1853 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 1867.

                    vi.   Anna Kamilla Torsdtr. Rørkil, f. 31.11.1857 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1867.

                   vii.   Torvald Olavus Torsen Rørkil, f. 23.08.1860 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1868.

                  viii.   Ludvig Severin Torsen Rørkil, f. 27.01.1863 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1863.

                    ix.   Septima Torsdtr. Rørkil, f. 20.09.1864 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1939, ugift.

                     x.   Tor Andreas Torsen Rørkil, f. 1865 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1871.

 

140.  Helene Marie Nielsdtr. Sandøya, f. 03.11.1816 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.4,14   Gift 27.03.1835 i Tromøy, Aust-Agder,[55] med Simon Josephsen Barbu - Langesund, f. 1810 i Barbu, Aust-Agder (sønn av Joseph Andersen Barbu og Maren Simonsdtr.).

                             Barn:

           396.     i.   Joseph Martin Simonsen f. 02.03.1840.

                     ii.   Nicoline Cathrine Simonsdtr., f. 04.04.1843 i Østre Moland Prgj.

                    iii.   Helene Marie Simonsdtr., f. 03.10.1845 i Østre Moland Prgj.

                    iv.   Ole Jørgen Simonsen, f. 16.03.1853 i Østre Moland Prgj.

                     v.   Anne Kirstine Simonsdtr., f. 28.11.1856 i Arendal, Aust-Agder.

 

141.  Karen Olette Thomesen, f. 10.05.1812, d. 02.02.1885.  Gift 26.06.1837 i Kragerø, Telemark, med Lars Engelbreth Larsen, f. 03.06.1810 i Porsgrunn, Telemark (sønn av Lars Thomesen og Anne Engelbrethsdtr.), d. 27.01.1887, yrke kjøpmann.

                             Barn:

           397.     i.   Claus Thomesen Larsen-Naur f. 30.09.1839.

           398.    ii.   Lars Anton Nicolai Larsen-Naur f. 08.03.1841.

           399.   iii.   Inger Henriette Larsen f. 26.05.1845.

                    iv.   Laura Larsen-Naur, f. 07.01.1847 i Kragerø, Telemark.

                     v.   Claudine Marie Mathilde Larsen-Naur, f. 07.07.1849 i Kragerø, Telemark.

                    vi.   Harald Thomesen Larsen-Naur, f. 27.01.1851 i Kragerø, Telemark.

                   vii.   Olava Johanne Larsen-Naur, f. 30.03.1857 i Kragerø, Telemark.

 

142.  Thomas Thomesen, f. 06.01.1816 i Kragerø, Telemark, d. 03.02.1887 i Kristiania, yrke Kjøpmann i Kragerø, skipsreder, konsul.[56]   Gift 18.09.1845 i Øyestad, Aust-Agder, med Berthe Martine Olea Debes, f. 26.03.1825 i Rødøy, Helgeland, Nordland (datter av Jens Lauritz Debes [1795 - 1876] og Sophie Marie Stoltenberg [1804 - 1875]), d. 21.12.1886 i Kragerø, Telemark.[57]

                             Barn:

                      i.   Jens Lauritz Debes Thomesen, f. 23.07.1846 i Kragerø, Telemark, d. 1889.  Han giftet seg med Inga Frederikke Natvig, f. 24.08.1846 i Arendal, Aust-Agder,[58] (datter av Jens Jacob Natvig [1803 - 1876] og Johanne Kathrine Schjøtt [1816 - 1888]), d. 1881.

                     ii.   Ida Thomesen, hendelse i gift Kjelsberg.

                    iii.   Karen Inga Thomesen, f. 15.01.1848 i Kragerø, Telemark.

           400.   iv.   Sophie Marie Stoltenberg Thomesen f. 07.10.1849.

           401.    v.   Claudia Thomesen f. 25.07.1851.

                    vi.   Olette Thomesen, hendelse i gift Larsen.

                   vii.   Thommes Thomesen, yrke Distriktlege.

           402. viii.   Bertha Matina Thomesen f. 25.08.1853.

           403.   ix.   Virginie Mathilde Thomesen f. 20.06.1855.

                     x.   Claus Thomesen, f. 26.08.1857 i Kragerø, Telemark, d. 1889.

                    xi.   Olaf Thomesen, f. 26.11.1859 i Kragerø, Telemark, yrke redaktør av Dagbladet, stortingsmann.  Gift 12.12.1904, med Hildur Fedora Siewers, f. 20.07.1871 i Molde, Møre og Romsdal (datter av Fedor Otto Andreas Romarino Siewers [1832 - 1896] og Hildur Christophersen [1843 - 1920]).

           404.  xii.   Petra Gregorine Fernanda Thomesen f. 15.08.1862.

 

143.  Inger Claudine Clausdtr., f. 15.06.1822 i Kragerø, Telemark.10   Hun giftet seg med Jens Rudolf Schjøth, f. 1817 i Larvik, Vestfold (sønn av Erich Schjøth og Thorine Christine Holst Johnsen), d. 1898, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Thora Christine Schjøth, f. 26.09.1853 i Drammen, Buskerud.

           405.    ii.   Inga Mathilde Schjøth f. 12.09.1856.

                    iii.   Jens Debes Schjøth, f. 1858 i Drammen, Buskerud.

                    iv.   Fredrikke Marie Schjøth, f. 1860 i Drammen, Buskerud.

 

144.  Olaus Fredrik Duus, f. 29.02.1824 i Kragerø, Telemark, d. 22.09.1893 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke res. kap.  (1) Gift 22.03.1853 i Kragerø, Telemark, med Sophie Charlotte Lorentz, f. 28.01.1828 (datter av Peter Lorentz).  (2) Gift 26.02.1862 i Bragernes, Buskerud, med Amalie Cathinka Conradi, f. 25.03.1834 i Bergen, Hordaland (datter av Carsten Baltazar Conradi [1799 - 1862] og Jacobine Fredrikke Schilling [1802 - 1877]), d. 01.01.1920.

                             Barn med Amalie Cathinka Conradi:

                      i.   Jacobine Frederikke Duus, f. 20.12.1862 i Kragerø, Telemark.

                     ii.   Sophie Charlotte Duus, f. 26.02.1865 i Kragerø, Telemark.

                    iii.   Caroline Margrethe Duus, f. 10.01.1866 i Kragerø, Telemark.

                    iv.   Fritz Emil Duus, f. 22.04.1873 i Holum, Mandal, Vest-Agder, d. 26.06.1924 i Oslo, yrke redaktør.  Gift 06.06.1916, med Anna Severine Hertzberg, f. 03.03.1889 i Kristiania (datter av Halfdan Hertzberg [1857 - 1890] og Alexandra Berner [1865 - 1901]), d. 02.03.1939.

           406.    v.   Oskar Fredrik Duus f. 31.12.1875.

                    vi.   Hjalmar Balthasar Duus, f. 06.09.1877 i Holum, Mandal, Vest-Agder, d. 26.09.1877.

 

145.  Peder Adolph Duus, f. 26.09.1826 i Kragerø, Telemark, yrke kjøpmann.  (1) Gift 25.12.1852 i Kragerø, Telemark, med Johanne Marie Tønder, f. 28.10.1830 (datter av Henrich Jørgen Tønder [1782 - 1834] og Pouline Sofie Christine Heuch [1792 -     ]).  (2) Gift 10.04.1862 i Stavanger, Rogaland, med Else Sofie Zetlitz, f. 1839 (datter av Johan Christian Zetlitz).

                             Barn med Johanne Marie Tønder:

                      i.   Magnhild Pauline Duus, f. 04.11.1853 i Kragerø, Telemark.

                     ii.   Johan Henrik Georg Tønder Duus, f. 24.12.1854 i Kragerø, Telemark.

           407.   iii.   Maghild Pauline Duus f. 06.04.1873.

 

146.  Marie Elisabeth Duus, f. 09.12.1831 i Kragerø, Telemark, d. 23.06.1909 i Kristiania.  Gift 04.03.1855 i Kragerø, Telemark, med Christian Broberg Otto Hvistendahl, f. 21.06.1823 i Tønsberg, Vestfold (sønn av Ditlef Bull Hvistendahl [1789 - 1863] og Anna Catharina Faye [1794 - 1837]), d. 16.02.1895 i Kragerø, Telemark.

                             Barn:

           408.     i.   Magna Oluffa Hvistendahl f. 01.03.1856.

           409.    ii.   Cathrine Ditlefine Hvistendahl f. 04.08.1857.

                    iii.   Olaf Irgens Duus Hvistendahl, f. 31.07.1859 i Kragerø, Telemark, d. 16.10.1861 i Kragerø, Telemark.

           410.   iv.   Marie Elisabeth Hvistendahl f. 06.06.1861.

                     v.   Hulda Hvistendahl, f. 27.08.1866 i Kragerø, Telemark, d. i Chicago, Illinois, USA.  Gift 26.04.1898 i Uranienborg kirke, med Claus Henrik Hedlund, f. 11.07.1867 i Stockholm, Sverige, (sønn av Johanna Kristina Hedlund).

                    vi.   Asta Hvistendahl, f. 27.08.1866 i Kragerø, Telemark, d. 18.09.1866 i Kragerø, Telemark.

                   vii.   Christian Hvistendahl, f. 06.07.1868 i Kragerø, Telemark, d. 24.07.1868 i Kragerø, Telemark.

                  viii.   Anna Christiane Hvistendahl, f. 13.08.1870 i Kragerø, Telemark, d. 21.01.1926 i Oslo, yrke gymnastikklærerinne, ugift.

                    ix.   Randine Caroline Hvistendahl, f. 21.08.1872 i Kragerø, Telemark, d. 09.04.1874 i Kragerø, Telemark.

 

147.  Magna Olava Duus, f. 22.10.1834 i Kragerø, Telemark.10   Gift 08.11.1864 i Kragerø, Telemark, med Alfred Parker, f. 1832 i England (sønn av Ebenezer Parker).

                             Barn:

                      i.   Thomas Alfred Parker, f. 1869 i England.

 

148.  Niels Martin Knudsen, f. 30.05.1823 i Risør, Aust-Agder.  Han giftet seg med Ingeborg Thomine Torjusdtr..

                             Barn:

                      i.   Theresie Dorthee Knudsen, f. 17.11.1856 i Risør, Aust-Agder.

 

149.  Dorthe Serine Knutsdtr., f. 30.04.1830 i Risør, Aust-Agder.  (1) Gift 02.11.1855 i Risør, Aust-Agder, med Ole Christensen, f. 1828 (sønn av Christen Christensen), yrke skipsfører.  (2) Gift 1870, med Lars Halvorsen, f. 1823 i Bamble, Telemark, yrke urmaker.

                             Barn med Ole Christensen:

                      i.   Theresie Dorthee Knudsen, [fosterbarn] f. 17.11.1856 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Christine Christensen, f. 18.01.1857 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Ole Dorus Christensen, f. 19.05.1867 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn med Lars Halvorsen:

                    iv.   Laurine Halvorsen, f. 1860 i Brevik, Telemark.

                     v.   Halvor Halvorsen, f. 1862 i Brevik, Telemark.

                    vi.   Ole Gunnerius Halvorsen, f. 28.02.1872 i Risør, Aust-Agder.

 

150.  Ole Peder Knutsen, f. 27.08.1835 i Risør, Aust-Agder.[59]   Gift 10.12.1874 i Risør, Aust-Agder,10 med Inger Olsen, f. 16.04.1836 i Risør, Aust-Agder (datter av Thomas Olsen [1806 -     ] og Andrea Andersdtr. [1806 -     ]).

                             Barn:

           411.     i.   Olinda Birgitte Knutsen f. 31.05.1875.

 

151.  Omine Marthe Malene Omundsdtr., f. 30.11.1834 i Risør, Aust-Agder.  Gift 15.07.1864 i Risør, Aust-Agder,20 med Christen Christian Christensen, f. 02.01.1835 i Fredrikshavn, Hjørring, Danmark (sønn av Christen Christensen), yrke Kjøbmand, Agenturforr.

                             Barn:

           412.     i.   Maren Kristine Mathilde Christensdtr. f. 31.05.1865.

 

152.  Anne Jensdtr., f. 29.10.1832, d. 1912.  Gift 20.09.1855 i Risør, Aust-Agder,20 med Thorvild Aamundsen, f. 30.05.1828 i Risør, Aust-Agder (sønn av Aamund Thorvildsen [1805 - 1885] og Karen Helvig Ånonsdtr.), d. 21.10.1914 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsbyggmester.

                             Barn:

           413.     i.   Karen Omine (Kaja) Aamundsen f. 07.04.1856.

           414.    ii.   Jens Ludvig Aamundsen f. 07.09.1858.

           415.   iii.   Aamund Martin Aamundsen f. 03.05.1860.

           416.   iv.   Louise Dorthea Aamundsen f. 24.10.1863.

                     v.   Anne Thomine Aamundsen, f. 02.03.1866 i Risør, Aust-Agder.

           417.   vi.   Anne Tomine Aamundsen f. 06.07.1867.

 

153.  Carl Stiolin Bie, også kjent som Stevelin, f. 29.03.1811 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 20.04.1837 (Druknet i Nordfjorden).  Gift 27.02.1834, med Andrea Hermine (Nicoline) Riegels, f. 05.07.1810 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud (datter av Mogens Bentzen Riegels [1776 - 1828] og Ingeborg Clemetsdtr. [1785 - 1852]), d. 30.09.1895 i Kristiania.

                             Barn:

                      i.   Mogens Bentzen Riegels Bie, f. 31.08.1834, d. 04.12.1854 i England, yrke sjømann, ugift.

           418.    ii.   Antonette Henrikke Bie f. 04.08.1837.

 

154.  Anne Christine Jensdtr. Bie, f. 10.07.1814 i Laget, Holt, Aust-Agder,1 d. 02.08.1893.  (1) Gift 21.10.1833, med Daniel Madsen Laget, f. 1800 i Risør, Aust-Agder (sønn av Mads Danielsen Gloppe [1769 - 1807] og Ingeborg Danielsdtr. Ø. Lia [1764 -     ]), d. 11.05.1836 i Søndeled, Aust-Agder, yrke skipper.  (2) Gift 13.01.1842 i Søndeled, Aust-Agder, med Stian Tengelsen Laget, f. 02.08.1809 i Alvika, Stokken, Aust-Agder,54 (sønn av Tengel Arnesen Aabelvik [1780 -     ] og Tarjer Stiansdtr. Noddeland), d. 20.09.1861 i Laget, Holt, Aust-Agder, yrke mestersmed.  (3) Gift 08.05.1863 i Holt, Aust-Agder, med Christen Nilsen Laget, f. 21.08.1839 i Lilletveit i Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Niels Evensen Lilletvedt [1807 - 1881] og Gurine Christensdtr. Østerholt [1812 - 1885]).

                             Barn med Daniel Madsen Laget:

                      i.   Mads Madsen, f. 01.05.1834, d. 26.05.1852 (forlis med "Deodatas"), yrke matros.

           419.    ii.   Ingeborg Antonette Danielsdtr. Laget f. 31.12.1835.

                             Barn med Stian Tengelsen Laget:

           420.   iii.   Thora Juliane Tengelsen f. 04.06.1842.

           421.   iv.   Karen Lovise Johanne Tengelsen f. 13.02.1847.

           422.    v.   Daniel Madsen Tengelsen f. 27.04.1849.

                    vi.   Thengel Thengelsen, f. 16.02.1853 i Laget, Holt, Aust-Agder,1 hendelse i (vannfør siden seksårsalderen).

                   vii.   Jens Bie Tengelsen, f. 29.04.1855 i Strømsland, Holt, Aust-Agder.[60]

 

155.  Karen Elise Bie, f. 06.08.1818 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 01.01.1841 i Alvika, Stokken, Aust-Agder.  Gift 18.02.1835, med Ole Jørgensen Laget, f. 29.09.1807 i Gartha i Holt, Aust-Agder (sønn av Jørgen Andersen Mørefjær [1778 - 1867] og Maren J. Ånonsdtr. Bie [     - 1823]), d. 20.01.1895 i Laget, Holt, Aust-Agder, yrke skipper/reder/skipsbygger.

                             Barn:

                      i.   Jens Theodor Bie Jørgensen, f. 15.06.1838 i Alvika, Stokken, Aust-Agder, d. 09.02.1839 i Alvika, Stokken, Aust-Agder.

                     ii.   Julie Marie Jørgensen, f. 28.12.1839 i Alvika, Stokken, Aust-Agder, d. 07.06.1840 i Alvika, Stokken, Aust-Agder.

 

156.  Ingeborg Marie Bie, f. 30.05.1820 i Laget, Holt, Aust-Agder,27 d. 1910.  (1) Gift 02.03.1843 i Risør, Aust-Agder, med Simon Jacob Engelhart Jørgensen, f. 08.08.1814 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder (sønn av Jørgen Andersen Mørefjær [1778 - 1867] og Maren J. Ånonsdtr. Bie [     - 1823]), d. 26.05.1852 i St. Paul, U.S.A, yrke skipsfører.  (2) Gift 05.03.1857 i Holt, Aust-Agder,60 med Niels Elling Nielsen I. Lyngør, f. 06.12.1806 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Elling Nielsen I. Lyngør [1778 - 1850] og Ane Knudsdtr. Oksevika [1784 - 1860]), d. 26.01.1871.

                             Barn med Simon Jacob Engelhart Jørgensen:

                      i.   Marie Josefine Jørgensen, f. 17.11.1843 i Arendal, Aust-Agder,58 d. 18.03.1849.

           423.    ii.   Simon Emanuel Jørgensen f. 23.10.1846.

                    iii.   Thora Juliane Jørgensen, f. 11.02.1849, d. 18.12.1860 i Lyngør, Aust-Agder.

                    iv.   Jens Jørgensen Bie, f. 19.11.1850 i Tromøy sogn,46 d. 19.12.1937 i Kragerø, Telemark, yrke Manufakturforretning, forhv. Skibsfører.  (1) Gift 02.07.1873 i Austre Moland kirke,[61] med Nicoline Antonette Marie (Nanna) Bie, f. 18.10.1853 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder,44 (datter av Aanon Jørgensen Bie [1806 - 1879] og Andrea Caroline Bie [1822 - 1855]), d. 14.07.1893 i Lyngør, Aust-Agder.  (2) Han giftet seg med Anne Jensine Marie Jensen, f. 26.10.1857 i Barbu, Aust-Agder (datter av Jens Jensen Frydentopp [1818 -     ] og Ragnhild Marie Evensen [1829 -     ]).

                             Barn med Niels Elling Nielsen I. Lyngør:

           424.    v.   Teodor Martini Nielsen In. Lyngør f. 25.09.1859.

           425.   vi.   Inga Kristine Tora Nielsen Lyngør f. 25.08.1865.

 

157.  Andrea Caroline Bie, f. 03.10.1822 i Laget, Holt, Aust-Agder,27 d. 20.05.1855 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder.  Gift 25.07.1850 i Austre Moland, Aust-Agder,44 med Aanon Jørgensen Bie, f. 22.03.1806 i Gartha i Holt, Aust-Agder (sønn av Jørgen Andersen Mørefjær [1778 - 1867] og Maren J. Ånonsdtr. Bie [     - 1823]), d. 27.05.1879 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Nicoline Antonette Marie (Nanna) Bie, f. 18.10.1853 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder,44 d. 14.07.1893 i Lyngør, Aust-Agder.  Gift 02.07.1873 i Austre Moland kirke,61 med Jens Jørgensen Bie, f. 19.11.1850 i Tromøy sogn,46 (sønn av Simon Jacob Engelhart Jørgensen [1814 - 1852] og Ingeborg Marie Bie [1820 - 1910]), d. 19.12.1937 i Kragerø, Telemark, yrke Manufakturforretning, forhv. Skibsfører.

 

158.  Nicoline Petrea Bie, f. 28.09.1824 i Laget, Holt, Aust-Agder,27 d. 16.01.1849 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder.  Gift 25.07.1843, med Aanon Jørgensen Bie, f. 22.03.1806 i Gartha i Holt, Aust-Agder (sønn av Jørgen Andersen Mørefjær [1778 - 1867] og Maren J. Ånonsdtr. Bie [     - 1823]), d. 27.05.1879 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anton Nicolai Bie, f. 13.03.1845 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder, d. 19.03.1849.

                     ii.   Marie Josefine Bie, f. 01.05.1847 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder,44 d. 07.03.1849 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder.

 

159.  Elise Clementine Carstensen, f. 25.03.1821 i Risør, Aust-Agder, d. 1893 i Risør, Aust-Agder.  Gift 28.12.1839 i Risør, Aust-Agder, med Stian Herlofsen Finne, f. 31.05.1802 i Kolbjørnsvik, Hisøy, Aust-Agder (sønn av Andreas Frederik Finne [1750 - 1838] og Wilhelmine Jacobine Herlofsen [1771 - 1815]), d. 01.05.1890 i Risør, Aust-Agder, yrke konsul.

                             Barn:

           426.     i.   Hanna Cassandra Finne f. 29.12.1841.

           427.    ii.   Andreas Fredrik Finne f. 16.12.1843.

           428.   iii.   Jacobine Finne f. 10.09.1845.

           429.   iv.   Olga Finne f. 15.04.1847.

                     v.   Carsten Henrik Carstensen Finne, f. 15.08.1848 i Risør, Aust-Agder, d. 24.02.1882 i Paris, Frankrike, ugift.

           430.   vi.   Henrik Carstensen Finne f. 27.06.1855.

 

160.  Margarethe Christiane Carstensen, f. 16.11.1823 i Risør, Aust-Agder,1 d. 03.03.1901 i Christiania, Oslo.  Gift 02.10.1843 i Risør, Aust-Agder, med Hans Dedekam, f. 15.08.1815 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Hans Ellefsen Dedekam [1772 - 1848] og Dorothea Fürst [1777 - 1857]), d. 27.08.1879 i Christiania, Oslo.

                             Barn:

           431.     i.   Hans Ellefsen Dedekam f. 24.06.1844.

                     ii.   Carsten Henrik Carstensen Dedekam, f. 27.11.1845 i Søndeled, Aust-Agder.

           432.   iii.   Søren Hans Dedekam f. 20.08.1848.

           433.   iv.   Dorothee Dedekam f. 19.08.1850.

                     v.   Hanna Cassanda Dedekam, f. 20.11.1854 i Risør, Aust-Agder.1

 

161.  Henriette Caroline Carstensen, f. 01.01.1825 i Risør, Aust-Agder,1 d. 01.04.1891 i Stockholm, Sverige.  Gift 28.12.1851 i Risør, Aust-Agder, med Hans Schlytter, f. 04.06.1823 i Larvik, Vestfold (sønn av Thomas Hammer Schlytter [1792 - 1853] og Anne Marie Hammer Houge [1796 - 1861]), d. 01.03.1903 i Stockholm, Sverige.

                             Barn:

           434.     i.   Anne Marie Schlytter f. 15.11.1852.

           435.    ii.   Carsten Henrik Carstensen Schlytter f. 30.09.1854.

 

162.  Nicoline Marie Carstensen, f. 18.07.1826 i Risør, Aust-Agder, d. 22.02.1864 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 29.12.1850 i Risør, Aust-Agder, med Thor Carstensen Mølbach, f. 21.10.1825 i Risør, Aust-Agder (sønn av Johan Mølbach [1791 - 1851] og Oline Marie Carstensen [1803 - 1878]), d. 31.10.1892 i Rockwood ved Sidney.

                             Barn:

                      i.   Johan Mølbach, f. 19.03.1852 i Egelands verk, Søndeled, Aust-Agder, d. 21.03.1852.

                     ii.   Hanna Cassandra Mølbach, f. 28.07.1853 i Søndeled, Aust-Agder,[62] d. 14.06.1861 i Søndeled, Aust-Agder.

           436.   iii.   Johanne Marie Mølbach f. 28.12.1854.

           437.   iv.   Thora Marie Mølbach f. 09.02.1856.

                     v.   Carsten Henrik Carstensen Mølbach, f. 27.01.1857 i Søndeled, Aust-Agder, d. 07.04.1945 i Hamar, Hedmark.  Han giftet seg med Pauline Charlotte Hilditch, f. 24.05.1861 i Moss, Østfold (datter av Ernst Fredrik Rohde Hilditch [1828 - 1895] og Laura Marie Ovidia Friis [1829 - 1899]).

                    vi.   Johan Mølbach, f. 21.02.1858 i Søndeled, Aust-Agder, d. 03.08.1859 i Søndeled, Aust-Agder.

 

163.  Susanne Marie Theresie Bruun, f. 03.12.1814 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1901 i Bergen, Hordaland.  Gift 09.02.1837 i Risør, Aust-Agder, med Christian Severin Flinthoug Houge, f. 02.05.1812 i Risør, Aust-Agder (sønn av Niels Holbye Houge og Margrethe Schlytter [1773 - 1838]), d. 22.11.1874 i Bergen, Hordaland, yrke sogneprest.

                             Barn:

                      i.   Inga Margarethe Houge, f. 03.11.1838 i Risør, Aust-Agder, d. 03.03.1854.

                     ii.   Hanna Cassandra Houge, f. 07.10.1839, d. 05.12.1840.

           438.   iii.   Hanna Cassandra Houge f. 26.09.1841.

           439.   iv.   Thora Nicoline Mathilde Houge f. 16.09.1843.

                     v.   Hans Gynther Magelsen Houge, f. 14.04.1845, d. 25.10.1845.

                    vi.   Hans Gynther Magelsen Houge, f. 04.10.1846, d. 08.11.1865, yrke sjømann.

           440.  vii.   Niels Holbye Houge f. 28.12.1848.

                  viii.   Christian Severin Houge, f. 19.01.1851, d. 05.02.1872 i Konstantinopel, yrke styrmann.

                    ix.   Mathias Wogen Bruun Houge, f. 17.07.1854.  Gift 17.04.1888 i Johannesburg, Sør-Afrika, med Anna Elisabeth Somers, f. 13.05.1860 i Graaff Reinet (datter av Wilhelm Somers [     - 1887] og Anna Hartzenberg).

           441.    x.   Inga Margarethe Houge f. 04.05.1857.

                    xi.   Harald Ulrik Sverdrup Houge, f. 09.04.1860 i Landvik, Aust-Agder, d. 17.10.1884 i Kristiania, yrke sjømann.

 

164.  Carl Mathias Bruun, f. 12.09.1818 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 10.03.1883 i Bergen, Glencoe, Minnesota, USA.  Gift 15.11.1849 i Bergen, Hordaland, med Dorothea Elisabeth Müller, f. 05.06.1829 i Bergen, Hordaland (datter av Adam Walter Müller [1791 - 1874] og Dorothea Marie Mohr [1806 - 1829]), d. 1901.

                             Barn:

                      i.   Dorothea Marie Bruun, f. 16.09.1850 i Bergen, Hordaland, d. 07.04.1851 i Bergen, Hordaland.

           442.    ii.   Dorothea Marie Bruun f. 26.02.1852.

           443.   iii.   Bolette Marie Berentine Bruun f. 17.11.1853.

           444.   iv.   Inga Bruun f. 04.07.1855.

                     v.   Margiot Bruun, f. 22.07.1860 i Bergen, Hordaland.

                    vi.   Valdis Bruun, f. 13.10.1862 i Bergen, Hordaland.

                   vii.   William Potts Bruun, f. 19.08.1871 i Bergen, Hordaland.

 

165.  Thor Carstensen Bruun, f. 19.06.1820 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 30.09.1891 i Drammen, Buskerud.  Gift 22.01.1848 i Drammen, Buskerud, med Wilhelmine Elisabeth Thams, f. 03.07.1823 i Drammen, Buskerud (datter av Johan Peter Thams [1788 - 1840] og Gjertrud Magdalene Christensen [1800 - 1828]), d. 10.03.1880 i Drammen, Buskerud.

                             Barn:

                      i.   Johan Peter Thams Bruun, f. 11.03.1849 i Drammen, Buskerud, d. 31.12.1884, ugift.

                     ii.   Ingeborg Mathilde Bruun, f. 20.05.1851 i Drammen, Buskerud.

                    iii.   Thora Wilhelmine Bruun, f. 22.09.1854 i Drammen, Buskerud.

                    iv.   Gjertrud Birgitte Bruun, f. 06.02.1864 i Drammen, Buskerud.

 

166.  Magdalene Andrea Bruun, f. 15.10.1822 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 20.07.1859 i Risør, Aust-Agder.  Gift 29.10.1848 i Risør, Aust-Agder, med Christen Huus Schlytter Thiis, f. 02.08.1817 i Risør, Aust-Agder (sønn av Abraham Bøckmann Thiis [1775 - 1857] og Hanna Marie Schlytter [1781 - 1860]), d. 21.01.1897 i Risør, Aust-Agder, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Inga Mathilde Thiis, f. 25.02.1849 i Risør, Aust-Agder, d. 17.06.1856 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Abraham Bøckmann Thiis, f. 17.10.1850 i Risør, Aust-Agder.

           445.   iii.   Mathias Bruun Thiis f. 09.11.1852.

                    iv.   Christen Huus Thiis, f. 26.09.1854 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Inga Mathilde Thiis, f. 05.11.1856 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Magdal Andreas Thiis, f. 10.07.1859 i Risør, Aust-Agder, d. 1928 i Oslo.  Gift 02.11.1895 i Tønsberg, Vestfold, med Mathilde Nicoline Foyn, f. 04.09.1861 i Tønsberg, Vestfold (datter av Andreas Ernst Foyn [1831 - 1913] og Benthe Marie Foyn [1838 - 1917]), d. 1937 i Tønsberg, Vestfold.

 

167.  Julie Mathilde Bruun, f. 23.12.1824 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 16.08.1863 i Risør, Aust-Agder.  Gift 26.09.1862 i Risør, Aust-Agder,1 med Christen Huus Schlytter Thiis, f. 02.08.1817 i Risør, Aust-Agder (sønn av Abraham Bøckmann Thiis [1775 - 1857] og Hanna Marie Schlytter [1781 - 1860]), d. 21.01.1897 i Risør, Aust-Agder, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Hans Thiis, f. 16.06.1863, d. 25.06.1883.

 

168.  Carsten Henrik Carstensen Bruun, f. 13.03.1828 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 07.11.1907, yrke skipsreder.  Gift 05.10.1859 i Tønsberg, Vestfold, med Maren Sybille Bull Foyn, f. 05.10.1840 i Tønsberg, Vestfold (datter av Laurentius Foyn [1807 - 1889] og Mathilde Nicoline Bull [1814 - 1896]), d. 20.11.1918.

                             Barn:

                      i.   Lorentz Foyn Bruun, f. 09.09.1860 i Tønsberg, Vestfold, d. 20.08.1871 i Tønsberg, Vestfold.

           446.    ii.   Magdalene Julie Bruun f. 10.11.1865.

                    iii.   Carsten Henrik Bruun, f. 07.11.1868 i Tønsberg, Vestfold, d. 1951.  Han giftet seg med Esther Christine Larsen, f. 1872 i Skien, Telemark (datter av Gustav Marius Larsen [1844 - 1927] og Caspara Elisabeth Cathrine Torstenson [1843 - 1927]), d. 1939 i Oslo.

                    iv.   Marie Henriette Bruun, f. 20.11.1870 i Tønsberg, Vestfold, d. 19.03.1881 i Tønsberg, Vestfold.

           447.    v.   Lorentz Foyn Bruun f. 20.10.1875.

           448.   vi.   Svend Foyn Bruun f. 01.12.1883.

 

169.  Susanne Bruun, f. 14.10.1829 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1873 i Christiania, bosted i Christiania.  Gift 27.02.1855 i Risør, Aust-Agder, med Edvard Johan Hambro Sontum, f. 07.08.1828 i Bergen, Hordaland,1 (sønn av Christian Fredrik Sontum [1780 - 1862] og Helene Møller Linde [1790 - 1864]), d. 16.04.1873 i Christiania.

                             Barn:

           449.     i.   Helene Møller Sontum f. 05.09.1855.

           450.    ii.   Mathias Wogen Bruun Sontum f. 06.11.1858.

                    iii.   Christian Edvard Sontum, f. 06.02.1865 i Christiania.

 

170.  Engelbreth Finne Bruun, f. 05.09.1840 i Risør, Aust-Agder, d. 06.01.1885 i San Francisco, California, USA.  Gift 07.07.1867 i Arendal, Aust-Agder, med Dorothea Fürst Dedekam, f. 08.10.1844 i Arendal, Aust-Agder,58 (datter av Christopher Fürst Dedekam [1808 - 1865] og Maren Otte Fürst [1814 - 1861]).

                             Barn:

                      i.   Christopher Dedekam Bruun, f. 02.01.1869 i Christiania.  Gift 22.08.1894 i Berkeley, California, USA, med Edith Alice Jones, f. 04.08.1872 i Portland, Oregon, USA (datter av Charles Felix Jones og Jennie C. Elliot).

 

171.  Thor Carstensen Mølbach (Se ekteskap til nummer 162.)

 

172.  Marie Mølbach, f. 05.03.1833 i Risør, Aust-Agder, d. 10.01.1885 i Kristiania.  Gift 09.11.1856 i Risør, Aust-Agder, med Thellef Thellefsen, f. 09.04.1826 i Risør, Aust-Agder,[63] (sønn av Torkel Tellevsen [1791 -     ] og Karen Marie Garmann Sartz [1795 - 1837]), d. 12.01.1885 i Kristiania.

                             Barn:

                      i.   Karen Marie Thellefsen, f. 15.06.1859 i Risør, Aust-Agder, yrke musiklærerinne.

                     ii.   Olga Marie Mølbach Thellefsen, f. 19.03.1861 i Risør, Aust-Agder.

           451.   iii.   Johan Mølbach Thellefsen f. 20.09.1863.

                    iv.   Torkild Thellefsen, f. 25.03.1867 i Christiania, d. 30.06.1872 i Christiania.

                     v.   Nicoline Marie Thellefsen, f. 29.04.1869 i Christiania.

 

173.  Andrea Hermine (Nicoline) Riegels, f. 05.07.1810 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud, d. 30.09.1895 i Kristiania.  (1) Gift 27.02.1834, med Carl Stiolin Bie, også kjent som Stevelin (Se ekteskap til nummer 153). (2) Gift 26.07.1840 i Risør, Aust-Agder, med Jens Emil Jensen, f. 06.04.1814 i Risør, Aust-Agder (sønn av Gustav Jensen [1788 - 1868] og Tarjer Clemetsdtr. [1786 - 1838]), d. 10.10.1875 i Göteborg, Sverige.

                             Barn med Carl Stiolin Bie:

                             (Se ekteskap til nummer 153)

                             Barn med Jens Emil Jensen:

           452.   iii.   Gustava Teresie Jensen f. 27.03.1841.

                    iv.   Inga Sophie Jensen, f. 01.08.1843 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Anne Hermine Jensen, f. 11.04.1847 i Risør, Aust-Agder.

           453.   vi.   Elise Caroline Jensen f. 02.09.1849.

           454.  vii.   Andrea Sophie Bendicte Jensen f. 05.11.1853.

 

174.  Sophie Benedicte Riegels, f. 27.01.1813 i Laugerud ved Kongsberg, Buskerud, d. 17.10.1848 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 19.12.1842 i Søndeled, Aust-Agder, med Andreas Riegels Koht, f. 20.03.1815 i Kongsberg, Buskerud (sønn av Ole Koht [1787 - 1835] og Marie Sophie Riegels [1781 - 1828]), d. 1854 (forlis i Atlanterhavet).

                             Barn:

                      i.   Olinda Sophie Koht, f. 05.09.1843 i Søndeled, Aust-Agder.

                     ii.   Inga Margarethe Riegela Koht, f. 25.06.1845 i Søndeled, Aust-Agder.

 

175.  Jens Emil Jensen (Se ekteskap til nummer 173.)

 

176.  Gustav Teresius Jensen, f. 19.01.1825 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 04.09.1854 i Arendal, Aust-Agder, med Marie Sophie Elisabeth Lindrup, f. 27.05.1831 i Arendal, Aust-Agder (datter av Thomas Andreas Lindrup [1794 -     ] og Christine Jensdtr. Møller [1802 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Gustavus Jensen, f. 29.10.1855 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Christine Jensen, f. 25.03.1858 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Carsten Jensen, f. 08.10.1860 i Risør, Aust-Agder, yrke bokhandler i Risør.

                    iv.   Tarjer Elise Clementine Jensen, f. 28.11.1866 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Louise Augusta Jensen, f. 15.02.1870 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Thomas Andreas Lindrup Jensen, f. 01.09.1872 i Risør, Aust-Agder, d. 19.05.1873 i Risør, Aust-Agder.

                   vii.   Emilie Nicoline Jensen, f. 08.08.1875 i Risør, Aust-Agder, yrke fotograf.  først i Risør,senere Oslo.

 

177.  Clemet Elisæus Jensen, f. 29.05.1827 i Gloppe i Søndeled, Aust-Agder, d. 28.12.1869.  Gift 15.12.1856 i USA, med Jenny Anthonia Blichfeldt, f. 14.02.1833 i Molde, Møre og Romsdal (datter av Wilhelm Coucheron Blichfeldt [1806 -     ] og Anne Hegelund Stub [1801 - 1888]).

                             Barn:

                      i.   Anne Rebecca Marie Jensen, f. 22.10.1857 i USA.  Gift 07.10.1893, med Thomas Daniel Andersson, f. 07.06.1853 (sønn av Carl Andersson og Clara Lansing).

                     ii.   Gustav Jensen, f. 15.04.1860 i USA.

                    iii.   Annie Wilhelmine Jensen, f. 28.02.1863 i USA.

                    iv.   Therese Emilie Jensen, f. 12.07.1865 i USA.

                     v.   Jenny Elise Jensen, f. 07.05.1868 i USA.

                    vi.   Clemet Elisæus Jensen, f. 04.08.1870 i USA.

 

178.  Peter August Steenfeldt, f. 12.03.1810 i Risør, Aust-Agder, d. 08.09.1846 i Risør, Aust-Agder.  Gift 28.11.1840 i Risør, Aust-Agder, med Massa Christiane Thiis, f. 11.12.1816 i Risør, Aust-Agder (datter av Mads Michael Thiis [1768 - 1834] og Christiane Schlytter [1786 - 1857]), d. 10.08.1846 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           455.     i.   Karen Helene Steenfeldt f. 23.04.1842.

                     ii.   Massa Christiane Steenfeldt, f. 09.06.1844 i Risør, Aust-Agder, d. 26.08.1867 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Hans Eilert Steenfeldt, f. 27.07.1846 i Risør, Aust-Agder, d. 29.07.1846 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Augusta Steenfeldt, f. 27.07.1846 i Risør, Aust-Agder,1 d. 08.09.1846 i Risør, Aust-Agder.

 

179.  Charlotte Elise Steenfeldt, f. 28.11.1811 i Risør, Aust-Agder, d. 07.12.1842 i Fredriksvern (Stavern), Vestfold.  Gift 22.12.1840 i Risør, Aust-Agder, med Einar Tidemand, f. 04.09.1811 i København, Danmark (sønn av Nicolai Tidemand [1766 - 1828] og Christiane Dorothea von Jensen [1777 - 1861]), d. 03.06.1883 i Christiania.

                             Barn:

                      i.   Nicolai Tidemand, f. 04.12.1842 i Fredriksvern (Stavern), Vestfold, d. 07.12.1842 i Fredriksvern (Stavern), Vestfold.

 

180.  Eulalia Clementine Steenfeldt, f. 20.02.1814 i Risør, Aust-Agder, d. 10.12.1894 i Risør, Aust-Agder.  Gift 07.10.1832 i Risør, Aust-Agder, med Hans Schlytter Thiis, f. 30.06.1810 i Risør, Aust-Agder (sønn av Mads Michael Thiis [1768 - 1834] og Christiane Schlytter [1786 - 1857]), d. 31.08.1870, yrke skipsfører.

                             Barn:

           456.     i.   Hans Eilert Steenfeldt Thiis f. 02.01.1833.

           457.    ii.   Mads Michael Thiis f. 06.08.1834.

                    iii.   Antonette Wilhelmine Caroline Thiis, f. 17.07.1836 i Risør, Aust-Agder, d. 18.10.1893 i Risør, Aust-Agder.  Gift 23.04.1854 i Risør, Aust-Agder, med Jens Marstrup Persen, f. 17.01.1822 i Risør, Aust-Agder (sønn av Jens Persen [1798 - 1839] og Ingeborg Margarethe Marstrup [1800 - 1860]), d. 30.07.1866 i Holland, yrke skipsfører.

                    iv.   Christian Johan Thiis, f. 17.08.1838 i Risør, Aust-Agder, d. 24.06.1891 i Kristiania, yrke skipsfører, ugift.

                     v.   Carl Richard Thiis, f. 1840 i Risør, Aust-Agder, d. 25.01.1841 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Carl Richard Thiis, f. 29.10.1841 i Risør, Aust-Agder, ugift.

           458.  vii.   Hanna Eulalia Clementine Thiis f. 26.08.1843.

                  viii.   Charles Martinius Emanuel Thiis, f. 14.07.1846 i Risør, Aust-Agder, d. 20.12.1877 (ble skylllet overbord av en styrtsjø i Atlamterhavet.), yrke skipsfører, ugift.

                    ix.   Peter August Steenfeldt Thiis, f. 13.10.1847 i Risør, Aust-Agder, d. 28.04.1895 i Kristiania, ugift.

                     x.   Massa Christiane Thiis, f. 13.10.1847 i Risør, Aust-Agder, d. 24.10.1847 i Risør, Aust-Agder.

                    xi.   Massa Christiane Steenfeldt Thiis, f. 27.03.1850 i Risør, Aust-Agder, d. 18.01.1871 i Christiania, ugift.

 

181.  Ludvig Theodor Steenfeldt, f. 24.03.1827 i Risør, Aust-Agder, d. 19.04.1875 i Risør, Aust-Agder, yrke dampskipsfører.  Gift 30.12.1849 i Risør, Aust-Agder,20 med Anna Catharine Persen, f. 09.09.1825 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Persen [1798 - 1839] og Ingeborg Margarethe Marstrup [1800 - 1860]), d. 18.06.1876 i Christiania.

                             Barn:

           459.     i.   Jenny Margarethe Steenfeldt f. 18.06.1850.

                     ii.   Helena Steenfeldt, f. 12.07.1855 i Risør, Aust-Agder.

 

182.  Marie Sophie Elise Wleugel, f. 22.01.1811 i Risør, Aust-Agder, d. 03.03.1844.  Gift 17.09.1835 i Risør, Aust-Agder, med Christopher Winter Helgesen Scheen, f. 27.01.1809 i Risør, Aust-Agder (sønn av Helge Anderssen Scheen [1762 - 1833] og Karen Sophie Winther [1774 - 1853]), d. 09.09.1856 i Porsgrunn, Telemark, yrke sogneprest til Porsgrunn.

                             Barn:

           460.     i.   Jens Helgebreth Scheen f. 30.12.1837.

           461.    ii.   Carl Sophus Scheen f. 19.10.1839.

                    iii.   Marie Scheen, f. 17.08.1841 i Leksvik, Nord-Trøndelag, d. 07.03.1882 i Kristiania.  Gift 04.01.1866 i Risør, Aust-Agder, med Jens Brandi Thiis, f. 05.11.1836 i Risør, Aust-Agder (sønn av Johan Edvard Thiis [1808 -     ] og Vilhelmine Brandi [1803 -     ]).

                    iv.   Elise Scheen, f. 09.05.1843 i Leksvik, Nord-Trøndelag, d. 27.09.1901, ugift.

 

183.  Henriette Caroline Wleugel, f. 03.03.1815 i Risør, Aust-Agder, d. 13.12.1891 i København, Danmark.  Gift 16.05.1835 i København, Danmark, med Alexander Wilhelm von Schmettau, f. 29.12.1807 i København, Danmark (sønn av Gottfried Wilhelm Christian von Schmetta og Margaretha Wilhelmine von Stemann), d. 14.05.1891 i København, Danmark.

                             Barn:

           462.     i.   Wilhelm Cornelius Remerth von Schmettau f. 30.03.1839.

                     ii.   Antonette (Tonni) Elise Wilhelmine von Schmettau, f. 30.03.1839 i København, Danmark, d. 06.08.1904.  Gift 02.08.1866 i København, Danmark, med Carl Mansbach Segelcke, f. 04.11.1839 i Christiania (sønn av Severin Vincentz Heiberg Segelcke [1791 - 1851] og Anne Margarethe Bomhoff Geelmuyden [1793 - 1869]), d. 21.06.1876 i Kristiania.

           463.   iii.   Caroline Amalie (Nonni) von Schmettau f. 28.06.1840.

                    iv.   Ingolf Alexander von Schmettau, f. 08.07.1841 i København, Danmark, d. 05.05.1876 i København, Danmark, ugift.

                     v.   Sophie Charlotte Clementine Dorothea von, f. 30.03.1847 i København, Danmark.

 

184.  Cornelius Peter Vleugel, f. 18.02.1821 i Risør, Aust-Agder, d. 02.03.1891 i Göteborg, Sverige.  Gift 28.12.1852 i Søndeled kirke,11 med Thomine Laurentze Schanche, f. 22.01.1828 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Schanche [1777 - 1848] og Thomine Laurentze Schlytter [1789 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Jens Schanche Vleugel, f. 13.03.1854 i Risør, Aust-Agder.  Gift 27.12.1888 i Göteborg, Sverige, med Helena (Ellen) Gustafva Littorin, f. 21.04.1854 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Ludvig Littorin og Gustafva Spolander).

                     ii.   Jens Reimert Vleugel, f. 04.07.1856 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Else Vleugel, f. 23.04.1859 i Risør, Aust-Agder.1

           464.   iv.   Thomine Laurentze Vleugel f. 22.06.1864.

 

185.  Carl Christian Fredrik Wleugel, f. 25.10.1823 i Risør, Aust-Agder, d. 29.10.1893 i Kristiania, yrke grosserer.  Gift 13.04.1851 i Risør, Aust-Agder, med Lorentze Beate Geelmuyden Segelcke, f. 08.09.1824 i Bergen, Hordaland (datter av Severin Vincentz Heiberg Segelcke [1791 - 1851] og Anne Margarethe Bomhoff Geelmuyden [1793 - 1869]), d. 27.06.1909 i Kristiania.

                             Barn:

           465.     i.   Severin Segelcke Wleugel f. 02.03.1852.

                     ii.   Jens Reimert Wleugel, f. 27.10.1854 i Risør, Aust-Agder, d. 01.04.1859 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Carl Lorentz Wleugel, f. 16.11.1856 i Risør, Aust-Agder, d. 06.03.1870 i Christiania.

                    iv.   Elise Wleugel, f. 19.08.1860 i Risør, Aust-Agder.

 

186.  Jens Emil Wleugel, f. 26.05.1831 i Risør, Aust-Agder, d. 29.07.1891 i København, Danmark, yrke skipsfører.  (1) Gift 05.01.1862 i Risør, Aust-Agder, med Thomine Laurentze Thiis, f. 28.01.1831 i Risør, Aust-Agder (datter av Thomas Thiis [1799 - 1874] og Nicoline Christine Adzlew Schanche [1801 - 1891]), d. 02.03.1863 i Risør, Aust-Agder.  (2) Gift 19.04.1870 i Fredrikstad, Østfold, med Andora Severine Tøstie, f. 03.11.1846 i Fåberg, Oppland (datter av Severin August Tøstie [1815 - 1883] og Emilie Charlotte Lassen [1822 - 1867]), d. 02.07.1893 i København, Danmark.

                             Barn med Thomine Laurentze Thiis:

                      i.   Jens Reimert Wleugel, f. 10.01.1863 i Risør, Aust-Agder, d. 05.03.1863 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn med Andora Severine Tøstie:

                     ii.   Elise Charlotte Emilie Wleugel, f. 04.05.1871 i Christiania.

                    iii.   Thomine Laurentze Wleugel, f. 12.11.1873 i Onsøy, Østfold.

           466.   iv.   Carl Segelcke Wleugel f. 06.09.1876.

 

187.  Edel Elise Catharine Persen, f. 22.03.1819 i Risør, Aust-Agder, d. 21.04.1888 i Risør, Aust-Agder.  Gift 19.01.1841 i Risør, Aust-Agder, med Christian Frederik Thiis, f. 22.09.1814 i Risør, Aust-Agder (sønn av Mads Michael Thiis [1768 - 1834] og Christiane Schlytter [1786 - 1857]), d. 01.02.1862 i Tønsberg, Vestfold, yrke skipsfører, fyrassistent.

                             Barn:

                      i.   Jens Marstrup Thiis, f. 25.05.1841 i Risør, Aust-Agder, d. 1866 (ved forlis), ugift.

                     ii.   Mads Michael Thiis, f. 30.11.1846 i Risør, Aust-Agder, d. 20.12.1874 i Risør, Aust-Agder.

           467.   iii.   Frederik Westberg Thiis f. 07.01.1849.

                    iv.   Thomas Thiis, f. 05.02.1851 i Risør, Aust-Agder.

 

188.  Anna Catharine Persen (Se ekteskap til nummer 181.)

 

189.  Clemet Persen, f. 22.11.1829 i Risør, Aust-Agder, d. 23.03.1893 i Christiania.  Gift 26.04.1852 i Risør, Aust-Agder, med Camilla Marie Nathalie Angelique Anderss, f. 23.10.1833 i København, Danmark (datter av Julius Esperantius Anderssen og Johanne Christiane Anderssen).

                             Barn:

           468.     i.   Ida Julie Persen f. 05.02.1853.

           469.    ii.   Jens Persen f. 09.05.1854.

                    iii.   Hulda Theodora Clara Persen, f. 03.07.1855 i Risør, Aust-Agder, d. 10.03.1895 i Kragerø, Telemark.

                    iv.   Julius Esperantius Persen, f. 01.03.1857 i Risør, Aust-Agder, d. 1876 i Amsterdam, Nederland.

 

190.  Ingeborg Mathilde Catharine Jensen, f. 12.09.1819 i Risør, Aust-Agder.  Gift 02.03.1838 i Risør, Aust-Agder, med Peter Joachim Busch, f. 02.03.1813 i Risør, Aust-Agder,1 (sønn av Friederich Heinrich Chrisopher Busch [1777 - 1826] og Catharine Elisabeth Eggerts [1782 - 1820]).

                             Barn:

           470.     i.   Anne Catharine Elisabeth Busch f. 17.02.1839.

           471.    ii.   Frederik Henrik Christopher Busch f. 01.07.1841.

           472.   iii.   Petronelle Jensen Busch f. 06.09.1843.

                    iv.   Jens Marstrup Busch, f. 07.04.1846 i Risør, Aust-Agder, emigrert til USA.

           473.    v.   Anton Carl Busch f. 27.05.1848.

           474.   vi.   Andreas Georg Busch f. 22.08.1851.

                   vii.   Joachima Mathilde Busch, f. 15.02.1855 i Risør, Aust-Agder.

           475. viii.   Edel Laurentze Busch f. 26.09.1857.

                    ix.   Anda Marie Busch, f. 11.12.1863 i Risør, Aust-Agder.

 

191.  Jens Marstrup Jensen, f. 19.01.1823 i Risør, Aust-Agder.1   Gift 29.11.1848 i Risør, Aust-Agder, med Mathea Dorothea Leganger Thiis, f. 13.03.1827 i Risør, Aust-Agder (datter av Thomas Thiis [1799 - 1874] og Nicoline Christine Adzlew Schanche [1801 - 1891]), d. 10.03.1876 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anna Catharine Jensen, f. 21.06.1849 i Risør, Aust-Agder, d. 06.11.1850 i Risør, Aust-Agder.

           476.    ii.   Thomas Thiis Jensen f. 26.08.1851.

 

192.  Antonette Catharine Jensen, f. 27.02.1830 i Risør, Aust-Agder.  Gift 27.12.1847 i Christiania, med Adolph Henrik Henriksen, f. 21.01.1821 i Christiania (sønn av Gul Henriksen [1791 - 1871] og Signe Marie Espelin), d. 30.04.1882 i Christiania.

                             Barn:

           477.     i.   Ragna Henriette Henriksen f. 26.06.1850.

           478.    ii.   Hildur Henriksen f. 09.12.1852.

           479.   iii.   Vogn Henriksen f. 16.02.1855.

                    iv.   Øyvind Henriksen, f. 10.07.1857 i Christiania, d. 22.12.1873 i London, England.

           480.    v.   Kjartan Henriksen f. 06.12.1859.

                    vi.   Signe Henriksen, f. 21.05.1861.

           481.  vii.   Alfhild Henriksen f. 05.10.1862.

 

193.  Samuel Stub Juell (Jensen), f. 08.11.1833 i Risør, Aust-Agder.  Gift 08.09.1877 i Madison i Wisconsin, USA, med Alice Gottskalk Vestvig, f. 15.03.1847 i Vestvig i Bergens stift (datter av Gottskalk Helgesen Vestvig og Margarethe Pedersdtr. Folgerøen).

                             Barn:

                      i.   Georg Eyvind Juell (Jensen), f. 03.08.1878.

                     ii.   Anne Catharine Juell (Jensen), f. 27.02.1880, d. 04.08.1881.

                    iii.   Anne Marie Juell (Jensen), f. 27.02.1883, d. 22.10.1883.

                    iv.   Alf Theodor Juell (Jensen), f. 03.12.1887.

 

194.  Jens Peter Dich Jensen, f. 05.10.1828.  Gift 01.07.1864 i Christiania, med Petrine Mathilde Pedersen, f. 19.02.1844 i Christiania (datter av Peter Pedersen [1812 - 1877] og Sophie Frederikke Olsen [1821 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Anna Sophie Catharine Jensen, f. 05.05.1865.

                     ii.   Andreas Hakon Jensen, f. 11.01.1868.

                    iii.   Jens Peter Dich Jensen, f. 10.10.1870.

                    iv.   Petrine Joachime Jensen, f. 06.09.1877 i Kristiania, d. 02.10.1884 i Kristiania.

                     v.   Signe Jensen, f. 02.05.1880 i Kristiania.

                    vi.   Carsten Henrik Bruun Jensen, f. 28.06.1884 i Kristiania.

                   vii.   Gunvor Jensen, f. 04.10.1888 i Kristiania, d. 28.12.1888 i Kristiania.

 

195.  Ingeborg Catharine Elisabeth Jensen, f. 21.12.1830.  Gift 21.06.1851 i Risør, Aust-Agder, med Johan Berhard Olsen, f. 26.01.1825 i Christiania (sønn av Christian Olsen og Ellen Marie Ellefsen), d. 02.05.1887 i Kristiania.

                             Barn:

           482.     i.   Jens Christian Olsen f. 19.05.1852.

 

196.  Henriette Elisabeth Jensen, f. 03.12.1832.  Gift 21.02.1854 i Risør, Aust-Agder, med John Larsen, Risør, f. 30.03.1826 i Risør, Aust-Agder (sønn av Søren Larsen [1781 - 1861] og Maren Johnsdtr. Kjæret [1796 - 1878]), d. 28.08.1882 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           483.     i.   Maren Sørena Larsen f. 24.05.1855.

           484.    ii.   Annechen Larsen f. 06.08.1858.

           485.   iii.   Jens Larsen Risør f. 09.11.1860.

                    iv.   Marie Larsen, f. 28.07.1864 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Martha Thomasine Larsen, f. 01.01.1867 i Risør, Aust-Agder.  Gift 04.06.1889 i Risør, Aust-Agder, med Jacob Wettergreen, f. 19.06.1866 i Zulu (sønn av Paul Peter Wettergreen [1835 - 1889] og Wenche von der Lippe Knudsen [1833 - 1868]), d. 29.12.1889.

 

197.  Petronelle Jensen, f. 15.10.1835.  Gift 22.03.1864 i Risør, Aust-Agder, med Christen Christensen, f. 09.03.1826 i Ungstrup ved Randers, Danmark (sønn av Christen Christensen og Maren Larsen).

                             Barn:

           486.     i.   Maren Christine Christensen f. 30.10.1864.

                     ii.   Jens Jensen Christensen, f. 22.07.1866 i Kragerø, Telemark.

           487.   iii.   Peter Christensen f. 04.05.1868.

                    iv.   Caspar Henrik Dich Christensen, f. 09.05.1870 i Kragerø, Telemark.

           488.    v.   Annechen Christensen f. 15.01.1872.

                    vi.   Nora Christensen, f. 21.09.1875 i USA.

                   vii.   Ivar Cornelius Christensen, f. 21.09.1879 i USA.

 

198.  Frederikke Henrikke Christiane Jensen, f. 09.02.1840 i Risør, Aust-Agder, d. 19.03.1890 i Bergen, Hordaland.  Gift 28.09.1858 i Risør, Aust-Agder, med Nicolaj Cæsar Irgens, f. 11.12.1830 i Sandnes, Rogaland,1 (sønn av Johannes Irgens [1793 - 1837] og Randi Eriksdtr. Gundersen Ørvik [     - 1878]).

                             Barn:

           489.     i.   Johannes Reinhart Irgens f. 23.01.1859.

                     ii.   Jenny Annechen Irgens, f. 21.01.1861 i Gjerstad, Aust-Agder.

                    iii.   Karen Andrea Elle Irgens, f. 10.08.1864 i Risør, Aust-Agder, d. 21.08.1868.

           490.   iv.   Sveda Wilhelmine Irgens f. 18.11.1866.

           491.    v.   Karen Andrea Elle Irgens f. 23.08.1870.

           492.   vi.   Nicolaj Cæsar Irgens f. 26.08.1872.

                   vii.   Jens Frederik Irgens, f. 07.06.1875.

                  viii.   Johannes Reinhart Irgens, f. 08.02.1877 i Bergen, Hordaland.

                    ix.   Emma Caroline Irgens, f. 30.11.1879 i Bergen, Hordaland.

 

199.  Susanne Einersen, f. 27.06.1825 i Risør, Aust-Agder, d. 05.01.1892 i Risør, Aust-Agder.  Gift 29.06.1844 i Risør, Aust-Agder, med Ole Andreas Svendsen, f. 15.09.1821 i Risør, Aust-Agder (sønn av Svend Halvorsen [1796 - 1867] og Christine Olsdtr. Pedersen  Sævig [1794 - 1837]), d. 02.06.1860 (døde på sjøen), yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Christian Severin Svendsen, f. 10.11.1844 i Risør, Aust-Agder, d. 1889 i Liverpool, England.

           493.    ii.   Einar Svendsen f. 13.02.1847.

           494.   iii.   Halvor Svendsen f. 08.11.1849.

           495.   iv.   Jens Emil Svendsen f. 14.10.1851.

                     v.   Ingeborg Caroline Elisabeth Svendsen, f. 19.10.1853 i Risør, Aust-Agder, d. 26.09.1854 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Ole Andreas Severin Svendsen, f. 31.07.1855 i Risør, Aust-Agder, d. 23.12.1878 (forlis), yrke sjømann.

                   vii.   Inga Svendsen, f. 25.03.1858 i Risør, Aust-Agder, d. i Risør, Aust-Agder, ugift.

 

200.  Carsten Einersen, f. 25.07.1828 i Risør, Aust-Agder.  Gift 26.09.1854 i Arendal, Aust-Agder, med Louise Augusta Lindrup, f. 10.08.1829 i Arendal, Aust-Agder (datter av Thomas Andreas Lindrup [1794 -     ] og Christine Jensdtr. Møller [1802 -     ]), d. 15.05.1859 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           496.     i.   Ingeborg Elisabeth Einersen f. 09.10.1855.

                     ii.   Louis August Einersen, f. 01.05.1859 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder.

 

201.  Ingeborg Einersen, f. 03.04.1833 i Risør, Aust-Agder, d. 20.10.1860 i Risør, Aust-Agder.  Gift 29.12.1851 i Risør, Aust-Agder, med Carl Johan Busch, f. 25.05.1816 i Risør, Aust-Agder (sønn av Friederich Heinrich Chrisopher Busch [1777 - 1826] og Catharine Elisabeth Eggerts [1782 - 1820]).

                             Barn:

                      i.   Catharine Elisabeth Busch, f. 10.10.1852 i Risør, Aust-Agder, d. 06.08.1854 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Frederik Henrik Christpher Busch, f. 16.07.1855 i Risør, Aust-Agder, d. 24.09.1856 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Ingeborg Busch, f. 08.11.1856 i Risør, Aust-Agder, yrke lærerinne.

                    iv.   Frederikke Henrikke Catharine Elisabeth Busch, f. 29.04.1858 i Risør, Aust-Agder, d. 22.12.1858 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Emma Caroline Busch, f. 19.09.1860 i Risør, Aust-Agder, d. 24.02.1861 i Risør, Aust-Agder.

 

202.  Peder Jensen Einersen, f. 27.06.1835 i Risør, Aust-Agder.  Gift 13.02.1865 i Manchester, England, med Sarah Webster, f. 23.09.1839 i Manchester, England (datter av Wiliam Webster og Susanne Day).

                             Barn:

                      i.   Einer Harald Einersen, f. 22.07.1867.

                     ii.   Jessie Einersen, f. 14.11.1868.

                    iii.   Wiliam Einersen, f. 13.01.1872.

                    iv.   Christine Einersen, f. 21.06.1878.

 

203.  Bernt Einersen, f. 09.11.1840 i Risør, Aust-Agder.  Gift 22.10.1856 i Risør, Aust-Agder, med Nicoline Gjermundsen, f. 18.01.1833 i Risør, Aust-Agder (datter av Gjermund Nielsen [1805 -     ] og Mette Christine Wichmann [1812 -     ]).

                             Barn:

           497.     i.   Einer Einersen f. 08.11.1856.

                     ii.   Gjermund Mathias Einersen, f. 03.12.1858 i Risør, Aust-Agder.  Gift 19.01.1888 i Risør, Aust-Agder,[64] med Andrea Emilie Klock, f. 23.09.1868 i Risør, Aust-Agder (datter av Ole Olsen Klock og Arnette Emilie Arnesen).

                    iii.   Ole Andreas Svendsen Einersen, f. 12.05.1862 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Ingeborg Caroline Elisabeth Einersen, f. 14.10.1864 i Risør, Aust-Agder, d. 14.05.1892 i Risør, Aust-Agder, ugift.

                     v.   Bernt Nicolaj Einersen, f. 12.02.1866 i Risør, Aust-Agder, d. 16.09.1888 i Chicago, Illinois, USA, ugift, yrke sjømann.

                    vi.   Petra Sally Einersen, f. 31.08.1870 i Risør, Aust-Agder.

                   vii.   Carl Emanuel Einersen, f. 06.01.1874 i Risør, Aust-Agder.

 

204.  Ingeborg Catharine Jensen, f. 30.09.1847 i Risør, Aust-Agder, d. 25.05.1925 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 15.05.1871 i Holt, Aust-Agder, med Paulus Theodor Gundersen, f. 05.11.1845 i Fossbekk ved Songe, Arendal, Aust-Agder,8 (sønn av Gunder Hansen Fosbæk [1801 - 1848] og Inger Margarethe Andersdtr. [1804 -     ]), d. 07.02.1936 i Arendal, Aust-Agder, yrke styrmann.  Paulus: Seilte til sjøss - i de senere år som styrmann på brigger i Englandsfart, for Arendals-rederiet Smith og Thommesen

            Det var briggene RANA, AZA og ALKAR. De lasta props ved Strømmen i Arendal - det var korte stokker for bruk til stempling i kullgruvene.

            Fra England gikk de med kull til Bakkes kullgård i Kittelsbukt, der Sanden er nå.

            Da Paulus bega sjøen fikk han på sine eldre dager jobb på Strømsbu Dampsag og Høvleri, som den gang var i Smith og Thommesens eie - og der gikk han

            dels som vaktmann og dels i fyren og byttet på vaktene med sin nabo Erik Narvesen.

            Han døde i Strømsbunesaet som gammel enkemann i 19368.

                             Barn:

                      i.   Gunder Ingvald Gundersen, f. 11.07.1872 i Holt, Aust-Agder.[65]

           498.    ii.   Gunnar Ingvald Gundersen f. 31.07.1874.

           499.   iii.   Anna Sørena Gundersen f. 15.02.1877.

                    iv.   Henrik Carsten Gundersen, f. 05.11.1880 i Strømsbuneset, Arendal, Aust-Agder, d. 20.11.1880.

           500.    v.   Henrik Carsten Gundersen f. 05.10.1881.

                    vi.   Peder Andreas Gundersen, f. 28.07.1885 i Strømsbuneset, Arendal, Aust-Agder, d. i USA.

 

205.  Karl Reinert Jensen, f. 21.12.1858 i Holt, Aust-Agder, d. 1906 i USA.  Han ble valgt til formann for "Arbeiderforeningen Samhold" da den ble stiftet 29.10.1886 og var en av stifterne av "Det Forende Norske Arbeiderpati", i lokalet i Skauveien, ved Ormetjern i Barbu kommune, 21. og 22. 08.1887.

         Han ble ikke med i syret for partiet, men han ble bestyrer for forretningen "Samhold Handelsforening" og han var både leder og kasserer i "Samhold !". Men han var ingen forretningsmann og hadde ikke utdannelse i bokføring.

         Da generalforsamlingen ikke ville godkjenne regnskapet, meldte han seg ut av Samhold og partiet og vendte aldri tilbake. Han giftet seg med Nicoline Svendsen Aabelvig, 12.03.1880 i Barbu kirke, AA,  bosted (fam) 1900 på Solli, Barbu, (Strømsbu), AA, f. 15.09.1859 i Ristøl, A-Moland, A-Agder, d. 20.10.1945 i Queens, NY, USA.  Fra Strømsbuneset Arendal.

         8. Gift 12.03.1880 i Barbu, Aust-Agder, med Nicoline Svendsen, f. 16.09.1859 i Ristøl i Austre Moland, Aust-Agder (datter av Anders Svendsen og Helje Nielssen).

                             Barn:

                      i.   Anne Sørine Jensen, f. 16.07.1881.

                     ii.   Helga Andrea Jensen, f. 31.12.1883.

                    iii.   Henrik Carsten Jensen, f. 21.10.1885.

                    iv.   Anders Osvald Jensen, f. 15.11.1887.

                     v.   Julie Johanne Jensen, f. 01.12.1889.

 

206.  Jacobine Regine Henriksdtr., også kjent som Gina Fosstveit, f. 22.12.1860 i Holt, Aust-Agder, d. 28.04.1936, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 21.06.1881 i Holt, Aust-Agder, med Erik Nilsen Bordalen, f. 01.06.1852 i Holt, Aust-Agder (sønn av Nils Eriksen Bordalen [1824 -     ] og Anne Torstensdtr. Songe [1821 -     ]), d. 11.05.1939, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           501.     i.   Nils Andreas Eriksen Fostveit f. 21.04.1882.

                     ii.   Henrik Carsten Nilsen, f. 03.06.1890 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder, d. 14.12.1890 i Holt, Aust-Agder.[66]

           502.   iii.   Henrik Carsten Eriksen Fosstveit f. 11.09.1891.

                    iv.   Anders Eriksen, f. 13.06.1893 i Holt, Aust-Agder,[67] d. 01.02.1895.

           503.    v.   Anne Serine Nilsen f. 22.07.1895.

           504.   vi.   Anders Nilsen Fosstveit f. 07.04.1897.

                   vii.   Peder Emil Nilsen, f. 21.03.1902 i Holt, Aust-Agder.

 

 

7. Generasjon

 

207.  Tomine Olsdtr. Grimsland (Se ekteskap til nummer 90.)

 

208.  Ossold Olsen Grimsland, f. 1831, d. 07.12.1906,19 yrke hustømmermann.  Gift 24.07.1857, med Kirsten Markusdtr. Normannvik, f. 20.12.1829 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,12 (datter av Marcus Jensen Normannvik [1774 - 1846] og Kirsten Torsdtr. Reinsfjell [1792 - 1865]), d. 07.03.1915.

                             Barn:

                      i.   Ole Ossoldsen Grimsland, f. 1859, d. 25.11.1875 i Hamburg, Tyskland.

           505.    ii.   Andrea Teresie Ossoldsen Grimsland f. 01.08.1860.

                    iii.   Markus Ossoldsen Grimsland, f. 1863, d. 29.12.1943, yrke sjømann.

                    iv.   John Ossoldsen Grimsland, f. 1865, emigrert til USA.

           506.    v.   Teodor Ossoldsen Grimsland f. 1869.

                    vi.   Christine Benedikte Osoldsdtr., f. 1874, d. 1876.

 

209.  Karen Olsdtr. Grimsland, f. 1836 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1917.  Gift 29.11.1867 i Dypvåg kirke,32 med Even Alfsen Grimsland, f. 25.09.1840 i Vegårshei, Aust-Agder,[68] (sønn av Alv Gunnuvsen Kringlås [1801 -     ] og Inge Eivindsdtr. Digernes [1798 -     ]), d. 23.08.1884.

                             Barn:

           507.     i.   Albert Evensen Grimsland f. 09.09.1868.

                     ii.   Ole Antonius Evensen Grimsland, f. 1871, d. ung.

           508.   iii.   Inga Evensen Grimsland f. 31.12.1875.

           509.   iv.   Anna Evensen Grimsland f. 15.04.1878.

 

210.  Nikoline Petrine Olsdtr. Grimsland, f. 28.05.1839 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 31.10.1873 i Holt, Aust-Agder, med Gregers Halvorsen, f. 02.11.1834 i Holt, Aust-Agder,27 (sønn av Halvor Pedersen, Laget [1801 -     ] og Ingeborg Gregersdtr. Nautenes [1807 - 1892]), yrke repslager.

                             Barn:

                      i.   Georg  Nicolai Halvorsen, f. 20.08.1879 i Holt, Aust-Agder, yrke snekker, emigrert 1896 til USA.

                     ii.   Ole Antonius Halvorsen, f. 18.12.1881 i Holt, Aust-Agder, emigrert til USA.  Gift 16.03.1913 i New York, USA, med Mina Gaarder, f. 27.06.1890 i Gran, Oppland (datter av Hans Nilsen Gaarder [1846 -     ] og Augusta Matiassen).

 

211.  Ingeborg Andrea Olsdtr. Grimsland, f. 1841, dåp 1912.  Gift 29.11.1868, med Einar Mikkelsen Lyngør, f. 06.06.1840 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Mikkel Tjøstolvsen Y. Lyngør [1792 - 1862] og Helene Nilsdtr. I. Lyngør [1804 - 1867]), yrke los.

                             Barn:

                      i.   Michael Einersen, f. 30.08.1868 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1944.

                     ii.   Ole Teodor Einersen, f. 26.10.1871 i Lyngør, Aust-Agder.32

           510.   iii.   Anna Helene Einersen f. 25.06.1879.

                    iv.   Ingeborg Emilie Einersen, f. 12.02.1883 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1944, ugift.

 

212.  Ossold Olsøn Grimsland, f. 1831, d. 06.01.1861.  Gift 10.08.1855, med Maren Taraldsdtr. Bossvikdalen, f. 17.12.1822 (datter av Tarald Reiersen [1791 - 1884] og Gunhild Nilsdtr. [1795 - 1846]), d. 28.05.1878.

                             Barn:

           511.     i.   Niels A. Grimsland f. 10.04.1860.

           512.    ii.   Gunhild Theresie Grimsland f. 1854.

 

213.  Tora Andersen Grimsland, f. 24.02.1860 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 18.04.1906.  Gift 28.01.1881 i Søndeled, Aust-Agder,[69] med Jørgen Pedersen Hope, f. 01.12.1851 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Peder Torjussøn Nipe [1820 - 1910] og Helene Jørgensdtr. Lindstøl [1825 - 1913]), d. 11.09.1911.

                             Barn:

           513.     i.   Peder Herman Myra f. 06.02.1892.

           514.    ii.   Anders Jørgensen Hope f. 09.04.1894.

           515.   iii.   Torjus Jørgensen Hope f. 12.10.1896.

                    iv.   Asbjørn Jørgensen Hope, f. 09.01.1898, d. 20.10.1918, yrke sjømann.

 

214.  Karoline Amalie Andersdtr., f. 29.01.1865 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1928.  Hun giftet seg med Nils Corneliussen Hope, f. 07.12.1851 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Kornelius Kaspar Lintved Jensen [1810 - 1883] og Anne Gurine Torjusdtr. Nipe [1812 - 1898]), d. 1936, yrke styrmann.

                             Barn:

                      i.   Kaspar Kornelius Lindvit Nilsen Miane, f. 10.08.1888 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1969.  Amerika som arbeidsplass.

           516.    ii.   Anders Nilsen Miane f. 28.01.1891.

                    iii.   Agur Nilsen, f. 05.11.1893 i Miane, Hope, Aust-Agder, d. 1906.

           517.   iv.   Ansgar Nilsen f. 05.11.1893.

           518.    v.   Marie Natalie Nilsen f. 22.10.1898.

                    vi.   Gerda Nilsen Miane, f. 25.01.1901 i Søndeled, Aust-Agder, bosted på Hope, Søndeled, Aust-Agder.

           519.  vii.   Ingeborg Nilsen f. 02.01.1905.

           520. viii.   Agur Nilsen Miane f. 10.03.1907.

           521.   ix.   Tora Nilsen Miane f. 31.08.1910.

 

215.  Ossold Theodor Andersen, f. 16.01.1869 i Søndeled, Aust-Agder, d. 14.01.1964.19   Gift 23.11.1900 i Søndeled kirke,[70] med Oline Eriksen Langesand, f. 05.04.1882 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Engebret Eriksen [1833 - 1885] og Berte Olsdtr. [1845 - 1910]), d. 26.09.1970.

                             Barn:

           522.     i.   Anders Anker Grimsland f. 29.03.1904.

           523.    ii.   Ingebret Bernhard Andersen Grimsland f. 13.08.1906.

           524.   iii.   Thora Grimsland f. 08.08.1908.

           525.   iv.   Aagot Olinda Grimsland f. 22.07.1911.

 

216.  Augusta Olinda Andersen, f. 24.02.1872 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 06.06.1951.  Hun giftet seg med Bent Martin Bentsen Hope, f. 13.09.1861 i Hope, Søndeled, Aust-Agder,[71] (sønn av Bent Bentsen Hope [1830 -     ] og Ane Maria Jensdtr. Sandnes [1831 - 1893]), d. 1934, yrke sjømann.

                             Barn:

                      i.   Benneche Hauf Bentsen, f. 12.12.1891, d. 16.11.1916, yrke styrmann.

                     ii.   Anders Arthur Bentsen, f. 22.06.1895 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1918.

                    iii.   Bent Martin August Bentsen, f. 15.08.1900 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1932.

                    iv.   Oskar Emanuel Bentsen, f. 09.09.1905 i Søndeled, Aust-Agder, d. 1933.

 

217.  Aasuld Isaksen Monrad I. Lyngør, f. 14.02.1844 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1926, yrke sjømann, fraktemann, senere losgutt.  Gift 25.08.1876 i Dypvåg kirke,33 med Tellevine Helene Henriksdtr. Steinrøysa, f. 01.09.1857 i Lyngør, Aust-Agder,16 (datter av Henrik Olsen Steinrøysa - Lyngør [1826 - 1920] og Johanne Oline Tellevsdtr. [1830 - 1869]), d. 1882.

                             Barn:

           526.     i.   Isak Ingval Monrad f. 16.04.1877.

                     ii.   Helga Johanne Monrad, f. 13.09.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1879.

           527.   iii.   Henrik Johan Monrad f. 21.04.1880.

 

218.  Nicoline Elise Isaksdtr. Monrad, f. 08.07.1847 i Lyngør, Aust-Agder,16 yrke hønseavl.  Gift 1868, med Gjerulv Henriksen, Vadstø, f. 18.08.1843 i Holt, Aust-Agder (sønn av Henrik Trondsen Vadstø [1806 -     ] og Gunborg Gjerulvsdtr. Vadstø [1806 -     ]), yrke skipstømmermann/maler.

                             Barn:

                      i.   Ida Marie Henriksen, f. 1872 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                     ii.   Gunborg Magdalene Henriksen, f. 21.01.1875 i Holt, Aust-Agder.

                    iii.   Isak Joakim Monrad Henriksen, f. 05.06.1883.66

           528.   iv.   Henrik Joakim Henriksen f. 19.02.1886.

           529.    v.   Gudrun Elisabet Henriksen f. 07.03.1891.

 

219.  Tomine Olsdtr. Åkvåg, f. 1851 i Søndeled, Aust-Agder, d. 20.11.1909.  Hun giftet seg med Thor Christian Christensen Støle, f. 29.01.1851 i Holt, Aust-Agder,[72] (sønn av Christen Torvildsen Hofsdal [1815 - 1903] og Anne Olsdtr. Støle [1818 - 1864]), d. 16.11.1928, yrke gaardbruker og skibsreder.[73]

                             Barn:

           530.     i.   Ole Antonius Thorsen Åkvåg f. 13.05.1883.

           531.    ii.   Anne Emilie Torsdtr. Aakvaag f. 22.07.1885.

 

220.  Ingeborg Olsdtr. Åkvåg, f. 1858, d. 01.10.1931.  Hun giftet seg med Kristen Bernt Kristensen, f. 1844 i Vest-Agder, d. 12.05.1925.

                             Barn:

           532.     i.   Anne Kristensen f. 1879.

                     ii.   Emilie Kristensen, f. 1881.

                    iii.   Ole Kristensen, f. 1885.

                    iv.   Kristian Bent Kristensen, f. 1889.

                     v.   Karsten Emanuel Kristensen, f. 1891, d. ung.

                    vi.   Gerda Serine Alette Kristensen, f. 1893.

                   vii.   Ingeborg Kaspara Kristensen, f. 1896.

                  viii.   Aasvald Toresius Kristensen, f. 1898, d. ung.

                    ix.   Borghild Ovidie Kristensen, f. 1900.  Hun giftet seg med Gustav Stålesen, f. 1894 i Vegusdal, Aust-Agder.

 

221.  Marthe Olsdtr. I. Lyngør, f. 14.08.1822 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1905.  Gift 04.03.1847 i Dypvåg, Aust-Agder,24 med Gunder Hansen Steinsøya - I. Lyngør, f. 01.07.1819 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Hans Andersen Stokke - Steinsøya - In. Lyngør [1786 - 1857] og Maren Gundersdtr. [1785 - 1855]), d. 1907, yrke los.

                             Barn:

           533.     i.   Hans Nikolai Gundersen Lyngør f. 30.11.1847.

                     ii.   Ole Gundersen Lyngør, f. 11.09.1849 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1863.

                    iii.   Marie Gundersdtr. Lyngør, f. 22.10.1851 i Lyngør, Aust-Agder.16   Gift 02.12.1875, med ... Lindberg, f. 04.04.1849, yrke sjømann.

                    iv.   Berthe Marie Gundersdtr. Lyngør, f. 04.09.1854 i Lyngør, Aust-Agder.16

           534.    v.   Nicoline Matilde Gundersen, Lyngør f. 25.10.1857.

                    vi.   Gunder Martinius Gundersen Lyngør, f. 24.10.1860 i Lyngør, Aust-Agder.32

                   vii.   Anne Gundersdtr. Lyngør, f. 10.03.1863 i Lyngør, Aust-Agder.32

 

222.  Christine Cecilie Olsdtr. I. Lyngør, f. 08.04.1824 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1899.  Gift 21.12.1847 i Dypvåg kirke,16 med Jens Jørgen Hübertz, f. 29.07.1822 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Jørgen Engelbret Hubert Y. Lyngør [1771 - 1850] og Serine Marie Christensdtr. Dal [1777 - 1861]), d. 1883, yrke los.

                             Barn:

           535.     i.   Cecilie Marie Hübertz f. 27.03.1849.

                     ii.   Jørgen Engebreth Hübertz, f. 02.11.1851 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1873, yrke jungmann.

                    iii.   Jens Christian Hübertz, f. 1869.

 

223.  Nils Olsen I. Lyngør, f. 04.01.1835 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 12.10.1923.  Gift 12.01.1865, med Theresie Elise Nilsdtr., f. 02.10.1841 i Lyngør, Aust-Agder,12 (datter av Nils Nilsen I. Lyngør [1799 - 1857] og Marte Halvorsdtr. Nipe [1801 - 1872]), d. 17.07.1925.

                             Barn:

                      i.   Birte Marie Nilsdtr. Lyngør, f. 03.11.1867 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1875.

                     ii.   Hanna Matilde Nilsdtr. I. Lyngør, f. 24.08.1871 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1894.  Gift 12.10.1893 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Anton Aaselius Olsen, f. 01.11.1867 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Ole Pedersen Apallen [1821 - 1890] og Aase Marie Andersdtr. Ulevåg [1825 - 1905]), d. 04.10.1951 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke skipsfører.

                    iii.   Nikoline Johanne Nilsdtr. Lyngør, f. 09.12.1873 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1874.

           536.   iv.   Ole Olsen, Lyngør f. 12.07.1875.

           537.    v.   Nils Olsen I. Lyngør f. 13.12.1877.

 

224.  Oline Birgitte Marie Olsdtr. I. Lyngør, f. 20.03.1838 i Lyngør, Aust-Agder.12   Gift 1865, med Ole Edvard Åsuldsen Skattebunes, f. 10.11.1839 i Apallen, Dypvåg, Aust-Agder,12 (sønn av Åsuld Olsen Skattebunes [1811 - 1850] og Johanne Evensdtr. Apallen [1808 - 1881]), d. 15.04.1880, yrke skipsfører.

                             Barn:

           538.     i.   Johanne Annette Åsuldsen f. 16.09.1867.

           539.    ii.   Ole Nicolai Åsuldsen f. 03.10.1869.

           540.   iii.   Osuld Olaf Aasuldsen f. 03.10.1869.

           541.   iv.   Edvard Bertinius Aasuldsen f. 16.11.1871.

                     v.   Berte Marie Åsuldsen, f. 09.10.1874 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.33   Gift 09.06.1926 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Hans Andreas Johnsen, f. 08.02.1859 i Holt, Aust-Agder (sønn av John Samuelsen Goderstad [1830 -     ] og Ane Johana Hansdtr. [1824 -     ]), yrke landpostbud.

           542.   vi.   Even Adolf Åsuldsen f. 21.10.1876.

                   vii.   Aase Kristine Aasuldsen, f. 07.01.1879 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.33

 

225.  Marte Marie Nielsen Lyngør, f. 26.04.1841 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 17.02.1919.  Gift 06.12.1861 i Dypvåg kirke,32 med Bernt Andersen Y. Lyngør, f. 10.12.1829 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Anders Jørgen Berntsen Y. Lyngør [1805 - 1887] og Kirsten Jonsdtr. Ø. Askerøya [1806 - 1864]), d. 22.01.1909.

                             Barn:

                      i.   Jon Andersen Lyngør, f. 17.08.1862 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 03.06.1933 i Lyngør, Aust-Agder,50 yrke kjøpmann på Lyngørsida.

           543.    ii.   Karen Marie Berntsdtr. Lyngør f. 02.08.1864.

           544.   iii.   Ole Andersen Yt. Lyngør f. 11.07.1866.

                    iv.   Anders Jørgen Andersen, f. 08.11.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1895.

                     v.   Bernt Martinius Andersen Lyngør, f. 11.08.1872 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1873.

           545.   vi.   Bertha Marie Andersen f. 15.06.1876.

           546.  vii.   Bernt Martinius Andersen Yt. Lyngør f. 07.08.1878.

           547. viii.   Kirsten Anette Andersen f. 28.11.1880.

 

226.  Ingeborg Serine Nilsdtr. I. Lyngør, f. 18.10.1826 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1905.  Gift 08.12.1854 i Dypvåg kirke,16 med Hans Andreas Hansen Lyngør, f. 25.08.1826 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Hans Andersen Stokke - Steinsøya - In. Lyngør [1786 - 1857] og Maren Gundersdtr. [1785 - 1855]), d. 29.09.1884, yrke los.

                             Barn:

           548.     i.   Hans Olaves Hansen f. 27.07.1855.

           549.    ii.   Maren Amalie Hansdtr. f. 31.05.1859.

           550.   iii.   Nils Hansen, Skattebunes f. 15.12.1862.

 

227.  Nicoline Martine Nilsdtr. I. Lyngør, f. 05.02.1830 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1900.  Gift 02.01.1851 i Dypvåg kirke,16 med Peder Elling Torsen I. Lyngør, f. 24.07.1834 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Tor Nilsen Gjeving - I. Lyngør [1786 - 1873] og Karen Marie Jensdtr. Y. Lyngør [1780 - 1866]), d. 1916, yrke skipsfører.

                             Barn:

           551.     i.   Nils Pedersen I. Lyngør f. 08.09.1851.

           552.    ii.   Toresius Pedersen I. Lyngør f. 12.11.1854.

           553.   iii.   Karen Marie Pedersdtr. Lyngør f. 01.09.1858.

                    iv.   Nils Martin Pedersen Lyngør, f. 01.12.1860 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     v.   Marta Pedersen Lyngør, f. 07.05.1863 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    vi.   Peder Nikolai Pedersen, f. 12.10.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1954.  Han giftet seg med Inga Theresie Løvdal, f. 10.01.1885,13 (datter av Aslak Teodor Larsen Løvdal [1852 - 1935] og Ingeborg Serine Larsdtr. Nipe [1846 - 1902]), d. 1959.

           554.  vii.   Aaselie Theresie Pedersdtr. Lyngør f. 18.11.1868.

                  viii.   Hanna Antonette Pedersdtr. Lyngør, f. 27.06.1871 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1873.

           555.   ix.   Nils Gunleik Pedersen f. 07.11.1875.

 

228.  Nils Gunlek Nilsen I. Lyngør, f. 13.06.1831 i Lyngør, Aust-Agder, d. 02.09.1870 (på sjøen), yrke skipsfører.  Gift 27.02.1860, med Johanne Randine (Hanna) Irgens, f. 19.05.1827 i Kragerø, Telemark (datter av Johannes Irgens [1793 - 1837] og Randi Eriksdtr. Gundersen Ørvik [     - 1878]), d. 1873 i Brunlanes, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Marta Nielsen Lyngør, f. 13.12.1860 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     ii.   Randa Johanne Nilsdtr. Lyngør, f. 18.01.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1869.

 

229.  Ingeborg Helene Nielsdtr. I. Lyngør, f. 10.12.1833,7,12 d. 1889.  Gift 04.06.1866, med Ole Eriksen Lyngør, f. 05.02.1823 (sønn av Erik Eriksen Lyngør og Kirsten Olsdtr. Nipesund), d. 1902, yrke skipsfører.

                             Barn:

           556.     i.   Erik Eriksen f. 16.11.1866.

                     ii.   Julie Eriksdtr. Lyngør, f. 11.07.1869 i Lyngør, Aust-Agder.32

           557.   iii.   Kristine Elvine Eriksen f. 13.08.1871.

                    iv.   Marta Eriksdtr. Lyngør, f. 24.11.1873 i Lyngør, Aust-Agder.33

                     v.   Nils Eriksen Lyngør, f. 14.02.1876 i Lyngør, Aust-Agder.33

           558.   vi.   Nelly Randine Eriksen Lyngør f. 13.03.1879.

 

230.  Hanna Emilie Nilsdtr. I. Lyngør, f. 29.04.1837, d. 1868.  Gift 22.01.1857, med Anton Christensen Risør - Lyngør, f. 11.09.1834, d. 17.12.1868.

                             Barn:

                      i.   Martha Antonsdtr., f. 11.09.1858.

                     ii.   Anne Antonsdtr., f. 24.05.1860.

                    iii.   Niels Antonsen, f. 02.05.1862.

                    iv.   Kristen Antonsen, f. 25.12.1864.

 

231.  Theresie Elise Nilsdtr. (Se ekteskap til nummer 223.)

 

232.  Thorborg Andrea Mikkelsdtr. (Se ekteskap til nummer 128.)

 

233.  Marthe Mikkelsdtr. Lyngør, f. 21.06.1837 i Lyngør, Aust-Agder.12   Hun giftet seg med Erik Johannessen Yt. Lyngør, f. 1828 i Bergen, Hordaland (sønn av Johannes Andersen Sandviken), d. i seilmaker.

                             Barn:

           559.     i.   Jørgine Johannessen f. 03.06.1866.

           560.    ii.   Martin Eriksen, Lyngør f. 11.08.1867.

           561.   iii.   Johan Eriksen Lyngør f. 06.11.1869.

           562.   iv.   Erik Mathias Johannessen Narestø f. 29.10.1872.

           563.    v.   Helene Christine Eriksdtr. f. 25.08.1876.

 

234.  Einar Mikkelsen Lyngør (Se ekteskap til nummer 211.)

 

235.  Cecilie Mikkelsdtr. Lyngør, f. 24.01.1844 i Lyngør, Aust-Agder.16   Gift 26.12.1869 i Dypvåg, Aust-Agder,7 med Gabriel Jakobsen Rasvaag, f. 30.09.1841 i Hidra, Flekkefjord, Vest-Agder (sønn av Jakob Halvorsen Vaulevik - Rasvåg [1799 - 1876] og Olene Birgitte Gabrielsdtr. Dåstøl [1812 - 1875]), d. 15.10.1930 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

           564.     i.   Otilde Bergitte Jakobsen Rasvaag f. 17.10.1872.

                     ii.   Mikael Karl Rasvaag, f. 21.08.1874 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1906.

                    iii.   Jakob Rasvaag, f. 06.09.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1884.

 

236.  Jens Hansen Bråten, f. 1852, d. 10.02.1894 i Bråten, Grimsland, yrke skomaker.  Gift 20.06.1879, med Kirstine Olsdtr. Barmen, f. 26.07.1856 (datter av Ole Halvorsøn Barmen [1816 - 1882] og Alis Christensdtr. Røyseland [1830 - 1891]), d. 10.04.1946.

                             Barn:

           565.     i.   Hans Kristian Jensen Grimsland f. 06.05.1880.

                     ii.   Alis Jensen Grimsland, f. 1881, emigrert til USA.

                    iii.   Torborg Jensen Grimsland, f. 1884, emigrert til USA.

                    iv.   Ole Jensen Grimsland, f. 1887, emigrert til USA.

           566.    v.   Karl Hartvig Grimsland f. 13.09.1889.

                    vi.   Engbret Jensen Grimsland, f. 1891.  Han giftet seg med Valborg Sandstrøm, f. 17.04.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Carl Oscar Sandstrøm [1845 - 1914] og Ingeborg Margrete Olsdtr. [1858 - 1945]).

 

237.  Karen Elise Hansen Gjeving, f. 1854, d. 1906.  Gift 1877, med Gregert Anton Olsen Gjeving, f. 16.03.1856 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,4,16 (sønn av Ole Olsen Gjeving [1807 - 1892] og Amborg Kirstine Henriksdtr. Løvdal [1814 - 1888]), d. 1906, yrke tømmermann og gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Hans Olsen Gjeving, f. 07.11.1878 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 1878.

                     ii.   Ole Albert Olsen Gjeving, f. 17.10.1886 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.33

                    iii.   Hans Karsten Olsen, f. 04.02.1889 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 20.09.1910 (druknet i en brønn).

                    iv.   Gerda Elisabeth Olsen, f. 20.11.1891 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1891.

                     v.   Gerda Elise Olsen, f. 15.06.1895 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1896.

 

238.  Kristen Olsøn Åkvåg, f. 1823, d. 21.04.1889, yrke skipsfører/reder.  Gift 1848, med Aashild Johanne Pedersdtr. Åkvåg, f. 1828 (datter av Peder Jonsen Åkvåg [1801 -     ] og Mette Margrete Nilsdtr. [1799 - 1882]), d. 02.11.1911.

                             Barn:

           567.     i.   Ingeborg Aline Kristensdtr. Sandnes f. 04.01.1850.

           568.    ii.   Marie Magdalene Kristensdtr. Sandnes f. 07.05.1852.

           569.   iii.   Ole Kristensen Sandnes f. 03.08.1854.

           570.   iv.   Peder Kristensen Gloppekjær f. 31.01.1857.

                     v.   Karl Åselius Kristensen Sandnes, f. 11.09.1859 i Søndeled, Aust-Agder, dåp 07.05.1940.  Gift 18.02.1900 i Søndeled kirke,70 med Anne Martine Kristensen Munkevik, f. 13.02.1856 i Søndeled, Aust-Agder,62 (datter av Kristen Kristensen Sjåvaag [1831 - 1919] og Siri Knutsdtr. Munkevik [1822 - 1894]), d. 06.01.1908.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           571.   vi.   Nils Martin Kristensen Sandnes f. 27.05.1862.

           572.  vii.   Theodor Olsen Sandnes f. 17.09.1864.

                  viii.   Hans Jalis Olsen, f. 06.10.1868 i Søndeled, Aust-Agder.

                    ix.   Ida Johanne Olsen, f. 03.02.1871 i Søndeled, Aust-Agder.

 

239.  Inger Olsdtr. Åkvåg, f. 22.08.1825 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder, d. 28.05.1886 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder.  Gift 25.02.1851,11 med Reidar Jørgensen Åkvåg, f. 14.09.1829 i Lindstøl, Søndeled, Aust-Agder (sønn av Jørgen Reiersen Lindstøl [1798 - 1872] og Siri Jensdtr. Nipe [1797 - 1889]), d. 02.12.1900 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

           573.     i.   Ingeborg Reiersdtr. Åkvåg f. 1854.

           574.    ii.   Serine Karoline Reiersdtr. Åkvåg f. 1852.

           575.   iii.   Oline Reiersdtr. Åkvåg f. 28.02.1863.

                    iv.   Torborg Reiersdtr. Åkvåg, f. 1864, d. 18.03.1883.

 

240.  Thorborg Aline Olsdtr., f. 1828 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Fredrik August Sørensen, f. 24.07.1817 i Risør, Aust-Agder (sønn av Søren Christensen, Yt. Lyngør [1760 - 1836] og Kirstine Sørensdtr. Worm [1774 - 1821]), yrke los.

                             Barn:

           576.     i.   Søren Christian Fredriksen f. 15.10.1859.

                     ii.   Ole Emil Fredriksen, f. 1861 i Risør, Aust-Agder.

 

241.  Henrik Olsen Åkvåg, f. 1834, d. 20.06.1881.  Han giftet seg med Dorte Gurine Pedersdtr., f. 1834 (datter av Peder Jonsen Åkvåg [1801 -     ] og Mette Margrete Nilsdtr. [1799 - 1882]), d. 1901.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Aline Olsen, f. 31.03.1862 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder.71   Gift 31.03.1881 i Søndeled, Aust-Agder,69 med Beint Severin Beintsen, f. 23.03.1854 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder (sønn av Beint Jensen Nipe [1806 - 1886] og Ingeborg Gregersdtr. Nautenes [1810 - 1892]), yrke styrmann.

                     ii.   Mette Marie Olsen.  Hun giftet seg med Lars Olsen Sundet.

                    iii.   Ole Olsen Åkvåg, f. 1872.

                    iv.   Peder Olsen Åkvåg, f. 1874.

                     v.   Ada Olsen Åkvåg, f. 1875.

                    vi.   Nilsine Olsen Åkvåg.

                   vii.   Henriette Olsen Åkvåg.

                  viii.   Carsten Olsen Åkvåg, f. 1879.

                    ix.   Henrik Olsen Åkvåg, f. 1882.

 

242.  Halvor Olsøn Åkvåg, f. 1837, d. 1916, yrke skipper.  Gift 1863, med Petra Martine Pedersdtr., f. 1839 (datter av Peder Jonsen Åkvåg [1801 -     ] og Mette Margrete Nilsdtr. [1799 - 1882]), d. 1913.

                             Barn:

           577.     i.   Ingeborg Amalie Halvorsdtr. Åkvåg f. 1862.

           578.    ii.   Mette Margrette Halvorsdtr. Åkvåg f. 1863.

                    iii.   Ole Halvorsen Åkvåg.

           579.   iv.   Hilda Petrine Marie Halvorsdtr. Åkvåg f. 27.11.1874.

           580.    v.   Karine Nilsine Olsen Åkvåg f. 01.12.1876.

                    vi.   Peder Halvorsen Åkvåg, f. 1879.

                   vii.   Tora Halvorsdtr. Åkvåg, f. 1881.

 

243.  Karoline Sofie Kjeldsen, f. 18.11.1835 i Risør, Aust-Agder, d. 10.12.1863.  Gift 27.11.1856 i Dypvåg kirke,16 med Asbjørn Brynjulfsen, Tvedestrand, f. 31.12.1823 i Sandsmark, Bakke sogn (sønn av Brynjulf Johnsen Ytre Sandsmark og Karen Asbjørnsdtr.), yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Brynjulf Carl Brynjulfsen, f. 10.11.1857.

 

244.  Ida Marie Olsen Risøe, f. 23.02.1849 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 02.12.1891.  Gift 14.01.1869 i Dypvåg kirke,32 med Peder Nilsen, f. 05.08.1837 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Christian Nilsen, Tvedestrand [1804 - 1878] og Tarjer Helene Pedersdtr. Eidbo [1806 - 1890]), d. 21.01.1881 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke skipsfører, losoldermann.

                             Barn:

                      i.   Hanna Nilsen, f. 19.04.1870 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke lærerinne.  Gift 21.03.1905 i Tvedestrand, Aust-Agder,67 med Axel Thomas Simonsen, f. 25.10.1871 i Hvaler, Østfold (sønn av Ole Christian Simonsen [1820 - 1882] og Christiane Dorthea Christiansen [1832 - 1918]), d. 1957 i Oslo, yrke skipsreder.

           581.    ii.   Christian P. Nielsen f. 23.09.1872.

           582.   iii.   Olaf Nilsen f. 06.09.1875.

           583.   iv.   Thorgerd Nielsen f. 12.11.1877.

           584.    v.   Hildur Nielsen f. 13.11.1879.

 

245.  Emilie Mathilde Olsen, f. 02.11.1850, d. 13.03.1872.  Gift 25.01.1871, med Elling Nicolai Nielsen, f. 01.10.1845 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Knud Johan Nielsen Ø. Askerøya [1820 - 1901] og Grethe Helene Johnsen [1819 - 1885]), d. 01.02.1927, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke skipsfører.

                             Barn:

           585.     i.   Emilie Mathilde Nielsen f. 04.02.1872.

 

246.  Ole Peder Olsen Risøe, f. 18.10.1858 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1933 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, yrke kjøpmann.  Gift 31.05.1882, med Marie Elisabeth Timm, f. 24.03.1860 (datter av Wilhelm Johan Hans Finsen [1812 - 1875] og Marie Henriette Müller [1824 -     ]), d. 1923.

                             Barn:

           586.     i.   Birger Risøe f. 01.04.1883.

                     ii.   Vilhelm Risøe, f. 25.07.1885 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 1885.

           587.   iii.   Hanna Margit Risøe f. 28.05.1886.

                    iv.   Olaf Trygve Risøe, f. 22.08.1887 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1907, yrke styrmann.

                     v.   Elfrida Risøe, f. 1889.

           588.   vi.   Nicoline Johanne Risøe f. 1891.

                   vii.   Arne Risøe, f. 1893.

 

247.  Anna Linhardine Marie (Dina) Olsen Risøe, f. 20.08.1860 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 14.10.1934.  Gift 15.11.1884 i Dypvåg kirke,33 med Elef Marcussen Askerøya, f. 15.11.1857 i Vestre Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Peder Even Marcussen V. Askerøya [1828 - 1884] og Elen Marie Ellefsdtr. Oksevika [1831 - 1908]), d. 27.07.1923, yrke distriktslege på Toten.

                             Barn:

           589.     i.   Per Eivind Sverre Marcussen f. 25.01.1886.

                     ii.   Harald Marcussen, f. 16.09.1887 i Gjøvik, Oppland, d. 27.12.1944, ugift.

           590.   iii.   Fridtjof Marcussen f. 08.10.1889.

           591.   iv.   Olav Marcussen f. 08.09.1892.

           592.    v.   Torgny Marcussen f. 22.11.1894.

           593.   vi.   Eilif Marcussen f. 03.08.1897.

 

248.  Elling Nicolai Olsen Risøe, f. 18.01.1863, d. 1907, yrke skipsfører.  Gift 1894, med Betzy Julie Laura Hansen, f. 1870 (datter av Julius Hansen og Betzy Laura Rasmussen), d. 1912.

                             Barn:

           594.     i.   Dagny Julie Risøe f. 1895.

                     ii.   Harald Nicolai Risøe, f. 22.12.1896, d. 21.05.1980.  Gift 1925, med Elizabeth Cecilia Williams, f. 1903 (datter av William James Williams og France Therese Wood).

                    iii.   Edith Walborg Risøe, f. 1899.  Gift 1926, med John Reginald Sinclair, f. 1895 i London, England (sønn av Louis Sinclair og Nena de Pass), yrke børsemaker.

           595.   iv.   Solveig Risøe f. 1904.

           596.    v.   Svend Bjarne Holm-Risøe f. 01.06.1904.

 

249.  Johan Petter Waldemar Olsen Risøe, f. 24.05.1865 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1923, yrke skipsfører.  Gift 1905, med Ingeborg Caspersen, f. 09.09.1881 i Kristiania (datter av Christian Oliver Caspersen [1842 -     ] og Maren Hansen [1842 -     ]).

                             Barn:

           597.     i.   Dagfrid Ingeborg Risøe f. 09.09.1906.

           598.    ii.   Amborg Johanna Risøe f. 05.04.1908.

           599.   iii.   Marit Risøe f. 06.04.1911.

 

250.  Georg Ludvig Rode, f. 29.03.1870 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,[74],32 d. 29.12.1943, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 14.02.1912 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Alette Evine Jensen, f. 22.05.1884 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Peder Gunder Jensen Eidbo [1840 - 1913] og Thorborg Marlene Pedersdtr. Hansen [1849 - 1923]), d. 09.09.1968, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

           600.     i.   Per Torolf Friederieck Rode [adoptert] f. 15.11.1916.

 

251.  Hanna Emilie Olsen Risøe, f. 29.10.1872 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33,4 d. 10.12.1957.  Gift 1897 i New York, USA, med Knud Bjørn Marcussen, f. 22.10.1873 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Lars Andreas Marcussen Askerøya [1844 - 1917] og Anna Einersen [1847 - 1923]), d. 02.12.1937.

                             Barn:

           601.     i.   Anna Margareth Marcussen f. 05.03.1898.

           602.    ii.   Emanuel Marcussen f. 06.05.1900.

           603.   iii.   Dagny Harriet Marcussen f. 09.11.1911.

 

252.  Agnes Helga Risøe, f. 12.12.1876 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1939.  Gift 04.11.1904 i Dypvåg kirke,34 med Niels Sophus Pedersen, f. 27.03.1876 i Laget, Holt, Aust-Agder (sønn av Peder Pedersen Laget - Risør [1843 -     ] og Sofie Amalie Hansen [1853 -     ]), d. 1939, yrke skipsfører.

                             Barn:

           604.     i.   Eigil Rode f. 13.06.1907.

                     ii.   Per Olav Persen, f. 12.09.1908.

                    iii.   Niels Arne Persen, f. 08.11.1910 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 17.02.1972 i Grimstad, Aust-Agder.

                    iv.   Georg Rode Persen, f. 28.03.1921 i Risør, Aust-Agder,[75] d. 12.05.1989 i Oslo.  Han giftet seg med Grethe Elisabeth, f. 05.04.1923, d. 21.01.1993 i Oslo.

 

253.  Anders Risøe, f. 29.06.1879, d. 01.01.1969 i Oslo, yrke skipsinspektør.  Gift 1911, med Dorothea Schjelderup, f. 16.09.1881 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Kristian Vilhelm Koren Schjelderup [1853 - 1913] og Henriette Nicoline Hassel [1855 - 1922]), d. 05.01.1963 i Oslo.

                             Barn:

           605.     i.   Vilhelm Schjelderup Risøe f. 1912.

                     ii.   Hendy Hassel Risøe, f. 1914 i Kristiansand, Vest-Agder.

                    iii.   Olaf Nicolai Risøe, f. 1922 i Perrang.

 

254.  Marie Charitte Rode Risøe, f. 07.04.1885 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.33   Hun giftet seg med Arnt Bastian Paulsen, f. 18.02.1875 i Kristiania (sønn av Hans Arnt Hartvig Paulsen [1832 - 1914] og Frederikke Adolphine Timm [1845 - 1935]), d. 1951.

                             Barn:

                      i.   Hellen Paulsen, f. 22.02.1919 i Østre Aker, Akershus.

                     ii.   Ester Paulsen, f. 26.09.1920 i Østre Aker, Akershus.

                    iii.   Charita ("Kari") Paulsen, f. 26.03.1922 i Østre Aker, Akershus.

                    iv.   Hans Arnt Hartvig Paulsen, f. 1923, d. 1924.

                     v.   Lilli Agnes Paulsen, f. 1925.

                    vi.   Hans Hartvig Paulsen, f. 1931.

 

255.  Nicoline Christine Carl, f. 11.09.1843 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1925.  Gift 29.12.1867, med Harald Teodor Petersen, f. 23.06.1839 i København, Danmark (sønn av Johan Henrik Petersen og Mette Marie Elisabeth Dorthea Bjerregaard), d. 1918 i København, Danmark, yrke arkitekt.

                             Barn:

                      i.   Helga Marie Petersen, f. 1870, d. 1945 i København, Danmark.  Gift 1898, med Theodor Harke Petersen, f. 1860 i Fredericia, Danmark,4 (sønn av Johan Petersen og Sophie Harksen), d. 1942 i København, Danmark.

           606.    ii.   Adolf Johan Linhard (Petersen) Helmfeldt f. 1874.

           607.   iii.   Harald Martin Petersen f. 1877.

           608.   iv.   Ingeborg Margrethe (Petersen) Helmfeldt f. 01.12.1881.

                     v.   Ellen Martha (Petersen) Helmfeldt, f. 1883.  Gift 1931, med Royal Rex Keely, f. i Kansas, USA.  De ble skilt i 1939.

 

256.  Adolf Peder Antonius Carl, f. 15.03.1848, d. 1908 i København, Danmark, yrke skipsreder og grosserer i København.4   (1) Gift 1875, med Marie Kaufmann Bendix, f. 16.10.1853 (datter av Herman V. Kaufmann og Karen Marie Strøm), d. 1890.  (2) Gift 1892, med Carrie Fannie Nielsen, f. 1866 (datter av Jens Christian Nielsen og Frances Bell), d. 1897.  (3) Gift 1900, med Ellie Mary Normann, f. 1873 (datter av Axel Normann og Ingeborg Harriet Stegmann).

                             Barn med Marie Kaufmann Bendix:

           609.     i.   Karen Marie Julie Carl f. 1878.

           610.    ii.   Poul Linhard Carl f. 1879.

           611.   iii.   Julie Martha Sophie Carl f. 1884.

                             Barn med Carrie Fannie Nielsen:

           612.   iv.   Sylvia Frances Carl f. 1893.

           613.    v.   Harald Fredrik Christian Carl f. 1896.

                             Barn med Ellie Mary Normann:

                    vi.   Adolf Normann Carl, f. 1901.

 

257.  Augusta Otilie Helga Carl, f. 03.05.1853, d. 1916.  Gift 24.06.1880, med Otto Frederick Krebs, f. 1838 i Ringsted på Sjælland, Danmark,4 (sønn av Johan Henrik Klingberg Krebs og Marie Margrethe Louise Lorentzen), d. 1913, yrke skipsbygningsingeniør og konsul i København.

                             Barn:

           614.     i.   Fredrik Henry Krebs f. 1881.

           615.    ii.   Martha Marie Krebs f. 1882.

                    iii.   Carl Løbnitz Krebs, f. 1884 i Tokyo, Japan, d. 1935 i Danmark, yrke grosserer, direktør i København.  Gift 1917, med Marie Louise Jensen, f. 1886.

           616.   iv.   Adolf Walsh Krebs f. 1886.

           617.    v.   Magna Alvilda Vilhelmine Krebs f. 1887.

 

258.  Lindhardine Marie Carl, f. 08.12.1854, d. 1932 i Frederiksberg, Sjælland, Danmark.  Gift 1886,4 med Valdemar Alexander Edward Victor Andresen, f. 1838 (sønn av Ingvar Andresen og Vilhelmine Charlotte Ross), d. 1918 i Vallerød ved Rungsted, yrke sokneprest.

                             Barn:

                      i.   Emilie Mathilde Andresen, f. 1888.

                     ii.   Martha Marie Andresen, f. 1889, d. 1944.

           618.   iii.   Hans Carl Andresen f. 1891.

                    iv.   Villy Alf Andresen, f. 1896, yrke korrespondent, København.  Gift 1928, med Sigrid Laura Mortensen, f. 1894, yrke telefonistinne.

 

259.  Herman Georg Martinius Carl, f. 05.05.1857, d. 1921 i København, Danmark, yrke skipsfører og skipsreder.  Gift 1886, med Thyra Fredrikke Primon, f. 1858 i København, Danmark (datter av Emil Albert Primon og Dorothy Georgine Fife), d. 1926 i København, Danmark.

                             Barn:

           619.     i.   Hans Primon Carl f. 1887.

                     ii.   Dagmar Clara Carl, f. 1889, d. 1892.

                    iii.   Erik Adolf Carl, f. 1892, d. 1928 i San Diego, California, USA.  Gift 1917, med Mary Alice Fanning, f. 1892.

           620.   iv.   Axel Harald Carl f. 1895.

                     v.   Knud Jørgen Carl, f. 1898, yrke ingeniør i Canada.  Gift 1923, med Agnes Alvine Jensen, f. 1899 i København, Danmark.

 

260.  Anders Bernt Olsen Lyngør, f. 14.09.1855 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1915, yrke kjøpmann og dampskipsekspeditør.  Gift 06.11.1883 i Dypvåg kirke,33 med Julie Smedal, f. 19.12.1856 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Ole Haraldsen Smedal [1822 -     ] og Caroline Olsen [1828 -     ]), d. 10.04.1937.

                             Barn:

           621.     i.   Bernt Arne Lynge f. 09.07.1884.

                     ii.   Olaf Lynge, f. 24.09.1886 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1895.

           622.   iii.   Toralf Holmgard Lynge f. 22.08.1889.

 

261.  Christian Olsen Bernt, f. 18.01.1864 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1932 i Oslo, yrke skibsreder.  Gift 1891, med Agnes Camilla Barth Abrahamsen, f. 09.07.1871 i Kristiansand, Vest-Agder,[76] (datter av Christian Abrahamsen [1841 -     ] og Liva Barth [1845 -     ]), d. 1955 i Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           623.     i.   Bjarne Marius Bernt f. 01.05.1894.

                     ii.   Kristian Linhard Bernt, f. 22.11.1897 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 1899.

           624.   iii.   Sigfried Bernt f. 08.08.1899.

           625.   iv.   Ragnvald Bernt f. 20.02.1901.

           626.    v.   Arvid Christian Bernt f. 29.07.1902.

           627.   vi.   Agnes Bernt f. 28.07.1904.

           628.  vii.   Einar Trygve Bernt f. 22.03.1906.

           629. viii.   Bergliot Marie Bernt f. 23.07.1907.

           630.   ix.   Harald Inge Bernt f. 09.04.1909.

                     x.   Eystein Frithjof Bernt, f. 04.09.1911 i Lyngør, Aust-Agder, d. 30.03.1934 i Oslo, yrke styrmann.

           631.   xi.   Christian Odd Bernt f. 07.12.1912.

 

262.  Ingeborg Margrethe Olsen Bernt, f. 29.10.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 18.06.1958.  Gift 28.11.1889 i Dypvåg kirke,52 med Petter Alesius Hansen, f. 20.09.1859 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Peder Bjørn Hansen, Eidbo [1821 - 1874] og Alette Evine Ellingsdtr. Nielsen [1825 - 1913]), d. 28.02.1933, yrke skipsfører, skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Harald Inge Bjørn-Hansen, f. 29.10.1890,38 d. 16.12.1890, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           632.    ii.   Borghild Marie Bjørn-Hansen f. 07.12.1892.

           633.   iii.   Astrid Bjørn-Hansen f. 23.06.1895.

           634.   iv.   Valborg Bjørn-Hansen f. 04.03.1898.

           635.    v.   Petter Atle Bjørn-Hansen f. 06.11.1902.

                    vi.   Ingeborg Margrethe Bjørn-Hansen, også kjent som Inger-Grethe, f. 04.04.1906 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 11.11.1996, ugift.

           636.  vii.   Bernt Andreas Bjørn-Hansen f. 24.04.1908.

 

263.  Thora Olsen Bernt, Lyngør, f. 13.12.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 14.07.1940 i Oslo, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 30.04.1891, med Haakon Thorvald Hansen, Lyngør, f. 13.07.1864 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Peder Bjørn Hansen, Eidbo [1821 - 1874] og Alette Evine Ellingsdtr. Nielsen [1825 - 1913]), d. 23.09.1929 i Oslo, yrke skipsreder.

                             Barn:

           637.     i.   Arne Bjørn-Hansen f. 14.09.1892.

           638.    ii.   Margot Bjørn-Hansen f. 30.06.1894.

           639.   iii.   Haakon Thorvald Bjørn-Hansen f. 28.04.1897.

           640.   iv.   Frode Bjørn-Hansen f. 12.01.1900.

           641.    v.   Tora Helene Bjørn-Hansen f. 31.12.1902.

                    vi.   Helge Bjørn-Hansen, f. 03.01.1905 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 23.12.1905, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           642.  vii.   Egil Helge Bjørn-Hansen f. 01.12.1906.

                  viii.   Reidalf Bjørn-Hansen, f. 04.12.1909,38 d. 21.01.1927, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           643.   ix.   Per Bjørn-Hansen f. 01.12.1910.

 

264.  Benedicte Marie Olsen Bernt, f. 17.03.1872 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 23.07.1945 i Oslo.  Gift 13.06.1895 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Johan Cappelen Malling, f. 24.08.1865 i Kristiania (sønn av Peter Tidemand Malling [1807 - 1878] og Betsy Wilhelmine Andrea Marie Cappelen [1828 - 1903]), d. 02.04.1910 i Kongsvinger, Hedmark, yrke apoteker.

                             Barn:

                      i.   Johan Cappelen Malling, f. 04.02.1897 i Kongsvinger, Hedmark,[77] d. 24.04.1911.

           644.    ii.   Betsey Marie Cappelen Malling f. 02.12.1899.

           645.   iii.   Valborg Cappelen Malling f. 31.05.1901.

           646.   iv.   Haakon Cappelen Malling f. 08.11.1905.

 

265.  Valborg Anne Olsen Bernt, f. 21.05.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1947.  Gift 28.07.1910 i Dypvåg kirke,34 med Nikolai Milberg, f. 03.07.1860 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Nils Olsen Milberg Y. Borøya [1831 - 1918] og Susanne Amalie Pedersen [1838 - 1888]), d. 26.07.1914 i Østre Bærum, Akershus.

                             Barn:

                      i.   Marie Milberg, f. 19.05.1911 i Kristiania.  Gift 1940, med Erling Nordahl, f. 1909 i Bergen, Hordaland.  De ble skilt.

 

266.  Alf Olsen Bernt, f. 27.12.1879 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 22.05.1943, yrke elektroingeniør.  (1) Han giftet seg med Ingrid Schjelderup, f. 24.06.1879 i Moss, Østfold,4 (datter av Kristian Vilhelm Koren Schjelderup [1853 - 1913] og Henriette Nicoline Hassel [1855 - 1922]), d. 1910 i Gross-Lichterfelde, Berlin, Tyskland.  (2) Han giftet seg med Liv Bang, f. 23.04.1881 i Vestre Aker, Akershus (datter av Anthon Christian Bang [1840 - 1913] og Laura Helene Marie Kaasen [1838 - 1909]).

                             Barn med Ingrid Schjelderup:

           647.     i.   Ingrid Schjelderup Bernt f. 15.09.1910.

 

267.  Edle Gustava Ellingsen, f. 09.11.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 12.03.1940.  Gift 16.01.1890 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Christopher Jensen Yt. Borøya, f. 25.04.1852 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Lauritz Jensen Yt. Borøya [1818 - 1885] og Caroline Mathilde Christophersdtr. Johnsen [1826 - 1862]), d. 07.11.1907, yrke skipsreder, landhandler.

                             Barn:

                      i.   Karoline Mathilde Jensen, f. 30.03.1891 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 20.01.1915, ugift.

                     ii.   Otto Grønvold Jensen, f. 06.10.1892 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 04.02.1917, yrke skipsfører.

           648.   iii.   Augusta Benedicte Jensen f. 22.05.1895.

           649.   iv.   Andrea Jensen f. 29.03.1897.

                     v.   Elna Kristofa Jensen, f. 28.08.1899 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 28.01.1929.  Gift 04.03.1925 i Dypvåg kirke,50 med Erik Selvig, f. 24.09.1897 i Drammen, Buskerud (sønn av Andreas Selvig).

                    vi.   Julie Sofie Jensen Borregaard, f. 17.03.1904, d. 25.01.1968.

 

268.  Inga Margrete Ellingsen, f. 04.11.1860 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1930.  Gift 12.01.1881 i Dypvåg kirke,33 med Knut Gerhard Nielsen Ø. Askerøya - In. Lyngør, f. 03.06.1854 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Knud Johan Nielsen Ø. Askerøya [1820 - 1901] og Grethe Helene Johnsen [1819 - 1885]), d. 1929, yrke skipsfører, senere landhandler.

                             Barn:

           650.     i.   Knud Johan Nielsen f. 15.10.1881.

                     ii.   Emil Julius Nielsen, f. 23.02.1884 i Lyngør, Aust-Agder.33

           651.   iii.   Emil Julius Nielsen f. 26.08.1885.

                    iv.   Anton Edvard Nielsen, f. 01.07.1889 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1919.

                     v.   Agnes Nielsen, f. 28.03.1891 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1913.

                    vi.   Gerhard Ingvald Nielsen, f. 27.06.1893 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 04.11.1962, yrke skipsfører.  Gift 28.02.1942,50 med Agnes Jørgine Hoel, f. 26.12.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Lars Albert Hoel [1859 -     ] og Karen Marie Berntsdtr. Lyngør [1864 - 1940]), d. 18.08.1971 i Lyngør, Aust-Agder.

           652.  vii.   Harald Nielsen f. 09.04.1895.

                  viii.   Hildur Sofie Nielsen, f. 08.10.1900 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 03.11.1975.  Gift 13.10.1945,[78] med Sverre Martinius Larsen, f. 26.07.1888 i Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Syvert Larsen [1860 -     ] og Maren Andrea Pedersdtr. [1862 -     ]), d. 1976 i Kristiansand, Vest-Agder, yrke skipsfører.

                    ix.   Bergljot Nielsen, f. 19.12.1901 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 1914.

           653.    x.   Reidar Nielsen f. 23.08.1904.

 

269.  Emilie Andrea Ellingsen, f. 05.11.1862 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1928 i Oslo.  Gift 08.02.1896 i Kristiania, med Peder Antonius Pettersen, f. 16.04.1849 i Lyngør, Aust-Agder,16 (sønn av Petter Andreas Pettersen Lyngør [1818 - 1893] og Evine Benedikte Jensdtr. Christophersen [1819 - 1905]), d. 1920, yrke skipsfører, disponent.

                             Barn:

           654.     i.   Einar Antonius Pettersen f. 29.11.1898.

           655.    ii.   Alf Pettersen f. 06.04.1900.

                    iii.   Finn Christian Pettersen, f. 31.07.1901 i Kristiania, d. 1924 i Oslo, yrke bokholder.

           656.   iv.   Andreas Emil Pettersen f. 20.08.1902.

                     v.   Gotfred Nicolai Pettersen, f. 08.11.1903 i Kristiania, d. 1923.

           657.   vi.   Richard Pettersen f. 28.05.1906.

 

270.  Edle Gustava Ellingsen (Se ekteskap til nummer 267.)

 

271.  Inga Margrethe Olsen Lyngør, f. 06.12.1861 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1926 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 14.08.1891 i Dypvåg kirke,52 med Tobias Holmesland, f. 30.03.1858 i Farsund, Vest-Agder (sønn av Simon Pedersen Holmesland [1823 -     ] og Maren Sørine Olsen Fuskeland [1822 -     ]), d. 1923 i Arendal, Aust-Agder, yrke lektor.

                             Barn:

                      i.   Signe Marie Holmesland, f. 23.05.1892 i Arendal, Aust-Agder, d. 1922 i Oslo, yrke farmasøyt.

           658.    ii.   Simon Holmesland f. 01.03.1894.

           659.   iii.   Alvhild Margit Holmesland f. 25.10.1895.

                    iv.   Emilie Augusta Holmesland, f. 30.08.1897 i Arendal, Aust-Agder,[79] d. 1897.

                     v.   Thora Ingeborg Holmesland, f. 08.12.1898 i Arendal, Aust-Agder,79 d. 1905.

                    vi.   Johanne Emilie Holmesland, f. 04.02.1901 i Arendal, Aust-Agder,79 d. 1925, yrke lærerinne.

           660.  vii.   Anders Emil Holmesland f. 17.04.1903.

                  viii.   Thoralf Einar Holmesland, f. 1905, d. 1906.

 

272.  Anders Olsen Holm, Lyngør, f. 06.06.1863 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1927, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke dampskipsekspeditør.  Gift 07.04.1909 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Ingeborg Kristine Hansen, f. 13.11.1862 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Peder Bjørn Hansen, Eidbo [1821 - 1874] og Alette Evine Ellingsdtr. Nielsen [1825 - 1913]), d. 1949, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke lærerinne.

                             Barn:

           661.     i.   Svend Bjarne Holm-Risøe [adoptert] f. 01.06.1904.

 

273.  Klara Marie Olsen, f. 18.03.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 05.11.1946.  Gift 06.01.1887 i Dypvåg kirke,52 med Engelbreth Christophersen, f. 05.08.1858 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Bernt Jens Christophersen Lyngør [1823 - 1906] og Edle Martine Pettersen Kilsund [1827 - 1911]), d. 18.05.1954, yrke skipsfører.

                             Barn:

           662.     i.   Eugenie Martine Christophersen f. 09.10.1887.

                     ii.   Betsy Christophersen, f. 24.05.1890 i Lyngør, Aust-Agder.52

           663.   iii.   Emil Christophersen f. 02.07.1891.

                    iv.   Gudrun Christophersen, f. 16.04.1893 i Lyngør, Aust-Agder,52 yrke lærerinne.

           664.    v.   Solveig Christophersen f. 12.06.1897.

           665.   vi.   Trygve Christophersen f. 23.05.1901.

 

274.  Andrea Nicoline Olsen, f. 15.03.1867 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 19.08.1943 i Oslo.  Gift 21.04.1887 i Dypvåg kirke,52 med Jens Andreas Christophersen Lyngør, f. 25.12.1855 i Lyngør, Aust-Agder,16 (sønn av Bernt Jens Christophersen Lyngør [1823 - 1906] og Edle Martine Pettersen Kilsund [1827 - 1911]), d. 12.10.1923, yrke skipsfører.

                             Barn:

           666.     i.   Bernt Christophersen f. 15.01.1888.

           667.    ii.   Margit Christophersen f. 21.12.1889.

           668.   iii.   Kristofer Jens Christophersen f. 24.01.1893.

                    iv.   Asta Christophersen, f. 15.01.1897 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 06.01.1915.

           669.    v.   Ragnar Christophersen f. 30.05.1902.

 

275.  Peder Adolf Olsen Holm, f. 13.02.1871 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 06.12.1949, yrke h.r.advokat.  (1) Gift 26.05.1897, med Caspara Fredrikke Gulbrandsen, f. 1868 i Christiania (datter av Conrad Langaard), d. 1922.  (2) Han giftet seg med Ella Cecilie Nyquist, også kjent som Sissil, f. 10.08.1892 i Kristiania (datter av Anton Emil Nyquist [1845 - 1926] og Anna Augusta Haraldstad [1852 - 1930]).

                             Barn med Caspara Fredrikke Gulbrandsen:

           670.     i.   Ingerid Holmfrid Holm f. 21.01.1898.

                     ii.   Signe Marie Holm, f. 11.12.1900 i Kristiania.

           671.   iii.   Anna Margretha Holm f. 12.02.1901.

                    iv.   Aslaug Holm, f. 11.09.1902 i Nordstrand, Kristiania.  Hun giftet seg med Fredrik Edvardsen, yrke grosserer.  Skilt.

                             Barn med Ella Cecilie Nyquist:

                     v.   Anders Emil Holm, f. 1925, d. 1996, yrke jurist.

                    vi.   Peder Adolf Holm, f. 1926.

           672.  vii.   Conrad Holm f. 02.04.1930.

 

276.  Anne Emilie Margrethe Holm, f. 31.03.1873 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1952.  Gift 24.04.1902 i Dypvåg kirke,34 med Knud Bjørn Jensen Eidbo, f. 27.01.1871 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Jens Martinius Jensen Eidbo [1834 - 1901] og Susanne Einersen [1842 - 1917]), d. 1936 i Oslo, yrke skipsfører og gårdbruker.

                             Barn:

           673.     i.   Jens Magnus Sverre Eidbo f. 11.12.1910.

 

277.  Borghild Olsen Holm, f. 13.05.1877 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 25.04.1960 i Oslo.  Gift 18.05.1905,34 med Knud Johan Nielsen, f. 13.02.1876 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Christopher Nielsen Ø. Askerøya [1847 - 1897] og Anne Marie Christophersen [1849 - 1940]), d. 10.11.1938, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke skipsfører.

                             Barn:

           674.     i.   Alfhild Nielsen f. 12.05.1907.

           675.    ii.   Dagny Gerda Nielsen f. 01.12.1909.

           676.   iii.   Christopher Alexander Nielsen f. 09.09.1911.

                    iv.   Andreas Emil Nielsen, f. 25.10.1913 i Lyngør, Aust-Agder, d. 21.12.1943 i Manila, yrke styrmann.

           677.    v.   Anne Margrethe Nielsen f. 26.10.1915.

 

278.  Aagot Holm, f. 20.07.1879 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 03.02.1964 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 10.12.1904 i Dypvåg kirke,34 med Ole Pedersen, Lyngør, f. 04.02.1876 i Lyngør, Aust-Agder,33 (sønn av Elling Pedersen Laget - Yt. Lyngør [1845 - 1909] og Bendikte Mathilde Berntsen [1849 - 1917]), d. 16.04.1916.

                             Barn:

           678.     i.   Ellen Mathilde Pedersen f. 14.05.1909.

           679.    ii.   Emilie Margrethe Pedersen f. 18.02.1912.

 

279.  Ingeborg Margrethe Johanne Marie Ring, f. 30.06.1864,19 d. 1947 i Oslo.  Gift 1889, med Jens Ludvig Aamundsen, f. 07.09.1858 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Thorvild Aamundsen [1828 - 1914] og Anne Jensdtr. [1832 - 1912]), d. 1932 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Annie Thora Aamundsen, f. 10.04.1890 i Renfrew, Skottland, d. 1909 i København, Danmark.

                     ii.   Fredrik Julius Thorvild Ring Aamundsen, f. 06.01.1892 i Renfrew, Skottland, d. 1916 i København, Danmark.

                    iii.   Carl Nicolai Ring Aamundsen, f. 28.06.1894 i København, Danmark.  Gift 1921, med Birgit Tulinius, f. 1895 i København, Danmark (datter av Thor E. Tulinius og Helga Frich).

           680.   iv.   Kate Margareth Aamundsen f. 09.04.1898.

           681.    v.   Jenny Ingeborg Aamundsen f. 15.01.1901.

           682.   vi.   Torvild Ring Aamundsen f. 19.02.1903.

 

280.  Knut Henrik Anton Henriksen, f. 24.04.1860, d. 23.03.1925, yrke styrmann.  Han giftet seg med Anna Evensen Grimsland, f. 15.04.1878 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder (datter av Even Alfsen Grimsland [1840 - 1884] og Karen Olsdtr. Grimsland [1836 - 1917]), d. 17.09.1939.

                             Barn:

           683.     i.   John Henriksen f. 22.05.1904.

                     ii.   Karen Henriksen, f. 01.12.1906, d. 21.07.1924.

                    iii.   Eivind Henriksen, f. 10.07.1909, d. 13.02.1911.

                    iv.   Elonore Konstanse Henriksen, f. 19.12.1911, d. 22.11.1930.

           684.    v.   Astrid Henriksen f. 17.04.1914.

           685.   vi.   Knut Henrik Anton Henriksen f. 26.08.1917.

                   vii.   Peder Martin Henriksen, f. 14.04.1923, d. 11.06.1924.

 

281.  Anne Helene Olsdtr. Sønningdalen, f. 1843 i Torskeberg, Søndeled, Aust-Agder.  Gift 05.02.1864 i Søndeled, Aust-Agder, med Herman Gjertsen Nes Verk, f. 04.07.1835 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder,27 (sønn av Gjert Hermansen Nes Verk [1806 - 1860] og Sara Hermansdtr. Nes verk [1814 -     ]).

                             Barn:

           686.     i.   Karl Helman Hedlund [adoptert] f. 1886.

 

282.  Ole Nicolai Henriksen Sønningdalen, f. 11.05.1851 i Søndeled, Aust-Agder,[80] d. 26.03.1915, yrke skipsfører.  Gift 25.03.1881 i Søndeled, Aust-Agder,69 med Tomine Jensdtr. Rødshammeren, f. 21.04.1863 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Jens Hansen Nes Verk [1807 - 1900] og Siri Håversdtr. Hagelia [1823 -     ]), d. 02.01.1929.

                             Barn:

           687.     i.   Thomine Henriksen f. 20.06.1882.

           688.    ii.   Jens Severin Henriksen f. 06.04.1884.

           689.   iii.   Olga Hardies Henriksen f. 24.12.1885.

                    iv.   Torvald Nicolay Henriksen, f. 02.11.1889 i Risør, Aust-Agder, d. ung.

           690.    v.   Sverre Odd Henriksen Sonning f. 25.06.1902.

 

283.  Augusta Teresie Henriksdtr., f. 23.02.1862.  Hun giftet seg med Tørris Julius Pedersøn, f. 1863 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører, fisker.

                             Barn:

                      i.   Thomas Carl Pedersen, f. 09.02.1894 i Risør, Aust-Agder, d. 23.07.1974, yrke maskinsjef.  Gift 11.06.1927 i Arendal, Aust-Agder,[81] med Ingrid Alexandra Eriksen, f. 27.07.1895 i Risør, Aust-Agder (datter av Karl Eriksen [1869 - 1959] og Ingeborg Ellingsdtr. Vegusdal [1871 - 1923]), d. 10.02.1964.

 

284.  Benedikte Marie Henriksen, f. 08.03.1855.  Hun giftet seg med Peder Olaves Pedersen Østernes, f. 28.07.1858 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Erik Pedersen Hope [1825 - 1895] og Johanne Jensdtr. Sandnes [1829 - 1898]), d. 1905 (forlis med "Jaran" i Nordsjøen).

                             Barn:

           691.     i.   Jenny Bernhardine Pedersen f. 08.11.1886.

           692.    ii.   Agnes Andrea Theresie Pedersen f. 29.12.1888.

                    iii.   Johanne Elisabeth Pedersen, f. 05.07.1891, bosted i Brooklyn, New York, USA.

           693.   iv.   Petra Marie Pedersen f. 02.01.1894.

           694.    v.   Anne Helfrida Pedersen f. 29.09.1896.

 

285.  Henrik Antonius Henriksen, f. 31.08.1857, d. 1901, yrke seilskute skipper.  Han giftet seg med Konstanse Nilsen, f. 1874, d. 1907.

                             Barn:

           695.     i.   Agvald Bertrand Henriksen f. 06.08.1894.

           696.    ii.   Karl H Henriksen f. 29.02.1896.

           697.   iii.   Andrea (Andy) Theresie Henriksen Bukta f. 03.01.1898.

 

286.  Andrea Teresie Nilsdtr., f. 29.06.1853 i Torskeberg, Søndeled, Aust-Agder.  Gift 26.06.1874 i Søndeled, Aust-Agder, med Halvor Emil Halvorsen, f. 1845 i Laget, Holt, Aust-Agder (sønn av Halvor Pedersen Laget), yrke landhandler.

                             Barn:

                      i.   Henry Halvorsen, f. 09.11.1874 i Holt, Aust-Agder.

 

287.  Martha Maria Tjøstolvsdtr., f. 29.08.1855 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1893.  Gift 1875, med Christen Jensen Steinsøya, f. 30.01.1842 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,4,16 (sønn av Jens Jonsen Steinsøya [1797 - 1858] og Kirsten Olsdtr. Kilsenden [1803 - 1867]), d. 1930, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Jens Johan Jensen, f. 1875, d. liten.

                     ii.   Jenny Kristine Jensen, f. 1878 i Lyngør, Aust-Agder, d. 29.11.1966 i Lyngør, Aust-Agder.

           698.   iii.   Klara Marie Jensen f. 16.12.1880.

                    iv.   Einer Jensen, f. 1882, d. liten.

                     v.   Einer Jensen, f. 12.06.1885 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder, d. 1959 i USA, emigrert til USA.

                    vi.   Kristian Mathias Jensen, f. 1887 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder, d. 22.07.1955 i USA, emigrert til USA.

                   vii.   Dagny Jensen, f. 28.11.1889 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,52 d. 21.04.1977.  Gift 30.05.1931 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Martin Wickmann Knudsen, f. 18.07.1885 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder (sønn av Albert Knudsen Steinsøya [1854 - 1937] og Marie Wikman [1856 - 1942]), d. 15.07.1966 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder, yrke maskinist.

           699. viii.   Ole Severin Jensen f. 15.03.1892.

 

288.  Juliane Marie Einersen Lyngør, f. 12.10.1860 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 26.10.1881 i Dypvåg kirke,33 med Kristen Nicolai Halvorsen, f. 06.01.1852 i Ø. Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Halvor Akselsen Ø. Askerøya [1815 - 1852] og Marte Marie Christensdtr. Gjeving [1820 - 1893]), yrke skipsfører.

                             Barn:

           700.     i.   Halvor Mathias Halvorsen Lyngør f. 28.08.1884.

           701.    ii.   Marie Kristofa Halvorsen f. 01.12.1885.

                    iii.   Anne Halvorsen, f. 01.09.1889 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 11.03.1891.

                    iv.   Harald Halvorsen, f. 22.09.1891 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 26.05.1910 i Kristiania, yrke steinhuggerarbeider.

 

289.  Anne Marthine Salvesen, f. 1852 i Bota i Flosta, Aust-Agder, d. 1875.  Gift 02.08.1873 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Johan Ellingsen Staubø, f. 30.09.1850 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder,18 (sønn av Jon Severin Ellingsen Arnevik [1811 - 1881] og Helene Syversdtr. Garta- Arnevik [1805 - 1887]), d. 1877, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Salve Georg Johansen Staubø, f. 01.03.1874 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1874.

 

290.  Anne Martine Gundersen, f. 03.04.1847.  Gift 09.05.1869 i Arendal, Aust-Agder, med Maurits August Stenersen, f. 09.08.1840 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Stener Tobias Stenersen [1813 - 1861] og Stine Gurine Neskil [1814 -     ]), d. 1881, yrke kjøpmann i Arendal.

                             Barn:

                      i.   Ellen Augusta Stenersen, f. 13.08.1870 i Arendal, Aust-Agder.

                     ii.   Einar Axel Stenersen, f. 12.01.1872 i Arendal, Aust-Agder.

                    iii.   Rigmor Stenersen, f. 05.04.1875 i Arendal, Aust-Agder.

                    iv.   Gudrun Stenersen, f. 20.11.1878 i Arendal, Aust-Agder.

                     v.   Aasta Stenersen, f. 16.06.1880 i Arendal, Aust-Agder.

 

291.  Gunter Oluf Gundersen, f. 21.12.1853 i Arendal, Aust-Agder,[82] yrke skipsfører, d. 1922, yrke navigasjonslærer.  Gift 24.06.1896 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Gina Natalie Gundersdtr. Nipedalen, f. 1872 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Gunder Olsen Nipedal [1831 - 1904] og Ane Torbjørnsdtr. Lyngstøl [1831 - 1907]), d. 1905.

                             Barn:

           702.     i.   Helene Petronelle Gundersen f. 11.12.1896.

                     ii.   Knud Nipedal Gundersen, f. 24.10.1898 i Lyngør, Aust-Agder,52 emigrert til USA.

                    iii.   Gunnar Gundersen, f. 25.08.1900 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,34 emigrert til Venezuela.

           703.   iv.   Anne Gundersen f. 25.06.1902.

           704.    v.   Morten Gundersen f. 03.02.1904.

 

292.  Knudin Helmer Gundersen, f. 09.11.1855 i Arendal, Aust-Agder, d. 02.12.1885, yrke skipsfører.  Gift 1884, med Theresie Susanne Pedersen Staubø, f. 02.11.1860 i Bota i Flosta, Aust-Agder (datter av John Peder Pedersen Staubø [1830 - 1900] og Bergitte Nielsen, Tvedestrand [1836 - 1896]), d. 21.11.1911 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           705.     i.   Hildur Gundersen f. 02.02.1885.

 

293.  Martin Henrik Gundersen, f. 23.12.1858 i Arendal, Aust-Agder, d. 1923, yrke skipsreder.  flyttet til Oslo. Gift 10.09.1891 i Flosta, Aust-Agder,41 med Johanne Birgitte Pedersen, f. 28.02.1869 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av John Peder Pedersen Staubø [1830 - 1900] og Bergitte Nielsen, Tvedestrand [1836 - 1896]), d. 15.11.1953 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Helene Gundersen, f. 27.06.1892 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,[83] d. 26.09.1967 i Oslo.

                     ii.   Knut Scott Gundersen, f. 27.06.1895 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1935.

                    iii.   John Peder Gundersen, f. 03.06.1898 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 13.02.1984 i Oslo.  Han giftet seg med Mary Alvilde Jørgensen, f. 03.03.1904 (datter av Hjalmar Jørgensen [1877 - 1952] og Alfhild Marie Ottesen [1879 - 1940]), d. 08.09.1988 i Oslo.

                    iv.   Helge Gundersen, f. 09.05.1910 i Tvedestrand, Aust-Agder,38,[84] d. 28.11.2000 i Oslo.

 

294.  Helene Petronelle Gundersen, f. 22.05.1866 i Arendal, Aust-Agder, d. 08.02.1936 i Oslo.  Gift 16.04.1890 i Flosta, Aust-Agder,41 med Christian Pedersen Staubo, f. 07.10.1862 i Bota i Flosta, Aust-Agder (sønn av John Peder Pedersen Staubø [1830 - 1900] og Bergitte Nielsen, Tvedestrand [1836 - 1896]), d. 05.11.1951 i Oslo, yrke handelsmann, skipsreder.  Christian: flyttet til Oslo.

                             Barn:

           706.     i.   Knut Helmer Staubo f. 06.03.1891.

           707.    ii.   Grethe Signy Staubo f. 08.03.1892.

           708.   iii.   Birgit Staubo f. 31.07.1894.

           709.   iv.   Rolf Staubo f. 21.08.1896.

           710.    v.   Salve Staubo f. 25.02.1900.

           711.   vi.   Ruth Staubo f. 22.09.1901.

           712.  vii.   John Peder Odd Staubo f. 15.04.1903.

           713. viii.   Margit Staubo f. 18.02.1905.

           714.   ix.   Randi Helene Staubo f. 09.09.1907.

 

295.  Morten Salvesen Staubø - V. Sandøya, f. 13.08.1852 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 13.06.1876, yrke skipsfører.  Gift 26.02.1874 i Dypvåg kirke,33 med Ida Caroline Larsen, f. 05.09.1851 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Søren Andreas Larsen Hagen [1825 - 1895] og Amborg Andrea Clemetsen [1828 - 1902]), d. 1887.

                             Barn:

           715.     i.   Morten Ingvald Salvesen f. 12.08.1875.

 

296.  Teresie Teodore Salvesen, f. 20.09.1854 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 16.10.1918, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 30.04.1875 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Lars Severin Lydersen, f. 19.08.1850 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,18 (sønn av Ole Lydersen d.y. (Lille-Ola) Sundet [1819 - 1901] og Ingeborg Susanne Jensdtr. Kalvesund [1817 - 1894]), d. 29.03.1928, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Severin Torvald Lydersen Sundet, f. 14.05.1876, d. 19.03.1949, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.

           716.    ii.   Othelia Emilie Lydersen f. 13.09.1878.

           717.   iii.   Stian Lydersen f. 27.10.1882.

 

297.  Thomas Salvesen V. Sandøya, f. 30.07.1856 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 yrke skipsfører, reder, d. 1947.  Gift 27.02.1886 i Dypvåg kirke,13 med Anna Olsen Sandøya, f. 02.10.1865 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Carl Andreas Olsen Sandøya [1826 - 1875] og Andrea Marie Olsen [1835 - 1922]), d. 1954.

                             Barn:

           718.     i.   Karl Andreas Salvesen f. 29.12.1886.

                     ii.   Sigrid Birgitte Salvesen, f. 13.03.1889 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1947, ugift.

           719.   iii.   Tora Anette Salvesen f. 27.04.1891.

                    iv.   Hanna Salvesen, f. 12.02.1894 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 12.10.1970 i Oslo.

 

298.  Anton Salvesen Staubø, f. 07.09.1858 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, yrke skipsfører, d. 1939.  (1) Gift 07.04.1881 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Andrea Johanne Emilie Matiasdtr., f. 1859 i Eikeland, Flosta, Aust-Agder (datter av Matias Andreas Andersen Eikeland [1816 - 1878] og Torborg Caroline Jonsdtr. Knudsen [1816 - 1869]), d. 1881.  (2) Gift 30.01.1884 i Dypvåg kirke,33 med Ingeborg Marie Olsen Sandøya, f. 02.10.1858 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Carl Andreas Olsen Sandøya [1826 - 1875] og Andrea Marie Olsen [1835 - 1922]), d. 1929.

                             Barn med Ingeborg Marie Olsen Sandøya:

           720.     i.   Anton Ingebreth Salvesen Staubø f. 16.11.1884.

 

299.  Annie Salvesen, f. 18.04.1862 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1936.  Gift 11.08.1880 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Ludvig Daae Zwilgmeyer, f. 26.08.1855 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Peter Gustav Zwilgmeyer [1813 - 1887] og Margrete Giørwel Daae [1825 - 1887]), d. 21.04.1910 i Kristiania, yrke sogneprest, Dypvåg, antall barn (fam) 12.

                             Barn:

                      i.   Peder Gustav Zwilgmeyer, f. 23.05.1881 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.37

                     ii.   Stian Bernhard Zwilgmeyer, f. 21.08.1882 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.37

           721.   iii.   Bergljot Zwilgmeyer f. 15.05.1884.

           722.   iv.   Ludvig Daae Zwilgmeyer f. 09.03.1886.

           723.    v.   Margrethe Daae Zwilgmeyer f. 11.12.1887.

                    vi.   Frederikke Karoline Zwilgmeyer, f. 25.06.1889, d. 01.05.1971 i Oslo.

           724.  vii.   Frithjof Zwilgmeyer f. 27.07.1891.

           725. viii.   Karl Henrik Zwilgmeyer f. 30.06.1893.

                    ix.   Annie Zwilgmeyer, f. 06.12.1895 i Kopervik, Karmøy, Rogaland, d. 27.10.1944 i Oslo.  Hun giftet seg med Øystein Gjelsvik, f. 13.02.1901 i Kristiania (sønn av Nikolaus M Ø Gjelsvik [1866 -     ] og Eugenie [1874 -     ]), d. 29.09.1992 i Oslo.

                     x.   Johan Peter Berg Zwilgmeyer, f. 11.09.1898 i Sauda i Rogaland, d. 1915.

           726.   xi.   Dagfinn Zwilgmeyer f. 24.12.1900.

 

300.  Bertha Stefana Salvesen, f. 21.02.1867 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 29.11.1952.  Gift 07.12.1899,41 med Thomas Pedersen Thomas, f. 21.11.1861 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Peder Pedersen Staubø [1832 - 1898] og Anne Mathilde Salvesdtr. Staubø [1839 - 1882]), d. 28.07.1936, yrke skipsreder.  Thomas: flyttet til Oslo i 1901.

                             Barn:

           727.     i.   Leif Thomas f. 29.11.1901.

 

301.  Martin Helmer Salvesen, f. 25.08.1872 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 19.05.1943, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke kjøpmann, Staubø.  Gift 21.07.1904,83 med Hildur Gundersen, f. 02.02.1885 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Knudin Helmer Gundersen [1855 - 1885] og Theresie Susanne Pedersen Staubø [1860 - 1911]), d. 03.06.1973, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           728.     i.   Thor Helmer Salvesen f. 05.02.1905.

                     ii.   Stian Salvesen, f. 15.02.1906 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 26.11.1940, gravlagt i Flosta kirkegård.

           729.   iii.   Birgit Salvesen f. 25.06.1907.

                    iv.   Randi Salvesen, f. 19.11.1910 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,[85] d. 25.07.1995 i Evje, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Gunstein Skomedal, f. 03.12.1907 i Åraksbø i Bygland, Aust-Agder (sønn av Ånund Gunsteinsen Skomedal [1881 -     ] og Siri Åsulvsdtr. Bygland [1883 -     ]), d. 04.09.1989 i Evje, Aust-Agder.

                     v.   Torgerd Salvesen, f. 06.05.1914 i Flosta, Aust-Agder, d. 09.12.2010 i Vennesla, Vest-Agder.  Gift 10.06.1939,78 med Fredrik Kristensen, f. 16.10.1901 i Vennesla, Vest-Agder,[86] (sønn av Karl Kristensen [1874 -     ] og Marie [1879 -     ]), d. 11.02.1981 i Kristiansand, Vest-Agder.

 

302.  Peder Jonsen, f. 28.08.1857 i Borås i Flosta, Aust-Agder,23 d. 1950 i Bergen, Hordaland, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Susanne Evensen Ryttervik (datter av Jon Evensen Ryttersvik).

                             Barn:

           730.     i.   Peder Selmer Johnsen f. 30.03.1884.

           731.    ii.   Josef Johnsen f. 18.03.1889.

 

303.  Morten Jonsen Staubø, f. 10.04.1860 i Borås i Flosta, Aust-Agder,23 yrke skipsfører, d. 1947.  Han giftet seg med Karoline Halvorsdtr., f. 12.03.1864 i Rælingen, Lillestrøm, Akershus (datter av Halvor Kristoffersen [1823 -     ] og Maren Hansdtr. [1833 -     ]), d. 1925.

                             Barn:

                      i.   Harald Johnsen, f. 20.05.1888 i Flosta, Aust-Agder, d. ung.

                     ii.   Sverre Matheus Johnsen, f. 13.08.1895 i Fet, Akershus, d. 07.11.1965 i Bergen, Hordaland, yrke skipsfører.  Gift 26.06.1950 i Korskirken, Bergen, med Laura Langset, f. 06.12.1900 i Nesset, Møre og Romsdal (datter av Odin Olsen Langset [1859 -     ] og Marie Kristine [1875 -     ]), d. 14.02.1985 i Bergen, Hordaland.

           732.   iii.   Martha Camilla Johnsen f. 17.09.1897.

           733.   iv.   Frithjof Johnsen f. 12.09.1899.

 

304.  Anton Jonsen Borås, f. 14.08.1862 i Borås i Flosta, Aust-Agder,23 d. 1941.  Han giftet seg med Marie Pettersen, f. 31.07.1866 i Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Clemet Pettersen Bota-Borås [1833 - 1924] og Hanna Benedikte Jørgensdtr. [1837 - 1911]), d. 1954.

                             Barn:

                      i.   Jenny Susanne Johnsen, f. 11.01.1890 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 28.10.1977.

                     ii.   Karl Haakon Bjarne Johnsen, f. 12.05.1892 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 1918, emigrert til USA.

           734.   iii.   Margot Antonie Jonsen f. 01.01.1906.

 

305.  Peder Martin Salvesen Svartnesbu, også kjent som Petter Martin, f. 23.10.1867 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 23.10.1937 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder.  Han giftet seg med Salvine Lovise Gabrielli, f. 26.01.1867 i Risør, Aust-Agder,[87] (datter av Ludvig Gabrielli [1827 -     ] og Berthe Marie Olsdtr. [1829 -     ]), d. 08.01.1941 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           735.     i.   Nina Marie Salvesen f. 16.08.1891.

 

306.  Mathilde Salvesen, f. 06.04.1870 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 14.07.1952 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Nils Andreas Lydersen Sundet, f. 19.08.1859 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Ole Lydersen d.e. (Stor-Ola) Brårvik [1817 - 1901] og Teresie Emilie Torsdtr. Kalvesund [1828 - 1875]), d. 06.10.1913 i Sundet, Flosta, Aust-Agder, yrke skipsfører/reder.

                             Barn:

           736.     i.   Otto Theodor Lydersen f. 29.05.1895.

                     ii.   Nils Georg Lydersen, f. 28.08.1901 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,83 d. 11.01.1907 i Sundet, Flosta, Aust-Agder.

           737.   iii.   Nora Mathilde Lydersen f. 06.03.1903.

                    iv.   Sigurd Martin Lydersen, f. 01.03.1905 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder,83 d. 27.11.1947 i Arendal, Aust-Agder.  Han giftet seg med Else Oppegård, f. 13.08.1918 i Kristiania, d. 08.01.2005, gravlagt i Flosta kirkegård.

           738.    v.   Nils Georg Lydersen f. 04.09.1907.

           739.   vi.   Thora Lydersen f. 06.02.1910.

 

307.  Thomas Pedersen Thomas, f. 21.11.1861 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 28.07.1936, yrke skipsreder.  flyttet til Oslo i 1901. (1) Gift 23.10.1886 i Flosta kirke, Aust-Agder,83 med Karen Nilsdtr. Narestø, f. 25.08.1867 i Narestø, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Nils Christen Olsen Narestø [1815 - 1890] og Dorthe Marie Christiansdtr. Narestø [1831 -     ]), d. 10.11.1898 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  (2) Gift 07.12.1899,41 med Bertha Stefana Salvesen (Se ekteskap til nummer 300).

                             Barn med Karen Nilsdtr. Narestø:

                      i.   Anne Mathilde Thomas, f. 24.07.1887, d. 31.01.1968 i Oslo.  Gift 18.12.1915, med Viktor Frost, f. 26.06.1880 i Mo i Rana, Nordland (sønn av Jonas Frost [1842 -     ] og Anna Henrikke Nilssen [1847 -     ]), d. 13.05.1974 i Asker, Akershus, yrke grosserer.

           740.    ii.   Nils Marius Thomas f. 09.07.1889.

           741.   iii.   Aagot Thomas f. 04.04.1892.

 

308.  Morten Perleff, f. 26.06.1872 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 yrke o.retts-sakfører i Trondheim, d. 1952 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Gift 03.09.1904, med Annie Elisif Dahr, f. 11.10.1877 i Christiania (datter av Haagen Elias Dahr og Anne Nikoline Sørensen).

                             Barn:

                      i.   Elisif Dahr Perleff, f. 18.12.1905 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 11.06.2001 i Oslo.  Gift 01.07.1930 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Trygve Othmann Arnesen, f. 26.10.1904 i Kristiania (sønn av Johan Martin Arnesen [1872 -     ] og Petra Louise [1876 -     ]), d. 21.02.1986 i Oslo.

                     ii.   Eva Dahr Perleff, f. 22.02.1909 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Gift 20.07.1935 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Karl Johan Werner Enderlein, f. 17.12.1907 i Sverige (sønn av Emil Rikard Enderlein [1878 -     ] og Edla Andrie [1885 -     ]).

                    iii.   Arne Friedrich Dahr Perleff, f. 22.02.1909 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 01.08.1984 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                    iv.   Morten Dahr Perleff, f. 27.09.1917 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

 

309.  Thora Hansine Pedersen, f. 29.09.1862 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1946.  Gift 1883, med Nils Chr. Olsen Borø, f. 23.07.1858 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Christopher Nilsen (Olsen) Y. Borøya [1826 - 1886] og Ingeborg Emilie (Milla) Salvesdtr. [1835 - 1908]), d. 1930.

                             Barn:

                      i.   Sigrun Emilie Borø, f. 1885.

           742.    ii.   Andrea Marie Borø f. 06.03.1889.

                    iii.   Kristofa Borø, f. 1891, d. 1891.

                    iv.   Kristoffer Borø, f. 1891, d. 1891.

           743.    v.   Kristoffer Walther Borø f. 02.08.1894.

 

310.  Thorvald Pedersen, f. 04.01.1870 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 yrke skipsreder.  Gift 23.05.1901 i Kristiania, med Caroline Hansine (Lilli) Apenes, f. 02.01.1875 i Glemmen, Fredrikstad, Østfold (datter av Nikolai Endresen Apenes [1833 - 1892] og Betsy Kaspara Øien [1845 -     ]).

                             Barn:

           744.     i.   Jørgen Apenes Dybvaag f. 06.03.1904.

 

311.  Morten Manuel Salvesen, f. 22.09.1867 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 27.02.1957 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke kjøpmann i Arendal.  Gift 12.08.1911 i Trefoldighet kirke, Kristiania,[88] med Harriet Elisabeth Borchsenius Benneche, f. 17.11.1883 i Enebakk, Akershus (datter av Kristian Benneche [1848 -     ] og Claudine Frederikke Rasmussen [1856 -     ]), d. 06.04.1966 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           745.     i.   Else Marie Benneche Salvesen f. 12.08.1912.

                     ii.   Harriet Benneche Salvesen, f. 11.12.1913 i Arendal, Aust-Agder.79

                    iii.   Solveig Bertha Benneche Salvesen, f. 03.06.1918 i Arendal, Aust-Agder.

 

312.  Tilda Pederine Salvesen, f. 14.05.1869 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1963.  Gift 07.09.1888 i Flosta, Aust-Agder,41 med Nils Anton Pedersen Staubo, f. 09.11.1864 i Bota i Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av John Peder Pedersen Staubø [1830 - 1900] og Bergitte Nielsen, Tvedestrand [1836 - 1896]), d. 1948 i Oslo, yrke skipsreder.  Nils: flyttet til Sandefjord, senere til Oslo.

                             Barn:

                      i.   Jon Birger Staubo, f. 1889 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  Han giftet seg med Augusta Langmack, f. 1889.

           746.    ii.   Karl Johan Birger Staubo f. 02.02.1891.

                    iii.   Sverre Staubo, f. 21.04.1893 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 18.04.1895 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.

                    iv.   Synøve Staubo, f. 06.07.1895 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 22.07.1974 i Oslo.

           747.    v.   Bergljot Staubo f. 03.04.1897.

 

313.  Jenny Clementine Salvesen, f. 18.01.1875 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1934.  Gift 17.08.1899 i Flosta, Aust-Agder,41 med Thomas Pedersen Staubo, f. 16.12.1854 i Bota i Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av John Peder Pedersen Staubø [1830 - 1900] og Bergitte Nielsen, Tvedestrand [1836 - 1896]), d. 24.09.1943 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, yrke skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Anna Edle Ingegerd Pedersen, f. 1907, d. 1973.  Hun giftet seg med Lars Nilsen, f. 1901 i Bærum, Akershus.

 

314.  Peder Salvesen Skjeggestø, f. 1843 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1880.  Gift 19.03.1873 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Ingeborg Helene Gundersen, f. 27.12.1852 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Nils Christen Gundersen Gjerdalen [1823 - 1898] og Susanne Martine Pedersdtr. Staubø [1823 - 1909]), d. 1921.

                             Barn:

                      i.   Susanne Martine Pedersdtr. Staubø, f. 28.01.1874 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1888.

           748.    ii.   Salve August Salvesen Skjeggestø f. 15.06.1876.

                    iii.   Petra Helene Salvesen, f. 13.05.1879 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder.37

 

315.  Thor Salvesen Staubø, f. 1846 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 1915.[89]   Gift 18.01.1871 i Flosta, Aust-Agder,23 med Karoline Olsen Flosta, f. 18.10.1849 i Flosta, Aust-Agder,18 (datter av Ole Andreas Jensen Ø. Flosta [1814 - 1881] og Ingeborg Oline Knudsdtr. Borøya [1822 - 1889]), d. 1923.

                             Barn:

                      i.   Anne Marie Thorsdtr. Staubø, f. 25.11.1871 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1944.

                     ii.   Salve Thorsen Staubø, f. 23.09.1873 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1935.

                    iii.   Ole Andreas Thorsen Staubø, f. 20.04.1878 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1888.

                    iv.   Thor Konrad Thorsen Staubø, f. 04.01.1882 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1956.

           749.    v.   Ingeborg Oline Salvesen f. 03.09.1885.

 

316.  Gunder Bertinius Salvesen, f. 30.08.1852 i Flosta, Aust-Agder,23 d. 15.08.1913 i Flosta, Aust-Agder, yrke Lekterfører.  Han giftet seg med Anne Bertine Rasmussen, f. 09.05.1849 i Vanse, Farsund, Vest-Agder,[90] (datter av Rasmus Tobias Kristensen Espeland [1828 -     ] og Anne Tollisdtr. [1824 -     ]).

                             Barn:

           750.     i.   Annie Marie Salvesen f. 18.10.1876.

           751.    ii.   Gunda Andrea Salvesen f. 12.01.1883.

                    iii.   Anna Regine Salvesen, f. 20.07.1885 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,37 d. 1898.

           752.   iv.   Peder Ingvald Salvesen f. 09.08.1887.

 

317.  Ingeborg Helene Gundersen (Se ekteskap til nummer 314.)

 

318.  Gunder Gundersen Tverdal - Gjerdalen, f. 1855 i Flosta, Aust-Agder, d. 1908, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.  (1) Gift 1879, med Gunhild Martine Tjøstolvsdtr. Gjerdalen, f. 26.08.1859 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Tjøstolv Svensen Gjerdalen [1826 - 1865] og Berte Susanne Ånonsdtr. Gjerdalen [1830 - 1889]), d. 1891.  (2) Han giftet seg med Anne Nilsdtr. Gjerdalen, f. 02.09.1862 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Nils Andreas Danielsen Gjerdalen [1821 - 1895] og Johanne Larsdtr. Brårvik [1826 - 1865]), d. 1947, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn med Gunhild Martine Tjøstolvsdtr. Gjerdalen:

                      i.   Karl Bertin Gundersen Gjerdalen, f. 19.10.1879 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.37   Han giftet seg med Frida Renche, f. i USA.

                     ii.   Susanne Martine Gundersen, f. 06.10.1883 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1915.

                    iii.   Nils Kristen Gundersen, f. 12.11.1887 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,41 d. 1906.

                    iv.   Berte Suanne Gundersen, f. 21.06.1890 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.83   Hun giftet seg med Ole Andersen.

                             Barn med Anne Nilsdtr. Gjerdalen:

                     v.   Gunhild Martine Gundersen, f. 11.10.1893 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1965.

                    vi.   Johanne Gundersen, f. 25.08.1895 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.83   Hun giftet seg med Georg Thompson.

                   vii.   Gustav Ansgar Gundersen, f. 02.03.1898 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder.83 d.

           753. viii.   Gudrun Annanda Gundersen f. 12.11.1900.

                    ix.   Nils Anker Gundersen, f. 1902, d. 1995.  Han giftet seg med Anna Fee, f. i Irland.

                     x.   Dagmar Gundersen, f. 28.03.1905 i Flosta, Aust-Agder, d. 02.08.1998 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.

 

319.  Karen Salvine Gundersen, f. 07.09.1857 i Bota i Flosta, Aust-Agder, d. 07.07.1926, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 19.11.1878 i Flosta kirke, Aust-Agder,37 med Peder Pedersen Tverdal, f. 22.10.1854 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Christen Pedersen Tverdal [1827 - 1912] og Susanne Marie Jonsdtr. Tverdal [1823 - 1910]), d. 12.08.1930, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke styrmann, fisker.

                             Barn:

                      i.   Klara Petrea Pedersdtr., f. 15.08.1879 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder.37   Hun giftet seg med Jørgen Larsen, Fredrikstad.

                     ii.   Berte Annie Pedersdtr., f. 09.11.1881 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder.37   Hun giftet seg med Karl Olsen, yrke dansk meierimester.

                    iii.   Kristen Pedersen Tverdal, f. 1883, d. 1903 (forlis).

           754.   iv.   Nils Selmer Pedersen Tverdal f. 12.02.1885.

                     v.   Anne Pedersen, f. 13.11.1886 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,37 emigrert til USA.

                    vi.   John Helmer Pedersen Tverdal, f. 31.08.1888 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,41 d. 1919.

           755.  vii.   Peder Imanuel Pedersen, Tverdal f. 11.04.1890.

                  viii.   Harald Pedersen Tverdal, f. 23.02.1892 i Flosta, Aust-Agder, d. 1919.

           756.   ix.   Susanne Martine Pedersen f. 11.02.1896.

           757.    x.   Sigrid Marie Pedersen Tverdal f. 03.08.1900.

 

320.  Gundine Karoline Gundersen, f. 15.08.1860 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder, d. 16.09.1951 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.  Gift 29.06.1886 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 med Thomas Georg Thorsen, f. 1861 i Halden, Østfold (sønn av Gregert Torsen Brårvik [1824 - 1906] og Grethe Sofie Gabrielsdtr. [1834 - 1880]), d. 1917, yrke skipsfører.

                             Barn:

           758.     i.   Grethe Sofie Thorsen f. 02.05.1887.

                     ii.   Signe Martine Thorsen, f. 29.05.1892 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,83 d. 1893.

           759.   iii.   Thomas Gotfred Thorsen f. 26.08.1897.

           760.   iv.   Signe Marthine Thorsen f. 04.09.1900.

 

321.  Peder Karesius Gundersen, f. 16.03.1864 i Flosta, Aust-Agder, d. 1914 i Cape Town, Sør-Afrika, yrke seilskipsfører.  Gift 26.02.1897 i Dypvåg kirke,52 med Gundine Pederine Araltsen, f. 11.10.1871 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 (datter av Peder Araldsen Staubø [1825 - 1899] og Gunhild Martine Nilsdtr. Narestø [1832 - 1908]), d. 1958.

                             Barn:

           761.     i.   Peder Gustav Krohn Gunnersen f. 08.11.1898.

           762.    ii.   Peder Gotfred Gunnersen f. 26.10.1902.

           763.   iii.   Nils Severin Gunnersen f. 26.10.1902.

           764.   iv.   Elise Gundersen f. 27.08.1905.

           765.    v.   Gunhild Martine Araltsen Gundersen f. 24.12.1908.

 

322.  Karen Åsuldsdtr. Skjeggestø, f. 01.10.1862 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 d. 1937.  Gift 1886, med Peder Berntsen Bota, f. 17.02.1859 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Bernt Pedersen Tverdal [1818 - 1899] og Ane Helene Olsdtr. Gjerdalen [1825 - 1892]), yrke skipsfører, lekterfører, d. 1909.

                             Barn:

           766.     i.   Anne Helene Pedersdtr. Bota f. 29.05.1888.

           767.    ii.   Martha Marie Pedersen f. 09.09.1890.

           768.   iii.   Petra Konstanse Pedersen f. 07.07.1893.

 

323.  Ingeborg Teresie Åsuldsdtr. Skjeggestø, f. 09.08.1866 i Flosta, Aust-Agder,23 d. 1915.  Hun giftet seg med Gunder Peder Nilsen, f. 18.11.1865 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Nils Halvorsen Staubø [1828 - 1899] og Ingeborg Hansdtr. Vatnebu [1833 - 1916]), d. 1957, yrke Fører seilskib.

                             Barn:

           769.     i.   Nils Ingbret Nilsen f. 01.03.1893.

           770.    ii.   Ingrid Nilsen f. 08.09.1894.

           771.   iii.   Aaselie Marie Nilsen f. 01.03.1898.

 

324.  Inger Hanna Halvorsdtr. Sandøya, f. 12.08.1836 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,12 d. 1915.  Gift 15.12.1857 i Dypvåg kirke,32 med Jens Bertinus Jensen Ø. Sandøya, f. 18.05.1831 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,4,12 (sønn av Jens Mikkelsen Ø. Sandøya [1792 - 1830] og Berte Nilsdtr. Ø. Sandøya [1793 - 1872]), d. 03.11.1868, yrke matros, senere konstituert los.

                             Barn:

                      i.   Julius Martin Jensen Ø. Sandøya, f. 03.11.1858 i Østre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.32

                     ii.   Birte Nicoline Jensen Sandøya, f. 28.08.1860 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.32

           772.   iii.   Martine Emilie Jensen f. 03.05.1862.

                    iv.   Halvor Jensen Sandøya, f. 12.04.1864 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1890, ugift.

                     v.   Anne Andrea Jensen Sandøya, f. 27.12.1865 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 ugift.

           773.   vi.   Helma Jensine Jensen Sandøya f. 31.01.1868.

 

325.  Bernt Andreas Nielsen, f. 29.09.1839 i Barbu, Aust-Agder.43   Gift 21.02.1868 i Tromøy, Aust-Agder,[91] med Olivia Christine Svendsdtr., f. 28.08.1839 i Rævesand, Tromøy, Aust-Agder,43 (datter av Svend Olsen Rægevig [1813 - 1892] og Hanna Henriksdtr. [1812 -     ]).

                             Barn:

           774.     i.   Nils Emil Berentsen f. 13.10.1868.

 

326.  August Emil Jensen V. Sandøya, f. 26.10.1852 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 yrke styrmann.  Gift 17.07.1889 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Thilda Olava Olsen, f. 13.10.1857 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Peder Olsen V. Sandøya [1831 - 1866] og Ane Massilie Olsdtr. V. Sandøya [1826 - 1912]).

                             Barn:

                      i.   Peder Adolf Jensen, f. 17.04.1890 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                     ii.   Augenie Jensen, f. 08.06.1892 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iii.   Tordis Jensen, f. 08.06.1892 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iv.   John Fridtjov Jensen, f. 27.08.1893 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                     v.   Anny Ingerta Jensen, f. 07.09.1895 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    vi.   Konstanse Marie Jensen, f. 09.08.1897 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1922, ugift.

                   vii.   Valborg Jensen, f. 19.10.1899 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                  viii.   Anna Marie Jensen, f. 11.03.1902 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    ix.   Dagny Jensen, f. 02.07.1904 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

327.  Ole Nikolai Jensen V. Sandøya - Borøya, f. 08.05.1856 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 yrke skipstømmermann.  Gift 28.12.1880 i Dypvåg kirke,33 med Anne Jensdtr. Borøya, f. 30.09.1856 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Jens Halvorsen Borøya [1822 - 1899] og Elen Johanne Berntsdtr. [1824 - 1908]).

                             Barn:

                      i.   Anne Kirstine Jensen Borøya, f. 14.07.1881 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.33

           775.    ii.   Helma Olsen f. 01.08.1885.

                    iii.   Oleana Jensen, f. 04.09.1887 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iv.   Josef Jensen, f. 22.08.1893 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

 

328.  Harald Martinius Jensen, f. 05.08.1860 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 yrke skipsfører.  Gift 04.04.1905,[92] med Kristine Margrethe Hansen Sperrevigen, f. 01.05.1873 i Kolbjørnsvik, Hisøy, Aust-Agder,[93] (datter av Hans Hansen, Sperrevigen [1828 -     ] og Berthe Marie Guttormsen [1838 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Elleonor Jensen, f. 22.05.1906 i Tvedestrand, Aust-Agder.

           776.    ii.   Harriet Maria Jensen f. 11.05.1909.

 

329.  Nilsine Elise Jensen V. Sandøya, f. 04.01.1870 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1930.  Gift 1895, med Ole Olsen Ø. Sandøya, f. 02.12.1865 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Jens Olsen Ø. Sandøya [1839 - 1888] og Marthe Pedersdtr. V. Askerøya [1842 - 1926]), d. 27.11.1937, yrke skipsfører.[94]

                             Barn:

           777.     i.   Othelie Olsen f. 1895.

           778.    ii.   Jens Mauritz Olsen f. 24.07.1897.

           779.   iii.   Petra Annette Olsen f. 26.12.1898.

                    iv.   Alvhild Olsen, f. 15.04.1904 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1932.

           780.    v.   Julian Fredleif Olsen f. 06.12.1905.

           781.   vi.   Guttorm Peder Valsgård f. 16.06.1907.

                   vii.   Olav Nicolay Olsen, f. 16.07.1909 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 15.06.1986 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 1949, med Aasta Balgaard, f. 25.08.1909 i Verdal, Nord-Trøndelag (datter av Johannes A Balgaard [1870 -     ] og Pauline Elisabeth Holte [1869 - 1910]), d. 23.08.1979 i Tvedestrand, Aust-Agder.

           782. viii.   Bjørn Ragnvald Valsgård f. 12.09.1911.

           783.   ix.   Dagfinn Valsgård f. 29.01.1914.

           784.    x.   Odd Eyolf Rekvig f. 06.07.1916.

 

330.  Anne Dorthea Aanonsen, f. 14.05.1854 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1918.  (1) Gift 19.05.1876, med Torje Torsen Songesaga, f. 18.03.1843 i Holt, Aust-Agder (sønn av Tor Torsteinsen Songesaga - Stea [1813 - 1872] og Maren Tellefsdtr. Røiseland [1823 - 1872]), d. 16.12.1878.  (2) Gift 15.02.1883, med Andreas Evensen Tverdal, f. 06.12.1846 i Flosta, Aust-Agder (sønn av Even Henriksen Bota [1804 - 1868] og Maren Christine Nilsdtr. Tverdal [1815 - 1894]), d. 1921, yrke skipsfører, fisker.

                             Barn med Torje Torsen Songesaga:

                      i.   Thor Torjesen, f. 30.05.1877 i Tvedestrand, Aust-Agder.[95]

                             Barn med Andreas Evensen Tverdal:

                     ii.   Eivind Evensen, f. 27.11.1883 i Flosta, Aust-Agder.

                    iii.   Elisabeth Karoline Evensen, f. 18.09.1885 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1967.  Hun giftet seg med Severin Jensen, f. 25.10.1868 i Vatnebu, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Søren Tybring Jensen Vatnebu [1822 - 1899] og Mette Regine Christensdtr. Brårvik [1829 - 1898]), d. 1958.

                    iv.   Gudrun Emilie Evensen, f. 13.08.1888 i Flosta, Aust-Agder, d. 18.02.1967 i Oslo.

           785.    v.   Knut Evensen f. 05.09.1890.

 

331.  Otta Emilie Aanonsen, f. 10.01.1861 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1950, yrke distriktsjordmor.  Gift 18.11.1893 i Dypvåg kirke,52 med Albert Evensen Grimsland, f. 09.09.1868 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Even Alfsen Grimsland [1840 - 1884] og Karen Olsdtr. Grimsland [1836 - 1917]), d. 1950.

                             Barn:

                      i.   Elisabeth Evensen Grimsland, f. 07.08.1894 i Tvedestrand, Aust-Agder.

           786.    ii.   Emilie Karoline Evensen Grimsland f. 11.07.1899.

 

332.  Guttorm Martinius Aanonsen, f. 03.05.1865 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 1940.  Forhold til Berte Aslaksen, f. 07.09.1859.  Han giftet seg med Maren Kristine Evensen, f. 04.10.1876 i Bota i Flosta, Aust-Agder,37 (datter av Andreas Evensen Tverdal [1846 - 1921] og Gundine Emilie Gundersdtr. Holmesund [1847 - 1881]), d. 1952.

                             Barn med Berte Aslaksen:

                      i.   Guttorm Martinius Guttormsen, f. 16.10.1886 i Tvedestrand, Aust-Agder.67

                             Barn med Maren Kristine Evensen:

           787.    ii.   Gudveig Aanonsen f. 1902.

           788.   iii.   Else Randi Aanonsen f. 1907.

 

333.  Ane Christine Rasmussen, f. 17.04.1858 i Risør, Aust-Agder, d. 1938.  Gift 30.01.1880 i Risør, Aust-Agder, med Christian Christensen, f. 03.03.1848 i Risør, Aust-Agder,20 (sønn av Christen Olsen [1812 -     ] og Anne Maline Bentsdtr. [1815 -     ]), d. 1897, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Anna Marie Christensen, f. 1880 i Risør, Aust-Agder.

           789.    ii.   Ove Magdal Christensen f. 19.02.1882.

           790.   iii.   Maggie Elfrida Christensen f. 16.11.1884.

           791.   iv.   Agathe Kristina Christensen f. 10.09.1887.

                     v.   Judith Aaseline Christensen, f. 16.11.1889 i Risør, Aust-Agder.

           792.   vi.   Astrid Cathrine Christensen f. 06.12.1892.

                   vii.   Judith Elvira Christensen, f. 28.07.1895 i Risør, Aust-Agder, ugift.

 

334.  Emilie Michalia Rasmussen, f. 01.04.1865, d. 11.02.1949.  Gift 09.11.1889 i Risør, Aust-Agder,[96] med Ole Nilsen, f. 1853 i Østerholt, Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Nils Tallaksen).

                             Barn:

                      i.   Emil Nilsen, d. ung.

 

335.  Caroline Kristine Carlsen, f. 10.11.1864 i Risør, Aust-Agder,19 d. 18.01.1941.  Gift 30.09.1886 i Risør, Aust-Agder,64 med Theodor Gabrielsen, f. 20.08.1862 i Spind, Vest-Agder,[97] (sønn av Gabriel Andreas Tønnesen [1823 -     ] og Berte Helene Tobiasdtr. [1830 -     ]), d. 09.05.1913 i Risør, Aust-Agder, yrke baker.

                             Barn:

           793.     i.   Oluf Andreas Gabrielsen f. 1886.

           794.    ii.   Isak Karlsen Gabrielsen f. 28.03.1891.

                    iii.   Bertha Gabrielsen, f. 14.03.1893 i Risør, Aust-Agder.  Gift 12.09.1916,[98] med Oskar Adolf Andreassen, f. 30.09.1890 i Hurum, Buskerud (sønn av Anton Andreassen [1861 -     ] og Janette Sørine [1856 -     ]), d. 30.09.1933.

                    iv.   Anna Nikoline Gabrielsen, f. 20.06.1896 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Frits Kristoffersen, yrke tannlege.

                     v.   Gudrun Gabrielsen, f. 11.12.1898 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Trygve Gullhaug, f. i Drammen, Buskerud.

 

336.  Inga Nicolea Carlsen, f. 25.10.1871 i Risør, Aust-Agder,[99] d. 1960.  Hun giftet seg med Carl Marcussen, f. 28.12.1871 i Risør, Aust-Agder (sønn av Peder Marcussen [1830 -     ] og Anne Kirstine Abrahamsdtr. [1834 -     ]), d. 1940, yrke skipper.

                             Barn:

                      i.   Agnes Nicolea Marcussen, f. 14.07.1903, d. 1979.  Hun giftet seg med Alfred Seland, f. 11.05.1903 (sønn av Tobias Johnsen [1861 -     ] og Clara Konstanse Andersen [1862 -     ]), d. 1960, yrke billedhugger.

                     ii.   Peder Marcussen, f. 23.09.1910, d. 1942,80 (krigsforlis).

 

337.  Bernt Christopher Nielsen, In. Lyngør, f. 28.10.1840 i Lyngør, Aust-Agder,12 d. 1881, yrke styrmann.  Gift 28.03.1865 i Dypvåg, Aust-Agder, med Nicoline Aaselie Hansen, f. 1843 (datter av Nils Peder Hansen, Risør).

                             Barn:

                      i.   Nils Petter Nielsen, f. 03.02.1866 i Lyngør, Aust-Agder.32

                     ii.   Kristiane Nielsen, f. 14.11.1868 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    iii.   Hanna Aaselie Nielsen, f. 10.09.1871 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    iv.   Nilsine Sofie Nielsen, f. 31.12.1874 i Lyngør, Aust-Agder.33

                     v.   Morten Karl Nielsen, f. 30.11.1879 i Lyngør, Aust-Agder.33

 

338.  Christian Nielsen Lyngør, f. 30.08.1846 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1921, yrke skipsfører.  Gift 08.08.1873 i Dypvåg kirke,33 med Olava Emilie Olsdtr. Normannvik, f. 1851 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Ole Henrik Henriksen Normannvik [1818 -     ] og Inge Nilsdtr. Grasåsen [1813 - 1895]), døpt 30.11.1851 i Dypvåg kirke,16 d. 1912.

                             Barn:

           795.     i.   Olga Henrikke Nielsen f. 02.06.1874.

           796.    ii.   Sofie Marie Nielsen f. 15.06.1877.

                    iii.   Nils Nielsen, f. 11.07.1879 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1880.

           797.   iv.   Inga Nilsen f. 08.11.1881.

                     v.   Kristiane Emilie Nielsen, f. 1884.  Gift 1911, med Ingebret Andreas Jacobsen, f. i Brevik, Telemark.

                    vi.   Nils Bernt Nielsen, f. 1886.

                   vii.   Henrik Nielsen, f. 1888.

                  viii.   Otto Nielsen, f. 15.12.1891 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.13

           798.   ix.   Thora Nilsen f. 06.12.1895.

           799.    x.   Thomas Nilsen f. 30.05.1899.

 

339.  Ludvig Nilsen In. Lyngør, f. 08.10.1849 i Lyngør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  (1) Gift 05.02.1875 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Aase Amalie Mikkelsdtr. Normannvik, f. 28.12.1849 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Mikkel Paulsen Normannvik [1818 - 1864] og Aase Gurine Olsdtr. Sanden [1826 - 1899]), d. 1879.  (2) Han giftet seg med Maren Ottilie, f. 1858.

                             Barn med Aase Amalie Mikkelsdtr. Normannvik:

                      i.   Ida Sofie Nielsen, f. 06.02.1876 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. som spebarn.

                     ii.   Ida Sofie Nilsen, f. 08.03.1878 i Lyngør, Aust-Agder.33

                    iii.   Martin Angmal Nielsen, f. 05.11.1879 i Lyngør, Aust-Agder.33

                             Barn med Maren Ottilie:

                    iv.   Nils Olaf Nielsen, f. 31.01.1885 i Lyngør, Aust-Agder.13

 

340.  Bernt Nicolai Nielsen, f. 15.11.1852 i Lyngør, Aust-Agder, yrke privat postbud og færgemand fhv. styrmand.[100]   Gift 20.01.1880 i Dypvåg kirke,33 med Karen Amalie Halvorsdtr. Eikenes, f. 07.09.1860 i Dypvåg, Aust-Agder,4 (datter av Halvor Olsen Eikenes [1826 - 1900] og Helene Halvorsdtr. Reinsfjell [1831 - 1899]).

                             Barn:

           800.     i.   Nelly Sofie Nielsen f. 28.10.1880.

                     ii.   Nils Nielsen, f. 10.11.1882 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. i Australia.

                    iii.   Halvor Nielsen, f. 25.04.1885 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1886.

                    iv.   Ole Hagbart Nielsen, f. 20.12.1888 i Lyngør, Aust-Agder.52

                     v.   Klara Benedikte Nielsen, f. 23.09.1892 i Lyngør, Aust-Agder.52

 

341.  Bendikte Mathilde Berntsen, f. 18.05.1849 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1917.  Gift 12.01.1872, med Elling Pedersen Laget - Yt. Lyngør, f. 04.11.1845,4 (sønn av Ole Pedersen Laget [1818 - 1882] og Eline Amalie (Lisa) Ellingsdtr. Nielsen [1823 - 1911]), d. 20.11.1909, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Halvor Pedersen Lyngør, f. 24.10.1873 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 24.02.1919.  Han giftet seg med Klara Rode Bye, f. i Kristiania.

           801.    ii.   Ole Pedersen, Lyngør f. 04.02.1876.

           802.   iii.   Erling Bernhart Mathias Pedersen f. 27.09.1878.

                    iv.   Peder Nicolay Pedersen Lyngør, f. 31.01.1883 i Lyngør, Aust-Agder.33

           803.    v.   Aline Marie Pedersen f. 27.11.1884.

                    vi.   Elise Amalie Pedersen, f. 01.11.1886 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 04.10.1978 i Risør, Aust-Agder, yrke lærerinne.

                   vii.   Alf Lyngheim Pedersen, f. 15.03.1889, yrke maskinmester.

 

342.  Johanne (Hanna) Bergitte Johnsen, f. 21.09.1862 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,32 d. 13.06.1946.  Gift 07.01.1892 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Simon Viborg Marcussen Ø. Askerøya - Lyngør, f. 09.01.1857 i Ø. Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Lars Tjøstolv Marcussen Ø. Askerøya [1808 - 1893] og Andrea Magdalene Berntsdtr. [1817 - 1883]), d. 15.04.1939, yrke skipsfører, reder.

                             Barn:

                      i.   Johannes Marcussen Lyngør, f. 06.10.1893 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,52 d. 08.04.1977, yrke maskinist, fisker.

                     ii.   Magdalena Marcussen Lyngør, f. 21.01.1897 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,52 d. 21.01.1972.

                    iii.   Amborg Marcussen, f. 15.10.1898 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder.52

           804.   iv.   Lorentz Marcussen Lyngør f. 30.01.1901.

                     v.   Simon Bernhard Marcussen, f. 20.05.1903 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,34 d. 05.04.1921 i Lyngør, Aust-Agder,34 (død ved vådeskudd).

 

343.  Albert Knudsen Steinsøya, f. 11.04.1854 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1937, yrke skipsfører.  Gift 03.10.1879 i Dypvåg kirke,33 med Marie Wikman, f. 20.11.1856 i Risør, Aust-Agder (datter av Johan Martin Wichmann [1824 -     ] og Marte Oline Jensdtr. Steinsøya [1827 - 1915]), d. 1942.

                             Barn:

                      i.   Aline Marie Knudsen, f. 24.06.1880 i Lyngør, Aust-Agder.

                     ii.   Martin Wickmann Knudsen, f. 1883, d. 1884.

                    iii.   Martin Wickmann Knudsen, f. 18.07.1885 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder, d. 15.07.1966 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder, yrke maskinist.  Gift 30.05.1931 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Dagny Jensen, f. 28.11.1889 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Christen Jensen Steinsøya [1842 - 1930] og Martha Maria Tjøstolvsdtr. [1855 - 1893]), d. 21.04.1977.

                    iv.   Anne Mathilde Knudsen, f. 16.05.1888 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder.

           805.    v.   Marta Knudsen f. 08.07.1891.

           806.   vi.   Agnes Karette Knudsen f. 19.10.1893.

 

344.  Benedikte Matilde Ellingsen Lyngør, f. 14.05.1863 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 16.02.1894 i Dypvåg kirke, med Ole Olsen Hødnebø, f. 11.11.1862 i Hødnebø, Søndeled, Aust-Agder (sønn av Ole Olsen Hødnebø [1827 -     ] og Anne Johanne Jansdtr. [1842 - 1921]), yrke styrmann.

                             Barn:

                      i.   Olaf Hødnebø, f. 1894, d. 1894.

                     ii.   Ingeborg Margrete Hødnebø, f. 1896, d. 1915.

 

345.  Johan Schou Abrahamsen, f. 1858, d. 1913, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Mathilde Marie Norberg, f. 1864 i Porsgrunn, Telemark,4 (datter av Gunerius Mathin Norberg [1835 -     ] og Olave Petronelle Olsdtr. [1834 -     ]).

                             Barn:

           807.     i.   Peder Schou Abrahamsen f. 1889.

                     ii.   Johanne Abrahamsen, f. 1892.

                    iii.   Ruth Abrahamsen, f. 1896.

           808.   iv.   Gunnvor Petronelle Abrahamsen f. 1906.

 

346.  Hans Petter Schanke, f. 1848 i Porsgrunn, Telemark,4 d. 1900, yrke skipsfører.  Gift 1877, med Inger Marie Berntsen, f. 11.10.1852 i Porsgrunn, Telemark (datter av Bernt Christian Berntsen Tanum og Anne Kristine Olsdtr.), d. 1918.

                             Barn:

           809.     i.   Karen Helvine Schanke f. 30.05.1878.

           810.    ii.   Anna Kristine Schanke f. 12.05.1880.

           811.   iii.   Hanna Maria Schanke f. 01.09.1882.

           812.   iv.   Knut Johan Schanke f. 24.10.1884.

                     v.   Hanny Sigrid Schanke, f. 26.08.1887 i Porsgrunn, Telemark, d. 1950.  Hun giftet seg med Christ. Ballestad, d. 1930 - 1931.

 

347.  Caroline Marie Schanke, f. 1850, d. 1916.6   Hun giftet seg med Jacob Nilsen, Gvarv, f. 1857, d. 1907, yrke hotelleier.

                             Barn:

                      i.   Caroline Marie Nilsen, f. 1890.

                     ii.   Solveig Nilsen, f. 1893.

 

348.  Hermana Pernille Schanke, f. 1852 i Porsgrunn, Telemark, d. 1937.  Hun giftet seg med Petter Wilhelm Christian Karenius Wright, f. 1839 i Porsgrunn, Telemark, d. 1925, yrke skipsfører, skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Knut Johan Wright, f. 1871, d. 1872.

           813.    ii.   Karen Johanne Wright f. 05.02.1874.

                    iii.   Hanna Sarine Wright, f. 1875 i Porsgrunn, Telemark.

           814.   iv.   Ole Willumsen Wright f. 1878.

                     v.   Maria Wright, f. 1880.  Hun giftet seg med Mathias Larsen, yrke kontorsjef.

           815.   vi.   Knut Johan Schanke Wright f. 26.10.1882.

           816.  vii.   Sigrid Wright f. 1888.

 

349.  Otto Gotfred Schanke, f. 1855, d. 1906.  Han giftet seg med Ingeborg Margrethe Greersen, f. 1860, d. 1939.

                             Barn:

           817.     i.   Georg Halvarddius Schanke f. 1887.

                     ii.   Karen Helvine Schanke, f. 1889.

                    iii.   Knut Johan Schanke, f. 1894.

 

350.  Christiane Birgitte Marie Schanke, f. 1857, d. 1944.  Hun giftet seg med Andreas Ellefsen, Porsgrunn, f. 1852, d. 1899, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Helene Ellefsen, f. 1884.

                     ii.   Knut Johan Ellefsen, f. 1888, d. 1889.

           818.   iii.   Knut Johan Schanke Ellefsen f. 1890.

                    iv.   Andrea Marie Ellefsen, f. 1895.

 

351.  Ole Gundersen Steinsøya, f. 09.08.1847 i Lyngør, Aust-Agder.  Gift 19.02.1878 i Dypvåg kirke,53 med Dorthea Marie Rasmusdtr. Lyngør, f. 20.01.1860 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Rasmus Gundersen, Lyngør [1827 - 1901] og Kirsten Marie Nilsdtr. Lyngør [1835 - 1898]).

                             Barn:

                      i.   Anna Gundersen, f. 18.10.1880 i Lyngør, Aust-Agder.

                     ii.   Gunder Gundersen, f. 15.07.1882 i Lyngør, Aust-Agder.

                    iii.   Peder Gundersen, f. 25.02.1886 i Lyngør, Aust-Agder.

                    iv.   Olanda Gundersen, f. 09.05.1889 i Lyngør, Aust-Agder.

           819.    v.   Ragnvald Gundersen f. 04.06.1894.

 

352.  Karen Marie Gundersdtr., f. 25.09.1850 i Lyngør, Aust-Agder.16   Gift 06.11.1874 i Dypvåg kirke,33 med Nils Bjørn Nilsen In. Lyngør, f. 17.06.1846 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Nils Nilsen Reinsfjell [1804 - 1885] og Berte Jensdtr. Reinsfjell [1804 - 1854]).

                             Barn:

           820.     i.   Anne Evine Nilsen f. 15.07.1875.

           821.    ii.   Bertha Nilsen f. 13.05.1878.

                    iii.   Charles Nilsen, f. 11.08.1882 i Lyngør, Aust-Agder.  Han giftet seg med Dagny Henriksen, f. 30.08.1891 i Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Henrik Adolf Henriksen, Vardvik - Lyngør [1859 - 1938] og Laura Magdalena Halvorsen [1860 - 1933]), d. 11.08.1982 i Oslo.  Skilt.

                    iv.   Nils Karl Nilsen, f. 02.11.1884 i Lyngør, Aust-Agder.33

 

353.  Grethe Kirstine Gundersen, f. 07.11.1860 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 25.01.1886 i Dypvåg kirke,33 med Ole Petter Engebretsen Krabbesund, f. 06.07.1856 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Ingebret Olsøn Krabbesund [1827 - 1886] og Marthe Halvorsdtr. Espevika [1835 - 1905]), yrke skipsfører, bosted (fam) i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           822.     i.   Engebret Engebretsen f. 05.09.1887.

           823.    ii.   Gunnar Nicolai Engebretsen f. 11.02.1891.

           824.   iii.   Olaf Georg Engebretsen f. 25.08.1893.

           825.   iv.   Anne Evine Engebretsen f. 24.05.1895.

           826.    v.   Margit Engebretsen f. 22.06.1897.

           827.   vi.   Inger Susanne Engebretsen f. 03.10.1902.

 

354.  Gundine Halvorsdtr. Normannvik, f. 02.06.1855 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 1940.  Gift 12.08.1876 i Dypvåg kirke,33 med Reinert Knudsen, f. 22.01.1849 i Froland, Aust-Agder,4,[101] (sønn av Knut Reiersen Dalene [1822 -     ] og Gunhild Petersdtr. Bilitt [1814 -     ]), d. 1926, yrke smed.

                             Barn:

           828.     i.   Gustava Knudsen f. 28.06.1877.

                     ii.   Hans Knudsen, f. 1879, d. 1902.

           829.   iii.   Karl Knudsen f. 1883.

                    iv.   Inga Knudsen, f. 1886, d. 1886.

           830.    v.   Inga Knudsen f. 1887.

                    vi.   Joseph Knudsen, f. 1890.

           831.  vii.   Maria Knudsen f. 28.02.1893.

           832. viii.   Ragna Gundine Knudsen f. 1895.

           833.   ix.   Bjarne Knudsen f. 10.04.1899.

 

355.  Helvine Emilie Halvorsdtr. Normannvik, f. 20.11.1857 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.32   Gift 20.01.1884 i Skien, Telemark,10 med Rudolf Vilhelm Hansen, f. 1861 (sønn av Oluf Magnus Hanssen), yrke skomaker.

                             Barn:

                      i.   Johan Alfred Hansen, f. 03.05.1885 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 30.04.1921 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.34

                     ii.   Ragna Emilie Hansen, f. 21.11.1886 i Lyngør, Aust-Agder.52

                    iii.   Halvor Norman Hansen, f. 29.10.1888 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iv.   Anna Helene Hansen, f. 23.09.1890 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.52

                     v.   Ida Oline Hansen, f. 01.10.1892 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    vi.   Tora Benedikte Hansen, f. 12.12.1894 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.52

           834.  vii.   Sofie Olufa Margit Hansen f. 01.05.1897.

                  viii.   Rudolf Vilhelm Hansen, f. 08.01.1900 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 17.03.1945 i Stad, Sogn og Fjordane.  Han giftet seg med Nanna, f. 26.09.1899, d. 08.10.1992.

 

356.  Nils Halvorsen, In. Lyngør - Normannvik, f. 27.10.1860 i Dypvåg, Aust-Agder,4 d. 29.03.1945, yrke skipsfører.  Gift 18.05.1884 i Barbu kirke,[102] med Thora Nilsdtr., f. 16.03.1863 i Havstad, Barbu, Aust-Agder,91 (datter av Nils Thomassen, Hafstad [1832 -     ] og Margrethe Johansdtr. [1831 -     ]), d. 16.12.1951.

                             Barn:

           835.     i.   Margrethe Jørgine Halvorsen f. 09.03.1885.

           836.    ii.   Ingeborg Halvarda Halvorsen f. 19.06.1893.

           837.   iii.   Thora Norgjerd Halvorsen f. 24.01.1903.

 

357.  Tellevine Helene Henriksdtr. Steinrøysa (Se ekteskap til nummer 217.)

 

358.  Teodor Henriksen (Olsen), f. 02.01.1864 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1914, yrke styrmann.  Gift 1891, med Anna Johannesdtr. Lyngør, f. 10.06.1868 i Lyngør, Aust-Agder,32 (datter av Johannes Olson og Anne Nilsdtr. Lyngør [1838 - 1921]).

                             Barn:

                      i.   Herdis Johanne Olsen, f. 25.05.1891 i Lyngør, Aust-Agder.52

                     ii.   Henrik Olaf Olsen, f. 1893.

                    iii.   Ågot Telvina Olsen, f. 21.10.1895 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

359.  Olga Mathilde Olsen, f. 1869, d. 1940.  Hun giftet seg med Mathias Brinch Syrdahl, f. 1864 i Mandal, Vest-Agder, d. 1921, yrke dampskipsfører.

                             Barn:

                      i.   Gretha Syrdahl, f. 1900 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

           838.    ii.   Petter Syrdahl f. 1911.

 

360.  Johan Martin Georg Olsen, f. 1871.  Han giftet seg med Susanne Johansen, f. i Tønsberg, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Margoth Helene Olsen, f. 1902.  Hun giftet seg med Frantz Josef Dahl.

                     ii.   Robert Willy Olsen, f. 1904, d. 1921.

                    iii.   Signe Olsen, f. 1906.  Hun giftet seg med Birger Halsaa, f. i Mandal, Vest-Agder.

 

361.  Halvor Nikolai Olsen, f. 1874.  Han giftet seg med Paula Kristensen.

                             Barn:

           839.     i.   Arne Bjørntvet f. 1919.

                     ii.   Liv Bjørntvet, f. 1921.

                    iii.   Finn Halvor Bjørntvet, f. 1930.  Han giftet seg med Bodil Wiborg.

 

362.  Aasuld Georg Halvorsen Yt. Lyngør, f. 18.11.1854 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 21.07.1882,[103] yrke skipsfører.  Gift 1878, med Ellemine Josefine Asora Halvorsen, f. 09.04.1856 i Christiania (datter av Halvor Halvorsen Lyngør [1825 - 1864] og Berthe Christine Nielsen [1828 - 1880]), d. 20.06.1879.

                             Barn:

           840.     i.   Ellemine Georga Halvorsen, Lyngør f. 08.06.1879.

 

363.  Karen (Mortensdtr.) Halvorsen, Lyngør, f. 05.10.1857 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 16.11.1940.6   Gift 18.10.1896, med Hans Christian Olai Kolstad, f. 06.05.1845,6 (sønn av Thor Henrik Kolstad [1810 - 1868] og Anne Tollefsen [1809 - 1879]), d. 01.01.1925.

                             Barn:

           841.     i.   Clara Sofie Kolstad f. 03.03.1891.

 

364.  Matea Edvardine Halvorsen Lyngør, f. 28.06.1859 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 13.02.1931 i Oslo.  Gift 03.01.1882 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Andreas Carl Pettersen Yt. Lyngør, f. 06.03.1847 i Lyngør, Aust-Agder,16 (sønn av Petter Andreas Pettersen Lyngør [1818 - 1893] og Evine Benedikte Jensdtr. Christophersen [1819 - 1905]), d. 21.12.1921 i Kristiania, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Alette Martine Pettersen, f. 30.10.1882 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 25.08.1934, ugift.

                     ii.   Peter Engelbret Pettersen, f. 03.07.1885 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 11.02.1910, ugift, yrke styrmann.

                    iii.   Evine Benedicte Pettersen, f. 01.09.1886 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 22.01.1989 i Oslo, ugift, yrke sykepleier.

           842.   iv.   Margit Katarina Pettersen f. 22.10.1888.

                     v.   Georg Emanuel Pettersen, f. 03.06.1890 i Tune, Østfold, d. 04.02.1958 i Oslo.  Gift 06.09.1940, med Mary Elisabeth Ellingsen, f. 05.09.1900 i Kristiania (datter av Ludvig Theodor Ellingsen og Inger Christine Lorentzen [1870 -     ]).

           843.   vi.   Josef Pettersen f. 17.10.1891.

                   vii.   Anna Andrea Pettersen, f. 24.06.1894 i Lyngør, Aust-Agder, d. 02.01.1895.

                  viii.   Anne Andrea Pettersen, f. 07.08.1896, d. 15.02.1979, ugift, yrke kontordame.

                    ix.   Greta Cecilie Pettersen, f. 18.08.1897 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 02.08.1985, ugift, yrke lærerinne.

                     x.   Karl Pettersen, f. 02.04.1899 i Lyngør, Aust-Agder,13 d. 26.08.1972 i San Francisco, California, USA, yrke bokholder.

 

365.  Ellemine Josefine Asora Halvorsen (Se ekteskap til nummer 362.)

 

366.  Kristian Hagbart Halvorsen, f. 07.10.1860,6 d. 1899.  Gift 10.10.1884, med Hanne Emilie Berntsen Egeland, f. 03.10.1860 i Spind, Vest-Agder, d. 04.03.1913 i Farsund, Vest-Agder.

                             Barn:

           844.     i.   Bertha Christine Halvorsen f. 01.09.1885.

                     ii.   Halvor Halvorsen, f. 1887 i Brooklyn, New York, USA, d. 1887.

                    iii.   Michael Halvorsen, f. 1890 i Brooklyn, New York, USA, d. 1890.

                    iv.   Marie Halvorsen, f. 22.01.1894 i Brooklyn, New York, USA, d. 24.04.1972 i Oslo, ugift.

                     v.   Bernt Zacharias Halvorsen, f. 1896, d. 1896.

           845.   vi.   Bernt Zacharias Halvorsen f. 20.08.1899.

 

367.  Antonie Juliane Henriette Halvorsen, kjælenavn Tonni,103 f. 26.12.1863 i Christiania,6 d. 18.06.1949.  Gift 02.09.1883 i Stockholm, Sverige, med Julius Ruud, f. 31.05.1856 i Christiania (sønn av Paul Ruud), d. 1931.

                             Barn:

                      i.   Alexander Ruud, f. 1884, d. 1890.

                     ii.   Margit Alexandra Ruud, f. 18.05.1891 i Kristiania, d. 17.01.1962 i Oslo.

                    iii.   Martha Ruud, f. 22.10.1896 i Kristiania, d. 15.07.1990.  Gift 09.08.1935, med Bjarne Svarverud, f. 25.01.1899 i Kristiania, d. 01.12.1977.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

 

368.  Nils Carl Halvorsen, Lyngør, f. 26.12.1857 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 09.07.1917 i Skotfoss, Telemark, yrke smed, mekaniker.80   Gift 07.02.1894 i Dypvåg kirke,52 med Kirsten Matea Christensen, f. 07.03.1866 i Lyngør, Aust-Agder (datter av Morten Christensen V. Askerøya - Lyngør [1836 - 1905] og Aase Guline Nilsdtr. Reinsfjell [1834 - 1917]), d. 09.04.1949.

                             Barn:

                      i.   Aasta Lilly Halvorsen, f. 12.02.1895 i New York, USA, d. 13.08.1983 i Skotfoss, Telemark, ugift.

                     ii.   Henrik Halvorsen, f. 23.09.1897 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 07.05.1971 i Skotfoss, Telemark.  Gift 30.09.1922, med Bertha  Marie Thorsen, f. 31.12.1896 i Solum, Skien, Telemark (datter av Martinius Thorsen [1866 -     ] og Anna Andersdtr. [1861 -     ]), d. 26.09.1979 i Skotfoss, Telemark.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

           846.   iii.   Katrine Elisabeth Halvorsen f. 30.06.1899.

           847.   iv.   Morten Halvorsen f. 10.02.1901.

           848.    v.   Rudolf Busch Halvorsen f. 08.03.1906.

           849.   vi.   Ruth Halvorsen f. 10.10.1907.

 

369.  Laura Magdalena Halvorsen, f. 14.07.1860 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 07.05.1933.  Gift 30.11.1883 i Dypvåg kirke,33 med Henrik Adolf Henriksen, Vardvik - Lyngør, f. 07.01.1859 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Hans Andreas Henriksen Y. Lyngør [1829 - 1884] og Henrikke Amalie Henriksdtr. [1824 - 1905]), d. 30.01.1938, yrke skipsfører.

                             Barn:

           850.     i.   Hans Andreas Henriksen f. 18.09.1884.

           851.    ii.   Henrik Henriksen f. 06.04.1887.

           852.   iii.   Charles William Henriksen f. 01.10.1889.

                    iv.   Dagny Henriksen, f. 30.08.1891 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 11.08.1982 i Oslo.  Hun giftet seg med Charles Nilsen, f. 11.08.1882 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Nils Bjørn Nilsen In. Lyngør [1846 -     ] og Karen Marie Gundersdtr. [1850 -     ]).  Skilt.

           853.    v.   Henriette Amalie Henriksen f. 19.07.1893.

           854.   vi.   Adolf Henriksen f. 12.09.1895.

           855.  vii.   Sverre Henriksen f. 27.10.1897.

           856. viii.   Laura Magdalena Henriksen f. 23.12.1899.

           857.   ix.   Harry Martin Henriksen f. 15.11.1901.

           858.    x.   Katrine Elisabeth Henriksen f. 15.11.1901.

 

370.  Caspara Henrikke Elisabeth Halvorsen, f. 14.03.1863 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 05.06.1946 i Detroit, Michigan, USA.  Gift 08.11.1890 i USA, med Haakon Lorenz Hedemark, f. 30.10.1860 i Christiania, d. 08.09.1906, yrke musiker.

                             Barn:

           859.     i.   Frank Hedemark f. 01.11.1891.

           860.    ii.   Lucille Frances Hedmark f. 20.01.1893.

                    iii.   Agnes Hedemark, f. 08.05.1895 i Bath, N.Y., d. 11.11.1976.  Gift 21.07.1924, med Jesse Lester Colgrove, f. 22.12.1889, d. 24.01.1927, yrke baker.

           861.   iv.   Walter Hedemark f. 19.12.1900.

                     v.   Roy Hedmark, f. 02.09.1902 i Chelsea, Maine, USA, d. 19.05.1992.

 

371.  Jensine Halvorsen, f. 11.03.1865 i Lyngør, Aust-Agder, d. 11.03.1942.80   Gift 31.12.1888 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Hans Emil Christiansen, f. 10.11.1853 i Bragernes, Buskerud (sønn av Christian Eriksen og Ingeborg A. Knudsen), d. 11.10.1942, yrke blikkenslager.

                             Barn:

                      i.   Johanne Kristiansen, f. 24.10.1889 i Larvik, Vestfold, d. 23.06.1977.  Gift 20.05.1920, med Albert Knutsen Sildvik, f. 18.04.1887 (sønn av Albert Knutsen Sildvik [1839 - 1903] og Anne Salvesdtr. [1850 - 1920]), d. 06.12.1966.

                     ii.   Gudrund Kristiansen, f. 08.03.1891 i Skien, Telemark, d. 09.09.1984.

           862.   iii.   Bjarne Kristiansen f. 24.06.1895.

           863.   iv.   Astrid Kristiansen f. 05.10.1897.

           864.    v.   Fritjof Winter Kristiansen f. 11.12.1901.

                    vi.   Reidar Winter Kristiansen, f. 01.12.1901 i Risør, Aust-Agder, d. 1918.

           865.  vii.   Øyvind Winter Kristiansen f. 16.04.1904.

           866. viii.   Solveig Busch Kristiansen f. 29.04.1908.

 

372.  Aasuld Gerhard Halvorsen, f. 23.08.1867 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1942.  Gift 06.11.1894, med Anne Evine Nilsen, f. 15.07.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Nils Bjørn Nilsen In. Lyngør [1846 -     ] og Karen Marie Gundersdtr. [1850 -     ]).

                             Barn:

           867.     i.   Karen Marie Halvorsen f. 25.05.1898.

           868.    ii.   Sydney Henrik Georg Halvorsen f. 06.06.1902.

                    iii.   Arnulf Bjørn Halvorsen, f. 22.10.1904 i Brooklyn, New York, USA.  (1) Gift 01.06.1926, med Doris Gray.  De ble skilt.  (2) Gift 1939, med Bertha Grove, f. 28.02.1906 i Kansas, USA, d. 16.07.1984 i California, USA.

                    iv.   Nils Karl Halvorsen, f. 26.12.1907, d. 1909.

                     v.   Etta Cathrine Halvorsen, f. 26.08.1911 i Brooklyn, New York, USA, d. 11.09.1968.  Hun giftet seg med George Borbeau.

                    vi.   John Halvorsen, f. 26.07.1920 i Brooklyn, New York, USA, d. 07.01.1975.

 

373.  Ida Henriette Katrine Halvorsen, f. 23.03.1870 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 16.02.1950.  Gift 01.07.1897 i Risør, Aust-Agder,64 med Johan Ludvig Heiberg Nord, f. 1869 i Larvik, Vestfold (sønn av Anders Julius Nord og Caroline Helene Mathilde Holst), d. 02.10.1945, bosted (fam) i Oslo.

                             Barn:

           869.     i.   Sverre Nord f. 27.01.1899.

           870.    ii.   Solveig Nord f. 01.03.1900.

           871.   iii.   Knut Nord f. 30.11.1901.

           872.   iv.   Ida Johanne Nord f. 28.11.1902.

                     v.   Ragnhild Nord, f. 19.05.1904, d. 15.07.1913.

           873.   vi.   Rolf Nord f. 06.09.1905.

 

374.  Henrik Rudolf Busch Halvorsen, også kjent som Henry, f. 30.12.1872 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 16.02.1944.103   Gift 19.12.1897 i Brooklyn, New York, USA, med Bertha Nilsen, f. 13.05.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Nils Bjørn Nilsen In. Lyngør [1846 -     ] og Karen Marie Gundersdtr. [1850 -     ]), d. 09.03.1970, bosted (fam) i San Francisco, California, USA.

                             Barn:

           874.     i.   Nellie Marie Halvorsen f. 12.08.1898.

                     ii.   Rudolf Henry Halvorsen, f. 23.04.1911 i Nevada, USA,103 d. 03.08.1997.  Gift 05.12.1945, med Margot Thorsby, f. 28.02.1913.

 

375.  Emanuel Halvorsen, f. 08.08.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 28.05.1950.  Gift 1905, med Alma Thunesen, f. 01.03.1868 i Nevlunghavn, Vestfold, d. 14.12.1955, bosted (fam) i Skien, Telemark.

                             Barn:

           875.     i.   Kathrine Elisabeth Halvorsen f. 01.01.1907.

 

376.  Ole Kristian Fredrik Halvorsen, f. 18.04.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 26.07.1959, yrke bokbinder.  Gift 17.01.1907, med Anne Sofie Larsen, f. 21.12.1884 i Risør, Aust-Agder (datter av Jens Kristian Larsen [1843 - 1933] og Inger Marie Sørensen [1843 - 1896]), d. 28.10.1969.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Halvorsen, f. 09.10.1907 i Risør, Aust-Agder, d. 16.02.1995 i Risør, Aust-Agder.

           876.    ii.   Einar Halvorsen f. 12.06.1909.

           877.   iii.   Erling Halvorsen f. 29.12.1911.

           878.   iv.   Ragnhild Halvorsen f. 24.03.1915.

           879.    v.   Hildur Ovidia Halvorsen f. 29.04.1918.

           880.   vi.   Arne Halvorsen f. 18.03.1920.

           881.  vii.   Henrik Rudolf Halvorsen f. 20.10.1925.

 

377.  Helene Maria Jensdtr. Lyngør, f. 08.09.1863 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 13.11.1885 i Dypvåg kirke,33 med Peder Jensen, Lyngør, f. 16.07.1856 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Jens Pedersen Tverdal [1822 - 1866] og Gunborg Olsdtr. [1834 -     ]).

                             Barn:

           882.     i.   Jens Gotfred Jensen, Lyngør f. 23.11.1886.

                     ii.   Petra Helene Jensen, f. 08.08.1888 i Lyngør, Aust-Agder.52

                    iii.   Sigrun Teodora Jensen, f. 28.05.1891 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 1916, ugift.

           883.   iv.   Helmer Jensen f. 13.07.1893.

                     v.   Dagny Jensen Lyngør, f. 18.07.1895 i Lyngør, Aust-Agder.52

           884.   vi.   Margot Jensen f. 23.08.1900.

                   vii.   Edit Jensen, f. 09.08.1903 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 1904.

 

378.  Marthe Halvarda Jensdtr., f. 06.11.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 29.01.1957 i Brooklyn, New York, USA.  Endret navnet til "Helen" da hun kom til Amerika. Gift 26.11.1906 i Brooklyn, New York, USA, med Bernhard Bertelsen, f. 20.07.1880 i Sandnesøyra, Tromøy, Aust-Agder (sønn av Berthel Nikolay Berthelsen Alve [1837 - 1883] og Anne Johanne Olsdtr. Alve [1850 - 1940]), d. 1966 i Brooklyn, Kings County, New York, USA.

                             Barn:

                      i.   Harald Bernhard Bertelsen, f. 22.08.1907 i Brooklyn, New York, USA, d. 03.06.1975 i Brooklyn, New York, USA.  Gift 1943, med Armida Rutgerson, f. 1904 i Sverige.

                     ii.   Thora Alice Bertelsen, f. 17.08.1909 i Brooklyn, New York, USA, d. 26.02.1944 i Brooklyn, New York, USA.  Hun giftet seg med George Dovel.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

                    iii.   Ann Johanne Bertelsen, f. 17.08.1909 i Brooklyn, New York, USA,[104] d. 13.05.1995 i Brooklyn, New York, USA.  (1) Gift 06.10.1934, med Charles M. Leonard, f. 1907 (sønn av Michael Leonard og Josephine Neogra).  (2) Gift 1947, med Arthur Nicolia Nelson, f. 17.05.1909, d. 09.04.1968.

 

379.  Ingeborg Kristine Knudsen, f. 17.11.1872 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1960 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 11.09.1903 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Erik Eriksen, f. 16.11.1866 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Ole Eriksen Lyngør [1823 - 1902] og Ingeborg Helene Nielsdtr. I. Lyngør [1833 - 1889]).

                             Barn:

                      i.   Ivar Osvald Eriksen, f. 13.07.1904.

                     ii.   Håkon Magne Eriksen, f. 17.11.1907.

           885.   iii.   Elsa Ingeborg Eriksen f. 21.09.1912.

           886.   iv.   Torhild Eriksen f. 10.06.1917.

 

380.  Olga Gundine Goderstad, f. 28.10.1875 i Lyngør, Aust-Agder.33   Gift 04.11.1896 i Dypvåg kirke,52 med Gustaf Anselm Johnson, f. 29.04.1866 i Hagfors, Karbenning, Västmanland, Sverige,[105] (sønn av Per Gustaf Johnson og Adolfine Mathilda Dahlgren [1839 - 1914]), yrke sjømann, stuert.

                             Barn:

                      i.   Adolfine Marie Johnson, f. 07.05.1897 i Lyngør, Aust-Agder.

           887.    ii.   Klara Elise Johnsen f. 03.09.1898.

           888.   iii.   Thordis Johnsen f. 23.02.1900.

           889.   iv.   Karl Johnsen f. 14.10.1902.

 

381.  Karl Elisæus Knudsen, f. 09.11.1867 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1930.  Han giftet seg med Tyra Maria Tønnesen, f. 22.07.1882 (datter av Tønnes Tønnesen, Tvedestrand [1837 -     ] og Anne Margrethe Madsdtr. V. Askerøya [1845 -     ]), d. 1925.

                             Barn:

                      i.   Agnes Knudsen.

 

382.  Hans Andreas Nielsen, f. 09.03.1893 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 29.08.1941 i USA.6   Gift 1936, med Rakel Eivira Hulleberg, f. 21.12.1902 i Hisøy, Aust-Agder (datter av Einar Hulleberg [1871 - 1942] og Kirsten Olsen [1873 - 1969]), d. 08.12.1991 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Herold Theodore Nielsen, f. 12.09.1939.

                     ii.   Elaine Rigmor Nielsen, f. 31.10.1941.

 

383.  Thoralf Marius Nielsen, f. 07.11.1899 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 1967.  Han giftet seg med Johanne Andersen.

                             Barn:

                      i.   Helen Marion Nielsen, f. 1925.6

 

384.  Ingvald Nielsen, f. 08.07.1904 i Dypvåg, Aust-Agder,6 d. 1941.  Gift 20.08.1938,78 med Hanne Marie Salvesen, f. 16.06.1907 i Kristiansand, Vest-Agder,6 (datter av Karl Salvesen), d. 29.07.1981.

                             Barn:

           890.     i.   Ruth Marit Nielsen f. 03.11.1939.

 

385.  Morten Mortensen, f. 27.09.1873 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder.33   Han giftet seg med Johanne Herkel, også kjent som Hanne, f. i Hamburg, Tyskland.

                             Barn:

           891.     i.   Henrik Mortensen.

                     ii.   Hans Mortensen.  Han giftet seg med Erna.

                    iii.   Ingeborg Mortensen.  Hun giftet seg med Jesko Gunther Geffers.

                    iv.   Nelly Mortensen.

 

386.  Nils Hagbart Mortensen, f. 08.01.1876 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 26.07.1963, yrke skipsfører.  Gift 25.11.1920 i Risør kirke,34 med Gudrun Amanda Tønnessen, f. 27.12.1896 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 (datter av Sigbjørn Tønnessen Paddekjenn - Risøya [1853 - 1918] og Astri Sigurdsdtr Solheim [1856 - 1940]), d. 15.09.1984.

                             Barn:

           892.     i.   Sigbjørn Ansgarius Mortensen f. 27.11.1920.

 

387.  Henrik Karl Mortensen, f. 25.09.1886 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 29.01.1967.  (1) Gift 19.03.1916 i Dypvåg kirke,34 med Ingeborg Henriette Emilie Henriksen, f. 28.08.1886 i Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Severin Martin Henriksen Engholmen [1848 - 1917] og Thora Marie Knudsdtr. Sanden [1850 -     ]), d. 18.11.1922.  (2) Gift 1927, med Jenny Elisabeth Storlie, f. 22.07.1896 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder,52 (datter av Jørgen Amundsen Storlie [1848 - 1938] og Elise Benedikte Nilsen [1870 - 1934]), d. 09.09.1971.

                             Barn med Ingeborg Henriette Emilie Henriksen:

           893.     i.   Henrik Karl Mortensen f. 24.01.1917.

           894.    ii.   Severin Magne Mortensen f. 24.03.1918.

           895.   iii.   Kari Harriet Mortensen f. 04.10.1919.

                             Barn med Jenny Elisabeth Storlie:

                    iv.   Jørgen Storlie Mortensen, f. 07.06.1928 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder,50 d. 13.10.1945.

 

388.  Halvor Ellingsen, f. 05.08.1883 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 03.04.1963 i Lyngør, Aust-Agder,[106] yrke skipsfører.  Gift 1912, med Alette Marie Thomassen, f. 16.11.1886 i Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder (datter av Thomas Johan Thomassen, Skålevik [1849 - 1935] og Kristine Kristiansdtr., Eid [1854 -     ]), d. 28.12.1967.

                             Barn:

                      i.   Margrethe Ellingsen, f. 04.10.1914, d. 31.03.2009 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,106 gravlagt 08.04.2009 fra Dypvåg kirke.

           896.    ii.   Arne Edgar Ellingsen f. 17.06.1917.

           897.   iii.   Thomas Kristian Ellingsen f. 20.03.1919.

           898.   iv.   Alfhild Margit Ellingsen f. 15.04.1926.

           899.    v.   Astrid Ellingsen f. 11.09.1929.

 

389.  Gerhard Antonius Ellingsen, Lyngør, f. 20.10.1888 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 13.07.1984.  Gift 17.06.1919, med Aasine Charlotte E. Nilsen, f. 15.04.1895 i Eid, Søgne, Vest-Agder (datter av Nils Olsen Helle [1836 - 1904] og Gurine Cecilie Andreasdtr. Eikestøl [1857 - 1900]), d. 31.10.1986.

                             Barn:

           900.     i.   Arthur Gerbert Ellingsen f. 09.08.1921.

                     ii.   Gladys Norma Ellingsen, f. 25.06.1925, d. 1928.

           901.   iii.   Lillian Ellingsen f. 01.11.1930.

 

390.  Christina Dorothea Larsdtr., f. 29.05.1836 i Risør, Aust-Agder, d. 1923.  Gift 24.07.1859 i Risør kirke, med Thor Thorstensen, f. 14.11.1816 i Risør, Aust-Agder (sønn av Knud Thorstensen og Ingeborg Kvernvik), d. 1905 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           902.     i.   Inga Caroline Thorstensen f. 19.12.1860.

           903.    ii.   Fredrik Christian Thorstensen f. 19.01.1863.

                    iii.   Laura Petronelle Thorstensen, f. 11.04.1865 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Thor Dorens Thorstensen, f. 17.09.1867 i Risør, Aust-Agder, d. 1940 i Risør, Aust-Agder.

           904.    v.   Knut Thorstensen f. 02.02.1874.

 

391.  Jens Kristian Larsen, f. 04.05.1843 i Risør, Aust-Agder,20 d. 10.04.1933.  Gift 1869, med Inger Marie Sørensen, f. 02.03.1843 i Risør, Aust-Agder (datter av Søren Torsen [1815 - 1897] og Anne Terjesdtr. [1813 - 1884]), d. 29.12.1896.

                             Barn:

                      i.   Fredrikke Kristine Larsen, f. 22.03.1875 i Risør, Aust-Agder, d. 13.03.1955.

                     ii.   Inga Jensine Larsen, d. liten.

           905.   iii.   Laura Petronelle Larsen f. 13.06.1882.

           906.   iv.   Anne Sofie Larsen f. 21.12.1884.

                     v.   Lars Petter Larsen, f. 1886 i Risør, Aust-Agder, d. ca 1910.

 

392.  Søren Christian Fredriksen, f. 15.10.1859 i Risør, Aust-Agder.20   Gift 08.12.1882 i Risør, Aust-Agder, med Marie Bernhardine Ellefsdtr., f. 12.09.1858 (datter av Ellev Ellevsen [1824 -     ] og Wilhelmine Alfsdtr. [1824 - 1886]).

                             Barn:

                      i.   Thora Aline Sørensdtr., f. 05.08.1883 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Fredrik August Sørensen, f. 19.09.1886 i Risør, Aust-Agder.64

                    iii.   Wilhelmine Sørensdtr., f. 30.08.1888 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Ellef Sørensen, f. 29.10.1890 i Risør, Aust-Agder.

 

393.  Nicoline Henrikke Nilsdtr. Størdal, f. 28.09.1832 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder.12   Gift 30.12.1859 i Dypvåg kirke,32 med Torje Olsen Reinsfjell - Ulevåg, f. 26.05.1816 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,14 (sønn av Ola Olsen Hofsdal [1758 -     ] og Ingeborg Nilsdtr. Reinsfjell [1776 -     ]), d. 17.07.1875 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder,33 yrke fattiglem.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Andrea Torjesdtr. Reinsfjell, f. 29.06.1860 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder.32

                     ii.   Anne Serine Torjesdtr. Ulevåg, f. 03.11.1861 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder.32

           907.   iii.   Nille Teresie Torjesdtr. Ulevåg f. 18.09.1863.

                    iv.   Ole Severin Torjesen Ulevåg, f. 11.08.1865 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder.32

                     v.   Ole Severin Torjesen Ulevåg, f. 26.12.1867 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder.32

           908.   vi.   Nikoline Aaselie Torjesdtr. Ulevåg f. 05.11.1869.

                   vii.   Jørgine Talette Torjesdtr. Ulevåg, f. 17.01.1872 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder.32

                  viii.   Thorvald Nikolai Torjesen Ulevåg, f. 20.11.1873 i Ulevåg, Dypvåg, Aust-Agder.33

 

394.  Ole Kristian Tellefsen, f. 25.08.1852 i Barbu, Aust-Agder,44 yrke lagerformann.  Gift 02.11.1877 i Arendal, Aust-Agder,[107] med Jørgine Magrethe Mikkelsdtr., f. 20.01.1842 i Barbu, Aust-Agder,43 (datter av Michel Olsen og Karen Kirstine Gjerulfsdtr. [1811 -     ]).

                             Barn:

           909.     i.   Thora Andrea Tellefsen f. 24.04.1882.

           910.    ii.   Olga Margrethe Tellefsen f. 15.03.1879.

 

395.  Søren Tybring Torsen Rørkil - Størdal, f. 31.07.1851 i Halsen, Dypvåg, Aust-Agder,16 d. 28.09.1927, yrke styrmann.  Gift 09.12.1880 i Dypvåg kirke,33 med Martha Johannesdtr. Andersen, f. 11.10.1859 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Johannes Andersen Reinsfjell [1829 - 1899] og Marte Olsdtr. Langang [1832 - 1903]), d. 1888 i barselseng.

                             Barn:

           911.     i.   Agnes Lovise Thorsen f. 15.09.1881.

                     ii.   Julie Margaret Thorsen, f. 1883, d. 1945 i USA, ugift.

                    iii.   Tor Thorsen, f. 02.06.1885 i Krokvåg, Dypvåg, Aust-Agder,13 d. 1919 i USA, ugift.

                    iv.   Magne Stern Thorsen, f. 1888 i USA, d. 1888 i USA.

 

396.  Joseph Martin Simonsen, f. 02.03.1840 i Østre Moland Prgj.  Gift 16.02.1866 i Arendal, Aust-Agder,[108] med Augusta Tellefsdtr., f. 13.08.1842 i Arendal, Aust-Agder,58 (datter av Tellef Stiansen og Mallene Rasmusdtr.).

                             Barn:

                      i.   Theodore Malene Josephsdtr., f. 12.09.1867 i Barbu, Aust-Agder.

                     ii.   Hanne Petrine Josephsdtr., f. 02.08.1869 i Arendal, Aust-Agder.

                    iii.   Joseph August Josephsen, f. 29.11.1871.

                    iv.   Ole Jørgen Josephsen, f. 19.04.1876.

           912.    v.   Simon Josephsen f. 24.04.1878.

                    vi.   Andreas Martin Josephsen, f. 26.05.1881 i Barbu, Aust-Agder.

 

397.  Claus Thomesen Larsen-Naur, f. 30.09.1839 i Kragerø, Telemark, d. 18.02.1899 i Kragerø, Telemark, yrke lege.  Gift 28.03.1865, med Laura Munch, f. 25.04.1845 i Oslo (datter av Peter Andreas Munch [1810 - 1863] og Nathalia Charlotte Linaae [1812 - 1900]), d. 06.08.1913 i Østerrike.

                             Barn:

                      i.   Peter Andreas Munch Larsen-Naur, f. 1866 i Tromsø, Troms, d. etter 1875.

                     ii.   Andreas Larsen-Naur, f. 28.08.1867, d. 1902.

                    iii.   Harald Anton Munch Larsen-Naur, f. 1869 i Tromsø, Troms.

                    iv.   Claus Harald Munch Larsen-Naur, f. 22.10.1870 i Tromsø, Troms, d. 09.11.1911 i Kongsvinger, Hedmark.  Gift 18.09.1896 i Kristiania, med Elisabeth Marie Lasson, kjælenavn Betzy, f. 20.09.1875 i Kristiania (datter av Christian Carl Otto Lasson [1830 - 1893] og Alexandra Cathrine Henriette von Munthe af Morgenstierne [1838 - 1881]), d. 31.03.1919 i Midtstuen, Aker, Akershus.

           913.    v.   Laura Alette Larsen-Naur f. 20.07.1873.

                    vi.   Edvard Munch Larsen-Naur, f. 23.05.1876 i Kristiania, d. 25.02.1914.

 

398.  Lars Anton Nicolai Larsen-Naur, f. 08.03.1841 i Kragerø, Telemark, d. 1896, yrke sorenskriver.  Gift 21.05.1866 i Kragerø, Telemark, med Marie Magdalene Schweigaard, f. 29.09.1844,[109] (datter av Tellef Dahll Schweigaard [1806 - 1886] og Marie Margrethe Rømer [1814 - 1889]), d. 11.07.1896 i Kragerø, Telemark.

                             Barn:

                      i.   Marie Margarethe Larsen-Naur, f. 26.08.1867 i Kragerø, Telemark.  Gift 21.05.1893, med Harald Thaulow Blichfeldt, f. 26.09.1864 (sønn av Robert Christian Blichfeldt [1828 - 1896] og Emilie Fredrikke Rachlew [1838 - 1927]), d. 09.08.1945.

 

399.  Inger Henriette Larsen, f. 26.05.1845, d. 18.05.1875.  Gift 21.10.1872, med Oskar Wilhelm Eugen Storm, f. 21.06.1838 (sønn av Ole Johan Storm [1806 - 1850] og Hanna Jørgine Mathilde Breda [1815 - 1869]), yrke losoldermann i Horten.

                             Barn:

                      i.   Hanna Laura Olette Storm, f. 31.08.1873.[110]

 

400.  Sophie Marie Stoltenberg Thomesen, f. 07.10.1849 i Kragerø, Telemark, d. 08.06.1926 i Bærum, Akershus.  Gift 09.05.1882 i Paris, Frankrike, med Erik Theodor Werenskiold, f. 11.02.1855 i Vinger, Hedmark (sønn av Frederik Daniel Werenskiold [1800 -     ] og Jensine Magdalene Ebeltoft [1815 - 1900]), d. 23.11.1938 i Bærum, Akershus, yrke maler og tegner.

                             Barn:

           914.     i.   Werner Werenskiold f. 23.04.1883.

                     ii.   Karen Inga Werenskiold, f. 30.04.1889 i Paris, Frankrike.

                    iii.   Dagfin Werenskiold, f. 16.10.1892 i Bærum, Akershus, d. 29.06.1977 i Bærum, Akershus.  Gift 18.06.1918 i Bærum, Akershus, med Elisabeth Mathilde Schram, f. 27.05.1897 (datter av Jacob Christian Just Schram [1870 - 1952] og Antoinette Augusta Boeck [1871 - 1938]), d. 18.08.1989.

 

401.  Claudia Thomesen, f. 25.07.1851 i Kragerø, Telemark, d. 11.03.1940 i Oslo.  Gift 10.08.1873, med Abraham Georg Rømer Schweigaard, f. 09.02.1839 i Kragerø, Telemark,[111] (sønn av Tellef Dahll Schweigaard [1806 - 1886] og Marie Margrethe Rømer [1814 - 1889]), d. 05.06.1911 i Kragerø, Telemark, yrke grosserer i Kragerø.

                             Barn:

                      i.   Matina Debes Schweigaard, f. 12.06.1874 i Kragerø, Telemark, d. 03.06.1952 i Oslo.

           915.    ii.   Tellef Dahll Schweigaard f. 26.07.1877.

           916.   iii.   Johanne Marie Schweigaard f. 08.04.1882.

 

402.  Bertha Matina Thomesen, f. 25.08.1853 i Kragerø, Telemark, d. 1924.  Hun giftet seg med Peter Olaf Debes, f. 1845, d. 1914.

                             Barn:

           917.     i.   Caroline Juliane Debes f. 14.01.1877.

           918.    ii.   Inge Debes f. 15.05.1882.

 

403.  Virginie Mathilde Thomesen, f. 20.06.1855 i Kragerø, Telemark, d. 05.05.1943.  Gift 09.09.1877 i Kragerø, Telemark, med Jørgen Lysholm Schjelderup, f. 27.08.1852 i Trondheim, Sør-Trøndelag,[112] (sønn av Peder Wilhelm Schjelderup [1816 - 1881] og Dorothea Marie Lysholm [1832 - 1869]), d. 30.01.1928, yrke Skipsreder og megler.

                             Barn:

           919.     i.   Thomas Thomesen Schjelderup f. 30.06.1878.

                     ii.   Dorothea Marie Schjelderup, f. 01.12.1879, d. 1959, yrke Telegrafistinne.  Hun giftet seg med Peder Christian Schaanning, f. 29.11.1879 (sønn av Peder Christian Schaanning [1843 - 1898] og Agnes Helene Salvesen [1849 - 1934]), d. 30.11.1950, yrke ingeniør.

           920.   iii.   Ingeborg Schjelderup f. 08.07.1882.

           921.   iv.   Peter Vilhelm Schjelderup f. 09.12.1883.

                     v.   Virginie Matina Schjelderup, f. 29.10.1886.  Hun giftet seg med Anton Mathias Mathiesen, f. 09.11.1883.

           922.   vi.   Hedevig Lysholm Schjelderup f. 08.05.1888.

                   vii.   Mathilde Schjelderup, f. 07.06.1891.  Gift 1920, med Karsten Horster Blystad, f. 31.07.1892 (sønn av Anders Blystad og Agnes Dorthea Ryen), d. 29.12.1972 i Bergen, Hordaland,36 yrke lege.

           923. viii.   Jørgen Lysholm Schjelderup f. 02.10.1892.

                    ix.   Bergliot Matina Schjelderup, f. 22.04.1894.  Gift 30.12.1932, med Sverre Paulsen, f. 31.10.1892,[113] yrke arkitekt.

 

404.  Petra Gregorine Fernanda Thomesen, f. 15.08.1862 i Sannidal, Telemark, d. 03.04.1920 i Tyskland.  (1) Gift 17.10.1882, med Lars Kristian Holst, f. 22.11.1848 i Bergen, Hordaland (sønn av Søren Dolholt Holst [1811 - 1885] og Katharina Krohn [1814 -     ]), d. 31.05.1915 i Kristiania, yrke redaktør.  De ble skilt i 1895.  (2) Gift 05.05.1895 i Göteborg, Sverige, med Elias Gottlib Oscar Nissen, f. 31.10.1843 i Tromsø, Troms (sønn av Christian Heinrich Nissen [1802 - 1866] og Fayette Hendrine Georgine Ørbeck [1806 -     ]), d. 04.01.1911 i Kristiania, yrke kvinnelege.

                             Barn med Lars Kristian Holst:

           924.     i.   Helge Hein Holst f. 10.11.1888.

 

405.  Inga Mathilde Schjøth, f. 12.09.1856 i Drammen, Buskerud.  Gift 01.05.1877 i Christiania, med John Marius Normann, f. 11.02.1851 i Kristiansund, Møre og Romsdal (sønn av Johan Normann [1804 - 1870] og Maren Marie Musæus [1814 - 1887]).

                             Barn:

                      i.   Trygve Normann, f. 24.03.1878 i Nes, Romerike, Akershus.  Gift 27.12.1909, med Agnes Tandberg, f. 24.07.1882 (datter av Frantz Christopher Tandberg [1844 - 1911] og Thora Heiberg [1848 - 1912]).

 

406.  Oskar Fredrik Duus, f. 31.12.1875 i Holum, Mandal, Vest-Agder.  Gift 26.08.1905 i Tromsø, Troms, med Kirsten Aagaard, f. 30.11.1882 i Hammerfest, Finnmark (datter av Ulrik Frederik Cappelen Aagaard [1851 - 1915] og Marie Kristine Lugg [1857 - 1940]).  De ble skilt.

                             Barn:

                      i.   Peer Duus, f. 01.05.1906 i Tromsø, Troms, d. 13.02.1924 i Hadsel, Nordland.

                     ii.   Marie Amalie Duus, f. 13.02.1908 i Tromsø, Troms.

                    iii.   Ulrik Fredrik Aagaard Duus, f. 07.08.1909 i Tromsø, Troms, d. 02.12.1983 i Hamarøy, Nordland.  Han giftet seg med Johanne Marie, f. 03.04.1909, d. 08.02.1999 i Hamarøy, Nordland.

 

407.  Maghild Pauline Duus, f. 06.04.1873 i Kragerø, Telemark.  Gift 01.05.1878 i Düsseldorf, Tyskland, med Ludvig Spørck, f. 11.12.1847 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Johan Caspar Ludvig Spørck [1812 - 1870] og Else Kirstine Spørck [1811 - 1874]), d. 29.05.1898 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                             Barn:

                      i.   Borghild Spørck, f. 16.04.1879 i Trondheim, Sør-Trøndelag.  Gift 27.02.1903 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Patrick Dall Volckmar, f. 14.01.1873 i Kristiansund, Møre og Romsdal (sønn av Patrick Dall og Marianne Volckmar).

                     ii.   Solveig Magnhild Spørck, f. 21.11.1880 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                    iii.   Ragnfried Spørck, f. 21.11.1882 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                    iv.   Leif Spørck, f. 27.03.1884 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 09.01.1938, yrke fabrikkeier.

                     v.   Thyra Christine Spørck, f. 12.07.1886 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 04.08.1890 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                    vi.   Alfhild Hildegard Spørck, f. 21.07.1888 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

 

408.  Magna Oluffa Hvistendahl, f. 01.03.1856 i Kragerø, Telemark, d. 23.11.1925 i Oslo.  Gift 04.09.1878 i Kragerø, Telemark, med Peter Ditlef Knudsen, f. 07.07.1848 i Fredrikshald (Halden), Østfold (sønn av Knud Knudsen [1807 - 1866] og Antonette Hvistendahl [1815 - 1897]), d. 27.02.1934 i Oslo, yrke ingeniør.

                             Barn:

                      i.   Christian Knudsen, f. 1879.  Han giftet seg med Olaug Synnestvedt, f. 1881.  Det er ingen barn i dette ekteskap.

                     ii.   Anton Knudsen, f. 1881, yrke ingeniør.  Han giftet seg med Mary, f. 1882, Antall barn (fam) 4.

           925.   iii.   Dagny Knudsen f. 1883.

                    iv.   Olaf Knudsen, f. 1885.  Han giftet seg med Lissi, Antall barn (fam) 2.

                     v.   Eilif Knudsen, f. 1888.  Han giftet seg med Elisabeth, f. 1891, Antall barn (fam) 4.

           926.   vi.   Haldis Knudsen f. 1892.

 

409.  Cathrine Ditlefine Hvistendahl, f. 04.08.1857 i Kragerø, Telemark, d. 07.03.1898 i Drangedal, Telemark.  Gift 29.08.1877 i Kragerø, Telemark, med Nils Christian Nielsen, f. 23.07.1849 i Holmestrand, Vestfold (sønn av Wilhelm Nielsen [1816 - 1889] og Johanne Marie Fredrikke Weidemann [1823 - 1853]), d. 25.06.1936 i Holmestrand, Vestfold, yrke sogneprest.

                             Barn:

                      i.   Fridthjof Bomhoff Nielsen, f. 30.07.1879 i Kragerø, Telemark.

                     ii.   Marie Duus Nielsen, f. 14.09.1880 i Kragerø, Telemark.

                    iii.   Anna Helene Nielsen, f. 16.08.1882 i Sandefjord, Vestfold.

                    iv.   Martha Nielsen, f. 30.09.1884 i Drangedal, Telemark.

                     v.   Wilhelm Ohlandt Nielsen, f. 15.10.1886 i Drangedal, Telemark.  Gift 03.04.1915 i Trondheim, Sør-Trøndelag, med Inger Laurine Flood, f. 16.04.1879 i Trondheim, Sør-Trøndelag (datter av Johannes Flood [1842 - 1917] og Olava Henrikka Alethe Hvistendahl [1842 - 1903]).

                    vi.   Kate Nielsen, f. 27.08.1889 i Drangedal, Telemark.

                   vii.   Jacob Hvoslef Nielsen, f. 1891 i Drangedal, Telemark.

 

410.  Marie Elisabeth Hvistendahl, f. 06.06.1861 i Kragerø, Telemark, d. 03.04.1940 i Oslo.  Gift 25.05.1882 i Kragerø, Telemark, med Kristian Erhard Koren, f. 16.01.1853 i Fjellberg, Hordaland,112 (sønn av Laurentius Stub Koren [1804 - 1892] og Anna Johanne Grøgaard [1807 - 1878]), d. 06.05.1907 i Steigen, Bødø, Nordland, yrke Prost.

                             Barn:

                      i.   Aagot Koren, f. 02.06.1883 i Kragerø, Telemark, d. 03.10.1962 i Steigen, Nordland, yrke Sykepleierske.

           927.    ii.   Bjarne Koren f. 14.02.1885.

           928.   iii.   Ingerid Koren f. 25.02.1887.

                    iv.   Frida Koren, f. 03.11.1888 i Øksnes, Nordland, d. 11.04.1889 i Øksnes, Nordland.

           929.    v.   Eivind Koren f. 27.08.1890.

                    vi.   Marie Duus Koren, f. 23.04.1902 i Steigen, Bødø, Nordland, d. 04.02.1913 i Bodø, Nordland.

 

411.  Olinda Birgitte Knutsen, f. 31.05.1875 i Risør, Aust-Agder,99 d. 23.08.1963.  Gift 05.07.1896 i Kristiania,64 med Christoffer Christoffersen, f. 05.11.1873 i Risør, Aust-Agder (sønn av Severin Christoffersen [1847 - 1921] og Karen Halvorsdtr. Narestø [1842 - 1934]), d. 02.12.1962, yrke kjøpmann i Risør.

                             Barn:

           930.     i.   Ingrid Othilia Christoffersen f. 09.01.1897.

                     ii.   Carl Severin Christoffersen, f. 27.06.1898, yrke ingeniør.  Gift 1960, med Liv Keyser Fredriksen, f. 04.04.1906 (datter av Hans Fredriksen [1875 -     ] og Ragnhild Barbara Keyser [1878 -     ]).

           931.   iii.   Agnes Christoffersen f. 05.10.1900.

                    iv.   Olinda Christoffersen, f. 24.06.1902.  Hun giftet seg med Kristian Tolfsby, Bosted (fam) i Florida, USA.

           932.    v.   Harald Christoffersen f. 26.03.1905.

                    vi.   Edwin Christie, fødenavn Øivind Christoffersen,75 f. 15.04.1910 i Risør, Aust-Agder,75 yrke skuespiller.  Han giftet seg med Thordis Haraldsen, f. 29.09.1908 i Kristiania (datter av Emanuel Gedde Haraldsen [1888 -     ] og Borghild Hansen [1890 -     ]).

 

412.  Maren Kristine Mathilde Christensdtr., f. 31.05.1865 i Brevik, Telemark.  Gift 09.10.1887 i Brevik, Telemark, med Augustinus Bjercke, f. 30.12.1865 i Kolbu, Vestre Toten, Oppland (sønn av Jon Kristiansen Bjercke og Karine Hansdtr.), d. 17.11.1939 i Oslo, yrke kjøpmann, Kontorfuldmægtig v/ Verkseier P. A. Lundberg.

                             Barn:

                      i.   Martha Kamilla Kristine Bjercke, f. 17.01.1888 i Brevik, Telemark.

                     ii.   Alf Jon Marius Bjercke, f. 22.02.1890 i Brevik, Telemark.

           933.   iii.   Theodora Dorthea Bjercke f. 23.03.1892.

                    iv.   Bjarne Markus Bjercke, f. 01.08.1894 i Brevik, Telemark.

                     v.   Sigrid Bjercke, f. 10.08.1897 i Kristiania.

                    vi.   Solveig Bjercke, f. 07.01.1901 i Kristiania.

 

413.  Karen Omine (Kaja) Aamundsen, f. 07.04.1856.  Gift 05.10.1875 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Ole Christian Knudsen, f. 18.04.1849 i Holt, Aust-Agder (sønn av Knud Engelbret Knudsen [1822 -     ] og Oline Olsdtr. [1824 -     ]), yrke blokkmaker.

                             Barn:

           934.     i.   Anna Torvilda Knudsen f. 10.09.1877.

                     ii.   Knud Olaf Knudsen, f. 27.08.1879 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 1933, yrke maskinist.  Gift 07.07.1924 i Risør, Aust-Agder,81 med Selma Karoline Akselsen Masdalen, f. 16.05.1885 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Severin Axelsen Masdalen [1853 -     ] og Karen Tørine Nielsdtr. [1857 -     ]).

           935.   iii.   Olinda Knudsen f. 04.06.1882.

           936.   iv.   Thorvald Knudsen f. 15.04.1887.

                     v.   Karen Kristine Knudsen, f. 08.08.1890 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Odd Lunde, f. 16.03.1890, d. 1920.

 

414.  Jens Ludvig Aamundsen (Se ekteskap til nummer 279.)

 

415.  Aamund Martin Aamundsen, f. 03.05.1860 i Risør, Aust-Agder,20 yrke skipsfører.  Han giftet seg med Inger Knudsen, f. 04.07.1858 i Risør, Aust-Agder (datter av Ole Peter Knudsen [1835 -     ] og Bergitte Marie [1835 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Bernhard Aamundsen, f. 01.01.1880 i Risør, Aust-Agder.99

                     ii.   Thorvald Andreas Aamundsen, f. 24.03.1882 i Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 1942.  Gift 16.12.1915,75 med Gerda Margit Randvik, f. 1884 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Kristian Anton Giliussen [1854 -     ] og Jørgine Jensen [1858 -     ]), yrke lærerinne.

                    iii.   Olaf Petter Aamundsen, f. 17.02.1884 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Alvilda Aamundsen, f. 1886 i Dypvåg, Aust-Agder.

                     v.   Arthur Aamundsen, f. 06.09.1890 i Risør, Aust-Agder.

           937.   vi.   Bernhard Aamundsen f. 30.08.1894.

 

416.  Louise Dorthea Aamundsen, f. 24.10.1863 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Bertrand Oliver Berntsen, f. 26.09.1865 i Porsgrunn, Telemark (sønn av Kristian Berntsen [1840 -     ] og Birte Mari Olsen [1842 -     ]), yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Kristian Bernt Berntsen, f. 20.05.1902.  Han giftet seg med Margit Didrichsen.

           938.    ii.   Thorvald Berntsen f. 05.09.1904.

 

417.  Anne Tomine Aamundsen, f. 06.07.1867, d. 07.09.1938, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Hun giftet seg med Ole Severin Olsen Brown, f. 29.01.1866 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Ole Olsen d.y. Trosvik [1823 - 1900] og Johanne Marie Ånonsdtr. Gjeving [1825 - 1898]), d. 15.01.1942, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Olga Johanne Brown, f. 26.03.1894 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 23.03.1981.

           939.    ii.   Thorvald Adolf Saltrøe f. 29.01.1896.

                    iii.   Alvilda Brown, f. 15.11.1897 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.52   Hun giftet seg med Thorleif Vikene.  Skilt.

                    iv.   Olaf Brown, f. 13.01.1900 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1901.

                     v.   Agnes Marie Brown, f. 15.02.1902 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.

           940.   vi.   Olaf Saltrøe f. 21.03.1904.

                   vii.   Thora Othilie Brown, f. 08.02.1906 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d.

 

418.  Antonette Henrikke Bie, f. 04.08.1837 i Risør, Aust-Agder.  Gift 18.03.1858 i Risør, Aust-Agder,20 med Jacob Andreas Elmenhorst, f. 30.11.1834 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Gerit Knip Elmenhorst [1810 - 1881] og Mathilde Helene Nielsen [1811 - 1893]), yrke sjømann.

                             Barn:

                      i.   Gerhardine Charlotte Elmenhorst, f. 27.12.1858 i Arendal, Aust-Agder, d. 29.03.1859 i Arendal, Aust-Agder.

           941.    ii.   Benedicte Charlotte Elmenhorst f. 07.03.1860.

                    iii.   Nicoline Antonette Elmenhorst, f. 14.07.1862 i Arendal, Aust-Agder, d. 19.03.1914 i Kristiania.

           942.   iv.   Wilhelmine Elmenhorst f. 03.03.1864.

           943.    v.   Gerhardine Mathilde Elmenhorst f. 14.09.1866.

                    vi.   Jens Emil Elmenhorst, f. 20.08.1869 i Arendal, Aust-Agder, d. 29.01.1924 i Brooklyn, New York, USA, yrke matros.

           944.  vii.   Carl Stevelin Bie Elmenhorst f. 17.11.1871.

                  viii.   Jacoba Otta Elmenhorst, f. 20.01.1874 i Arendal, Aust-Agder,[114] d. 1950 i Oslo.  (1) Hun giftet seg med Bernhard Fredrik Schnurbusch, f. 09.05.1876 i Tønsberg, Vestfold, d. 1959 i Oslo.  Skilt 1916.  (2) Gift 28.10.1916 i Kristiania, med Hans Gunerius Dürendahl, f. 01.05.1879 i Kristiania, d. 28.11.1958 i Oslo.

                    ix.   Jacob Elmenhorst, f. 1877 i Blødekjær, Arendal, Aust-Agder, d. 1877 i Blødekjær, Arendal, Aust-Agder.

                     x.   Gerit Knip Elmenhorst, f. 04.10.1879 i Blødekjær, Arendal, Aust-Agder, d. 11.12.1879.

 

419.  Ingeborg Antonette Danielsdtr. Laget, f. 31.12.1835 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 05.02.1857 i Holt, Aust-Agder,60 med Peder Even (Ellingesen) Nielsen Lyngør, f. 11.10.1828 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Elling Nielsen I. Lyngør [1778 - 1850] og Ane Knudsdtr. Oksevika [1784 - 1860]), d. 25.02.1896 i Risør, Aust-Agder, yrke skipper.

                             Barn:

                      i.   Elling Nielsen Lyngør, f. 26.03.1859 i Lyngør, Aust-Agder.32

           945.    ii.   Daniel Nielsen Lyngør f. 20.08.1861.

                    iii.   Stefanus Nielsen Lyngør, f. 20.09.1863 i Lyngør, Aust-Agder.32

                    iv.   Anette Terese Nielsen Lyngør, f. 04.09.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 22.11.1865 i Lyngør, Aust-Agder.

 

420.  Thora Juliane Tengelsen, f. 04.06.1842 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 12.12.1861 i Holt, Aust-Agder, med Elling Thorsen, f. 15.02.1834 i Dokkenes, Holt, Aust-Agder (sønn av Tor Ellingsen Valle [1804 - 1883] og Tarjer Olsdtr. Dokkenes [1812 - 1887]), yrke smed, jordbruker.

                             Barn:

                      i.   Anne Teresia Thorsen, f. 05.06.1863 i Holt, Aust-Agder.

           946.    ii.   Anna Theresie Thorsen f. 19.10.1864.

           947.   iii.   Tarjer Tomine Torsen f. 05.02.1867.

 

421.  Karen Lovise Johanne Tengelsen, f. 13.02.1847 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 1925.  Gift 28.01.1875 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Simon Emanuel Jørgensen, f. 23.10.1846 i Klingenberg ved Arendal, Aust-Agder,[115] (sønn av Simon Jacob Engelhart Jørgensen [1814 - 1852] og Ingeborg Marie Bie [1820 - 1910]), yrke forstander, d. 26.10.1937 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Emma Marie Jørgensen, f. 20.11.1875, d. 12.01.1877.

                     ii.   Emma Marie Jørgensen, f. 12.06.1877 i Madagaskar, d. 16.03.1939 i Risør, Aust-Agder,[116] ugift.

                    iii.   Anne Kristine Jørgensen, f. 05.11.1878, d. 21.11.1879.

                    iv.   Anne Kristine Jørgensen, f. 31.10.1880, d. 21.11.1881.

                     v.   Anne Kristine Jørgensen, f. 07.11.1882, d. 23.11.1883.

                    vi.   Simon Jacob Engelhart Jørgensen, f. 07.11.1882, d. 23.11.1883.

                   vii.   Simon Engelhart Jørgensen, f. 06.09.1887 i Kristiania.

                  viii.   Stephanius Jørgensen, f. 06.09.1887 i Kristiania.

 

422.  Daniel Madsen Tengelsen, f. 27.04.1849 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 29.02.1888, yrke skipsfører.  Gift 18.03.1870 i Umeå, Sverige, med Thekla Dortea  Lundgreen, f. 19.05.1852 i Umeå, Sverige (datter av Johan Alfred Lundgreen og Anna Catharina Person).

                             Barn:

                      i.   Stina Thengelsen, f. 26.01.1876 i Lyngør, Aust-Agder.

                     ii.   Stian Thengelsen, f. 08.08.1878 i Lyngør, Aust-Agder.

           948.   iii.   Anna Tengelsen f. 04.06.1882.

                    iv.   Emilie Thengelsen, f. 21.04.1884.

                     v.   Dagny Thengelsen, f. 11.10.1886.

 

423.  Simon Emanuel Jørgensen (Se ekteskap til nummer 421.)

 

424.  Teodor Martini Nielsen In. Lyngør, f. 25.09.1859 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 22.12.1935, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Anna Margrete Christophersen, f. 01.08.1874 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Knud Bjørn Christofersen Lyngør [1840 - 1881] og Louise Amalie Wiersen [1846 - 1894]), d. 1952.

                             Barn:

                      i.   Andrea (Andi) Henriksen, [adoptert] f. 1898.  Gift 1920, med Alf Kristiansen Ånonsen, f. 1887, yrke høyesterettsadvokat.

 

425.  Inga Kristine Tora Nielsen Lyngør, f. 25.08.1865 i Lyngør, Aust-Agder.  Gift 03.05.1889 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Ellef Jørgensen Laget, f. 10.11.1852 i Laget, Holt, Aust-Agder,72 (sønn av Ole Jørgensen Laget [1807 - 1895] og Elise Amalie  (Lise) Ellevsdtr. Knudsen [1826 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Jørgen Jørgensen, f. 13.08.1890 i Laget, Holt, Aust-Agder.

                     ii.   Olaf Jørgensen, f. 25.04.1891 i Laget, Holt, Aust-Agder.

 

426.  Hanna Cassandra Finne, f. 29.12.1841 i Risør, Aust-Agder, d. 09.10.1933 i Oslo.  Gift 16.04.1863 i Risør, Aust-Agder, med Jens Schanche Thiis, f. 10.09.1825 i Risør, Aust-Agder (sønn av Thomas Thiis [1799 - 1874] og Nicoline Christine Adzlew Schanche [1801 - 1891]), d. 10.05.1908 i Kristiania, yrke trelastgrosserer.

                             Barn:

                      i.   Elise Clementine Thiis, f. 11.05.1864 i Fredrikstad, Østfold.

           949.    ii.   Thomas Thiis f. 18.08.1865.

                    iii.   Nicolea Christine Thiis, f. 29.07.1867.

                    iv.   Stian Herlofsen Finne Thiis, f. 07.07.1869 i Fredrikstad, Østfold.

                     v.   Thomine Laurentze Thiis, kjælenavn Mina, f. 03.01.1871 i Fredrikstad, Østfold.

 

427.  Andreas Fredrik Finne, f. 16.12.1843 i Risør, Aust-Agder.  Gift 18.05.1881 i Risør, Aust-Agder, med Thora Marie Mølbach, f. 09.02.1856 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Thor Carstensen Mølbach [1825 - 1892] og Nicoline Marie Carstensen [1826 - 1864]).

                             Barn:

                      i.   Nicoline Marie Finne, f. 16.04.1882 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Elise Clementine Finne, f. 08.05.1883 i Risør, Aust-Agder, d. 21.04.1962 i Ørnes, Meløy, Nordland.[117]   Hun giftet seg med Sigurd Oberon Bernhoft, f. 25.04.1885 i Ørnes, Meløy, Nordland (sønn av Johan Nicolai Myhre Bernhoft [1835 - 1932] og Fredrikke Sophie Dass Klæboe [1844 - 1918]), d. 09.11.1958 i Ørnes, Meløy, Nordland.

                    iii.   Stian Herlofsen Finne, f. 07.06.1886 i Risør, Aust-Agder.

           950.   iv.   Andreas Fredrik Finne f. 20.12.1890.

           951.    v.   Axel Bech thor Straten Finne f. 28.03.1896.

 

428.  Jacobine Finne, f. 10.09.1845 i Risør, Aust-Agder, d. 1912.  Gift 17.11.1868 i Risør, Aust-Agder, med Samuel Grønn, f. 25.08.1838 i Drammen, Buskerud (sønn av Jens Peter Høegh Grønn [1810 - 1875] og Karen Dorothea Samuelsen [1895 -     ]), d. 22.02.1898 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

           952.     i.   Stian Herlofsen Finne-Grønn f. 31.08.1869.

           953.    ii.   Karen Dorothea Grønn f. 18.08.1871.

                    iii.   Elise Clementine Grønn, f. 12.05.1873 i Risør, Aust-Agder, d. 05.05.1874 i Søndeled, Aust-Agder.1

                    iv.   Jens Grønn, f. 17.11.1875 i Søndeled, Aust-Agder, d. 24.09.1877 i Søndeled, Aust-Agder.

                     v.   Hanna Jacobine Benedicte Grønn, f. 20.03.1885 i Søndeled, Aust-Agder.

 

429.  Olga Finne, f. 15.04.1847 i Risør, Aust-Agder, d. 21.07.1887 i Fredrikstad, Østfold.  Gift 28.12.1872 i Risør, Aust-Agder, med Axel Bech, f. 11.12.1838 i Modum, Buskerud (sønn av Alexander Nicolai Bech [1804 - 1842] og Margaretha Elisabeth Brahde [1803 - 1864]), d. 14.11.1894 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Wilhelm Alexander Bech, f. 30.11.1873, d. 19.07.1874.

           954.    ii.   Stian Herlofsen Finne Bech f. 30.11.1875.

           955.   iii.   Henriette Christiane Bech f. 28.09.1875.

                    iv.   Elise Clementine Bech, f. 10.07.1878 i Fredrikstad, Østfold.  Gift 28.12.1907 i Kristiania, med Johan Aschehoug Kiær, f. 11.10.1869 i Drammen, Buskerud (sønn av Hagbarth Kiær [1829 - 1903] og Simonine Bolette Johanne Louise Aschehoug [1835 - 1905]), d. 1931, yrke professor.

           956.    v.   Margarethe Elisabeth Bech f. 27.06.1879.

                    vi.   Wilhelm Josias Bech, f. 16.03.1883, d. 30.04.1883.

                   vii.   Elna Bech, f. 06.08.1884 i Fredrikstad, Østfold.  Gift 01.10.1906 i Kristiania, med Otto Fredrik Borchgrevink, f. 13.04.1884 i Ibestad, Troms (sønn av Otto Fredrik Borchgrevink [1845 - 1915] og Agnes Wilhelmine Didrikke Uchermann [1846 - 1926]).  De ble skilt.

                  viii.   Axel Bech, f. 08.07.1887, d. 20.04.1888.

 

430.  Henrik Carstensen Finne, f. 27.06.1855 i Risør, Aust-Agder, d. 15.01.1895 i Risør, Aust-Agder.  Gift 06.01.1880 i Risør, Aust-Agder, med Johanne Marie Mølbach, f. 28.12.1854 i Risør, Aust-Agder (datter av Thor Carstensen Mølbach [1825 - 1892] og Nicoline Marie Carstensen [1826 - 1864]).

                             Barn:

                      i.   Stian Herlofsen Finne, f. 04.07.1882, d. 1957 i Porsgrunn, Telemark.

           957.    ii.   Carsten Henrik Carstensen Finne f. 12.07.1883.

           958.   iii.   Thor Carstensen Mølbach Finne f. 20.08.1885.

           959.   iv.   Henrik Carstensen Finne f. 24.08.1888.

                     v.   Jacob Bowman Herlofsen Finne, f. 09.06.1892 i Risør, Aust-Agder.

 

431.  Hans Ellefsen Dedekam, f. 24.06.1844 i Søndeled, Aust-Agder, d. 18.10.1912 i Kristiania, yrke byråsjef.  Gift 01.12.1870 i Christiania, med Thora Andrine Frederikke Wilhelmine Wilson, f. 27.03.1848 i Borre, Vestfold (datter av Frederik Andrew Wilson og Carine Nielssen), d. 1938.

                             Barn:

                      i.   Hans Dedekam, f. 01.10.1871, d. 1871.

           960.    ii.   Hans Dedekam f. 27.08.1872.

           961.   iii.   Margarethe Christiane Dedekam f. 17.09.1874.

           962.   iv.   Carsten Frederik Dedekam f. 29.07.1877.

           963.    v.   Harriet Dedekam f. 23.06.1882.

 

432.  Søren Hans Dedekam, f. 20.08.1848 i Søndeled, Aust-Agder, d. 13.09.1938 i Oslo.  Gift 16.05.1876 i Kristiansand, Vest-Agder, med Nathalie Magdalene (Nanna) Tønnesen, f. 06.07.1850 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Tønnes Ludvig Tønnesen [1810 -     ] og Therese Dione Bjørnholdt [1819 - 1867]), d. 23.04.1937 i Oslo.

                             Barn:

           964.     i.   Hans Ludvig Carstensen Dedekam f. 08.07.1878.

           965.    ii.   Finn Rosenwold Dedekam f. 14.04.1880.

           966.   iii.   Dorothee Dedekam f. 04.12.1881.

 

433.  Dorothee Dedekam, f. 19.08.1850 i Risør, Aust-Agder, d. i Paris, Frankrike.  Gift 02.08.1879 i V. Aker, Akershus, med André Dedekam, f. 07.10.1834 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Anders Dedekam [1807 - 1885] og Margrethe Westergaard [1810 - 1882]), d. 21.06.1903, yrke agent.

                             Barn:

           967.     i.   Andrè Dedekam f. 17.05.1880.

                     ii.   Adele Kristine Andersen Dedekam, f. 16.02.1884 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder, d. 1957 i Jevnaker, Oppland.  Hun giftet seg med Johan Fredrik Wilhelm Krog, f. 09.10.1884 i Drammen, Buskerud (sønn av Anton Marius Krog [1856 - 1918] og Anna Walesca Bang [1857 - 1955]), d. 06.07.1925 i Lysaker, Bærum, Akershus.

 

434.  Anne Marie Schlytter, f. 15.11.1852 i Risør, Aust-Agder.  Gift 28.11.1875 i Stockholm, Sverige, med Thorvald Olrog, f. 08.11.1840 i Christiania (sønn av Claus Christian Olrog og Johanne Vibeke Bruenech).

                             Barn:

                      i.   Claus Christian Olrog, f. 22.11.1876.

                     ii.   Hans Schlytter Olrog, f. 10.07.1878.

                    iii.   Henriette Charlotte Caroline Olrog, f. 02.11.1879.

                    iv.   Thorvald Orlog, f. 07.03.1882.

                     v.   Anna Margaretha Olrog, f. 30.04.1884.

                    vi.   Anna Marie Olrog, f. 16.08.1886.

 

435.  Carsten Henrik Carstensen Schlytter, f. 30.09.1854 i Aker, Akershus, d. 02.10.1921 i Kristiania.  Gift 03.05.1879 i Kristiania, med Catharine van Kervel, f. 17.08.1855 i Christiania (datter av Johan Heinrich van Kervel [1826 -     ] og Thomasine Olivia Christiane Heftye [1830 -     ]), d. 01.11.1917 i Kristiania.

                             Barn:

                      i.   Hans Schlytter, f. 27.02.1880 i Kristiania.

                     ii.   Johan Henrik van Kervel Schlytter, f. 02.08.1881 i Kristiania, d. 1960 i Oslo, yrke major.

                    iii.   Carsten Henrik Carstensen Schlytter, f. 12.06.1884 i Kristiania, d. 08.08.1975 i Hole, Buskerud, yrke sekretær.

 

436.  Johanne Marie Mølbach (Se ekteskap til nummer 430.)

 

437.  Thora Marie Mølbach (Se ekteskap til nummer 427.)

 

438.  Hanna Cassandra Houge, f. 26.09.1841, d. 31.05.1931 i Oslo.  Gift 09.11.1863 i Landvik, Aust-Agder, med Peter Olivarius Bugge, f. 02.02.1829 i Verdal, Nord-Trøndelag (sønn av Christian Severin Gabriel Bugge [1795 - 1884] og Johanne Cathrine Helsing [1799 - 1886]), d. 01.04.1907 i Kristiania, yrke sogneprest.

                             Barn:

           968.     i.   Severin Houge Bugge f. 02.10.1865.

           969.    ii.   Birger Aall Bugge f. 15.01.1867.

                    iii.   Therese Bugge, f. 04.03.1868 i Åmli, Aust-Agder, d. 14.02.1898 i Snåsa, Nord-Trøndelag.

                    iv.   Christian Severin Gabriel Bugge, f. 06.10.1869 i Åmli, Aust-Agder, d. 1956 i Durban, Sør-Afrika.  Han giftet seg med Emely.

                     v.   Hans Riddervold Bugge, f. 30.04.1871 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag, d. 06.07.1874 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag.

           970.   vi.   Gynther Bugge f. 10.05.1872.

                   vii.   Ragnhild Bugge, f. 23.09.1873 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag, d. 20.07.1875 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag.

                  viii.   Johannes Bugge, f. 02.10.1874 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag, d. 24.06.1898 i Snåsa, Nord-Trøndelag.

                    ix.   Peter Olivarius Bugge, f. 01.10.1875 i Børsa, Orkdal, Sør-Trøndelag, yrke apoteker.

           971.    x.   Martin Bugge f. 20.04.1877.

           972.   xi.   Ragnhild Catharine Bugge f. 04.07.1878.

                   xii.   Sofie Christiane Bugge, f. 13.10.1879 i Snåsa, Nord-Trøndelag, d. 20.09.1889 i Snåsa, Nord-Trøndelag.

                  xiii.   Inga Bugge, f. 21.04.1881 i Snåsa, Nord-Trøndelag, d. 24.04.1881 i Snåsa, Nord-Trøndelag.

                  xiv.   Ingebrigt Muus Bugge, f. 16.08.1883 i Snåsa, Nord-Trøndelag, d. 24.10.1926.

 

439.  Thora Nicoline Mathilde Houge, f. 16.09.1843, d. 1924.  Gift 21.07.1868 i Landvik, Aust-Agder, med Ditmar Meidell, f. 24.01.1826 i Bergen, Hordaland (sønn av Chrisopher Pritzier Meidell [1783 - 1851] og Laura Christine Catharine Fogh [1793 - 1864]), d. 1900.

                             Barn:

                      i.   Sigrid Meidell, f. 24.11.1869 i Christiania.  Gift 29.12.1898, med Ernst Bernhard Suhrke, f. 1871, d. 1911, yrke consul.

           973.    ii.   Gudrun Meidell f. 15.02.1871.

                    iii.   Inga Meidell, f. 10.11.1872 i Christiania.

           974.   iv.   Christopher Pritzier Meidell f. 12.07.1874.

                     v.   Thordis Meidell, f. 09.05.1878 i Kristiania, d. 22.04.1939, ugift.

                    vi.   Christian Severin Houge Meidell, f. 22.10.1881 i Kristiania, d. 06.10.1890 i Kristiania.

                   vii.   Helga Meidell, f. 28.10.1883 i Kristiania, d. 19.06.1884 i Kristiania.

 

440.  Niels Holbye Houge, f. 28.12.1848 i Bergen, Hordaland, yrke skipsfører, reder, d. 17.01.1908.  Gift 17.01.1877 i Bergen, Hordaland, med Katharina Elisabeth Tresselt, f. 12.07.1857 i Bergen, Hordaland (datter av Carl Ludvig Wilhelm Tresselt [1832 -     ] og Henrikke Holst [1837 -     ]), d. 08.09.1905 i Bergen, Hordaland.

                             Barn:

                      i.   Signe Houge, f. 10.11.1878 i Bergen, Hordaland.

                     ii.   Johan Sverdrup Houge, f. 09.06.1880 i Bergen, Hordaland, d. 05.09.1880 i Bergen, Hordaland.

                    iii.   Olaf Tresselt Houge, f. 17.03.1884 i Bergen, Hordaland.

 

441.  Inga Margarethe Houge, f. 04.05.1857 i Christiania.  Gift 07.08.1883, med Nicolai Martin Halvorsen, f. 11.03.1860 i Bergen, Hordaland (sønn av Niels Olai Halvorsen [1822 -     ] og Martha Olsen [1823 -     ]), yrke skuespiller.

                             Barn:

                      i.   Thordis Halvorsen, f. 04.03.1884 i Bergen, Hordaland.  Gift 19.12.1906 i Shanghai, China, med Christian Mohr, f. 03.06.1876 i Kristiania (sønn av August Christian Mohr [1847 - 1918] og Karen Sundt [1853 - 1931]), d. 07.01.1908 i Shanghai, China, yrke ingeniør.

 

442.  Dorothea Marie Bruun, f. 26.02.1852 i Bergen, Hordaland.  Gift 24.10.1871 i England, med Godfrey Lovelace Taylor, f. 11.04.1839 i Irland,1 (sønn av Godfrey Taylor og Anna Hare).

                             Barn:

                      i.   Godfrey Taylor, f. 06.10.1873.

                     ii.   Nathaniel Taylor, f. 05.05.1875.

                    iii.   Florence Taylor, f. 18.07.1876.

                    iv.   Otto Carl Taylor, f. 05.07.1878.

                     v.   Inga Lilian Taylor, f. 06.04.1880, d. 20.03.1885.

                    vi.   Charles Taylor, f. 05.02.1881.

                   vii.   Helena Violet Taylor, f. 17.02.1884.

                  viii.   Ethel Mary Taylor, f. 20.10.1894.

 

443.  Bolette Marie Berentine Bruun, f. 17.11.1853 i Bergen, Hordaland, d. 26.02.1934 i Bergen, Hordaland.  Gift 06.11.1879 i Domkirken i Bergen, med Anton Bernhard Gjerding, f. 13.06.1852 i Bergen, Hordaland (sønn av Albert Johannes Gjerding [1796 - 1874] og Gjertrud Christine Müller [1821 - 1907]), d. 14.11.1907 i Bergen, Hordaland, yrke Lege.

                             Barn:

                      i.   Per Gjerding, f. 09.10.1880, d. 30.10.1881.

                     ii.   Per Gjerding, f. 18.11.1881, d. 04.12.1881.

           975.   iii.   Per Gjerding f. 09.02.1883.

 

444.  Inga Bruun, f. 04.07.1855 i Bergen, Hordaland.  Gift 03.08.1889 i Bergen, Hordaland, med John Berkeley Agar Hare, f. 31.03.1863 i Irland (sønn av Patrick Hare og Eliza Westropp), yrke dyrlege.

                             Barn:

                      i.   Berkeley Charles Patrick Hare, f. 22.05.1890.

                     ii.   Georg Edward Hare, f. 05.12.1892.

 

445.  Mathias Bruun Thiis, f. 09.11.1852 i Risør, Aust-Agder,113 d. 26.02.1903 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 09.02.1888 i Risør, Aust-Agder,64 med Sophie Benedicte Kildahl, f. 18.02.1867 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Johan Emanuel Kildahl [1824 - 1918] og Augusta Thomine Axelsen [1837 - 1892]).

                             Barn:

           976.     i.   Augusta Magdalene Thiis f. 03.09.1893.

           977.    ii.   Johan Emanuel Kildahl Thiis f. 26.10.1895.

                    iii.   Ruth Thiis, f. 21.02.1898 i Risør, Aust-Agder, d. 07.03.1976 i Porsgrunn, Telemark.  (1) Gift 03.05.1925 i Risør, Aust-Agder,81 med Arthur Georg Frydenlund, f. 10.11.1885 i Kristiania (sønn av Lars Frydenlund).  (2) Gift 03.12.1937 i Vinje i Telemark, med Oskar Schiøtz, f. 15.03.1895 i Kristiania (sønn av Oskar Emil Schiøtz [1846 - 1925] og Anna Maria Schiøtz [1860 - 1925]), d. 16.12.1944 i Oslo, yrke lege.

                    iv.   Erling Thiis, f. 28.11.1900 i Risør, Aust-Agder,113 d. 20.03.1973 i Gran, Oppland, yrke kjøpmann i Oslo.  Gift 04.11.1928 i Grønland kirke, Oslo, med Hansine Marie Stenberg, f. 03.11.1896 i Kristiania (datter av Hans Høilo og Julie Stenberg), d. 12.05.1985 i Oslo.

           978.    v.   Hans Thiis f. 13.05.1902.

 

446.  Magdalene Julie Bruun, f. 10.11.1865 i Tønsberg, Vestfold, d. 21.07.1903 i Tønsberg, Vestfold.  Gift 05.10.1888 i Tønsberg, Vestfold, med Victor Christiansen, f. 28.06.1860 i Tønsberg, Vestfold (sønn av Johan Henrik Christiansen [1823 - 1904] og Mathilde Georgine Hvistendahl [1834 - 1911]), d. 05.03.1906, yrke lege.

                             Barn:

           979.     i.   Erling Bruun Christiansen f. 30.03.1891.

           980.    ii.   Marie Magdalene Bruun Christiansen f. 10.11.1892.

           981.   iii.   Anna Mathilde Christiansen f. 06.06.1894.

                    iv.   Laurentius Foyn Bruun Christiansen, f. 27.11.1895 i Tønsberg, Vestfold, d. 1959 i Kanariøyene.  Gift 1936, med Anny Margrethe Møller-Fredriksen, f. 12.07.1907 i Haugesund, Rogaland, d. 10.06.1995 i Åsgårdstrand, Vestfold.

           982.    v.   Maren Cathrine Faye Christiansen f. 10.10.1898.

           983.   vi.   Carsten Bruun Christiansen f. 06.08.1900.

           984.  vii.   Ingeborg Bruun Christiansen f. 04.07.1902.

 

447.  Lorentz Foyn Bruun, f. 20.10.1875 i Tønsberg, Vestfold, d. 1924 i Tønsberg, Vestfold.  Han giftet seg med Isabella Hume Congleton, f. 1877 i Skottland (datter av Thomas Congleton [1843 -     ] og Jemima Hill Hume [1848 - 1918]), d. 1936.

                             Barn:

                      i.   Alice Mathilde Bruun, f. 1903, d. 1994, ugift.

           985.    ii.   Bente Marie Aker Bruun f. 12.01.1910.

           986.   iii.   Isabella Bruun f. 15.02.1917.

 

448.  Svend Foyn Bruun, f. 01.12.1883 i Tønsberg, Vestfold, d. 31.05.1956 i Sem, Vestfold, yrke skipsreder.  Gift 19.09.1916 i Bragernes kirke, med Ellen Bruusgaard, f. 21.09.1887 i Drammen, Buskerud (datter av Martin Henrik Bruusgaard [1841 - 1914] og Elise Alexia Pedersen [1856 - 1920]), d. 22.01.1969 i Sem, Vestfold.

                             Barn:

           987.     i.   Ellen Foyn Bruun f. 10.08.1917.

           988.    ii.   Carsten Henrik Carstensen Bruun f. 06.06.1919.

           989.   iii.   Svend Foyn Bruun f. 01.05.1926.

           990.   iv.   Bente Marie Foyn Bruun f. 13.09.1927.

 

449.  Helene Møller Sontum, f. 05.09.1855 i Bergen, Hordaland.  Gift 05.09.1873 i Christiania, med Niels Ludvig Julius Nielsen, f. 24.07.1840 i Christiania (sønn av Iver Nielsen og Annette).

                             Barn:

                      i.   Aagot Nielsen, f. 08.06.1874 i Christiania.

                     ii.   Edvard Iver Wogen, f. 26.02.1876 i Kristiania.

           991.   iii.   Julie Nielsen f. 02.09.1877.

                    iv.   Carsten Bruun Nielsen, f. 02.01.1880 i Vestre Aker, Akershus.

                     v.   Helene Nielsen, f. 17.11.1883 i Kristiania.

                    vi.   Signe Nielsen, f. 02.09.1890 i Kristiania.

 

450.  Mathias Wogen Bruun Sontum, f. 06.11.1858 i Bergen, Hordaland, d. 21.12.1907 i Montana, USA.  Gift 03.07.1889 i Brooklyn, New York, USA, med Emilie Marie Eriksen, f. 22.07.1865 i Drammen, Buskerud,[118] (datter av Niels Eriksen [1840 -     ] og Maren Helene Wilhelmsdtr. [1832 -     ]), d. 08.07.1954 i Montana, USA.

                             Barn:

           992.     i.   Astrid Ragnhild Susanne Sontum f. 04.05.1890.

                     ii.   Olga Sigrid Sontum, f. 18.05.1893 i Montana, USA, d. 28.01.1981 i Montana, USA.

                    iii.   Ruth Hilger Sontum, f. 31.01.1899 i Montana, USA, d. 17.08.1938 i Oregon, USA.  Hun giftet seg med Oscar W Johnson, f. 1889 i Minnesota, USA.

                    iv.   Christian Edward Sontum, f. 19.03.1903 i Montana, USA, d. 13.02.1980 i Montana, USA.

 

451.  Johan Mølbach Thellefsen, f. 20.09.1863 i Christiania, d. 1948 i Oslo, yrke generalkonsul.  Gift 18.09.1896, med Lilla Claudine Birgitte Heiberg, f. 18.07.1877 i Kristiania (datter av Carl Johan Heiberg [1844 - 1914] og Claudine Emilie Sophie Meinich [1850 - 1931]), d. 29.06.1934 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Johan Mølbach-Thellefsen, f. 07.05.1897 i Kristiania, d. 03.07.1973 i Notodden, Telemark.  Gift 19.01.1938 i Oslo, med Sofie Kristiane Blom, f. 19.11.1906 i Skien, Telemark (datter av Christopher Blom [1870 - 1909] og Louise Johanne Margrethe Høyer [1885 - 1970]), d. 05.07.2006 i Notodden, Telemark.

           993.    ii.   Claus Mølbach-Thellefsen f. 30.05.1898.

                    iii.   Else Mølbach Thellefsen, f. 15.12.1899 i Kristiania, d. 07.12.1995.  Gift 14.06.1935, med Rolf Hansen Stranger, f. 15.01.1891 i Kristiania (sønn av Anund Hanssen [1847 - 1931] og Hilda Theodora Jørgensen [1849 - 1910]), d. 18.06.1990 i Oslo, yrke ordfører i Oslo.

 

452.  Gustava Teresie Jensen, f. 27.03.1841 i Risør, Aust-Agder.  Gift 17.07.1861 i Risør, Aust-Agder, med David Jacobsen, f. 12.09.1836 i Stockholm, Sverige (sønn av Jacob David Jacobsen og Lea Hertz), yrke forretningsmann, banksjef.

                             Barn:

           994.     i.   Helena Nicola Jacobsen f. 13.08.1862.

                     ii.   Betzy Emilie Jacobsen, f. 30.11.1864 i Mandal, Vest-Agder.

                    iii.   Augusta Cecilie Jacobsen, f. 21.06.1867 i Mandal, Vest-Agder.  Gift 10.12.1897 i Kristiania, med Ingolf Riddervold, f. 14.03.1871 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Adolf Riddervold [1825 -     ] og Laura Marie Christiane Mathilde Storm [1834 -     ]).

           995.   iv.   Benedicte Riegels Jacobsen f. 06.06.1869.

                     v.   Thorvald Emil Jacobsen, f. 06.04.1871 i Mandal, Vest-Agder.

           996.   vi.   Axel Hermann Jacobsen f. 07.10.1873.

           997.  vii.   Filip Jacob Jacobsen f. 20.03.1874.

                  viii.   Hans Peter Rude Jacobsen, f. 03.02.1876 i Drammen, Buskerud.

                    ix.   Dagny Dorothea Jacobsen, f. 04.09.1877 i Drammen, Buskerud.

           998.    x.   Aagot Marie Jacobsen f. 09.03.1880.

                    xi.   Ragnhild Therese Jacobsen, f. 27.05.1883 i Drammen, Buskerud.

 

453.  Elise Caroline Jensen, f. 02.09.1849 i Risør, Aust-Agder, d. 1924.  Gift 08.04.1870 i Göteborg, Sverige, med Hans Edvard Julius Christopher Bugge, f. 28.07.1827 i Stjørdal, Nord-Trøndelag (sønn av Jochum Bugge [1800 - 1872] og Gjertrud Maren Juul Ingier [1800 - 1836]), d. 12.02.1914 i Skedsmo, Akershus, yrke apoteker.

                             Barn:

           999.     i.   Elisa Nicoline Maren Ingier Bugge f. 20.07.1871.

 

454.  Andrea Sophie Bendicte Jensen, f. 05.11.1853 i Risør, Aust-Agder,[119] d. 12.04.1929 i Oslo.  Gift 23.07.1875 i Göteborg, Sverige, med Peter Bugge, f. 22.01.1844 i Tingvoll, Møre og Romsdal (sønn av Jochum Bugge [1800 - 1872] og Oline Nanstad [1810 - 1886]), d. 23.10.1878 i Skånevik, Etne, Hordaland.

                             Barn:

                      i.   Emil Joachim Bugge, f. 22.04.1876 i Vadsø, Finnmark, d. 19.11.1877 i Kristiania.

                     ii.   Peter Ole Nikolaj Bugge, f. 01.04.1877 i Drammen, Buskerud, d. 13.03.1950 i Oslo.

                    iii.   Bendix Marius Bugge, f. 14.01.1879 i Kristiania, d. 01.11.1898 i Kristiania.

 

455.  Karen Helene Steenfeldt, også kjent som Kaja, f. 23.04.1842 i Risør, Aust-Agder.  Gift 20.10.1872 i Tønsberg, Vestfold, med Jørgen Dinus Gjersøe, f. 04.10.1850 i Tønsberg, Vestfold (sønn av Jørgen Jensen Gjersøe [1811 - 1884] og Svendine Engelhardine Kjærulf [1812 - 1850]), yrke agent og grosserer i mel.

                             Barn:

           1000.   i.   Christian August Steenfeldt Gjersøe f. 17.07.1873.

           1001.  ii.   Svend George Gjersøe f. 05.05.1875.

           1002. iii.   Kitty Gjersøe f. 12.12.1876.

                    iv.   Jensine Gjersøe, f. 15.11.1878 i Fredrikshald (Halden), Østfold, d. 11.02.1963 i Oslo.

                     v.   Aagot Gjersøe, f. 09.11.1880 i Fredrikshald (Halden), Østfold.

                    vi.   Kaja Gjersøe, f. 12.06.1882 i Fredrikshald (Halden), Østfold.

 

456.  Hans Eilert Steenfeldt Thiis, f. 02.01.1833 i Risør, Aust-Agder, d. 12.09.1866 i Svartvik i Sverige,1 yrke skipsfører.  Gift 27.01.1861 i Risør, Aust-Agder, med Joachima Christine Schweder Thiis, f. 09.04.1835 i Risør, Aust-Agder (datter av Thomas Thiis [1799 - 1874] og Nicoline Christine Adzlew Schanche [1801 - 1891]), d. 25.04.1892 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Hans Schlytter Thiis, f. 15.10.1861 i Risør, Aust-Agder, d. 19.10.1889 i Risør, Aust-Agder,10 ugift.

                     ii.   Thomine Laurentze Thiis, kjælenavn Mina, f. 24.07.1864 i Risør, Aust-Agder, yrke Hotelbestyrerinde.

           1003. iii.   Christine Nicolea Thiis f. 10.08.1866.

 

457.  Mads Michael Thiis, f. 06.08.1834 i Risør, Aust-Agder, d. 30.11.1915 i Kristiania.  Gift 27.12.1864 i Risør, Aust-Agder, med Amalie Laurette Knudsen, f. 27.11.1846 i Arendal, Aust-Agder (datter av Christen Knudsen [1804 -     ] og Aase Marie Hansdtr. [1807 -     ]), d. 07.05.1923 i Kristiania.

                             Barn:

           1004.   i.   Andrea Ragnhild Thiis f. 25.10.1865.

                     ii.   Eulalia Clementine Thiis, f. 29.05.1867 i Christiania.

           1005. iii.   Aagot Marie Thiis f. 14.12.1868.

                    iv.   Wenche Thiis, f. 16.08.1870 i Christiania.

                     v.   Hans Schlytter Thiis, f. 01.12.1871 i Christiania.

           1006. vi.   Normann Thiis f. 05.12.1873.

                   vii.   Sigurd Thiis, f. 11.07.1875 i Kristiania.

           1007. viii.  Christiane Thiis f. 09.01.1877.

                    ix.   Mally Thiis, f. 10.08.1878 i Kristiania.

                     x.   Dagny Thiis, f. 25.01.1880 i Kristiania, d. 07.07.1895 i under bading i Nordmarka.

                    xi.   Charles Emanuel Thiis, f. 23.05.1881 i Kristiania.

                   xii.   Marie Thiis, f. 17.07.1883 i Kristiania.

           1008. xiii.  Christian Thiis f. 19.01.1892.

 

458.  Hanna Eulalia Clementine Thiis, f. 26.08.1843 i Risør, Aust-Agder, d. 08.02.1916 i Stavanger, Rogaland.  Gift 21.12.1869 i Risør, Aust-Agder, med Christian Houge Thiis, f. 15.04.1843 i Risør, Aust-Agder (sønn av Thomas Thiis [1799 - 1874] og Nicoline Christine Adzlew Schanche [1801 - 1891]), d. 25.05.1918 i Stavanger, Rogaland, yrke fabrikkeier.

                             Barn:

           1009.   i.   Hanna Eulalia Clementine Thiis f. 25.09.1870.

                     ii.   Christine Nicolea Thiis, f. 13.10.1873 i Stavanger, Rogaland.

                    iii.   Magda Thiis, f. 12.07.1875 i Stavanger, Rogaland, d. 04.04.1876.

           1010. iv.   Magda Thiis f. 24.08.1876.

           1011.  v.   Thomas Emanuel Thiis f. 06.02.1878.

                    vi.   Helga Thiis, f. 06.08.1879, d. 13.12.1880.

           1012. vii.   Helga Thiis f. 27.12.1881.

 

459.  Jenny Margarethe Steenfeldt, f. 18.06.1850 i Risør, Aust-Agder.  Gift 25.09.1872 i Risør, Aust-Agder, med Olaf Henrik Foss, f. 21.07.1848 i Christiania (sønn av Wilhelm Foss [1820 - 1903] og Karen Sophie Guldbrandsen [1824 - 1901]).

                             Barn:

                      i.   Agnes Sophie Foss, f. 1873 i Christiania, d. 01.01.1877.

                     ii.   Louise Theodora Steenfeldt Foss, f. 11.02.1874 i Christiania, d. 06.09.1875.

           1013. iii.   Ludvig Wilhelm Steenfeldt Foss f. 28.10.1876.

           1014. iv.   Christian August Steenfeldt Foss f. 06.06.1878.

                     v.   Agnes Foss, f. 11.11.1879, d. 08.02.1881 i Bergen, Hordaland.

                    vi.   Hanna Cecilie Foss, f. 05.03.1881 i Bergen, Hordaland.

                   vii.   Anne Catharine Steenfeldt Foss, f. 23.04.1882 i Drammen, Buskerud.

                  viii.   Oscar Foss, f. 14.05.1884 i Kristiania.

                    ix.   Harry Foss, f. 06.05.1888 i Ski, Akershus.

 

460.  Jens Helgebreth Scheen, f. 30.12.1837 i Vestnes, Møre og Romsdal, d. 16.08.1897 i Kristiania, yrke forstmester.  Gift 04.09.1890 i Kristiania, med Ida Pauline Juliane Petersen, f. 17.12.1859 i Kristiania (datter av Alexander Christan Møller Petersen og Ellen Marie Johnsen), d. 04.08.1937 i Oslo.

                             Barn:

           1015.   i.   Karl Kristofer Scheen f. 02.06.1891.

                     ii.   Birger Elias Scheen, f. 03.01.1893 i Kristiania, d. 01.06.1893.

                    iii.   Ruth Ellen Sophie Scheen, f. 06.08.1894 i Kristiania.

           1016. iv.   Hjørdis Scheen f. 19.05.1897.

 

461.  Carl Sophus Scheen, f. 19.10.1839, d. 21.02.1876 i Kristiania, yrke skipsfører.  Gift 17.02.1875 i Kristiania, med Ida Emilie Christine Angell, f. 25.06.1850 i Christiania (datter av Søren Otto Angell [1819 - 1886] og Thorine Helmine Olsen [1824 - 1871]), d. 28.07.1876 i Kristiania.

                             Barn:

                      i.   Christopher Winter Scheen, f. 15.12.1875 i Kristiania, d. 1954 i Oslo.

 

462.  Wilhelm Cornelius Remerth von Schmettau, f. 30.03.1839 i København, Danmark.  (1) Gift 07.06.1864 i København, Danmark, med Anna Gamborg, f. 23.06.1837 i Christiania,1 (datter av Peter Christian Gamborg og Else Margarethe Borgen), d. 08.01.1883 i Kristiania.  (2) Gift 11.05.1893 i København, Danmark, med Johanne Olsen, f. 10.04.1864 i Lyngby, Danmark (datter av Ole Hansen og Maren Larsdtr.).

                             Barn med Anna Gamborg:

                      i.   Dagmar von Schmettau, f. 16.06.1865 i Hamburg, Tyskland.

                     ii.   Else Margarethe von Schmettau, f. 13.09.1870 i Paris, Frankrike.

 

463.  Caroline Amalie (Nonni) von Schmettau, f. 28.06.1840 i København, Danmark.  Gift 24.06.1863 i København, Danmark, med Paul Christian Fønss, f. 25.10.1832 i København, Danmark (sønn av Henrik Johan Leth Fønss og Christiane Louise Hedvig von Schmettau).

                             Barn:

                      i.   Axel Henrik Wilhelm Schmettau Fønss, f. 17.05.1865 i København, Danmark.  Gift 08.06.1894 i København, Danmark, med Adeline Charlotte Christiane Bernstorff-Gyldensteen, f. 27.07.1851 (datter av Fredrik Ernst Herman, Lehnsgreve Bernstorff-Gyldensteen [1818 -     ] og Christiane Christine Ulrica Catharina de Mylius [1817 -     ]).

                     ii.   Louise Caroline Fønss, f. 27.05.1866 i København, Danmark.

 

464.  Thomine Laurentze Vleugel, f. 22.06.1864 i Göteborg, Sverige.  Gift 03.11.1888 i Göteborg, Sverige, med Karl Fredrik Julius Kruuse af Verchou, f. 03.11.1856 i Sverige (sønn av Karl Benedictus Frederik Kruuse av Verch og Thurinna Matilda Lilliehöök), yrke bogholder.

                             Barn:

                      i.   Sigrid Karin Torborg Kruuse af Verchou, f. 21.08.1889 i Göteborg, Sverige.

                     ii.   Dagmar Else Ingrid Kruuse af Verchou, f. 08.06.1891 i Göteborg, Sverige.

                    iii.   Margit Amelie Valborg Kruuse af Verchou, f. 03.01.1894 i Göteborg, Sverige.

 

465.  Severin Segelcke Wleugel, f. 02.03.1852 i Risør, Aust-Agder, d. 20.06.1920 i Trondheim, Sør-Trøndelag, yrke skoledirektør.  Gift 25.06.1887 i Kristiania, med Johanne Margarethe Thinn, f. 12.11.1865 i Sarpsborg, Østfold (datter av Bernt Anton Thinn [1819 - 1881] og Ottine Christine Ottesen [1823 - 1911]), d. 10.02.1934 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                             Barn:

                      i.   Carl Lorentz Wleugel, f. 06.11.1888 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 23.05.1894.

                     ii.   Kirsten Wleugel, f. 30.04.1890 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                    iii.   Anton Wleugel, f. 23.03.1895 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 03.02.1897.

                    iv.   Johan Severin Wleugel, f. 02.03.1898 i Trondheim, Sør-Trøndelag, d. 23.11.1962 i Oslo.

 

466.  Carl Segelcke Wleugel, f. 06.09.1876 i Onsøy, Østfold, yrke disponent.  Han giftet seg med Johanne, f. 20.04.1881 i Tønsberg, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Randi Wleugel, f. 15.12.1905 i Kristiania.

                     ii.   Ingrid Wleugel, f. 19.07.1907 i Kristiania.

 

467.  Frederik Westberg Thiis, f. 07.01.1849 i Risør, Aust-Agder,113 d. 26.03.1910 i Liverpool, England, yrke skipsfører.  Gift 19.01.1880 i Fredrikstad, Østfold, med Hulda Jacobine Emilie Gran, f. 19.01.1856 i Fredrikstad, Østfold (datter av Anton Martin Emil Gran og Julie Charlotte Amalie Wang), d. 09.10.1941 i Liverpool, England.

                             Barn:

           1017.   i.   Christian Fredrik Thiis f. 20.03.1881.

           1018.  ii.   Axel Gran Thiis f. 28.09.1883.

           1019. iii.   Trygve Gran Thiis f. 11.09.1885.

                    iv.   Carl Eilert Gran Thiis, f. 02.12.1887, d. 29.04.1888.

                     v.   Dina Thiis, f. 30.06.1896 i Liverpool, England.  Gift 30.06.1924, med Johan Henry Maddoks.

                    vi.   Reidar Thiis, f. 30.06.1897 i Liverpool, England.  Han giftet seg med Elisabeth Danzon.

 

468.  Ida Julie Persen, f. 05.02.1853 i Risør, Aust-Agder.  Gift 28.10.1891 i Kragerø, Telemark, med Emil Reinholdt Carlsen, f. 30.09.1866 i Stockholm, Sverige (sønn av Johan Reinholdt Carlsen og Dorothea Charlotta Wikholm).

                             Barn:

                      i.   Rosa Camilla Charlotte Reinholdt Carlsen, f. 16.10.1892 i Kragerø, Telemark.  Gift 09.09.1920 i Haugesund, Rogaland, med Christen Oftedal, f. 10.10.1891 i Avaldsnes, Karmøy, Rogaland (sønn av Thomas Svendsen Oftedal [1843 -     ] og Kristine Olsdtr. [1848 -     ]).

 

469.  Jens Persen, f. 09.05.1854 i Risør, Aust-Agder, d. 01.09.1889 i Brooklyn, New York, USA, yrke skipsfører.  Gift 20.06.1884 i Brooklyn, New York, USA, med Valborg Anderssen, f. 06.08.1867 i Fredrikshald (Halden), Østfold (datter av Andreas Anderssen Formo og Ragnhild Wang).

                             Barn:

                      i.   Camilla Clementine Persen, f. 28.03.1886 i Brooklyn, New York, USA, d. 15.10.1888.

                     ii.   Julius Arnoldus Esperantius Persen, f. 17.07.1887 i Brooklyn, New York, USA.

                    iii.   Edwin Hobby Close Persen, f. 28.03.1889 i Brooklyn, New York, USA.

 

470.  Anne Catharine Elisabeth Busch, f. 17.02.1839 i Risør, Aust-Agder, d. 1908.  Gift 16.11.1863 i Risør, Aust-Agder, med Niels Emil Gundersen Lyngør, f. 20.07.1838 i Lyngør, Aust-Agder,12 (sønn av Gunder Knutsen Lyngør [1804 - 1881] og Susanne Marie Mortensdtr. Lyngør [1810 -     ]), d. 12.07.1879, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Susanne Marie Gundersen, f. 14.03.1865 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 26.06.1920 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Mathilde Gundersen, f. 08.12.1866 i Risør, Aust-Agder, d. 18.03.1953 i Oslo.

                    iii.   Gunnar Gundersen, f. 14.01.1869 i Risør, Aust-Agder, d. 15.03.1947 i New York, USA.

           1020. iv.   Peter Joachim Bush Gundersen f. 20.10.1870.

                     v.   Hilmara Gundersen, f. 12.11.1873 i Risør, Aust-Agder, d. 14.11.1873 i Risør, Aust-Agder.

           1021. vi.   Severin Emanuel Gundersen f. 11.08.1876.

 

471.  Frederik Henrik Christopher Busch, f. 01.07.1841 i Risør, Aust-Agder, d. 23.01.1910 i Skibtvedt, Østfold.  Gift 28.05.1874 i Christiania, med Marie Helene Angell, f. 23.04.1851 i Drøbak, Frogn, Akershus (datter av Hans Frederik Angell [1816 - 1866] og Bodil Katrine Marie Jørgensen [1827 - 1899]), d. 22.01.1928 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Hans Frederik Angell Busch, f. 06.04.1875 i Kristiania, d. 24.11.1875 i Kristiania.

           1022.  ii.   Marie Busch f. 01.09.1876.

           1023. iii.   Peter Joachim Busch f. 17.06.1878.

                    iv.   Hans Busch, f. 13.03.1880 i Kristiania, d. 13.03.1880 i Kristiania.

           1024.  v.   Bolivar Busch f. 13.03.1880.

           1025. vi.   Christian Bernhard Busch f. 09.06.1882.

 

472.  Petronelle Jensen Busch, f. 06.09.1843 i Risør, Aust-Agder.  Gift 07.02.1869 i Risør, Aust-Agder, med Georg Andreas Sømme, f. 14.06.1840 i Stavanger, Rogaland (sønn av Anders Sømme og Ingeborg Verdine Sømme), d. 08.05.1882 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Ida Olava Sømme, f. 21.11.1869 i Risør, Aust-Agder.

 

473.  Anton Carl Busch, f. 27.05.1848 i Risør, Aust-Agder.  Gift 14.08.1874 i Risør, Aust-Agder, med Nicoline Christine Schach, f. 20.07.1850 i Kragerø, Telemark (datter av Peter Nicolai Schach og Christiane Berdine Fermann).

                             Barn:

           1026.   i.   Peter Joachim Busch f. 10.11.1874.

           1027.  ii.   Kristiane Benedikte Busch f. 02.06.1876.

                    iii.   Peter Nicolay Busch, f. 28.02.1878 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Christian Gade Busch, f. 09.06.1880 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Mathilde Busch, f. 17.01.1883 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Anton Carl Busch, f. 22.02.1886 i Risør, Aust-Agder.  Gift 22.08.1912 i Risør, Aust-Agder,75 med Pauline Amalie Busch, f. 09.11.1893 i Risør, Aust-Agder (datter av Andreas Georg Busch [1851 -     ] og Hilda Nathalie Tellefsen [1859 -     ]).

                   vii.   Harald Winter Busch, f. 18.02.1888 i Risør, Aust-Agder.

           1028. viii.  Anna Elvira Busch f. 12.06.1890.

 

474.  Andreas Georg Busch, f. 22.08.1851 i Risør, Aust-Agder,1 yrke skipsfører.  Gift 09.02.1893 i Risør, Aust-Agder,64 med Hilda Nathalie Tellefsen, f. 21.10.1859 i Risør, Aust-Agder (datter av Even Tellevsen Risør [1826 - 1873] og Pauline Amalie Madsdtr. Dypvåg [1828 - 1900]).

                             Barn:

                      i.   Pauline Amalie Busch, f. 09.11.1893 i Risør, Aust-Agder.  Gift 22.08.1912 i Risør, Aust-Agder,75 med Anton Carl Busch, f. 22.02.1886 i Risør, Aust-Agder (sønn av Anton Carl Busch [1848 -     ] og Nicoline Christine Schach [1850 -     ]).

                     ii.   Ingeborg Mathilde Catharine Busch, f. 10.03.1895 i Risør, Aust-Agder.

 

475.  Edel Laurentze Busch, f. 26.09.1857 i Risør, Aust-Agder.  Gift 25.10.1881 i Risør, Aust-Agder, med Adolf Martin Andresen, f. 23.03.1855 i Risør, Aust-Agder (sønn av Ole Andresen [1821 -     ] og Anne Marie Bentsdtr. [1815 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Alfhild Andresen, f. 05.06.1882 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Aagot Andresen, f. 11.11.1883 i Risør, Aust-Agder.

                    iii.   Edel Andresen, f. 20.03.1885 i Risør, Aust-Agder.

                    iv.   Adolf Andresen, f. 25.11.1887 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Osvald Andresen, f. 23.02.1890 i Risør, Aust-Agder.

                    vi.   Dagmar Andresen, f. 17.09.1893 i Risør, Aust-Agder.

 

476.  Thomas Thiis Jensen, f. 26.08.1851 i Risør, Aust-Agder,1 yrke skipsfører.  Gift 10.08.1879 i Risør, Aust-Agder, med Maren Sørena Larsen, f. 24.05.1855 i Risør, Aust-Agder (datter av John Larsen, Risør [1826 - 1882] og Henriette Elisabeth Jensen [1832 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Thomas Nicolaj Jensen, f. 03.11.1880 i Risør, Aust-Agder, d. 04.11.1880 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Johan Jensen, f. 03.10.1881 i Risør, Aust-Agder,1 d. 30.03.1882 i Risør, Aust-Agder.

           1029. iii.   Jenny Dorthea Thiis Jensen f. 03.03.1883.

                    iv.   Thomas Thiis Jensen, f. 26.05.1885 i Risør, Aust-Agder, d. 10.03.1886 i Risør, Aust-Agder.

                     v.   Harald Thiis Jensen, f. 17.05.1888 i Risør, Aust-Agder.

           1030. vi.   Henriette Elisabeth Thiis Jensen f. 22.10.1890.

 

477.  Ragna Henriette Henriksen, f. 26.06.1850 i Christiania, d. 02.10.1934.  Gift 30.10.1867 i Jevnaker, Løten, Oppland, med Peder Jensen Them, f. 13.10.1834 i Risør, Aust-Agder (sønn av Claus Them og Anne Maria Juell [1806 - 1881]), yrke skipsfører/reder.

                             Barn:

                      i.   Margrethe Marie Them, f. 06.12.1868 i Drammen, Buskerud, d. 05.06.1925.  (1) Gift 23.07.1893 i Kristiania, med Thomas Mathias Gotthard Grøn-Hansen, f. 03.03.1863 i Nittedal, Akershus (sønn av Hans Peter Grøn Hansen [1825 -     ] og Sally Elisabeth Samuelsen [1835 - 1887]), d. 06.08.1900.  (2) Gift 18.09.1907 i Brooklyn, New York, USA, med August Theodor Bull, f. 10.11.1873 i Minneapolis, Hennepin County, Minnesota, USA (sønn av Ole Bornemann Bull [1842 - 1916] og Marie Cathrine Lund [1843 - 1884]).

           1031.  ii.   Aagot Them f. 05.04.1870.

                    iii.   Helga Them, f. 21.02.1872 i Strømsø, Buskerud.

 

478.  Hildur Henriksen, f. 09.12.1852 i Christiania.  Gift 21.04.1879 i Vestre Aker, Akershus, med Christian Peter Munch Lerche Dahl, f. 20.04.1843 (sønn av Johan Lausen Koren Dahl [1803 - 1850] og Johanne Edvardine Søegaard [1809 -     ]), d. 18.05.1889 i Drøbak, Frogn, Akershus, yrke lege.

                             Barn:

                      i.   Kirsten Munch Lerche Dahl, f. 28.01.1883 i Drøbak, Frogn, Akershus.

                     ii.   Christian Petter Munch Lerche Dahl, f. 03.01.1885.

                    iii.   Øivind Adolph Dahl, f. 20.05.1886.

 

479.  Vogn Henriksen, f. 16.02.1855 i Christiania.  Gift 19.05.1892 i Kristiania, med Gyda Olavia Olsen, f. 04.12.1866 i Grimstad, Aust-Agder (datter av Ole Jørgen Olsen [1831 -     ] og Caroline Dorothea Freüdenberg [1836 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Ellen Antonette Freüdenberg Henriksen, f. 03.04.1893 i Grimstad, Aust-Agder.

                     ii.   Alfhild Henriksen, f. 09.05.1894 i Grimstad, Aust-Agder.

                    iii.   Ester Juell Henriksen, f. 22.10.1897 i Grimstad, Aust-Agder.

 

480.  Kjartan Henriksen, f. 06.12.1859 i Christiania.  Gift 17.03.1888 i Edinburgh, Midlothian, Skottland, med Kate Brereton, f. 14.02.1862 i Ipwich, England (datter av Alfred Brereton og Jane Murray).

                             Barn:

                      i.   Alfhild Grace Henriksen, f. 13.02.1889 i Edinburgh, Midlothian, Skottland.

                     ii.   Nora Kate Henriksen, f. 13.04.1890 i Edinburgh, Midlothian, Skottland, d. 30.11.1893 i Kristiania.

                    iii.   Adolph Kjartan Henriksen, f. 04.11.1891 i London, England.

                    iv.   Kate Antonette Henriksen, f. 1896 i København, Danmark.

 

481.  Alfhild Henriksen, f. 05.10.1862.  Gift 18.03.1885 i Kristiania, med Martinius Lae, f. 04.07.1852 i Lae, Østre Toten, Oppland (sønn av Ole Simonsen Lae og Francisca Christine Evensdtr.), yrke sogneprest.

                             Barn:

                      i.   Lilly Francesca Lae, f. 12.01.1886.

                     ii.   Fridtjof Adolf Lae, f. 30.04.1887, d. 29.09.1890.

                    iii.   Thorleif Stub Lae, f. 30.12.1888.

                    iv.   Ragnar Juell Lae, f. 29.03.1890.

                     v.   Øistein Alfred Lae, f. 30.04.1892, d. 19.05.1971 i Oslo.

 

482.  Jens Christian Olsen, f. 19.05.1852 i Christiania, yrke kjøpmann i Moss.  Gift 17.04.1879 i Risør, Aust-Agder, med Annechen Larsen, f. 06.08.1858 i Risør, Aust-Agder (datter av John Larsen, Risør [1826 - 1882] og Henriette Elisabeth Jensen [1832 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Ruth Olsen, f. 09.05.1880 i Moss, Østfold, d. 06.11.1885 i Moss, Østfold.

                     ii.   Henritette Elisabeth Olsen, f. 27.05.1882 i Moss, Østfold.

                    iii.   Johan Bernhard Emanuel Olsen, f. 26.03.1884 i Moss, Østfold, d. 15.11.1885.

                    iv.   Ruth Olsen, f. 09.05.1886 i Moss, Østfold.

                     v.   Johan Bernhard Emanuel Olsen, f. 18.12.1888 i Moss, Østfold.

                    vi.   Joseph Olsen, f. 08.03.1891 i Moss, Østfold.

 

483.  Maren Sørena Larsen (Se ekteskap til nummer 476.)

 

484.  Annechen Larsen (Se ekteskap til nummer 482.)

 

485.  Jens Larsen Risør, f. 09.11.1860 i Risør, Aust-Agder, yrke sjømann.  Gift 01.07.1886 i Risør, Aust-Agder, med Gunvor Marie Åsuldsdtr., Risør, f. 27.07.1858 i Risør, Aust-Agder (datter av Åsuld Christensen, Risør [1826 -     ] og Anne Oline Christoffersdtr. Risør [1831 -     ]).

                             Barn:

           1032.   i.   John Larsen Storrkjær f. 1889.

           1033.  ii.   Oscar Larsen f. 1893.

                    iii.   Haakon Larsen, f. 04.06.1898 i Risør, Aust-Agder, d. 29.03.1989 i Risør, Aust-Agder.  Han giftet seg med Laura Petrine Marcussen, f. 14.03.1909 i Risør, Aust-Agder (datter av Henrik Marcussen [1877 -     ] og Anna M. [1879 -     ]), d. 10.12.1968 i Risør, Aust-Agder.

 

486.  Maren Christine Christensen, f. 30.10.1864 i Kragerø, Telemark.  Gift 26.09.1884, med Theodor Musiel, f. 20.09.1860 (sønn av Frank Musiel og Anna).

                             Barn:

                      i.   Orloe Musiel, f. 26.05.1885, d. 16.05.1887.

                     ii.   Frank Christen Musiel, f. 18.08.1888.

                    iii.   Eva Ruth Musiel, f. 22.07.1890.

                    iv.   Otto Musiel, f. 07.01.1893.

 

487.  Peter Christensen, f. 04.05.1868 i Kragerø, Telemark.  Gift 05.05.1886, med Lizzie Jenny Parson (datter av Frederik Parson og Tinnie Spierbreker).

                             Barn:

                      i.   Jenny May Christensen, f. 07.05.1887.

                     ii.   Madue Ann Christensen, f. 27.08.1890.

                    iii.   Isabelle Anita Christensen, f. 01.11.1892.

 

488.  Annechen Christensen, f. 15.01.1872 i Chicago, Illinois, USA.  Gift 02.12.1889, med Claude Wilham Herbert Simmes, f. 22.09.1861 (sønn av Claude Willard Simmes og Sara Ann Hakbody).

                             Barn:

                      i.   Ruth Anna Simmes, f. 18.07.1891.

                     ii.   David Russel Simmes, f. 02.05.1892.

 

489.  Johannes Reinhart Irgens, f. 23.01.1859 i Gjerstad, Aust-Agder.  Gift 09.01.1881 i Bergen, Hordaland,1 med Hele Sophie Berentsen, f. 19.04.1854 i Naustdal, Sogn og Fjordane (datter av Bernt Axelsen Hillevangsdal og Rachel Thorsdtr.).

                             Barn:

                      i.   Nicoline Frederikke Irgens, f. 07.08.1881 i Bergen, Hordaland.

                     ii.   Hilmar Johan Irgens, f. 03.06.1884 i Stavanger, Rogaland.

 

490.  Sveda Wilhelmine Irgens, f. 18.11.1866 i Søndeled, Aust-Agder, d. 28.12.1927.  Gift 19.11.1889 i Bergen, Hordaland, med Lyder August Nielsen, f. 11.03.1867 i Bergen, Hordaland (sønn av Niels Torger Nielsen [1828 -     ] og Randine Gustiniussen [1822 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Franch Hagbert Nielsen, f. 30.12.1889 i Bergen, Hordaland.

                     ii.   Frederik Emanuel Nielsen, f. 04.09.1891 i Bergen, Hordaland.

                    iii.   Agnes Wilhelmine Nielsen, f. 10.06.1893 i Bergen, Hordaland.

 

491.  Karen Andrea Elle Irgens, f. 23.08.1870, d. 1952.  Borgerlig gift 02.05.1891 i Bergen, Hordaland, med Anton Nicolaj Jensen, f. 26.04.1868 i Bergen, Hordaland (sønn av Michael Jensen og Johanne Christine Bergesen), d. 1945.

                             Barn:

                      i.   Frederikke Johanne Jensen, f. 02.09.1892.

           1034.  ii.   Anton Aleksander Jensen f. 02.11.1896.

 

492.  Nicolaj Cæsar Irgens, f. 26.08.1872 i Tysnes, Hordaland.  Gift 24.02.1893 i Bergen, Hordaland, med Julie Pedersen, f. 19.12.1873 i Bergen, Hordaland (datter av Hans v. Essen Pedersen og Bertha Ellingsen).

                             Barn:

                      i.   Birgit Frederikke Irgens, f. 07.04.1893.

 

493.  Einar Svendsen, f. 13.02.1847 i Risør, Aust-Agder, d. 09.06.1869.  Gift 17.02.1868 i Risør, Aust-Agder, med Severine Christine Svendsen, f. 13.02.1847 (datter av Halvor Svendsen [1819 -     ] og Ingeborg Rasmusdtr. [1820 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Olinda Andrea Svendsen, f. 20.06.1869.

 

494.  Halvor Svendsen, f. 08.11.1849 i Risør, Aust-Agder.  Gift 1877, med Louise Helene Justic, f. 01.04.1859 i Amerika.

                             Barn:

                      i.   Carl Olaf Svendsen, f. 22.01.1878, d. 03.12.1878.

                     ii.   Halvor Svendsen, f. 1880.

                    iii.   Susanne Svendsen, f. 1881.

                    iv.   Louis Svendsen, f. 1883.

 

495.  Jens Emil Svendsen, f. 14.10.1851 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 22.11.1874 i Søndeled, Aust-Agder,80 med Severine Christine Svendsen, f. 13.02.1847 (datter av Halvor Svendsen [1819 -     ] og Ingeborg Rasmusdtr. [1820 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Einara Svendsen, f. 19.09.1875 i Risør, Aust-Agder, d. 20.12.1876 i Risør, Aust-Agder.

           1035.  ii.   Zacharias Svendsen f. 15.10.1877.

           1036. iii.   Einar Svendsen f. 24.10.1878.

                    iv.   Ingeborg Svendsen, f. 12.09.1880.

                     v.   Susanne Svendsen, f. 18.12.1891, d. 15.07.1892.

 

496.  Ingeborg Elisabeth Einersen, f. 09.10.1855 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder, d. 11.02.1880 i Larvik, Vestfold.  Gift 08.04.1878 i Larvik, Vestfold, med Adolf August Barth, f. 03.08.1846 i Mandal, Vest-Agder (sønn av Casper Andersen Barth [1812 -     ] og Severine Jensen [1819 -     ]), yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Louise Augusta Barth, f. 18.07.1879 i Larvik, Vestfold, d. 04.09.1880 i Kristiansand, Vest-Agder.

 

497.  Einer Einersen, f. 08.11.1856 i Risør, Aust-Agder,80 d. 26.06.1931.  Gift 10.03.1895 i Søndeled, Aust-Agder, med Omine Andrea Nilsen, f. 07.09.1867 (datter av Nils Ånonsen Hasdalroa [1834 - 1916] og Kirsten Marie Ommundsdtr. [1833 - 1908]), d. 20.02.1953.

                             Barn:

           1037.   i.   Ingebjørg Karolione Einersen f. 06.08.1896.

                     ii.   Stine Einersen, f. 13.12.1899.

 

498.  Gunnar Ingvald Gundersen, f. 31.07.1874 i Holt, Aust-Agder, d. 28.09.1946 på Rygene, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 02.10.1946 i Øyestad kirkegård.  (1) Gift 05.10.1899 i Barbu, Aust-Agder, med Matilde Olava Reiersen, f. 25.03.1872 i Hof i Jarlsberg, Vestfold,8 (datter av Halvor Reiersen [1847 - 1932] og Elen Andrine Olsdtr. [1841 - 1936]), d. 25.02.1919 i Rygene, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 25.02.1919 i Øyestad kirkegård.  (2) Gift 1925, med Gurine Jensdtr. Øya, f. 05.06.1876 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Jens Pedersen Øya [1849 -     ] og Rannei Kittelsdtr. Persbukt [1853 -     ]), d. 1959 i Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn med Matilde Olava Reiersen:

                      i.   Paul Harald Gundersen, f. 01.07.1900 i Rygene, Øyestad, Aust-Agder, d. 29.03.1916 i Rygene, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 02.04.1916 i Øyestad kirkegård.

                     ii.   Emmy Elvirda Gundersen, f. 27.05.1902 i Øyestad, Aust-Agder, d. 27.02.1984 i Rygene, Øyestad, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Sigurd Aarstad, f. i Trøgstad, Østfold.

                    iii.   Randolf Karsten Gundersen, f. 04.07.1904 i Øyestad, Aust-Agder, d. 08.02.1981 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 13.02.1981 i Øyestad kirkegård.

           1038. iv.   Magaret Gulovna Gundersen f. 30.06.1906.

           1039.  v.   Mangor Elthorne Gundersen f. 28.04.1908.

           1040. vi.   Ellen Kathrine Gundersen f. 14.07.1910.

           1041. vii.   Dagny Gundersen f. 22.11.1912.

           1042. viii.  Ruth Gundersen f. 06.09.1914.

 

499.  Anna Sørena Gundersen, f. 15.02.1877 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder, d. 06.01.1958 i Arendal, Aust-Agder.106   Gift 15.06.1900 i Barbu kirke, med Ole Anthon Olsen, f. 07.11.1871 i Bjørnebo, Barbu, Aust-Agder,61 (sønn av Ole Andreas Olsen Bjørnebo [1838 -     ] og Berthe Thomine Pedersdtr. [1844 -     ]), d. 04.10.1905, yrke skipstømmermann.

                             Barn:

           1043.   i.   Borghild Olinda Olsen f. 06.07.1901.

           1044.  ii.   Paul Ingvald Olsen f. 03.10.1902.

                    iii.   Solveig Henriette Olsen, f. 29.12.1904 i Arendal, Aust-Agder, d. 07.05.1996 i USA.  Hun giftet seg med Henrik Carsten Eriksen Fosstveit, f. 11.09.1891 i Holt, Aust-Agder (sønn av Erik Nilsen Bordalen [1852 - 1939] og Jacobine Regine Henriksdtr. [1860 - 1936]), d. 1962 i USA, emigrert til Amerika.

 

500.  Henrik Carsten Gundersen, f. 05.10.1881 i Strømsbuneset, Arendal, Aust-Agder, d. 08.12.1962 i Barbu, Aust-Agder.  Gift 30.05.1921 i Arendal kirke, med Thora Andrea Tellefsen, f. 24.04.1882 i Barbu, Aust-Agder,[120] (datter av Ole Kristian Tellefsen [1852 -     ] og Jørgine Magrethe Mikkelsdtr. [1842 -     ]), d. 12.05.1957 i Barbu, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Per Gundersen.

 

501.  Nils Andreas Eriksen Fostveit, f. 21.04.1882 i Holt, Aust-Agder,65 yrke skogsarbeider, emigrert til Amerika.  Forhold til Ingeborg Gjeruldsdtr. Taule, f. 18.03.1882 i Fjære, Aust-Agder (datter av Gjeruld Christophersen Taule [1835 - 1911] og Oline Eriksdtr. Krogen [1850 -     ]).

                             Barn:

           1045.   i.   Olga Gurine Eriksen f. 16.01.1906.

                     ii.   Ingrid Nilsine Eriksen, f. 16.01.1906 i Fjære, Aust-Agder.[121]

 

502.  Henrik Carsten Eriksen Fosstveit, f. 11.09.1891 i Holt, Aust-Agder, d. 1962 i USA, emigrert til Amerika.  (1) Han giftet seg med Agnes.  (2) Han giftet seg med Solveig Henriette Olsen, f. 29.12.1904 i Arendal, Aust-Agder (datter av Ole Anthon Olsen [1871 - 1905] og Anna Sørena Gundersen [1877 - 1958]), d. 07.05.1996 i USA.

                             Barn med Agnes:

                      i.   Albert Fosstveit.

                     ii.   Olav Fosstveit.  Han giftet seg med Lavina.

           1046. iii.   Robert Fosstveit.

                    iv.   Ethel Fosstveit.

 

503.  Anne Serine Nilsen, f. 22.07.1895 i Holt, Aust-Agder.  Gift 23.06.1916,[122] med John Terkelsen Taule, f. 25.06.1889 i Fjære sogn, Aust-Agder (sønn av Terkel Johnsen Taule [1841 -     ] og Anna Marie [1849 -     ]), yrke båtbygger.

                             Barn:

           1047.   i.   Terkel Andreas Taule f. 28.06.1918.

                     ii.   Erik Fostvedt Taule, f. 09.02.1920 i Taule, Fjære, Aust-Agder.

                    iii.   Ruth Taule, f. 20.09.1923 i Taule, Fjære, Aust-Agder.

 

504.  Anders Nilsen Fosstveit, f. 07.04.1897 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder,67 d. 06.06.1969, gravlagt i Holt kirkegård, yrke småbruker.  Gift 10.03.1934 i Holt, Aust-Agder,116 med Kristina Åselie Gundersdtr. Gliddi, f. 08.02.1905 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Gunder Knutsen Gliddi [1872 - 1939] og Anna Andersdtr. Moe [1882 - 1942]), d. 16.09.1987 i Fosstveit i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           1048.   i.   Erik Fosstveit f. 22.07.1935.

           1049.  ii.   Ragnhild Fosstveit f. 30.03.1938.

                    iii.   Alf Gerrard Fosstveit, f. 07.04.1942 i Holt, Aust-Agder, d. 22.07.1942.

           1050. iv.   Arnt Fosstveit (detaljer utelatt).

 

 

8. Generasjon

 

505.  Andrea Teresie Ossoldsen Grimsland, f. 01.08.1860 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 19.07.1898, med Thor Knudsen, f. 10.02.1851 i Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Knud Bentsen [1808 -     ] og Maren Pedersdtr. Haugeto [1811 -     ]), d. 08.11.1926 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Aasulv Kristian Knutsen, f. 16.02.1899 i Risør, Aust-Agder.

                     ii.   Anna Theresie Knutsen, f. 24.01.1901 i Risør, Aust-Agder.

 

506.  Teodor Ossoldsen Grimsland, f. 1869.  (1) Han giftet seg med Anne Jensen Fie.  Forhold til Helene Torbjørnsdtr. Rota, f. 13.05.1868 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 (datter av Torbjørn Andersen Rota - Gjeving [1836 - 1905] og Anne Åsmundsdtr. Råmundstad [1835 -     ]).

                             Barn med Helene Torbjørnsdtr. Rota:

           1051.   i.   Valentin Theodorsen f. 31.01.1890.

 

507.  Albert Evensen Grimsland (Se ekteskap til nummer 331.)

 

508.  Inga Evensen Grimsland, f. 31.12.1875, d. 06.12.1961.  Gift 1902, med Jakob Gelmeyden Johannessen, f. 10.01.1877 i Skibvika, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Johannes Johannessen Skibvik [1811 - 1885] og Serine Jensdtr. Reinsfjell [1844 - 1937]), d. 19.03.1969, yrke sjømann.

                             Barn:

           1052.   i.   Johan Sigvald Johannessen f. 10.11.1902.

                     ii.   Even Olaf Johannessen, f. 09.10.1905 i Holt, Aust-Agder,[123] emigrert til USA.

           1053. iii.   Konstanse Johannessen f. 20.04.1913.

                    iv.   Ingrid Jenny Bråten, f. 11.02.1915 i Laget, Holt, Aust-Agder, d. 21.07.2005 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Einar Henrik Aslaksen Dalevold, f. 21.12.1899 (sønn av Aslak Sveinumsen Dalevold [1854 - 1944] og Maren Torsdtr. Songesaga - Stea [1859 - 1901]), d. 19.09.1989 i Tvedestrand, Aust-Agder.

 

509.  Anna Evensen Grimsland (Se ekteskap til nummer 280.)

 

510.  Anna Helene Einersen, f. 25.06.1879 i Lyngør, Aust-Agder.33   Hun giftet seg med Kristian Hansen, f. 1876, yrke handelsmann i Brooklyn.

                             Barn:

                      i.   Helen Kristine Hansen, f. 1909.

                     ii.   Einar Heimer Hansen, f. 1910.

 

511.  Niels A. Grimsland, f. 10.04.1860 i Søndeled, Aust-Agder, d. 07.06.1931, yrke Hustømmermand.  Han giftet seg med Inger Osuldsen Krana, f. 24.09.1862 i Søndeled, Aust-Agder,71 (datter av Tellef Osuldsen [1827 -     ] og Nicoline Marie Olsdtr. [1835 -     ]), d. 28.11.1939.

                             Barn:

                      i.   Marie Nicoline Grimsland, f. 30.01.1890 i Søndeled, Aust-Agder, d. 16.06.1973.

           1054.  ii.   Oskar Martinius Grimsland f. 04.06.1892.

           1055. iii.   Thorleif Grimsland f. 22.02.1895.

           1056. iv.   Ingrid Kristine Grimsland f. 30.05.1897.

           1057.  v.   Nicolai Berge Grimsland f. 08.02.1900.

 

512.  Gunhild Theresie Grimsland, f. 1854 i Søndeled, Aust-Agder, d. ca 1900.  Gift 07.06.1875 i Søndeled, Aust-Agder, med Ole Larsen, f. 26.11.1850 i Fiane i Gjerstad, Aust-Agder,[124] (sønn av Lars Olsen Haugen [1826 -     ] og Berte Axelsdtr. [1818 -     ]), d. 15.06.1937.

                             Barn:

           1058.   i.   Aasulv Olsen f. 19.10.1877.

                     ii.   Lovise Olsen, d. ung.

           1059. iii.   Berthe Marie Olsen f. 21.03.1880.

           1060. iv.   Lars Olsen f. 19.09.1896.

 

513.  Peder Herman Myra, f. 06.02.1892 i Hope, Søndeled, Aust-Agder,19 d. 02.03.1972.  Gift 19.04.1912 i Søndeled, Aust-Agder,[125] med Marie Karlsen, f. 05.07.1890 i Laget, Holt, Aust-Agder (datter av Carl Larsen [1849 -     ] og Maren Olsdtr. [1849 -     ]), d. 18.10.1944.

                             Barn:

           1061.   i.   Karl Martin Jørgensen Myra f. 28.04.1913.

           1062.  ii.   Tora Myra f. 22.05.1915.

           1063. iii.   Hjørdis Myra f. 27.03.1917.

                    iv.   Asbjørg Myra, f. 02.08.1919 i Hope, Søndeled, Aust-Agder,125 yrke jordmor.

                     v.   Per Myra, f. 26.08.1926, yrke ingeniør.  Han giftet seg med Liv Fagerlund, f. 1924 i Toten, Oppland, Bosted (fam) i Oslo.

 

514.  Anders Jørgensen Hope, f. 09.04.1894,19 d. 23.04.1965.  Han giftet seg med Henriette Ruden, f. 28.10.1901 i Gran, Hadeland, Oppland.

                             Barn:

           1064.   i.   Tora Kristine Hope f. 24.10.1925.

           1065.  ii.   Ingrid Asbjørg Hope f. 06.10.1931.

           1066. iii.   Gunnar Henrik Ruden Hope f. 1937.

 

515.  Torjus Jørgensen Hope, f. 12.10.1896.  Forhold til Kristine Karlsen Fredheim, f. 1902.  Han giftet seg med Bertha Tidemandsen, f. 19.01.1899 i Kongsberg, Buskerud, Bosted (fam) i Kongsberg, Buskerud.

                             Barn med Kristine Karlsen Fredheim:

                      i.   Lei Solli, f. 12.04.1926.

 

516.  Anders Nilsen Miane, f. 28.01.1891 i Miane, Hope, Aust-Agder, d. 06.08.1979, yrke snekker, båtbygger.  Gift 25.01.1916 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Olianne Larsdtr. Egge, f. 20.02.1889 i Egge, Breim, Nordfjord, Sogn og Fjordane (datter av Lars Olsen Egge [1864 - 1935] og Oline Katrine Fløle [1861 - 1934]), d. 05.01.1977 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           1067.   i.   Nelly Marie Nilsen f. 08.07.1917.

                     ii.   Leif Kaare Nilsen, f. 11.01.1919 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,[126] d. 15.07.1982, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

           1068. iii.   Arne Nilsen f. 24.04.1924.

                    iv.   Oddvar Nilsen, f. 24.04.1924 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,50 d. 10.03.2012 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,106 gravlagt 20.03.2012 fra Dypvåg kirke.

           1069.  v.   Hjørdis Nilsen f. 09.12.1928.

 

517.  Ansgar Nilsen, f. 05.11.1893 i Søndeled, Aust-Agder, yrke bygningssnekker, d. 25.03.1977 i Risør, Aust-Agder.  Gift 13.07.1917 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Hanna Marie Eriksen Langesand, f. 28.09.1885 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Engebret Eriksen [1833 - 1885] og Berte Olsdtr. [1845 - 1910]), d. 18.12.1967 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           1070.   i.   Bergljot Ingrida Nilsen f. 19.03.1921.

           1071.  ii.   Nora Marie Nilsen f. 15.08.1922.

 

518.  Marie Natalie Nilsen, f. 22.10.1898 i Søndeled, Aust-Agder,[127] d. 09.12.1971.19   Gift 18.02.1922 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Kristen Christensen, f. 05.05.1882 i Laget, Holt, Aust-Agder (sønn av Kristian Martin Kristensen [1853 -     ] og Liv Sveinumsdtr. Dalevold [1857 - 1934]), d. 09.12.1971, yrke snekker.

                             Barn:

           1072.   i.   Liv Kristina Christensen f. 16.12.1922.

           1073.  ii.   Nils Martin Christensen f. 02.02.1924.

 

519.  Ingeborg Nilsen, f. 02.01.1905 i Miane, Hope, Aust-Agder, d. 18.02.1997.  Gift 03.12.1932 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Tellef Johnsen Ekerne Hope, f. 02.11.1889 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Jens Johnsen Hudalen [1839 - 1920] og Oline Tellefsdtr. Homme [1854 - 1909]), d. 20.11.1958, yrke snekker, gårdbruker.

                             Barn:

           1074.   i.   Tordis Ingrida Johnsen f. 20.04.1934.

           1075.  ii.   Norma Marie Johnsen f. 29.06.1935.

 

520.  Agur Nilsen Miane, f. 10.03.1907 i Søndeled, Aust-Agder, d. 16.10.1978 i Sandefjord, Vestfold.  Han giftet seg med Petra Sevaldsen Åkvåg, f. 12.09.1907 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Sevald Sigvardt Hansen [1873 - 1955] og Hilda Olsen [1874 - 1949]), d. 29.10.1990 i Sandefjord, Vestfold, Bosted (fam) i Sandar, Vestfold.

                             Barn:

           1076.   i.   Sevald Henrik Nilsen f. 01.12.1932.

           1077.  ii.   Gerd Nilsen f. 06.07.1939.

 

521.  Tora Nilsen Miane, f. 31.08.1910 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 1935, med Anders Eriksson, f. 30.09.1907 i Sverige, bosted (fam) i USA.

                             Barn:

           1078.   i.   Alf Linvik Eriksson f. 25.07.1939.

           1079.  ii.   Elna Marie Eriksson f. 08.08.1941.

                    iii.   Ann Tora Eriksson (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Pat Leland.

 

522.  Anders Anker Grimsland, f. 29.03.1904 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder, d. 25.07.1985.  Gift 1929 i Wehawken kirke, USA, med Signe Moe, f. 02.07.1906 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Ole Olsen Moe Lien [1870 - 1957] og Sigrid Gurine Løite [1873 - 1938]), d. 19.09.1986 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder.

                             Barn:

           1080.   i.   Åsulv Oddvar Edward Grimsland f. 18.11.1934.

           1081.  ii.   Gerd Ovidie Grimsland f. 02.10.1940.

 

523.  Ingebret Bernhard Andersen Grimsland, f. 13.08.1906 i Søndeled, Aust-Agder,74 d. 10.11.1966.  Gift 29.03.1930 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Aagot Othilie Gundersen, f. 04.08.1910 i Landvik, Aust-Agder (datter av Peder Gundersen [1866 -     ] og Severine Birgitte Tallaksdtr. [1869 -     ]), d. 11.11.1985.

                             Barn:

           1082.   i.   Birgit Andersen f. 17.06.1930.

           1083.  ii.   Åge Oleiv Andersen f. 28.04.1932.

                    iii.   Ingeborg Andersen, f. 05.12.1935.

           1084. iv.   Augusta Marie (Dokka) Andersen f. 01.07.1937.

                     v.   Dagmar Andersen, f. 27.04.1939.  Gift 1960, med Halvdan Andreas Kroken, f. 17.05.1932 i Lurøy, Nordland, yrke stuert.

           1085. vi.   Kjell Andersen (detaljer utelatt).

                   vii.   Bodil Andersen (detaljer utelatt).  (1) Gift 12.07.1969, med Per Hasle Markseth, f. 13.12.1947 (sønn av Olav Markseth [1915 - 1993] og Tora Johanne Heiland [1918 - 2009]), d. 11.08.1993 i Gjerstad, Aust-Agder.  Hun er samboer med (2) Jon Ebert Lunden, f. 08.10.1948 i Gjerstad, Aust-Agder (sønn av Tor Bernhard Selmer Lunden [1909 - 1964] og Ingrid Margot Ljøstad [1915 - 1995]), d. 15.11.2000 i Gjerstad, Aust-Agder,106 gravlagt 21.11.2000 fra Gjerstad kirke, yrke anleggsbransjen/sjåfør.

 

524.  Thora Grimsland, f. 08.08.1908 i Søndeled, Aust-Agder, d. 27.06.1998 i Risør, Aust-Agder.  Gift 28.12.1929 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Kittel Kittelsen Røysland, f. 16.03.1884 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Kittel Kittelsen Røysland [1850 - 1932] og Helene Kirstine Nilsdtr. Røisland [1857 - 1936]), d. 09.04.1964, yrke lærer, gårdbruker.

                             Barn:

           1086.   i.   Kittel Kittelsen Røysland f. 18.04.1935.

           1087.  ii.   Torhild Røysland (detaljer utelatt).

 

525.  Aagot Olinda Grimsland, f. 22.07.1911 i Søndeled, Aust-Agder, d. 18.06.1981 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 02.11.1933 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Halvard Tallaksen, f. 29.07.1905 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Halvor Tallaksen, Sandnes [1855 - 1937] og Serine Engebretsen Krabbesund [1862 - 1936]), d. 04.10.1984 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke lærer.

                             Barn:

           1088.   i.   Aud Herdis Tallaksen f. 27.02.1935.

           1089.  ii.   Harald Tallaksen f. 01.09.1937.

           1090. iii.   Fred Tallaksen (detaljer utelatt).

 

526.  Isak Ingval Monrad, f. 16.04.1877 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1950, yrke Bryggearbeider.  Han giftet seg med Clara Conkordia Almgreen, f. 02.08.1882 i Värmland, Sverige, d. 1936.

                             Barn:

                      i.   Karl Teodor Monrad, f. 26.01.1903 i Brooklyn, New York, USA.

                     ii.   Helge Torvald Monrad, f. 10.12.1905 i Brooklyn, New York, USA, yrke styrmann.  Gift 04.04.1935 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Edith Maria Christensen, f. 23.04.1908 i Arendal, Aust-Agder (datter av Gustav Odinand Christensen [1882 - 1965] og Emma Karoline Thorsen [1883 - 1974]).

           1091. iii.   Alf Kristian Monrad f. 07.09.1907.

                    iv.   Ingrid Kristine Monrad, f. 24.09.1910 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 30.12.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 24.09.1935 i Oslo, med Kristoffer Hellum, f. 22.03.1902 (sønn av Ole Kristoffersen Hellum), d. 04.01.1970 i Oslo.

           1092.  v.   Ingvald Johan Monrad f. 04.10.1912.

           1093. vi.   Ruth Televine Monrad f. 18.09.1920.

 

527.  Henrik Johan Monrad, f. 21.04.1880 i Dypvåg, Aust-Agder,74,33 d. 30.05.1961, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke fisker.  Gift 1900, med Olga Josefine Einarsen, f. 18.02.1881 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Ole Andreas Einersen Borøya [1838 - 1918] og Jørgine Lovise Ingvardsdtr. [1845 -     ]), d. 28.04.1973, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

           1094.   i.   Aage Tellmann Monrad f. 03.06.1901.

           1095.  ii.   Olaf Johan Monrad f. 30.04.1903.

           1096. iii.   Harry Oskar Monrad f. 27.04.1906.

           1097. iv.   Ragnar Emanuel Monrad f. 04.11.1908.

                     v.   Mangor Tell Monrad, f. 23.11.1910, d. 1930.

           1098. vi.   Arne Roald Monrad f. 18.11.1917.

                   vii.   Harald Klemet Monrad, f. 14.11.1920 i Lyngør, Aust-Agder,126 d. 1920.

                  viii.   Henrik Anfinn Monrad, f. 12.08.1926 i Lyngør, Aust-Agder,126 d. 28.12.1976, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

 

528.  Henrik Joakim Henriksen, f. 19.02.1886 i Holt, Aust-Agder,[128],67 d. 1960 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 1910, med Alvilde Olsen, f. 04.04.1888 i Kristiania (datter av Ole Anton Olsen og Ellen Marie), d. 1961 i Sauda i Rogaland.

                             Barn:

                      i.   Kåre Henriksen, f. 08.06.1911.

                     ii.   Per Henriksen, f. 21.04.1914, d. 05.12.1983 i Sauda i Rogaland.

 

529.  Gudrun Elisabet Henriksen, f. 07.03.1891 i Holt, Aust-Agder.  Gift 12.05.1913 i Hovin, Spydeberg, Østfold, med Ove August Martinsen, f. 23.09.1892 i Hovin, Spydeberg, Østfold,[129] (sønn av Martin Olsen [1862 -     ] og Karoline Augusta Antonsdtr. [1861 -     ]), yrke dagarbeider, forpagter husmandsplads.

                             Barn:

           1099.   i.   Gunnar Martin Martinsen f. 19.08.1913.

                     ii.   Erling Konrad Martinsen, f. 30.01.1915 i Spydeberg, Østfold.

                    iii.   Kaare Monrad Martinsen, f. 29.03.1917 i Spydeberg, Østfold.

                    iv.   Olaf Georg Martinsen, f. 01.06.1919 i Hobøl, Østfold.

 

530.  Ole Antonius Thorsen Åkvåg, f. 13.05.1883 i Søndeled, Aust-Agder, d. 03.07.1959.  Gift 09.12.1917 i Dypvåg kirke,34 med Tone Knutsen Reinsfjell, f. 19.04.1883 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Knud Guttormsen, Reinsfjell [1847 - 1918] og Birgith Christensdtr. Lien [1851 - 1921]), d. 08.07.1970.

                             Barn:

           1100.   i.   Thor Mangår Thorsen f. 21.06.1918.

           1101.  ii.   Kåre Bernhard Thorsen f. 08.05.1921.

           1102. iii.   Thora Olanda Thorsen f. 12.03.1924.

 

531.  Anne Emilie Torsdtr. Aakvaag, f. 22.07.1885 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder, d. 09.09.1963.  Gift 07.11.1919 i Risør, Aust-Agder,75 med Morten Gregersen Homme, f. 10.11.1877 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Gregers Mortensen Homme [1838 - 1927] og Karen Tengelsdtr. Torbjørnsdal [1847 - 1926]), d. 23.12.1947.

                             Barn:

           1103.   i.   Thora Tomine Homme f. 29.10.1920.

           1104.  ii.   Gregar Thoralv Homme f. 18.03.1923.

           1105. iii.   Kari Edith Miriam Homme f. 07.03.1928.

 

532.  Anne Kristensen, f. 1879.  Hun giftet seg med Olaf Nilsen, f. 06.09.1875 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Peder Nilsen [1837 - 1881] og Ida Marie Olsen Risøe [1849 - 1891]), yrke forhyringsagent, Bosted (fam) i bodde i Brooklyn.

                             Barn:

                      i.   Eric P. Nielsen, f. ca 1910 i Brooklyn, New York, USA.86

 

533.  Hans Nikolai Gundersen Lyngør, f. 30.11.1847 i Lyngør, Aust-Agder,24 d. 1895 i Amerika, yrke sjømann.  Gift 14.12.1877 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Cristine Ahrenberg, f. 11.06.1858 i Sverige (datter av Abraham Leonhard Ahrenberg og Catrina Sofia Nilsdtr.), d. 1926.

                             Barn:

           1106.   i.   Martha Sofie Gundersen f. 15.10.1879.

                     ii.   Helga Christine Gundersen, f. 19.10.1883 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1887.

           1107. iii.   Helga Kristine Gundersen f. 22.01.1888.

           1108. iv.   Olga Martine Gundersen f. 19.07.1890.

                     v.   Abraham Leonhard Gundersen, f. 08.11.1892 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 05.04.1951 i Lyngør, Aust-Agder.

           1109. vi.   Hans Nikolai Gundersen f. 19.09.1895.

 

534.  Nicoline Matilde Gundersen, Lyngør, f. 25.10.1857 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 17.06.1883 i Risør, Aust-Agder.  Gift 22.01.1880 i Risør, Aust-Agder, med Nils Petter Olsen, f. 02.09.1857 i Risør, Aust-Agder (sønn av Ole Nilsen [1830 -     ] og Maren Katrine Omundsdtr. [1834 -     ]), d. 24.05.1903, yrke matros.

                             Barn:

                      i.   Ole Georg Olsen, f. 11.04.1881 i Risør, Aust-Agder.

 

535.  Cecilie Marie Hübertz, f. 27.03.1849 i Lyngør, Aust-Agder.16   Gift 27.11.1873 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Christen Emil Hübertz, f. 17.09.1844 i Lyngør, Aust-Agder,16 (sønn av Christen Hübertz Lyngør [1800 - 1880] og Ingeborg Jensdtr. Nipe [1803 - 1860]), yrke matros.

                             Barn:

                      i.   Jørgen Engelbret Hübertz, f. 04.12.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1876.

                     ii.   Ingeborg Christine Hübertz, f. 20.12.1877 i Lyngør, Aust-Agder.33

                    iii.   Jørgen Engebret Hübertz, f. 04.11.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 05.08.1910 i Lyngør, Aust-Agder,34 yrke tømmermann.

                    iv.   Jens Cecilius Hübertz, f. 29.06.1880 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1880.

                     v.   Jenny Christine Hübertz, f. 28.09.1883 i Lyngør, Aust-Agder.33   Gift 09.06.1911 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Hans Tomas Egidius Jakobsen, f. 1882 i Kristiania (sønn av Haldor Egedius Jakobsen), yrke sjømann.

                    vi.   Emil Sisilius Hübertz, f. 25.10.1884 i Lyngør, Aust-Agder.33

           1110. vii.   Signe Marie Hübertz f. 17.05.1886.

           1111. viii.  Halvor Marius Hübertz f. 05.06.1890.

 

536.  Ole Olsen, Lyngør, f. 12.07.1875 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 20.01.1950, yrke skipsfører.  Gift 27.10.1905 i Flosta kirke, Aust-Agder,40 med Petra Kristine Petterson, f. 25.07.1884 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,37 (datter av August Petterson Holmesund [1850 - 1909] og Alise Emilie Nilsdtr. Holmesund [1860 - 1936]), d. 25.04.1955.

                             Barn:

           1112.   i.   Norvald Tore Olsen f. 14.02.1912.

           1113.  ii.   Asgerd Alice Olsen f. 12.06.1917.

           1114. iii.   Gunvor Margareth Olsen f. 20.09.1919.

 

537.  Nils Olsen I. Lyngør, f. 13.12.1877 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 08.02.1935 i Lyngør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 03.05.1910 i Dypvåg kirke,34 med Kirsten Anette Andersen, f. 28.11.1880 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Bernt Andersen Y. Lyngør [1829 - 1909] og Marte Marie Nielsen Lyngør [1841 - 1919]), d. 1967.

                             Barn:

           1115.   i.   Sigurd Olsen f. 07.11.1914.

           1116.  ii.   Hanna Mathilde Olsen f. 01.12.1918.

           1117. iii.   Bernt Olsen f. 08.09.1923.

 

538.  Johanne Annette Åsuldsen, f. 16.09.1867 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.32   Gift 28.11.1889 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Nils Hansen, Skattebunes, f. 15.12.1862 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Hans Andreas Hansen Lyngør [1826 - 1884] og Ingeborg Serine Nilsdtr. I. Lyngør [1826 - 1905]).

                             Barn:

                      i.   Anna Evinda Hansen, f. 09.08.1890 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.52

                     ii.   Hans Andreas Hansen, f. 22.11.1893 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1956 i Kragerø, Telemark.

 

539.  Ole Nicolai Åsuldsen, f. 03.10.1869 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.32   Gift 1896, med Agnes Augusta Norberg, f. 18.11.1876 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Jonas August Norberg [1842 -     ] og Anne Eriksdtr. Borøya [1846 - 1926]).

                             Barn:

                      i.   Olaf Edvard Åsuldsen, f. 17.11.1897 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.52

                     ii.   Karoline Kristine Åsuldsen, f. 10.12.1900 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.34

                    iii.   John Anker Åsuldsen, f. 1903.

 

540.  Osuld Olaf Aasuldsen, f. 03.10.1869 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 15.04.1951, yrke styrmann.  Gift 12.07.1904 i Dypvåg kirke,34 med Louise Sofie Nes, f. 23.03.1880 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Salve Theodor Pedersen Nes - Hovdan [1843 - 1922] og Laurine Pedersdtr. Hovdan [1835 - 1882]), d. 27.11.1962.

                             Barn:

           1118.   i.   Leif Åsuldsen Bones f. 13.11.1907.

                     ii.   Marie Åsuldsen, f. 03.08.1910.

           1119. iii.   Hildur Åsuldsen f. 24.05.1913.

 

541.  Edvard Bertinius Aasuldsen, f. 16.11.1871 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,32 yrke hustømmerrnann.51   Gift 27.03.1904 i Dypvåg kirke,34 med Marte Kristine Nilsen, f. 27.07.1881 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Jens Nilsen Borøya [1853 -     ] og Amborg Kristine Sørensen [1853 -     ]), d. 21.04.1953 i Sandvigen, Hisøy, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Olaf Edvard Olsen, f. 20.11.1904 i Brooklyn, New York, USA.

                     ii.   Elisabeth Olsen, f. 13.06.1908 i Brooklyn, New York, USA.

                    iii.   Jens Anfinn Olsen, f. 26.08.1909 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iv.   Kristian Olsen, f. 09.09.1911, d. 13.10.1990.  Han giftet seg med Randi Marie Pettersen, f. 08.01.1919 i Tyholmen, Arendal, Aust-Agder (datter av Josef Karesius Pettersen [1892 - 1946] og Thora Sofie Kittelsen [1891 - 1943]), d. 07.09.2006.

 

542.  Even Adolf Åsuldsen, f. 21.10.1876 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder.33   Han giftet seg med Emma Tørresen, f. 1881.

                             Barn:

                      i.   Gudrun Granhilde Åsuldsen, f. 1905 på Skjernøya ved Mandal, Vest-Agder.

                     ii.   Gustav Edvard Åsuldsen, f. 1909 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder.

 

543.  Karen Marie Berntsdtr. Lyngør, f. 02.08.1864 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 20.02.1940, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 03.08.1895 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Lars Albert Hoel, f. 08.09.1859 i Kristiania (sønn av Ole Hoel).

                             Barn:

                      i.   Agnes Jørgine Hoel, f. 26.12.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 18.08.1971 i Lyngør, Aust-Agder.  Gift 28.02.1942,50 med Gerhard Ingvald Nielsen, f. 27.06.1893 i Lyngør, Aust-Agder,52 (sønn av Knut Gerhard Nielsen Ø. Askerøya - In. Lyngør [1854 - 1929] og Inga Margrete Ellingsen [1860 - 1930]), d. 04.11.1962, yrke skipsfører.

           1120.  ii.   Olaf Karl Hoel f. 11.04.1900.

 

544.  Ole Andersen Yt. Lyngør, f. 11.07.1866 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1948, yrke styrmann og fisker.  Gift 1899, med Gjerulda Emilie Henriksen, f. 20.07.1874 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Bernt Henriksen Yt. Lyngør [1831 - 1920] og Nicoline Jørgine Jensdtr. Steinsøya [1835 - 1912]), d. 03.03.1964.

                             Barn:

                      i.   Olaf Emil Andersen, f. 05.08.1904, d. 29.04.1922 i Lyngør, Aust-Agder.34

 

545.  Bertha Marie Andersen, f. 15.06.1876 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1960.  Gift 12.04.1901 i Dypvåg kirke,34 med Nils Gunleik Pedersen, f. 07.11.1875 i Lyngør, Aust-Agder,74,33 (sønn av Peder Elling Torsen I. Lyngør [1834 - 1916] og Nicoline Martine Nilsdtr. I. Lyngør [1830 - 1900]), d. 26.11.1965.

                             Barn:

                      i.   Birgit Maria Pedersen, f. 23.03.1903 i Lyngør, Aust-Agder.34

           1121.  ii.   Peder Nikolai Pedersen f. 26.02.1905.

                    iii.   Nora Bergliot Pedersen, f. 27.04.1909 i Lyngør, Aust-Agder, d. 16.04.1995 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 1952, med Ole Severin Jensen, f. 15.03.1892 i Lyngør, Aust-Agder (sønn av Christen Jensen Steinsøya [1842 - 1930] og Martha Maria Tjøstolvsdtr. [1855 - 1893]), d. 06.09.1964, yrke styrmann.

 

546.  Bernt Martinius Andersen Yt. Lyngør, f. 07.08.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 12.04.1934, yrke styrmann.  Gift 09.03.1906 i Dypvåg kirke,34 med Betzy Johannesen, f. 18.08.1884 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Elias Johansen, Borøya [1854 -     ] og Oline Theresie Taxt [1859 - 1906]), d. 21.08.1942.

                             Barn:

                      i.   Olga Elisabeth Andersen, f. 27.08.1906 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 23.07.2002 i Lyngør, Aust-Agder,[130] gravlagt 31.07.2002 fra Dypvåg kirke.

           1122.  ii.   Anders Johan Andersen f. 13.06.1909.

           1123. iii.   Martha Marie Andersen f. 14.07.1918.

 

547.  Kirsten Anette Andersen (Se ekteskap til nummer 537.)

 

548.  Hans Olaves Hansen, f. 27.07.1855 i Lyngør, Aust-Agder,7,16 yrke sjømann.  Gift 08.01.1884 i Dypvåg kirke,33 med Hanna Marie Jørgensen, f. 02.05.1860 i Larvik, Vestfold (datter av Hans Jørgensen).

                             Barn:

                      i.   Hans Andreas Hansen, f. 27.11.1885 i Lyngør, Aust-Agder.33

                     ii.   Marie Elise Hansen, f. 04.01.1887 i Lyngør, Aust-Agder.52

 

549.  Maren Amalie Hansdtr. (Se ekteskap til nummer 133.)

 

550.  Nils Hansen, Skattebunes (Se ekteskap til nummer 538.)

 

551.  Nils Pedersen I. Lyngør, f. 08.09.1851 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1915, yrke skipsfører.  Gift 10.12.1876 i Dypvåg kirke,33 med Mathilde Kamilla Hansdtr. Størdal, f. 22.05.1852 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Hans Christian Pedersen Størdal [1810 - 1867] og Ingeborg Torgrimsdtr. Bronsbu [1814 - 1871]), d. 1943.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Pedersen Lyngør, f. 23.02.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1878.

                     ii.   Peter Nicolaus Pedersen Lyngør, f. 07.03.1880 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1880.

           1124. iii.   Nelly Mathilde Pedersen f. 28.01.1882.

           1125. iv.   Peter Nicolaus Pedersen f. 25.01.1884.

           1126.  v.   Hans Kristian Ingolf Pedersen f. 27.07.1887.

           1127. vi.   Ingeborg Pedersen Lyngør f. 12.08.1889.

           1128. vii.   Johan Engelhardt Pedersen f. 18.01.1893.

 

552.  Toresius Pedersen I. Lyngør, f. 12.11.1854 i Lyngør, Aust-Agder,16 d. 1893, yrke skipsfører.  Gift 28.04.1880 i Dypvåg kirke,33 med Pederine (Petrine) Hansdtr. Størdal, f. 11.07.1856 i Størdal, Dypvåg, Aust-Agder,16 (datter av Hans Christian Pedersen Størdal [1810 - 1867] og Ingeborg Torgrimsdtr. Bronsbu [1814 - 1871]), d. 1888.

                             Barn:

                      i.   Hans Kristian Pedersen, f. 12.01.1881 i Lyngør, Aust-Agder.33

                     ii.   Nicoline Martine Pedersen, f. 22.02.1883 i Lyngør, Aust-Agder.33

                    iii.   Ingeborg Pedersen, f. 1885, d. 1886.

           1129. iv.   Tora Petrine Pedersen f. 29.12.1887.

 

553.  Karen Marie Pedersdtr. Lyngør, f. 01.09.1858 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 23.01.1880 i Dypvåg kirke,33 med Martin Albert Colberg, f. 31.10.1855 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Martinius Colberg [1814 -     ] og Bergitte Dahl [1825 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Martinius Adolf Colberg, f. 23.09.1880 i Lyngør, Aust-Agder.33

                     ii.   Peder Colberg, f. 12.12.1882 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iii.   Magnus Carl Colberg, f. 02.09.1886 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    iv.   Birger Colberg, f. 1890.

 

554.  Aaselie Theresie Pedersdtr. Lyngør, f. 18.11.1868 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 1914.  (1) Gift 22.01.1890 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Jens Taraldsen Gjeving, f. 06.06.1866 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,4,32 (sønn av Tarald Olsen Gjeving [1821 - 1886] og Aasoldinde Aanonsdtr. [1828 - 1892]), d. 1941, yrke styrmann.  Forhold til Aanon Taraldsen Gjeving, f. 21.02.1861 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Tarald Olsen Gjeving [1821 - 1886] og Aasoldinde Aanonsdtr. [1828 - 1892]), d. 22.03.1927 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, yrke stuert.

                             Barn med Jens Taraldsen Gjeving:

                      i.   Ågot Leonore Taraldsen, f. 24.06.1892 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1937, ugift.

                     ii.   Nancy Martine Taraldsen, f. 17.06.1894 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iii.   Jenny Teresie Taraldsen, f. 24.06.1899 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 1903.

           1130. iv.   Tarald Taraldsen f. 06.12.1902.

                             Barn med Aanon Taraldsen Gjeving:

           1131.  v.   Bjarne Tharaldsen f. 21.09.1896.

 

555.  Nils Gunleik Pedersen (Se ekteskap til nummer 545.)

 

556.  Erik Eriksen (Se ekteskap til nummer 379.)

 

557.  Kristine Elvine Eriksen, f. 13.08.1871 i Lyngør, Aust-Agder,32 d. 29.08.1923, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 01.12.1903 i Dypvåg kirke,34 med Aslak Teodor Larsen Løvdal, f. 29.05.1852 i Løvdal, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Lars Tjøstolvsen Løvdal [1819 - 1906] og Nicoline Kirstine Abrahamsdtr. Kragerø [1817 - 1900]), d. 22.04.1935, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Svanhaug Løvdahl, f. 16.10.1904 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 22.11.1993.  Hun giftet seg med Birger Arthur Bentsen, f. 02.07.1897, d. 07.11.1987.

           1132.  ii.   Olaf Hilmar Løvdahl f. 16.06.1906.

           1133. iii.   Thorleif Kristian Løvdahl f. 05.04.1908.

           1134. iv.   Rolf Ingarth Løvdahl f. 10.02.1910.

           1135.  v.   Øistein Løvdahl f. 26.01.1912.

 

558.  Nelly Randine Eriksen Lyngør, f. 13.03.1879 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 1904.  Hun giftet seg med Johan Severin Svensen.

                             Barn:

           1136.   i.   Olaf Ingemann Svensen f. 03.06.1903.

 

559.  Jørgine Johannessen, f. 03.06.1866 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 11.09.1890 i Dypvåg, Aust-Agder,52 med Kristen Severin Pedersen, f. 30.09.1866 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,23 (sønn av Christen Pedersen Tverdal [1827 - 1912] og Susanne Marie Jonsdtr. Tverdal [1823 - 1910]), d. 1946, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1137.   i.   Elna Marie Pedersen f. 1891.

           1138.  ii.   Christian Selmer Pedersen f. 01.02.1893.

           1139. iii.   Jenny Kristine Pedersen f. 24.09.1898.

                    iv.   Sigrun Jørgine Pedersen, f. 24.09.1898 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,83 d. 26.09.1986 i Rjukan, Telemark.  Hun giftet seg med Thor Marinius Nilsen, f. 28.09.1887 i Risør, Aust-Agder,[131] (sønn av Thor Nilsen [1837 -     ] og Mari Olsdtr. [1850 -     ]).

 

560.  Martin Eriksen, Lyngør, f. 11.08.1867 i Lyngør, Aust-Agder,32 yrke sjømann.  Han giftet seg med Emilie Mathilde Christensen, f. 20.11.1872 i Arendal, Aust-Agder (datter av Emil Christensen [1840 -     ] og Mathilde Thomine Nielsen [1842 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Martin Emil Eriksen, f. 26.03.1896 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 16.08.1948, yrke blikkenslager, gravlagt på Arendal kirkegård.  Gift 28.02.1925 i Barbu, Aust-Agder,[132] med Sigrid Johnsen, f. 09.01.1905 i Fjære, Aust-Agder (datter av John Kittelsen Flaten [1863 -     ] og Gunhild Eivindsdtr. Vehus [1872 - 1925]).

                     ii.   Ernst Mango Eriksen, f. 24.10.1897 i Lyngør, Aust-Agder.52

                    iii.   Trygve Milton Eriksen, f. 30.09.1900 i Lyngør, Aust-Agder, d. 04.07.1901 i Lyngør, Aust-Agder.

                    iv.   Valter Eriksen, f. 10.05.1903 i Amerika.

 

561.  Johan Eriksen Lyngør, f. 06.11.1869 i Lyngør, Aust-Agder.32   Gift 04.12.1894 i Dypvåg kirke,52 med Elise Marie Magnussen, f. 02.01.1875 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (datter av Anders Johan Magnusson V. Sandøya [1844 -     ] og Jette Marie Berntsen [1849 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Marta Erika Eriksen, f. 23.09.1895 i Dypvåg, Aust-Agder.

                     ii.   John Jertinius Eriksen, f. 10.10.1897 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.52

                    iii.   Elisabet Johanne Eriksen, f. 23.08.1900 i Lyngør, Aust-Agder.52

                    iv.   Jenny Marie Eriksen, f. 07.11.1903 i Dypvåg, Aust-Agder.

                     v.   Ellen Hjørdis Eriksen, f. 03.04.1907 i Dypvåg, Aust-Agder.

                    vi.   Anna Josefine Eriksen, f. 25.10.1910 i Dypvåg, Aust-Agder.

 

562.  Erik Mathias Johannessen Narestø, f. 29.10.1872 i Lyngør, Aust-Agder,33 yrke styrmann, d. 1947.  Han giftet seg med Gunda Nilsen, f. 08.10.1876 i Flosta, Aust-Agder (datter av Syvert Nilsen Skauen [1841 - 1896] og Johanne Marie Reinertsdtr. Vatnebu [1842 - 1930]), d. 16.08.1949 i Narestø, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Erling Mangor Johannessen, f. 25.09.1899 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder, d. 1979.  Han giftet seg med Valborg Moe, f. 1912 i Farsund, Vest-Agder, d. 2005.

                     ii.   Sigrid Johanne Johannessen, f. 19.10.1901 i Narestø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1983.  Hun giftet seg med Reidar Kristoffersen, f. 1906, d. ca 1980.

           1140. iii.   Gudrun Elena Johannessen f. 01.07.1904.

           1141. iv.   Elna Marie Johannessen f. 21.03.1908.

           1142.  v.   Alf Mangor Johannessen f. 05.10.1912.

 

563.  Helene Christine Eriksdtr., f. 25.08.1876 i Lyngør, Aust-Agder.33   Gift 1899, med Klemet Tjøstolvsen (Hansen) V. Sandøya, også kjent som Clemet Hansen, f. 16.11.1875 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Tjøstolv Severin Hansen V. Sandøya [1833 - 1911] og Anne Kirstine Pettersdtr. [1837 - 1919]), d. 30.07.1960 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           1143.   i.   Margit Emilie Tjøstovsen f. 10.08.1899.

           1144.  ii.   Trygve Anker Tjøstolvsen f. 08.04.1901.

           1145. iii.   Helene Klementine Tjøstolvsen f. 17.07.1903.

           1146. iv.   Håkon Tjøstolvsen f. 30.10.1906.

                     v.   Asta Tjøstolvsen, f. 07.04.1909 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,34 d. 24.02.1934.  Hun giftet seg med Trygve Gundersen.

 

564.  Otilde Bergitte Jakobsen Rasvaag, f. 17.10.1872 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 08.02.1952, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 03.01.1912 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Tom (Thor) Nikolai Sørensen, f. 20.05.1861 (sønn av Tom Nikolai Sørensen), d. 01.04.1928, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke seilmaker.

                             Barn:

           1147.   i.   Sigurd Karl Sørensen f. 24.09.1912.

 

565.  Hans Kristian Jensen Grimsland, f. 06.05.1880 i Søndeled, Aust-Agder, d. 22.03.1963, yrke snekker, båtbygger.  Gift 1907 i Nordre Berg, Botne i Vestfold, med Helfrid Ingegerd Kringlen, f. 11.09.1879 i Risør, Aust-Agder, d. 29.05.1941.

                             Barn:

           1148.   i.   Isak Kringlen Grimsland f. 04.09.1908.

                     ii.   Jens Grimsland, f. 22.07.1911, d. 17.06.1935.

           1149. iii.   Ingegerd Grimsland f. 22.02.1915.

                    iv.   Finn Arnold Grimsland, f. 03.11.1917, d. 24.01.1937.

 

566.  Karl Hartvig Grimsland, f. 13.09.1889 i Søndeled, Aust-Agder, d. 03.07.1960, yrke byggmester.  Gift 18.12.1922 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Anna Nilsen Hagen Fjebu, f. 17.10.1896 i Gjerstad, Aust-Agder (datter av Nils Olsen Hagen [1857 - 1929] og Ingeborg Karine Nilsdtr. Lunden [1862 - 1936]), d. 24.07.1975.  Anna: se Fjebu.

                             Barn:

           1150.   i.   Astrid Kristine Grimsland f. 24.06.1922.

           1151.  ii.   Jens Kristian Grimsland f. 15.09.1923.

           1152. iii.   Agnes Grimsland f. 26.09.1925.

           1153. iv.   Nils Ivar Grimsland f. 28.06.1931.

           1154.  v.   Thorleif Ansgar Grimsland f. 23.02.1933.

 

567.  Ingeborg Aline Kristensdtr. Sandnes, f. 04.01.1850, d. 03.07.1937 i North Dakota, USA.  Gift 08.01.1875, med Elling Jensen Sandnæs, f. 24.07.1850 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Lars Johan Jensen Gjeving [1811 - 1875] og Amborg Karine Ellingsdtr. Nielsen [1815 - 1875]), d. 23.04.1936 i North Dakota, USA, yrke gårdbruker, skipsbyggmester.

                             Barn:

                      i.   Amborg Karine Jensen, f. 01.11.1875 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 24.04.1880.

                     ii.   Lars Johan Jensen, f. 22.10.1878 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 09.02.1879.

                    iii.   Kristen Jensen, f. 28.02.1880 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 19.04.1965 i Breckenbridge, Minnesota, USA.  Han giftet seg med Laura Dyste.

           1155. iv.   John L. Jensen f. 22.06.1882.

           1156.  v.   Jens H. Jensen f. 19.04.1885.

           1157. vi.   Amborg Karine (Carrie) Jensen f. 24.04.1887.

           1158. vii.   Alice Johanna Jensen f. 02.02.1889.

                  viii.   Elmer Emanuel Jensen, f. 07.02.1891, d. 09.11.1921.

 

568.  Marie Magdalene Kristensdtr. Sandnes, f. 07.05.1852 i Søndeled, Aust-Agder.  Gift 27.06.1876, med Ole Andreas Senumstad, f. 22.11.1846 i Birkenes, Aust-Agder,[133] (sønn av Elias Olsen Flaa [1801 - 1890] og Johanne Nielsdtr. Lunden [1818 - 1890]), yrke lærer, kjøpmann.

                             Barn:

           1159.   i.   Carsten Orginius Senumstad f. 27.09.1877.

                     ii.   Edvard Olaus Senumstad, f. 25.11.1878 i Vestre Moland, Aust-Agder.[134]

           1160. iii.   Selma Marie Senumstad f. 27.11.1879.

           1161. iv.   Hilda Emilie Senumstad f. 20.12.1881.

                     v.   Aasild Johanne Senumstad, f. 27.12.1885 i Søndeled, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Ole Johnsen, f. i Østerå, Holt, Aust-Agder.

 

569.  Ole Kristensen Sandnes, f. 03.08.1854 i Søndeled, Aust-Agder, d. 27.11.1938.  Han giftet seg med Sigrid Andrea Knutsen Sandnes, f. 25.11.1861, d. 22.08.1945.

                             Barn:

                      i.   Kristen Kristensen, f. 30.01.1887, d. 16.04.1887.

           1162.  ii.   Ragna Marie Kristensen f. 08.02.1906.

 

570.  Peder Kristensen Gloppekjær, f. 31.01.1857 i Søndeled, Aust-Agder, dåp 22.03.1928.  Gift 1885, med Anna Teresie Nilsen, f. 30.09.1864 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Nils Torjussøn Nipe [1816 - 1867] og Svanaug Pedersdtr. Hope [1832 - 1889]), d. 12.06.1949.

                             Barn:

                      i.   Nils Gloppekjær, f. 28.05.1887, d. 29.07.1976.

           1163.  ii.   Carl Johan Pedersen f. 27.12.1888.

                    iii.   Svanaug Gloppekjær, f. 29.04.1892, d. 1923.

                    iv.   Petra Antonie Gloppekjær, f. 15.07.1896, d. 13.09.1970 i Risør, Aust-Agder, yrke lærer.

                     v.   Tora Gloppekjær, f. 30.03.1900.

 

571.  Nils Martin Kristensen Sandnes, f. 27.05.1862 i Søndeled, Aust-Agder, d. 01.05.1933.  Gift 21.11.1889, med Ingeborg Aaselie Berntsen, f. 1867 (datter av Knut Bjørn Berntsøn Vollen [1830 - 1899] og Petrine Evine Nilsdtr. V. Sandøya [1843 -     ]), d. 20.04.1912.

                             Barn:

           1164.   i.   Johan Kristen Kristensen f. 1890.

           1165.  ii.   Nils Andreas Kristensen f. 14.06.1895.

                    iii.   Marcus Emanuel Kristensen, f. 1897, d. 1898.

           1166. iv.   Martha Emilie Kristensen f. 06.12.1899.

           1167.  v.   Petrine Evine Kristensen f. 05.11.1902.

           1168. vi.   Aagot Alice Christiansen f. 24.10.1905.

 

572.  Theodor Olsen Sandnes, f. 17.09.1864 i Søndeled, Aust-Agder, d. 02.01.1933.  (1) Gift 1895, med Tonette Fintland, f. i Sirdal, Vest-Agder, d. 1900.  (2) Han giftet seg med Anna Gundersen Nipedal, f. 07.10.1875 i Søndeled, Aust-Agder (datter av Gunder Olsen Nipedal [1831 - 1904] og Ane Torbjørnsdtr. Lyngstøl [1831 - 1907]), d. 1959.

                             Barn med Tonette Fintland:

           1169.   i.   Agnes Kristine Olsen f. 19.03.1898.

                             Barn med Anna Gundersen Nipedal:

                     ii.   Gudrun Kathalie Olsen, f. 18.03.1905, d. 04.12.2001 i USA.  Hun giftet seg med Ole Olsen Lillesand.

                    iii.   Trygve Olsen Nipedal, f. 05.09.1907, d. 1969.  Han giftet seg med Tordis Anderson, f. 1910 (datter av Anton Andersen Laget og Randa).

 

573.  Ingeborg Reiersdtr. Åkvåg, f. 1854, d. 26.03.1932.  Gift 1872, med Johan Andreas Ellefsen Aasmundhavn, f. 1847 (sønn av Ellef Eriksøn [1807 - 1890] og Gunhild Marie Jakobsdtr. [1807 - 1878]), d. 28.06.1929, yrke los.

                             Barn:

           1170.   i.   Gunhild Marie Andreassen Aasmundhavn f. 14.02.1873.

           1171.  ii.   Reinert Georg Andreassen f. 19.01.1875.

           1172. iii.   Ellef Ellefsen Aasmundhavn f. 13.04.1877.

           1173. iv.   Inger Ellefsen Aasmundhavn f. 17.03.1880.

           1174.  v.   Erik Andreassen Aasmundhavn f. 03.06.1882.

           1175. vi.   Andreas Emanuel Andreassen Aasmundhavn f. 27.04.1885.

           1176. vii.   Tora Andreassen Aasmundhavn f. 24.09.1887.

           1177. viii.  Betsy Ellefsen Aasmundhavn f. 11.01.1890.

           1178. ix.   Thorvald Severin Andreassen Aasmundhavn f. 03.01.1892.

                     x.   Oskar Ellefsen Aasmundhavn, f. 1894, d. 1919.

 

574.  Serine Karoline Reiersdtr. Åkvåg, f. 1852.  Hun giftet seg med Torvild Andreas Kristensen Støle, f. 1846.

                             Barn:

           1179.   i.   Inger Christensen Støle f. 13.09.1875.

                     ii.   Thora Severine Støle, f. 02.12.1880 i Holt, Aust-Agder.33

                    iii.   Ingeborg Støle, f. 15.08.1883 i Støle, Holt, Aust-Agder.33

                    iv.   Ingeborg Støle, f. 07.10.1887 i Holt, Aust-Agder.52

 

575.  Oline Reiersdtr. Åkvåg, f. 28.02.1863 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder, d. 08.11.1940 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder.  Gift 12.04.1883, med Jørgen Hansen Nipe, f. 25.09.1856 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder,11 (sønn av Hans Olsøn Nipe [1815 - 1872] og Marte Jørgensdtr. Lindstøl [1823 - 1920]), d. 05.05.1916 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder, yrke Gaardbruger, sømand dagarbeider.[135]

                             Barn:

           1180.   i.   Hans Jørgensen f. 28.03.1884.

                     ii.   Reier Jørgensen, f. 24.06.1887 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder, d. i USA.  Han giftet seg med Daisy.

                    iii.   Jørgen Olaf Jørgensen, f. 08.07.1891 i Søndeled, Aust-Agder,[136] d. 25.12.1891.

           1181. iv.   Olanda Jørgine Jørgensen Nipe f. 27.01.1896.

                     v.   Olaf Sigfrid Jørgensen Nipe, f. 23.03.1898 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder, d. 22.01.1900 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder.

                    vi.   Olaf Sigfrid Jørgensen Nipe, f. 17.12.1901 i Søndeled, Aust-Agder, d. 23.10.1911 i Nipe, Søndeled, Aust-Agder.

           1182. vii.   Ingrid Theodora Jørgensen f. 03.12.1903.

           1183. viii.  Martin Jørgensen Nipe f. 10.01.1908.

 

576.  Søren Christian Fredriksen (Se ekteskap til nummer 392.)

 

577.  Ingeborg Amalie Halvorsdtr. Åkvåg, f. 1862.  Hun giftet seg med Bernt T. Rusdal, yrke lærer.

                             Barn:

           1184.   i.   Torstein Rusdal f. 24.06.1887.

 

578.  Mette Margrette Halvorsdtr. Åkvåg, f. 1863.  (1) Hun giftet seg med Kristen Hübertz, f. 28.12.1862 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Jørgen Engelbret Hübertz In. Lyngør [1833 - 1910] og Gurine Nilsdtr. Reinsfjell [1835 - 1875]).  (2) Hun giftet seg med Søren Sørensen Risør.

                             Barn med Kristen Hübertz:

                      i.   Halvor Petter Hübertz, f. 1893.

 

579.  Hilda Petrine Marie Halvorsdtr. Åkvåg, f. 27.11.1874 i Åkvåg, Søndeled, Aust-Agder.69   Hun giftet seg med Matias Iversen, f. 16.05.1868 i Solum, Telemark.

                             Barn:

           1185.   i.   Karen Elfrida Iversen f. 14.03.1898.

                     ii.   Petra Iversen, f. 08.02.1900.

                    iii.   Martha Henrikke Iversen, f. 31.08.1902 i Risør, Aust-Agder.  Gift 04.09.1937 i Rjukan, Telemark,81 med Nils Olavsen Aasland Vøllestad, f. 03.12.1893 i Drangedal, Telemark.

                    iv.   Ingeborg Iversen, f. 12.05.1904.

                     v.   Iver Iversen, f. 18.05.1906.

                    vi.   Halvor Iversen, f. 16.08.1908.

                   vii.   Annie Fredrikke Iversen, f. 02.08.1911 i Risør, Aust-Agder.75

 

580.  Karine Nilsine Olsen Åkvåg, f. 01.12.1876 i Søndeled, Aust-Agder, d. 09.10.1937.  Hun giftet seg med Erik Martin Eriksen Krabbesund, f. 27.03.1870 i Søndeled, Aust-Agder (sønn av Erik Olsen Krabbesund [1834 - 1905] og Maren Elise Jensdtr. Fidje [1841 - 1922]), d. 23.03.1943.

                             Barn:

           1186.   i.   Maren Elise Eriksen Krabbesund f. 04.11.1898.

 

581.  Christian P. Nielsen, f. 23.09.1872 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke maskiningeniør.  Gift 1901, med Andrea Kollenborg Ellingsen, f. 01.09.1874 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Emil Julius Ellingsen Borøya - Lyngør [1832 - 1888] og Elene Sofie Kollenborg [1834 - 1912]), d. 1907 i Brooklyn, New York, USA, bosted (fam) i USA.

                             Barn:

           1187.   i.   Ellen Nielsen f. 1901.

           1188.  ii.   Christian Kollenborg Nielsen f. 03.07.1903.

           1189. iii.   Andrea Nielsen f. 1906.

 

582.  Olaf Nilsen (Se ekteskap til nummer 532.)

 

583.  Thorgerd Nielsen, f. 12.11.1877 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 03.05.1937.  Hun giftet seg med Wilhelm Nielsen Timm, fødenavn Wilhelm Timm Nielsen,33 f. 28.10.1873 i Lyngør, Aust-Agder,33 (sønn av Elling Nicolai Nielsen I. Lyngør [1840 - 1914] og Wilhelmine Ernestine Timm [1843 - 1907]), d. 28.02.1954.

                             Barn:

           1190.   i.   Hans Johan Wilhelm Timm f. 18.04.1905.

           1191.  ii.   Ida Marie Timm f. 24.05.1909.

 

584.  Hildur Nielsen, f. 13.11.1879 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 27.03.1976 i Oslo.  Gift 1907, med Einar Biørn-Hansen, f. 13.02.1879 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Peder Hansen [1846 - 1929] og Elise Marie Berulvsen [1851 - 1908]), d. 09.03.1967 i Oslo, yrke statsfysikus.

                             Barn:

           1192.   i.   Tone Ida Elise Biørn-Hansen f. 02.05.1908.

                     ii.   Edith Biørn-Hansen, f. 17.11.1909, d. 1945, yrke sykepleierske.  Gift 1944, med Thorstein Berg-Larsen.

           1193. iii.   Else Biørn-Hansen f. 15.04.1912.

           1194. iv.   Ida Biørn-Hansen f. 06.11.1913.

                     v.   Einar Biørn-Hansen, f. 24.02.1921, d. 25.09.2008 i Stavanger, Rogaland, gravlagt i Stavanger, Rogaland, yrke herresskogmester i Hardanger.  Gift 1954, med Juley Tornøe, f. 17.02.1931 (datter av Arnold Wüppermann Bull Tornøe [1887 - 1962] og Ingeborg Christiane Skjoldal [1899 - 1992]), yrke sykepleierske.

                    vi.   Hildur Biørn-Hansen, f. 1923.

 

585.  Emilie Mathilde Nielsen, f. 04.02.1872.  Hun giftet seg med Harald Einar Olsen, f. 1865 (sønn av Henrik William Olsen [1828 -     ] og Mathea Theodora Olsen [1830 -     ]), d. 1933, yrke direktør.

                             Barn:

                      i.   Alf Holter Olsen, f. 1900 i Chile, d. 1912 i Lyngør, Aust-Agder.

           1195.  ii.   Valborg Olsen f. 1903.

                    iii.   Harald Holter Olsen, f. 1905, d. liten.

                    iv.   Sverre Holter Olsen, f. 1906, d. liten.

           1196.  v.   Kåre Holter Olsen f. 1908.

 

586.  Birger Risøe, f. 01.04.1883 i Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 01.08.1962 i Oslo, yrke disponent.  Gift 1916, med Ellen Dagmar (Tulla) Herlofsen, f. 08.04.1894 i Arendal, Aust-Agder,79 (datter av Herlof Anthon Herlofsen [1856 - 1905] og Johanne Marie Alme [1850 - 1936]), d. 31.03.1978 i Oslo.

                             Barn:

           1197.   i.   Gerd Risøe f. 22.11.1917.

           1198.  ii.   Birger Risøe f. 13.12.1920.

           1199. iii.   Ole Peder Risøe f. 03.08.1923.

 

587.  Hanna Margit Risøe, f. 28.05.1886 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 08.06.1968 i Bærum, Akershus.  Gift 15.04.1915, med Alf Kollenborg, f. 02.07.1882 i Ytre Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Jens Kollenborg Christophersen Yt. Borøya [1844 - 1918] og Ida Augusta Henriksen [1855 - 1919]), d. 29.03.1963.

                             Barn:

           1200.   i.   Borre Kollenborg f. 28.06.1916.

           1201.  ii.   Ida Marie Kollenborg f. 15.10.1919.

           1202. iii.   Arve Kollenborg f. 23.08.1921.

 

588.  Nicoline Johanne Risøe, f. 1891.  Gift 1915, med Erling Barth, f. 27.03.1889 i Kristiansand, Vest-Agder,4 (sønn av Christian Abrahamsen [1841 -     ] og Liva Barth [1845 -     ]), yrke lektor.

                             Barn:

           1203.   i.   Trygve Barth f. 14.07.1916.

           1204.  ii.   Live Marie Barth f. 1919.

           1205. iii.   Wenche Barth f. 1921.

                    iv.   Erling Johan Barth, f. 1923.

 

589.  Per Eivind Sverre Marcussen, f. 25.01.1886 i Vestre Slidre, Valdres, Oppland,4 d. 09.02.1968.  Gift 11.04.1920 i Kristiania, med Christine (Kitty) Thomsen, f. 27.02.1889 i Nesna, Nordland (datter av Henrich Thomsen [1858 - 1949] og Julie Bernhardine Bugge [1862 - 1942]), d. 04.06.1975.

                             Barn:

           1206.   i.   Kirsten Marcussen f. 08.01.1921.

 

590.  Fridtjof Marcussen, f. 08.10.1889 i Gjøvik, Oppland, d. 07.08.1961, yrke kontorsjef.  Gift 1922, med Karoline Fredrikke von Krogh Sagen, f. 29.03.1901 (datter av Johannes Sigurd Sagen og Olava Rønneberg), d. 25.07.1960.

                             Barn:

                      i.   Ellef Marcussen, f. 13.07.1925 i Oslo,[137] d. 18.02.1966, ugift.

           1207.  ii.   Sigrid Marcussen f. 18.09.1927.

           1208. iii.   Dina Marcussen f. 02.10.1937.

 

591.  Olav Marcussen, f. 08.09.1892 i Gjøvik, Oppland, d. 06.08.1977, yrke skipsfører.  Gift 07.02.1934 i London, England, med Ingri Sætrang, f. 08.04.1903 i Kristiania (datter av Carl J. Sætrang [1870 - 1910] og Johanne Birgitte Christiansen [1866 - 1912]).

                             Barn:

           1209.   i.   Øivind Marcussen f. 22.02.1935.

           1210.  ii.   Olav Marcussen f. 20.12.1939.

 

592.  Torgny Marcussen, f. 22.11.1894 i Gjøvik, Oppland, d. 18.01.1944, yrke lege på Raufoss.  Han giftet seg med Tordis Nagel-Hansen, f. 02.10.1900 i Kristiania (datter av Theodor Hansen [1867 -     ] og Emilie Nagel [1872 -     ]), d. 03.12.1965 i Gjøvik, Oppland.

                             Barn:

           1211.   i.   Ellen Margrethe Marcussen f. 25.09.1925.

           1212.  ii.   Wenche Marcussen f. 16.09.1929.

           1213. iii.   Tordis Dina Emilie Marcussen f. 23.11.1937.

 

593.  Eilif Marcussen, f. 03.08.1897 i Gjøvik, Oppland, d. 10.12.1951, yrke maskiningeniør på Gjøvik.  Han giftet seg med Karen Tank, f. 12.11.1905 (datter av Carsten Tank [1873 - 1928] og Sigrid Platou [1880 - 1949]), d. 06.11.1972.

                             Barn:

           1214.   i.   Peter Tank Marcussen f. 21.08.1935.

           1215.  ii.   Bernt Tank Marcussen f. 08.11.1936.

 

594.  Dagny Julie Risøe, f. 1895.4   Gift 1921, med Erik Fredrik Martin Krag, f. 1891 i Middelfart, Fyn, Danmark (sønn av Peter Jørgen Junge Krag og Anna Ditlevine Madsen).

                             Barn:

                      i.   Erik Per Scott Krag, f. 1936 i California, USA.

                     ii.   Sally Solveig Krag, f. 1936 i California, USA.

 

595.  Solveig Risøe, f. 1904, d. 1942.  Gift 1927, med Erik Reinhard, f. 1901 (sønn av Kay Reinhard og Julie Vett).

                             Barn:

                      i.   Birte Reinhard, f. 1928 i København, Danmark.

                     ii.   Tove Reinhard, f. 1928 i København, Danmark.

                    iii.   Lilan Reinhard, f. 1933 i København, Danmark.

 

596.  Svend Bjarne Holm-Risøe, f. 01.06.1904 i København, Danmark, d. 09.03.1979, yrke banksjef.  Gift 06.06.1935 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Ingerid Susanna Stendal, f. 25.01.1909 i Birkenes, Aust-Agder,137 (datter av Harald Severin Stendal [1872 - 1955] og Andrea Magdalena Marcussen [1871 - 1961]), d. 12.09.1991.

                             Barn:

           1216.   i.   Else Holm-Risøe f. 24.02.1936.

           1217.  ii.   Karin Holm-Risøe f. 29.06.1939.

           1218. iii.   Solveig Holm-Risøe f. 30.03.1944.

 

597.  Dagfrid Ingeborg Risøe, f. 09.09.1906 i Kristiania.4   Gift 1929, med Aage Einar Berg, f. 1902 i Bodø, Nordland (sønn av Andreas Berg [1867 -     ] og Emma Camilla Svare [1870 -     ]), yrke tannlege.

                             Barn:

           1219.   i.   Andreas Johan Berg f. 28.02.1930.

                     ii.   Åge Einar Berg, f. 1937 i Narvik, Nordland.

 

598.  Amborg Johanna Risøe, f. 05.04.1908 i Kristiania.  Gift 1941, med Lars Dagssøn Rasmussen, f. 04.09.1900 i Strømsø, Buskerud,[138] (sønn av Lars Rasmussen [1874 -     ] og Dagmar Constance Petersen [1874 - 1924]), yrke resepsjonssjef.

                             Barn:

                      i.   Johan Risøe Rasmussen, f. 1943.

 

599.  Marit Risøe, f. 06.04.1911 i Kristiania, d. 13.07.1991.  Gift 31.10.1931 i Oslo, med Reidar Kristian Tønnessen, f. 09.04.1904 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Ove Gustav Tønnessen [1874 -     ] og Marie Elisabeth Barth Abrahamsen [1882 -     ]), d. 09.03.1966.

                             Barn:

                      i.   Berit Tønnessen, f. 1932 i Oslo.

                     ii.   Kari Tønnessen, f. 1935 i Kristiansand, Vest-Agder.

                    iii.   Grete Tønnessen (detaljer utelatt).

 

600.  Per Torolf Friederieck Rode, f. 15.11.1916 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder,126 d. 08.06.1984, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Adoptert av Georg Ludvig og Alette Evine Rode, bosatt på Eidbo. Gift 1939, med Sofie Ruud, f. 04.05.1919 i Spydeberg, Østfold (datter av Ole Henrik Hansen Ruud [1869 - 1930] og Randi Tvede [1888 -     ]), d. 22.11.2008 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt 28.11.2008 fra Dypvåg kirke.106

                             Barn:

           1220.   i.   Tor Rode f. 18.04.1940.

           1221.  ii.   Ragnhild Rode f. 27.07.1941.

           1222. iii.   Ulla Margaretha Rode (detaljer utelatt).

 

601.  Anna Margareth Marcussen, f. 05.03.1898 i Brooklyn, New York, USA, d. 21.07.1975.  (1) Gift 1916, med Bjarne Dahl, f. 21.03.1897 i Risør, Aust-Agder (sønn av Henrik Oluf Hansen Dahl [1862 -     ] og Antonie Ersdahl [1867 -     ]), d. 29.06.1957.  De ble skilt i 1944.  (2) Gift 29.01.1944, med Lorentz Normann Kvam, f. 09.07.1891 i Kabelvåg, Vågan, Nordland (sønn av Martin Kvam [1853 -     ] og Karen Sørine Normann [1862 -     ]), d. 17.05.1947 i Oslo.

                             Barn med Bjarne Dahl:

           1223.   i.   Bjarne Henrik Dahl f. 16.03.1917.

           1224.  ii.   Ellen Dahl f. 23.10.1918.

                    iii.   Kaare Dahl, f. 18.06.1920 i Risør, Aust-Agder.75   Han giftet seg med Aida Dyveke Olsen-Bruun, f. 06.10.1917 i Sandefjord, Vestfold (datter av Peder Olsen-Bruun [     - 1944] og Astrid Amundsen [     - 1967]).

                    iv.   Edith Elisa Dahl, f. 26.09.1921 i Kristiania, yrke kjemiker.

           1225.  v.   Henning Dahl f. 06.01.1926.

 

602.  Emanuel Marcussen, f. 06.05.1900 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 22.05.1983, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Han giftet seg med Sigrid Grunde Simonsen, f. 27.01.1906 (datter av Simon Grunde Simonsen [1876 - 1942] og Margrethe Marie Svendsen [1880 - 1960]), d. 30.09.1993, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

           1226.   i.   Bjørn Eyolf Marcussen f. 09.12.1929.

           1227.  ii.   Finn Martin Marcussen f. 05.01.1932.

           1228. iii.   Astrid Marcussen f. 08.04.1941.

 

603.  Dagny Harriet Marcussen, f. 09.11.1911 i Risør, Aust-Agder.  Gift 1939, med Alf Kristoffer Sivertsen, f. 23.05.1903 i Meråker, Nord-Trøndelag (sønn av Nils Sivertsen og Magdalena Alfsen).

                             Barn:

           1229.   i.   Hanna Marie Sivertsen f. 28.05.1942.

                     ii.   Nils Andreas Sivertsen, f. 25.02.1944 i Bærum, Akershus.  Partner Birger Angvik, f. 13.03.1940 i Møre og Romsdal, samboer 1972.

 

604.  Eigil Rode, f. 13.06.1907.  Gift 1936, med Tone Ida Elise Biørn-Hansen, f. 02.05.1908 (datter av Einar Biørn-Hansen [1879 - 1967] og Hildur Nielsen [1879 - 1976]).

                             Barn:

                      i.   Eric Rode, [adoptert] (detaljer utelatt).

 

605.  Vilhelm Schjelderup Risøe, f. 1912 i Singapore.  Gift 1943, med Rosa Nora Smallbone, f. 1914 i Bridgewater, England (datter av Charles Arthur Smallbone og Elisabeth).

                             Barn:

                      i.   Paul Schjelderup Risøe (detaljer utelatt).

 

606.  Adolf Johan Linhard (Petersen) Helmfeldt, f. 1874 i København, Danmark, d. 1929 i Buenos Aires, Argentina.  Gift 1907, med Christa Weimann, f. i Vendsyssel, Danmark.

                             Barn:

                      i.   Herbert Helmfeldt, f. 1908 i Buenos Aires, Argentina.

                     ii.   Sylvia Agnete Helmfeldt, f. 1911.

           1230. iii.   Helga Elisabeth Helmfeldt f. 1913.

                    iv.   Nicolai Helmfeldt, f. 1914.

 

607.  Harald Martin Petersen, f. 1877.  Gift 1906, med Karen Ida Øllgaard, f. 1884 (datter av Emil Holger Selmer Øllgaard og Clara Vilhelmine Stange).

                             Barn:

           1231.   i.   Harald Emil Petersen f. 1907.

           1232.  ii.   Clara Margrethe Petersen f. 1908.

                    iii.   Else Emmy Petersen, f. 1911.  Gift 1939, med Michael Noel Forsyth, f. 1909.

           1233. iv.   Ingo Leif Petersen f. 1916.

           1234.  v.   Ida Louise Petersen f. 1917.

 

608.  Ingeborg Margrethe (Petersen) Helmfeldt, f. 01.12.1881, d. 1947.  Gift 1914, med Sigurd Lestrup, f. 1885 i Oslo (sønn av Fritz Lestrup og .. Terjesen), yrke operasanger.  De ble skilt i 1929.

                             Barn:

                      i.   Inge Emilie (Lestrup) Helmfeldt, f. 1916 i Wellington, New Zealand.  Gift 1945, med Aage Christopher Petersen, f. 1903.

           1235.  ii.   Jytte Ingrid Ellen (Lestrup) Helmfeldt f. 1922.

 

609.  Karen Marie Julie Carl, f. 1878, d. 1924.  Gift 1900, med Olaf Skovgaard-Petersen, f. 1872 i København, Danmark (sønn av Martin Peder Wilhelm Petersen og Caroline Jørgine Skovgaard), d. 1926.

                             Barn:

                      i.   Preben Skovgaard-Petersen, f. 1901 i København, Danmark, yrke grosserer i Rungsted.  Gift 1933, med Annelise Platou-Jørgensen, f. 1910 i København, Danmark.

           1236.  ii.   Karen Marie Skovgaard-Petersen f. 1904.

           1237. iii.   Margit Skovgaard-Petersen f. 1907.

           1238. iv.   Erni Skovgaard-Petersen f. 1913.

 

610.  Poul Linhard Carl, f. 1879, d. 1938, yrke skipsreder, godseier.  Gift 1909, med Christine Marie Kier, f. 1884 i Aarhus, Jylland, Danmark.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Carl, [adoptert].

 

611.  Julie Martha Sophie Carl, f. 1884.  Gift 1904, med Franz Norstrand, f. 1876 i Aarhus, Jylland, Danmark (sønn av Carl Norstrand og Caroline Christensen), yrke generalkonsul.

                             Barn:

           1239.   i.   Finn Adolf Carl Norstrand f. 1907.

 

612.  Sylvia Frances Carl, f. 1893.  (1) Gift 1915, med Henrik Ove Raabye Thomsen, f. 1890 i København, Danmark, d. 1917, yrke lege.  (2) Gift 1919, med Antonio de Coninck Smith, f. 03.09.1884 i Lolland, Danmark (sønn av Valdemar Gustav Smith [1851 - 1912] og Thyra Caroline Jensen [1859 - 1924]).

                             Barn med Henrik Ove Raabye Thomsen:

                      i.   Jandje Carrie (Thomsen) de Coninck Smith, f. 04.08.1917.  Gift 1945, med Biørn Erik Hansen, f. 1920 i København, Danmark.

                             Barn med Antonio de Coninck Smith:

           1240.  ii.   Eileen de Coninck Smith f. 26.02.1920.

           1241. iii.   Lula de Coninck Smith f. 24.10.1923.

 

613.  Harald Fredrik Christian Carl, f. 1896, yrke skipsmekler i Portland, Oregon, USA.  Gift 1929, med Gladys Pearl Moss, f. 1908 i Alberta, Canada.

                             Barn:

                      i.   Sylvia Patricia Carl, f. 1930.

 

614.  Fredrik Henry Krebs, f. 1881 i Tokyo, Japan.  Gift 1915, med Augusta Regitze Wassard, f. 1881 (datter av Hans Mathias Wassard og Augusta Ringborg).

                             Barn:

                      i.   Christian Henrik Krebs, f. 1918, d. 1918.

                     ii.   Kay Otto Krebs, f. 1918, d. 1919.

           1242. iii.   Jørgen Henrik Krebs f. 1920.

                    iv.   Kirsten Krebs, f. 1923, yrke katuntrykkerske i København.

 

615.  Martha Marie Krebs, f. 1882 i Tokyo, Japan.  Gift 1908, med Alfred Rolf Bryant, f. 1881, yrke oberstløytnant.

                             Barn:

                      i.   Denis Elsa Bryant, f. 1909.

                     ii.   Edna Magna Bryant, f. 1912.  Gift 1934, med Edward Crisfield Grant, yrke tannlege.

 

616.  Adolf Walsh Krebs, f. 1886 i Tokyo, Japan,4 yrke ingeniør.  Gift 1914, med Ethel Georgiana Brisley, f. 1888 i Jamaica.

                             Barn:

                      i.   Peter Adolf Brisley Krebs, f. 1927 i New Jersey, USA.

 

617.  Magna Alvilda Vilhelmine Krebs, f. 1887 i Helsingør, Danmark.  Gift 1912, med Erik Høyrup, f. 1882 i Kerteminde, Fyn, Danmark (sønn av Georg Høyrup og Therese Deuntzer), yrke ingeniør.

                             Barn:

           1243.   i.   Nina Høyrup f. 1912.

           1244.  ii.   Carsten Høyrup f. 1914.

                    iii.   Preben Johan Høyrup, f. 1918 i København, Danmark, yrke grosserer i Hellerup.

 

618.  Hans Carl Andresen, f. 1891.  Gift 1919, med Ida Svane Jeppesen, f. 1889.

                             Barn:

                      i.   Asger Andresen, f. 1920, yrke arkitekt.

                     ii.   Uffe Andresen, f. 1923, yrke arkitekt.

                    iii.   Stig Andresen, f. 1927, yrke arkitekt.

 

619.  Hans Primon Carl, f. 1887, yrke skipsreder og grosserer i København.  Gift 1914, med Anna Marie Ingeborg Lissau, f. 1889 i København, Danmark (datter av Fredrik Ditlev Lissau og Lorentze Mathilde Georgine Henriette Bay).

                             Barn:

           1245.   i.   Jørgen Martin Lissau Carl f. 1915.

           1246.  ii.   Ib Fritz Lissau Carl f. 1916.

           1247. iii.   Inger Elisabeth Lissau Carl f. 1919.

 

620.  Axel Harald Carl, f. 1895, d. 1936 i København, Danmark, yrke cand. phil. og skipsreder.  Gift 1923, med Karen Marie Skovgaard-Petersen, f. 1904 i København, Danmark (datter av Olaf Skovgaard-Petersen [1872 - 1926] og Karen Marie Julie Carl [1878 - 1924]), d. 1947 i Sønderborg, Aabenraa, Danmark.

                             Barn:

                      i.   Karen Marie Thyra Carl, f. 1924.

                     ii.   Birthe Carl, f. 1926.

                    iii.   Flemming Martin Axel Carl, f. 1927.

                    iv.   Marie Louise Carl, f. 1933.

                     v.   Lise Lotte Carl, f. 1933.

 

621.  Bernt Arne Lynge, f. 09.07.1884 i Lyngør, Aust-Agder, d. 28.01.1942, yrke professor.  Gift 24.06.1915 i Kristiania, med Johanne Augusta Krafft, f. 04.09.1886 i Kristiania (datter av Carl Fredrik Krafft [1852 - 1931] og Emmy Treschow [1855 -     ]), d. 19.12.1972 i Oslo, yrke Kart-Tegner.

                             Barn:

           1248.   i.   Hanne Krafft Lynge f. 16.12.1916.

                     ii.   Ingrid Krafft Lynge, f. 24.07.1920 i Kristiania.

                    iii.   Elisabeth Krafft Lynge, f. 1927.

 

622.  Toralf Holmgard Lynge, f. 22.08.1889 i Lyngør, Aust-Agder,52 yrke kjøpmann.  Gift 21.09.1914 i Fredrikstad, Østfold, med Marie Elisabeth Østergård, f. 16.05.1888 i Fredrikstad, Østfold,4 (datter av Ole Irgens Duus Østergård [1850 - 1894] og Henriette Severine Olsen [1851 -     ]).

                             Barn:

           1249.   i.   Gerd Lynge f. 1915.

                     ii.   Aslaug Duus Lynge, f. 07.01.1917 i Lyngør, Aust-Agder.126   Gift 1942, med Bent Collin Nielsen, f. 1918 i København, Danmark (sønn av C. E. Nielsen).

                    iii.   Randi Lynge, f. 01.05.1920 i Lyngør, Aust-Agder.126

 

623.  Bjarne Marius Bernt, f. 01.05.1894 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 23.01.1973 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 1921 i Kristiansand, Vest-Agder, med Margaretha Elisabeth Dethloff, f. 1902 i Oslo (datter av Carl Dethloff og Margareth Hagen).  De ble skilt.

                             Barn:

                      i.   Bjarne Christian Bernt, f. 31.12.1922, d. 09.07.2008 i Oslo.  Han giftet seg med Clara Anita, f. 03.02.1926, d. 23.03.1994 i Oslo.

 

624.  Sigfried Bernt, f. 08.08.1899 i Lyngør, Aust-Agder, d. 05.05.1996 i Halden, Østfold.  Gift 17.06.1922 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Rolf Georg Schlytter Grønn, f. 07.08.1895 i Halden, Østfold (sønn av Nils Jonas Grønn og Theodora Schlytter), d. 02.02.1978 i Halden, Østfold, yrke overlege.

                             Barn:

                      i.   Nils Jonas Løwenhjelm Grønn, f. 31.03.1923 i Lyngør, Aust-Agder,50 ugift.

           1250.  ii.   Christian Bernt Grønn f. 15.04.1925.

           1251. iii.   Rolf Georg Schlytter Grønn f. 1928.

                    iv.   Arne Trygve Grønn, f. 1931, d. 1937.

           1252.  v.   Hans Peter Schlytter Grønn f. 10.10.1939.

 

625.  Ragnvald Bernt, f. 20.02.1901 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 16.01.1982, yrke avdelingssjef.  Gift 1929, med Mary Therese la Plant, f. 1903 i Seattle, USA (datter av John Clarence la Plant og Mary Reno), d. 1996.

                             Barn:

           1253.   i.   Mary-Agnes Bernt f. 1931.

           1254.  ii.   Christian John Bernt f. 1933.

           1255. iii.   Ragnvald Bernt f. 16.03.1939.

 

626.  Arvid Christian Bernt, f. 29.07.1902 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1991, yrke diplomingeniør.  Gift 1928, med Theodora Winther Grønn, f. 1903 i Halden, Østfold (datter av Nils Jonas Grønn og Theodora Schlytter), d. 1972.

                             Barn:

                      i.   Arvid Christian Bernt, f. 1936.

                     ii.   Sonja Elisabeth Winther Bernt, f. 1939.

 

627.  Agnes Bernt, f. 28.07.1904 i Lyngør, Aust-Agder, d. 1954 i Oslo.  Gift 01.07.1924 i Dypvåg kirke,50 med Theodor Severin Thorbjørnsen, f. 14.01.1892 i Narestø, Flosta, Aust-Agder,83 (sønn av Theodor Severin Torbjørnsen Narestø [1851 -     ] og Maren Speilberg [1865 -     ]), d. 1960 i Oslo, yrke overlærer.

                             Barn:

                      i.   Agnes Thorbjørnsen, f. 1925.

                     ii.   Marit Thorbjørnsen, f. 30.04.1928 i Oslo.50

                    iii.   Rannfrid Thorbjørnsen, f. 1932.

 

628.  Einar Trygve Bernt, f. 22.03.1906 i Lyngør, Aust-Agder, d. 26.09.1978 i Horten, Vestfold, yrke skipsfører.  Gift 1936, med Astrid Hoff, f. 04.04.1907 i Trondheim, Sør-Trøndelag (datter av Thorolf Hoff [1860 - 1916] og Ingrid Lund [1876 -     ]), d. 13.09.1982 i Horten, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Bernt, f. 1938.

 

629.  Bergliot Marie Bernt, f. 23.07.1907, d. 26.05.1993 i Farsund, Vest-Agder.  Gift 1927, med Nils Jonas Grønn, f. 12.10.1901 i Idd, Østfold (sønn av Nils Jonas Grønn og Theodora Schlytter), d. 10.03.1989 i Farsund, Vest-Agder, yrke tannlege.

                             Barn:

                      i.   Gerd Theodora Grønn, f. 1929.

                     ii.   Bergliot Bernt Grønn, f. 1931.

                    iii.   Nils Erik Grønn, f. 1936.

 

630.  Harald Inge Bernt, f. 09.04.1909, d. 1977, yrke sakfører.  Gift 1937, med Ruth Roy, f. 1912 i Brooklyn, New York, USA (datter av Arthur Sarrath Roy og Johanne Neufeld), d. 1961.

                             Barn:

                      i.   Roy Barth Bernt, f. 1942, d. 1962.

                     ii.   Harold Bernt, f. 1945, d. 2003.

 

631.  Christian Odd Bernt, f. 07.12.1912 i Lyngør, Aust-Agder, d. 13.06.1996 i Bergen, Hordaland.  Gift 1941, med Else Marie Buck, f. 04.09.1919 i Trondheim, Sør-Trøndelag (datter av Karl Johan Buck [1888 - 1973] og Birgit Martine Johannessen [1891 - 1982]), d. 15.05.2009 i Bergen, Hordaland.

                             Barn:

                      i.   Jan Fridtjof Bernt, f. 1943 i Bergen, Hordaland.

 

632.  Borghild Marie Bjørn-Hansen, kjælenavn Mie, f. 07.12.1892 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 04.03.1974.[139]   Gift 15.04.1916 i Dypvåg kirke,34 med Anders Jakobsen Foyn, f. 28.07.1879 i Sandar, Vestfold (sønn av Carl Jacobsen Virik [1847 - 1906] og Nora Wilhelmine Foyn [1850 - 1941]), d. 24.11.1950, yrke ingeniør.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Margrethe Foyn, f. 19.03.1917 i Drammen, Buskerud, d. 13.05.1984, yrke lærer, ugift.

           1256.  ii.   Astrid Liv Foyn f. 15.01.1919.

           1257. iii.   Randi Foyn f. 09.08.1921.

 

633.  Astrid Bjørn-Hansen, f. 23.06.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 06.01.1982.  Gift 24.09.1918 i Kristiania,34 med Eiler Mathias Krog Buaas, f. 20.09.1892 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Ingebrigt Thorvald Buaas [1852 - 1902] og Cicilie Edel Sofie Selmer [1858 - 1950]), d. 03.07.1966, yrke lege.

                             Barn:

           1258.   i.   Ragnfrid Buaas f. 29.01.1921.

           1259.  ii.   Eilev Hagerup Krog Buaas f. 29.03.1922.

           1260. iii.   Eystein Buaas f. 03.04.1925.

 

634.  Valborg Bjørn-Hansen, f. 04.03.1898 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 26.11.1956, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo, yrke husmor.  Gift 10.09.1920 i Kristiania, med Rolf Arnesen, f. 01.06.1884 i Horten, Vestfold (sønn av Carl Julius Arnesen [1847 - 1929] og Magdalene Christine Cathrine Beichmann [1855 - 1939]), d. 12.07.1963, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo, yrke tannlege.

                             Barn:

           1261.   i.   Carl Julius Oeding f. 14.11.1921.

           1262.  ii.   Petter Bjørn Oeding f. 16.02.1924.

           1263. iii.   Rolf Oeding f. 16.01.1926.

 

635.  Petter Atle Bjørn-Hansen, f. 06.11.1902 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 09.01.1997 i Oslo, yrke befrakter.  Gift 24.09.1938 i Lillehammer, Oppland, med Elna Sigfried Lieungh, f. 04.07.1908 i Oslo (datter av Eilert Michael Fredrik Lieungh [1869 -     ] og Lilly Catharina Barth Abrahamsen [1877 -     ]), d. 13.11.1968, yrke husmor.

                             Barn:

           1264.   i.   Petter Atle Bjørn-Hansen f. 21.03.1944.

 

636.  Bernt Andreas Bjørn-Hansen, f. 24.04.1908, d. 10.11.1992 i Oslo, yrke gullsmed i Oslo.  Gift 27.06.1942, med Eva Nygaard, f. 11.12.1920 i Vestre Aker, Akershus (datter av Michael Sverre Hall Nygaard [1886 - 1959] og Karen Larsen [1893 -     ]), d. 05.11.1998 i Oslo.

                             Barn:

           1265.   i.   Petter Andreas Bjørn-Hansen f. 17.04.1943.

           1266.  ii.   Karen Anne Bjørn-Hansen (detaljer utelatt).

 

637.  Arne Bjørn-Hansen, f. 14.09.1892 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 19.10.1960.  Gift 19.07.1918, med Martha Maria Aigeltinger, f. 27.05.1894 (datter av Fritz Wilhelm Aigeltinger [1850 - 1928] og Julie Wüst [1851 - 1934]), d. 19.10.1960.38

                             Barn:

           1267.   i.   Elsa Julie Bjørn-Hansen f. 19.08.1919.

           1268.  ii.   Tora Bjørn-Hansen f. 22.03.1921.

           1269. iii.   Wenche Marie Bjørn-Hansen f. 11.07.1922.

 

638.  Margot Bjørn-Hansen, f. 30.06.1894 i Lyngør, Aust-Agder,4 d. 25.05.1975, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo.  Gift 15.07.1915 i Dypvåg kirke,34 med Arne Fredrik Blom, f. 09.07.1885 i Ibestad, Troms (sønn av Bendix Christian Blom [1849 - 1928] og Jenny Ulrikke Grundt [1852 - 1922]), d. 14.01.1932 i Oslo, yrke bergingeniør, direktør i Meraker Gruber.

                             Barn:

           1270.   i.   Bendix Christian Blom f. 19.04.1916.

                     ii.   Tora Marie Blom, f. 26.05.1918 i Meråker, Nord-Trøndelag, d. 12.05.1920.

           1271. iii.   Haakon Thorvald Bjørn Blom f. 26.01.1921.

           1272. iv.   Lilli Blom f. 25.11.1922.

 

639.  Haakon Thorvald Bjørn-Hansen, f. 28.04.1897 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 21.01.1949 i Vinderen, yrke lege.  Gift 27.06.1922, med Ragnhild Wefring, f. 29.09.1897 i Porsgrunn, Telemark (datter av Andreas Grimelund Wefring [1861 - 1942] og Ingeborg Jeremiassen [1871 - 1940]), d. 24.01.1988 i Oslo.

                             Barn:

           1273.   i.   Ingeborg Bjørn-Hansen f. 26.03.1923.

           1274.  ii.   Tora Bjørn-Hansen f. 26.03.1923.

           1275. iii.   Haakon Thorvald Bjørn-Hansen f. 17.08.1927.

           1276. iv.   Ragnar Wefring Bjørn-Hansen f. 30.07.1931.

 

640.  Frode Bjørn-Hansen, f. 12.01.1900 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 12.07.1974 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 11.10.1928 i Oslo, med Gulla Eva Knutsen, f. 11.10.1908 i Kristiania (datter av Per Knutsen [1866 -     ] og Elna Marie Knutsen [1875 -     ]), d. 06.12.1983 i Oslo.

                             Barn:

           1277.   i.   Frode Bjørn-Hansen f. 05.12.1933.

           1278.  ii.   Jan Erik Bjørn-Hansen f. 22.07.1939.

 

641.  Tora Helene Bjørn-Hansen, f. 31.12.1902 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 28.05.1982 i Oslo.  Gift 10.07.1924 i Dypvåg kirke,50 med Finn Carl Treschow Krafft, f. 09.05.1895 i Kristiania (sønn av Carl Fredrik Krafft [1852 - 1931] og Emmy Treschow [1855 -     ]), d. 08.11.1967 i Oslo.

                             Barn:

           1279.   i.   Helge Treschow Krafft f. 13.09.1925.

           1280.  ii.   Kristin Krafft f. 13.03.1927.

           1281. iii.   Finn Tore Krafft f. 1934.

 

642.  Egil Helge Bjørn-Hansen, f. 01.12.1906 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 09.04.1984, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke skipsmegler i Oslo.  (1) Gift 1936, med Emma Laurine Ræder Bjerke.  De ble skilt.  (2) Gift 24.10.1942,50 med Rosemarie Schwabe-Hansen, f. 10.06.1917 i Kristiania (datter av Dethlev Emil Gottfried Schwabe-Hansen og Rosemarie Holsti), d. 19.05.2007,106 bisatt 30.05.2007 i Vestre krematorium, yrke sanitetssøster.

                             Barn med Rosemarie Schwabe-Hansen:

                      i.   Unni Bjørn-Hansen, f. 28.08.1943.  Gift 1964, med Trygve Løwe, f. 1938 (sønn av Hans Kristian Nordvik Løwe [1908 -     ] og Solveig Kruse Diesen [1911 -     ]).

                     ii.   Tore Bjørn-Hansen (detaljer utelatt).

           1282. iii.   Ida Bjørn-Hansen f. 09.10.1948.

                    iv.   Egil Bjørn Bjørn-Hansen (detaljer utelatt).

 

643.  Per Bjørn-Hansen, f. 01.12.1910,38 d. 25.12.1994 i Oslo,36 gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke skipsreder.  Gift 1937 i Borgestad kapell, med Sofie Cappelen Knudsen, f. 19.11.1915 (datter av Erik Cappelen Knudsen [1882 - 1954] og Anne Margrethe Prytz [1888 - 1960]), d. 31.07.1992 i Oslo.

                             Barn:

           1283.   i.   Erik Bjørn-Hansen f. 02.10.1939.

                     ii.   Per Frode Bjørn-Hansen, f. 1942.

           1284. iii.   Arne Christian Bjørn-Hansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Hilda Kristine Bjørn-Hansen (detaljer utelatt).

 

644.  Betsey Marie Cappelen Malling, f. 02.12.1899 i Kongsvinger, Hedmark, d. 20.01.1987 i Eidskog, Hedmark.  Gift 13.06.1925 i Kongsvinger, Hedmark, med Nils Lorentz Sæthern, f. 16.01.1899 i Magnor, Eidskog, Hedemark (sønn av Lauritz Sæthern og Martha Nilsson), d. 03.12.1936 i Magnor, Eidskog, Hedemark, yrke skogeier, trelasthandler.

                             Barn:

           1285.   i.   Lauritz Sæthern f. 28.03.1926.

           1286.  ii.   Benedicte Marie Sæthern f. 08.08.1927.

                    iii.   Marta Sæthern, f. 14.09.1930 i Eidskog, Hedmark.

 

645.  Valborg Cappelen Malling, f. 31.05.1901 i Kongsvinger, Hedmark, d. 03.10.1968 i Oslo.  Gift 06.06.1924 i Kongsvinger, Hedmark, med Georg Lutzow-Holm, f. 25.12.1892 i Risør, Aust-Agder (sønn av Ole Arntzen Lützow-Holm [1853 -     ] og Anne Marie Riddervold-Jensen [1855 -     ]), d. 01.04.1965 i Oslo, yrke overlege.

                             Barn:

           1287.   i.   Johan Peter Lutzow-Holm f. 22.01.1926.

           1288.  ii.   Anne Marie Lüzow-Holm f. 22.04.1929.

 

646.  Haakon Cappelen Malling, f. 08.11.1905 i Kongsvinger, Hedmark, d. 20.01.1990 i Kongsvinger, Hedmark, yrke apoteker.  Gift 05.05.1932 i Kongsvinger, Hedmark, med Valborg Else Casper Hansen, f. 01.12.1906 i Napa, California, USA (datter av Caspar Hansen og Antonie Mayerherr), d. 18.03.1992 i Kongsvinger, Hedmark.

                             Barn:

                      i.   Liv Malling, f. 14.03.1933 i Kongsvinger, Hedmark.  Hun giftet seg med Klaus Jørgen Høybråthen, f. 1928.

                     ii.   Johan Cappelen Malling, f. 29.09.1939 i Kongsvinger, Hedmark.

                    iii.   Håkon Walter Malling (detaljer utelatt).

 

647.  Ingrid Schjelderup Bernt, f. 15.09.1910 i Gross-Lichterfelde, Berlin, Tyskland.  Gift 1937, med Per Størk Glad, f. 19.12.1908 i Kristiania (sønn av Karl Johan Glad [1873 -     ] og Ragnhild Tonette Lunde [1882 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Liv Glad, f. 1938 i Oslo.

                     ii.   Alf Glad, f. 1940 i Oslo.

                    iii.   Per Størk Glad, f. 1942 i Oslo.

                    iv.   Pål Glad, f. 1944 i Oslo.

                     v.   Ingrid Glad (detaljer utelatt).

 

648.  Augusta Benedicte Jensen, f. 22.05.1895 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.52   Gift 31.12.1920 i Arendal, Aust-Agder,34 med Eyolf Juul Larsen, f. 21.03.1896 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Julius Martin Larsen [1859 - 1943] og Annie Gundersdtr. Borøya [1861 - 1918]), d. 1947 i Bergen, Hordaland, yrke revisor i Bergen.

                             Barn:

                      i.   Odd Juul, f. 1921 i Bergen, Hordaland.

                     ii.   Jan Juul, f. 1928 i Bergen, Hordaland.

                    iii.   Otto Eyolf Juul, f. 1931 i Bergen, Hordaland.

 

649.  Andrea Jensen, f. 29.03.1897 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 03.06.1982 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 1929, med Gunder Emanuel Christophersen, f. 26.12.1887 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 (sønn av Gunder Christophersen Yt. Borøya [1846 - 1928] og Inger Andrea Jensen, Borøya [1848 - 1920]), d. 1954 i Dypvåg, Aust-Agder, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Inger Andrea Christophersen, f. 14.07.1930.  Hun giftet seg med Harry.

           1289.  ii.   Edle Christophersen f. 30.04.1932.

                    iii.   Gunder Christophersen, f. 05.05.1933.  Gift 10.10.1959, med Anna Tryland.

                    iv.   Ingeborg Margrethe Christophersen, f. 21.10.1936.

                     v.   Christopher Christophersen, f. 29.10.1938.

 

650.  Knud Johan Nielsen, f. 15.10.1881 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 28.04.1936, yrke skipsfører.  Gift 15.12.1908 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Nelly Mathilde Pedersen, f. 28.01.1882 i Lyngør, Aust-Agder,33 (datter av Nils Pedersen I. Lyngør [1851 - 1915] og Mathilde Kamilla Hansdtr. Størdal [1852 - 1943]), d. 17.11.1974.

                             Barn:

                      i.   Inger Margaret Nielsen, f. 22.09.1909 i Ø. Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 15.06.1997.

                     ii.   Niels Kåre Nielsen, f. 04.12.1912 i Ø. Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 27.06.1942.

           1290. iii.   Knut Johan Nielsen f. 19.09.1917.

 

651.  Emil Julius Nielsen, f. 26.08.1885 i Lyngør, Aust-Agder.33   Han giftet seg med Barbara Tollefsrud, f. i Lier.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Barbara Nielsen, f. 1913 i Chicago, Illinois, USA.

                     ii.   Knut Emil Nielsen, f. 1916 i Chicago, Illinois, USA.

 

652.  Harald Nielsen, f. 09.04.1895 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 17.08.1981, yrke skipsfører.  Gift 02.07.1927 i Dypvåg, Aust-Agder, med Elna Wilhelmine Pettersen, f. 16.01.1896 i Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Mathias Pettersen In. Lyngør [1855 - 1923] og Marie Nicoline Nielsen [1869 - 1958]), d. 06.12.1974 i Lyngør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Inga Marie Nielsen, f. 04.11.1929, d. 06.08.2006.

 

653.  Reidar Nielsen, f. 23.08.1904 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 12.10.1963, gravlagt i Arendal kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 1926, med Agnes Therese Johnsen, f. 29.06.1904 i Arendal, Aust-Agder (datter av Arthur Johnsen [1873 -     ] og Inga Marie Johansdtr. Marka [1880 -     ]), d. 05.11.1979, gravlagt i Arendal kirkegård.

                             Barn:

           1291.   i.   Arthur Gerhard Nielsen f. 02.02.1927.

                     ii.   Inga Margrethe Nielsen, f. 22.06.1931.

           1292. iii.   Liv Hildur Nielsen f. 28.11.1936.

 

654.  Einar Antonius Pettersen, f. 29.11.1898 i Halden, Østfold, d. 1966, yrke disponent, Oslo.  Gift 1944, med Anne Margrethe Nielsen, f. 26.10.1915 i Lyngør, Aust-Agder (datter av Knud Johan Nielsen [1876 - 1938] og Borghild Olsen Holm [1877 - 1960]), d. 21.06.1988 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Harald Pettersen (detaljer utelatt).

 

655.  Alf Pettersen, f. 06.04.1900 i Fredrikshald (Halden), Østfold, d. 08.12.1978, yrke arkitekt.  Han giftet seg med Synnøve Solbakken, f. 06.08.1908 i Ski, Akershus, d. 04.02.1992.

                             Barn:

                      i.   Ingar Pettersen, f. 1944 i Oslo.

 

656.  Andreas Emil Pettersen, f. 20.08.1902 i Kristiania, d. 05.08.1965, yrke ingeniør, gårdbruker.  Han giftet seg med Ruth Ask, f. 05.03.1909 i Stavanger, Rogaland (datter av Fridtjof Ask og Eugenie Andresen), d. 02.01.1995 i Røyken, Buskerud.

                             Barn:

                      i.   Inger Emilie Pettersen, f. 1935.

                     ii.   Jan Erik Andreas Pettersen, f. 1939.

           1293. iii.   Petter Andreas Ask f. 28.04.1944.

 

657.  Richard Pettersen, f. 28.05.1906 i Kristiania, d. 07.09.1988 i Oslo.  Gift 1936, med Borghild Hendy Lund, f. 1913 i Larvik, Vestfold (datter av Gustav Adolf Lund [1880 -     ] og Jenny Rosenvold [1885 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Eli Pettersen.

                     ii.   Finn Gustav Pettersen.

 

658.  Simon Holmesland, f. 01.03.1894 i Arendal, Aust-Agder, d. 18.04.1978, gravlagt på Arendal kirkegård, yrke overrettssakfører, banksjef i Arendal.  Gift 18.03.1922, med Solveig Kaurin, f. 23.03.1898 (datter av Fredrik Wilhelm Keyser Kaurin [1867 -     ] og Margrethe Kristine Kobro [1871 - 1941]), d. 22.11.1981, gravlagt på Arendal kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Arne Holmesland, f. 31.12.1922 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 1947, med Bjørg Både Aslaksen, f. 1925 (datter av Leif Aslaksen og .. Både).

                     ii.   Margrethe Holmesland, f. 23.10.1925, d. 13.05.2002 i Tromsø, Troms.  Gift 1946, med Hans Kolsum, f. 29.09.1919 i Tromsø, Troms (sønn av Olaf Martin Kolsum [1873 - 1962] og Pauline Marie Paulsen [1874 - 1955]), d. 24.01.1984 i Tromsø, Troms.

 

659.  Alvhild Margit Holmesland, f. 25.10.1895 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 1919, med Bjarne Vik, f. 08.12.1893 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Arnfinn Vik [1863 -     ] og Anne Charlotte Moe [1867 -     ]).

                             Barn:

           1294.   i.   Arnfinn Tore H Vik f. 20.06.1920.

                     ii.   Ingeborg Margrethe Vik, f. 1921.

                    iii.   Astrid Vik, f. 1923.

                    iv.   Torbjørn Johan Vik, f. 1925 i Egge, Nord-Trøndelag.

                     v.   Per Vik, f. 1928 i Ogndalen pr. Steinkjer, Nord-Trøndelag.

 

660.  Anders Emil Holmesland, f. 17.04.1903 i Arendal, Aust-Agder.79   Gift 1938, med Gudveig Nørgaard, f. 03.02.1912 i Bærum, Akershus (datter av Peder Pedersen Nørgaard [1865 -     ] og Emma Jensen [1873 -     ]), yrke bibliotekar.

                             Barn:

                      i.   Tore Bjørn Holmesland, f. 1939 i Fredrikstad, Østfold.

                     ii.   Bjørg Nana Holmesland, f. 1943 i Fredrikstad, Østfold.

 

661.  Svend Bjarne Holm-Risøe (Se ekteskap til nummer 596.)

 

662.  Eugenie Martine Christophersen, f. 09.10.1887 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 09.02.1919.  Gift 30.10.1912 i Dypvåg kirke,34 med Halvor Halvorsen Kibbevik, f. 04.06.1880 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Axel Martin Halvorsen V. Askerøya [1846 - 1909] og Sine Bolette Svendsdtr. Eie [1851 -     ]), yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Ragnhild Halvorsen, f. 1913 i Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke lærerinne.

           1295.  ii.   Edith Halvorsen f. 29.12.1914.

           1296. iii.   Astri Halvorsen f. 15.06.1917.

 

663.  Emil Christophersen, f. 02.07.1891 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 12.09.1977, yrke ingeniør.  Gift 07.06.1919, med Ragnhild Astri Gran Meyer, f. 15.02.1894 (datter av Fritjof Y. Grann-Meyer [1857 -     ] og Agnes Harriet Christiansen [1860 -     ]), d. 02.04.1966.

                             Barn:

           1297.   i.   Astrid Christophersen f. 06.03.1920.

           1298.  ii.   Clara Marie Christophersen f. 01.06.1924.

 

664.  Solveig Christophersen, f. 12.06.1897 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 24.09.1991 i Oppegård, Akershus.  Gift 28.02.1920 i Dypvåg kirke,34 med Erling Juel Grann-Meyer, f. 20.12.1890 i Kristiania,[140] (sønn av Fritjof Y. Grann-Meyer [1857 -     ] og Agnes Harriet Christiansen [1860 -     ]), d. 07.01.1961 i Oppegård, Akershus, yrke sivilingeniør.

                             Barn:

           1299.   i.   Agnes Grann-Meyer f. 19.02.1921.

           1300.  ii.   Fridtjov Grann-Meyer f. 29.01.1925.

                    iii.   Einar Grann-Meyer, f. 1930.

                    iv.   Trygve Grann-Meyer, f. 07.12.1930, d. 12.04.2011 i Tønsberg, Vestfold.

 

665.  Trygve Christophersen, f. 23.05.1901 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 01.08.1987 i Oslo, yrke barnelege.  Gift 31.05.1930, med Eva Berg, f. 24.10.1902 i Grimstad, Aust-Agder (datter av Peter Andreas Berg [1867 - 1914] og Aagot Smith [1874 -     ]), d. 27.08.1989 i Fjære, Aust-Agder.

                             Barn:

           1301.   i.   Odd Christophersen f. 16.02.1931.

                     ii.   Gunvor Solveig Christophersen, f. 15.10.1935, yrke fysioterapeut.

 

666.  Bernt Christophersen, f. 15.01.1888 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 03.08.1972 i Oslo,36 yrke hovedbokholder.  Gift 05.06.1922, med Olga Gaaserud, f. 18.04.1888 i Fredrikstad, Østfold (datter av Christian Gaaserud [1854 - 1926] og Marie Petrea Hansen [1854 - 1919]), d. 10.06.1969 i Oslo.

                             Barn:

           1302.   i.   Jens Andreas Christophersen f. 10.10.1923.

 

667.  Margit Christophersen, f. 21.12.1889 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 27.09.1978 i Oslo.  Gift 24.07.1913 i Dypvåg kirke,34,88 med Erling Bernhart Mathias Pedersen, f. 27.09.1878 i Lyngør, Aust-Agder,33 (sønn av Elling Pedersen Laget - Yt. Lyngør [1845 - 1909] og Bendikte Mathilde Berntsen [1849 - 1917]), d. 1957 i Oslo, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1303.   i.   Elling Ager Pedersen f. 10.05.1914.

           1304.  ii.   Anne Margrethe Pedersen f. 30.05.1918.

 

668.  Kristofer Jens Christophersen, f. 24.01.1893 i Lyngør, Aust-Agder,52 d. 29.10.1990 i Oslo, yrke skipsfører.  Han har gitt ut flere verdifulle slektsbøker. Den største er "Register over An-

         ders Olsen, Lyngørs etterslekt", som kom i 1948 og er rikt illustrert.

         4. Gift 05.07.1922, med Borghild Gulbrandsen, f. 14.12.1894 i Kristiania (datter av Johan Bernhart Gulbrandsen [1864 - 1926] og Dorthea Gabrielsdtr. Krog [1867 - 1933]), d. 30.11.1973 i Oslo.

                             Barn:

           1305.   i.   Jens Andreas Christophersen f. 20.04.1925.

 

669.  Ragnar Christophersen, f. 30.05.1902 i Lyngør, Aust-Agder, yrke hr.advokat, d. 18.06.1984.  Gift 14.06.1932 i Arendal kirke,[141] med Helene Margarethe Dedekam, f. 24.02.1905 i Arendal, Aust-Agder (datter av Peter Dedekam [1874 - 1957] og Aagot Sørensen [1883 - 1971]).

                             Barn:

                      i.   Marianne Christophersen, f. 30.03.1933 i Oslo.

                     ii.   Peter Dedekam Christophersen, f. 15.12.1934 i Oslo.

                    iii.   Jon Christophersen, f. 06.11.1937 i Oslo.

 

670.  Ingerid Holmfrid Holm, f. 21.01.1898 i Kristiania.  Gift 1933, med Finn Hannibal Kjelstrup, f. 07.11.1884 (sønn av Bernhard Hartvig Kjelstrup og Tora Clemetsen [1849 -     ]), d. 1961 i Oslo, yrke major.

                             Barn:

                      i.   Fritdjov Hagbart Kjelstrup, f. 1934.

                     ii.   Finn Reidar Emil Kjelstrup, f. 1938.

 

671.  Anna Margretha Holm, f. 12.02.1901, d. 16.01.1994 i Oslo.  Gift 1929, med Leif Møller Lippestad, f. 18.08.1897 i Kristiania (sønn av Carl Thorvald Lippestad [1856 - 1913] og Gudrun Hildeborg Möller [1865 - 1952]), d. 05.05.1979 i Oslo, yrke lege.

                             Barn:

                      i.   Carl Thorvald Lippestad, f. 1930.

                     ii.   Gudrun Caspara Lippestad, f. 1932.

                    iii.   Anne Margrethe Lippestad, f. 1937.

 

672.  Conrad Holm, f. 02.04.1930, d. 23.11.1993 i Oslo.  Han giftet seg med Beate Svensen, f. 23.12.1934.

                             Barn:

           1306.   i.   Conrad Holm (detaljer utelatt).

                     ii.   Carl Andreas Holm.  Han giftet seg med Helene.

 

673.  Jens Magnus Sverre Eidbo, f. 11.12.1910 i Lyngør, Aust-Agder, d. 21.08.1984, yrke forretningsmann i Oslo.  Gift 1937, med Johanne Sofie Opsahl, f. 26.06.1911 i Fauske, Nordland (datter av Anton Peder Kristian Opsahl [1873 -     ] og Marie Konstanse Hansdtr. [1875 - 1936]), d. 04.09.2003 i Bærum, Akershus.

                             Barn:

                      i.   Roger Eidbo, f. 05.10.1940.

 

674.  Alfhild Nielsen, f. 12.05.1907 i Lyngør, Aust-Agder, d. 01.07.1996 i Oslo.  Gift 1936, med Micael Sars, f. 12.11.1892 (sønn av Olaf Sars [1853 -     ] og Johanne Andrea Welhaven [1860 -     ]), d. 28.03.1964 i Oslo, yrke høyesterettsadvokat.

                             Barn:

                      i.   Borghild Sars, f. 1938.

                     ii.   Inger Sars, f. 1939.

                    iii.   Maren Catharina Sars, f. 1944.

 

675.  Dagny Gerda Nielsen, f. 01.12.1909 i Lyngør, Aust-Agder, d. 19.01.1985 i Oslo.  Gift 28.03.1936 i Oslo, med Egil Heidem, f. 06.10.1905 i Tveit, Vest-Agder,[142] (sønn av Halvor Eugen Hansen [1866 -     ] og Ragnhild Helga Larsen [1875 -     ]), d. 22.09.1976 i Oslo, yrke bankkorrespondent.

                             Barn:

           1307.   i.   Knut Eugen Heidem f. 1938.

                     ii.   Håkon Andreas Heidem, f. 1941.

                    iii.   Ragnhild Heidem (detaljer utelatt).

 

676.  Christopher Alexander Nielsen, f. 09.09.1911 i Lyngør, Aust-Agder, d. 30.05.1980 i Bærum, Akershus, yrke lege.  Gift 1940, med Eira Puntervold, f. 22.04.1913 i Bækkelaget (datter av Michael Puntervold [1879 -     ] og Anne Pedersen Øyjord [1887 -     ]), d. 09.05.1982 i Bærum, Akershus.

                             Barn:

                      i.   Michael Nielsen (detaljer utelatt).

 

677.  Anne Margrethe Nielsen (Se ekteskap til nummer 654.)

 

678.  Ellen Mathilde Pedersen, f. 14.05.1909 i Lyngør, Aust-Agder, d. 17.05.1985 i Sem, Jarlsberg, Vestfold.  (1) Gift 28.05.1932 i Vestre Aker, Oslo,50 med Lorentz Marcussen Lyngør, f. 30.01.1901 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,34 (sønn av Simon Viborg Marcussen Ø. Askerøya - Lyngør [1857 - 1939] og Johanne (Hanna) Bergitte Johnsen [1862 - 1946]), d. 22.11.1939, yrke styrmann.  (2) Gift 23.08.1975, med Sverre Heidenreich Lie Kirsebom, f. 27.12.1907 (sønn av Birger Martin Kirsebom [1863 - 1938] og Hanna Lie Heidenreich [1869 - 1923]), d. 08.11.1991 i Tønsberg, Vestfold, yrke sogneprest.

                             Barn med Lorentz Marcussen Lyngør:

           1308.   i.   Johanne Marcussen f. 22.05.1933.

           1309.  ii.   Ole Marcussen f. 13.10.1934.

 

679.  Emilie Margrethe Pedersen, f. 18.02.1912 i Lyngør, Aust-Agder,34 d. 29.01.1999.  Hun giftet seg med Arne Bjørnsgaard Andersen, f. 20.08.1909 (sønn av Andreas Andersen Melsomvik - Vik - Asker og Kristine Dahl), d. 21.07.1997.

                             Barn:

                      i.   Marit Andersen, f. 1940.

                     ii.   Odd Andersen, f. 1942.

                    iii.   Kristin Andersen (detaljer utelatt).

 

680.  Kate Margareth Aamundsen, f. 09.04.1898 i Renfrew, Skottland.  Gift 1922, med Flemming Friis Hvidberg, f. 1897 i Nykøbing, Mors, Danmark,4 (sønn av Emil Hvidberg og Elisabeth Friis).

                             Barn:

                      i.   Kate Ingeborg Hvidberg, f. 1924 i Oslo.  Gift 1944, med Jens Lomholt, f. 1920 (sønn av S. Lomholt), d. 1948.

                     ii.   Eigill Friis Hvidberg, f. 1928.

                    iii.   Otto Emil Friis Hvidberg, f. 1930.

 

681.  Jenny Ingeborg Aamundsen, f. 15.01.1901 i København, Danmark, d. 20.01.1985 i Tønsberg, Vestfold.  Gift 1923, med Erling Andreas Tobiassen, f. 08.11.1893 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Carl Theodor Tobiassen [1855 -     ] og Amalie Eriksen [1857 -     ]), d. 26.02.1982 i Tønsberg, Vestfold, yrke domprost i Tønsberg.

                             Barn:

                      i.   Kåre Tobiassen, f. 1925 i Oslo.  Han giftet seg med Anne Margrethe Lange.

 

682.  Torvild Ring Aamundsen, f. 19.02.1903 i København, Danmark, d. 19.11.1979 i Oslo, yrke ingeniør.  (1) Gift 04.10.1929, med Elisabeth Mørk, f. 14.04.1904 (datter av Harald Mørk og Olivia Holst Tryde [1879 -     ]), d. 03.06.1970 i Moss, Østfold.  De ble skilt.  (2) Gift 1944, med Gerd Resch-Knudsen, f. 22.10.1917 (datter av Sverre Resch Knudsen [1889 - 1926] og Haldis Ruud [1894 -     ]).

                             Barn med Elisabeth Mørk:

                      i.   Ingeborg Elisabeth Antonette Aamundsen, f. 1931 i Moss, Østfold.

                             Barn med Gerd Resch-Knudsen:

                     ii.   Nina Ring Aamundsen (detaljer utelatt).

 

683.  John Henriksen, f. 22.05.1904 i Torskeberg, Søndeled, Aust-Agder, d. 28.11.1965.  Gift 28.11.1931 i Søndeled, Aust-Agder,125 med Ragna Marie Kristensen, f. 08.02.1906 i Sandnes i Søndeled, Aust-Agder (datter av Ole Kristensen Sandnes [1854 - 1938] og Sigrid Andrea Knutsen Sandnes [1861 - 1945]), d. 20.05.1987.

                             Barn:

                      i.   Ole Henriksen Sandnes, f. 1932, d. 1932.

           1310.  ii.   Aud Olanda Henriksen Sandnes f. 19.04.1936.

 

684.  Astrid Henriksen, f. 17.04.1914 i Søndeled, Aust-Agder, d. 17.10.1957.  Gift 29.04.1944,[143] med Olay Gotfred Trondal, f. 29.04.1903 i Fjære, Aust-Agder (sønn av Tharald Olsen Trondal [1877 - 1967] og Kristine Sofie Eriksen [1880 - 1948]), d. 25.02.1970 i Stokken, Aust-Agder, gravlagt i Stokken kirkegård, yrke pumpemann.

                             Barn:

           1311.   i.   Anna Sofie Trondal (detaljer utelatt).

           1312.  ii.   Tarald Harry Trondal (detaljer utelatt).

 

685.  Knut Henrik Anton Henriksen, f. 26.08.1917 i Torskeberg, Søndeled, Aust-Agder,125 d. 25.06.1994 i Grimstad, Aust-Agder, yrke sjøkaptein.  Gift 19.04.1943,[144] med Elisabeth Susanne Olsen, f. 07.09.1918 i Bjørndalskjær, Søndeled, Aust-Agder (datter av Ole Toresius Olsen Bjørkekjær [1879 - 1956] og Mathilde Dorthea Reiersen Bjørndalskjær [1885 - 1962]), d. 04.11.2016, gravlagt 11.11.2016 fra Sandnes bedehus.106

                             Barn:

           1313.   i.   Marit Henriksen f. 12.03.1944.

                     ii.   Knut Henrik Anton Henriksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kerstin.

                    iii.   Ole Torjus Henriksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grethe.

                    iv.   Asle Henriksen, f. 14.02.1956, d. 10.11.1974.

 

686.  Karl Helman Hedlund, f. 1886, d. 1971, emigrert til USA.  Gift i Brooklyn, New York, USA, med Tomine Sofie Olsdtr. Audalstøl, f. 1895 (datter av Ole Gunsteinsen Audalstøl [1840 - 1912] og Anne Tonette Johannesdtr. Dugan [1852 - 1930]).

                             Barn:

           1314.   i.   Carl Hedlund f. 1934.

                     ii.   Sonja Hedlund, f. 1939.

 

687.  Thomine Henriksen, f. 20.06.1882 i Søndeled, Aust-Agder, d. 30.12.1952.  Gift 1902, med Isak Martinius Skaugen, f. 17.08.1875 i Gjerpen, Skien, Telemark,[145] (sønn av Isak Gundersen og Ingeborg Eliasdtr.), d. 26.12.1962, yrke skipsreder.

                             Barn:

           1315.   i.   Astrid Skaugen f. 27.09.1904.

           1316.  ii.   Sigurd Skaugen f. 05.02.1907.

           1317. iii.   Yngvar Skaugen f. 12.12.1909.

                    iv.   Ingebjørg Edith Skaugen, f. 26.09.1912 i Risør, Aust-Agder.75   Hun giftet seg med Halfdan Rudolf Berg, f. 29.08.1896 i Oslo, d. 07.12.1995 i Oslo, yrke konsul.

           1318.  v.   Esther Thomine Skaugen f. 20.03.1916.

           1319. vi.   Brynjulf Skaugen f. 11.06.1918.

           1320. vii.   Morits Skaugen f. 27.06.1920.

           1321. viii.  Marit Skaugen f. 23.10.1922.

 

688.  Jens Severin Henriksen, f. 06.04.1884 i Risør, Aust-Agder, d. 02.05.1956 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Gift 03.02.1918 i Trefoldighet kirke, Kristiania, med Augusta Magdalene Thiis, f. 03.09.1893 i Kristiania,113 (datter av Mathias Bruun Thiis [1852 - 1903] og Sophie Benedicte Kildahl [1867 -     ]), d. 05.10.1983 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           1322.   i.   Sofie Benedicte Kildahl Henriksen f. 08.03.1919.

           1323.  ii.   Inger Tomine Henriksen f. 04.04.1921.

                    iii.   Ole Nikolai Henriksen, f. 07.05.1923 i Risør, Aust-Agder,81 d. 13.12.2004, gravlagt i Risør kirkegård.  Gift 1964, med Ambjørg Louise Johnsen, f. 11.01.1918 i Bodø, Nordland (datter av Anfeldt Manhard Johnsen [1868 -     ] og Mette Lovise Nilsen [1879 -     ]), d. 08.09.1997 i Risør, Aust-Agder.

 

689.  Olga Hardies Henriksen, f. 24.12.1885 i Risør, Aust-Agder, d. 14.05.1967.  Gift 02.06.1915,75 med John Stray, f. 03.04.1887 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Edvard Stray [1854 - 1921] og Josefine Elisabeth Gerrard [1855 - 1934]), d. 24.02.1940, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1324.   i.   Hardies Elisabeth (Mosse) Stray f. 08.06.1917.

           1325.  ii.   Sigrid Margrethe (Lillemor) Stray f. 04.03.1919.

                    iii.   Minnie Synøve Stray, f. 27.12.1922 i Risør, Aust-Agder.81   Hun giftet seg med Raymond Håkon Næss, f. 15.01.1917 i Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder.

 

690.  Sverre Odd Henriksen Sonning, f. 25.06.1902 i Risør, Aust-Agder, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Ingeborg Holtermann Amundsen, f. 28.03.1909 i Berlin, Tyskland (datter av Per Inge Amundsen [1872 -     ] og Ingeborg Holtermann [1880 - 1970]), d. 1969.

                             Barn:

           1326.   i.   Per Sonning f. 30.11.1937.

 

691.  Jenny Bernhardine Pedersen, f. 08.11.1886, d. 01.07.1971.  Gift 1912, med Jacob Emil Danielsen, f. 27.09.1888, d. 07.01.1963, hendelse (fam) til USA.

                             Barn:

                      i.   Georg Walter Danielsen, f. 11.09.1915.

                     ii.   Ray Berry Danielsen, f. 22.05.1919.

                    iii.   Milton Clifford Danielsen, f. 27.01.1922.

                    iv.   Arthur William Danielsen, f. 20.02.1928.80

 

692.  Agnes Andrea Theresie Pedersen, f. 29.12.1888, d. 05.04.1957.  Gift 1915, med Frank Adolph Lindkvist, f. 10.01.1886 i Sverige, d. 05.06.1961, hendelse (fam) til USA.

                             Barn:

                      i.   Gladys Elizabeth Lindkvist, f. 12.08.1916.

                     ii.   Doris Evelyn Lindkvist, f. 29.12.1920.

 

693.  Petra Marie Pedersen, f. 02.01.1894.  Gift 1921, med Cato Olsen, f. 21.12.1893, d. 25.03.1970, hendelse (fam) til USA.

                             Barn:

                      i.   Marian Claire Olsen, f. 03.04.1923.

                     ii.   Dorothy Olsen, f. 26.01.1925.

 

694.  Anne Helfrida Pedersen, f. 29.09.1896, d. 30.07.1960.  Hun giftet seg med Henrik Ancker Thoresen, f. 25.11.1894, d. 17.07.1968.

                             Barn:

                      i.   Ronald Gilbert Thoresen, f. 14.04.1922.

                     ii.   Gordon Leonard Thoresen, f. 08.06.1926.

 

695.  Agvald Bertrand Henriksen, f. 06.08.1894 i Torskeberg, Søndeled, Aust-Agder, d. 21.02.1985, yrke skipsfører.  Gift 1919, med Agnes Kristine Olsen, f. 19.03.1898 i USA (datter av Theodor Olsen Sandnes [1864 - 1933] og Tonette Fintland [     - 1900]), d. 15.12.1992 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

           1327.   i.   Henrik Karl Bertrand Henriksen f. 14.03.1920.

           1328.  ii.   Aslaug Theresie Henriksen f. 26.11.1922.

           1329. iii.   Thorleif Henriksen f. 27.10.1929.

           1330. iv.   Alf Berthrand Henriksen f. 19.07.1936.

 

696.  Karl H Henriksen, f. 29.02.1896, d. 1961 i Risør, Aust-Agder, yrke skipper.  Han giftet seg med Ellen Julie Wilhelmsen, f. 09.01.1904 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av August Wilhelmsen [1870 -     ] og Tomine [1866 -     ]), d. 19.04.1985 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Erna Henriksen, f. 15.01.1927 i Risør, Aust-Agder, d. 04.05.2011 i Risør, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Andreas Lindstøl, f. 16.01.1922 i Bossvik ved Risør, Aust-Agder (sønn av Jens Andreas Lindstøl [1881 - 1924] og Thora Thorsen [1890 - 1974]), d. 06.02.2007 i Bærum, Akershus, yrke flytekniker.

           1331.  ii.   Torbjørn Albert Henriksen f. 15.12.1928.

                    iii.   Odd Henriksen, f. 15.07.1930, d. 19.05.1989, gravlagt i Risør kirkegård,[146] bosted i USA.

           1332. iv.   Karl Henriksen f. 02.04.1935.

 

697.  Andrea (Andy) Theresie Henriksen Bukta, f. 03.01.1898.  Hun giftet seg med Alf Erik Christian Aanonsen, f. 07.03.1887 i Oslo (sønn av Aksel Eugen Anansen [1857 -     ] og Emma Karine [1867 -     ]), d. 15.12.1975, yrke h.rettsadv.

                             Barn:

           1333.   i.   Margrethe Aanonsen f. 19.04.1922.

                     ii.   Svein Aanonsen, f. 18.09.1923.  utgav i 1961 verket "Slaget på Lyngør",bor i Oslo[147]

 

698.  Klara Marie Jensen, f. 16.12.1880 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,33 d. 14.11.1943 i Oslo.  Gift 19.10.1912 i Kristiania,34 med Ole Olsen Hamdahl, f. 02.04.1880 i Vestre Askerøya, Dypvåg, Aust-Agder,33 (sønn av Johan Olsson, V. Askerøya [1834 - 1893] og Maren Lovise Pedersdtr. Askerøya [1847 - 1902]), d. 19.01.1951, yrke tolloppsynsmann.

                             Barn:

           1334.   i.   Marit Hamdahl f. 14.01.1914.

           1335.  ii.   Kari Hamdahl f. 27.06.1918.

 

699.  Ole Severin Jensen, f. 15.03.1892 i Lyngør, Aust-Agder, d. 06.09.1964, yrke styrmann.  (1) Gift 09.02.1924 i Risør, Aust-Agder,50 med Agnes Karette Knudsen, f. 19.10.1893 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder,52 (datter av Albert Knudsen Steinsøya [1854 - 1937] og Marie Wikman [1856 - 1942]), d. 1945 i Steinsøya, Lyngør, Aust-Agder.  (2) Gift 1952, med Nora Bergliot Pedersen, f. 27.04.1909 i Lyngør, Aust-Agder (datter av Nils Gunleik Pedersen [1875 - 1965] og Bertha Marie Andersen [1876 - 1960]), d. 16.04.1995 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn med Agnes Karette Knudsen:

           1336.   i.   Martha Kristina Jensen f. 30.10.1924.

 

700.  Halvor Mathias Halvorsen Lyngør, f. 28.08.1884 i Lyngør, Aust-Agder, d. 18.04.1958, yrke skipsfører.  Gift 03.04.1917 i Barbu, Aust-Agder,34 med Ingeborg Halvarda Halvorsen, f. 19.06.1893 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Nils Halvorsen, In. Lyngør - Normannvik [1860 - 1945] og Thora Nilsdtr. [1863 - 1951]), d. 17.09.1977.

                             Barn:

                      i.   Harald Halvorsen, f. 21.05.1918 i Lyngør, Aust-Agder.126

                     ii.   Yngvar Halvorsen, f. 01.06.1920, d. 01.12.1941, yrke kvartermester.

           1337. iii.   Thora Halvorsen f. 19.02.1925.

 

701.  Marie Kristofa Halvorsen, f. 01.12.1885 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,33 d. 30.01.1977 i Oslo.  Gift 12.10.1911 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Peter Nicolaus Pedersen, f. 25.01.1884 i Lyngør, Aust-Agder,33 (sønn av Nils Pedersen I. Lyngør [1851 - 1915] og Mathilde Kamilla Hansdtr. Størdal [1852 - 1943]), d. 1916 i Frankrike.

                             Barn:

                      i.   Ragnhild Pedersen, f. 03.10.1912, d. 1974.

                     ii.   Anne Marie Pedersen, f. 14.11.1916 i Lyngør, Aust-Agder.126

 

702.  Helene Petronelle Gundersen, f. 11.12.1896 i Flosta, Aust-Agder,52 d. 05.07.1976 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder.  Gift 23.09.1922 i Flosta kirke, Aust-Agder,[148] med Josef Jensen, f. 25.01.1892 i Flosta, Aust-Agder,13 (sønn av Christen Jensen Borøya- Hesvika [1853 - 1894] og Maren Elise Olsdtr. Tverdal [1852 - 1925]), d. 24.09.1978 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1338.   i.   Grethe Marie Jensen f. 22.09.1923.

           1339.  ii.   Maren Elise Jensen f. 27.09.1925.

           1340. iii.   Jan Helmer Jensen f. 15.03.1927.

           1341. iv.   Gerd Jensen f. 05.11.1931.

                     v.   Ole Kristen Jensen, f. 27.04.1938 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 17.02.1967.  Gift 11.07.1963 i Tvedestrand kirke, med Berit Songedal, f. 30.05.1942 (datter av Harbo Songedal [1906 - 1954] og Gyda Wilhelmine Vellesen [1907 - 2001]).

 

703.  Anne Gundersen, f. 25.06.1902 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.83   Hun giftet seg med Martin Lyder Olsen Solem, f. 29.08.1879 i Ørland, Sør-Trøndelag,[149] (sønn av Ole Larsen Solem [1843 - 1926] og Johanna Hansdtr. Hegvik [1845 - 1931]), d. 15.11.1956 i Magnor, Eidskog, Hedemark.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Kari Karoline Johanne Solem, f. 21.11.1928.

 

704.  Morten Gundersen, f. 03.02.1904 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, yrke styrmann, d. 1941.  Gift 26.10.1929 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Elise Gundersen, kjælenavn Lissen, f. 27.08.1905 i Flosta, Aust-Agder (datter av Peder Karesius Gundersen [1864 - 1914] og Gundine Pederine Araltsen [1871 - 1958]), d. 07.07.2005.

                             Barn:

                      i.   Rolf Gundersen, f. 08.09.1930, d. 27.04.1969 i Kristiansand, Vest-Agder.

           1342.  ii.   Frode Gunther Gundersen f. 23.04.1933.

                    iii.   Vidar Gundersen, f. 10.04.1934, yrke lærer.

 

705.  Hildur Gundersen (Se ekteskap til nummer 301.)

 

706.  Knut Helmer Staubo, f. 06.03.1891 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 25.04.1984 i Oslo, yrke skipsreder.  Han giftet seg med Wanda Antonie Næss, f. 09.08.1886 i Kristiania (datter av Anthon Næss [1846 -     ] og Maren [1853 -     ]), d. 22.04.1981 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Kari Helene Staubo, f. 12.08.1915, d. 02.12.2007 i Oslo.  (1) Hun giftet seg med Paul Andreas Røhr Musæus, f. 16.04.1905 (sønn av Paulus A Musæus [1865 -     ] og Louise Schage [1879 -     ]), d. 11.05.1997 i Oslo.  (2) Hun giftet seg med Gunerius Pettersen, f. 04.06.1921, d. 06.05.2012 i Oslo.

                     ii.   Knut Helmer Kristian Staubo, f. 17.11.1917, d. 21.06.1987.  Han giftet seg med Aase Synnøve Ekerholt, f. 01.03.1919, d. 2010.

           1343. iii.   Jan Staubo f. 28.09.1920.

 

707.  Grethe Signy Staubo, f. 08.03.1892 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,41 d. 1984.  (1) Gift 03.05.1913 i Kristiania, med Johan Fredrik Heiss Schøyen, f. 04.04.1886 i Kristiansand, Vest-Agder,4 (sønn av Axel Wolfgang Schøyen [1841 - 1892] og Sophie Wilson [1850 -     ]), d. 1961, yrke ingeniør.  (2) Gift 31.03.1930 i Paris, Frankrike, med Oluf Christian Bøckmann, f. 28.06.1889 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Marius Frimann Dahl Bøckmann [1846 - 1928] og Wencke Elisabeth Dietrichson [1854 - 1944]), d. 20.09.1967 i Oslo.

                             Barn med Oluf Christian Bøckmann:

                      i.   Oluf Christian Bøckmann, f. 09.03.1932.  Han giftet seg med Anne Helene Horn, f. 19.08.1938 i Oslo (datter av Adolf Denis Horn [1906 - 1960] og Randi Helene Staubo [1907 - 2005]).

 

708.  Birgit Staubo, f. 31.07.1894 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1989.  Gift 04.01.1919, med Ludvig Ferninand Atlanter Sorkenes, f. 30.06.1891, d. 1963, yrke forretningsmann.

                             Barn:

                      i.   Else Sorknes, f. 18.10.1919.38   Hun giftet seg med Harry Thorkildsen, f. 1915.

                     ii.   Carl Ludvig Sorknes, f. 12.01.1921.  Han giftet seg med Marith Johansen, f. 1918.

                    iii.   Arne Gunnar Ferninand Sorknes, f. 29.12.1926.86   (1) Han giftet seg med Majorie Kerr, f. 13.06.1927, d. 1978.  (2) Han giftet seg med Else-Britte Andreasson, f. 1940.

 

709.  Rolf Staubo, f. 21.08.1896 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 yrke diplomingeniør, d. 14.02.1976.  Han giftet seg med Thurid Motzfeld, f. 15.04.1898, d. 17.11.1985.

                             Barn:

                      i.   Gro Motzfeld Staubo, f. 01.04.1923.  Hun giftet seg med Gustav Erhard Kruck, f. 1907.

                     ii.   Christian Staubo, f. 26.08.1925.  Han giftet seg med Inger Emma Elenore Kristine Bratlie, f. 1927.

                    iii.   Rolf Motzfeld Staubo, f. 17.06.1927.  (1) Han giftet seg med Maria Deuber, f. 1919, d. 1980.  (2) Han giftet seg med Jorun Lyngstad, f. 1937.

 

710.  Salve Staubo, f. 25.02.1900 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 29.01.1989.  Han giftet seg med Signe With, f. 1907, d. 1987.

                             Barn:

                      i.   John Peder Staubo, f. 17.03.1941.  Han giftet seg med Marieje de Assis Sarmento, f. 1940.

 

711.  Ruth Staubo, f. 22.09.1901 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 23.09.1987 i Oslo.  (1) Hun giftet seg med Arne Lars Haugen Holm, f. 1901, d. 1980.  (2) Hun giftet seg med Erik Lynneberg, f. 02.01.1906 i Kristiania (sønn av Marcus Lynneberg [1877 -     ] og Thora [1882 -     ]), d. 07.01.1963 i Oslo.

                             Barn med Arne Lars Haugen Holm:

                      i.   Ruth Inga Holm, f. 06.02.1928.  Hun giftet seg med Ernst Aanbye, f. 1925.

                     ii.   Trine-Lise Holm, f. 14.02.1931.  Hun giftet seg med Roy Cato Sand, f. 1929.

 

712.  John Peder Odd Staubo, f. 15.04.1903 i Vestre Aker, Akershus, d. 1987.  Han giftet seg med Elsa Wang-Norderud, f. 04.11.1906 i Kristiania (datter av Peder Wang-Norderud [1863 -     ] og Astri Helene Dagny [1882 -     ]), d. 1990.

                             Barn:

                      i.   Helene Staubo, f. 09.05.1936.  Hun giftet seg med Leif Harald Nakken, f. 1930.

                     ii.   Mona Staubo, f. 17.11.1939.  Hun giftet seg med Arne Fredrik Enger, f. 08.03.1932 (sønn av Arne Enger [1900 -     ] og Ragnhild Ølstad [1900 -     ]).

 

713.  Margit Staubo, f. 18.02.1905 i Kristiania, d. 1997.  Hun giftet seg med Roar Gudbarand Lunder, f. 14.09.1903, d. 04.02.1989.36

                             Barn:

           1344.   i.   Hans Lunder f. 09.01.1928.

           1345.  ii.   Helene Lunder f. 24.05.1929.

                    iii.   Anne Lunder, f. 22.09.1932.  Hun giftet seg med Finn Løken, f. 1935.

 

714.  Randi Helene Staubo, f. 09.09.1907 i Kristiania, d. 2005.  (1) Gift 30.04.1932 i Oslo, med Adolf Denis Horn, f. 06.05.1906 i Bamble, Telemark (sønn av Adolf Denis Horn [1874 -     ] og Anna [1872 -     ]), d. 1960 i Larvik, Vestfold.  (2) Gift 05.11.1970 i Oslo, med Thomas Jørgen Bonnevie Bryn, f. 20.12.1907 i Kristiania (sønn av Alfred Jørgen Bryn [1862 - 1937] og Sofie Augusta Bonnevie [1868 - 1942]), d. 18.10.2007 i Oslo.

                             Barn med Adolf Denis Horn:

                      i.   Adolph Denis Horn, f. 10.12.1933.  Han giftet seg med Kari Ønvik, f. 1933.

                     ii.   Grethe Horn, f. 20.02.1937.  Hun giftet seg med Kristian Mathismoen, f. 1935.

                    iii.   Anne Helene Horn, f. 19.08.1938 i Oslo.  Hun giftet seg med Oluf Christian Bøckmann, f. 09.03.1932 (sønn av Oluf Christian Bøckmann [1889 - 1967] og Grethe Signy Staubo [1892 - 1984]).

 

715.  Morten Ingvald Salvesen, f. 12.08.1875 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.33   Gift 11.09.1896 i Dypvåg kirke,52 med Berta Larsen, f. 15.11.1875 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,4,33 (datter av Anders Larsson V. Sandøya [1843 -     ] og Teresie Marie Hansdtr. [1848 -     ]).

                             Barn:

           1346.   i.   Iris Mary Salvesen f. 06.02.1899.

           1347.  ii.   Anders Trygve Salvesen f. 01.09.1900.

                    iii.   Morten Salvesen, f. 28.11.1902 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,34 d. 21.09.1979, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke styrmann.  Gift 20.11.1938 i Arendal, Aust-Agder,141 med Karen Petersen, f. 20.09.1907 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Nils Mathias Petersen).

 

716.  Othelia Emilie Lydersen, f. 13.09.1878 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,37 d. 06.01.1962, gravlagt i Flosta kirkegård.  Hun giftet seg med Nils Hjalmar Jelmert, f. 30.08.1875 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 (sønn av Ole Nilsen Staubø [1844 - 1932] og Petrine Nilsdtr. Narestø [1841 - 1927]), d. 28.05.1964, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører, handelsmann på Staubø.

                             Barn:

           1348.   i.   Nils Olaf Jelmert f. 30.11.1900.

                     ii.   Sigfrid Therese Jelmert, f. 26.11.1902 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,[150],83 d. 14.02.1933 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.[151]

           1349. iii.   Othelie Pederine (Tulli) Jelmert f. 16.09.1904.

           1350. iv.   Ole Jelmert f. 21.09.1906.

           1351.  v.   Leif Severin Jelmert f. 24.07.1909.

           1352. vi.   Bjarne Jelmert f. 20.11.1911.

           1353. vii.   Solveig Jelmert f. 20.11.1911.

           1354. viii.  Rolf Aage Jelmert f. 12.08.1914.

                    ix.   Else Johanne Jelmert, f. 03.04.1916 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,[152] d. 08.10.1930.150

           1355.  x.   Berit Ingeborg Jelmert f. 20.10.1917.

           1356. xi.   Therese Theodore Jelmert f. 11.07.1919.

           1357. xii.   Øistein Jelmert f. 18.09.1921.

           1358. xiii.  Olaug Jelmert f. 23.06.1923.

           1359. xiv.  Frank Jelmert f. 18.05.1925.

 

717.  Stian Lydersen, f. 27.10.1882 i Sundet, Flosta, Aust-Agder, d. 15.10.1939, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 24.04.1910 i Cardiff, Wales, England,[153] med Lene Marie Andersen, f. 19.05.1886 i Narestø, Flosta, Aust-Agder,37 (datter av Terje Andersen Narestø [1846 - 1940] og Olava Dortea Andreasdtr. [1862 - 1891]), d. 23.09.1978,106 gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           1360.   i.   Bjørn Lyder Lydersen f. 23.11.1912.

           1361.  ii.   Dagfinn Lyder Lydersen f. 22.07.1914.

           1362. iii.   Aksel Lyder Lydersen f. 22.02.1919.

 

718.  Karl Andreas Salvesen, f. 29.12.1886 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 11.08.1955 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, yrke skipskaptein.  Gift 1912, med Ida Klementine Andersen, f. 25.12.1884 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,13 (datter av Carl Anton Andersen V. Sandøya [1852 - 1907] og Anna Margrete Pedersen [1855 -     ]), d. 1958 i Oslo.

                             Barn:

           1363.   i.   Thurid Salvesen.

           1364.  ii.   Gunvor Salvesen f. 06.09.1916.

 

719.  Tora Anette Salvesen, f. 27.04.1891 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 13.10.1983 i Oslo.  Gift 1917, med Thomas Abel (Andersen) Sandøe, f. 04.08.1887 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,52 (sønn av Carl Anton Andersen V. Sandøya [1852 - 1907] og Anna Margrete Pedersen [1855 -     ]), d. 16.09.1963 i Oslo, yrke hovedbokholder hos skipsreder Fred Olsen.

                             Barn:

           1365.   i.   Else Sandøe f. 26.02.1918.

           1366.  ii.   Aslaug Sandøe f. 03.02.1920.

           1367. iii.   Helge Sandøe f. 02.01.1922.

           1368. iv.   Grete Sandøe f. 18.12.1923.

           1369.  v.   Kjell Sandøe f. 27.11.1925.

 

720.  Anton Ingebreth Salvesen Staubø, f. 16.11.1884 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 15.09.1947 i Oslo, yrke skipsreder.  Gift 02.12.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder,84 med Ingeborg Oline Salvesen, f. 03.09.1885 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,37 (datter av Thor Salvesen Staubø [1846 - 1915] og Karoline Olsen Flosta [1849 - 1923]), d. 1980.

                             Barn:

                      i.   Asta Ingebjørg Salvesen, f. 1911, d. 1948.

           1370.  ii.   Thorgjerd Caroline Salvesen f. 13.03.1913.

                    iii.   Ellinor Salvesen, f. 1914, d. 1914.

           1371. iv.   Edle Salvesen f. 28.01.1918.

                     v.   Ingeborg Marie Salvesen, f. 1920, d. 1989.  Hun giftet seg med Alf M. Flaaten, f. 1922.

           1372. vi.   Anton Ingemann Salvesen f. 27.10.1927.

 

721.  Bergljot Zwilgmeyer, f. 15.05.1884 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 1962.[154]   Gift 09.12.1919 i Askøy, Bergen, Hordaland, med Erik Olsen Feet, f. 1864 i Hafslo, Luster, Sogn og Fjordane (sønn av Ole Johannesen Feet), d. 1948, yrke sogneprest.

                             Barn:

                      i.   Olav Ludvig Feet, også kjent som Olaf Hillestad,154 f. 08.07.1923 i Askøy, Hordaland, d. 23.01.1974 i Oslo, yrke prest og salmedikter.154   Gift 1951, med Sigrid Engset, f. 22.02.1925.

 

722.  Ludvig Daae Zwilgmeyer, f. 09.03.1886, d. 03.05.1969 i Oslo.  Gift 07.12.1910 i Johannes Kirke i Kristiania, med Maren Cecilie Nilsen Jensen, f. 02.07.1888 i Hisøy, Aust-Agder,[155] (datter av Paul Edvard Jensen [1849 -     ] og Petronelle Kristine Olsen [1849 -     ]), d. 24.09.1987 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Ludvig Daae Zwilgmeyer, f. 11.04.1911 i Kristiania.

                     ii.   Petronelle Kristine Elise Zwilgmeyer, f. 10.10.1912 i Leka, Nord-Trøndelag.

           1373. iii.   Annie Innelin Mai Zwilgmeyer f. 05.05.1915.

                    iv.   Maren Cecilie Zwilgmeyer, f. 26.06.1917 i Åseral, Vest-Agder.

 

723.  Margrethe Daae Zwilgmeyer, f. 11.12.1887 i Sandnes, Høyland, Stavanger, Rogaland.[156]   Gift 11.08.1916 i Kristiania,132,[157] med Ingebrigt Neergaard, f. 15.04.1885 i Stamnes, Alstahaug, Nordland (sønn av Anders Olsen Neergaard [1830 -     ] og Ingeborg Gurine Olsdtr. [1842 -     ]), d. 28.05.1965 i Alstahaug, Nordland, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Neergaard, f. 27.07.1917 i Stamnes, Alstahaug, Nordland.

 

724.  Frithjof Zwilgmeyer, f. 27.07.1891 i Kopervik, Karmøy, Rogaland, d. 29.07.1964 i USA, gravlagt i Oslo.  Gift 07.06.1919 i Zürich, Sveits, med Bertha Irgens, f. 09.09.1894 i Bergen, Hordaland (datter av Lorentz Wesenberg Irgens [1863 - 1940] og Kaja Irgens [1867 - 1955]), d. 1979 i St. Petersburg, Florida, USA.

                             Barn:

                      i.   Gerd Zwilgmeyer, f. 24.06.1920 i Zürich, Sveits.

                     ii.   Lorentz Eric Zwilgmeyer, f. 1925 i Buffalo, New York, USA.  Han giftet seg med Anna Louise Straub, f. 1930.

                    iii.   Laila Zwilgmeyer, f. 1927 i Hamburg, Erie Co., New York, USA.

 

725.  Karl Henrik Zwilgmeyer, f. 30.06.1893 i Kopervik, Karmøy, Rogaland, d. 27.03.1968 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke stymann.  Gift 05.08.1921 i Dypvåg, Aust-Agder,34 med Anne Evine Mørch, f. 30.09.1900 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,34 (datter av Martin Luther Mørch [1876 - 1963] og Anna  Axelsen [1873 - 1960]), d. 13.01.1994 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

           1374.   i.   Grethe Daae Zwilgmeyer f. 10.10.1923.

           1375.  ii.   Karl Zwilgmeyer f. 30.10.1937.

 

726.  Dagfinn Zwilgmeyer, f. 24.12.1900 i Sauherad, Telemark, d. 03.04.1979 i Arendal, Aust-Agder,[158] yrke Prest og salmediktar.  Dagfinn Zwilgmeyer ble cand. theol. i 1929, og fra 1931 til 1940 var han hjelpeprest i Hadsel. I 1939 ble han konstituert som sogneprest i Fana,. Som medlem av Nasjonal Samling ble han i 1940 utnevnt til ordfører i Fana. I 1942 tok han over som biskop i Bjørgvin bispedømme, senere Hamar bispedømme. Han var en av NS-prestene som reagerte på aksjonen mot jødene høsten 1942, og han meldte seg ut av Nasjonal Samling i protest våren 1943, Samme året søkte han avskjed som biskop i Hamar. Etter krigen ble han fradømt retten til å arbeide som prest, rettigheter han fikk tilbake etter en stund, uten at han senere virket som prest. Han arbeidet lenge som lektor i Arendal, Trondheim og Sarpsborg.

         I mellomkrigstida ga Zwilgmeyer ut flere salmesamlinger. Under krigen var han engasjert av NS-myndighetene til å arbeide ut en ny norsk salmebok som var ment å avløse Landstads reviderte salmebok og Nynorsk salmebok. 1967 ga han ut Norsk salmebok. Et utkast. Dagfinn Zwilgmeyer er representert i Norsk salmebok og Norsk salmebok 2013 med en oversatt salme, Tårnhøye bøger går (nr 475) oversatt 1958/1967.8 Gift 28.06.1929 i Heddal, Telemark, med Valdis Clemetsen, f. 20.12.1903 i Arendal, Aust-Agder (datter av Peder Clemmetsen [1872 - 1962] og Lilla Margit Claussen [1879 - 1962]), d. 29.07.1986 i Oslo.

                             Barn:

           1376.   i.   Peter Gustav Zwilgmeyer f. 15.08.1932.

                     ii.   Wilhelmine Birgithe Zwilgmeyer, også kjent som Bitte.  Gift 26.02.1961, med Ebbe Zachrisson.

           1377. iii.   Dagfinn Zwilgmeyer f. 16.09.1935.

                    iv.   Valborg Zwilgmeyer.

                     v.   Tone Zwilgmeyer.

 

727.  Leif Thomas, f. 29.11.1901 i Kristiania, yrke ingeniør, d. 29.07.1983 i Oslo.  Gift 05.05.1936, med Ida Marie Timm, f. 24.05.1909 i Kristiania (datter av Wilhelm Nielsen Timm [1873 - 1954] og Thorgerd Nielsen [1877 - 1937]), d. 21.11.1960.

                             Barn:

           1378.   i.   Jon Wilhelm Thomas f. 12.07.1938.

           1379.  ii.   Lill Thorgerd Thomas (detaljer utelatt).

 

728.  Thor Helmer Salvesen, f. 05.02.1905 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,148 d. 17.09.1946 i Civitaveechia, Italia, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 18.12.1935 i Flosta kirke, Aust-Agder,151 med Aagot Berntsen, f. 18.03.1910 i Ytterbø, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Bernt Emil Berntsen [1866 - 1935] og Maren Christine Gundersen [1872 - 1945]), d. 09.11.1994, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           1380.   i.   Martin Helmer Salvesen f. 17.07.1937.

           1381.  ii.   Marit Salvesen f. 23.12.1939.

 

729.  Birgit Salvesen, f. 25.06.1907 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 18.10.1990 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 04.04.1944,151 med Josef Johnsen, f. 28.10.1895 i Flosta, Aust-Agder,83 (sønn av Gunnar Johnsen Slåttekjær [1864 - 1920] og Inga Gundine Torbjørnsen [1864 - 1946]), d. 03.01.1975, yrke kontorsjef.

                             Barn:

           1382.   i.   Ingrid Helene Johnsen (detaljer utelatt).

 

730.  Peder Selmer Johnsen, f. 30.03.1884 i Flosta, Aust-Agder, d. 27.02.1964, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 1922, med Martha Camilla Johnsen, f. 17.09.1897 i Ytterbø, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Morten Jonsen Staubø [1860 - 1947] og Karoline Halvorsdtr. [1864 - 1925]), d. 08.03.1974 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Per Selmer Johnsen, f. 22.06.1923 i Flosta, Aust-Agder,152 d. 25.12.1934.

                     ii.   Kari Johnsen, f. 26.09.1924 i Flosta, Aust-Agder,152 d. 30.10.1975 i Bergen, Hordaland.  Hun giftet seg med Olav Tverberg, f. 30.05.1920, d. 20.12.2004 i Bergen, Hordaland.

                    iii.   Else Johnsen, f. 06.04.1927 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,152 d. 21.02.1990 i Oslo.  Gift 19.12.1953, med Harald Maurud, f. 06.03.1921, d. 12.11.2008.

           1383. iv.   Aud Johnsen f. 10.10.1930.

                     v.   Per Johnsen, f. 14.03.1938, d. 31.01.1998, gravlagt i Flosta kirkegård.

 

731.  Josef Johnsen, f. 18.03.1889 i Borås i Flosta, Aust-Agder,83 d. 25.06.1935 i Bergen, Hordaland.  Gift 05.04.1913 i Nykirken i Bergen, med Aagoth Thee Nilsen, f. 07.04.1890 i Bergen, Hordaland (datter av Johan Thee Nielsen [1852 - 1913] og Gidske Birgithe Beck [1853 - 1932]), d. 25.05.1971 i Bergen, Hordaland.

                             Barn:

                      i.   Liv Thee Johnsen, f. 05.09.1917 i Bergen, Hordaland, d. 18.02.1995 i Toronto, Canada.  (1) Hun giftet seg med Jack Iredale.  (2) Hun giftet seg med Thorolf Smith, f. i Reykjavik, Island.

                     ii.   Tuddi Thee Johnsen.

 

732.  Martha Camilla Johnsen (Se ekteskap til nummer 730.)

 

733.  Frithjof Johnsen, f. 12.09.1899 i Flosta, Aust-Agder, d. 23.07.1943 i Flosta, Aust-Agder (krigsforlis), yrke maskinist.  Gift 01.10.1936 i Flosta kirke, Aust-Agder,151 med Ingeborg Helene Wroldsen, f. 04.07.1913 i Flosta, Aust-Agder (datter av Wrold Helmar Wroldsen [1880 - 1967] og Jenny Andrea Jensen [1884 - 1948]), d. 01.05.2001 i Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           1384.   i.   Rigmor Johnsen f. 01.08.1937.

 

734.  Margot Antonie Jonsen, f. 01.01.1906 i Borås i Flosta, Aust-Agder, d. 07.03.2001 i Borås/Flosta aldershjem,106 gravlagt 13.03.2001.  Gift 01.03.1930 i Oddernes kirke,151 med Karl Ludvig Stiansen, f. 07.03.1895 i Liestøl, Vatnebu, Flosta,  Aust-Agder,83 (sønn av Peder Stiansen [1859 - 1922] og Birte Katrine Pedersen Staubø [1863 - 1951]), d. 21.09.1963, yrke bygningssnekker.

                             Barn:

           1385.   i.   Arne Martin Stiansen f. 24.01.1931.

           1386.  ii.   Berit Palma Stiansen f. 19.07.1934.

 

735.  Nina Marie Salvesen, f. 16.08.1891 i Flosta, Aust-Agder, d. 07.03.1975 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder.  Gift 1922, med Alf Ingvald Halvorsen, f. 22.02.1897 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 (sønn av Hagbart Johan Halvorsen [1858 - 1917] og Hilda Elene Araldsen [1868 - 1939]), d. 01.10.1977 i Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           1387.   i.   Palma Louise Halvorsen f. 06.12.1924.

                     ii.   Alfhild Marie Halvorsen, f. 01.03.1927.  Hun giftet seg med Normann.

                    iii.   Hilda Hagny Halvorsen, f. 18.02.1928 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder,152 d. 14.03.1938 i Flosta, Aust-Agder.36

                    iv.   Petter Martin Halvorsen, f. 28.03.1930, d. 09.10.1997.  Han giftet seg med Astrid.

                     v.   Esther Johanne Halvorsen, f. 17.07.1932, d. 24.02.2001 i Saltrød, Arendal, Aust-Agder.

 

736.  Otto Theodor Lydersen, f. 29.05.1895 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,40,83 d. 11.01.1964, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsreder/sagbrukseier.  Gift 1921, med Borgny Susanne Pettersen, f. 20.12.1889 i Holt, Aust-Agder (datter av Knud Pettersen Hessvika [1851 - 1930] og Karen Birgitte Gundersen [1856 - 1937]), d. 28.03.1967, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           1388.   i.   Ninni Mathilde Lydersen f. 28.06.1922.

           1389.  ii.   Karen Berit Lydersen f. 19.11.1925.

 

737.  Nora Mathilde Lydersen, f. 06.03.1903 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,83 d. 19.11.1978.  Gift 21.09.1929, med Viggo Pahle, f. 25.07.1900 i Bindal, Nordland (sønn av Johan Anton Pahle [1854 - 1920] og Ottilia Nicoline Hanssen [1867 - 1934]), d. 18.02.1978 i Larvik, Vestfold,36 yrke kontorsjef.

                             Barn:

           1390.   i.   Nora Elisabeth Pahle f. 24.06.1932.

           1391.  ii.   Erik Pahle (detaljer utelatt).

 

738.  Nils Georg Lydersen, f. 04.09.1907 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder,83 d. 08.07.1995 i Bærum, Akershus.  Han giftet seg med Helen Gudrun Olsen, f. 04.11.1914 i Justøy i Vestre Moland, Aust-Agder (datter av Ole Severin Olsen [1873 - 1920] og Anna Knudine Tobiasdtr. Skauerøya [1873 - 1936]), d. 16.01.2001 i Bærum, Akershus.

                             Barn:

                      i.   Anne Elise Lydersen, f. 1941.  Hun giftet seg med Tor Hausland, f. 10.11.1938, d. 11.01.2013 i Bærum, Akershus.

                     ii.   Nils Andreas Lydersen, f. 1943.  Han giftet seg med Inger Helene Lydersen, f. 1942.

                    iii.   Øistein Ove Lydersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Brit Hollum.  Skilt.

           1392. iv.   Nora Margrethe Lydersen (detaljer utelatt).

 

739.  Thora Lydersen, f. 06.02.1910 i Svartnesbu, Flosta, Aust-Agder, d. 19.11.1996 i Bergen, Hordaland.  Hun giftet seg med Reidar Clemmet Johnsen, f. 14.05.1905 i Bergen, Hordaland (sønn av Nils Carl Johnsen [1875 - 1916] og Bertha Amanda Maria Clausen [1881 -     ]), d. 31.01.1991 i Bergen, Hordaland, yrke lege.

                             Barn:

                      i.   Tore Clemmet Johnsen, f. 1937 i Bergen, Hordaland.

                     ii.   Kjell Reidar Johnsen, f. 1940 i Bergen, Hordaland.  Han giftet seg med Olaug Kvammen, f. 1943.

           1393. iii.   Aase Reidun Johnsen (detaljer utelatt).

 

740.  Nils Marius Thomas, f. 09.07.1889, d. 13.11.1979 i Oslo, yrke skipsreder i Oslo.  (1) Gift 09.08.1916, med Margit Olsen, f. i Kristiania.  (2) Gift 19.02.1924 i Bærum, Akershus, med Josephine Oline Gudrun Hagen, f. 19.02.1895 (datter av Hannibal Hagen [1858 - 1919] og Anna Marie Sørensen [1866 -     ]).  (3) Han giftet seg med Hjørdis Stub.

                             Barn med Josephine Oline Gudrun Hagen:

           1394.   i.   Karin Anne Marie Thomas f. 18.01.1925.

                     ii.   Liv Gudrun Thomas, f. 04.01.1928, yrke reklametegner.

 

741.  Aagot Thomas, f. 04.04.1892 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 30.12.1984.  Gift 18.08.1923, med Ingvar Haakon Lossius, f. 29.06.1894 (sønn av Hans Michael Lossius [1858 - 1917] og Jeannette Benedicte Knudtzon [1863 - 1936]), d. 03.12.1981 i Oslo, yrke lege.

                             Barn:

           1395.   i.   Hans Thomas Lossius f. 25.11.1925.

                     ii.   Karen Jeanette Lossius, f. 22.06.1927.  Hun giftet seg med Aage Honoratus Hjelm-Hansen, f. 23.07.1918 i Kristiania.

           1396. iii.   Ingvar Lossius f. 15.09.1929.

 

742.  Andrea Marie Borø, f. 06.03.1889 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 05.04.1980.  Gift 31.03.1911 i Kristiania, med Ludvig Theodor Wirsching Wiborg, f. 02.04.1878 i Brevik, Telemark (sønn av Ludvik Theodor Wirsching Wiborg [1847 - 1913] og Caroline Marie Raaum [1854 - 1913]), d. 02.10.1954, yrke generalkonsul.

                             Barn:

                      i.   Ludvig Theodor Wirsching Wiborg, f. 17.03.1914 i Kristiania, d. 06.02.2005 i Bærum, Akershus.  Gift 30.03.1940 i Oslo, med Solveig Kjelstrup, f. 06.11.1917 i Horten, Vestfold (datter av Ingvar Kjelstrup [1887 - 1986] og Solveig Hoel [1895 -     ]), d. 10.03.1995 i Bærum, Akershus.

                     ii.   Thora Merete Wiborg, f. 13.03.1919 i Kristiania.  Hun giftet seg med Shane Jameson, f. i Irland.

           1397. iii.   Per Grøtter Wiborg f. 25.01.1922.

 

743.  Kristoffer Walther Borø, f. 02.08.1894 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 1958 i Oslo.  Gift 30.05.1925,[159] med Dagny Fredrikke Weidemann, f. 28.02.1898 i Kristiania (datter av Nils Berner Sorensen Weidemann [1842 - 1928] og Christine Johannson [1874 -     ]), d. 12.07.1999 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Kristin Tora Weidemann, f. 1929.  Hun giftet seg med Per Gustav Aspelin, f. 1927.

 

744.  Jørgen Apenes Dybvaag, f. 06.03.1904 i Kristiania, d. 11.07.1989 i Oslo.  Gift 06.12.1931 i Follebu, Ø. Gausdal, Oppland, med Ellen Ekenes, f. 09.04.1902 i Åsgårdstrand, Vestfold (datter av Jahn Ekenes [1847 - 1920] og Johanne Constanse Holm [1865 - 1934]), d. 28.02.1988 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Lilli Dybvaag, f. 17.02.1933 i Oslo.

                     ii.   Anne Constance Dybvaag, f. 06.09.1943 i Oslo.

 

745.  Else Marie Benneche Salvesen, f. 12.08.1912 i Arendal, Aust-Agder,79 d. 04.02.2007 i Asker, Akershus.  Gift 01.09.1945, med Alfred Falk Johnsen, f. 27.10.1913 i Torjusholmen, Tromøy, Aust-Agder,[160] (sønn av John Christoffer Johnsen [1860 - 1946] og Gusta Dorthea Jobsen Frich [1870 -     ]), d. 28.12.1997 i Sandefjord, Vestfold.

                             Barn:

                      i.   Finn Alfred Johnsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kirsten.

           1398.  ii.   Sissel Johnsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kjetil Johnsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Laila Gulsrud.

 

746.  Karl Johan Birger Staubo, f. 02.02.1891 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 09.07.1970.  Gift 1920, med Magda Francisca Barthie Alveberg, f. 04.03.1896, d. 06.12.1982.

                             Barn:

           1399.   i.   Nils Tore Staubo f. 03.01.1921.

           1400.  ii.   Karl Johan Birger Staubo f. 1923.

           1401. iii.   Torbjørn Per Staubo f. 1924.

           1402. iv.   Finn Staubo f. 1928.

           1403.  v.   Bjørn Staubo f. 1928.

 

747.  Bergljot Staubo, f. 03.04.1897 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 1980.  Gift 19.12.1925 i Oslo, med Ragnvald Alfred Roscher Lund, f. 27.02.1899 i Kristiania (sønn av Anton Martin Lund [1844 - 1930] og Clara Elisabeth Roscher [1857 - 1941]), d. 23.10.1975, yrke Cand. oecon.

                             Barn:

           1404.   i.   Vera Margrethe Lund f. 22.03.1927.

 

748.  Salve August Salvesen Skjeggestø, f. 15.06.1876 i Flosta, Aust-Agder.37   Gift 10.10.1901,[161] med Karen Marie Henriksen Hantho, f. 15.11.1878 i Hantho, Holt, Aust-Agder (datter av Elling Henriksen Hantho [1839 - 1925] og Regine Guttormsdtr. [1855 - 1922]).

                             Barn:

                      i.   Peder Helmer Salvesen, f. 03.09.1902 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder.83

                     ii.   Erling Haneto Salvesen, f. 03.10.1908 i Skuggevik i Holt, Aust-Agder.84

                    iii.   Sverre Karsten Salvesen, f. 02.10.1913 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,148 d. 30.01.1977.  Han giftet seg med Gunda Ånesdtr. Stoa, f. 28.05.1901 (datter av Aane Jonsen Raudåna [1860 - 1947] og Sigrid Olsdtr. Dale [1869 - 1909]), d. 03.06.1983 i Tromøy, Aust-Agder.[162]

                    iv.   Rolf Hantho Salvesen, f. 27.04.1918 i Dal i Flosta, Aust-Agder.152

                     v.   Ingeborg Regine Salvesen, f. 09.07.1920 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,40 d. 09.02.1976, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 16.07.1942, med Aslak Rinde Høyesen, f. 06.10.1917 i Staubø, Flosta, Aust-Agder (sønn av Julius Robert Høyesen [1882 - 1975] og Anna Torgrimsen [1896 - 1987]), d. 15.03.1984 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.

 

749.  Ingeborg Oline Salvesen, f. 03.09.1885 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,37 d. 1980.  Gift 02.12.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder,84 med Anton Ingebreth Salvesen Staubø, f. 16.11.1884 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 (sønn av Anton Salvesen Staubø [1858 - 1939] og Ingeborg Marie Olsen Sandøya [1858 - 1929]), d. 15.09.1947 i Oslo, yrke skipsreder.

                             Barn:

                      i.   Asta Ingebjørg Salvesen, f. 1911, d. 1948.

           1405.  ii.   Thorgjerd Caroline Salvesen f. 13.03.1913.

                    iii.   Ellinor Salvesen, f. 1914, d. 1914.

           1406. iv.   Edle Salvesen f. 28.01.1918.

                     v.   Ingeborg Marie Salvesen, f. 1920, d. 1989.  Hun giftet seg med Alf M. Flaaten, f. 1922.

           1407. vi.   Anton Ingemann Salvesen f. 27.10.1927.

 

750.  Annie Marie Salvesen, f. 18.10.1876 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,37 d. 31.01.1967 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Ole Andreas Olsen Harbones, f. 22.09.1876 i Holt, Aust-Agder,95 (sønn av Anders Olsen Harbones [1847 -     ] og Anne Larsdtr. [1850 -     ]), yrke snekker.

                             Barn:

                      i.   Arnold Harbones, f. 23.04.1901, d. 23.09.1973 i Kristiansand, Vest-Agder.

                     ii.   Gotfred Arthur Harbones, f. 21.04.1907 i Skuggevik i Holt, Aust-Agder,84 d. 20.02.1975 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 11.11.1939,78 med Anny Pedersen, f. 05.04.1914 i Randesund, Vest-Agder (datter av Arnt Tobias Pedersen [1883 -     ] og Anny Emilie Knudsen [1883 -     ]), d. 24.06.1996 i Kristiansand, Vest-Agder.

 

751.  Gunda Andrea Salvesen, f. 12.01.1883 i Flosta, Aust-Agder,37 d. 12.11.1968.  Gift 09.01.1916 i Flosta kirke, Aust-Agder,40 med Peder Olsen, f. 10.12.1877 i Vegårshei, Aust-Agder,[163] (sønn av Ole Salvesen Værlandseie [1834 -     ] og Anne Olsdtr. Vierli [1835 -     ]), d. 1956 i Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Omar Anker Olsen, f. 20.10.1916, d. 18.11.1983 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder.

           1408.  ii.   Anne Gundine Olsen f. 12.08.1918.

           1409. iii.   Arna Henriette Olsen f. 13.04.1921.

                    iv.   Ingrid Synøve Olsen, f. 23.06.1923 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 15.01.2010.  Gift 1952, med Bjørn Osvald Ellingsen, f. 27.11.1914 i Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Torgrim Sivilius Ellingsen [1883 - 1963] og Gunhild Marie Halvorsen [1884 - 1960]), d. 02.06.1983, yrke maskinsjef.

 

752.  Peder Ingvald Salvesen, f. 09.08.1887 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,74 d. 20.05.1958 i Flosta, Aust-Agder, yrke stuert.  Gift 1913, med Ingrid Nilsen, f. 08.09.1894 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,83 (datter av Gunder Peder Nilsen [1865 - 1957] og Ingeborg Teresie Åsuldsdtr. Skjeggestø [1866 - 1915]), d. 24.12.1980 i Ytterbø, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           1410.   i.   Gunvor Arna Salvesen f. 10.04.1914.

           1411.  ii.   Gunnar Emanuel Salvesen f. 17.03.1917.

           1412. iii.   Rolf Salvesen f. 18.08.1919.

           1413. iv.   Edle Salvesen f. 06.04.1922.

                     v.   Odd Reidar Salvesen, f. 10.09.1925 i Kalvesund, Flosta, Aust-Agder,152 d. 02.08.2015 på Tromøy sykehjem,106 gravlagt 12.08.2015 fra Flosta kirke, Aust-Agder.

           1414. vi.   Else Ingeborg Salvesen f. 17.05.1928.

 

753.  Gudrun Annanda Gundersen, f. 12.11.1900 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,83 d. 29.04.1994 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 13.01.1922 i Risør, Aust-Agder,81 med Thomas Georg Thorbjørnsen, f. 08.11.1896 i Narestø, Flosta, Aust-Agder,83 (sønn av Magnus Thorbjørnsen Kilsund [1867 - 1921] og Oleane Otelie Andersdtr. Brennvika [1872 - 1955]), d. 16.11.1969, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke stuert.

                             Barn:

           1415.   i.   Odd Magnus Thorbjørnsen f. 14.10.1925.

           1416.  ii.   Aud Gurly Thorbjørnsen f. 07.02.1939.

           1417. iii.   Gunnar Georg Thorbjørnsen f. 15.09.1941.

 

754.  Nils Selmer Pedersen Tverdal, f. 12.02.1885 i Flosta, Aust-Agder, d. 01.09.1960 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke maskinist.  (1) Gift 1905, med Najmy Pettersen, f. 21.04.1885 i Stockholm, Sverige, d. 24.06.1938, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  (2) Gift 09.12.1939,151 med Alfhild Kamilla Amundsen, f. 04.09.1899 i Andøya, Nordland (datter av Kristen Olaf Amundsen), d. 12.10.1988, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn med Najmy Pettersen:

                      i.   Najmy Teodorowna Pedersen Tverdal, f. 03.06.1907 i Kristiania, d. 1989.  Gift 17.04.1930 i Tvedestrand, Aust-Agder, med Kristian Strai, f. 25.05.1896 i Oddernes, Vest-Agder (sønn av Auen Olsen Strai [1853 -     ] og Aasa Syvertsdtr. [1859 -     ]), yrke skolebestyrer.

                     ii.   Rigmor Aase Pedersen, f. 17.06.1909 i Kristiania, d. 01.04.1980 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Rolf Landaas, f. 13.05.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder,84 (sønn av Trygve Landaas [1883 - 1969] og Christiane Nicolaisen [1885 - 1977]), d. 03.08.1977.

                    iii.   Gurly Alise Pedersen, f. 18.11.1911 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, d. 2000.  Hun giftet seg med Henrik Resch.

                             Barn med Alfhild Kamilla Amundsen:

           1418. iv.   Terje Tverdal f. 09.10.1945.

 

755.  Peder Imanuel Pedersen, Tverdal, f. 11.04.1890 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder,83 d. 22.07.1967, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke stuert, småbruker.  Gift 09.06.1923,40 med Dagmar Nielsen, f. 06.09.1899 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder (datter av Cort Emil Nilsen Holmesund [1857 - 1935] og Emilie Severine Olsdtr. Tverdal [1860 - 1934]), d. 14.07.1990, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           1419.   i.   Anne Tverdal f. 07.04.1924.

           1420.  ii.   Konrad Emanuel Tverdal f. 17.03.1926.

           1421. iii.   Per Tverdal f. 21.12.1928.

                    iv.   Helge Tverdal, f. 04.05.1939 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder, d. 20.06.1961, gravlagt i Flosta kirkegård.

 

756.  Susanne Martine Pedersen, f. 11.02.1896 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder, d. 21.03.1984 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder.  Hun giftet seg med John Arnold Nilsen, f. 11.10.1886 i Flosta, Aust-Agder (sønn av Cort Emil Nilsen Holmesund [1857 - 1935] og Emilie Severine Olsdtr. Tverdal [1860 - 1934]), d. 03.07.1964.

                             Barn:

           1422.   i.   Harald Peder Nilsen f. 07.01.1922.

           1423.  ii.   Ole Henrik Nilsen f. 12.04.1924.

                    iii.   Janne Sussi Nilsen, f. 16.04.1930, d. 23.09.2006 i Guldsmedengen, Hisøy, Aust-Agder.  Gift 12.12.1953, med Kåre Roald Værstad, f. 15.12.1926 i Hisøy, Aust-Agder (sønn av Robert Værstad [1906 - 1992] og Tordis Evendine Jonassen [1909 - 1990]), d. 09.04.2010 i Hisøy, Aust-Agder.

 

757.  Sigrid Marie Pedersen Tverdal, f. 03.08.1900 i Tverdal, Flosta, Aust-Agder, d. 28.11.1984, gravlagt i Flosta kirkegård.  Gift 15.02.1922 i Holt kirke,148 med Gustav Olsen, f. 11.11.1894 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,40 (sønn av Karl Emil Olsen [1847 - 1903] og Cecilie Pettersen [1857 - 1928]), d. 28.12.1957, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

           1424.   i.   Paul Kristen Olsen f. 27.06.1922.

           1425.  ii.   Gurly Synnøve Olsen f. 31.07.1923.

           1426. iii.   Karin Olsen f. 17.02.1927.

                    iv.   Solveig Olsen, f. 08.02.1934, d. 25.04.2010 i Grimstad, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Tom Stanley Holvik, f. 25.05.1930 i Grimstad, Aust-Agder, d. 23.04.1992 i Grimstad, Aust-Agder.

 

758.  Grethe Sofie Thorsen, f. 02.05.1887 i Bota i Flosta, Aust-Agder,41 d. 19.01.1942 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Ole Olsen, Arnevik, f. 03.11.1872 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder,37 (sønn av Søren Tybring Olsen Arnevik [1840 - 1915] og Elen Pedersen Arnevik [1843 -     ]), d. 1948, yrke maskinmester.

                             Barn:

                      i.   Rolf Olsen, f. 05.09.1910 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,83 d. 12.11.1992 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.  Gift 23.12.1950 i Flosta, Aust-Agder,[164] med Gulborg Elvira Andersen, f. 29.06.1920 i Drammen, Buskerud (datter av Sigurd Andersen og Dora), d. 1984.

           1427.  ii.   Ena Synnøve Olsen f. 1917.

                    iii.   Georg Günther Olsen, f. 20.01.1922 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,152 d. 14.11.2000 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.  Han giftet seg med Solveig Pedersen, f. 16.12.1927 (datter av Conrad Reiersen [1902 - 1968] og Ellinor Pedersen [1903 - 1988]), d. 30.12.2010.

 

759.  Thomas Gotfred Thorsen, f. 26.08.1897 i Sundet, Flosta, Aust-Agder,83 d. 01.08.1980.  Gift 22.02.1936,151 med Marie Othelie Vastø, f. 28.09.1900 i Flosta, Aust-Agder (datter av Sven Olsen Vastø [1868 - 1945] og Gundine Teresie Olsdtr. [1870 - 1947]), d. 10.05.1994 i Sundet, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           1428.   i.   Gunvor Sofie Thorsen f. 03.03.1937.

           1429.  ii.   Else Thorsen f. 25.08.1940.

                    iii.   Thomas Georg Thorsen, f. 15.07.1942, d. 14.12.1942.

                    iv.   Thomas Georg Thorsen, f. 20.01.1945, d. 02.02.2017, bisatt 10.02.2017 i Arendal kapell.  Han giftet seg med Bjørg Lisbeth Pedersen.

 

760.  Signe Marthine Thorsen, f. 04.09.1900 i Sundet, Flosta, Aust-Agder, d. 08.02.1967 i Flosta, Aust-Agder.  Gift 15.12.1928 i Arendal, Aust-Agder,141 med Bjørn Halvorsen, f. 21.08.1894 i Vanse, Vest-Agder (sønn av Hans Kristoffer Halvorsen [1861 - 1945] og Gurine Johnsdtr. Bringsvær [1866 - 1896]), d. 06.10.1978 i Ytterbø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Gerd Halvorsen, f. 23.10.1929 i Flosta, Aust-Agder,152 d. 28.04.1985 i Ytterbø, Flosta, Aust-Agder.

           1430.  ii.   Sigbjørn Halvorsen f. 20.12.1934.

 

761.  Peder Gustav Krohn Gunnersen, f. 08.11.1898 i Flosta, Aust-Agder, d. 24.01.1983.  Gift 27.10.1923 i Flosta kirke, Aust-Agder,148 med Jenny Constanse Nilsen, f. 30.09.1901 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Cort Emil Nilsen Holmesund [1857 - 1935] og Emilie Severine Olsdtr. Tverdal [1860 - 1934]), d. 30.08.1979 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

           1431.   i.   Gudveig Krohn Gundersen f. 1924.

                     ii.   Kåre Emil Krohn Gundersen, f. 01.02.1927, d. 28.04.1946.

                    iii.   Aage Gundersen, f. 27.06.1929 i Bota i Flosta, Aust-Agder.50   Han giftet seg med Reidun Solberg, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                    iv.   Peder Gundersen, f. 25.11.1931, d. 02.06.2012 i Kristiansand, Vest-Agder.  Han giftet seg med Signe Solberg, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                     v.   Roald Gundersen, f. 1936.  Han giftet seg med Anne Lise Olsen, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                    vi.   Elin Gundersen, f. 28.04.1940, d. 05.10.1965 i Kristiansand, Vest-Agder.  Hun giftet seg med Arnt Karl Berntsen, f. i Spangereid i Vest-Agder.

                   vii.   Sylvi Gundersen, f. 1943.  Hun giftet seg med Knut Frydenlund, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

                  viii.   Liv Gundersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Terje Bernt Haraldsen.

                    ix.   Kåre Gundersen, f. 24.05.1949, d. 15.06.1977 i Lillesand, Aust-Agder.  Han giftet seg med Berit Gabrielsen, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

 

762.  Peder Gotfred Gunnersen, f. 26.10.1902 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 09.03.1986 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.106   Han giftet seg med Ingeborg Regine Nilsen, f. 09.09.1892 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Cort Emil Nilsen Holmesund [1857 - 1935] og Emilie Severine Olsdtr. Tverdal [1860 - 1934]), d. 03.12.1990 i Staubø, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

           1432.   i.   Øyvin Gunnersen f. 1930.

 

763.  Nils Severin Gunnersen, f. 26.10.1902 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 d. 11.04.1979.  Gift 18.12.1931,151 med Konny Emilie Nilsen, f. 26.09.1905 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,83 (datter av Cort Emil Nilsen Holmesund [1857 - 1935] og Emilie Severine Olsdtr. Tverdal [1860 - 1934]), d. 21.01.1999 i Bota i Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Gunval Gunnersen, f. 17.10.1932, d. 2007.  Gift 24.05.1958, med Emilie Oline Westby.

                     ii.   Bjørg Gunnersen, f. 27.04.1935.  Hun giftet seg med Øyvind Jensen, f. 16.10.1936 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Jens Georg Jensen [1888 - 1949] og Inga Margrethe Ramsdal [1900 - 1977]), d. 08.11.1999 i Bota i Flosta, Aust-Agder, yrke sjømann, fisker.

                    iii.   Roy Gunnersen, f. 13.09.1937, d. 1943.

           1433. iv.   Nils Konrad Gunnersen (detaljer utelatt).

 

764.  Elise Gundersen, kjælenavn Lissen (Se ekteskap til nummer 704.)

 

765.  Gunhild Martine Araltsen Gundersen, f. 24.12.1908 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 17.03.1994 i Staubø, Flosta, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.  Hun giftet seg med Jens Arnold Kragholm, f. 11.11.1896 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder,83 (sønn av Nils Andreas Nilsen Skjeggestø [1850 - 1917] og Berthe Evine Nilsdtr. Holmesund [1854 - 1932]), d. 28.04.1981, gravlagt i Flosta kirkegård, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1434.   i.   Aase Kragholm f. 07.05.1933.

           1435.  ii.   Else Kragholm f. 12.04.1938.

 

766.  Anne Helene Pedersdtr. Bota, f. 29.05.1888 i Bota i Flosta, Aust-Agder, d. 1965.  Gift 02.08.1913 i Flosta kirke, Aust-Agder,40 med Nils Herman Nilsen Hagli, f. 1888 i Staubø, Flosta, Aust-Agder (sønn av Nicolai Bertinius Nilsen Hagli [1847 - 1931] og Johanne Petronelle Pedersdtr.  Nes [1855 - 1929]), d. 16.08.1954, yrke lektor på "katta" i  Kristiansand.

                             Barn:

           1436.   i.   Aud Hagli f. 16.06.1914.

           1437.  ii.   Egil Hagli f. 15.12.1920.

 

767.  Martha Marie Pedersen, f. 09.09.1890 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 06.09.1958.  Hun giftet seg med Thorolf Thorsen, f. 24.10.1888 i Flosta, Aust-Agder (sønn av Tor Gunerius Torsen Blekestrand [1856 -     ] og Andrea Araldsen [1858 - 1899]), d. 07.04.1937.

                             Barn:

           1438.   i.   Thore Arntz Thorsen f. 18.09.1919.

                     ii.   Gerd Thorsen, f. 29.04.1921 i Bota i Flosta, Aust-Agder,152 d. 06.05.2006 i Oslo.

           1439. iii.   Magne Thorleif Thorsen f. 10.03.1924.

 

768.  Petra Konstanse Pedersen, f. 07.07.1893 i Bota i Flosta, Aust-Agder,83 d. 31.03.1978 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder.  Gift 17.07.1919 i Flosta kirke, Aust-Agder,148 med Peter Berg, f. 02.11.1890 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,83 (sønn av Terje Peder Pettersen Staubø [1855 - 1933] og Pederine Elise Araldsen [1867 - 1905]), d. 11.06.1985, yrke skipsfører.

                             Barn:

           1440.   i.   Eva Berg f. 12.05.1932.

 

769.  Nils Ingbret Nilsen, f. 01.03.1893 i Flosta, Aust-Agder, d. 1971, yrke skipsfører.  Gift 20.10.1934 i Barbu, Aust-Agder,151,[165] med Hedvig Mathilde Taraldsen, f. 11.01.1908 i Staubø, Flosta, Aust-Agder,148 (datter av Halvor Emil Taraldsen Staubø [1863 - 1949] og Matilde Marie Pedersdtr. Staubø [1863 - 1927]), d. 24.01.1993 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder, yrke telefondame.

                             Barn:

           1441.   i.   Ingjerd Margaret Nilsen f. 04.03.1936.

                     ii.   Arvid Nilsen.

                    iii.   Karin Lise Nilsen.  Hun giftet seg med Morten.

 

770.  Ingrid Nilsen (Se ekteskap til nummer 752.)

 

771.  Aaselie Marie Nilsen, f. 01.03.1898 i Skjeggestø, Tverdalsøya, Aust-Agder, d. 1956.  Gift 10.12.1925,151 med Stian Martin Nilsen, f. 09.06.1889 i Holmesund, Flosta, Aust-Agder,41 (sønn av Nils Nilsen Holmesund [1850 - 1916] og Ingeborg Oline Stiansdtr. Olsen [1857 - 1899]), d. 25.09.1966, yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Stian Magne Nilsen, f. 16.02.1929 i Flosta, Aust-Agder,151 d. 05.04.2018 i Oslo,106 d. 19.04.2018 fra Flosta kirke, Aust-Agder.

           1442.  ii.   Ingebjørg Nilsen f. 08.05.1932.

           1443. iii.   Randi Nilsen f. 10.07.1935.

 

772.  Martine Emilie Jensen, f. 03.05.1862 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 1889.  Gift 04.04.1884 i Dypvåg, Aust-Agder,33 med Jens Nilsen Reinsfjell, f. 02.10.1856 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,16 (sønn av Nils Ellingsen Ø. Sandøya - Reinsfjell [1807 - 1893] og Aase Jensdtr. Reinsfjell [1821 - 1894]), yrke snekker/gårdbruker.

                             Barn:

           1444.   i.   Aaselie Nilsen f. 08.04.1885.

 

773.  Helma Jensine Jensen Sandøya, f. 31.01.1868 i Ø. Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 d. 02.01.1957.  Gift 01.09.1897 i Dypvåg kirke,52 med Lars Marcussen Ø. Askerøya, f. 28.02.1869 i Lyngør, Aust-Agder,32 (sønn av Lars Johan Marcussen Ø. A. - Lyngør [1841 - 1878] og Maren Amalie Nielsen Lyngør [1843 - 1878]), d. 07.06.1932.

                             Barn:

           1445.   i.   Lauritz Harald Marcussen f. 15.10.1898.

           1446.  ii.   Lars Johan Magnus Marcussen f. 26.04.1903.

           1447. iii.   Jens Bjarne Marcussen f. 20.11.1908.

 

774.  Nils Emil Berentsen, f. 13.10.1868 i Barbu, Aust-Agder,[166] d. 27.09.1924, gravlagt i Arendal kirkegård, yrke Handelsbetjent, Colinial.[167]   Gift 1904, med Ragnhild Olsdtr., f. 19.05.1877 i Gjøvdal, Aust-Agder,[168] (datter av Ole Nilsen Gjevdeli [1839 -     ] og Sigrid Knutsdtr. Fosstøl [1855 -     ]), d. 07.03.1945, gravlagt i Arendal kirkegård, bosted (fam) på Kloppene i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           1448.   i.   Sigrid Olivia Berentsen f. 14.06.1905.

                     ii.   Hanne Sofie Berentsen, f. 05.02.1907 i Arendal, Aust-Agder.

                    iii.   Bernt Andreas Berentsen, f. 21.10.1908 i Arendal, Aust-Agder.

                    iv.   Randi Elisabeth Berentsen, f. 14.08.1910 i Arendal, Aust-Agder.

                     v.   Ole Emanuel Berentsen, f. 03.11.1912 i Arendal, Aust-Agder.

           1449. vi.   Solveig Marie Berentsen f. 29.04.1915.

                   vii.   Ragna Emilie Berentsen, f. 28.03.1917 i Arendal, Aust-Agder.

 

775.  Helma Olsen, f. 01.08.1885 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder.4,33   Gift 24.08.1908 i Dypvåg, Aust-Agder, med Peder Andersen Borøya, f. 04.05.1866 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Anders Jørgen Pedersen, Borøya [1839 - 1916] og Anne Marie Axelsdtr. Lyngør [1839 - 1928]), d. 1951, yrke styrmann.

                             Barn:

                      i.   Alf Andersen, f. 16.12.1908 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,34 d. 06.07.1979 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke fisker.  Gift 22.02.1933 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Gudrun Alise Knutsen, f. 24.05.1910 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,34 (datter av Anders Marcus Knutsen Østerå - Gjeving [1890 - 1969] og Anna Gustavsdtr. Olsen Berge [1886 - 1974]), d. 03.05.1997 i Arendal, Aust-Agder.

           1450.  ii.   Olaf Andersen f. 31.08.1910.

           1451. iii.   Anne Marie Andersen f. 21.11.1911.

           1452. iv.   Leif Andersen f. 16.04.1914.

                     v.   Peder Herbert Andersen, f. 01.05.1916 i Borøya, Dypvåg, Aust-Agder,126 d. 31.07.1996.

           1453. vi.   Oscar Andersen f. 22.12.1918.

 

776.  Harriet Maria Jensen, f. 11.05.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder.84   Gift 14.04.1938 i Barbu kirke,84 med Arnold Gerner Jorkjend, f. 03.07.1896 i Tvedestrand, Aust-Agder,67 (sønn av Torje Guttormsen Jorkjend [1854 - 1934] og Elisabeth Woodfield [1862 - 1945]), d. 09.06.1986 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke kjøpmann i Tvedestrand.

                             Barn:

           1454.   i.   Jan Jorkjend.

 

777.  Othelie Olsen, f. 1895.  Gift 1924, med Anders Andersen, f. 02.08.1895 i Reinsfjell, Dypvåg, Aust-Agder,52 (sønn av Elling Nicolai Andersen Reinsfjell [1853 -     ] og Helene Andersdtr. Reinsfjell [1856 - 1899]).

                             Barn:

                      i.   Edgar Otto Andersen, f. 1925.  Gift 1948, med Anna Margaret, f. 1928.

                     ii.   Normann Rensfjeld, f. 1927.  Gift 1947, med Doloris Marie, f. 1928.

                    iii.   Hellen Elaine Andersen, f. 1929.  Gift 1947, med John Ward Rine, f. 1924.

                    iv.   Nancy Othelie Andersen, f. 1930.  Gift 1952, med Ronald Adalph Bettun, f. 1928.

 

778.  Jens Mauritz Olsen, f. 24.07.1897 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 23.05.1990, yrke skipsfører.  Gift 20.06.1931 i Dypvåg, Aust-Agder, med Lydia Emilie Jørgensen, f. 04.04.1908 på Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Anton Bertinius Jørgensen [1879 - 1965] og Ida Rebekka Andersen [1881 - 1967]), d. 03.08.1998 på Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jens Egil Olsen, f. 10.03.1933.  Gift 20.08.1960, med Tove Enersen.

           1455.  ii.   Elisabeth Lydia Olsen f. 30.04.1935.

                    iii.   Ingrid Lise Olsen, f. 01.02.1942.  Gift 31.10.1970, med Ivar Sigfred Tronvold.

                    iv.   Åse Marie Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arvid.

 

779.  Petra Annette Olsen, f. 26.12.1898 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 1953.  Gift 1927, med Alf Kihlstrøm, f. 1896.

                             Barn:

                      i.   Berit Kihlstrøm, f. 1928.

                     ii.   Bjørn Kihlstrøm, f. 1934.

 

780.  Julian Fredleif Olsen, f. 06.12.1905 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 28.06.1988.  Gift 1929, med Dagny Josefa Jensen, f. 24.09.1901 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Guttorm Peder Jensen Ø. Sandøya [1860 - 1903] og Gunhild Marie Olsen [1864 - 1937]), d. 09.06.1970.

                             Barn:

                      i.   Harry Olsen, f. 26.06.1931, d. 29.08.2017 i Arendal, Aust-Agder,106 gravlagt 06.09.2017 fra Dypvåg kirke.

                     ii.   Solveig Olsen, f. 07.01.1934.  Gift 09.07.1966, med Asgeir Berg.

                    iii.   Øivind Olsen, f. 06.01.1939 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 08.01.1939.

 

781.  Guttorm Peder Valsgård, f. 16.06.1907 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,4 d. 05.02.1977 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt på Arendal kirkegård, yrke skipsfører.  Gift 05.06.1937 i Dypvåg, Aust-Agder,50 med Evina Nilsen, f. 04.09.1913 i Bergen, Hordaland (datter av Nils Bjørn Nilsen Sandøya [1874 - 1932] og Magna Christine Klerck [1871 - 1951]), d. 11.07.2002, gravlagt på Arendal kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Tove Margrethe Valsgård, f. 1938.  Gift 07.08.1965, med Finn Bakken.

                     ii.   Per Eggert Valsgård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Astrid Kristine Norås.

                    iii.   Elisabeth Valsgård (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild.

 

782.  Bjørn Ragnvald Valsgård, f. 12.09.1911 i Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 18.11.2006 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 24.11.2006 fra Dypvåg kirke, yrke tollbetjent i Tvedestrand.  Gift 17.04.1935,50 med Esther Jensen, f. 08.12.1914 i Dypvåg, Aust-Agder (datter av Elling Rikard Jensen [1876 - 1977] og Jensine Kristine Pedersen [1890 - 1917]), d. 10.03.2005 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Unny Valsgård, f. 14.08.1936 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 29.05.1965, med Carl Thorleif Åhjem, f. 20.01.1931 (sønn av Erling Åhjem [1902 - 1946] og Valborg Pedersen [1901 - 1969]), d. 20.12.2012.

           1456.  ii.   Ove Robert Valsgård f. 01.03.1939.

                    iii.   Sverre Valsgård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Reidun Karen Guldbrandsen.

 

783.  Dagfinn Valsgård, f. 29.01.1914 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 29.05.1989 i Kristiansand, Vest-Agder, yrke skipsfører.  Gift 1940, med Erna Elisabeth Bakstad, f. 05.12.1918 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av Olaf Olsen Bakstad [1879 -     ] og Ingertha Elevine Johanne Larsen [1889 - 1971]).

                             Barn:

           1457.   i.   Jorunn Valsgård f. 03.01.1943.

                     ii.   Inger Lise Valsgård, f. 28.10.1949, d. 04.09.2014 i Kristiansand, Vest-Agder.

 

784.  Odd Eyolf Rekvig, f. 06.07.1916 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder, d. 11.08.1994 i Oslo, yrke lege.  Gift 30.12.1944, med Wilhelmine Modalsli, f. 06.04.1915 (datter av Sigbjørn Modalsli [1867 - 1919] og Gurine Birgitte Lindseth [1882 -     ]), d. 01.09.2001 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Birgit Rekvig (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Petter Rekvig (detaljer utelatt).

                    iii.   Jan Eyvind Rekvig (detaljer utelatt).

 

785.  Knut Evensen, f. 05.09.1890 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,83 d. 12.06.1984 i Oslo.  Han giftet seg med Bergliot Lund, f. 13.11.1902 i Røyken, Buskerud (datter av Hans Lund [1875 -     ] og Hilda Nielsen [1876 -     ]), d. 02.03.1984.

                             Barn:

           1458.   i.   Knut Andreas Evensen f. 1939.

 

786.  Emilie Karoline Evensen Grimsland, f. 11.07.1899 i Søndeled, Aust-Agder.127   Gift 04.12.1920 i Tvedestrand, Aust-Agder,84 med Haakon Hjalmar Barth, f. 22.06.1897 i Bamble, Telemark (sønn av Lars Eriksen Barth [1851 -     ] og Andrea [1857 -     ]), yrke bygningssnekker, hendelse (fam) til USA.

                             Barn:

                      i.   Alv Otto Barth, f. 05.08.1921 i Grimsland, Ytre Søndeled, Aust-Agder.116

 

787.  Gudveig Aanonsen, f. 1902, d. 1979.  Hun giftet seg med Birger Storm Johannessen, f. 1901 i Kristiania, d. 1967.

                             Barn:

           1459.   i.   Kari Solveig Johannessen f. 1931.

 

788.  Else Randi Aanonsen, f. 1907, d. 1988.  Hun giftet seg med Reidar Henriksen, f. 1902 i Kristiania, d. 1988.

                             Barn:

                      i.   Tore Henriksen, f. 1937 i Oslo.

                     ii.   Berit Gro Henriksen (detaljer utelatt).

 

789.  Ove Magdal Christensen, f. 19.02.1882 i Risør, Aust-Agder.  Gift 08.07.1916 i Risør, Aust-Agder,75 med Genette Louise Evje, f. 08.05.1879 i Sokndal, Rogaland,[169] (datter av Gabriel Sivertsen Evje), yrke lærerinne.

                             Barn:

           1460.   i.   Christian Christensen f. 26.04.1917.

 

790.  Maggie Elfrida Christensen, f. 16.11.1884 i Risør, Aust-Agder, d. 17.10.1974.  Gift 02.02.1911 i Risør, Aust-Agder,75 med Magdal Carlsen, f. 10.11.1883 i Risør, Aust-Agder,19 (sønn av Elling Carlsen [1846 - 1917] og Petrine Bergitte [1851 -     ]), d. 15.06.1961, yrke skipsfører, havnefogd.

                             Barn:

                      i.   Ingebjørg Carlsen, f. 08.12.1911 i Risør, Aust-Agder.75

           1461.  ii.   Anne Kristine Carlsen f. 14.03.1917.

           1462. iii.   Ellen Petrine Carlsen f. 14.03.1917.

 

791.  Agathe Kristina Christensen, f. 10.09.1887 i Risør, Aust-Agder, d. 17.11.1952 i Oslo.  Gift 17.07.1910 i Risør, Aust-Agder,75 med Peder Ødegaard, f. 18.09.1882 i Eide, Aust-Agder (sønn av Nils August Ødegaard), d. 1959 i Oslo, yrke elektriker, bestyrer.

                             Barn:

                      i.   Arne Ødegaard, f. 07.03.1913 i Tvedestrand, Aust-Agder.75

           1463.  ii.   Bjørg Petrine Ødegård f. 12.02.1917.

                    iii.   Nils Einar Ødegaard, f. 17.02.1920 i Grimstad, Aust-Agder.[170]

                    iv.   Ingrid Ødegaard, f. 09.04.1926 i Risør, Aust-Agder.81

                     v.   Anne Ødegaard, f. 01.05.1922 i Grimstad, Aust-Agder.170

 

792.  Astrid Cathrine Christensen, f. 06.12.1892 i Risør, Aust-Agder, d. 01.02.1975.  Gift 31.12.1916 i Risør, Aust-Agder,75 med Sverre Bakke, f. 10.09.1888 i Risør, Aust-Agder (sønn av Roe Olsen Bakke [1839 -     ] og Jerine Amalie [1849 -     ]), d. 08.02.1972, yrke snekker.

                             Barn:

           1464.   i.   Jenny Amalie Bakke f. 10.03.1917.

           1465.  ii.   Odd Roe Bakke f. 20.07.1918.

                    iii.   Arne Kristian Bakke, f. 03.03.1921 i Risør, Aust-Agder,75 d. 14.04.1945.

 

793.  Oluf Andreas Gabrielsen, f. 1886 i Risør, Aust-Agder, yrke bokhandler.  Gift 31.05.1916 i Arendal, Aust-Agder,98 med Inga Josefine Andrea Eeg, f. 1882 i Risør, Aust-Agder (datter av Willads J. Eeg).

                             Barn:

                      i.   Oluf Eeg Gabrielsen, f. 23.07.1919 i Risør, Aust-Agder.75   Han giftet seg med Randi Petersen, f. 23.01.1919 i Oslo.

 

794.  Isak Karlsen Gabrielsen, f. 28.03.1891 i Risør, Aust-Agder, d. 1976.  Gift 22.01.1920 i Risør, Aust-Agder,75 med Astrid Gurine Gundersen, f. 17.04.1899 i Risør, Aust-Agder (datter av Jørgen Gunnarson Århus [1875 - 1904] og Tarjer Pedersen [1877 -     ]), d. 1983.

                             Barn:

           1466.   i.   Karl Theodor Gabrielsen f. 30.04.1920.

                     ii.   Einar Martin Gabrielsen, f. 17.09.1921 i Risør, Aust-Agder,[171],75 d. 03.09.1924.

                    iii.   Erna Gabrielsen, f. 16.08.1925.  Hun giftet seg med Kristian Lauritsen, f. 30.01.1920.

           1467. iv.   Sonja Gabrielsen f. 31.01.1928.

                     v.   Rolf Gabrielsen, f. 22.02.1936.  Han giftet seg med Ebba Wold, f. i Oslo.

 

795.  Olga Henrikke Nielsen, f. 02.06.1874 i Lyngør, Aust-Agder,33 d. 31.07.1957 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder.  Gift 30.04.1898 i Dypvåg kirke,52 med Saamund Saamundsen, f. 01.03.1867 i Rota i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,32 (sønn av Aanon Såmundsen Gjelstad - Gjeving [1831 - 1910] og Anne Rebekka Henriksdtr. [1838 - 1916]), d. 01.02.1953 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Solveig Henrikke Såmundsen, f. 29.05.1899 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder,52 d. 22.11.1915 i Flosta, Aust-Agder.

           1468.  ii.   Arthur Bjelland Såmundsen f. 02.04.1901.

           1469. iii.   Ragnfrid Annina Såmundsen f. 31.12.1902.

                    iv.   Konstanse Emilie Såmundsen, f. 11.09.1907 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 05.02.1982 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder, ugift.

           14