1. Generasjon

 

1.  Anders Rasmussen Hurv, f. 1717 (sønn av Rasmus Olsen Oveland [1683 - 1730] og Gunhild Jonsdtr. Hurv), d. 1795.  Gift 1749, med Berte Kittelsdtr. Hurv, f. 1728 (datter av Kittel Sjellufsen Hurv [1680 - 1746] og Anne Jonsdtr. Songe [1692 -     ]), d. 1813.

                             Barn:

           2.         i.   Gunhild Andersdtr. Hurv f. 1750.

           3.        ii.   Rasmus Andersen Hurv f. 1753.

                    iii.   Kittel Andersen Hurv, f. 1756.

           4.       iv.   Kittel Andersen Hurv f. 1759.

           5.        v.   Anne Andersdtr. Hurv f. 1762.

           6.       vi.   Ole Andersen Hurv f. 1766.

           7.      vii.   Maren Andersdtr. Hurv f. 1771.

 

 

2. Generasjon

 

2.  Gunhild Andersdtr. Hurv, f. 1750.  Gift 1779, med Terkel Andersen Lyngrot, f. 1745 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder (sønn av Anders Terkelsen [1709 - 1782] og Torborg Olsdtr. Skjævestad [1706 - 1783]), d. 1810.

                             Barn:

                      i.   Anders Terkelsen Froland, f. 1780 i Vestre Froland, Froland, Aust-Agder, d. før 1786.

                     ii.   Berte Terkelsdtr. Froland, f. 1782 i Vestre Froland, Froland, Aust-Agder.

           8.       iii.   Torborg Terkelsdtr. V. Froland f. 1784.

                    iv.   Gunhild Terkelsdtr. Froland, f. 1788 i Vestre Froland, Froland, Aust-Agder.

                     v.   Anne Terkelsdtr. Froland, f. 1791 i Vestre Froland, Froland, Aust-Agder, d. 1872.

                    vi.   Anders Terkelsen Froland, f. 1794 i Vestre Froland, Froland, Aust-Agder, d. 1795.

 

3.  Rasmus Andersen Hurv, f. 1753 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.  (1) Gift 1779, med Kirsten Olsdtr. Bøylestad, f. 1757 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Knutsen Bøylestad [1722 -     ] og Åse Andersdtr. Gauperå [1719 -     ]), d. 1792.  (2) Gift 1795, med Ingeborg Torsdtr. Fjellmoen, f. 1776 (datter av Tore Simensen Fjellmoen [1736 - 1784] og Maren Gunnarsdtr. Hørsdal [1736 - 1805]).

                             Barn med Kirsten Olsdtr. Bøylestad:

                      i.   Anders Rasmussen Hurv, f. 1780 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1781.

                     ii.   Anders Rasmussen Hurv, f. 1782 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.

                    iii.   Åse Rasmusdtr. Hurv, f. 1785 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1869.  Gift 27.07.1828 i Froland kirke,[1] med Ole Ånonsen Urdalsmyr, f. 1807 i Urdalsmyr, Ø. Dale, Froland, Aust-Agder (sønn av Ånon Olsen Møglerød [1781 - 1841] og Maren Larsdtr. Messeleie [1780 - 1830]), d. 1856 i Mjølhus i Froland, Aust-Agder.

           9.       iv.   Berte Rasmusdtr. Hurv f. 1789.

                             Barn med Ingeborg Torsdtr. Fjellmoen:

           10.      v.   Maren Rasmusdtr. Hurv f. 1797.

 

4.  Kittel Andersen Hurv, f. 1759 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1846.  (1) Gift 1793, med Berte d.y. Åsulvsdtr. Froland, f. 1772 (datter av Åsulv Torsen Froland [1742 - 1785] og Marte Olsdtr. Ø. Mjølhus [1745 - 1812]), d. 1799.  (2) Gift 1802, med Maren Eriksdtr. Mjåvatn, f. 1781 i Mjåvatn i Froland, Aust-Agder (datter av Erik Jensen Mjåvatn [1728 - 1798] og Margrete Andersdtr. Bråstad [1737 - 1810]), d. 1855.

                             Barn med Berte d.y. Åsulvsdtr. Froland:

           11.       i.   Marte Kittelsdtr. Hurv f. 1795.

           12.      ii.   Aasul Kittelsen Østre Froland f. 1799.

                             Barn med Maren Eriksdtr. Mjåvatn:

           13.     iii.   Anders Kittelsen Hurv f. 1803.

                    iv.   Erik Kittelsen Hurv, f. 1805 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1807.

           14.      v.   Berte Kittelsdtr. Hurv f. 1808.

           15.     vi.   Marte Kittelsdtr. Hurv f. 1810.

           16.    vii.   Erik Kittelsen Hurv f. 1813.

                  viii.   Kittel Kittelsen Hurv, f. 1817 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1819.

 

5.  Anne Andersdtr. Hurv, f. 1762.  Gift 1793, med Anders Olsen Mjølhus, f. 1751 (sønn av Ole Andersen Mjølhus og Marte Nielsdtr. Hurvenes [1712 - 1783]), d. 1813.

                             Barn:

                      i.   Marte Andersdtr. Ø. Mjølhus, f. 1793, d. 1810.

                     ii.   Berte Andersdtr. Ø. Mjølhus, f. 1795, d. 1811.

           17.     iii.   Gunhild Marie Andersdtr. Ø. Mjølhus f. 1797.

                    iv.   Ole Andersen Ø. Mjølhus, f. 1799, d. 1800.

                     v.   Anne Andersdtr. Ø. Mjølhus, f. 1801, d. 1864.

           18.     vi.   Ole Andersen Ø. Mjølhus f. 1804.

 

6.  Ole Andersen Hurv, f. 1766 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1834.  Gift 1794, med Susanne Kittelsdtr. Langeid, f. 1773 i Langeid, Froland, Aust-Agder (datter av Kittel Halvorsen Langeid [1731 - 1799] og Berte Pedersdtr. Songe [1735 - 1820]), d. 1837.

                             Barn:

                      i.   Kittel Olsen Fidje, f. 1795 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.

                     ii.   Kittel Olsen Fidje, f. 1796 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1798.

                    iii.   Berte Olsdtr. Fidje, f. 1800 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1800.

                    iv.   Anders Olsen Fidje, f. 1802 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1804.

                     v.   Berte Olsdtr. Fidje, f. 1805 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1854.

                    vi.   Berte Olsdtr. Fidje, f. 1809 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1859.

                   vii.   Anders Olsen Fidje, f. 1813 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.

                  viii.   Susanne Marie Olsdtr. Fidje, f. 1816 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.

 

7.  Maren Andersdtr. Hurv, f. 1771.  (1) Gift 10.07.1797, med Ellev Salvesen Haugsjå, f. 1770 (sønn av Salve Ellevsen Haugsjå [1740 - 1776] og Anne Jonsdtr. Kvastad [1737 - 1795]), d. 1805.  (2) Gift 1806, med Halvor Christophersen Øynes, f. 1780 i Holt, Aust-Agder (sønn av Christofer Gjerulvsen Øynes [1737 - 1805] og Inger Gregersdtr. Sletta [1743 - 1818]).

                             Barn med Ellev Salvesen Haugsjå:

           19.       i.   Salve Ellefsen Haugsjå f. 1798.

           20.      ii.   Anders Ellefsen Håbestad f. 1800.

           21.     iii.   Anne Ellevsdtr. Haugsjå f. 1802.

                    iv.   Ole Ellevsen Haugsjå, f. 1804, d. 1824.

                             Barn med Halvor Christophersen Øynes:

                     v.   Ellef Halvorsen, f. 1807.

                    vi.   Kristoffer Halvorsen, f. 1809, d. 1809.

                   vii.   Kristoffer Halvorsen Øyestad, f. 1810.  Han giftet seg med Karen Larsdtr. Fosseled.

                  viii.   Berte Halvorsdtr., f. 1813, d. 1814.

                    ix.   Inger Halvorsdtr., f. 1816, d. 1818.

 

 

3. Generasjon

 

8.  Torborg Terkelsdtr. V. Froland, f. 1784 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1862.  Gift 1811, med Ole Nilsen Hurvenes, f. 1769 i Hurvenes, Froland, Aust-Agder (sønn av Nils Torjussen Ø. Mjølhus [1738 - 1775] og Susanne Halvorsdtr. Langeid [1741 - 1775]), d. 1851.

                             Barn:

                      i.   Terkel Olsen V. Froland, f. 1812 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1890.

                     ii.   Nils Olsen V. Froland, f. 1815 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1896.

           22.     iii.   Berte Olsdtr. V. Froland f. 1817.

                    iv.   Anders Olsen V. Froland, f. 1820 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1820.

                     v.   Gunhild Olsdtr. V. Froland, f. 1822 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1884.  Gift 12.12.1866 i Froland, Aust-Agder,[2] med Peder Olsen Hurv, f. 09.01.1844 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Jensen Hurv [1795 - 1858] og Ingeborg Cesilie Pedersdtr. Fidje [1799 - 1866]), d. 16.08.1929, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                    vi.   Ole Olsen V. Froland, f. 1825 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1889.

 

9.  Berte Rasmusdtr. Hurv, f. 1789 i Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1867.  Gift 1812, med Jens Åsulvsen Hegland, f. 1784 i Holt, Aust-Agder (sønn av Åsuld Olsen Hegland [1745 - 1811] og Siri Jensdtr. Skåland [1746 - 1822]), d. 1867.

                             Barn:

           23.       i.   Aasulv Jensen Hegland f. 1814.

           24.      ii.   Ole Jensen Hegland f. 1819.

                    iii.   Jens Jensen Hegland, f. 14.11.1829 i Hegland i Holt, Aust-Agder.[3]

 

10.  Maren Rasmusdtr. Hurv, f. 1797 i Froland, Aust-Agder.  Gift 05.08.1827 i Froland, Aust-Agder,1 med Tor Sørensen Skotkjær, f. 1797 (sønn av Søren Torsen Hovde [1762 - 1824] og Christi Ellevsdtr. Lauvland [1767 - 1830]), d. 1853.

                             Barn:

                      i.   Anne Kristine Torsdtr. Skotkjær, f. 1829, d. 1850.

           25.      ii.   Ingeborg Torsdtr. Skotkjær f. 1831.

           26.     iii.   Kirsten Torsdtr. Skotkjær f. 1835.

           27.     iv.   Gunhild Torsdtr. Skotkjær f. 1839.

 

11.  Marte Kittelsdtr. Hurv, f. 1795 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1870.  Gift 1812, med Tor d.e. Gjeruldsen Mjølhus, f. 1777 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder (sønn av Gjeruld Knutsen Bjørnetrø [1735 - 1831] og Kirsten Torsdtr. Tveiten [1756 - 1836]), d. 1866.

                             Barn:

                      i.   Gjeruld Torsen Mjølhus, f. 1813, d. 1835.

           28.      ii.   Kittel Torsen Mjølhus f. 1816.

           29.     iii.   Rasmus Thorsen Gjervoldsøy f. 27.05.1819.

                    iv.   Torjus Torsen Mjølhus, f. 1822 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder.  Gift 21.07.1853 i Froland, Aust-Agder,[4] med Åse Marie Ottesdtr. Hurvenes, f. 1822 i Hurvenes, Froland, Aust-Agder (datter av Otte Evensen Hurvenes [1780 - 1825] og Annik Håversdtr. V. Dale [1789 - 1857]).

           30.      v.   Anne Kirstine Torsdtr. Mjølhus f. 1826.

           31.     vi.   Aase Bergitte Torsdtr. Mjølhus f. 29.06.1832.

                   vii.   Halvor Torsen Mjølhus, f. 1835 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder.  Gift 06.07.1868 i Froland, Aust-Agder,2 med Maren Torsdtr. Tveiten, f. 1841 i Tveiten, Froland, Aust-Agder (datter av Tor Gulaugsen Tveiten [1801 - 1849] og Helje Olsdtr. Lauvrak [1802 - 1889]).

           32.   viii.   Gunhild Birgitte Torsdtr. Mjølhus f. 22.09.1840.

 

12.  Aasul Kittelsen Østre Froland, f. 1799 i Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1864.  Gift 1821, med Anne Samuelsdtr. Messel, f. 1791 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (datter av Samuel Kittelsen Messel [1756 - 1830] og Annike Gjerulsdtr. Risholt [1765 - 1829]), d. 1864.

                             Barn:

                      i.   Samuel Aasulvsen Froland, f. 1822, d. 1827.

           33.      ii.   Åse Bergitte Åsulvsdtr. Froland f. 1823.

           34.     iii.   Annik Susanne Åsulvsdtr. Froland f. 1825.

           35.     iv.   Tor Åsulvsen Froland f. 1828.

                     v.   Kittel Åsulvsen Froland, f. 1831.

                    vi.   Marte Åsulvsdtr. Froland, f. 1835.

 

13.  Anders Kittelsen Hurv, f. 1803, d. 01.04.1891 i Fjære, Aust-Agder.  Gift 13.11.1839 i Froland, Aust-Agder, med Anne Torine Skjellufsdtr. Messel, f. 1814 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (datter av Skjelluf Sørensen Mjåvatn [1774 - 1859] og Karen Pedersdtr. Fidje [1779 - 1858]).

                             Barn:

           36.       i.   Kittel Andersen f. 02.08.1840.

           37.      ii.   Schjelluf Andersen f. 29.08.1843.

                    iii.   Maren Andersdtr., f. 1847 i Fjære, Aust-Agder.

                    iv.   Karl Andersen, f. 23.06.1856 i Fjære, Aust-Agder.

 

14.  Berte Kittelsdtr. Hurv, f. 1808 i Froland, Aust-Agder.  Gift 14.10.1828 i Froland kirke,1 med Gjeruld Samuelsen Messel, f. 1789 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (sønn av Samuel Kittelsen Messel [1756 - 1830] og Annike Gjerulsdtr. Risholt [1765 - 1829]).

                             Barn:

           38.       i.   Annik Gjeruldsdtr. Messel f. 1829.

                     ii.   Maren Gjeruldsdtr. Messel, f. 1832 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder.  Gift 22.07.1852 i Froland, Aust-Agder,4 med Terje Olsen Gunhildsbo, f. 1831 (sønn av Ole Terjesen Gunhildsbo).

           39.     iii.   Samine Gjerulsdtr. Mesel f. 1836.

 

15.  Marte Kittelsdtr. Hurv, f. 1810, d. 1851.  Gift 1841, med Peder Skjellulfsen Messel, f. 1805 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (sønn av Skjelluf Sørensen Mjåvatn [1774 - 1859] og Karen Pedersdtr. Fidje [1779 - 1858]), d. 1881, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           40.       i.   Skjelluf Pedersen Messel f. 1842.

                     ii.   Karen Pedersdtr. Messel, f. 1844 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder.  Gift 1890, med Ole Knutson Imeland, f. 29.04.1843 (sønn av Knut Olson Vimme [1816 - 1889] og Øli Jørgensdtr. Hovde [1821 - 1856]).

                    iii.   Kittel Pedersen Messel, f. 1848 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder.

                    iv.   Marthe Pedersdtr. Messel, f. 1851, d. 1862.

 

16.  Erik Kittelsen Hurv, f. 1813 i Hurv, Froland, Aust-Agder.  til Landvik 1846. Gift 15.05.1844 i Froland kirke,4 med Susanne Kittelsdtr. Hurv, f. 1825 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder (datter av Kittel Skjellufsen Hurv [1801 -     ] og Torborg Jonsdtr. Treeie [1800 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Kittel Eriksen Hurv, f. 1844 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.

 

17.  Gunhild Marie Andersdtr. Ø. Mjølhus, f. 1797, d. 1864.  Gift 1831, med Salve Ellefsen Haugsjå, f. 1798 (sønn av Ellev Salvesen Haugsjå [1770 - 1805] og Maren Andersdtr. Hurv [1771 -     ]), d. 1839.

                             Barn:

           41.       i.   Ellev Salvesen Haugsjå f. 1832.

                     ii.   Anders Salvesen Haugsjå, f. 1833, d. 1838.

           42.     iii.   Ole Salvesen Haugsjå f. 1839.

           43.     iv.   Maren Salvesdtr. Haugsjå f. 1835.

                     v.   Salvine Salvesdtr. Haugsjå, f. 1840, d. 1845.

 

18.  Ole Andersen Ø. Mjølhus, f. 1804 i Froland, Aust-Agder, d. 1892, yrke gårdbruker.  (1) Gift 05.08.1827 i Froland kirke,1 med Annik Håversdtr. V. Dale, f. 1789 i Froland, Aust-Agder (datter av Håver Simensen V. Dale [1736 - 1796] og Annik Gundersdtr. Hørsdal [1744 - 1796]), d. 1857 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder.  (2) Gift 13.10.1858 i Øyestad, Aust-Agder, med Karen Serine Evensdtr. Rise, f. 27.07.1831 i Rise, Øyestad, Aust-Agder,[5] (datter av Even Bjørnsen Rise [1781 -     ] og Siri Olsdtr. Løddesøl [1802 -     ]).

                             Barn med Annik Håversdtr. V. Dale:

           44.       i.   Anne Olsdtr. Hurvenes f. 1828.

           45.      ii.   Ole Olsen Asdal f. 1830.

           46.     iii.   Håver Olsen Hurvenes f. 1833.

                             Barn med Karen Serine Evensdtr. Rise:

                    iv.   Anne Serine Olsdtr., f. 1859, d. 1862.

           47.      v.   Marte Olsdtr. f. 06.05.1862.

           48.     vi.   Anne Serine Olsdtr. f. 14.07.1865.

           49.    vii.   Gunhild Marie Olsdtr. f. 20.01.1869.

                  viii.   Anders Olsen, f. 07.03.1873 i Øyestad, Aust-Agder.

 

19.  Salve Ellefsen Haugsjå (Se ekteskap til nummer 17.)

 

20.  Anders Ellefsen Håbestad, f. 1800 i Heldalsmo, d. 1858.  Gift 1833, med Torborg Nielsdtr. Olsbu, f. 1802 (datter av Niels Torvildsen Olsbu [1761 - 1814] og Kari Torstensdtr. Storvoll [1766 - 1845]).

                             Barn:

                      i.   Maren Andersdtr. Håbestad, f. 1834.

           50.      ii.   Ellef Andersen Håbestad f. 1836.

           51.     iii.   Karen Andersdtr. Håbestad f. 1838.

 

21.  Anne Ellevsdtr. Haugsjå, f. 1802 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder, d. 1835 i meslinger.  Gift 19.07.1827 i Froland, Aust-Agder,1 med Nils Nilsen Olsbu, f. 1797 i Olsbu, Froland, Aust-Agder (sønn av Niels Torvildsen Olsbu [1761 - 1814] og Kari Torstensdtr. Storvoll [1766 - 1845]), d. 1841.

                             Barn:

           52.       i.   Nils Nilsen Olsbu f. 1828.

           53.      ii.   Karen Nielsdtr. Olsbu f. 18.06.1831.

           54.     iii.   Maren Nilsdtr. Olsbu f. 26.02.1834.

 

 

4. Generasjon

 

22.  Berte Olsdtr. V. Froland, f. 1817 i V. Froland, Aust-Agder, d. 1890.  Gift 1843, med Ole Taraldsen Storvoll, f. 1812 i Storvoll, V. Froland, Aust-Agder (sønn av Tarald Olsen Ustad - Storvoll [1775 - 1851] og Marte Kittelsdtr. Hurv [1784 - 1840]), d. 1877.

                             Barn:

           55.       i.   Marte Olsdtr. Hurv f. 25.03.1845.

           56.      ii.   Torborg Oline Olsdtr. Hurv f. 15.12.1852.

 

23.  Aasulv Jensen Hegland, f. 1814, d. 1876.  Gift 30.07.1843 i Vegårshei kirke,[6] med Kari Kittelsdtr. Ubergsmoen, f. 10.02.1821 i Ubergsmoen, Vegårshei, Aust-Agder,6 (datter av Kittel Tjøgersen Ubergsmoen [1790 -     ] og Marte Torjusdtr. Vaaje [1789 - 1832]), d. 1902.

                             Barn:

           57.       i.   Jens Åsulvsen Årdalen f. 27.01.1844.

           58.      ii.   Berte Åsulvsdtr. Hegland f. 1846.

           59.     iii.   Kittel Åsulvsen Hegland f. 04.03.1849.

           60.     iv.   Torjus Åsulvsen Hegland f. 08.11.1851.

                     v.   Ole Åsulvsen Hegland, f. 16.08.1854.  Han giftet seg med Nikoline Augusta Olsdtr. Bronsbu, f. 30.07.1848 i Holt, Aust-Agder (datter av Ole Torgrimsen Bronsbu [1811 - 1889] og Maren Elise Jensdtr. Brekka [1817 - 1863]), d. 1920.

           61.     vi.   Marthe Helene Åsuldsdtr. f. 06.11.1860.

 

24.  Ole Jensen Hegland, f. 1819, d. 1890.  Gift 20.02.1846 i Holt, Aust-Agder,[7] med Aase Torbjørnsdtr. Tangen, f. 10.11.1822 i Østre Moland, Aust-Agder (datter av Thorbjørn Pedersen Tangen [1795 -     ] og Gumborg Knudsdtr. [1796 - 1876]), d. 1896.

                             Barn:

           62.       i.   Jens Olsen Hegland f. 29.05.1846.

           63.      ii.   Berte Olsdtr. Hegland f. 29.09.1848.

                    iii.   Torbjørn Olsen Hegland, f. 07.04.1851 i Holt, Aust-Agder.

           64.     iv.   Thorbjørn Hegland f. 25.07.1852.

                     v.   Gunborg Olsdtr. Hegland, f. 08.08.1855 i Holt, Aust-Agder.[8]

           65.     vi.   Ole Olsen Hegland f. 23.08.1857.

                   vii.   Gunborg Thomine Olsdtr. Hegland, f. 29.01.1861 i Holt, Aust-Agder.

           66.   viii.   Andreas Olsen Hegland f. 24.08.1865.

 

25.  Ingeborg Torsdtr. Skotkjær, f. 1831.  Gift 1863, med Jens Kristensen Engemyr, f. 1837 (sønn av Kristen Jensen Engemyr [1797 - 1884] og Helje Markusdtr. Augland [1803 - 1874]), d. 1867.

                             Barn:

                      i.   Kristen Jensen Engemyr, f. 1864 i Engemyr, Hurv, Froland, Aust-Agder.

 

26.  Kirsten Torsdtr. Skotkjær, f. 1835 i Froland, Aust-Agder.  Gift 02.12.1870 i Froland kirke,2 med Simen Olsen Venemyr, f. 01.03.1836 i Venemyr, Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Simensen Venemyr [1802 - 1850] og Anne Helene Knutsdtr. Stoet [1806 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Ole Teodor Olsen, f. 02.02.1873 i Østre Moland, Aust-Agder.

           67.      ii.   Maren Andrea Olsen f. 02.12.1874.

 

27.  Gunhild Torsdtr. Skotkjær, f. 1839 i Froland, Aust-Agder.  Gift 04.02.1871 i Froland, Aust-Agder,2 med Stian Stiansen Tversavveien, f. 24.10.1828 i Asseveie, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Stian Stiansen Tversavveien [1787 - 1876] og Ellen Jensdtr. Assev [1795 - 1831]), d. 1876.

                             Barn:

                      i.   Thor Stiansen Tversavveien, f. 28.06.1870 i Øyestad, Aust-Agder, d. 29.10.1924.

           68.      ii.   Niels Martin Stiansen, Tversavveien f. 21.05.1873.

           69.     iii.   Ole Andreas Stiansen f. 29.02.1876.

 

28.  Kittel Torsen Mjølhus, f. 1816, d. 1889, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1859, med Ragnhild Knutsdtr. Fidje, f. 1825 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder (datter av Knut Pedersen Fidje [1794 - 1874] og Helje Hyljesdtr. Hurvenes [1795 - 1862]), d. 1912, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Marte Helene Kittelsdtr. Mjølhus, f. 1863, d. 1875.

 

29.  Rasmus Thorsen Gjervoldsøy, f. 27.05.1819 i Fjære, Aust-Agder.  Gift 1848, med Anne Olsdtr. Hurvenes, f. 1828 i Hurvenes, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Andersen Ø. Mjølhus [1804 - 1892] og Annik Håversdtr. V. Dale [1789 - 1857]).

                             Barn:

           70.       i.   Thor Rasmussen f. 23.06.1852.

                     ii.   Ole Rasmussen, f. 03.09.1855 i Hisøy, Aust-Agder.

                    iii.   Annik Rasmusdtr., f. 27.07.1860 i Hisøy, Aust-Agder.

                    iv.   Anne Marie Rasmusdtr., f. 08.10.1865 i Hisøy, Aust-Agder.

 

30.  Anne Kirstine Torsdtr. Mjølhus, f. 1826 i Mjølhus i Froland, Aust-Agder, d. 1913 i Haugås i Froland, Aust-Agder.  Gift 1851, med Gjeruld Knudsen Bjørnetrø, f. 1823 (sønn av Knut Gjeruldsen Bjørnetrø [1774 - 1837] og Kirsten Knutsdtr. Haugåslia [1795 - 1837]), d. 1903 i Haugås i Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Knut Gjeruldsen Haugås, f. 1852, d. 1856.

           71.      ii.   Kirsten Gjeruldsdtr. Haugås f. 1855.

                    iii.   Marte Gjeruldsdtr. Haugås, f. 1858, d. 1861.

                    iv.   Knut Gjeruldsen Haugås, f. 1860, d. 1876.

           72.      v.   Marthe Gjeruldsdtr. Haugås f. 28.08.1864.

           73.     vi.   Thor Gjeruldsen Haugås f. 10.06.1869.

 

31.  Aase Bergitte Torsdtr. Mjølhus, f. 29.06.1832, d. 1872.  Gift 1859, med Ole Osuldsen Lyngroth, f. 25.04.1825 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder (sønn av Osuld Olsen Lyngroth [1798 - 1897] og Helje Olsdtr. Bringsværmoen [1803 - 1889]), d. 1913.

                             Barn:

                      i.   Helje Olsdtr. Lyngroth, f. 29.06.1860.

                     ii.   Helje Olsdtr. Lyngroth, f. 06.01.1862.

                    iii.   Osuld Olsen Lyngroth, f. 16.05.1864 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder.2

           74.     iv.   Helje Olsdtr. Lyngroth f. 11.08.1865.

                     v.   Osuld Olsen Lyngroth, f. 16.05.1867.

           75.     vi.   Osuld Olsen Lyngroth f. 27.04.1870.

 

32.  Gunhild Birgitte Torsdtr. Mjølhus, f. 22.09.1840 i Froland, Aust-Agder, d. 11.01.1897.  Gift 25.09.1866 i Froland, Aust-Agder,2 med Peder Knutsen Fidje, f. 05.10.1827 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder (sønn av Knut Pedersen Fidje [1794 - 1874] og Helje Hyljesdtr. Hurvenes [1795 - 1862]), d. 25.09.1897.

                             Barn:

           76.       i.   Knut Pedersen Fidje f. 11.06.1868.

 

33.  Åse Bergitte Åsulvsdtr. Froland, f. 1823 i Ø. Froland, Aust-Agder.  Gift 02.12.1846 i Froland, Aust-Agder, med Kristen Knutsen Oveland, f. 1822 (sønn av Knut Kristensen Oveland [1791 - 1827] og Marte Olsdtr. Lyngrot [1794 - 1854]).

                             Barn:

           77.       i.   Marte Kristensdtr. Oveland f. 02.09.1847.

                     ii.   Knut Kristensen Oveland, f. 20.10.1848 i Oveland, Froland, Aust-Agder.

                    iii.   Osuld Kristensen Oveland, f. 17.02.1850 i Oveland, Froland, Aust-Agder.[9]

                    iv.   Anne Kristensdtr. Oveland, f. 09.08.1855 i Oveland, Froland, Aust-Agder.

                     v.   Aase Kristine Kristensdtr. Oveland, f. 09.02.1859 i Oveland, Froland, Aust-Agder.

 

34.  Annik Susanne Åsulvsdtr. Froland, f. 1825.  Gift 13.08.1851, med Terkel Olsen Oveland, f. 18.01.1821 (sønn av Ole Terkeldsen Sagbakken [1795 - 1867] og Marthe Joensdtr. Lyngrot [1796 - 1859]).

                             Barn:

           78.       i.   Marthe Terkelsdtr. Oveland f. 19.02.1864.

 

35.  Tor Åsulvsen Froland, f. 1828 i Froland, Aust-Agder.  Gift 28.07.1853 i Froland, Aust-Agder,4 med Karen Kristine Kittelsdtr. Bringsvær, f. 27.02.1827 i Fjære, Aust-Agder (datter av Kittel Torsen Bringsvær [1782 - 1855] og Anne Ommundsdtr. Håbestad [1791 - 1855]).

                             Barn:

                      i.   Åsulv Thorsen Froland, f. 1854.

                     ii.   Anne Thorsdtr. Froland, f. 1856.

                    iii.   Anne Serine Thorsdtr. Froland, f. 1859.

                    iv.   Kittel Thorsen Froland, f. 1863, d. 1864.

                     v.   Åse Kristine Thorsdtr. Froland, f. 1866.

 

36.  Kittel Andersen, f. 02.08.1840 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.  Han giftet seg med Olesia, f. 1842 i Lillesand, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Maren Andersen, f. 1871 i Grimstad, Aust-Agder.

                     ii.   Anders Andersen, f. 1869 i Grimstad, Aust-Agder.

                    iii.   Ane T Andersen, f. 1874 i Grimstad, Aust-Agder.

                    iv.   Nieline Kathinka Andersen, f. 20.02.1876 i Grimstad, Aust-Agder.

 

37.  Schjelluf Andersen, f. 29.08.1843 i Fjære, Aust-Agder, yrke skipstømmermann, d. 12.05.1940.  Han giftet seg med Anna Olsen, f. 14.10.1843 i Fjære, Aust-Agder, d. 24.06.1925.

                             Barn:

                      i.   Anna Teresia Andersen, f. 1873 i Fjære, Aust-Agder.

                     ii.   Ole Andersen, f. 1875 i Fjære, Aust-Agder.

                    iii.   Anna Theresia Andersen, f. 21.11.1884 i Grimstad, Aust-Agder, d. 06.05.1962 i Grimstad, Aust-Agder.

           79.     iv.   Albert Andersen f. 18.12.1886.

                     v.   Anders Andersen, f. 07.02.1877 i Fjære, Aust-Agder.[10]

                    vi.   Ole Andersen, f. 29.12.1881 i Grimstad, Aust-Agder,[11] d. 29.03.1888 i Grimstad, Aust-Agder.

 

38.  Annik Gjeruldsdtr. Messel, f. 1829 i Messel, Froland, Aust-Agder.  Gift 22.07.1852 i Froland, Aust-Agder,4 med Håver Olsen Hurvenes, f. 1833 i Hurvenes, Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Andersen Ø. Mjølhus [1804 - 1892] og Annik Håversdtr. V. Dale [1789 - 1857]).

                             Barn:

                      i.   Gjeruld Håversen Messel, f. 1854 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder.

 

39.  Samine Gjerulsdtr. Mesel, f. 1836 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder.  Gift 1859, med Gjerul Knudsen Nersten, f. 1834,[12] (sønn av Knud Gjerulsen Nersten [1800 - 1857] og Signe Johanne Erlandsdtr. Sæveli [1796 - 1845]).

                             Barn:

                      i.   Knud Gjerulsen Nersten, f. 1860, d. ung.

                     ii.   Signe Johanne Gjerulsdtr. Nersten, f. 1861, d. ung.

                    iii.   Knud Gjerulsen Nersten, f. 1862.

                    iv.   Gjerul Gjerulsen Nersten, f. 1864.

                     v.   Jørgen Johan Gjerulsen Nersten, f. 1868, d. 1869.

                    vi.   Signe Johanne Gjerulsdtr. Nersten, f. 1870, d. 1872.

                   vii.   Johan Bertin Gjerulsen Nersten, f. 1872.

                  viii.   Anne Gjerulsdtr. Nersten, f. 1875.

 

40.  Skjelluf Pedersen Messel, f. 1842.  Han giftet seg med Karen Knudsdtr. Augland, f. 1844 i Augland, Froland, Aust-Agder (datter av Knut Markusen Augland [1798 - 1880] og Maren Danielsdtr. Ø. Nævisdal [1800 - 1844]), hendelse i USA i 1902.

                             Barn:

                      i.   Karen Serine Skjellufsdtr. Augland, f. 1865 i Augland, Froland, Aust-Agder.

 

41.  Ellev Salvesen Haugsjå, f. 1832.  Gift 16.11.1860, med Torborg Christofersdtr. Øynes, f. 11.11.1834 i Holt, Aust-Agder (datter av Christofer Gjerulvsen Øynes [1796 - 1839] og Inger Samuelsdtr. Nes [1799 -     ]), d. 1878.

                             Barn:

                      i.   Gunhild Marie Ellevsdtr. Haugsjå, f. 1866, d. 1868.

           80.      ii.   Salve Ellevsen Haugsjå f. 26.08.1869.

                    iii.   Gunhild Marie E Haugsjå, f. 06.10.1872, d. 14.10.1953 i Froland, Aust-Agder.

                    iv.   Inger Ellevsdtr. Haugsjå, f. 1875, d. 1875.

           81.      v.   Kristoffer Ellefsen Haugsjå f. 1876.

 

42.  Ole Salvesen Haugsjå, f. 1839 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder,[13] d. 1897, gravlagt i Froland kirkegård.  (1) Gift 19.07.1869 i Froland, Aust-Agder,2 med Berthe Simensdtr. Eivindstad, f. 1837 i Froland, Aust-Agder (datter av Simen Olsen Eivindstad [1798 - 1885] og Susanne Olsdtr. Lauvrak [1809 - 1903]), d. 1874.  (2) Gift 23.10.1876 i Froland, Aust-Agder,2 med Gurine Marie Kittelsdtr. Eivindstad, f. 06.01.1845 i Evenstad, Froland, Aust-Agder,9 (datter av Kittel Torjusen Eivindstad [1808 - 1890] og Susanne Gulaugsdtr. Tveiten [1813 - 1874]), d. 1925, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Berthe Simensdtr. Eivindstad:

                      i.   Simen Olsen Eivindstad, f. 1870.

                     ii.   Gunhild Marie Olsdtr. Eivindstad, f. 1873 i Evenstad, Froland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Knut Knutsen.

                             Barn med Gurine Marie Kittelsdtr. Eivindstad:

                    iii.   Berthe Olsdtr. Eivindstad, f. 21.11.1876 i Evenstad, Froland, Aust-Agder,2 d. 1958, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iv.   Susanne Olsdtr. Eivindstad, f. 06.02.1879 i Evenstad, Froland, Aust-Agder.

                     v.   Salvine Olsdtr. Eivindstad, f. 26.01.1882 i Evenstad, Froland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Peder Jakobsen.

                    vi.   Kirsten Olsdtr. Eivindstad, f. 29.04.1884 i Evenstad, Froland, Aust-Agder, d. 1963, gravlagt i Froland kirkegård.

 

43.  Maren Salvesdtr. Haugsjå, f. 1835 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder, d. 1900.  Gift 1861, med Knut Olsen Hersel, f. 1834 (sønn av Ole Christensen Søysdal [1779 - 1842] og Valborg Knutsdtr. Hersel [1802 - 1852]), d. 1914.

                             Barn:

                      i.   Valborg Knutsdtr. Søisdal, f. 1863 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 1932.

           82.      ii.   Ole Knutsen Søisdal f. 13.10.1863.

           83.     iii.   Salve Knutsen Søisdal f. 01.01.1869.

                    iv.   Kristen Andreas Knutsen Søisdal, f. 1872, d. 1890.

                     v.   Gunhild Marie Knutsdtr. Søisdal, f. 1877 i Søysdal, Froland, Aust-Agder.

 

44.  Anne Olsdtr. Hurvenes (Se ekteskap til nummer 29.)

 

45.  Ole Olsen Asdal, f. 1830, d. 1875.  Gift 1850, med Gunvor Halvorsdtr. Løddesøl, f. 28.02.1831 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder (datter av Halvor Knudsen Løddesøl [1806 - 1879] og Ragnild Olsdtr. Askeland [1804 - 1869]).

                             Barn:

                      i.   Knud Olsen, f. 1855 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder.

           84.      ii.   Annik Olsdtr. Asdal f. 07.07.1856.

                    iii.   Ragnild Olsdtr. Asdal, f. 1860 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder,[14] d. 1860.

           85.     iv.   Ragnhild Olsdtr. Asdal f. 05.06.1863.

                     v.   Berte Helene Olsdtr. Asdal, f. 1868 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder.

 

46.  Håver Olsen Hurvenes (Se ekteskap til nummer 38.)

 

47.  Marte Olsdtr., f. 06.05.1862 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 24.11.1881 i Øyestad, Aust-Agder,[15] med Knud Andersen Messel, f. 13.04.1855 i Froland, Aust-Agder (sønn av Anders Nilsen Messel [1834 - 1897] og Berte Halvorsdtr. Løddesøl [1835 - 1866]), yrke skipsfører.

                             Barn:

                      i.   Berte Knudsdtr. Asdal, f. 1882, d. 1882.

           86.      ii.   Anders Knudsen Asdal f. 12.05.1883.

           87.     iii.   Ole Knudsen Asdal f. 28.07.1885.

           88.     iv.   Berthe Knudsdtr. Asdal f. 25.11.1886.

                     v.   Adolf Knudsen Asdal, f. 1888.

                    vi.   Sofie Knudsdtr. Asdal, f. 20.07.1890, d. 18.04.1976 i Klodeborg, Øyestad, Aust-Agder, ugift.

           89.    vii.   Knud Magnus Knudsen Asdal f. 07.06.1892.

           90.   viii.   Ingvald Asdal f. 31.12.1895.

 

48.  Anne Serine Olsdtr., f. 14.07.1865 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 1884, med Jens Jensen Bjørnebo, f. 15.11.1864 i Arendal, Aust-Agder,[16] (sønn av Jens Jensen Bjørneboe [1824 -     ] og Marthe Sørensdtr. [1826 -     ]), yrke kjører.

                             Barn:

                      i.   Jens Bjørnebo, f. 26.01.1885 i Arendal, Aust-Agder, d. 1951, yrke apoteker.

           91.      ii.   Marthe Bjørnebo f. 23.09.1886.

           92.     iii.   Olav Bjørnebo f. 23.09.1888.

                    iv.   Signe Bjørnebo, f. 23.09.1891 i Arendal, Aust-Agder.

                     v.   Amund Bjørnebo, f. 27.07.1894 i Arendal, Aust-Agder.

                    vi.   Johanne Bjørnebo, f. 27.02.1897 i Arendal, Aust-Agder.

                   vii.   Arne Bjørnebo, f. 16.11.1899 i Arendal, Aust-Agder.[17]

                  viii.   Ingeborg Bjørnebo, f. 05.05.1902 i Arendal, Aust-Agder.[18]

 

49.  Gunhild Marie Olsdtr., f. 20.01.1869 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder, d. 21.09.1943, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Hun giftet seg med Niels Olsen Omholt, f. 14.07.1870 i Omholt, Øyestad, Aust-Agder,[19] (sønn av Ole Terjesen Omholt [1818 - 1899] og Torine Nilsdtr. Hausland [1842 - 1917]), d. 14.08.1942, yrke gårdbruker, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

           93.       i.   Serine Omholt f. 29.12.1900.

           94.      ii.   Ole Nilsen Omholt f. 05.07.1905.

                    iii.   Ove Nilsen Omholt, f. 05.10.1907 i Øyestad, Aust-Agder.

 

50.  Ellef Andersen Håbestad, f. 1836, d. 1908.  (1) Han giftet seg med Ingeborg Pedersdtr. Bjørnetrø, f. 1838 (datter av Peder Pedersen Bjørnetrø [1773 - 1842] og Walborg Larsdtr. Lia [1805 - 1845]), d. 1868.  (2) Han giftet seg med Berte Kristine Gjeruldsdtr. Bringsvær, f. 1842 (datter av Gjeruld Ommundsen Bringsvær [1799 - 1875] og Caroline Christine Jakobsdtr. Helstrøm [1812 - 1902]), d. 1927.

                             Barn med Ingeborg Pedersdtr. Bjørnetrø:

                      i.   Anders Ellefsen, f. 1865.  Han giftet seg med Olivia Flaten, Bosted (fam) i USA.

                             Barn med Berte Kristine Gjeruldsdtr. Bringsvær:

                     ii.   Ingeborg Kristine Ellefsdtr. Håbestad, f. 1873, d. 1952.

                    iii.   Gjeruld Håbestad, f. 1874.  Gift 1896, med Gunhild Marie Rannekleiv, f. 1876 (datter av Lars Martin Olsen Nævisdal Rannekleiv [1841 - 1925] og Aase Abrahamsdtr. Håland [1848 - 1924]).

                    iv.   Torborg Annine Håbestad, f. 1876, d. 1968.

                     v.   Nils Håbestad, f. 1878, d. 1940.

           95.     vi.   Jenny Håbestad f. 01.02.1886.

 

51.  Karen Andersdtr. Håbestad, f. 1838, d. 1902.  Gift 1872, med Peder Pedersen Bjørnetrø, f. 1836 (sønn av Peder Pedersen Bjørnetrø [1773 - 1842] og Walborg Larsdtr. Lia [1805 - 1845]), d. 1881.

                             Barn:

                      i.   Valborg Tobine Pedersdtr. Bjørnetrø, f. 1873 i Bjørnetrø, Fjære, Aust-Agder, d. 1930.  Gift 1898, med Gregorius Steffensen Mjaaland, f. 11.08.1878 i Mjåland, Mykland, Aust-Agder (sønn av Steffen Gregoriuson Mjåland [1844 - 1921] og Anne Aslaksdtr. Engesland [1855 - 1948]), d. 07.07.1934, gravlagt i Mykland kyrkjegard, yrke gårdbruker.

 

52.  Nils Nilsen Olsbu, f. 1828, d. 1858, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1848, med Gunhild Taraldsdtr. Storvoll, f. 1822 (datter av Tarald Olsen Ustad - Storvoll [1775 - 1851] og Marte Kittelsdtr. Hurv [1784 - 1840]), d. 1888, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           96.       i.   Nils Nilsen Olsbu f. 23.01.1850.

           97.      ii.   Tarald Nilsen Olsbu f. 16.08.1854.

 

53.  Karen Nielsdtr. Olsbu, f. 18.06.1831 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 16.04.1913 i Froland, Aust-Agder.  Gift 15.10.1857 i Froland, Aust-Agder, med Osuld Torjussen Homstøl, f. 23.07.1833 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder (sønn av Torjus Osuldsen Homstøl [1806 - 1885] og Gunhild Aanonsdtr. Dyngedal [1801 - 1844]), d. 27.05.1913 i Froland, Aust-Agder.  Osuld: bla. ordfører i Froland.

                             Barn:

                      i.   Torjus Åsulvsen Homstøl, f. 1858 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 1859.

           98.      ii.   Torjus Åsulvsen Homstøl f. 21.08.1860.

           99.     iii.   Gunhild Marie Åsulvsdtr. Homstøl f. 20.08.1863.

                    iv.   Anne Åsulvsdtr. Homstøl, f. 03.09.1866 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 1928.  Gift 15.08.1906 i Froland, Aust-Agder,[20] med Aslak Osuldsen Fjellmyr, f. 25.07.1866 i Fjellmyr, Jomås, Froland, Aust-Agder (sønn av Osuld Andersen Fjellmyr [1826 - 1867] og Malene Andersdtr. Gauperå [1830 - 1884]), d. 1927, yrke landhandler.

                     v.   Gunhild Åsulvsdtr. Homstøl, f. 30.09.1870 i Froland, Aust-Agder,2 d. 1871.

                    vi.   Nils Åsulvsen Homstøl, f. 1872.

 

54.  Maren Nilsdtr. Olsbu, f. 26.02.1834 i Froland, Aust-Agder,1 d. 1873.  Gift 23.10.1860 i Froland, Aust-Agder,9 med Gunnar d.e. Andersen Hestehagen, f. 15.11.1829 i Hestehaven, Rise, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Anders Olsen Hestehagen [1796 - 1850] og Karen Osmundsdtr. Eskedalen [1796 - 1848]), d. 1897, yrke husmann med jord.

                             Barn:

                      i.   Nils Gundersen Storemyr, f. 1861 i Storemyr, Olsbu, Froland, Aust-Agder.  Gift 1886, med Maren Pedersdtr. Messel, f. 1854 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (datter av Peder Skjellulfsen Messel [1805 - 1881] og Ragnhild Knudsdtr. Augland [1821 - 1900]).

                     ii.   Karen Gundersdtr. Storemyr, f. 1864, d. 1864.

                    iii.   Nils Gundersen Storemyr, f. 1865, d. 1865.

           100.   iv.   Anders Gundersen Storemyr f. 22.03.1865.

           101.    v.   Knut Gunnarsen Dale f. 17.03.1868.

                    vi.   Anne Gundersdtr. Storemyr, f. 1870.

 

 

5. Generasjon

 

55.  Marte Olsdtr. Hurv, f. 25.03.1845 i Froland, Aust-Agder, d. 07.07.1925, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 06.10.1871 i Froland, Aust-Agder,2 med Jens d.y. Torjusen Hurv, f. 31.12.1845 i Songelia, Froland, Aust-Agder (sønn av Torjus Jensen Songelia [1798 - 1874] og Helje Jensdtr. Fjelldal [1803 - 1875]), d. 1929, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Berthe Jensdtr. Hurv, f. 21.07.1872 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.2

           102.    ii.   Olav Jensen Hurv f. 15.10.1873.

                    iii.   Helje Jensdtr. Hurv, f. 1875, d. 1887.

                    iv.   Anne Jensdtr. Hurv, f. 10.01.1877 i Hurv, Froland, Aust-Agder,2 d. 1877.

                     v.   Torjus Jensen Hurv, f. 06.03.1878 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 26.10.1956 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke byggmester.

                    vi.   Gunhild Jensdtr. Hurv, f. 1879, d. 1879.

                   vii.   Terkel Gunerius Jensen Hurv, f. 1881, d. 1881.

                  viii.   Terkel Gunelius Jensen Hurv, f. 29.03.1882 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder,[21] d. 13.01.1969, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

           103.   ix.   Ingeborg Amine Jensdtr. Hurv f. 29.03.1882.

                     x.   Jens Martin Jensen Hurv, f. 1885, d. 1889.

                    xi.   Nils Aleksander Jensen Hurv, f. 1887, d. 1892.

                   xii.   Helga Martine Jensdtr. Hurv, f. 1890,[22] d. 1891.

 

56.  Torborg Oline Olsdtr. Hurv, f. 15.12.1852 i Froland, Aust-Agder, d. 02.08.1919, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1882, med Anders Alvsen Hurv, f. 24.11.1853 i Eikås, Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Alv Pedersen Eikås [1823 - 1915] og Inge Gislesdtr. Gisletveit [1820 - 1894]), d. 10.04.1937, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Olav Andersen Hurv, f. 23.10.1883 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 13.06.1957, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                     ii.   Inger Bergitte Andersdtr. Hurv, f. 07.07.1887 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 08.08.1945.

           104.   iii.   Alf Andersen Hurv f. 07.01.1891.

                    iv.   Terkel Andersen Hurv, f. 10.12.1892 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder,20 d. 1964.

 

57.  Jens Åsulvsen Årdalen, f. 27.01.1844, d. 20.01.1916.  Gift 29.06.1866, med Berte Jonsdtr. Lindland, f. 1842 (datter av Jon Olsen Lindland [1811 - 1888] og Karen Nilsdtr. Lunde [1816 - 1879]), d. 1888.

                             Barn:

           105.     i.   Aasulv Jensen Aardalen f. 26.09.1873.

           106.    ii.   John Jensen Glydalen f. 22.04.1879.

           107.   iii.   Karen Jensdtr. Hegland f. 18.10.1885.

 

58.  Berte Åsulvsdtr. Hegland, f. 1846, d. 1929.  Gift 29.06.1866 i Holt, Aust-Agder, med Ole Jonsen Lindland, f. 1840 (sønn av Jon Olsen Lindland [1811 - 1888] og Karen Nilsdtr. Lunde [1816 - 1879]), d. 1894.

                             Barn:

                      i.   John Olsen Lindland, f. 05.11.1866 i Holt, Aust-Agder.

                     ii.   Aasul Olsen Lindland, f. 02.04.1872 i Holt, Aust-Agder.

           108.   iii.   Nils Andreas Olsen Lindland f. 16.10.1880.

           109.   iv.   Karen Olsen Lindland f. 08.03.1883.

           110.    v.   John Olsen f. 12.02.1887.

 

59.  Kittel Åsulvsen Hegland, f. 04.03.1849 i Holt, Aust-Agder, d. 28.10.1939 i Holt, Aust-Agder,[23] gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 18.10.1878 i Holt, Aust-Agder, med Karen Olsdtr. Gliddi, f. 27.02.1852 i Holt, Aust-Agder (datter av Ole Grundesen Gliddi [1828 - 1914] og Anne Larsdtr. Angelstad [1828 - 1872]), d. 21.04.1909 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           111.     i.   Karen Andrea Hegland f. 30.09.1879.

           112.    ii.   Anne Kittelsdtr. Hegland f. 1884.

           113.   iii.   Olaf Kittelsen Hegland f. 12.07.1886.

           114.   iv.   Berta Kittelsdtr. Hegland f. 23.11.1888.

           115.    v.   Andreas Kittelsen Hegland f. 03.08.1892.

                    vi.   Karl Kittelsen, f. 1897, d. 1942, ugift.

 

60.  Torjus Åsulvsen Hegland, f. 08.11.1851 i Årdalen, Holt, Aust-Agder,8 d. 06.11.1940, yrke skipssmed.  Gift 08.03.1875 i Holt, Aust-Agder, med Elise Olsdtr. Bronsbu, f. 01.07.1850 i Holt, Aust-Agder (datter av Ole Torgrimsen Bronsbu [1811 - 1889] og Maren Elise Jensdtr. Brekka [1817 - 1863]), d. 13.07.1934 i Tvedestrand, Aust-Agder,[24] bosted (fam) i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Maren Elise Hegland, f. 1875, d. 1893.

           116.    ii.   Aasulv Hegland f. 22.10.1876.

           117.   iii.   Ole Hegland f. 25.11.1878.

           118.   iv.   Karen Amalie Hegland f. 22.04.1880.

           119.    v.   Anders Hegland f. 08.02.1882.

           120.   vi.   Marie Hegland f. 25.09.1884.

           121.  vii.   Reiner Hegland f. 29.06.1886.

                  viii.   Nils Karl Hegland, f. 1887 i Stokken, Aust-Agder, d. 1914.

                    ix.   Thora Emilie Hegland, f. 20.08.1889 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder, d. 05.10.1986 i Tvedestrand sykehjem.

           122.    x.   Jacob Hegland f. 03.04.1890.

                    xi.   Markus Hegland, f. 02.03.1892 i Tvedestrand, Aust-Agder,[25] d. 21.11.1918.

 

61.  Marthe Helene Åsuldsdtr., f. 06.11.1860 i Hegland i Holt, Aust-Agder, d. 06.11.1910 i Lindland i Holt, Aust-Agder.  Gift 07.10.1881, med Samuel Johnsen Lindland, f. 23.12.1855 i Lindland i Holt, Aust-Agder,[26] (sønn av Jon Olsen Lindland [1811 - 1888] og Karen Nilsdtr. Lunde [1816 - 1879]), d. 22.05.1890, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           123.     i.   Karen Lindland f. 03.08.1882.

           124.    ii.   Karen Andrea Lindland f. 20.04.1885.

 

62.  Jens Olsen Hegland, f. 29.05.1846 i Holt, Aust-Agder,7 d. 18.06.1940, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 1872, med Marte Ellevsdtr. Østebø, f. 19.07.1856 (datter av Ellev Tengelsen Østebø [1806 -     ] og Kirsten d.y. Ellingsdtr. Våje [1814 -     ]), d. 20.05.1894, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           125.     i.   Ole Jensen Hegland f. 25.11.1880.

           126.    ii.   Eilef Jensen Hegland f. 29.11.1882.

                    iii.   Kirsten Marie Jensdtr. Hegland, f. 04.11.1885, d. 11.07.1961, gravlagt i Holt kirkegård.  Hun giftet seg med Peder Pedersen Vaaje, Hegland, f. 25.04.1886 i Vegårshei, Aust-Agder,[27] (sønn av Peder Torjussen Vaaje [1849 - 1929] og Inger Pedersdtr. Songedal [1851 - 1925]), d. 03.01.1967 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                    iv.   Tengel Andreas Jensen Hegland, f. 25.09.1888 i Holt, Aust-Agder, d. 04.05.1971, gravlagt i Holt kirkegård, yrke postbud.

           127.    v.   Helga Elise Jensdtr. Hegland f. 13.08.1892.

 

63.  Berte Olsdtr. Hegland, f. 29.09.1848 i Holt, Aust-Agder, d. 09.02.1907.  Gift 29.09.1876 i Holt kirke,[28] med Lars Torjussen Haugenes, f. 23.07.1847 i Østre Moland, Aust-Agder (sønn av Torjus Larsen Haugenes [1818 - 1888] og Kristine Severine Kristoffersdtr. Mørland [1822 - 1898]), d. 08.06.1928.

                             Barn:

           128.     i.   Gunda Kristine Torjussen Haugenes f. 01.10.1877.

           129.    ii.   Torjus Larsen Haugenes f. 19.05.1882.

           130.   iii.   Aasta Larsdtr. Haugenes f. 01.04.1885.

                    iv.   Marie Larsdtr. Haugenes, f. 28.06.1888 i Østre Moland, Aust-Agder.

           131.    v.   Olava Larsdtr. Haugenes f. 23.03.1891.

 

64.  Thorbjørn Hegland, f. 25.07.1852, d. 1928, yrke skolestyrer.  Gift 02.01.1882, med Ingeborg Kristine Olsdtr. Laget, f. 03.10.1857 (datter av Ole Pedersen Laget [1818 - 1882] og Eline Amalie (Lisa) Ellingsdtr. Nielsen [1823 - 1911]), d. 1940.

                             Barn:

                      i.   Olaf Hegland, f. 17.01.1885, d. 1939.  fylkesmann i Telemark 1932.

 

65.  Ole Olsen Hegland, f. 23.08.1857 i Holt, Aust-Agder, d. 1925, bosted i Arendal, Aust-Agder.  (1) Han giftet seg med Ingeborg Eline Evensen Sunde, f. 1856 i Gjerstad, Aust-Agder (datter av Even Mortensen Sunde [1813 -     ] og Ingeborg Lassesdtr. Teglverket [1815 - 1893]), d. 1885.  (2) Gift 1887, med Anne Petrea Johnsen, f. 1857 i Risør, Aust-Agder.

                             Barn med Ingeborg Eline Evensen Sunde:

                      i.   Olaf Hegland, [adoptert] f. 17.01.1885, d. 1939.  fylkesmann i Telemark 1932.

                             Barn med Anne Petrea Johnsen:

                     ii.   Tora Karine Hegland, f. 11.04.1895 i Kristiania.

 

66.  Andreas Olsen Hegland, f. 24.08.1865, d. 21.09.1935, gravlagt på Arendal kirkegård, yrke lærer i Arendal.  Gift 18.08.1896,17 med Kirsten Tellefine Gundersen, f. 15.01.1870 i Arnevik, Flosta, Aust-Agder,[29] (datter av Hans Gundersen Dal [1837 - 1903] og Alette Tellefsdtr. [1843 -     ]), d. 09.01.1956, gravlagt på Arendal kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Harald Hegland, f. 1897, d. 1928, yrke lektor.  Han giftet seg med Bergit Gjestvang, f. i Drammen, Buskerud.

           132.    ii.   Olaf Ansgar Hegland f. 17.02.1899.

 

67.  Maren Andrea Olsen, f. 02.12.1874 i Augland i Austre Moland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Olof August Johannesson, f. 22.03.1860 i Svartborg, Bohuslän,  Sverige (sønn av Johannes Olausson [1831 - 1903] og Johanna Johannesdtr. [1840 - 1921]).

                             Barn:

                      i.   Johannes Ingvald Johannessen, f. 01.02.1896 i Arendal, Aust-Agder.

                     ii.   Kitty Stefanie Johannessen, f. 05.06.1900 i Arendal, Aust-Agder.

                    iii.   Aagot Johannessen, f. 21.10.1903 i Arendal, Aust-Agder.

                    iv.   Edith Johannessen, f. 25.01.1910 i Arendal, Aust-Agder.

 

68.  Niels Martin Stiansen, Tversavveien, f. 21.05.1873 i Øyestad, Aust-Agder,15 d. 05.02.1954 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, yrke fisker, gårdbruker.  Gift 30.12.1908 i Tromøy, Aust-Agder,[30] med Thora Gundelle Olsen, f. 07.09.1884 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,[31] (datter av Lars Olsen Alve [1854 - 1941] og Hanna Fredrikke Thomasdtr. Alve [1858 - 1937]), d. 19.07.1934 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

           133.     i.   Gudrun Sofie Stiansen f. 30.09.1909.

           134.    ii.   Harald Stiansen f. 22.09.1912.

           135.   iii.   Lydia Stiansen f. 16.12.1913.

           136.   iv.   Thora Stiansen f. 08.02.1919.

           137.    v.   Sverre Stiansen f. 13.07.1920.

 

69.  Ole Andreas Stiansen, f. 29.02.1876 i Øyestad, Aust-Agder, d. 30.01.1960.  Gift 1904, med Birgitte Taraldsen, f. 20.03.1882 i Alve, Tromøy, Aust-Agder (datter av Tarald Olsen Uberg [1827 - 1884] og Grete Elisabeth Larsdtr. [1845 - 1919]), d. 11.05.1968.

                             Barn:

                      i.   Tarald Stiansen, f. 01.09.1905 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,[32] d. 1906.

                     ii.   Gunhild Sofie Stiansen, f. 25.03.1907 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,32 d. 13.03.1982 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 17.12.1980 i Risør kirke, med Lars Martin Andersen, f. 23.10.1909 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Tellef Andreas Andersen [1872 -     ] og Ester Amalie Rannekleiv [1885 - 1975]), d. 17.12.1980 i Arendal, Aust-Agder.

           138.   iii.   Ruth Stiansen f. 18.11.1909.

                    iv.   Tarald Stiansen, f. 16.04.1912 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,[33] d. 25.04.1972, yrke bonde.

           139.    v.   Grethe Elisabeth Stiansen f. 02.10.1913.

                    vi.   Stian Stiansen, f. 30.04.1916, d. 09.07.2002.

           140.  vii.   Olaf Uberg Stiansen f. 12.01.1919.

                  viii.   Levi Stiansen, f. 09.01.1921 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 1942.

           141.   ix.   Johannes Stiansen f. 14.02.1924.

           142.    x.   Birgit Maria Stiansen f. 04.04.1926.

 

70.  Thor Rasmussen, f. 23.06.1852 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder, d. 1941, yrke skipsfører, gårdbruker.  Gift 14.01.1904 i Holt kirke,[34] med Ingeborg Helene Henriksen, f. 17.07.1880 i Fjærkleiv, Holt, Aust-Agder,[35] (datter av John Andreas Henriksen [1847 - 1902] og Elen Torjusdtr. Fjærkleiv [1841 - 1885]).

                             Barn:

                      i.   Anne Thorsen, f. 06.02.1905, d. 02.04.1985 i Hisøy, Aust-Agder.

           143.    ii.   Elna Thorsen f. 22.08.1908.

           144.   iii.   Thorny Helene Thorsen f. 24.04.1910.

                    iv.   Olga Marie Thorsen, f. 25.02.1912 i Hisøy, Aust-Agder, d. 16.07.1990 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 29.05.1935 i Oslo,[36] med Asbjørn Hørsdal, f. 31.01.1901 i Barbu, Aust-Agder (sønn av Osuld Osuldsen Hørsdal [1865 - 1943] og Siri Gunnarsdtr. Haugetveit [1866 - 1942]), d. 13.04.1969 i Hisøy, Aust-Agder.

 

71.  Kirsten Gjeruldsdtr. Haugås, f. 1855, d. 1911.  Gift 02.11.1877 i Froland, Aust-Agder,2 med Mathias Knutsen Augland, f. 1853 i Augland, Froland, Aust-Agder (sønn av Knut Markusen Augland [1798 - 1880] og Marthe Danielsdtr. Ø. Nævisdal [1811 - 1894]), d. 1912.

                             Barn:

                      i.   Anne Kirstine Mathiasdtr. Augland, f. 1878 i Augland, Froland, Aust-Agder, d. 1924.  Gift 09.05.1899 i Froland, Aust-Agder,20 med Nils Anton Jonsen Lunden, f. 12.12.1868 i Lunden, Augland, Froland, Aust-Agder (sønn av Jon Jørgensen Øygarden [1825 - 1916] og Gunhild Marie  Halvorsdtr. Lunden [1840 - 1914]), d. 1956 i Froland, Aust-Agder.

                     ii.   Knut Mathiassen Augland, f. 1881, d. 1884.

                    iii.   Gjeruld Mathiassen Augland, f. 1883, d. 1907.

                    iv.   Daniel Mathiassen Augland, f. 1885, d. 1890.

                     v.   Marte Mathiasdtr. Augland, f. 1887 i Augland, Froland, Aust-Agder, d. 1972.

                    vi.   Knut Mathiassen Augland, f. 1889, d. 1907.

           145.  vii.   Daniel Mathiasen Ugland f. 27.12.1891.

                  viii.   Thor Mathiassen Augland, f. 1894, d. 1918.

 

72.  Marthe Gjeruldsdtr. Haugås, f. 28.08.1864 i Haugås i Froland, Aust-Agder,2 d. 1931.  Gift 1885, med Knud Knudsen Lia, f. 02.07.1862 i Lia, Fjære, Aust-Agder (sønn av Knud Knutsen Lia [1831 - 1909] og Maren Johanne Osuldsdtr. Bringsvær [1836 - 1882]), d. 1929.

                             Barn:

           146.     i.   Maren Johanne Knudsen Lia f. 1886.

           147.    ii.   Knut Lia f. 27.12.1888.

                    iii.   Anne Kirstine Knudsen Lia, f. 1891, d. 1902.

                    iv.   Gjeruld Knudsen, f. 1893, d. 1982, emigrert til Canada.

                     v.   Kirsten Bergitte Knudsen Lia, f. 1895, d. 1931.

                    vi.   Thormod Knudsen Lia, f. 1897, d. 1901.

                   vii.   Aase Knudsen Lia, f. 1900, d. 1904.

                  viii.   Thormod Knudsen, f. 1902, d. 1941, emigrert til Amerika.

                    ix.   Einar Knudsen, f. 1904, d. 1938.

           148.    x.   Oddmund Lia f. 13.08.1907.

 

73.  Thor Gjeruldsen Haugås, f. 10.06.1869 i Haugås, Froland, Aust-Agder, d. 20.08.1923, gravlagt i Froland kirkegård.  (1) Gift 1891, med Margrethe Taraldsdtr. Bringsvær, f. 01.03.1870 i Bringsværmoen, Fjære, Aust-Agder (datter av Tarald Gjeruldsen Bringsværmoen [1823 - 1902] og Gunhild Kristine Knutsdtr. Bjørnetrø [1829 - 1902]), d. 1904.  (2) Gift 11.12.1904 i Barbu kirke,18 med Mariane Samuelsen, f. 09.06.1867 i Barbu, Arendal, Aust-Agder,[37] (datter av Ole Samuelsen [1837 - 1920] og Marie Andreassen [1840 -     ]), d. 1910.  (3) Gift 21.12.1913 i Froland, Aust-Agder,20 med Anne Bergitte Pedersdtr. Rustenberg, f. 1880 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder (datter av Peder Jonsen Rustenberg [1847 - 1910] og Marte Kristensdtr. Oveland [1847 - 1920]), d. 1961, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Margrethe Taraldsdtr. Bringsvær:

           149.     i.   Anne Kjerstine Torsdtr. Haugaas f. 12.06.1893.

           150.    ii.   Gunhild Torsdtr. Haugaas f. 14.12.1895.

                    iii.   Berte Gjerulda Torsdtr. Haugaas, f. 20.03.1898 i Haugås, Froland, Aust-Agder, d. 1898.

           151.   iv.   Gjeruld Thorson Haugås f. 29.05.1899.

                     v.   Thyra Torsdtr. Haugaas, f. 12.11.1901 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 14.04.1994 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 03.11.1923 i Kristiansand, Vest-Agder, med Harald Otto Farestad, f. 24.12.1898 i Halse og Harkmark, Vest-Agder (sønn av Theodor Tørressen Farestad [1862 -     ] og Julie Amalie [1868 -     ]), d. 26.05.1981 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn med Mariane Samuelsen:

           152.   vi.   Harald Haugaas f. 30.06.1906.

           153.  vii.   Margrethe Haugås f. 08.08.1907.

                             Barn med Anne Bergitte Pedersdtr. Rustenberg:

                  viii.   Marthe Haugaas, f. 04.06.1914 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 05.02.1986.

           154.   ix.   Thordis Haugaas f. 03.09.1918.

 

74.  Helje Olsdtr. Lyngroth, også kjent som Helga, f. 11.08.1865 i Froland, Aust-Agder, d. 1936, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1885, med Anders Gunnarsen Løvland, f. 03.03.1852 i Løvland, Evje, Aust-Agder (sønn av Gunnar Olson Lauvland [1811 - 1889] og Siri Eilivsdtr. Aaneland [1812 - 1890]), d. 17.11.1928, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

           155.     i.   Gunnar Andersen Løvland f. 28.06.1886.

           156.    ii.   Olav Andersen Løvland f. 25.01.1888.

           157.   iii.   Helge Andreas Andersen Løvland f. 11.05.1890.

                    iv.   Åse Bergitte Andersdtr. Løvland, f. 22.06.1892 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 1982.

                     v.   Ketil Andersen Løvland, f. 26.11.1898 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, yrke tannlege.  (1) Gift 1927, med Lalli Gundersen, f. 19.06.1906 (datter av Johannes Alfred Gundersen [1872 - 1932] og Josefine Johnsen [1876 -     ]).  (2) Han giftet seg med Hedda Rasmussen.

 

75.  Osuld Olsen Lyngroth, f. 27.04.1870 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder,2 d. 09.10.1941, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.  (1) Gift 09.09.1904 i Froland, Aust-Agder,20 med Maren Rasmusdtr. Hersel, f. 01.01.1883 i Hersel i Froland, Aust-Agder (datter av Rasmus Knutsen Hersel [1840 - 1922] og Maren Nilsdtr. Berge [1845 - 1923]), d. 1912, gravlagt i Froland kirkegård.  (2) Gift 03.12.1915 i Froland, Aust-Agder,20 med Anna Rasmusdtr. Lingaas, f. 09.12.1884 i Lingaas, N. Messel, Foland, Aust-Agder,[38] (datter av Rasmus Jensen Lingaas [1847 - 1936] og Anne Marie Nilsdtr. Alstad [1856 - 1949]), d. 13.11.1947 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Maren Rasmusdtr. Hersel:

           158.     i.   Olav Lyngroth f. 18.06.1905.

           159.    ii.   Ragnvald Lyngroth f. 14.01.1907.

           160.   iii.   Nils Lyngroth f. 16.12.1908.

                             Barn med Anna Rasmusdtr. Lingaas:

           161.   iv.   Knut Lyngroth f. 24.09.1916.

           162.    v.   Aase Marie Lyngroth f. 14.09.1918.

           163.   vi.   Maren Olava Lyngroth f. 21.12.1919.

           164.  vii.   Ragna Lyngroth f. 19.08.1921.

                  viii.   Ingeborg Lyngroth, f. 11.09.1924 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder,[39] d. 26.03.1991 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

 

76.  Knut Pedersen Fidje, f. 11.06.1868 i Froland, Aust-Agder, d. 09.05.1960, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 24.11.1899 i Froland, Aust-Agder,20 med Valma Elene Andersen Gunhildsbo, f. 01.04.1877 i Sperreviga, Hisøy, Aust-Agder (datter av Johannes Andersen Gunhildsbo [1844 - 1930] og Anne Olsdtr. Gunhildsbo [1845 - 1918]), d. 06.03.1968, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Peder Knutsen Fidje, f. 20.02.1901 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 03.09.1919.

           165.    ii.   Gunhild Bergitte Knutsdtr. Fidje f. 20.11.1902.

                    iii.   Anne Knutsdtr. Fidje, f. 24.02.1908, d. 08.12.1914.

           166.   iv.   Ragnhild Knutsdtr. Fidje f. 02.07.1913.

 

77.  Marte Kristensdtr. Oveland, f. 02.09.1847 i Froland, Aust-Agder, d. 1920, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 07.07.1871 i Froland kirke,2 med Peder Jonsen Rustenberg, f. 09.04.1847 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder,4 (sønn av John Jensen Rustenberg [1793 - 1879] og Anne Cathrine Nielsdtr. [1805 - 1894]), d. 1910, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Berte Katrine Pedersdtr. Rustenberg, f. 1873 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder, d. 1971, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                     ii.   Osuld Pedersen Rustenberg, f. 26.10.1875 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder, d. 20.11.1962 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

           167.   iii.   Anne Bergitte Pedersdtr. Rustenberg f. 1880.

                    iv.   Jon Pedersen Rustenberg, f. 1886 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder.  Han giftet seg med Konstanse Danielsen, f. i Grimstad, Aust-Agder.

 

78.  Marthe Terkelsdtr. Oveland, f. 19.02.1864 i Froland, Aust-Agder,2 d. 1949.  Hun giftet seg med Kittel Jensen Ålia, f. 01.06.1867 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Jens Olsen Nokevje [1817 - 1875] og Guri Torjusdtr. Rise [1824 - 1876]), d. 1953, yrke Handelsbestyrer og gaardb. selveier.

                             Barn:

           168.     i.   Anna Theresie Jensen f. 27.08.1901.

                     ii.   Jens Jensen Ålia, f. 07.12.1902 i Øyestad, Aust-Agder.

                    iii.   Gudrun Kittelsdtr. Ålia, f. 24.07.1905 i Øyestad, Aust-Agder.

 

79.  Albert Andersen, f. 18.12.1886 i Grimstad, Aust-Agder, hendelse til Kristiansand, Vest-Agder, yrke avdelingssjef.  (1) Han giftet seg med Grethe Asine Rønning, f. 17.11.1887 i Ålesund, Møre og Romsdal.  (2) Gift 06.05.1950 i Kristiansand, Vest-Agder,[40] med Signe Elise Ottersen, f. 07.04.1904 i Horten, Vestfold (datter av Sigurd Olaf Ottersen).

                             Barn med Grethe Asine Rønning:

           169.     i.   Odd Schjelluf Rønning Andersen f. 25.02.1919.

 

80.  Salve Ellevsen Haugsjå, f. 26.08.1869 i Froland, Aust-Agder, d. 08.02.1961, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 19.10.1900,[41] med Gunhild Gunnarsdtr. Hegland, f. 15.12.1878 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Gunder Taraldsen Kvernmyra [1850 -     ] og Karen Olsdtr. Voje [1855 -     ]), d. 16.07.1959, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           170.     i.   Torborg Haugsjå f. 02.11.1901.

                     ii.   Karen Haugsjå, f. 29.04.1904 i Froland, Aust-Agder, d. 01.02.1985.  Gift 02.07.1932 i Froland, Aust-Agder,[42] med Olav Jørgensen Svinevika, f. 12.12.1895 i Froland, Aust-Agder (sønn av Jørgen Hansen Tveitmoen [1859 - 1950] og Ragnhild Kristine Jonsdtr. Joreiddalen [1857 - 1954]), d. 24.06.1978, yrke tømmerfløter.

                    iii.   Ellef Haugsjå, f. 03.01.1906 i Froland, Aust-Agder, d. 07.07.1969, gravlagt i Froland kirkegård, bosted på lille Augland.

           171.   iv.   Gunnar Haugsjå f. 05.04.1908.

                     v.   Ingrid Haugsjå, f. 27.10.1910 i Froland, Aust-Agder, d. 17.06.1936, gravlagt i Froland kirkegård.

           172.   vi.   Kristiane Haugsjå f. 27.11.1912.

           173.  vii.   Gunda Sofie Haugsjå f. 24.01.1915.

                  viii.   Kristoffer Haugsjå, f. 12.02.1917 i Froland, Aust-Agder,39 d. 17.04.1971 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, bosted i lille Augland.

                    ix.   Erling Haugsjå, f. 09.08.1920 i Froland, Aust-Agder,21 d. 31.10.1984, gravlagt i Froland kirkegård, bosted i lille Augland.

 

81.  Kristoffer Ellefsen Haugsjå, f. 1876 i Froland, Aust-Agder, d. 1911 (druknet).  Gift 09.07.1910 i Froland, Aust-Agder,20 med Anne Marie Pedersdtr. Froland, f. 1876 (datter av Peder Kristensen Ø. Froland [1835 - 1908] og Anne Helene Halvorsdtr. Lunden [1842 - 1921]), d. 1918, bosted (fam) i Bruselia, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Thordis Elise Ellefsen Bruselia, f. 1910, d. 1983, gravlagt i Froland kirkegård.

                     ii.   Magda Kristine Ellefsen Bruselia, f. 1911.

 

82.  Ole Knutsen Søisdal, f. 13.10.1863 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 1943, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1892, med Maren Halvorsdtr. Fossen, f. 16.03.1868 i Fossen, Tre, Froland, Aust-Agder (datter av Halvor Knudsen Fossen [1842 - 1936] og Karen Jokumsdtr. Tre [1838 -     ]), d. 18.08.1958,[43] gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Halvor Olsen Søisdal, f. 1893, d. 1893.

                     ii.   Kristen Olsen Søisdal, f. 02.09.1894 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 05.10.1975 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 13.11.1936,42 med Jakobine Hynnekleiv, f. 25.09.1889 i Hynnekleiv i Mykland, Aust-Agder (datter av Jakob Knutsen Lauvrak [1832 -     ] og Anne Gunnarsdtr. Hynnekleiv [1850 -     ]), d. 01.05.1975, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iii.   Halvor Søisdal, f. 1896 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 1937, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iv.   Knut Søisdal, f. 12.02.1898 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 08.05.1957, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gruveformann.

           174.    v.   Margit Søisdal f. 10.05.1900.

           175.   vi.   Karen Søisdal f. 10.05.1900.

                   vii.   Olga Søisdal, f. 27.06.1902 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 1914, gravlagt i Froland kirkegård.

                  viii.   Magnus Søisdal, f. 30.06.1904 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 1935, gravlagt i Froland kirkegård.

           176.   ix.   Karl Søysdal f. 03.01.1907.

 

83.  Salve Knutsen Søisdal, f. 01.01.1869 i Søysdal, Froland, Aust-Agder.  Gift 19.09.1902 i Landvik, Aust-Agder, med Aase Kristine Svendsdtr. Austland, f. 22.01.1878 i Austland i Landvik, Aust-Agder (datter av Svend Gusdal Gundersen [1833 -     ] og Anne Susanne Aanonsdtr. Gusdal [1850 - 1899]), d. 03.01.1941.

                             Barn:

                      i.   Knud Knutsen, f. 25.09.1902 i Froland, Aust-Agder.

                     ii.   Severin Knutsen, f. 09.08.1904 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.

                    iii.   Margit Knutsen, f. 27.09.1908 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.

                    iv.   Susanne Knutsen, f. 07.09.1914 i Dolholt, Landvik, Aust-Agder, d. 30.11.1996.

 

84.  Annik Olsdtr. Asdal, f. 07.07.1856 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder,[44] d. 1930.  Gift 1880, med Niels Bertinius Nielsen Hausland, f. 1848 (sønn av Nils Olsen Hausland [1803 -     ] og Berte Paulsdtr. Færvig [1806 -     ]), d. 1929.

                             Barn:

                      i.   Ole Hausland, f. 1881, d. 1883.

                     ii.   Berthe Hausland, f. 25.02.1883 i Øyestad, Aust-Agder,[45] d. 22.05.1956 i Gjervoldsøy, Hisøy, Aust-Agder.  Gift 1914, med Rasmus Kittelsen, f. 14.06.1888 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder,[46] (sønn av Gunerius Kittelsen [1847 -     ] og Annik [1860 -     ]), d. 14.05.1954 i Gjervoldsøy, Hisøy, Aust-Agder.

           177.   iii.   Gunvor Hausland f. 18.07.1885.

                    iv.   Anne Thomine Hausland, f. 1888.

                     v.   Olivia Hausland, f. 1891, d. 1934.

           178.   vi.   Nils Hausland f. 09.11.1893.

                   vii.   Ole Hausland, f. 1896, d. 1904.

 

85.  Ragnhild Olsdtr. Asdal, f. 05.06.1863 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder, d. 04.02.1914, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1884, med Nils Samuelsen Blakstad, f. 08.07.1863 i Ø. Blakstad, Froland, Aust-Agder (sønn av Samuel Thorsen Blakstad [1830 - 1919] og Kirsten Nilsdtr. Messel [1837 - 1900]), d. 08.06.1942, gravlagt i Froland kirkegård, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Ole Nilsen Blakstad, f. 1884, d. 1885.

           179.    ii.   Ole Nilsen Blakstad f. 30.06.1886.

           180.   iii.   Gunvor Nilsdtr. Blakstad f. 30.06.1886.

                    iv.   Samuel Nilsen Blakstad, f. 20.08.1888 i Kristensplass, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 10.09.1972 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

           181.    v.   Knut Nilsen Blakstad f. 23.07.1892.

                    vi.   Nils Ragnar Nilsen Blakstad, f. 13.08.1894 i Kristensplass, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 14.02.1985, gravlagt i Froland kirkegård.

           182.  vii.   Kirsten Nilsdtr. Blakstad f. 07.06.1905.

 

86.  Anders Knudsen Asdal, f. 12.05.1883 i Øyestad, Aust-Agder, yrke båtbygger.  Gift 1910, med Elise Katrine Jørgensen, f. 08.10.1885 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Lars Johan Jørgensen [1857 -     ] og Elise Marie Gullofsen [1854 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Martha Elisabeth Knudsen, f. 06.06.1911 i USA.

                     ii.   Karsten Louwin Knudsen, f. 02.11.1912 i USA.

                    iii.   Karen Serine Knudsen, f. 06.04.1915 i Øyestad, Aust-Agder.

           183.   iv.   Helena Marie Asdal f. 26.11.1916.

                     v.   Knud Knudsen, f. 10.10.1918 i Øyestad, Aust-Agder.

           184.   vi.   Alfhild Knudsen f. 11.04.1922.

                   vii.   Lars Knudsen, f. 16.06.1924 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder.[47]   Han giftet seg med Ulla Eliassen, f. 1928 i Kloppene i Arendal, Aust-Agder (datter av Otto Eliassen [1897 - 1977] og Esther Sofie Andersen [1894 - 1978]).

                  viii.   Gudrun Knudsen, f. 1925.

                    ix.   Thore Daniel Knudsen, f. 21.06.1929 i Vollene, Arendal, Aust-Agder.[48]

 

87.  Ole Knudsen Asdal, f. 28.07.1885 i Øyestad, Aust-Agder,15 yrke styrmann.  Gift 05.04.1915 i Arendal, Aust-Agder,[49] med Marthe Bjørnebo, f. 23.09.1886 i Barbu, Aust-Agder (datter av Jens Jensen Bjørnebo [1864 -     ] og Anne Serine Olsdtr. [1865 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Magna Asdal, f. 25.10.1915 i Arendal, Aust-Agder.17

                     ii.   Else Magna Asdal, f. 25.05.1920 i Hisøy, Aust-Agder.[50]

 

88.  Berthe Knudsdtr. Asdal, f. 25.11.1886 i Øyestad, Aust-Agder,[51] d. 22.03.1960 i Rannekleiv, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 1906, med Ole Martinsen Rannekleiv, f. 10.04.1872 (sønn av Lars Martin Olsen Nævisdal Rannekleiv [1841 - 1925] og Aase Abrahamsdtr. Håland [1848 - 1924]), d. 1945.

                             Barn:

                      i.   Marthe Rannekleiv, f. 21.05.1907.  Hun giftet seg med Bernhard Rossland, f. i Fevik, Aust-Agder.

           185.    ii.   Åse Rannekleiv f. 08.04.1909.

           186.   iii.   Lilly Rannekleiv f. 12.04.1911.

           187.   iv.   Sigrid Rannekleiv f. 21.03.1913.

                     v.   Borgny Rannekleiv, f. 09.03.1915.  Hun giftet seg med Ole Kristensen, f. i Larvik, Vestfold.

                    vi.   Ragnvald Rannekleiv, f. 11.04.1917, d. 1941.

           188.  vii.   Klara Rannekleiv f. 28.07.1919.

           189. viii.   Herlaug Rannekleiv f. 18.09.1921.

           190.   ix.   Harald Rannekleiv f. 12.04.1924.

           191.    x.   Nora Rannekleiv f. 27.08.1928.

 

89.  Knud Magnus Knudsen Asdal, f. 07.06.1892 i Øyestad, Aust-Agder, d. 14.09.1955 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder, yrke tømmermann.  Gift 21.12.1918 i Øyestad, Aust-Agder,[52] med Hansine Gunhilde Gundersen, f. 27.09.1899 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Kittel Gundersen Vrengen [1860 - 1916] og Helene Gundine Klemmetsen [1866 - 1919]), d. 1961 i Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Magna Knudsen Asdal, f. 06.04.1919, d. 20.06.1967 i Øyestad, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Alfred Nikolai Sparre Granstedt, f. 02.04.1914 i Langsæv, Barbu, Aust-Agder,[53] (sønn av Oscar Georg Sparre Grahnstedt [1884 -     ] og Gundelle Margrethe Olsen [1884 - 1936]), d. 20.03.1982 i Øyestad, Aust-Agder, yrke fabrikkarbeider.

                     ii.   Haldis Knudsen Asdal, f. 18.02.1921 i USA.  Hun giftet seg med Rolf Christensen.

           192.   iii.   Serine Asdal f. 04.02.1923.

 

90.  Ingvald Asdal, f. 31.12.1895 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder, d. 15.01.1981, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 1914, med Anne Seldal, f. 21.06.1894 i Åmli, Aust-Agder,51 (datter av John Gjermundsen Seldal [1844 - 1932] og Asborg Johnsdtr. Tverstøyl [1861 - 1944]), d. 14.06.1982 i Lunderød, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Marthe Asdal, f. 02.03.1915.  Hun giftet seg med Aslag Jerstad, f. i Kristiansand, Vest-Agder.

           193.    ii.   John Seldal Asdal f. 02.10.1917.

           194.   iii.   Amborg Seldal Asdal f. 14.06.1923.

                    iv.   Knut Asdal, f. 09.05.1931, d. 05.07.1991, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

 

91.  Marthe Bjørnebo (Se ekteskap til nummer 87.)

 

92.  Olav Bjørnebo, f. 23.09.1888 i Arendal, Aust-Agder.  Forhold til Signe Ragnhilde Rudnick, f. 05.05.1892 i Holt, Aust-Agder (datter av Ferdinand Rudnick [1850 -     ] og Signe Nielsen [1862 - 1951]).

                             Barn:

           195.     i.   Solveig Franciska Bjørnebo f. 01.02.1914.

 

93.  Serine Omholt, f. 29.12.1900 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 1936, med Antvort Mortensen Tregde, f. 09.01.1895 i Tregde ved Mandal, Vest-Agder (sønn av Salve Mortensen [1857 -     ] og Valborg Gurine Karlsdtr. [1867 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Gunhild Marie Tregde, f. 18.08.1937.

                     ii.   Valborg Gurine Tregde, f. 27.12.1938.

 

94.  Ole Nilsen Omholt, f. 05.07.1905 i Øyestad, Aust-Agder, d. 01.05.1955 i Vrengen, Øyestad, Aust-Agder, yrke veiarbeider.  Han giftet seg med Anna Dorthea Danielsen, f. 28.09.1916 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Josef Agfinn Danielsen [1895 -     ] og Aaselie Marie Olsen [1894 - 1971]), d. 23.08.1992 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Elsa Omholt, f. 19.03.1939.

                     ii.   Vigdis Omholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stian Evensen.

 

95.  Jenny Håbestad, f. 01.02.1886, d. 13.03.1967.  Hun giftet seg med Øven Andersen Grimnes, f. 21.09.1886 i Vestre Moland, Lillesand, Aust-Agder (sønn av Anders Øvensen Grimenes [1848 - 1937] og Kristofa Jensdtr. Thingsbekk [1861 - 1929]), d. 22.09.1971.

                             Barn:

                      i.   Rutt Grimnes, f. 21.08.1920, d. 10.10.2009 i Grimstad, Aust-Agder.  Gift 09.12.1961, med Leif Tønnevold, f. 21.11.1919 i Skaregrøm, Fjære, Aust-Agder,[54] (sønn av Olaf Lande Tønnevold [1888 - 1960] og Lilly Gunhilde Ribe [1891 - 1982]), d. 23.01.2004 i Grimstad, Aust-Agder,[55] gravlagt 29.01.2004 fra Fjære kirke, yrke skipsreder.

                     ii.   Berit Grimnes, f. 09.08.1923, d. 07.02.2011 i Feviktun bo og omsorgssenter.  Gift 17.04.1957, med Aage Pedersen, f. 24.04.1920 (sønn av Hans Pedersen [1891 - 1960] og Ragna Bjølseth [1893 - 1976]), d. 28.01.2007, gravlagt 02.02.2007 fra Fjære kirke.55

           196.   iii.   Astri Kristofa Grimnes f. 16.04.1926.

 

96.  Nils Nilsen Olsbu, f. 23.01.1850 i Olsbu, Froland, Aust-Agder,9 d. 1910, gravlagt i Froland kirkegård.  (1) Gift 21.07.1875 i Froland, Aust-Agder,2 med Inger Terkelsdtr. Ø. Løvjomås, f. 1849 (datter av Terkel Torbjørnsen Ø. Løvjomås [1820 - 1892] og Berte Olsdtr. Heldal [1830 - 1885]), d. 1880, gravlagt i Froland kirkegård.  Forhold til Berte Olsdtr. Ø. Dale, f. 1854.  Gift 1883, med Inger Kirstine Olsdtr. Jomås, f. 1860 i Jomås i Froland, Aust-Agder (datter av Ole Torbjørnsen Ø. Løvjomås [1829 - 1881] og Anne Knutsdtr. Ø. Dale [1831 - 1904]), d. 1944, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Inger Terkelsdtr. Ø. Løvjomås:

                      i.   Gunhild Marie Nilsdtr. Olsbu, f. 1876, d. 1877.

                     ii.   Nils Nilsen Olsbu, f. 1877, d. 1883.

           197.   iii.   Terkil Tobias Nilsen Olsbu f. 06.04.1880.

                             Barn med Berte Olsdtr. Ø. Dale:

                    iv.   Nils Bertin Nilsen Olsbu, f. 03.09.1881 i Froland, Aust-Agder.38

                             Barn med Inger Kirstine Olsdtr. Jomås:

                     v.   Inger Bergitte Nilsdtr. Olsbu, f. 1884, d. 1902.

                    vi.   Nils Nilsen Olsbu, f. 1885, d. 1890.

                   vii.   Olaf Nilsen Olsbu, f. 1887, d. 23.05.1946, gravlagt i Froland kirkegård.

           198. viii.   Kjetil Nilsen Olsbu f. 17.07.1889.

           199.   ix.   Nils Nilsen Olsbu f. 19.08.1891.

           200.    x.   Anders Nilsen Olsbu f. 11.09.1893.

           201.   xi.   Gunhild Marie Nilsdtr. Olsbu f. 28.03.1898.

           202.  xii.   Torbjørn Nilsen Olsbu f. 10.02.1901.

                  xiii.   Inga Amalie Olsbu, f. 11.07.1905 i Froland, Aust-Agder, d. 04.02.1907 i Froland, Aust-Agder.

 

97.  Tarald Nilsen Olsbu, f. 16.08.1854 i Froland, Aust-Agder, d. 1935, gravlagt i Froland kirkegård.  (1) Gift 06.05.1878 i Froland, Aust-Agder,2 med Marthe Kittelsdtr. Plassen, f. 1856 (datter av Kittel Taraldsen Bruselia [1820 - 1860] og Anne Tellefsdtr. Bomsholmen [1824 -     ]), d. 1892, gravlagt i Froland kirkegård.  (2) Gift 05.11.1897,[56] med Anne Kirstine Andersen, f. 29.07.1875 i Strømmen, Øyestad, Aust-Agder,[57] (datter av Terje Andersen [1842 -     ] og Anne Kristine Olsdtr. [1837 -     ]), d. 1957, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Marthe Kittelsdtr. Plassen:

                      i.   Nils Taraldsen Olsbu, f. 06.08.1878 i Froland, Aust-Agder, d. 1955, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.

                     ii.   Ketil Taraldsen Olsbu, f. 26.02.1880 i Froland, Aust-Agder.38

           203.   iii.   Olaf Taraldsen Olsbu f. 04.09.1881.

                    iv.   Ketil Taraldsen Olsbu, f. 1883, d. 1913, gravlagt i Froland kirkegård.

           204.    v.   Gunhild Taraldsdtr. Olsbu f. 25.04.1885.

                    vi.   Anne Taraldsdtr. Olsbu, f. 1886, d. 1895.

                   vii.   Alma Marie Taraldsdtr. Olsbu, f. 1889, d. 1893.

                  viii.   Torald Taraldsen Olsbu, f. 1891, d. 1892.

                             Barn med Anne Kirstine Andersen:

                    ix.   Torald Taraldsen Olsbu, f. 31.01.1898 i Froland, Aust-Agder, d. 1928, gravlagt i Froland kirkegård.

           205.    x.   Terje Taraldsen Olsbu f. 20.03.1901.

           206.   xi.   Marthe Taraldsdtr. Olsbu f. 19.03.1903.

                   xii.   Anna Kristine Taraldsdtr. Olsbu, f. 01.09.1905 i Froland, Aust-Agder, d. 25.09.1963, gravlagt i Åmli kirkegård.[58]   Gift 19.04.1930 i Barbu, Aust-Agder,[59] med Aslak Kristian Hovde, f. 18.12.1897 i Gjøvland i Åmli, Aust-Agder,45,[60] (sønn av Aslak Jørgensen Gjevland Hovde [1852 - 1897] og Kristine Kristensdtr. Herefoss [1858 - 1939]), d. 17.09.1983, gravlagt i Åmli kirkegård,58 yrke kjøpmann.

 

98.  Torjus Åsulvsen Homstøl, f. 21.08.1860 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 14.06.1942, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 26.10.1899 i Froland, Aust-Agder,20 med Anne Hansdtr. Snøløs, f. 07.04.1870 i Snøløs, Herefoss, Aust-Agder (datter av Hans Ommundsen Håland [1833 - 1919] og Gunnild Tellefsdtr. Snøløs [1837 - 1908]), d. 01.04.1909, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           207.     i.   Åsulv Homstøl f. 25.05.1901.

           208.    ii.   Hans Homstøl f. 25.09.1902.

           209.   iii.   Nils Homstøl f. 20.11.1904.

                    iv.   Oskar Homstøl, f. 04.10.1906 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 1912.

                     v.   Anne Gunille Homstøl, f. 21.03.1909 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 16.10.1985 i Jomås i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 31.10.1935 i Froland, Aust-Agder,42 med Nils Røisland, f. 19.12.1908 i Røysland, Froland, Aust-Agder (sønn av Anders Osuldsen Røisland [1876 - 1961] og Aase Marie Nilsdtr. Frivoll [1877 - 1955]), d. 17.07.1944 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

 

99.  Gunhild Marie Åsulvsdtr. Homstøl, f. 20.08.1863 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 1925.  Gift 1885, med Jens Olsen Helland, f. 13.01.1854 i Helland, Lærdal, Sogn og Fjordane,[61] (sønn av Ole Larsen Helland [1824 -     ] og Anna Atlesdtr. [1825 -     ]), d. 1921, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           210.     i.   Olav Jensen Rosef f. 13.08.1886.

           211.    ii.   Ingeborg Jensdtr. Rosef f. 17.06.1888.

                    iii.   Anne Rosef, f. 03.04.1890 i Mykland, Aust-Agder,[62] d. 10.11.1962.

                    iv.   Karen Rosef, f. 24.04.1892, d. 29.05.1952.

                     v.   Åsulv Rosef, f. 1894 i Rosef, Mykland, Aust-Agder, d. 1898.

           212.   vi.   Torjus Rosef f. 30.04.1896.

                   vii.   Oline Rosef, f. 13.05.1898 i Mykland, Aust-Agder,62 d. 1936.

           213. viii.   Gunda Jensine Rosef f. 07.05.1900.

                    ix.   Åsulf Rosef, f. 02.07.1904 i Rosef, Mykland, Aust-Agder,62 d. ung i Amerika.

                     x.   Nils Rosef, f. 09.11.1905 i Rosef i Mykland, Aust-Agder,62 d. 21.11.1970.

 

100.  Anders Gundersen Storemyr, f. 22.03.1865 i Froland, Aust-Agder,4 yrke tresliperiarbeider.  Gift 1900, med Helene Olsdtr. Stoet, f. 08.03.1876 i Froland, Aust-Agder,38 (datter av Ole Olsen Monen [1847 - 1883] og Ingeborg Jonsdtr. Stoet [1840 - 1896]).

                             Barn:

                      i.   Maren Gundersen Dale, f. 20.02.1903 i Øyestad, Aust-Agder.

           214.    ii.   Olav Andersen Dale f. 11.01.1905.

                    iii.   Gunnar Gundersen Dale, f. 26.12.1908 i Fjære, Aust-Agder.

           215.   iv.   Ingrid Gundersen Dale f. 13.06.1911.

 

101.  Knut Gunnarsen Dale, f. 17.03.1868 i Storemyr, Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 09.10.1956, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1893, med Anne Kirstine Kittelsdtr. Ø. Dale, f. 20.07.1868 i Ø. Dale, Froland, Aust-Agder (datter av Kittel Knutsen Ø. Dale [1821 - 1905] og Anne d.y. Aslaksdtr. Møglerød [1834 - 1882]), d. 14.07.1939, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           216.     i.   Gunnar K. Dale f. 22.04.1894.

                     ii.   Kjetil Dale, f. 03.04.1896 i Froland, Aust-Agder, d. 26.11.1964, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iii.   Marit Dale, f. 02.01.1898 i Froland, Aust-Agder, d. 17.11.1965, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iv.   Nils Ansgar Dale, f. 04.01.1901 i Froland, Aust-Agder,20 d. 18.06.1970 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Arendal kirkegård.  Han giftet seg med Magda Byttingsmyr, f. 23.01.1910 i Froland, Aust-Agder (datter av Ole Kristensen Lia [1877 - 1964] og Berte Aslaksdtr. Ø. Løvjomås [1886 - 1944]), d. 22.03.1985, gravlagt i Arendal kirkegård.

                     v.   Alf Dale, f. 06.05.1903 i Dale, Froland,  Aust-Agder, d. 14.10.1983 i Alvestad, gravlagt i Froland kirkegård, yrke skogs- og gårdsarbeider.

           217.   vi.   Bjarne Dale f. 19.02.1906.

                   vii.   Klara Konstanse Dale, f. 29.05.1909 i Ø. Dale, Froland, Aust-Agder, d. 24.12.1981 i Skogtun, gravlagt i Froland kirkegård.

           218. viii.   Trygve Dale f. 02.08.1912.

 

 

6. Generasjon

 

102.  Olav Jensen Hurv, f. 15.10.1873 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 31.01.1957, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke gårdbruker, tømmermann.  Gift 14.06.1907 i Froland kirke,20 med Ingeborg Tomine Evensdtr. Mørløs, f. 14.01.1873 i Mørløs, Froland, Aust-Agder (datter av Even Osuldsen Risetangen [1843 - 1929] og Ingeborg Marie Andersdtr. Ovelandsdalen [1844 -     ]), d. 11.06.1960, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Jens Hurv, f. 09.03.1908 i Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1908.

                     ii.   Marta Hurv, f. 06.11.1909 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 28.08.1972 i Frogn i Akershus.  Hun giftet seg med Trygve Magnussen, f. i Drøbak, Frogn, Akershus.

                    iii.   Ingeborg Marie Hurv, f. 20.08.1911 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 1972.

                    iv.   Einar Hurv, f. 18.09.1913 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 18.07.1993,[63] gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Han giftet seg med Ingeborg Marie, f. 20.08.1911, d. 17.06.1972, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                     v.   Jens Hurv, f. 21.08.1915 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 23.04.1981, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Han giftet seg med Else Marie Magnussen, f. 26.02.1911 i Drøbak, Frogn, Akershus, d. 25.03.1991, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                    vi.   Ingvald Olsen Hurv, f. 17.09.1918 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder,39 d. 14.12.1996, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

 

103.  Ingeborg Amine Jensdtr. Hurv, f. 29.03.1882 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder,21 d. 23.11.1961, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 22.04.1907 i Fjære, Aust-Agder,20 med Olaf Andersen Rui, f. 21.07.1883 i Seljord i Telemark,[64] (sønn av Anders Olsen Heggtveit [1864 -     ] og Liv Aslaksdtr. Herefoss [1858 -     ]), d. 30.11.1958,55 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke smed på NSB.

                             Barn:

                      i.   Marta Rui, f. 03.09.1907 i Rui, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 05.04.1992 i Notodden, Telemark.  Gift 1931, med Theodor Thorsen, f. i Rjukan, Telemark.

           219.    ii.   Jens Ragnvald Rui f. 03.06.1909.

           220.   iii.   Alf Ludvig Rui f. 17.02.1912.

           221.   iv.   Anne Louise Rui f. 16.02.1914.

           222.    v.   Sverre Wessel Rui f. 27.05.1916.

           223.   vi.   Astrid Helene Rui f. 05.09.1918.

           224.  vii.   Helge Rudolf Rui f. 31.10.1920.

 

104.  Alf Andersen Hurv, f. 07.01.1891 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 20.07.1969.  Gift 13.08.1919 i Øyestad kirke,47 med Anna Serine Hansen, f. 29.05.1901 i Øyestad, Aust-Agder,51 (datter av Hans Emil Hansen [1879 - 1953] og Andrea Jakobine Nordbø [1882 - 1969]), d. 29.12.1986.

                             Barn:

           225.     i.   Anders Alfsen f. 23.12.1919.

           226.    ii.   Hans Alfsen f. 04.03.1925.

 

105.  Aasulv Jensen Aardalen, f. 26.09.1873 i Holt, Aust-Agder, d. 04.02.1930, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 21.02.1902 i Holt kirke,[65] med Anna Torsdtr. Nes Verk, f. 30.12.1877 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder (datter av Tor Jensen [1847 - 1944] og Allaug Larsdtr. Nes Verk [1849 -     ]), d. 23.04.1963, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Berta Aasulvsdtr. Aardalen, f. 16.07.1902, d. 26.11.1917.

                     ii.   Tora Amalie Aasulvsdtr. Aardalen, f. 06.09.1904, d. 25.08.2004 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,55 gravlagt 01.09.2004 fra Holt kirke, Aust-Agder.

                    iii.   Jensine Aasulvsdtr. Aardalen, f. 12.08.1906, d. 15.02.1996 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                    iv.   Jens Aasulvsen Aardalen, f. 23.01.1909, d. 15.06.1993, gravlagt i Holt kirkegård.

 

106.  John Jensen Glydalen, f. 22.04.1879 i Holt, Aust-Agder, yrke Forpakter gård og skogskjøring med egen hest.  Gift 04.02.1910 i Holt, Aust-Agder,41 med Marte Tallaksdtr. Stormyrlien, f. 08.01.1877 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Tallak Sveinungsen Stormyrlien [1845 -     ] og Anne Ellingsdtr. Vaaje [1844 -     ]).

                             Barn:

           227.     i.   Jens Johnsen f. 19.11.1910.

           228.    ii.   Thorleif Ansgar Johnsen f. 16.12.1914.

                    iii.   Bjarne Johnsen, f. 05.07.1921, d. 22.05.1995.

 

107.  Karen Jensdtr. Hegland, f. 18.10.1885 i Holt, Aust-Agder, d. 07.12.1968 i Nelaug, Åmli, Aust-Agder, gravlagt i Åmli kirkegård.  Gift 10.06.1910 i Holt, Aust-Agder,41 med Alf Olsen Setane, f. 22.07.1886 i Åmli, Aust-Agder (sønn av Ole Alvsen Dalen [1859 -     ] og Gunhild Andrea Taraldsdtr. Bjelland [1858 -     ]), d. 20.09.1966 i Nelaug, Åmli, Aust-Agder, gravlagt i Åmli kirkegård, yrke sjømann.

                             Barn:

           229.     i.   Berthe Jensine Setane f. 17.08.1910.

           230.    ii.   Gunhild Andrea Setane f. 13.08.1912.

           231.   iii.   Ola Setane f. 08.01.1917.

           232.   iv.   Astrid Setane f. 27.09.1922.

 

108.  Nils Andreas Olsen Lindland, f. 16.10.1880 i Holt, Aust-Agder, d. 02.02.1954, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 07.04.1906, med Karen Knutsdtr. Lindland, f. 27.09.1885 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Knut Jonsen Lindland [1858 -     ] og Anne Torjusdtr. Lauve [1858 -     ]), d. 17.10.1966, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           233.     i.   Bergit Lindland f. 09.04.1907.

                     ii.   Olav Lindland, f. 19.02.1909 i Holt, Aust-Agder,41 d. 11.08.1991, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Han giftet seg med Signe.

           234.   iii.   Knut Lindland f. 08.03.1911.

           235.   iv.   Arnold Lindland f. 02.03.1913.

                     v.   Sigurd Lindland, f. 03.04.1915 i Holt, Aust-Agder, d. 01.02.1991, yrke lastebileier.

           236.   vi.   Håkon Lindland f. 16.09.1917.

           237.  vii.   Anna Marie Lindland f. 12.07.1921.

 

109.  Karen Olsen Lindland, f. 08.03.1883 i Lindland i Holt, Aust-Agder,[66] d. 29.09.1986, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 24.04.1903, med Elef Aslaksen, f. 03.03.1879 i Holt, Aust-Agder,45 (sønn av Aslak Ulriksen [1848 - 1927] og Ingeborg Kristine Ellefsdtr. [1856 - 1899]), d. 23.03.1951 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård, yrke maskinarbeider.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Aslaksen, f. 26.10.1903, d. 20.08.1998 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder.

                     ii.   Berthe Aslaksen, f. 09.12.1905 i Holt, Aust-Agder.  Gift 16.12.1944,[67] med Sigvald Tjøstolvsen, Nesgrenda, f. 07.11.1901 i Holt, Aust-Agder (sønn av Tjøstel Johnsen Vimme [1842 - 1923] og Rannei Olsdtr. Åsland [1855 -     ]), yrke veiarbeider.

                    iii.   Olava Ellefsen, f. 31.12.1907 i Holt, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Aslak.

           238.   iv.   Aslak Ellefsen f. 02.02.1910.

                     v.   Ole Lindland Aslaksen, f. 17.04.1912, d. 27.12.1983, gravlagt i Holt kirkegård.

                    vi.   Karl Eivind Aslaksen, f. 27.04.1915 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder.41   Gift 14.08.1948 i Holt, Aust-Agder,67 med Inger Serine, f. 24.06.1914.

                   vii.   Odd Aslaksen, f. 21.06.1917, d. 30.09.1987 i Kristiansand, Vest-Agder.

           239. viii.   John Aslaksen f. 13.01.1920.

                    ix.   Else Margrethe Aslaksen, f. 16.01.1922 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder.23

                     x.   Ivar Aslaksen, f. 12.03.1924 i Holt, Aust-Agder,23 d. 31.01.1994.  Han giftet seg med Randi.

 

110.  John Olsen, f. 12.02.1887 i Holt, Aust-Agder.65   Gift 1914, med Agnes Andersen Hvidsten.

                             Barn:

                      i.   Betzy Olsen.

                     ii.   Astrid Olsen.

                    iii.   Ella Olsen.

                    iv.   Ove Olsen.

 

111.  Karen Andrea Hegland, f. 30.09.1879 i Holt, Aust-Agder, d. 12.06.1966 i Vegårshei, Aust-Agder.  Gift 28.04.1906 i Holt, Aust-Agder, med Peder (Pær) Hansen Songedal, f. 04.07.1877 i Gisletveit, Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Hans Pedersen Eilivsmyr [1846 - 1914] og Rannei Gundersdtr. Gisletveit [1853 - 1936]), d. 01.02.1969 i Vegårshei, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Randi Songedal, f. 02.09.1906 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, d. 23.02.1998 i Vegårshei, Aust-Agder.[68]

           240.    ii.   Karen Songedal f. 10.04.1909.

           241.   iii.   Anne Songedal f. 04.02.1911.

           242.   iv.   Harald Songedal f. 18.04.1913.

           243.    v.   Borghild Songedal f. 22.06.1915.

                    vi.   Ragnhild Songedal, f. 08.03.1917 i Vegårshei, Aust-Agder, d. 24.06.1999 i Oslo.  Gift 1963, med Torleif Lund, f. 13.02.1920 i Kristiania (sønn av Tollef Lund [1888 - 1937] og Julie Anette Gulliksen [1888 - 1961]), d. 15.11.1992 i Oslo.

           244.  vii.   Astrid Songedal f. 22.08.1919.

 

112.  Anne Kittelsdtr. Hegland, f. 1884 i Hegland i Holt, Aust-Agder, d. 1968.  Gift 1908, med Ole Johnsen Moripen, f. 05.03.1880 i Moripen, Froland, Aust-Agder,38 (sønn av John Gundersen Moripen [1839 - 1924] og Anne Gjeruldsdtr. Lauvland [1844 - 1923]), d. 01.11.1940 i Moripen, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   John Moripen, f. 15.04.1910 i Moripen, Froland, Aust-Agder, d. 01.10.1981 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.

           245.    ii.   Astrid Moripen f. 01.01.1913.

           246.   iii.   Karen Moripen f. 13.03.1914.

           247.   iv.   Kjetil Moripen f. 20.12.1915.

           248.    v.   Grunde Moripen f. 25.06.1918.

                    vi.   Ove Arnulf Moripen, f. 08.11.1924 i Moripen, Froland, Aust-Agder.39   Han giftet seg med Liv Hansen Fossmann, f. i Aker.

 

113.  Olaf Kittelsen Hegland, f. 12.07.1886 i Holt, Aust-Agder, d. 01.01.1941, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 29.05.1925,23 med Maren Torjesdtr. Ramlet, f. 21.04.1895 i Holt, Aust-Agder (datter av Torje Jonsen Ramleth [1870 - 1948] og Ingeborg Nilsdtr. Tveite [1868 - 1941]), d. 12.09.1974, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           249.     i.   Karen Hegland f. 26.01.1926.

                     ii.   Ingeborg Theresie Hegland, f. 18.01.1929 i Holt, Aust-Agder.[69]

 

114.  Berta Kittelsdtr. Hegland, f. 23.11.1888 i Holt, Aust-Agder, d. 02.09.1953, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 22.12.1916, med Anders Aanesen Lindland, f. 16.09.1880 i Kleivane i Åmli, Aust-Agder (sønn av Aadne Abrahamson Kleivane [1850 - 1917] og Ingeborg Halvorsdtr. Hovde [1852 - 1943]), d. 29.10.1962, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Karen Lindland, f. 17.04.1918 i Holt, Aust-Agder.69

                     ii.   Ingeborg Synnøve Lindland, f. 29.05.1920 i Holt, Aust-Agder.69

           250.   iii.   Kristine (Kitty) Lindland f. 12.09.1922.

           251.   iv.   Anny Lindland f. 28.09.1924.

           252.    v.   Hjalmar Lindland f. 18.10.1926.

                    vi.   Berit Lindland, f. 13.06.1932.

 

115.  Andreas Kittelsen Hegland, f. 03.08.1892 i Holt, Aust-Agder, d. 02.01.1986, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 11.05.1931,23 med Anne Mathilde Kvinlaug, f. 24.11.1901 i Fjotland, Kvinesdal, Vest-Agder (datter av Tønnes Johan Jakobsen Kvinlaug [1862 - 1931] og Karen Tonette Toresdtr. Stakkeland [1872 - 1961]), d. 17.06.1972, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Kåre Hegland, f. 1931, d. 1971.

           253.    ii.   Torleif Hegland f. 1936.

 

116.  Aasulv Hegland, f. 22.10.1876 i Holt, Aust-Agder, d. 05.07.1952 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke vognmann.  Gift 10.01.1899, med Inga Amalie Christensen, f. 17.09.1877 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Ole Christensen Skuggevik [1851 - 1937] og Anne Serine (Sina) Sørensen [1854 - 1931]), d. 13.04.1961.

                             Barn:

           254.     i.   Astrid Aasulvsdtr. Hegland f. 17.05.1899.

           255.    ii.   Torjus Hegland f. 04.08.1901.

           256.   iii.   Olav Hegland f. 27.04.1903.

           257.   iv.   Elise Hegland f. 22.06.1905.

           258.    v.   Ingrid Hegland f. 24.08.1907.

           259.   vi.   Håkon Hegland f. 03.03.1910.

           260.  vii.   Kari Hegland f. 08.06.1916.

           261. viii.   Ingeborg Hegland f. 19.04.1920.

 

117.  Ole Hegland, f. 25.11.1878 i Holt, Aust-Agder, d. 05.04.1966, yrke direktør Tv.strand sparebank.  Gift 16.02.1908, med Inger Torine Nilsen, f. 19.11.1884 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Kittil Nilsen, Fjærkleiv [1852 - 1931] og Josefine Jonsdtr. Tvedestrand [1861 - 1921]), d. 14.06.1961.

                             Barn:

                      i.   Gudrun Hegland, f. 13.06.1908 i Fjærkleiv, Holt, Aust-Agder,24 d. 16.05.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 23.05.2001 fra Tvedestrand kapell.  Gift 14.12.1940,[70] med Arne Kristoffer Fredvik, f. 09.01.1901 i Tvedestrand, Aust-Agder,25 (sønn av Anders Marcussen Fredvik [1875 - 1968] og Olga Bech [1877 - 1955]), d. 28.04.1986 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

           262.    ii.   Thorleif Hegland f. 26.08.1911.

           263.   iii.   Kaare Hegland f. 27.10.1914.

           264.   iv.   Odd Ingvar Hegland f. 14.04.1921.

 

118.  Karen Amalie Hegland, f. 22.04.1880 i Holt, Aust-Agder,35 d. 09.07.1970.  Gift 22.04.1902 i Tvedestrand, Aust-Agder,25 med Anton Aaselius Wroldsen, Skattebunes, f. 05.01.1876 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,[71] (sønn av Christen Wroldsen Skattebunes [1833 - 1918] og Susanne Aline Pedersdtr. [1832 - 1903]), d. 30.06.1927, yrke sagbrukseier.

                             Barn:

                      i.   Susanne Wroldsen, f. 04.01.1903 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,[72] d. 27.07.1993 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 01.03.1939, med Gunnar Aslaksen Fagerheim, f. 10.12.1902 i Holt, Aust-Agder (sønn av Aslak Andersen Lien [1849 -     ] og Anne Jakobsdtr. Harkjær [1863 -     ]), d. 01.02.1995 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                     ii.   Elise Wroldsen, f. 14.10.1904 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.05.1995.

           265.   iii.   Arnor Wroldsen f. 20.07.1906.

           266.   iv.   Kristen Wroldsen f. 10.01.1909.

           267.    v.   Rolv Wroldsen f. 15.02.1911.

           268.   vi.   Kari Wroldsen f. 03.09.1912.

           269.  vii.   Anton Aage Wroldsen f. 30.10.1915.

 

119.  Anders Hegland, f. 08.02.1882 i Holt, Aust-Agder, d. 12.12.1957 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke telefonformann.  (1) Gift 14.09.1905 i Tvedestrand, Aust-Agder,25 med Valborg Erica Eriksen, f. 24.03.1877 i Kristiania (datter av Axel Leonard Erikson [1851 - 1945] og Emma Josefine [1846 - 1917]), d. 02.05.1933 i Tvedestrand, Aust-Agder.24  (2) Gift 08.05.1935,23 med Thorny Eskild, f. 31.01.1884 i Tvedestrand, Aust-Agder (datter av Theodor Nicolai Eskildsen [1847 - 1935] og Dorthea Ragnhilde Rasmussen [1856 - 1944]), d. 02.11.1966 i Tvedestrand, Aust-Agder.  (3) Gift 06.07.1946 i Holt, Aust-Agder,67 med Dagmar Gunhild Bergliot Kaasbøl, f. 27.11.1893 i Svolvær, Vågan, Nordland (datter av Joakim Kaasbøl [1863 -     ] og Karoline Petersen [1862 -     ]), d. 05.01.1980 i Vågan, Nordland.

                             Barn med Valborg Erica Eriksen:

           270.     i.   Axel Hegland f. 02.05.1906.

           271.    ii.   Walgerd Hegland f. 09.05.1908.

           272.   iii.   Alf Hegland f. 09.05.1908.

           273.   iv.   Margith Hegland f. 05.12.1914.

 

120.  Marie Hegland, f. 25.09.1884 i Holt, Aust-Agder, d. 08.05.1966, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 15.11.1905 i Tvedestrand, Aust-Agder,25 med Carl August Broms, f. 19.09.1882 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Otto Broms [1857 - 1902] og Oline Olsen [1857 - 1941]), d. 23.08.1938, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke baker.

                             Barn:

           274.     i.   Edel Broms f. 21.08.1906.

           275.    ii.   Otto Broms f. 15.01.1909.

 

121.  Reiner Hegland, f. 29.06.1886, d. 18.11.1961, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke møbelsnekker.  Han giftet seg med Emma Karoline Øyen, f. 23.12.1882 (datter av Ole Olsen Øien og Hanna Emilie), d. 30.05.1983, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Ellinor Karoline Hegland, f. 09.03.1908, d. 21.01.2003 i Oslo,[73] gravlagt 27.01.2003 i Krypten, Vestre krematorium.

           276.    ii.   Randi Hegland f. 22.06.1909.

                    iii.   Synnøve Hegland, f. 21.11.1911, d. 09.06.2002 i Oslo,55 gravlagt 14.06.2002 fra Diakonhjemmets kapell.

 

122.  Jacob Hegland, f. 03.04.1890 i Stokken, Aust-Agder, d. 15.10.1943, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke kjøpmann.  Gift 16.07.1931 i Vår Frelsers kirke, Oslo,35 med Asta Svenningsen, f. 04.06.1903 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder,[74] (datter av Gjert Svenningsen, Tvedestrand [1877 - 1950] og Serine Susanne Tallaksdtr. [1878 - 1956]), d. 26.10.1991, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke kjøpmann i Tv.strand.

                             Barn:

           277.     i.   Tore Jacob Hegland f. 14.01.1933.

                     ii.   Marit Elise Hegland, f. 1935, d. 1936.

           278.   iii.   Marit Asta Hegland f. 15.04.1938.

 

123.  Karen Lindland, f. 03.08.1882 i Lindland i Holt, Aust-Agder,35 d. 03.01.1948 i Torp, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Hun giftet seg med Aanon Knutsen Torp, f. 15.07.1871 i Tjuslia, Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Knut Ånundsen Rugnes [1838 - 1927] og Anne Pedersdtr. Årøy [1841 - 1920]), d. 04.10.1956 i Fianesvingen, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           279.     i.   Knut Ånonsen Torp f. 29.09.1912.

           280.    ii.   Margit Torp f. 11.01.1915.

                    iii.   Anny Torp, f. 22.09.1916 i Torp, Holt, Aust-Agder, d. 09.12.2005 i Oslo,[75] gravlagt 16.12.2005 i Holt kirkegård.

           281.   iv.   Selma Torp f. 01.01.1924.

 

124.  Karen Andrea Lindland, f. 20.04.1885 i Lindland i Holt, Aust-Agder,66 d. 04.12.1918.  Hun giftet seg med Ole Theodor Halvorsen, f. 01.02.1883 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder,66 (sønn av Halvor Olsen Nes Verk [1820 -     ] og Aaste Taraldsdtr. [1838 -     ]), d. 20.02.1974 i Holt, Aust-Agder, yrke sagarb.

                             Barn:

           282.     i.   Samuel Halvorsen f. 15.07.1917.

                     ii.   Astrid Halvorsen, f. 15.07.1917 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder, d. 04.11.1992 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder.

 

125.  Ole Jensen Hegland, f. 25.11.1880 i Holt, Aust-Agder, d. 28.01.1968, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 18.12.1909, med Sigrid Halvorsdtr. Hegland, f. 16.11.1888 i Holt, Aust-Agder (datter av Halvor Halvorsen Hegland [1851 - 1917] og Sigrid Olsdtr. Tveit [1850 - 1935]), d. 21.11.1973, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           283.     i.   Jens Hegland f. 24.09.1910.

           284.    ii.   Margit Alvilda Hegland f. 29.05.1913.

           285.   iii.   Signe Hegland f. 24.12.1915.

                    iv.   Hallvard Hegland, f. 29.10.1917 i Holt, Aust-Agder, d. 04.10.1985, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 09.12.1950,67 med Jenny Amalie Haugemoen, f. 17.04.1918 i Gjerstad, Aust-Agder (datter av Torje Severin Thorsen Haugmoen [1875 - 1954] og Maren Olsen [1876 - 1957]), d. 10.06.1975, gravlagt i Holt kirkegård.

           286.    v.   Helga Elise Hegland f. 14.12.1919.

           287.   vi.   Else Hegland f. 10.12.1922.

 

126.  Eilef Jensen Hegland, f. 29.11.1882 i Holt, Aust-Agder,28 d. 15.12.1918 i Stokken, Aust-Agder, yrke maskinvakt D N Nitrid, Eydehavn.  Gift 29.10.1910 i Holt, Aust-Agder,41 med Gunhild Torsdtr. Nes Verk, f. 16.08.1890 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder (datter av Thor Gustavsen Nes Verk [1836 - 1915] og Anne Ellevsdtr. Heia [1857 - 1947]), d. 01.04.1949 i Stokken, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jonn Eilifsen Hegland, f. 17.10.1911 i Brattekleiv, Tromøy, Aust-Agder,30 d. 22.03.1965 i Stokken, Aust-Agder.

           288.    ii.   Toralf Anker Eilifsen Hegland f. 18.03.1913.

           289.   iii.   Mangor Eilifsen Hegland f. 17.07.1914.

           290.   iv.   Anna Adelheide Hegland f. 18.01.1917.

 

127.  Helga Elise Jensdtr. Hegland, f. 13.08.1892, d. 30.11.1918, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 25.04.1914 i Holt, Aust-Agder, med Peder Pedersen Vaaje, Hegland, f. 25.04.1886 i Vegårshei, Aust-Agder,27 (sønn av Peder Torjussen Vaaje [1849 - 1929] og Inger Pedersdtr. Songedal [1851 - 1925]), d. 03.01.1967 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           291.     i.   Ingebjørg Hegland f. 04.02.1915.

           292.    ii.   Per Vaaje Hegland f. 13.03.1917.

 

128.  Gunda Kristine Torjussen Haugenes, f. 01.10.1877 i Haugenes, Austre Moland, Aust-Agder, d. 25.08.1947.  Gift 16.03.1900, med Jens Gundersen Brekka, f. 10.07.1872 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Gunder Jensen Ø. Brekka [1843 - 1927] og Rannei Nilsdtr. Voie [1845 - 1923]), yrke bonde, d. 1959 i Austre Moland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Bjarne Brekka, [fosterbarn] f. 20.06.1914 i Østre Moland, Aust-Agder, d. 26.08.1994 i Arendal, Aust-Agder.

 

129.  Torjus Larsen Haugenes, f. 19.05.1882 i Austre Moland, Aust-Agder,45 d. 05.02.1963 i Austre Moland, Aust-Agder, yrke bonde.  Gift 19.06.1909 i Austre Moland, Aust-Agder,[76] med Ingeborg Tjøstolsdtr. Noddeland, f. 30.08.1887 i Noddeland, Holt, Aust-Agder (datter av Tjøstol Andersen Noddeland [1854 - 1916] og Anne Helene Eriksdtr. Fløistad [1856 - 1925]), d. 17.10.1967.

                             Barn:

           293.     i.   Berthe Haugenes f. 05.04.1910.

                     ii.   Lars Torjussen Haugenes, f. 11.03.1911, d. 21.01.1977, ugift.

           294.   iii.   Anne Torjusdtr. Haugenes f. 17.04.1913.

           295.   iv.   Astrid Torjusdtr. Haugenes f. 11.12.1914.

                     v.   Tjøstolf Torjussen Haugenes, f. 16.01.1917 i Austre Moland, Aust-Agder,[77],[78] d. 12.11.2007 i Arendal, Aust-Agder.55   Han giftet seg med Hjørdis Christensen, f. 01.10.1922 (datter av Kristen Conrad Christensen [1896 - 1983] og Alma Johanne Simonsen [1892 - 1951]), d. 10.11.2007 i Arendal, Aust-Agder.55

           296.   vi.   Kristine Haugenes f. 11.05.1919.

           297.  vii.   Thorleif Torjussen Haugenes f. 17.05.1921.

           298. viii.   Ottar Torjussen Haugenes f. 15.02.1924.

                    ix.   Harald Torjussen Haugenes, f. 09.02.1926 i Austre Moland, Aust-Agder.78   Gift 28.12.1957, med Anna Schanke, f. 10.05.1930 (datter av Mons Schanke Opheimshaug og Ingeborg Karoline Bremer), d. 16.09.2000.

           299.    x.   Ingrid Haugenes f. 16.11.1928.

 

130.  Aasta Larsdtr. Haugenes, f. 01.04.1885 i Haugenes, Austre Moland, Aust-Agder.  Gift 13.10.1913 i Austre Moland kirke,[79] med Lars Gunerius Gundersen Brekka, f. 08.07.1883 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Gunder Jensen Ø. Brekka [1843 - 1927] og Rannei Nilsdtr. Voie [1845 - 1923]), d. 22.06.1941, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           300.     i.   Gunnar Gundersen Brekka f. 02.12.1913.

           301.    ii.   Randi Gundersen f. 23.01.1915.

           302.   iii.   Lars Gundersen Brekka f. 25.10.1916.

                    iv.   Olaf Gundersen Brekka, f. 19.05.1918 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder,78 d. 10.12.1991 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder.

                     v.   Nils Johan Gundersen Brekka, f. 26.04.1920 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder.[80]   Han giftet seg med Mildrid.

                    vi.   Berthe Gundersen Brekka, f. 19.12.1921 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder,78 d. 24.08.2006.

                   vii.   Arne Gundersen Brekka, f. 27.11.1924 i Austre Moland, Aust-Agder,78 d. 10.06.2013.  Han giftet seg med Synnøve.

           303. viii.   Jens Gundersen Brekka f. 05.12.1927.

 

131.  Olava Larsdtr. Haugenes, f. 23.03.1891.  Hun giftet seg med Erik Tjøstolsen Noddeland, f. 18.06.1891 (sønn av Tjøstol Andersen Noddeland [1854 - 1916] og Anne Helene Eriksdtr. Fløistad [1856 - 1925]), Hendelse (fam) (utvandret til USA).

                             Barn:

                      i.   Thomas Eriksen Noddeland.

                     ii.   Lars Eriksen Noddeland.

                    iii.   Anna Eriksdtr. Noddeland.  Hun giftet seg med Eddie Olsen.

 

132.  Olaf Ansgar Hegland, f. 17.02.1899 i Barbu, Aust-Agder,18 d. 09.11.1987, gravlagt på Arendal kirkegård, yrke banksjef.  Gift 16.06.1928 i Arendal, Aust-Agder,36 med Hjørdis Elli Schønsee, f. 22.10.1903 i Arendal, Aust-Agder (datter av Emil Frantz Philip Schønsee [1869 - 1960] og Regine Eduardine Pettersen [1877 -     ]), d. 04.03.1984 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt på Arendal kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Kirsten Regine Hegland, f. 03.04.1929,36 d. 21.01.2006 i Oslo.55

           304.    ii.   Kari Hegland f. 14.03.1934.

 

133.  Gudrun Sofie Stiansen, f. 30.09.1909 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,30 d. 04.10.1981 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 07.12.1935 i Tromøy kirke, med Arne Fossum Nilsen, f. 03.11.1906 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Andreas Nilsen og Christiane Severine Olsen), d. 16.06.1980 i Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

           305.     i.   Reidar Nilsen f. 17.02.1941.

 

134.  Harald Stiansen, f. 22.09.1912 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,30 d. 17.08.1988 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 1961, med Berit Marie Sjøwall, f. 27.10.1928, d. 01.03.1993 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, gravlagt i Tromøy kirkegård.[81]

                             Barn:

                      i.   John Martin Stiansen.

           306.    ii.   Ragnar Stiansen.

 

135.  Lydia Stiansen, f. 16.12.1913 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,30 d. 16.07.1986 i Skare, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 29.01.1938 i Tromøy, Aust-Agder,[82] med Olaf Ansgar Olsen, f. 05.01.1909 i Skarestranda, Tromøy, Aust-Agder,30 (sønn av Ole Thomas Olsen Skare [1884 - 1955] og Anna Petronelle Gundersen [1883 - 1935]), d. 26.03.1958 i Skare, Tromøy, Aust-Agder, yrke fab.arb.

                             Barn:

                      i.   Finn Olsen, f. 20.05.1938 i Skare, Tromøy, Aust-Agder, d. 27.01.1973 i Tromøy, Aust-Agder.

           307.    ii.   Else Marie Olsen f. 09.01.1943.

           308.   iii.   Leif Olaf Olsen f. 21.06.1946.

 

136.  Thora Stiansen, f. 08.02.1919 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,33,30 d. 20.06.1994 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 23.12.1941 i Tromøy, Aust-Agder,[83] med Olaf Uberg Stiansen, f. 12.01.1919 i Alve, Tromøy, Aust-Agder (sønn av Ole Andreas Stiansen [1876 - 1960] og Birgitte Taraldsen [1882 - 1968]), d. 10.12.1990 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

           309.     i.   Gerd Stiansen f. 10.04.1942.

           310.    ii.   Svein Stiansen f. 22.08.1955.

 

137.  Sverre Stiansen, f. 13.07.1920 på Alve, Tromøy, Aust-Agder,30 d. 29.06.1988 på Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 29.05.1948 på Tromøy, Aust-Agder,83 med Thordis Alice Olsen, f. 27.06.1924 på Skare, Tromøy, Aust-Agder,30 (datter av Ole Thomas Olsen Skare [1884 - 1955] og Anna Petronelle Gundersen [1883 - 1935]), d. 13.02.2006 på Alve, Tromøy, Aust-Agder,55 gravlagt 22.02.2006 fra Tromøy kirke.

                             Barn:

           311.     i.   Gunvor Alice Stiansen (detaljer utelatt).

           312.    ii.   Kåre Stiansen (detaljer utelatt).

           313.   iii.   Thorhild Stiansen (detaljer utelatt).

           314.   iv.   Grethe Stiansen (detaljer utelatt).

                     v.   Brith Stiansen (detaljer utelatt).  Gift 22.02.1975, med Bjørn Jørgensen, f. 22.01.1952 i Kiel, Tre, Froland, Aust-Agder (sønn av Karl Jørgensen [1921 - 1999] og Ågot Elise Olsen [1929 - 2009]), d. 13.08.2010 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 19.08.2010 i Froland kirke.

 

138.  Ruth Stiansen, f. 18.11.1909 i Tromøy, Aust-Agder, d. 13.05.1973, gravlagt i Tromøy kirkegård.  Gift 21.07.1934 i Arendal, Aust-Agder,36 med Leif Duus, f. 26.08.1904 i Arendal, Aust-Agder,17 (sønn av Carl Wilhelm Duus [1857 - 1917] og Mathilde Margrethe Anderssen [1871 - 1949]), d. 02.04.1990 i Tromøy sykehjem, gravlagt i Tromøy kirkegård, yrke brannkonstabel.

                             Barn:

           315.     i.   Ove Andreas Duus f. 09.07.1935.

           316.    ii.   Eli Duus (detaljer utelatt).

 

139.  Grethe Elisabeth Stiansen, f. 02.10.1913 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 05.11.1994 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 1950, med Harry Nilsen, f. 11.01.1912 i Skilsø, Tromøy, Aust-Agder,30 (sønn av Ulrik Nilsen [1877 - 1962] og Anna Bergitte Olsen [1874 -     ]), d. 16.12.1977.

                             Barn:

           317.     i.   Bjørg Nilsen (detaljer utelatt).

 

140.  Olaf Uberg Stiansen (Se ekteskap til nummer 136.)

 

141.  Johannes Stiansen, f. 14.02.1924, d. 08.07.2000 i Porsgrunn, Telemark, gravlagt 14.07.2000 fra Tromøy kirke.55   (1) Han giftet seg med Sigrun Belland, f. 08.01.1928 (datter av Aanon Belland [1896 - 1970] og Asbjørg Ramsvatn [1887 - 1972]).  Skilt.  (2) Han giftet seg med Mary Trotter Jeffery, f. 21.05.1938.  Skilt.

                             Barn med Sigrun Belland:

                      i.   Jan Levi Stiansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tove Elise Olsen.  Skilt.

           318.    ii.   Nina Stiansen (detaljer utelatt).

                             Barn med Mary Trotter Jeffery:

           319.   iii.   Belinda Stiansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Per Richard Stiansen (detaljer utelatt).

 

142.  Birgit Maria Stiansen, f. 04.04.1926 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 05.05.1991 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 1953, med Arne Tveiten, f. 28.11.1926 i Eiken i Hægebostad, Vest-Agder (sønn av Andreas Gabrielson Tveiten [1883 - 1968] og Bertine Andreasdtr. Hobbesland [1895 - 1933]), d. 13.03.2014 på Alve, Tromøy, Aust-Agder,55 yrke kokk.

                             Barn:

                      i.   Torstein Tveiten, f. 09.06.1952 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 06.01.1959.

           320.    ii.   Berit Tveiten (detaljer utelatt).

                    iii.   Torstein Tveiten, f. 01.01.1962 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 16.04.2023 i Grimstad, Aust-Agder,55 gravlagt 25.04.2023 fra Tromøy kirke, bosted i Grimstad, Aust-Agder.

           321.   iv.   Lise Ann Tveiten (detaljer utelatt).

           322.    v.   Wenche Tveiten (detaljer utelatt).

 

143.  Elna Thorsen, f. 22.08.1908 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder.  Gift 1929 i Brooklyn, New York, USA, med Nils Abel Giving, f. 07.12.1904 i Løvdal, Dypvåg, Aust-Agder,[84] (sønn av Olaf Albert Olsen Giving [1878 - 1965] og Larethe Nicoline Løvdal [1881 - 1962]), d. 1957 i Brooklyn, New York, USA.

                             Barn:

           323.     i.   Lynne Susan Giving (detaljer utelatt).

 

144.  Thorny Helene Thorsen, f. 24.04.1910 i Hisøy, Aust-Agder.  Gift 13.04.1929 i Hisøy, Aust-Agder,[85] med Sverre Halvdan Klemmetsen, f. 01.11.1903 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Salve Røed Klemmetsen [1858 - 1935] og Johanne Mathilde Danielsen [1868 - 1943]), d. 05.02.1947, gravlagt i Engene kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           324.     i.   Thordis Gerd Klemmetsen f. 07.07.1929.

 

145.  Daniel Mathiasen Ugland, f. 27.12.1891 i Augland, Froland, Aust-Agder, d. 08.03.1973 i Hisøy, Aust-Agder, yrke veivokter.  (1) Gift 27.11.1918 i Froland, Aust-Agder,20 med Andrea Elise Hansen, f. 20.05.1890 i Lia, V. Dale, Froland, Aust-Agder (datter av Anthon Hansen [1836 - 1921] og Elise Johnsdtr. Skafså [1856 -     ]).  (2) Gift 24.12.1942,42 med Helga Johanne Hansen, f. 18.10.1886 i Froland, Aust-Agder,38 (datter av Anthon Hansen [1836 - 1921] og Elise Johnsdtr. Skafså [1856 -     ]), døpt 14.01.1968 i Hisøy, Aust-Agder.

                             Barn med Andrea Elise Hansen:

                      i.   Kirsten Ugland, f. 31.12.1918 i Froland, Aust-Agder.39

                     ii.   Anna Elise Mathilde Ugland, f. 06.07.1924 i Sanden, Ø. Froland, Aust-Agder.39

 

146.  Maren Johanne Knudsen Lia, f. 1886 i Lia, Fjære, Aust-Agder, d. 1943.  Gift 1915, med Gunder Emil Isaksen Hellevig, f. 1864 i Høvåg, Aust-Agder (sønn av Isak Gundersen Vallesverddalen [1828 - 1910] og Hanna Guttormsdtr. Hellevig [1830 - 1903]), d. 1943.

                             Barn:

                      i.   Maren Haldis Hellevig, f. 30.10.1916 i Hisøy, Aust-Agder, d. 07.01.2009 i Lillesand, Aust-Agder.  Gift 02.04.1947 i Lillesand, Aust-Agder,[86] med Tellef Karlsen, f. 02.07.1898 i Vestre Moland, Aust-Agder (sønn av Carl Mathias Tønnessen Stutti [1869 - 1915] og Ingeborg Andrea Tellefsdtr. Flakk [1874 - 1964]), d. 09.07.1985 i Lillesand, Aust-Agder.

           325.    ii.   Isak Hellevig f. 23.03.1920.

           326.   iii.   Marte Kristine Hellevig f. 03.06.1923.

 

147.  Knut Lia, f. 27.12.1888 i Fjære, Aust-Agder, d. 22.01.1982 i Lia, Fjære, Aust-Agder, yrke gårdbruker.  Gift 08.12.1923 i Fjære, Aust-Agder,[87] med Dorthea Ribe, f. 21.03.1895 i Fjære, Aust-Agder (datter av Abraham Ribe Klep [1858 - 1942] og Maren Andersdtr. Messel [1857 - 1941]), d. 14.03.1988 i Fjære, Aust-Agder.

                             Barn:

           327.     i.   Knut Ove Lia f. 19.07.1930.

 

148.  Oddmund Lia, f. 13.08.1907 i Fjære, Aust-Agder, d. 30.05.2000 i Grimstad, Aust-Agder, gravlagt 08.06.2000 i Landvik kirke, Grimstad.  Gift 31.05.1941 i Froland, Aust-Agder,42 med Mathilde Nordheim, f. 03.06.1920 i Froland, Aust-Agder (datter av Jens Nordheim [1892 - 1979] og Anna Larine Thorsdtr. Ravnåsen [1894 - 1942]), d. 13.07.1992 i Reddal, Landvik, Aust-Agder, gravlagt i Landvik nye kirkegård.

                             Barn:

           328.     i.   Anna Marie Lia f. 12.04.1942.

           329.    ii.   Marte Lia f. 17.02.1944.

           330.   iii.   Knut Lia (detaljer utelatt).

           331.   iv.   Solveig Lia (detaljer utelatt).

           332.    v.   Bjørg Lia (detaljer utelatt).

           333.   vi.   Halldis Telma Lia (detaljer utelatt).

           334.  vii.   Oddny Margrethe Lia (detaljer utelatt).

 

149.  Anne Kjerstine Torsdtr. Haugaas, f. 12.06.1893 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 09.06.1932.  Gift 13.09.1912 i Froland, Aust-Agder,20 med Salve Gunnarsen Håland, f. 19.04.1889 i Håland, Herefoss, Aust-Agder (sønn av Gunnar Jørgensen Gjøvland [1862 - 1910] og Kari Olsdtr. Mo [1863 - 1952]), d. 15.05.1978, gravlagt i Landvik nye kirkegård.

                             Barn:

           335.     i.   Margrete Håland Haugaas f. 14.09.1913.

           336.    ii.   Gunnar Håland Haugaas f. 21.12.1915.

           337.   iii.   Tormod Håland f. 01.12.1917.

                    iv.   Jørgen Håland Haugaas, f. 21.04.1920 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 19.01.1932.

                     v.   Olaf Håland, f. 19.02.1922 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 14.07.2013 i Grimstad, Aust-Agder.

           338.   vi.   Kari Håland Haugaas f. 23.09.1924.

                   vii.   Gjeruld Håland, f. 11.05.1927 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 08.09.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Han giftet seg med Anne Karin Solli.

           339. viii.   Mildgerd Håland Haugaas f. 11.07.1929.

 

150.  Gunhild Torsdtr. Haugaas, f. 14.12.1895 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 04.06.1987 i Grimstad, Aust-Agder.  Gift 1913, med Nils Berhard Hanssen, f. 19.05.1891 i Fjære, Aust-Agder,[88],[89] (sønn av Peder Hansen [1867 -     ] og Olava Kristine Nilsdtr. [1868 -     ]), d. 27.09.1971 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

           340.     i.   Edgar Hanssen f. 28.07.1916.

 

151.  Gjeruld Thorson Haugås, f. 29.05.1899 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 08.05.1980 i Mykland, Aust-Agder, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Forhold til Asborg Skarli, f. 15.09.1897 i Åmli, Aust-Agder (datter av Tarald Jonson Solheim Åsen [1867 - 1940] og Åse Gunnarsdtr. Sigridnes [1866 - 1934]), d. 19.12.1993 i Froland, Aust-Agder,63 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 21.04.1928 i Barbu, Aust-Agder,[90] med Sigrid Amalie Flateland, f. 31.12.1901 i Åmli, Aust-Agder,51,62 (datter av Klemmet Olson Flateland [1868 - 1935] og Asborg Jakobsdtr. Hynnekleiv [1872 - 1952]), d. 30.12.1971 i Mykland, Aust-Agder, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

                             Barn med Asborg Skarli:

           341.     i.   Trygve Skarli Rustenberg f. 13.04.1922.

                             Barn med Sigrid Amalie Flateland:

           342.    ii.   Thor Haugås f. 29.08.1929.

 

152.  Harald Haugaas, f. 30.06.1906 i Froland, Aust-Agder, d. 09.03.1986 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt i Froland kirkegård, yrke veiarbeider.  Gift 1928, med Klara Josefine Osmundsen, f. 23.03.1899 i Sæden, Tre, Froland, Aust-Agder (datter av Gunnar Osmundsen Sæden [1860 - 1910] og Amalie Serine Johansdtr. Brårvik [1861 - 1942]), d. 12.10.1967 i Froland, Aust-Agder, bosted (fam) i Oveland, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           343.     i.   Mary Haugås f. 18.05.1928.

           344.    ii.   Tore Haugås f. 18.10.1930.

           345.   iii.   Gudrun Amalie Haugås f. 18.10.1930.

                    iv.   Dagfinn Haugaas, f. 05.01.1937 i Haugen, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 12.01.2007 i Oveland, Froland, Aust-Agder, gravlagt 19.01.2007 fra Froland kirke.  Gift 30.04.1970, med Kari Eline Fidje, f. 1944 i Mostad, Tveiten, Froland, Aust-Agder (datter av Knut Fidje [1902 - 1976] og Astrid Eline Espeland [1919 - 2013]).

 

153.  Margrethe Haugås, også kjent som Mia, f. 08.08.1907 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 07.03.1991 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 1925, med Hans Kristian Sterk-Hansen, f. 25.09.1902 i Kragerø, Telemark (sønn av Halvor Hansen [1858 -     ] og Anine Marthine Stærk [1858 -     ]), d. 17.11.1957 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke maler, bosted (fam) i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

           346.     i.   Irlin Sterk-Hansen f. 20.10.1926.

           347.    ii.   Rino Sterk-Hansen f. 03.11.1927.

           348.   iii.   Laila Sterk-Hansen f. 06.05.1930.

           349.   iv.   Hans Kristian Sterk-Hansen f. 04.11.1939.

 

154.  Thordis Haugaas, f. 03.09.1918 i Haugaas, Frolands verk, Aust-Agder,39 d. 19.05.1990 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1947, med Emil Meidel Brekke, f. 08.10.1916 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Niels Mardus Brekke [1885 - 1973] og Martha Othelie Hansen [1883 - 1964]), d. 1989, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke metall-trykker.

                             Barn:

           350.     i.   Svein Brekke f. 19.10.1948.

                     ii.   Thor Brekke (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Torunn Osmundsen.

           351.   iii.   Anne Birthe Brekke (detaljer utelatt).

 

155.  Gunnar Andersen Løvland, f. 28.06.1886 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 29.10.1962, yrke sakfører, sorenskriver.  Gift 12.10.1914, med Helga Jacobsen, f. 27.02.1887 i Vardal,51 (datter av Jacob Jacobsen [1844 - 1917] og Aasta Sommerfeldt [1855 - 1919]), d. 01.06.1981.

                             Barn:

           352.     i.   Helga Aasta Sommerfeldt Løvland f. 08.05.1915.

           353.    ii.   Aagot Løvland f. 07.07.1917.

           354.   iii.   Ragnhild Løvland f. 06.02.1921.

                    iv.   Astrid Løvland, f. 14.02.1926 i Arendal, Aust-Agder,[91] d. 09.03.1934.

 

156.  Olav Andersen Løvland, f. 25.01.1888 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 02.12.1974 i Froland, Aust-Agder, yrke bonde.  Gift 18.06.1921 i Froland, Aust-Agder,42 med Karen Evensen, f. 07.07.1898 i Granheim, N. Messel, Froland, Aust-Agder (datter av Even Martinius Evensen [1874 - 1959] og Maren Samuelsdtr. Blakstad [1870 - 1935]), d. 05.06.1999 i Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           355.     i.   Siri Løvland f. 14.04.1922.

           356.    ii.   Anders Løvland Haugsjå f. 26.11.1924.

           357.   iii.   Eyvind Løvland f. 17.05.1931.

 

157.  Helge Andreas Andersen Løvland, f. 11.05.1890 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 26.04.1984 i Oslo, yrke Oberstløytnant.  Han vant OL-Gull i 10-kamp i Antwerpen i 1920. Han vant tilsammen 11 NM (to kongepokaler) Han satte en rekke norgesrekorder i 5-kamp og i 10-kamp. I 1920 fikk han Egebergs Ærespris. Han var initiativtakeren da Froland IL ble etablert. Gift 25.08.1921 i Kongsberg domkirke, med Gerd Holmboe Helmers, f. 30.12.1898 i Ålesund, Møre og Romsdal (datter av Georg Adolf Helmers [1866 - 1944] og Pauline Eleonore Holmboe [1870 - 1965]), d. 28.08.1991 i Oslo.

                             Barn:

           358.     i.   Aud Helmers Løvland f. 19.08.1923.

           359.    ii.   Dagfinn Helmers Løvland f. 28.06.1925.

           360.   iii.   Paul Georg Helmers Løvland f. 26.05.1930.

 

158.  Olav Lyngroth, f. 18.06.1905 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder, d. 08.01.1988, gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde.  Gift 15.06.1935 i Froland, Aust-Agder,42 med Ruth Dalane, f. 19.11.1911 i Arendal, Aust-Agder (datter av Conrad Elling Evenbye og Birgith G Dalane [1885 - 1962]), d. 17.01.1975 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           361.     i.   Åsulv Lyngroth f. 13.01.1938.

           362.    ii.   Øyvind Lyngroth f. 09.05.1941.

           363.   iii.   Finn Lyngroth f. 26.06.1943.

           364.   iv.   Marit Lyngroth (detaljer utelatt).

           365.    v.   Arild Lyngroth (detaljer utelatt).

           366.   vi.   Oddbjørn Lyngroth f. 04.10.1950.

 

159.  Ragnvald Lyngroth, f. 14.01.1907 i Froland, Aust-Agder, d. 05.05.1991,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 19.09.1931 i Øyestad, Aust-Agder,47 med Anna Asdal, f. 15.01.1908 i Hoskuldsplass, Hurv, Froland, Aust-Agder (datter av John Jensen [1876 - 1941] og Margit Danielsdtr. Svalastog [1870 - 1972]), d. 26.07.1999 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           367.     i.   Åsulv Lyngroth f. 11.11.1932.

           368.    ii.   John Lyngroth f. 19.12.1935.

 

160.  Nils Lyngroth, f. 16.12.1908 i Froland, Aust-Agder, d. 29.07.1992 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde.  Gift 30.10.1936 i Froland, Aust-Agder,42 med Liv Edith Gjøtterud, f. 02.08.1915 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Christoffer Gjøtterud [1884 - 1940] og Anne Lovise Johanne Skau [1882 - 1939]), d. 28.01.2001 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 02.02.2001 i Froland kirkegård.

                             Barn:

           369.     i.   Rolf Lyngroth f. 10.06.1941.

           370.    ii.   Vidar Lyngroth (detaljer utelatt).

           371.   iii.   Berit Louise Lyngroth (detaljer utelatt).

 

161.  Knut Lyngroth, f. 24.09.1916 i Froland, Aust-Agder, d. 01.08.2001 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 08.08.2001 fra Froland kirke.  Gift 1946, med Anny Oline Rønningen, f. 12.07.1923 i Froland, Aust-Agder (datter av Karl J. Rønningen [1899 - 1976] og Aase Gundine Fjærbu [1898 - 1991]), d. 29.09.2020 i Froland sykehjem,55 gravlagt 08.10.2020 fra Froland kirke, bosted (fam) i Tre, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           372.     i.   Anna Grethe Lyngroth (detaljer utelatt).

           373.    ii.   Åshild Lyngroth (detaljer utelatt).

           374.   iii.   Bjørn Tore Lyngroth (detaljer utelatt).

           375.   iv.   Karl Åge Lyngroth (detaljer utelatt).

           376.    v.   Signe Marie Lyngroth (detaljer utelatt).

           377.   vi.   Tone Lyngroth (detaljer utelatt).

 

162.  Aase Marie Lyngroth, f. 14.09.1918 i Lyngrot i Froland, Aust-Agder,39 d. 02.03.2008 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt fra Froland kirke.  Gift 1953, med Gisle Espeland, f. 25.12.1910 i Espeland, Froland, Aust-Agder (sønn av Nils Gislesen Espeland [1880 - 1965] og Anne Dorthee Danielsen [1883 - 1944]), d. 27.11.1999 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde/herredskasserer.

                             Barn:

           378.     i.   Åsulv Espeland (detaljer utelatt).

 

163.  Maren Olava Lyngroth, f. 21.12.1919 i Froland, Aust-Agder,39 d. 20.03.2004 i Oveland, Froland, Aust-Agder, gravlagt 26.03.2004 fra Froland kirke.  Gift 24.06.1944,42 med Gunnar Oveland, f. 09.12.1913 i Oveland, Froland, Aust-Agder (sønn av Tor Lyngroth Oveland [1880 - 1955] og Ingeborg Nilsdtr. Roland [1890 - 1979]), d. 19.10.2003 i Oveland, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 24.10.2003 i Froland kirke, yrke bestyrer.

                             Barn:

           379.     i.   Ingebjørg Oveland (detaljer utelatt).

           380.    ii.   Torgeir Oveland (detaljer utelatt).

           381.   iii.   Anna Oveland (detaljer utelatt).

 

164.  Ragna Lyngroth, f. 19.08.1921 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder,39 d. 20.12.2003 i Saltrød bo og omsorgssenter,55 gravlagt 30.12.2003 fra Arendal kapell.  Gift 23.07.1955, med Olav Fehn Mjaaland, f. 15.06.1923 (sønn av Salve Stray Mjåland [1891 -     ] og Maren Sofie Fen [1899 - 1986]), d. 13.03.2007, gravlagt 21.03.2007 fra Arendal kapell.55

                             Barn:

                      i.   Anne Mjaaland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Erik.

                     ii.   Magne Mjaaland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Helen Juell Eide.

 

165.  Gunhild Bergitte Knutsdtr. Fidje, f. 20.11.1902 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 11.08.1969, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 20.04.1923 i Froland, Aust-Agder,42 med Ola Hurv Fidje, f. 14.10.1893 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder (sønn av Torjus Olsen Hurv [1848 - 1926] og Maren Olsdtr. Bjorvatn [1855 - 1931]), d. 28.04.1971, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           382.     i.   Peder Fidje f. 07.04.1924.

           383.    ii.   Torjus Fidje f. 19.09.1925.

                    iii.   Maren Fidje, f. 09.05.1927 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 19.05.2013 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 24.05.2013 fra Froland kirke.

                    iv.   Valborg Elene Fidje, kjælenavn Molla, f. 14.02.1929 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 03.10.2013.  Gift 03.07.1954, med Torgeir Espeland, f. 13.05.1923 i Espeland, Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Nils Gislesen Espeland [1880 - 1965] og Anne Dorthee Danielsen [1883 - 1944]), d. 15.02.2001 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 23.02.2001 i Froland kirkegård.

           384.    v.   Anne Johanne Fidje f. 19.05.1931.

           385.   vi.   Nina Fidje f. 16.08.1933.

           386.  vii.   Knut Steen Fidje f. 12.04.1937.

                  viii.   Asbjørn Hurv Fidje, f. 22.07.1942 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.  Han er samboer med Randi Pettersen, f. i Horten, Vestfold.

 

166.  Ragnhild Knutsdtr. Fidje, f. 02.07.1913 i Froland, Aust-Agder, d. 10.05.1985 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 18.04.1942 i Froland, Aust-Agder,42 med Kristen Halvorsen Songe, f. 07.05.1910 i Åleborg, Hurv, Froland, Aust-Agder (sønn av Halvor Kittelsen Songe [1884 - 1968] og Serine Simonsdtr. Nesland [1886 - 1974]), d. 02.05.1993 i Froland sykehjem,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke jernbanearbeider.

                             Barn:

           387.     i.   Halvard Songe f. 22.05.1942.

           388.    ii.   Knut Songe f. 18.02.1944.

           389.   iii.   Svein Werner Songe (detaljer utelatt).

                    iv.   Bjørn Songe (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Laila Haugen.

 

167.  Anne Bergitte Pedersdtr. Rustenberg (Se ekteskap til nummer 73.)

 

168.  Anna Theresie Jensen, f. 27.08.1901 i Øyestad, Aust-Agder, d. 28.11.1987 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 05.12.1936 i Froland, Aust-Agder,42 med Knut Valdemar Mortensen, f. 01.12.1897 i Froland, Aust-Agder (sønn av Morten Jensen Reiersølmoen [1860 - 1941] og Ingeborg Marie Jensdtr. Reiersølmoen [1868 - 1943]), d. 09.06.1980 i Øyestad, Aust-Agder, yrke bygningssnekker.

                             Barn:

           390.     i.   Ingrid Marie Mortensen f. 21.11.1938.

           391.    ii.   Kåre Mortensen f. 05.06.1940.

           392.   iii.   Jens Mortensen f. 17.09.1942.

 

169.  Odd Schjelluf Rønning Andersen, f. 25.02.1919 i Kristiansand, Vest-Agder, d. 26.12.2003 i Grimstad, Aust-Agder,55 hendelse til Notodden, Telemark, yrke elektrotekniker.  Gift 28.12.1946, med Gunvor Maria Omdal, f. 07.02.1924 i Grøm, Fjære, Aust-Agder (datter av Ole Alfred Hansen [1882 - 1937] og Otilie Lorenze Hansdtr. [1885 - 1963]), d. 22.07.1995 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Harald Rønning Andersen.  Han giftet seg med Marit.

                     ii.   Arne Rønning Andersen.  Han giftet seg med Trine.

 

170.  Torborg Haugsjå, f. 02.11.1901 i Froland, Aust-Agder, d. 18.10.1974,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 24.01.1925 i Froland, Aust-Agder,42 med Halvor Helleland, f. 28.02.1900 i Landvik, Aust-Agder (sønn av Ole Eivindsen Helleland [1849 - 1927] og Oline Tobine Jakobsdtr. Erikstad [1855 -     ]), d. 22.09.1962,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke veivokter, bosted (fam) i Tre, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           393.     i.   Tordis Oline Helleland f. 06.10.1925.

                     ii.   Ole Helleland, f. 29.12.1926 i Froland, Aust-Agder,39 d. 23.04.2013 i Froland alders og sykehjem,55 gravlagt 30.04.2013 fra Froland kirke.  (1) Gift 1976, med Ingrid Gjeruldsen, f. 1936 i Nævisdal, Øyestad, Aust-Agder, d. 1987.  (2) Gift 15.09.1990, med Asbjørg H Vehus.

 

171.  Gunnar Haugsjå, f. 05.04.1908 i Augland, Froland, Aust-Agder, d. 20.11.1962, gravlagt i Froland kirkegård, yrke veiarbeider.  Gift 07.11.1936 i Froland, Aust-Agder,42 med Mathilde Øygarden, f. 12.01.1913 i Mjåvatn i Froland, Aust-Agder (datter av Erik Jørgen Olsen Hurvedal [1874 - 1968] og Gunhild Marie Torsdtr. Ravnåsen [1890 - 1926]), d. 21.09.2007, gravlagt 27.09.2007 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Sigmund Haugsjå, f. 11.08.1937 i Nymo, Tveiten, Froland, Aust Agder.  Gift 20.07.1974, med Tove Tandberg, f. i Oslo.

                     ii.   John Haugsjå, f. 01.04.1939 i Nymo, Tveiten, Froland, Aust Agder.

 

172.  Kristiane Haugsjå, f. 27.11.1912 i Augland, Froland, Aust-Agder, d. 28.12.1993,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 02.11.1935 i Froland, Aust-Agder,42 med Aslak Bujordet, f. 30.01.1909 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Torsen Bujordet [1873 - 1959] og Aase Andrea Aslaksen Øygardsmyra [1877 - 1960]), d. 10.02.1992 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke evangelist.

                             Barn:

                      i.   Olaf Bujordet, f. 1936, d. 1936.

                     ii.   Otto Bujordet, f. 1937, d. 1945.

                    iii.   Sigurd Bujordet, f. 1939, d. 1939.

           394.   iv.   Aase Gerd Bujordet (detaljer utelatt).

                     v.   Aud Kari Bujordet, f. 1947, d. 04.10.1952 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder.

           395.   vi.   Erling Bujordet (detaljer utelatt).

 

173.  Gunda Sofie Haugsjå, f. 24.01.1915 i Froland, Aust-Agder, d. 30.01.1995 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 30.06.1935 i Froland, Aust-Agder,42 med Georg Brobakken, f. 06.11.1905 i Brobakken, Herefoss, Aust-Agder,45 (sønn av Mads Tellefsen Brobakken [1869 - 1950] og Inger Gundersdtr. [1869 - 1946]), d. 25.02.1983 i Hisøy, Aust-Agder, yrke veioppsynsmann, bosted (fam) på Hisøy, Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           396.     i.   Hugo Rober Brobakken f. 06.11.1935.

                     ii.   Ingunn Brobakken (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Jean Pierre Lechenne.  (2) Hun giftet seg med Toni.

 

174.  Margit Søisdal, f. 10.05.1900 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 20.01.1989.  Gift 22.09.1925 i Øyestad, Aust-Agder,47 med Olav Severin Omholt, f. 25.01.1896 i Omholt, Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Ole Olsen Omholt [1871 - 1955] og Tora Olsdtr. N Skjeggedal [1870 - 1943]), d. 18.09.1978 i Øyestad, Aust-Agder, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           397.     i.   Thordis Omholt f. 01.03.1927.

                     ii.   Olga Omholt, f. 13.06.1929 i Omholt, Øyestad, Aust-Agder,47 d. 20.10.1980 i Fjære, Aust-Agder.  Gift 06.10.1962,55 med Bjarne Pettersen.

           398.   iii.   Maren Omholt f. 13.08.1931.

           399.   iv.   Ole O. Omholt f. 20.02.1933.

           400.    v.   Olaug Omholt f. 20.10.1934.

                    vi.   Arne Omholt, f. 13.02.1939.  Gift 06.10.1962, med Bjørg Jørgensen.

 

175.  Karen Søisdal, f. 10.05.1900 i Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 23.12.1990 i Farsjø, Sannidal, Telemark.  Gift 30.06.1923 i Froland, Aust-Agder,42 med Peder Jakob Jensen Farsjø, f. 17.11.1898 i Sannidal, Telemark (sønn av Jens Rasmussen Farsjø [1867 - 1850] og Ingeborg Marie Pedersdtr. Nesland [1864 - 1949]), d. 12.11.1984 i Farsjø, Sannidal, Telemark.

                             Barn:

           401.     i.   Kjell Farsjø.

                     ii.   Harald Farsjø, f. 15.04.1925 i Sannidal, Telemark, d. 12.07.2002.  Han giftet seg med Tordis Kleivane, f. 08.07.1925 i Kragerø, Telemark (datter av Åne Olavson Kleivane [1890 - 1955] og Margit Johanne Gundersen [1902 - 1954]), d. 12.07.2009.

           402.   iii.   Oddmund Farsjø f. 21.01.1927.

                    iv.   Ingeborg Margot Farsjø, f. 04.11.1928 i Sannidal, Telemark, d. 24.02.2012 i Sannidal, Telemark.  Hun giftet seg med Reidar Jakob Rønningen, f. 14.10.1922 i Rønningen, Sannidal, Telemark (sønn av Alfred Anundsen Rønningen [1888 - 1958] og Karen Pauline Jakobsdtr. Hegland [1888 - 1967]), d. 20.01.1995 i Sannidal, Telemark.

 

176.  Karl Søysdal, f. 03.01.1907 i Froland, Aust-Agder, d. 20.04.1987 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke sjåfør.  Gift 25.06.1932 i Froland, Aust-Agder,42 med Gudrun Oline Bratteland, f. 17.11.1911 i Bratteland, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Severin Jensen Bratteland [1875 - 1951] og Jensine Annette Ziegler [1873 - 1961]), d. 20.09.1992 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           403.     i.   Olga Marion Søysdal f. 28.10.1932.

           404.    ii.   Karin Jensine Søysdal f. 11.01.1937.

                    iii.   Bjarne Søysdal, f. 14.04.1942 i Vestli, Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 04.02.2024 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 15.02.2024 fra Froland kirke.  Han giftet seg med Anne Dalen.

 

177.  Gunvor Hausland, f. 18.07.1885, d. 07.01.1968, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 1914, med Peder Andreas Lunderød, f. 05.07.1884 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Tellef Iversen Lunnerød [1849 - 1923] og Johanne Pedersdtr. Skare [1849 - 1923]), d. 18.12.1977, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke gårds og skogbruker.

                             Barn:

                      i.   Hjalmar Lunderød, f. 13.06.1918, d. 22.02.1971 i Øyestad, Aust-Agder.

 

178.  Nils Hausland, f. 09.11.1893 i Øyestad, Aust-Agder,51 d. 30.04.1964, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 31.12.1918 i Øyestad, Aust-Agder,52 med Magda Nyberg, f. 13.03.1896 i Vrengen, Øyestad, Aust-Agder (datter av Johan Fredrik Nyberg [1857 -     ] og Olivia Andrea Olsen [1859 - 1901]), d. 03.01.1973, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

           405.     i.   Liv Hausland f. 23.05.1919.

                     ii.   Nils Bjørk Hausland, f. 23.01.1922 i Hausland, Øyestad, Aust-Agder,47 d. 04.10.1937, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

 

179.  Ole Nilsen Blakstad, f. 30.06.1886 i Kristensplass, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 21.03.1916, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 17.10.1913 i Froland, Aust-Agder,20 med Ingeborg Marie Lauvrak, f. 12.05.1889 i Lauvrak i Froland, Aust-Agder (datter av Syvert Osmundsen Lauvrak [1865 - 1928] og Maren Serine Steffensdtr. Risholt [1865 - 1913]), d. 09.06.1969, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           406.     i.   Nils O. Blakstad f. 29.04.1914.

                     ii.   Syvert Lauvrak Blakstad, f. 21.12.1915 i Lauvrak i Froland, Aust-Agder,39 d. 04.01.1978, gravlagt i Froland kirkegård.

 

180.  Gunvor Nilsdtr. Blakstad, f. 30.06.1886 i Kristensplass, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 26.03.1961, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 26.06.1914 i Oddernes, Vest-Agder,20 med Olav Torjussen  Bøylestad, f. 03.08.1888 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder (sønn av Torjus Olsen Bøylestad [1853 - 1892] og Inger Jørgensdtr. [1862 - 1946]), d. 07.07.1982 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           407.     i.   Torjus Bøylestad f. 24.02.1918.

                     ii.   Ragnhild Bøylestad, f. 27.02.1920 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder,21 d. 10.02.2004 i Grimstad, Aust-Agder.55   Hun giftet seg med Kaare Jørgen Boger, f. 19.08.1920 i Kristiania, d. 08.02.1992 i Oslo.

           408.   iii.   Inger Bøylestad f. 24.02.1921.

                    iv.   Nils Bøylestad, f. 11.01.1923 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder.39

           409.    v.   Nils Bøylestad f. 25.07.1925.

 

181.  Knut Nilsen Blakstad, f. 23.07.1892 i Froland, Aust-Agder, d. 21.02.1981, gravlagt i Froland kirkegård, yrke maskinist.  Gift 09.12.1914 i Lillesand, Aust-Agder,[92] med Anne Hovde, f. 16.04.1888 i Hovde i Åmli, Aust-Agder (datter av Aslak Jørgensen Gjevland Hovde [1852 - 1897] og Kristine Kristensdtr. Herefoss [1858 - 1939]), d. 22.02.1983 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           410.     i.   Ragnhild Blakstad f. 03.03.1915.

           411.    ii.   Arne Blakstad f. 21.09.1916.

                    iii.   Nils Blakstad, f. 26.01.1918 i Froland, Aust-Agder,39 d. 09.07.1989, gravlagt i Froland kirkegård.

                    iv.   Kristine Blakstad, f. 24.12.1919 i Froland, Aust-Agder,21 d. 12.07.1997 på Rygene, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 27.05.1944,42 med Ådne Ånonsen, f. 08.05.1919 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Ole Eliot Aanonsen [1890 - 1971] og Jenny Marie Guneriusdtr. Tykkeris [1890 - 1977]), d. 20.05.1971.

           412.    v.   Odd Blakstad f. 15.03.1922.

           413.   vi.   Martha Blakstad f. 23.10.1924.

                   vii.   Annik Blakstad, f. 28.10.1926 i Froland, Aust-Agder.39   Gift 24.09.1955, med Robert Reiersen.

           414. viii.   Leiv Blakstad f. 13.03.1929.

           415.   ix.   Helge Blakstad f. 14.02.1932.

 

182.  Kirsten Nilsdtr. Blakstad, f. 07.06.1905 i Kristensplass, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 28.04.1959 i Froland, Aust-Agder.  Gift 30.03.1929 i Froland, Aust-Agder,42 med Marquard Otto Orning Krogstad, f. 03.09.1903 i Nybu, Ø. Froland, Aust-Agder (sønn av Otto Andersen Krogstad [1875 - 1957] og Ellen Marie Nielsen [1872 - 1960]), d. 07.12.1970 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke kraftstasjonsmaskinist.

                             Barn:

           416.     i.   Ragnhild Marie Krogstad f. 25.02.1931.

           417.    ii.   Kjell Otto Krogstad f. 20.10.1938.

 

183.  Helena Marie Asdal, f. 26.11.1916 i Øyestad, Aust-Agder, d. 11.01.2003 i Oslo.  Gift 1946, med Ellmann Harry Waagsether, f. 24.10.1915, (sønn av Berntine Hansdtr. Waagsether [1891 - 1964]), d. 26.12.1997 i Bærum, Akershus.

                             Barn:

           418.     i.   Gunhild Waagsether f. 1947.

           419.    ii.   Ole Waagsether (detaljer utelatt).

           420.   iii.   Ellen Waagsether (detaljer utelatt).

 

184.  Alfhild Knudsen, f. 11.04.1922 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 1952, med Alek Amundsen, f. 24.01.1922 (sønn av Anton Amundsen [1879 -     ] og Mathilde Berntsen [1883 -     ]), yrke fisker.

                             Barn:

                      i.   Anton Amundsen (detaljer utelatt).

 

185.  Åse Rannekleiv, f. 08.04.1909 i Rannekleiv, Øyestad, Aust-Agder, d. 25.11.1993 i Klodeborg, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 19.06.1937 i Øyestad, Aust-Agder,[93] med Albert Andreas Egeland, f. 29.01.1911 i Gjøvdal, Åmli, Aust-Agder,51 (sønn av Daniel Andreas Jacobson Egeland [1882 - 1968] og Anne Knutsdtr. Askland [1880 - 1974]), d. 20.11.1984, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke byggmester.

                             Barn:

                      i.   Ally Britt Egeland, f. 21.01.1940.  Hun giftet seg med Karl.

 

186.  Lilly Rannekleiv, f. 12.04.1911 i Øyestad, Aust-Agder, d. 04.08.1991, gravlagt i Engene kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 19.06.1937 i Øyestad, Aust-Agder,93 med Helge Ringøen, f. 15.05.1911 i Øyestad, Aust-Agder,[94] (sønn av Øystein Helgesen Ringøen [1875 - 1953] og Karen Andrea Kittelsen Krogen [1883 - 1961]), d. 10.03.1994 i Nedenes, Aust-Agder, gravlagt i Engene kirkegård, Øyestad, Aust-Agder, yrke gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Karihild Andrea Ringøen, f. 26.03.1940.  Gift 03.12.1966,55 med Nils Ingemann Lindevik, f. 24.01.1937 i Flekkerøy, Oddernes, Vest-Agder (sønn av Gustav Lindevik [1903 -     ] og Nellis Olsen [1905 -     ]).

                     ii.   Berit Ringøen, f. 26.07.1943.  Hun giftet seg med Kjell Try, f. i Oslo.

           421.   iii.   Øystein Ringøen f. 29.07.1950.

 

187.  Sigrid Rannekleiv, f. 21.03.1913 i Øyestad, Aust-Agder, d. 08.03.1999 i Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 25.06.1938 i Øyestad, Aust-Agder,93 med Eivind Gjennestad, f. 16.10.1908 i Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Are Olsen Gjennestad [1873 - 1962] og Sigrid Eivindsdtr. Baas [1887 - 1951]), d. 03.01.1989, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           422.     i.   Sigrid Gjennestad f. 13.11.1938.

                     ii.   Borghild Gjennestad, f. 26.12.1939.  Gift 03.12.1966, med Kjell Bjarne Pedersen.

           423.   iii.   Are Gjennestad f. 16.09.1942.

                    iv.   Olaug Gjennestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Nils Kjell Messel.

           424.    v.   Olav Ragnar Gjennestad (detaljer utelatt).

 

188.  Klara Rannekleiv, f. 28.07.1919 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 11.11.1945 i Øyestad, Aust-Agder, med Wilfred Barr, f. 29.03.1917 i Trondheim, Sør-Trøndelag (sønn av Herbert Barr og Thorbjørg With), d. 02.05.1991 i Oslo.

                             Barn:

                      i.   Waino Barr.  Han giftet seg med Berit.

 

189.  Herlaug Rannekleiv, f. 18.09.1921 i Øyestad, Aust-Agder, d. 18.05.1985, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke snekker, byggmester.  Gift 20.12.1941 i Barbu, Aust-Agder,[95] med Bertha Marianne Thorkildsen, f. 09.12.1919 i Barbu, Aust-Agder,[96] (datter av Viggo Emanuel Thorkildsen [1891 -     ] og Kitty Mariane Olsen [1894 -     ]), d. 08.11.2005, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

           425.     i.   Turid Rannekleiv f. 06.07.1942.

           426.    ii.   Jan Olav Rannekleiv f. 13.12.1945.

           427.   iii.   Solveig Rannekleiv (detaljer utelatt).

 

190.  Harald Rannekleiv, f. 12.04.1924, d. 01.10.2004 nær Vippa Bro.55   Han giftet seg med Signe Eleonora Hammerlund, f. 19.03.1929 i Eydehavn, Aust-Agder,[97] (datter av Jørgen Frithjof Hammarlund [1897 -     ] og Guri Bergith Konnestad [1907 - 1965]), d. 02.09.2000.

                             Barn:

                      i.   Lasse Rannekleiv, f. 20.01.1955, d. 09.07.2007, gravlagt 19.07.2007 fra Engene kirke.55   Han giftet seg med Laila.

                     ii.   Hugo Rannekleiv.  Han giftet seg med Unni.

 

191.  Nora Rannekleiv, f. 27.08.1928 i Øyestad, Aust-Agder.  Gift 26.02.1949 i Øyestad, Aust-Agder,[98] med Karl Andreas Olsen, f. 05.08.1921 i Hisøy, Aust-Agder,[99] (sønn av Halvor Tomesius Olsen [1881 - 1953] og Bertha Olsen [1890 - 1974]), d. 29.10.1994 i Hisøy, Aust-Agder, yrke båtbygger.

                             Barn:

                      i.   Svein Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Venche.

                     ii.   Anita Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øivind.

 

192.  Serine Asdal, f. 04.02.1923 i Øyestad, Aust-Agder, d. 20.02.1981 i Torjusholmen, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 1948, med Reidar Godtlip Nilsen, f. 23.08.1920 i Torjusholmen, Tromøy, Aust-Agder,30 (sønn av Nikolai Martin Nilsen [1880 - 1962] og Jensine Andrea Jensen [1880 - 1974]), d. 07.09.1989 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Øystein Nilsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ida.

                     ii.   Liv Nilsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Wenche Nilsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind.

 

193.  John Seldal Asdal, f. 02.10.1917, d. 14.10.2007 i Kristiansand, Vest-Agder, gravlagt 19.10.2007 fra Oddernes kapell.  Han giftet seg med Borghild Margrethe Kjevik, f. 01.01.1927 (datter av Gunder Severin Syvertsen Kjevik [1868 - 1951] og Anne Tomine Halvorsdtr. Skaadene [1884 -     ]), d. 21.06.2005 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anne Thove Asdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magne.

                     ii.   Wenche Margrethe Asdal, f. 05.06.1954, d. 18.01.2006 i Kristiansand, Vest-Agder.

                    iii.   Astrid Asdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rolf.

 

194.  Amborg Seldal Asdal, f. 14.06.1923 i Øyestad, Aust-Agder, d. 04.03.2018 på Røed, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 09.03.2018 fra Bjorbekk kirke.  Gift 07.07.1945 i Arendal, Aust-Agder, med Odd Antoni Grandal, f. 17.01.1922 i Strømmen, Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Ole Martin Grandal [1874 - 1971] og Bergithe Olsen Nævisdal [1881 - 1962]), d. 31.03.2014 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 10.04.2014 fra Bjorbekk kirke.

                             Barn:

                      i.   Kjell Oddvar Grandal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Torunn Elisabeth Ballestad.  (2) Gift 19.06.1982, med Reidun Marie Myhren, f. 06.07.1940 (datter av Gunnar Myhren [1909 - 1949] og Guro Skjeggestad [1913 - 2001]).

           428.    ii.   Solveig Grandal (detaljer utelatt).

 

195.  Solveig Franciska Bjørnebo, f. 01.02.1914 i Barbu, Aust-Agder,53 d. 14.11.1986 i Arendal, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Louis Marselius Rose, f. 20.08.1910 i Kittelsbukt, Arendal, Aust-Agder,53 (sønn av Alfons Ariel Rose [1886 - 1952] og Ingeborg Gundersen [1885 - 1972]), d. 11.01.1987 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           429.     i.   Franz Louis Rose f. 27.05.1938.

                     ii.   Leif Ariel Rose, f. 1939.  Gift 19.09.1970, med Gjertrud Karin Blomberg, f. 1936.

           430.   iii.   Ragnhild Rose f. 21.07.1946.

 

196.  Astri Kristofa Grimnes, f. 16.04.1926, d. 22.03.2001 i Håbbestad, Fjære, Aust-Agder,55 gravlagt 28.03.2001.  Hun giftet seg med Peder Anton Kvikshaug, f. 04.05.1915 i Fjære, Aust-Agder (sønn av Nils Nilsen Kvikshaug [1884 - 1971] og Olga Marie Jørgine Gjeruldsdtr. Tøra [1884 - 1976]), d. 08.04.2005 i Landvik aldershjem,55 gravlagt 14.04.2005 fra Fjære kirke.

                             Barn:

           431.     i.   Mary Nora Kvikshaug (detaljer utelatt).

           432.    ii.   Ellen Kristine Kvikshaug (detaljer utelatt).

                    iii.   Nils Kvikshaug (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Margot Heia.

           433.   iv.   Laila Kvikshaug (detaljer utelatt).

 

197.  Terkil Tobias Nilsen Olsbu, f. 06.04.1880 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 25.04.1958 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.  (1) Gift 13.09.1906 i Froland, Aust-Agder,20 med Gunhild Olsdtr. Kjempekjenn, f. 19.02.1882 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Rolfsen Røysland [1856 - 1914] og Anne Aslaksdtr. Homskjennhagen [1852 - 1932]), d. 1914, gravlagt i Froland kirkegård.  (2) Gift 11.04.1919 i Arendal, Aust-Agder,49 med Gunhild Jensdtr. Fjelldal, f. 24.08.1881 i Fjelldal, Froland, Aust-Agder (datter av Jens Jensen Fjelldal [1842 - 1916] og Signe Tjøstolvsdtr. Vik [1843 - 1935]), d. 23.12.1940 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Gunhild Olsdtr. Kjempekjenn:

           434.     i.   Nils Terkelsen Olsbu f. 13.11.1907.

           435.    ii.   Ingrid Bergitte Olsbu f. 05.09.1909.

                    iii.   Olav Olsbu, f. 1911 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 1911.

           436.   iv.   Olav Olsbu f. 30.08.1912.

                             Barn med Gunhild Jensdtr. Fjelldal:

           437.    v.   Signe Olsbu f. 03.03.1921.

                    vi.   Gudrun Olsbu, f. 30.05.1923 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder,39 d. 20.10.1987, gravlagt i Froland kirkegård.  Hun giftet seg med Sverre Oland, f. 22.03.1919 i Barbu, Aust-Agder,53 (sønn av Anders Oland [1887 - 1965] og Inger Kristine Oland [1894 - 1985]), d. 29.03.2014 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 04.04.2014 fra Froland kirke.

 

198.  Kjetil Nilsen Olsbu, f. 17.07.1889 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 11.05.1968, gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde.  Gift 27.12.1917 i Froland, Aust-Agder,20 med Nikoline Svendsdtr. Bruselia, også kjent som Nina, f. 18.03.1892 i Mjølhus i Froland, Aust-Agder (datter av Sven Nilsen Mjølhus [1852 - 1938] og Tarjer Olsdtr. Langeid [1854 - 1942]), d. 01.07.1964, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Inger Olsbu, f. 11.03.1919 i Songe, Froland, Aust-Agder,39 d. 18.03.1995 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1964, med Ingvald Oveland, f. 15.05.1904 i Oveland, Froland, Aust-Agder (sønn av Mathias Nilsen Oveland [1864 - 1939] og Ingeborg Marie Kristensdtr. Salveskjenn [1871 - 1957]), d. 04.06.1975 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke tømmermåler.

           438.    ii.   Nils K. Olsbu f. 30.10.1925.

 

199.  Nils Nilsen Olsbu, f. 19.08.1891 i Froland, Aust-Agder, d. 01.11.1964 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Austre Moland kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 21.07.1926 i Froland kirke,42 med Torbjørg Øvensdtr. Messel, f. 31.07.1901 i Froland, Aust-Agder (datter av Øven Olsen Messel [1868 - 1936] og Kirsten Tellefsdtr. Karterød [1871 - 1946]), d. 11.04.1995 i Tromøy, Aust-Agder, gravlagt i Austre Moland kirkegård.

                             Barn:

           439.     i.   Nils Odd Olsbu f. 01.10.1927.

           440.    ii.   Inger Johanne Olsbu f. 14.01.1929.

           441.   iii.   Kirsten Marie Olsbu f. 31.01.1933.

           442.   iv.   Øyvind Olsbu f. 15.10.1942.

 

200.  Anders Nilsen Olsbu, f. 11.09.1893 i Olsbu, Froland, Aust-Agder,51 d. 05.08.1964, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Gift 1931, med Birgitte Hansen, f. 03.04.1906 i Hornnes, Aust-Agder (datter av Kristian Fredrik Hansen [1872 -     ] og Anne Sørensdtr. Hodne [1871 -     ]), d. 14.01.1988, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Olsbu, f. 28.08.1933.  Gift 09.08.1958, med Gunnar Hornnes.

                     ii.   Nils Kristian Olsbu, f. 13.03.1939, yrke tannlege.

           443.   iii.   Olaf Olsbu f. 07.08.1941.

           444.   iv.   Hans Olsbu f. 07.08.1941.

 

201.  Gunhild Marie Nilsdtr. Olsbu, f. 28.03.1898 i Olsbu, Froland, Aust-Agder,[100] d. 17.03.1943, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Gift 15.10.1927 i Froland, Aust-Agder,42 med Torjus Rosef, f. 30.04.1896 i Rosef, Mykland, Aust-Agder,62 (sønn av Jens Olsen Helland [1854 - 1921] og Gunhild Marie Åsulvsdtr. Homstøl [1863 - 1925]), d. 30.06.1961, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

                             Barn:

                      i.   Tore Gunnar Rosef, f. 10.12.1938, d. 07.05.1998.  Gift 1959, med Aud Stålesen, f. 07.08.1939 (datter av Jakob Severin Stålesen [1901 - 1942] og Karen J. Bjorvatn [1904 - 1967]).

 

202.  Torbjørn Nilsen Olsbu, f. 10.02.1901 i Froland, Aust-Agder, d. 04.08.1972, gravlagt i Landvik gamle kirkegård.  Gift 29.06.1935 i Landvik, Aust-Agder,[101] med Magny Augusta Thompson, f. 19.08.1913 i Landvik, Aust-Agder,51 (datter av Gustav Martin Thompson [1872 - 1949] og Gonoria Luise Hagdekjerr [1880 -     ]), d. 21.06.1999 i Landvik, Aust-Agder, gravlagt i Landvik gamle kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Greta Inger Marie Olsbu, f. 17.11.1938 i Arendal, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 13.06.1966 i Landvik, Aust-Agder,[102] med Odd Andreas Olsen, f. 29.05.1929 i Hadsel, Nordland, d. 14.03.2008 i Vågan, Vestvågøy, Nordland, yrke lærer.

                     ii.   Tove May Olsbu, f. 30.08.1942 i Åmli, Aust-Agder.  (1) Gift 24.07.1965 i Landvik, Aust-Agder,102 med Toralf Bernhard Skaali, f. 06.09.1938 i Holt, Aust-Agder (sønn av Olav Skaali [1911 - 1994] og Johanne Aaline Johannessen [1909 - 1995]).  (2) Hun giftet seg med Einar.

           445.   iii.   Nils Martin Olsbu f. 17.03.1947.

 

203.  Olaf Taraldsen Olsbu, f. 04.09.1881 i Froland, Aust-Agder, d. 15.06.1954, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 04.09.1908 i Froland, Aust-Agder,20 med Susanne Bergitte Torjusdtr. Eivindstad, f. 01.11.1887 i Evenstad, Froland, Aust-Agder (datter av Torjus Kittelsen Eivindstad [1849 - 1900] og Maren Olsdtr. Ø. Løvjomås [1863 - 1939]), d. 07.06.1982 i Evenstad, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           446.     i.   Torjus Eivindstad f. 02.07.1909.

           447.    ii.   Marte Eivindstad f. 28.08.1910.

                    iii.   Tarald Olsbu Eivindstad, f. 08.07.1912 i Froland, Aust-Agder, d. 11.04.1970, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 12.06.1943,42 med Anne Dale, f. 16.05.1921 i V. Dale, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Olaf Thorbjørnsen Dale [1888 - 1928] og Ingeborg (Emma) Aslaksen Øygardsmyra [1891 - 1962]), d. 01.05.1983 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

           448.   iv.   Maren Eivindstad f. 13.02.1914.

           449.    v.   Kitty Eivindstad f. 26.05.1916.

           450.   vi.   Olava Eivindstad f. 10.05.1919.

           451.  vii.   Anne Eivindstad f. 28.04.1922.

                  viii.   Solveig Eivindstad, f. 07.01.1924 i Evenstad, Froland, Aust-Agder,39 d. 20.08.2010 i Froland, Aust-Agder.  Gift 1952, med Oddmund Hørsdal, f. 13.11.1913 i Froland, Aust-Agder (sønn av Olav Rolfsen Hørsdal [1868 - 1949] og Aase Olsdtr. Hørsdal [1874 - 1952]), d. 06.07.1977 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke landhandler.

           452.   ix.   Signe Eivindstad f. 07.01.1924.

                     x.   Ruth Eivindstad, f. 04.02.1926, d. 19.07.2002 i Froland, Aust-Agder.  Gift 1953, med Trygve Løvjomås, f. 29.06.1917 (sønn av Torjus Andreassen Ø. Løvjomås [1884 - 1955] og Karen Marie Svenningsen [1885 - 1968]), d. 12.03.1997 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder.

 

204.  Gunhild Taraldsdtr. Olsbu, f. 25.04.1885 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 27.12.1957, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 25.04.1910 i Froland kirke,20 med Daniel Andreas Danielsen, f. 19.10.1884 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Nicolay Danielsen [1841 - 1901] og Berte Osuldsdtr. Froland [1844 - 1917]), d. 09.02.1963, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           453.     i.   Marte Danielsen f. 01.05.1911.

                     ii.   Ole Nikolai Danielsen, f. 16.01.1913, d. 16.07.1926, gravlagt i Froland kirkegård.

           454.   iii.   Berte (Gulla) Danielsen f. 07.02.1915.

                    iv.   Anne Kristine Danielsen, f. 14.08.1917 i Froland, Aust-Agder,39 d. 28.03.1921,[103] gravlagt i Froland kirkegård.

           455.    v.   Tora Danielsen f. 29.06.1919.

           456.   vi.   Anne Kristine Danielsen f. 30.04.1921.

           457.  vii.   Toralf Kjetil Danielsen f. 14.06.1925.

                  viii.   Ole Nicolay Danielsen, f. 28.11.1929 i Froland, Aust-Agder,39 d. 07.01.1997, yrke trygdesjef i Froland.  Gift 20.10.1956, med Ingeborg Tverstøyl, f. 19.09.1933 i Åmli, Aust-Agder (datter av Ole Ingvald Olavson Tverstøyl [1906 - 1980] og Sigrid Berntsdtr. Tverstøyl [1907 - 1989]), d. 31.01.2005.

 

205.  Terje Taraldsen Olsbu, f. 20.03.1901 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 22.04.1992 i Oslo.  Gift 1929, med Johanne Liaaen, f. 21.01.1902 i Tromsø, Troms (datter av Lars Anton Liaaen [1869 - 1933] og Hanna Marie Kathrine Jacobsen [1877 -     ]), d. 06.04.1986 i Oslo.

                             Barn:

           458.     i.   Åse Olsboe f. 1931.

                     ii.   Geir Olsboe, f. 1939, d. 1967.

 

206.  Marthe Taraldsdtr. Olsbu, f. 19.03.1903 i Olsbu, Froland, Aust-Agder, d. 25.06.1998,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 26.05.1928 i Arendal, Aust-Agder,36 med Samuel Evensen Sunde, f. 17.02.1902 i Granheim, N. Messel, Froland, Aust-Agder (sønn av Even Martinius Evensen [1874 - 1959] og Maren Samuelsdtr. Blakstad [1870 - 1935]), d. 26.08.1982, gravlagt i Froland kirkegård, yrke kjøpmann.

                             Barn:

           459.     i.   Even Sunde f. 16.03.1929.

           460.    ii.   Tore Kjell Sunde f. 16.09.1931.

                    iii.   Anne Mari Sunde, f. 1940.  Hun giftet seg med Torbjørn Hansen.

 

207.  Åsulv Homstøl, f. 25.05.1901 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 08.10.1984 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde.  (1) Gift 03.12.1927 i Froland, Aust-Agder,42 med Margit Øia, f. 1907 i Sauherad, Telemark (datter av Halvor Evensen Øia).  (2) Gift 03.07.1943,42 med Herborg Byttingsmyr, f. 26.10.1913 i Byttingsmyr, Ø. Løvjomås, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Kristensen Lia [1877 - 1964] og Berte Aslaksdtr. Ø. Løvjomås [1886 - 1944]), d. 14.06.1989 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn med Margit Øia:

           461.     i.   Anne Homstøl f. 04.03.1928.

                     ii.   Magnhild Homstøl, f. 06.06.1931, d. 24.12.2012 på Røed bo og omsorgssenter,55 gravlagt 04.01.2012 fra Froland kirke.

                             Barn med Herborg Byttingsmyr:

           462.   iii.   Torjus Homstøl f. 09.06.1945.

                    iv.   Borgny Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Alfons Rose.

           463.    v.   Yngvar Homstøl (detaljer utelatt).

 

208.  Hans Homstøl, f. 25.09.1902 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 14.04.1983 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke kjøpmann.  Gift 28.06.1930 i Froland, Aust-Agder,42 med Ally Ottilie Torjussen, f. 26.12.1906 i Kokkehaugen, Søysdal, Froland, Aust-Agder (datter av Torjus Osuldsen Heia [1883 - 1918] og Anne Oline Knutsdtr. Surtemyr [1888 - 1913]), d. 15.10.1982 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           464.     i.   Anne Homstøl f. 24.01.1931.

           465.    ii.   Torgeir Homstøl f. 30.08.1937.

           466.   iii.   Ester Oline Homstøl (detaljer utelatt).

           467.   iv.   Unni Homstøl (detaljer utelatt).

 

209.  Nils Homstøl, f. 20.11.1904 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 09.03.1987 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 21.06.1933 i Froland, Aust-Agder,42 med Otelie Hagen, f. 17.08.1906 i Froland, Aust-Agder (datter av Aslak Osuldsen Olafshage [1873 - 1964] og Susanne Osuldsdtr. Heia [1873 - 1950]), d. 23.06.1981 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           468.     i.   Torjus Homstøl f. 24.6.1935.

           469.    ii.   Arnfinn Homstøl f. 29.01.1942.

 

210.  Olav Jensen Rosef, f. 13.08.1886 i Rosef, Mykland, Aust-Agder, d. 12.06.1966, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Gift 1911, med Karen Tomine Jonsdtr. Mykjåland, f. 24.05.1889 i Iveland, Aust-Agder,51 (datter av John d.y. Tellefson Liane [1860 - 1941] og Berte Olsdtr. Vatnestrøm [1842 - 1901]), d. 12.04.1980, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

                             Barn:

           470.     i.   Gunhild Rosef f. 18.09.1912.

           471.    ii.   Jens Rosef f. 06.09.1914.

 

211.  Ingeborg Jensdtr. Rosef, f. 17.06.1888 i Rosef, Mykland, Aust-Agder,62 d. 23.08.1969, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Gift 14.07.1910 i Barbu, Aust-Agder,53 med John Kjetilson Røyseland, f. 16.08.1883 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder (sønn av Kjetil Jonson Røisland [1827 - 1887] og Guro Aresdtr. Ormstveit [1845 - 1898]), d. 13.12.1966, gravlagt i Mykland kyrkjegard, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           472.     i.   Marie Røyseland f. 1909.

           473.    ii.   Guro Røyseland f. 02.05.1911.

           474.   iii.   Ragna Røyseland f. 23.11.1912.

                    iv.   Anna Røyseland, f. 29.06.1914 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder,62 d. 28.01.2003 i Færvik bo og omsorgssenter.55

                     v.   Kjetil Røyseland, f. 14.12.1916 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder, d. 30.12.1962, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

           475.   vi.   Karen Røyseland f. 29.12.1918.

                   vii.   Jens Røisland, f. 29.09.1920, d. 13.06.1996, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

           476. viii.   Olav Røyseland f. 17.07.1922.

                    ix.   Ivar Røisland, f. 29.03.1929 i Mykland, Aust-Agder.[104]   Gift 1959, med Solfrid Torine Svenkesen Assev, f. 08.09.1938 i Assev, Øyestad, Aust-Agder (datter av Olve Svenkesen Assev [1903 - 1971] og Birgith Børufsen [1903 - 1978]).

 

212.  Torjus Rosef, f. 30.04.1896 i Rosef, Mykland, Aust-Agder,62 d. 30.06.1961, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  (1) Gift 15.10.1927 i Froland, Aust-Agder,42 med Gunhild Marie Nilsdtr. Olsbu (Se ekteskap til nummer 201). (2) Gift 1950, med Aase Haugen, f. 25.01.1919 i Landvik, Aust-Agder,51 (datter av Johannes Osuldsen Haugen [1873 -     ] og Torborg Hunsdal [1893 -     ]), d. 04.12.1991 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn med Gunhild Marie Nilsdtr. Olsbu:

                             (Se ekteskap til nummer 201)

 

213.  Gunda Jensine Rosef, f. 07.05.1900 i Rosef, Mykland, Aust-Agder, d. 13.08.1965.  Gift 1926, med Magnus Kalvehagen, f. 16.03.1889 i Landvik, Aust-Agder,51 (sønn av Bent Terjesen Kalvehagen [1847 - 1915] og Nellevine Andrea Kristensdtr. [1848 - 1941]), d. 01.05.1969, gravlagt i Landvik gamle kirkegård, yrke bonde.

                             Barn:

           477.     i.   Byrge Kalvehagen f. 27.01.1928.

           478.    ii.   Jørund Kalvehagen f. 19.07.1930.

 

214.  Olav Andersen Dale, f. 11.01.1905 i Øyestad, Aust-Agder, d. 02.04.1986 i Arendal, Aust-Agder.55   Gift 24.08.1929 i Øyestad, Aust-Agder,47 med Alberta Augusta Kling, f. 30.09.1906 i Øyestad, Aust-Agder,[105] (datter av Anton Severin Kling [1874 -     ] og Ragnhild Tobine Nilsen [1877 -     ]), d. 02.02.1979 i Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           479.     i.   Randi Helene Dale f. 13.01.1932.

 

215.  Ingrid Gundersen Dale, f. 13.06.1911 i Øyestad, Aust-Agder, d. 06.04.2005 i Øyestad, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Gunleif Christensen, f. 16.11.1912 i Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Christen Peder Christensen [1880 -     ] og Louise Laurine [1881 -     ]), d. 07.10.1992 i Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Rolf Christensen.  Han giftet seg med Anbjørg.

                     ii.   Berit Christensen.  Hun giftet seg med Herman.

           480.   iii.   Aslaug Christensen (detaljer utelatt).

 

216.  Gunnar K. Dale, f. 22.04.1894 i Ø. Dale, Froland, Aust-Agder, d. 18.01.1964, gravlagt i Froland kirkegård, yrke skogsarbeider.  Medlem av Froland jordstyre og overligningsnemda45. Gift 10.11.1917 i Barbu, Aust-Agder,20 med Anne Torine Halvorsdtr. Kjempekjenn, f. 15.10.1883 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder (datter av Halvor Aslaksen Homskjennhagen [1857 - 1929] og Asborg Rolfsdtr. Røysland [1851 - 1927]), d. 05.08.1956, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           481.     i.   Knut Dale Kjempekjenn f. 22.09.1919.

           482.    ii.   Alfhild Dale f. 24.08.1921.

 

217.  Bjarne Dale, f. 19.02.1906 i Ø. Dale, Froland, Aust-Agder, d. 05.02.1985 i Midtbø, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 19.05.1945 i Froland, Aust-Agder,42 med Inger Kvifte, f. 01.11.1911 i V. Løvjomås, Froland, Aust-Agder (datter av Knut Halvorsen Kvifte [1888 - 1971] og Anne Mo [1889 - 1979]), d. 27.02.1985, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           483.     i.   Anne Kristine Dale f. 15.04.1946.

           484.    ii.   Knut Dale Midtbø (detaljer utelatt).

 

218.  Trygve Dale, f. 02.08.1912, d. 26.08.1979, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 11.04.1953, med Signe Ravnåsen, f. 12.05.1923 i Omdalsmoen, Omdal, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Thor Steffensen Ravnåsen [1864 - 1954] og Inga Hansine Evensdtr. Mørløs [1887 - 1980]).

                             Barn:

                      i.   Bjørg Dale (detaljer utelatt).

           485.    ii.   Magne Dale f. 05.12.1957.

 

 

7. Generasjon

 

219.  Jens Ragnvald Rui, f. 03.06.1909 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder, d. 18.07.1989 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke snekker.  Gift 05.11.1938 i Froland, Aust-Agder,42 med Marthe Songe, f. 12.02.1913 i Froland, Aust-Agder (datter av Halvor Kittelsen Songe [1884 - 1968] og Serine Simonsdtr. Nesland [1886 - 1974]), d. 17.04.1998 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Inger Synnøve Rui, f. 27.02.1945 i Solhøy, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 20.03.2024 i Oslo.55   Gift 1969, med Kjell Granås, f. i Mosjøen, Nordland.

           486.    ii.   Bjørg Rui (detaljer utelatt).

 

220.  Alf Ludvig Rui, f. 17.02.1912 i Froland, Aust-Agder, d. 06.12.1993, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke banevokter.  Gift 13.09.1941 i Froland, Aust-Agder,42 med Klara Solveig Knutsen, f. 31.12.1918 i Neset, Oveland, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Jens Knutsen Ovelandsneset [1884 - 1972] og Helje Nilsdtr. Huset [1887 - 1973]), d. 07.09.2000 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 15.09.2000 i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Else Gerd Rui, f. 29.03.1942 i Skogly, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 14.04.1942.

           487.    ii.   Aud Synnøve Rui f. 08.12.1943.

           488.   iii.   Gerd Evy Rui (detaljer utelatt).

           489.   iv.   Liv Rigmor Rui (detaljer utelatt).

 

221.  Anne Louise Rui, f. 16.02.1914 i Rui, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 15.05.1991 i Bråstad, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 19.02.1936 i Froland, Aust-Agder,42 med Ingvald Seljåsen, f. 28.05.1910 i Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Ole Olsen Seljåsen [1847 -     ] og Marthe Andersdtr. Skinnaren [1869 -     ]), d. 23.03.1989, gravlagt i Bjorbekk kirkegård, yrke sjåfør.

                             Barn:

           490.     i.   Ingebjørg M Seljåsen f. 09.04.1942.

           491.    ii.   Unni Grethe Seljåsen f. 18.07.1944.

 

222.  Sverre Wessel Rui, f. 27.05.1916 i Froland, Aust-Agder,39 d. 22.02.1989, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1952, med Ingeborg Omdalsmoen, f. 21.11.1917 i Omdalsmoen, Omdal, Froland, Aust-Agder (datter av Lasse Ingvald Lassesen [1896 - 1974] og Inger Jørgine Syvertsen [1891 - 1941]), d. 12.01.2002 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 17.01.2002 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Rui, f. 14.05.1952 i Froland, Aust-Agder, d. 15.05.1952.

                     ii.   Laila Rui, f. 1953 i Ytterkjenn, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 1998,63 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Hun giftet seg med Ole Jørgen Lindland.

           492.   iii.   Berit Rui (detaljer utelatt).

 

223.  Astrid Helene Rui, f. 05.09.1918 i Froland, Aust-Agder, d. 10.09.1982 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 24.11.1934 i Froland, Aust-Agder,42 med Trygve Risdal, f. 21.09.1909 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder (sønn av Even Olsen Risdal [1869 - 1956] og Dina Teodora Oliversdtr. Råna [1873 - 1948]), d. 27.07.1972, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke bygningsarbeider.

                             Barn:

           493.     i.   Aslaug Risdal f. 01.02.1935.

           494.    ii.   Olav Risdal f. 12.02.1937.

                    iii.   Eivind Risdal, f. 25.04.1938 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder.

           495.   iv.   Tore Asbjørn Risdal f. 26.05.1939.

           496.    v.   Harald Risdal f. 05.04.1942.

           497.   vi.   Arne Risdal f. 16.04.1944.

           498.  vii.   Sverre Risdal (detaljer utelatt).

           499. viii.   Rolf Bjørn Risdal (detaljer utelatt).

           500.   ix.   Liv Ingrid Risdal (detaljer utelatt).

 

224.  Helge Rudolf Rui, f. 31.10.1920 i Froland, Aust-Agder,21 d. 02.07.1990 i Froland, Aust-Agder,63 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1950, med Hilda Gundersen, f. 08.06.1928 i Gullknapp, Hurv, Froland, Aust-Agder (datter av Ole Gundersen Gullknapp [1890 - 1977] og Anne Oline Midtstøl [1896 - 1982]), d. 03.03.1995 i Froland, Aust-Agder,63 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Rui (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Nils Oddvar Fjell.

                     ii.   Olaf Rui (detaljer utelatt).

                    iii.   Arnfinn Rui (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Alis Espensen.

 

225.  Anders Alfsen, f. 23.12.1919, d. 17.08.2006, gravlagt 25.08.2006 fra Filadelfia i Arendal.  Han giftet seg med Olanda Marianne Olsen, f. 28.03.1921 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Nils Edvard Olsen Engekjær [1886 - 1975] og Gurine Jonsdtr. Rise [1884 -     ]), d. 18.01.2004 i Rise, Øyestad, Aust-Agder.81

                             Barn:

           501.     i.   Torgeir Andersen.

                     ii.   Reidar Andersen.  Gift 04.05.1963, med Vera Balint.

                    iii.   Alf Edward Andersen.  Han giftet seg med Hilde Johanne.

                    iv.   Anne Grethe Andersen.  Hun giftet seg med Andreas.

           502.    v.   Evelyn Andersen (detaljer utelatt).

                    vi.   Normann Andersen.  Gift 25.08.1990 i Fjære kirke, med Sidsel Karin Nilsen.

 

226.  Hans Alfsen, f. 04.03.1925 i Rise, Øyestad, Aust-Agder, d. 18.06.1989 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 21.07.1956, med Synnøve Pedersen, f. 12.07.1927 i Olsbuneset, Olsbu, Froland, Aust-Agder (datter av Ommund Pedersen [1896 - 1979] og Margrete Sofie Olafshage [1901 - 1979]).

                             Barn:

                      i.   Vigdis Alfsen.

 

227.  Jens Johnsen, f. 19.11.1910, d. 27.10.2003 i Færvik, Tromøy, Aust-Agder,55 gravlagt 31.10.2003 fra Færvik kirke.  Han giftet seg med Anne Lia, f. 12.09.1912 i Tovdal, Aust-Agder, d. 15.10.1992, gravlagt i Færvik kirkegård.[106]

                             Barn:

                      i.   Johnny Thoralf Jensen, f. 06.11.1943, d. 16.08.1996, gravlagt i Færvik kirkegård.

                     ii.   Kristina Johnsen.  Hun giftet seg med Ivar.

 

228.  Thorleif Ansgar Johnsen, f. 16.12.1914 i Holt, Aust-Agder,45 d. 25.03.1983 i Vegårshei, Aust-Agder, gravlagt i Vegårshei kirkegård, yrke bygningssnekker.  Gift 1951, med Gerd Bjormyr, f. 04.08.1928 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av John Andersen Bjormyr [1896 - 1971] og Inger Sofie Ellingsdtr. Stornes [1904 - 1990]), d. 15.07.2001, gravlagt i Vegårshei kirkegård.[107]

                             Barn:

                      i.   Solveig Marit Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sigurd Strømø.

                     ii.   Marie Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arne.

                    iii.   Joveig Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gunnar Årbakke.

 

229.  Berthe Jensine Setane, f. 17.08.1910 i Åmli, Aust-Agder, d. 27.08.2006 i Grøsle, Landvik, Aust-Agder.  Forhold til Anders O. Harnes, f. 13.08.1913 i Åmli, Aust-Agder (sønn av Elling Olsen Harnes [1881 - 1955] og Anne Tengelsen), d. 23.07.1949 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 11.02.1939 i Landvik, Aust-Agder,101 med Gunnar Pedersen Grøsle, f. 04.06.1903 i Landvik, Aust-Agder (sønn av Peder Osulsen Grøsle [1869 - 1958] og Torborg Terjesdtr. Stalleland [1873 - 1936]), d. 24.04.1998 i Grøsle, Landvik, Aust-Agder, yrke gårdbruker.

                             Barn med Anders O. Harnes:

                      i.   Arnar Harnes Setane, f. 18.01.1934 i Åmli, Aust-Agder, d. 07.09.2010 i Holt, Aust-Agder, yrke sjømann.

                             Barn med Gunnar Pedersen Grøsle:

                     ii.   Torbjørg Grøsle, f. 01.07.1939 i Landvik, Aust-Agder, d. 24.01.1985 i Søgne, Vest-Agder.  Gift 24.08.1963 i Landvik, Aust-Agder,102 med Bjørn Haaland, f. 29.04.1939 i Halse, Mandal, Vest-Agder.

                    iii.   Kari Grøsle, f. 29.09.1940 i Landvik, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Knut Heia, f. 27.07.1938 (sønn av Arnfinn Heia [1916 - 2003] og Signe Nordheim [1916 - 1999]), d. 24.09.2007 i Birkenes sykehjem,55 gravlagt 28.09.2007 fra Herefoss kyrkje.

                    iv.   Åse Grøsle, f. 17.07.1942 i Landvik, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Per Vigeland, f. 31.07.1943.

                     v.   Per Åge Grøsle, f. 27.02.1944 i Landvik, Aust-Agder.  Han giftet seg med Marit Obrestad.

                    vi.   Alfhild Grøsle (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Thor Øistein Solli.

                   vii.   Åsulv Grøsle (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ann Kirsten Larsen.

                  viii.   Tore Grøsle, f. 03.05.1954 i Grimstad, Aust-Agder, d. 17.03.2017.  Han giftet seg med Marie Dokkedal.

 

230.  Gunhild Andrea Setane, f. 13.08.1912 i Åmli, Aust-Agder, d. 14.07.1998 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 28.12.1940 i Froland, Aust-Agder,42 med Nils Kjempekjenn, f. 18.12.1910 i Sagmyra, Jomås, Froland, Aust-Agder (sønn av Jens Nilsen Kjempekjenn [1875 - 1957] og Karen Halvorsdtr. Sagemyr [1886 - 1920]), d. 09.11.1989 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke snekker.

                             Barn:

           503.     i.   Karen Kjempekjenn f. 16.08.1942.

           504.    ii.   Borghild Kjempekjenn f. 08.04.1945.

           505.   iii.   Randi Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           506.   iv.   Astrid Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           507.    v.   Anny Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

231.  Ola Setane, f. 08.01.1917 i Åmli, Aust-Agder, d. 25.10.1969 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 31.03.1939 i Åmli, Aust-Agder,[108] med Konstanse Othelie Gunnarsdtr. Oland, f. 11.09.1911 i Froland, Aust-Agder (datter av Gunnar Knutsen Øyna [1878 - 1962] og Ingeborg Olvesdtr. Oland [1873 - 1937]), d. 27.10.1985 i Lillesand, Aust-Agder.

                             Barn:

           508.     i.   Ingebjørg Setane f. 02.07.1939.

 

232.  Astrid Setane, f. 27.09.1922 i Åmli, Aust-Agder, d. 25.03.1993 i Kristiansand, Vest-Agder.  Borgerlig gift 18.11.1944,42 med Knut Ravnåsen, f. 16.12.1923 i Liås, Lauvrak, Froland, Aust Agder,39 (sønn av Lars Ravnåsen [1897 - 1974] og Gunhild Myrene [1898 - 1980]), d. 19.10.1993 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Gerd Kari Ravnåsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øystein Eikeland.

           509.    ii.   Alise Ravnåsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Laila Ravnåsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Emilliano Barajas, f. 02.11.1943.

 

233.  Bergit Lindland, f. 09.04.1907 i Holt, Aust-Agder, d. 17.03.1993 i Saltrød, Stokken, Aust-Agder.  Gift 30.10.1941,67 med Alf Sperre, f. 12.01.1908 (sønn av Hans A. Sperre [1877 - 1966] og Johanne Karine Pedersdtr. [1884 - 1949]), d. 06.08.1952 i Eydehavn, Stokken, Aust-Agder.

                             Barn:

           510.     i.   Kari Sperre.

           511.    ii.   Hans Sperre.

 

234.  Knut Lindland, f. 08.03.1911 i Holt, Aust-Agder, d. 10.06.1981, gravlagt i Holt kirkegård, yrke kjøpmann.  Gift 06.03.1943,67 med Helga Elise Hegland, f. 14.12.1919 i Holt, Aust-Agder,23 (datter av Ole Jensen Hegland [1880 - 1968] og Sigrid Halvorsdtr. Hegland [1888 - 1973]), d. 11.11.2007 i Fianesvingen, Holt, Aust-Agder,55 gravlagt 20.11.2007 fra Holt kirke.

                             Barn:

           512.     i.   Siri Lindland (detaljer utelatt).

                     ii.   Tove Lindland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kåre Haugaas.

                    iii.   Jostein Lindland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lillian.

 

235.  Arnold Lindland, f. 02.03.1913 i Holt, Aust-Agder, d. 29.11.1986 i Kristiansand, Vest-Agder.  Gift 28.04.1942,[109] med Marie Theodora Tobiassen, f. 25.10.1916 i Kristiansand, Vest-Agder (datter av August Tobiassen [1885 -     ] og Dagny Elise Eilertsen [1880 -     ]), d. 19.09.1994 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Liv Lindland.

                     ii.   Nils Magne Lindland.

 

236.  Håkon Lindland, f. 16.09.1917, d. 09.03.2008 i Mørfjær, Stokken, Aust-Agder,55 gravlagt 13.03.2008 fra Stokken kirke.  Gift 02.01.1943,[110] med Magda Helene Liane, f. 14.08.1921 i Liane, Nes verk, Aust-Agder,23 (datter av Gjeruld Kristoffersen Liane [1888 - 1948] og Anne Knutsen [1890 - 1977]), d. 21.03.2015 på Saltrød, Stokken, Aust-Agder,55 gravlagt 27.03.2015 fra Stokken kirke.

                             Barn:

           513.     i.   Nils Gjeruld Lindland.

           514.    ii.   Reidun Lindland f. 23.07.1947.

 

237.  Anna Marie Lindland, f. 12.07.1921 i Holt, Aust-Agder,69 d. 07.09.2010 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 01.07.1950, med Kristian Kjenndalen, f. 17.02.1921 i Holt, Aust-Agder,69 (sønn av Knut Knutsen Kjenndalen [1893 -     ] og Alvilde Marie Berg [1897 -     ]), d. 28.01.1995 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Kari Kjenndalen.  Hun giftet seg med Anders.

                     ii.   Bente Kjenndalen.  Gift 14.07.1979, med Arnfinn Rasmussen.

 

238.  Aslak Ellefsen, f. 02.02.1910 i Holt, Aust-Agder, d. 17.09.2003 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder,55 gravlagt 25.09.2003 fra Holt kirke, Aust-Agder, yrke verksmester.  Gift 28.12.1939 i Holt, Aust-Agder,23 med Olava Johnsen, f. 07.12.1912 i Holt, Aust-Agder (datter av Thomas Jonsen Dyremyr [1870 -     ] og Valborg Elida Andersdtr. Jorstad [1872 -     ]), d. 10.11.2002 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Ernst Tommy Ellefsen, f. 06.10.1940.  Gift 28.08.1971, med Else Brit Martinsen.

           515.    ii.   Karsten Valter Ellefsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Dag Ellefsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Svarstad.

 

239.  John Aslaksen, f. 13.01.1920 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder, d. 26.11.2001.  Gift 17.04.1943,67 med Borghild Tjøstolvsdtr. Rømyr, f. 06.11.1922 i Holt, Aust-Agder,69 (datter av Tjøstolv Larsen Ettestøl-Lia Rømyr [1878 - 1954] og Ingeborg (Imma) Narvesdtr. Åsheim [1889 - 1973]), d. 26.02.2000.

                             Barn:

           516.     i.   Thor Eldar Aslaksen (detaljer utelatt).

 

240.  Karen Songedal, f. 10.04.1909 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, d. 06.08.1992 i Østfold.  Gift 03.07.1937 i Holt, Aust-Agder,23 med Hans Jakob Sæby, f. 08.01.1901 i Svinndal, Østfold (sønn av Petter Sæby og Grethe Bøgle), d. 20.08.1993 i Østfold.

                             Barn:

           517.     i.   Einar Sæby f. 07.09.1938.

           518.    ii.   Grete-Kari Sæby f. 08.09.1941.

 

241.  Anne Songedal, f. 04.02.1911 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, d. 16.10.1992 i Rausandmoen, Vegårshei, Aust-Agder.68   Gift 20.08.1938 i Vegårshei, Aust-Agder,[111] med Nils Vidar G. Rausandmoen, f. 07.01.1896 i Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Gunder Gjermundsen Rausandmoen [1867 - 1946] og Berthe Nilsdtr. Selåsdalen [1872 - 1927]), d. 21.05.1984 i Vegårshei, Aust-Agder, yrke bonde.

                             Barn:

                      i.   Gunnar Rausandmoen, f. 05.07.1939, d. 20.05.1940.

           519.    ii.   Gunnar N. Rausandmoen f. 10.12.1941.

                    iii.   Per Rausandmoen, f. 20.12.1943, d. 21.12.1943.

                    iv.   Berte Rausandmoen, f. 02.06.1946 i Rausandmoen, Vegårshei, Aust-Agder, d. 15.05.2008 i Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 23.05.2008 fra Vegårshei Forsamlingshus, yrke adjunkt.

 

242.  Harald Songedal, f. 18.04.1913 i Østre Moland, Aust-Agder, d. 30.05.1989 i Vegårshei, Aust-Agder, yrke gårdbruker.  Gift 22.01.1938 i Vegårshei, Aust-Agder,111 med Ingeborg Myren, f. 11.11.1917 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Eilef Myren [1892 - 1942] og Olinda Emilie Andersdtr. Lia [1900 - 1971]), d. 27.03.1991 i Vegårshei, Aust-Agder.

                             Barn:

           520.     i.   Per H. Songedal f. 28.03.1938.

           521.    ii.   Eivind Songedal (detaljer utelatt).

 

243.  Borghild Songedal, f. 22.06.1915 i Vegårshei, Aust-Agder, d. 26.07.1983 i Selåsvatn, Vegårshei, Aust-Agder.  Gift 16.12.1950, med Andreas Nylund, f. 15.10.1905 i Åmli, Aust-Agder,[112] (sønn av Kittel Johnsen Nylund [1854 - 1930] og Karen Larsen Mosbergplassen [1864 - 1937]), d. 26.12.1985, yrke skogsarbeider.

                             Barn:

                      i.   Halvor Nylund (detaljer utelatt).

                     ii.   Kari Nylund (detaljer utelatt).  Gift 11.06.1977, med Bjarne Jon Engesland, f. 05.10.1930 i Vegusdal, Aust-Agder (sønn av Jakob T. Engesland [1892 - 1968] og Berthe Aasille Evelid [1889 - 1975]), d. 14.10.2009 i Vennesla, Vest-Agder.

 

244.  Astrid Songedal, f. 22.08.1919 i Vegårshei, Aust-Agder, d. 16.06.2007 i Oslo.55   Gift 07.02.1942, med Harald Lindtveit, f. 08.06.1915 i Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Grunde Tellevsen Lindtveit [1870 - 1946] og Kjersti Thorsdtr. Mo [1873 - 1963]), d. 13.10.2010 i Oslo.55

                             Barn:

           522.     i.   Tore Lindtveit f. 28.11.1942.

           523.    ii.   Lisbet Synøve Lindtveit (detaljer utelatt).

 

245.  Astrid Moripen, f. 01.01.1913 i Froland, Aust-Agder, d. 25.11.1966 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 23.12.1939 i Åmli, Aust-Agder,108 med Svein Svendsen, f. 12.07.1914 i Åmli, Aust-Agder (sønn av Petter Svendsen [1886 - 1973] og Gunda Marie Andersen [1888 - 1978]), d. 07.06.1979 i Kolbjørnsvik, Hisøy, Aust-Agder, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           524.     i.   Paul Oddvar Svendsen f. 28.12.1940.

 

246.  Karen Moripen, f. 13.03.1914 i Moripen, Froland, Aust-Agder, d. 25.06.1970, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 17.06.1939 i Froland, Aust-Agder,42 med Ole Martin Huseth, f. 25.03.1905 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Asbjørnsen Løddesøl og Marie Nilsdtr. Huset), d. 23.06.1985, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           525.     i.   Aud Huseth f. 12.06.1940.

           526.    ii.   Marit Huseth f. 1942.

           527.   iii.   Torhild Huseth (detaljer utelatt).

 

247.  Kjetil Moripen, f. 20.12.1915 i Moripen, Froland, Aust-Agder,39 d. 18.05.2004 i Roverudhjemmet.  Han giftet seg med Inger Anna Wollum, f. 06.08.1930 i Drevstua, d. 26.09.1982 i Kongsvinger, Hedmark.

                             Barn:

                      i.   Odd Aimar Moripen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Brit.

                     ii.   Ingrid Anne Moripen (detaljer utelatt).

 

248.  Grunde Moripen, f. 25.06.1918 i Moripen, Froland, Aust-Agder, d. 10.11.2001 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 16.11.2001 fra Arendal kapell.  Gift 15.10.1949 i Hisøy, Aust-Agder,[113] med Aasta Margrete Trommestad, f. 12.08.1922 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder,99 (datter av Ole Severin Christensen Trommestad [1883 - 1957] og Anna Josefine Margrete Evensen [1890 - 1973]), d. 30.12.2014 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 08.01.2015 fra Arendal kapell.

                             Barn:

           528.     i.   Ole Moripen (detaljer utelatt).

                     ii.   Torstein Moripen.  Gift 07.03.1981, med Evelyn Aagre (datter av John Ludvig Aagre [1920 - 1969] og Hilda [1920 - 2009]).

                    iii.   Vigdis Moripen.  Hun giftet seg med Roger Grøtan.

 

249.  Karen Hegland, f. 26.01.1926 i Holt, Aust-Agder, d. 23.10.2005 i Hegland i Holt, Aust-Agder, gravlagt 28.10.2005 fra Holt kirke.  Gift 18.10.1952 i Holt, Aust-Agder,67 med Arne Olai Darbo, f. 09.10.1916 i Fiskum, Øvre Eiker, Buskerud (sønn av Kristian Arnesen Darbo [1878 - 1957] og Karoline Marie Skjetne [1883 -     ]), d. 08.05.2008, gravlagt 15.05.2008 fra Holt kirke,55 yrke gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Olav Darbo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bjørg Landbø.

           529.    ii.   Øystein Kristian Darbo (detaljer utelatt).

 

250.  Kristine (Kitty) Lindland, f. 12.09.1922 i Holt, Aust-Agder, d. 26.03.2009 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 01.04.2009 fra Holt kirke.  Gift 28.06.1947 i Holt, Aust-Agder,67 med Olaf Skogjordet, f. 20.09.1913 i Holt, Aust-Agder (sønn av Ole Nilsen Skogjordet [1875 - 1954] og Severine Christensdtr. [1886 - 1951]), d. 08.03.2000 i Nesgrenda, Holt, Aust-Agder, gravlagt 14.03.2000 i Holt kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Odd Skogjordet (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Galina.

                     ii.   Asbjørn Skogjordet (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Elin Neset.  Han er samboer med (2) Else Marie Johnsen.

                    iii.   Signe Brit Skogjordet (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Kristian Hansen.

 

251.  Anny Lindland, f. 28.09.1924 i Holt, Aust-Agder, d. 10.10.1994 i Tromøy, Aust-Agder.  Gift 15.04.1950 i Lillesand, Aust-Agder,86 med Bjarne Hjertnes, f. 19.02.1924 i Vestre Moland, Aust-Agder (sønn av Lars Johan Hjertnes [1895 - 1973] og Anna Kristine Hanssen [1896 - 1981]), d. 13.12.2006 i Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Aud Hjertnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Harald Stormo.

                     ii.   Brit Hjertnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Gundersen.

                    iii.   Marit Hjertnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torstein Christensen.

 

252.  Hjalmar Lindland, f. 18.10.1926 i Holt, Aust-Agder, d. 18.02.2015 på Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 03.03.2015 fra Holt kirke, yrke elektr. sveiser.  Gift 25.11.1950 i Holt, Aust-Agder,67 med Aase Pedersen, f. 17.07.1929 i Mykland, Aust-Agder,104 (datter av Olaf Pedersen Dyblemyr [1900 - 1952] og Oline Kittelsdtr. Hinnebu [1899 - 1985]), bosted (fam) i Ytre Hegland, Holt, Aust-Agder.

                             Barn:

           530.     i.   Mona Lindland (detaljer utelatt).

                     ii.   Bjørg Lindland.  Gift 12.07.1975, med Geir Undheim (sønn av Magnus Undheim [1914 - 2004] og Gerda [1924 - 2006]).

                    iii.   Oddny Lindland.  Gift 09.08.1974, med Finn Ole Jørgensen.

                    iv.   Astrid Lindland, f. 29.12.1962, d. 02.09.1975.

 

253.  Torleif Hegland, f. 1936 i Åmli, Aust-Agder.[114]   Gift 10.07.1965, med Kari Synnøve Abrahamsen, f. 1942 i Hisøy, Aust-Agder (datter av Marius Abrahamsen [1908 - 2000] og Snefrid Maria Magdalena Hansen [1912 - 1995]).

                             Barn:

                      i.   Ann Cathrin Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rolf Knutsen.

                     ii.   Morten Andrè Hegland (detaljer utelatt).  Han er samboer med Lene Andersen.

 

254.  Astrid Aasulvsdtr. Hegland, f. 17.05.1899 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 18.02.1978.  Gift 25.11.1922, med Tjøstolv Knutsen Songedal, f. 10.08.1896 i Vegårshei, Aust-Agder (sønn av Knud Pedersen Songedal [1861 - 1932] og Berte Tjøstolvsdtr. Myre [1863 - 1960]), d. 18.04.1980, yrke murer.

                             Barn:

           531.     i.   Knut Songedal f. 23.09.1923.

           532.    ii.   Åsulv Songedal f. 15.08.1924.

           533.   iii.   Berit Songedal f. 05.02.1929.

 

255.  Torjus Hegland, f. 04.08.1901 i Tvedestrand, Aust-Agder,25 d. 08.11.1974, gravlagt i Holt kirkegård, yrke banksjef.  Gift 03.06.1938,23 med Olga Tellevsdtr. Goderstad, f. 25.08.1907 i Holt, Aust-Agder (datter av Tellef Jørgensen Goderstad [1870 - 1951] og Ellen Martine Olsen [1877 -     ]), d. 05.11.1998 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           534.     i.   Inga Hegland f. 18.06.1940.

                     ii.   Mari Hegland, f. 15.02.1942.

           535.   iii.   Åsulv Hegland f. 11.05.1943.

                    iv.   Tellef Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wenke Woxmyhr.

 

256.  Olav Hegland, f. 27.04.1903 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 02.04.1964, yrke sjåfør.  (1) Gift 19.04.1930 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 med Hildur Johansen, f. 30.06.1901 i Østerå, Holt, Aust-Agder,41 (datter av Johannes Samuel Andersen Østerå [1860 - 1920] og Anne Marie Stiansdtr. [1858 - 1932]), d. 08.03.1939 i Holt, Aust-Agder.23  (2) Gift 25.05.1940,23 med Gjertrud Susanne Svenningsen, f. 14.08.1908 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,74 (datter av Gjert Svenningsen, Tvedestrand [1877 - 1950] og Serine Susanne Tallaksdtr. [1878 - 1956]), d. 08.03.1988 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn med Gjertrud Susanne Svenningsen:

           536.     i.   Siri Hegland f. 18.04.1941.

           537.    ii.   Gjert Olav Hegland (detaljer utelatt).

 

257.  Elise Hegland, f. 22.06.1905 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 12.07.1969.  Gift 06.04.1935 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 med Edvard Ommundsen, f. 10.04.1908 i Bergøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Ommund Ommundsen [1880 - 1959] og Olivia Regine Torkildsen Stensland [1879 - 1966]), d. 21.01.1982, yrke fargerimester.

                             Barn:

           538.     i.   Ommund Ommundsen f. 17.07.1935.

                     ii.   Aasulv Ommundsen, f. 24.12.1937 i Risøya, Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 21.01.2018 i Kristiansand, Vest-Agder,73 bisatt 25.01.2018 i Oddernes kapell.

                    iii.   Ingeborg Ommundsen, f. 03.12.1941.

                    iv.   Olaug Regine Ommundsen (detaljer utelatt).

 

258.  Ingrid Hegland, f. 24.08.1907 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 d. 23.01.1981, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 02.04.1931 i Dypvåg, Aust-Agder,[115] med Albert Louis Olsen Giving, f. 01.11.1906 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Olaf Albert Olsen Giving [1878 - 1965] og Larethe Nicoline Løvdal [1881 - 1962]), d. 10.01.1999 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke poståpner på Gjeving, kjøpmann.  Albert: klokker i Dypvåg kirke.

                             Barn:

           539.     i.   Olav Albert Giving f. 24.04.1932.

           540.    ii.   Inga Giving f. 21.03.1938.

 

259.  Håkon Hegland, f. 03.03.1910 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 d. 30.07.1992 i Stokke.  Gift 08.04.1936, med Kari Kirkeberg, f. 03.07.1912 i Sør-Aurdal, Oppland (datter av Knut Eriksen Kirkeberg [1877 - 1961] og Theodora [1881 - 1966]), d. 27.06.2002 i Soletunet,55 gravlagt 05.07.2002 fra Stokke kirke.

                             Barn:

           541.     i.   Ingrid Hegland f. 08.12.1937.

           542.    ii.   Åsulv Hegland f. 26.09.1940.

           543.   iii.   Berit Hegland (detaljer utelatt).

 

260.  Kari Hegland, f. 08.06.1916 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 28.05.1995 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Gift 28.12.1938 i Dypvåg, Aust-Agder,115 med Lars Nicolay Løvdal, f. 12.03.1911 i Løvdal, Dypvåg, Aust-Agder (sønn av Tjøstolv Peder Løvdal [1887 - 1979] og Tora Petrine Pedersen [1887 - 1975]), d. 11.06.1970, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke agronom.

                             Barn:

           544.     i.   Tora Løvdal f. 07.10.1939.

           545.    ii.   Tjøstel Per Løvdal f. 28.02.1944.

           546.   iii.   Aasulv Løvdal (detaljer utelatt).

 

261.  Ingeborg Hegland, f. 19.04.1920 i Tvedestrand, Aust-Agder,[116] d. 21.10.2003, gravlagt i Holt kirkegård.  (1) Gift 17.07.1948 i Holt, Aust-Agder,24,67 med Rolf Mølbach, f. 23.12.1920 i Tvedestrand, Aust-Agder (sønn av Johannes Mølbach [1881 - 1957] og Ella Maria Catharina Rasmus [1883 - 1950]), d. 19.11.1954, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  (2) Gift 19.08.1959, med Samuel Halvorsen, f. 15.07.1917 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder (sønn av Ole Theodor Halvorsen [1883 - 1974] og Karen Andrea Lindland [1885 - 1918]), d. 24.09.1992 i Fiane i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn med Rolf Mølbach:

           547.     i.   Maria Mølbach (detaljer utelatt).

                     ii.   Inge Johan Mølbach (detaljer utelatt).

                             Barn med Samuel Halvorsen:

                    iii.   Kari Halvorsen, f. 22.06.1960, d. 27.03.1965.

 

262.  Thorleif Hegland, f. 26.08.1911 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 d. 21.01.1981 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke dyrlege.  Gift 06.09.1941, med Bjørg Eugenie Pedersen, f. 29.06.1918 i Jar i Bærum, Akershus (datter av Johannes Pedersen [1888 -     ] og Valborg Eugenie Hansen [1891 -     ]), d. 22.12.1997 i Kolbjørnsvik, Hisøy, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård, yrke frisør.

                             Barn:

           548.     i.   Inger Johanne Hegland (detaljer utelatt).

 

263.  Kaare Hegland, f. 27.10.1914, d. 09.01.2002 i Østerås,73 gravlagt 15.01.2002 i Haslum krematorium.  (1) Gift 1940, med Alida Hegemann, f. 15.11.1908, d. 22.11.1968.  (2) Han giftet seg med Grethe Eknæs, f. 17.07.1918, d. 19.02.1994.

                             Barn med Alida Hegemann:

           549.     i.   Ole Kåre Hegland f. 25.03.1942.

                     ii.   Jan Erik Hegland.  Han giftet seg med Ann Karin.

                    iii.   Anne Hegland.  Hun giftet seg med Jan.

 

264.  Odd Ingvar Hegland, f. 14.04.1921, d. 02.06.1993.  Han giftet seg med Edle Marion Arnesen, f. 24.12.1932 (datter av Arne Arnesen [1903 - 1992] og Frida Irene Anna Springer [1908 - 2000]), d. 21.01.2018 i Tvedestrand, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Anne Irene Hegland (detaljer utelatt).

           550.    ii.   Inger Elise Hegland (detaljer utelatt).

 

265.  Arnor Wroldsen, f. 20.07.1906 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 20.07.1998 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård, yrke tollbetjent.  Gift 05.12.1935 i Dypvåg, Aust-Agder,115 med Mary Konstanse Klausen, f. 28.02.1907 i Hovdan, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Konrad Klausen [1881 - 1958] og Maria Konstanse Karlsen [1886 - 1969]), d. 29.04.1982 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Reidun Wroldsen, f. 15.05.1930, d. 12.10.2016 i Oslo.  Hun giftet seg med Leif Sakseid, f. 08.07.1924, d. 18.01.1991 i Oslo.

           551.    ii.   Bjørn Wroldsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Arnfinn Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne.

 

266.  Kristen Wroldsen, f. 10.01.1909 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 26.10.1984 i Roligheden, Tromøy, Aust-Agder.  Gift 11.10.1941 i Tromøy, Aust-Agder,83 med Judit Jensen, f. 17.05.1912 i Risør, Aust-Agder,[117] (datter av Wrold Jensen [1878 - 1920] og Bertha Andersen [1887 - 1972]), d. 07.08.2011 på Tromøy, Aust-Agder.55

                             Barn:

           552.     i.   Vera Wroldsen f. 15.08.1942.

           553.    ii.   Britt Karin Wroldsen (detaljer utelatt).

 

267.  Rolv Wroldsen, f. 15.02.1911 i Skattebunes, Dypvåg, Aust-Agder,72 d. 27.05.1992 i Kvinesdal, Vest-Agder, yrke skipsfører.  Han giftet seg med Jenny Risøen, f. 09.06.1915 (datter av Torje Toresen Risøen [1884 - 1958] og Petra M Netland [1891 - 1978]), d. 10.02.1962 i Kvinesdal, Vest-Agder.

                             Barn:

           554.     i.   Kari Wroldsen f. 30.11.1939.

           555.    ii.   Thorhild Petra Wroldsen f. 20.02.1944.

           556.   iii.   Helge Anton Wroldsen (detaljer utelatt).

           557.   iv.   Randi Wroldsen (detaljer utelatt).

 

268.  Kari Wroldsen, f. 03.09.1912 i Dypvåg, Aust-Agder, d. 24.06.1970.  Gift 24.06.1951, med Alfred Aksel Ekornås, f. 06.08.1918 i Borgund, Møre og Romsdal (sønn av Ågne Severin Jakobsen Ekornås [1881 - 1976] og Amalie Marie Regine Johansdtr. Slinning [1890 - 1939]), d. 18.08.2018 i Røed bo og omsorgssenter,55 bisatt 24.08.2018 i Arendal kapell.

                             Barn:

                      i.   Jan Ågne Ekornås, f. 23.01.1952, d. 16.04.2013 i Arendal, Aust-Agder, bisatt 23.04.2013 i Arendal kapell.

                     ii.   Lise Karin Ekornås (detaljer utelatt).

                    iii.   Arve Ekornås (detaljer utelatt).

 

269.  Anton Aage Wroldsen, f. 30.10.1915 i Danielsnes, Dypvåg, Aust-Agder,72 d. 07.08.2007 på Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder.55   (1) Gift 25.10.1941,67 med Ingebjørg Serine Lilleødegård, f. 01.04.1915 i Holt, Aust-Agder,41 (datter av Karl Andreas Knudsen Lilleødegård [1893 - 1972] og Gunhild Marie Skuland [1893 - 1968]), d. 01.03.1963, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  (2) Han giftet seg med Randi Olaug Martinsen, f. 02.06.1937 i Spydeberg, Østfold (datter av Gunnar Martin Martinsen [1913 - 1996] og Gudrun Kristine Karlsen [1910 - 1961]).

                             Barn med Ingebjørg Serine Lilleødegård:

           558.     i.   Arne Gilje Wroldsen f. 23.12.1942.

           559.    ii.   Anne Lise Wroldsen (detaljer utelatt).

 

270.  Axel Hegland, f. 02.05.1906 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 12.02.1980, yrke apoteker.  Gift 27.06.1950, med Asbjørg Haldis Meek, kjælenavn Lita, f. 19.03.1924 i Kristiansund, Møre og Romsdal (datter av Lars Meek [1882 -     ] og Olga Bersås [1883 -     ]), d. 08.08.2001 i Molde, Møre og Romsdal,55 gravlagt 17.08.2001 fra Molde domkirke.

                             Barn:

           560.     i.   Marit Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Anders Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nina.

 

271.  Walgerd Hegland, f. 09.05.1908 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 21.08.2011 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 25.07.1936 i Tvedestrand, Aust-Agder,23 med Harry Mølbach, f. 14.01.1908 i Kristiania (sønn av Johannes Mølbach [1881 - 1957] og Ella Maria Catharina Rasmus [1883 - 1950]), d. 15.07.1992 i Tvedestrand sykehjem, gravlagt i Holt kirkegård, yrke maskinist.

                             Barn:

           561.     i.   Alf Georg Mølbach f. 19.05.1937.

           562.    ii.   Arnt Mølbach (detaljer utelatt).

 

272.  Alf Hegland, f. 09.05.1908 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 d. 16.07.1977 i Arendal, Aust-Agder, yrke postsjef i Arendal.  Gift 03.12.1938 i Holt kirke, Aust-Agder,23 med Ragnhilda (Hia) Marie Hansen, f. 14.04.1919 i Brooklyn, New York, USA (datter av Hans Adolf Hansen [1887 - 1933] og Thorny Eskild [1884 - 1966]), d. 20.12.1997 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

           563.     i.   Ruth Hegland f. 18.01.1940.

           564.    ii.   Erik Hegland f. 14.10.1943.

           565.   iii.   Ragnhild Hegland (detaljer utelatt).

 

273.  Margith Hegland, f. 05.12.1914 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 16.12.1981, gravlagt i Holt kirkegård.  Hun giftet seg med Karl Christiansen, f. 14.03.1911 i Nes Verk, Holt, Aust-Agder,34 (sønn av August Kristiansen, Landbø [1870 -     ] og Ingeborg Nilsdtr. Ravnberget [1875 -     ]), d. 04.06.1981, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Walborg Erica Christiansen, f. 14.06.1940 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Kåre L. Svendsen, f. 22.10.1940 i Oslo.

           566.    ii.   Aud Ingeborg Christiansen f. 18.05.1943.

                    iii.   Bjørn Anders Christiansen, f. 05.06.1945 i Oslo, d. 18.01.1959 i Oslo.

           567.   iv.   Aase Margareth Christiansen (detaljer utelatt).

 

274.  Edel Broms, f. 21.08.1906 i Tvedestrand, Aust-Agder, d. 05.10.2000 i Oslo, gravlagt 10.10.2000 i Frogner.73   Gift 29.12.1929 i Tvedestrand kirke,24 med Sverre Kildahl, f. 31.12.1902 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 (sønn av Charles Ludvig Kildahl [1874 - 1958] og Marit Dybdal [1879 - 1974]), d. 1975 i Oslo, yrke disponent/trykkeri-eier.

                             Barn:

           568.     i.   Rolf Kildahl f. 27.12.1932.

           569.    ii.   Edel Kildahl f. 03.02.1936.

           570.   iii.   Karl Broms Kildahl f. 08.12.1937.

 

275.  Otto Broms, f. 15.01.1909 i Tvedestrand, Aust-Agder,24 d. 17.10.1992 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke bakermester.  Gift 19.12.1936 i Dypvåg, Aust-Agder,24 med Frances Andreassen, f. 17.03.1915 i Brooklyn, New York, USA (datter av Kristoffer Andreassen og Andrea (Ida)), d. 02.10.1998 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.

                             Barn:

           571.     i.   Sidsel Broms f. 22.11.1939.

           572.    ii.   Åse Broms f. 09.06.1941.

           573.   iii.   Karl Otto Broms f. 22.08.1945.

           574.   iv.   Ida Marie Broms (detaljer utelatt).

 

276.  Randi Hegland, f. 22.06.1909, d. 01.08.2004 i Asker, Akershus,73 gravlagt 10.08.2004 fra Risenga bo og omsorgssenters kapell.  Hun giftet seg med Oscar Bern, f. 30.10.1904 i Østre Toten, Oppland, d. 03.05.1984.

                             Barn:

                      i.   Odd Reidar Bern, f. 06.02.1945, d. 10.11.2008 i Asker, Akershus,73 bisatt 18.11.2008 i Asker kapell.  Han er samboer med Vigdis Heen Holmbo.

 

277.  Tore Jacob Hegland, f. 14.01.1933, d. 27.09.2002 i Nørresundby, Kær, Aalborg, Danmark, gravlagt 02.10.2002 fra Nørresundby kirke.  (1) Gift 1961, med Margrethe Gjøsund, f. 1940 (datter av Alf Gjøsund [1902 - 1977] og Aslaug [1908 - 1982]), d. 1990.  De ble separert i 1971.  (2) Gift 02.10.1975 i København, Danmark, med Lissy Sørensen, f. 20.08.1943 i Nibe, Danmark (datter av Peter Sabroe Sørensen og Dagny Simonsen).

                             Barn med Margrethe Gjøsund:

                      i.   Aslaug Vilde Hegland (detaljer utelatt).

           575.    ii.   Gro Elise Hegland (detaljer utelatt).

                             Barn med Lissy Sørensen:

                    iii.   Troels Jacob Hegland (detaljer utelatt).

 

278.  Marit Asta Hegland, f. 15.04.1938, d. 14.11.2008, bisatt 24.11.2008 i St. Ansgar kirke, Kristiansand,73 yrke tannlege.  Gift 24.03.1964, med Nils Egil Saghaug, f. 25.08.1926 i Mo i Rana, Nordland (sønn av Johan Peder Saghaug [1875 - 1939] og Anna Evensen [1884 - 1975]).

                             Barn:

                      i.   Kristin Margrethe Saghaug (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ole Horn Rasmussen.

                     ii.   Nils Jacob Saghaug (detaljer utelatt).

 

279.  Knut Ånonsen Torp, f. 29.09.1912 i Torp, Holt, Aust-Agder, d. 11.07.1997 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 16.07.1997 i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 21.12.1950 i Holt, Aust-Agder,67 med Klara Helena Torkelsdtr. Dalen, f. 30.07.1920 i Holt, Aust-Agder,23 (datter av Torkel Torsen Dalen [1882 - 1966] og Ingeborg Knutsdtr. Landbø [1886 - 1962]), d. 10.09.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.

                             Barn:

           576.     i.   Karen Torp f. 29.03.1952.

           577.    ii.   Ingebjørg Torp (detaljer utelatt).

 

280.  Margit Torp, f. 11.01.1915 i Holt, Aust-Agder,75 d. 28.02.2016 på Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,55 gravlagt 08.03.2016 fra Holt kirke.  Hun giftet seg med Håkon Theresius Halvorsen, f. 04.10.1916 i Grimslia, Langang i Holt, Aust-Agder,34 (sønn av Halvor Johan Halvorsen [1882 -     ] og Theresie Olsen [1887 -     ]), d. 14.06.1984 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 1984 i Holt kirkegård.

                             Barn:

           578.     i.   Åge Harry Halvorsen (detaljer utelatt).

           579.    ii.   Arne Bjørn Halvorsen f. 19.09.1946.

           580.   iii.   Kåre Tore Halvorsen (detaljer utelatt).

           581.   iv.   Karen Theresie Halvorsen (detaljer utelatt).

           582.    v.   Hans Magne Halvorsen (detaljer utelatt).

           583.   vi.   Anne Lise Halvorsen (detaljer utelatt).

           584.  vii.   Ragnhild Halvorsen (detaljer utelatt).

 

281.  Selma Torp, f. 01.01.1924 i Torp, Holt, Aust-Agder, d. 29.08.2009, gravlagt 03.09.2009 fra Engene kirke.55   Gift 22.12.1951 i Engene kirke, med Leif Røed, f. 29.03.1924 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Aage Marius Klemmetsen Røed [1898 - 1958] og Dorthea Olsdtr. Nedenes [1897 - 1960]), d. 20.11.1992 i Arendal, Aust-Agder,[118] gravlagt 25.11.1992 i Engene kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           585.     i.   Karin Dorthea Røed (detaljer utelatt).

           586.    ii.   Arne Kjell Røed (detaljer utelatt).

 

282.  Samuel Halvorsen (Se ekteskap til nummer 261.)

 

283.  Jens Hegland, f. 24.09.1910 i Holt, Aust-Agder,51 d. 23.10.1978 i Lillesand, Aust-Agder, yrke gårdbruker.  Gift 30.06.1934,23 med Aagot Thomassen, f. 23.03.1915 i Vestre Moland, Lillesand, Aust-Agder (datter av Peder Theodor Thomassen Stutti [1859 - 1946] og Othilie Julitte Olsen Stutti [1873 - 1959]), d. 16.09.2003 i Brekkestø, Vestre Moland, Aust-Agder,55 gravlagt 19.09.2003 fra Justøy kapell.

                             Barn:

                      i.   Ole Hegland, f. 1935, d. 1935.

           587.    ii.   Ole Per Hegland f. 03.02.1939.

                    iii.   Aase Hegland, f. 11.05.1947, d. 05.02.2016 i Lillesand, Aust-Agder,55 bisatt 12.02.2016 fra Justøy kapell.

           588.   iv.   Grethe Othilie Hegland (detaljer utelatt).

 

284.  Margit Alvilda Hegland, f. 29.05.1913 i Holt, Aust-Agder, d. 18.09.2006 i Goderstad, Holt, Aust-Agder, gravlagt 27.09.2006 fra Holt kirke.55   Gift 09.04.1938,23 med Jørgen Halvorsen Goderstad, f. 24.11.1914 i Holt, Aust-Agder (sønn av Halvor Jørgensen Goderstad [1872 - 1953] og Tarjer Nilsen [1883 - 1946]), d. 13.12.1986 i Goderstad, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           589.     i.   Halvor Goderstad f. 15.10.1938.

                     ii.   Solveig Torgerd Goderstad, f. 19.01.1942.  Gift 25.08.1962, med Kjell Egil Gloppe, f. 24.11.1939 (sønn av Rolf Hagbart Gloppe [1913 - 1986] og Signe Tveit [1910 - 1998]).

           590.   iii.   Ole Jørgen Goderstad f. 30.03.1947.

 

285.  Signe Hegland, f. 24.12.1915 i Holt, Aust-Agder, d. 21.04.1994 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 14.08.1943,67 med Sverre Werner Knudsen, f. 18.05.1913 i Kristiania (sønn av Ole Kristian Knudsen [1874 - 1962] og Marie [1877 -     ]), d. 19.09.2003 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,55 gravlagt 24.09.2003 fra Tvedestrand kapell, yrke malermester.

                             Barn:

           591.     i.   Inger Lise Knudsen (detaljer utelatt).

 

286.  Helga Elise Hegland (Se ekteskap til nummer 234.)

 

287.  Else Hegland, f. 10.12.1922 i Hegland i Holt, Aust-Agder,23 d. 01.12.1983 i Holt, Aust-Agder.  Gift 06.08.1949 i Holt, Aust-Agder,67 med Toralf Aleksander Thorbjørnsen, f. 06.02.1923 i Holt, Aust-Agder,45 (sønn av Karl Einar Thorbjørnsen [1897 - 1958] og Ellen Torbjørnsen [1892 - 1926]), d. 27.08.2002 i Fianesvingen, Holt, Aust-Agder,55 gravlagt 04.09.2002 fra Holt kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

           592.     i.   Viggo Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

           593.    ii.   Svein Ove Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

 

288.  Toralf Anker Eilifsen Hegland, f. 18.03.1913 i Arendal, Aust-Agder,49 d. 20.05.1983 i Bismarck, North Dakota, USA.  Han giftet seg med Magnhild Dokka, f. 12.07.1918 (datter av Olaf Dokka [1895 - 1978] og Sigrid Børjesen [1896 - 1981]), d. 15.04.2005 i Bismarck, North Dakota, USA.55

                             Barn:

                      i.   Else Hegland, f. 23.09.1939.  Gift 18.06.1960, med Thomas Rodwert Rodthiteaux, også kjent som Tom.

                     ii.   Tor Olav Hegland, f. 19.03.1944.

                    iii.   Roy Hegland.  Han giftet seg med Loralynn.

 

289.  Mangor Eilifsen Hegland, f. 17.07.1914 i Arendal, Aust-Agder,49 d. 20.05.1984.  Han giftet seg med Agnes (Mossa) Orlien, f. 30.05.1917 i Øvre Sandsvær, Buskerud (datter av Ole Kristian Orlien [1887 -     ] og Jenny Marie Gravningsbraaten [1890 - 1968]), d. 31.12.2002 i Eydehavn, Stokken, Aust-Agder,55 gravlagt 07.01.2003 fra Stokken kirke.  Agnes: også nevnt i folketellingen 1920 som "Gravningsbraaten"        .

                             Barn:

                      i.   Grethe Hegland, f. 05.02.1942, d. 21.02.2020 i Saltrød bo og omsorgssenter,55 gravlagt 03.03.2020 fra Stokken kirke.

           594.    ii.   Lise Hegland f. 11.04.1944.

           595.   iii.   Sissel Hegland (detaljer utelatt).

                    iv.   Jonn Eilif Hegland, f. 04.11.1959, d. 26.01.1999 i Arendal, Aust-Agder.

 

290.  Anna Adelheide Hegland, f. 18.01.1917 i Arendal, Aust-Agder,49 d. 14.03.2012 i Eydehavn, Aust-Agder,55 gravlagt 22.03.2012 fra Stokken kirke.  Hun giftet seg med Halvor Solli, f. 26.08.1915 i Holt, Aust-Agder (sønn av Tarjei Solli [1886 - 1972] og Gunda Vilhelmine Sørensen [1884 - 1957]), d. 02.07.1994 i Eydehavn, Aust-Agder, gravlagt i Stokken kirkegård.

                             Barn:

           596.     i.   Terje Solli (detaljer utelatt).

           597.    ii.   Gunhild Solli (detaljer utelatt).

 

291.  Ingebjørg Hegland, f. 04.02.1915,[119] d. 28.08.1980 i Skien, Telemark.  Gift 10.10.1936, med Lars Bertinius Hansen Berberg, f. 27.04.1905 i Gjerpen, Skien, Telemark,[120] (sønn av Hans Halvorsen [1864 -     ] og Elise Marie Larsdtr. [1867 -     ]), d. 10.12.1984 i Skien, Telemark, yrke gårdbruker.

                             Barn:

                      i.   Maren Helga Berberg, f. 27.09.1937.

                     ii.   Eldbjørg Berberg, f. 04.11.1938.

                    iii.   Kari Berberg, f. 06.09.1942.

 

292.  Per Vaaje Hegland, f. 13.03.1917 i Holt, Aust-Agder, d. 20.10.1993, gravlagt i Holt kirkegård, yrke gårdbruker.  Gift 20.09.1952 i Holt, Aust-Agder,67 med Anne Valle, f. 02.05.1931 i Holt, Aust-Agder,45 (datter av Olaf Nilsen Valle [1894 - 1974] og Anna Bergljot Olsdtr. Lia [1898 - 1936]).

                             Barn:

                      i.   Helga Bergliot Hegland.  Hun giftet seg med Eilert.

           598.    ii.   Peder Vaaje Hegland (detaljer utelatt).

 

293.  Berthe Haugenes, f. 05.04.1910 i Austre Moland, Aust-Agder, d. 02.11.1996 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 19.04.1941, med Andreas Lilleholt, f. 15.06.1908 i Holt, Aust-Agder,45 (sønn av Halvor Halvorsen Lilleholt [1869 - 1952] og Ingeborg Andrea Torjusdtr. [1871 - 1958]), d. 23.05.1980 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård, yrke forpakter.

                             Barn:

           599.     i.   Halvor Lilleholt f. 20.03.1942.

           600.    ii.   Tore Lilleholt (detaljer utelatt).

           601.   iii.   Ingeborg Lilleholt (detaljer utelatt).

 

294.  Anne Torjusdtr. Haugenes, f. 17.04.1913 i Austre Moland, Aust-Agder, d. 20.07.1997 i Bjorbekk, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 23.10.1942, med Erling Bjorbæk, f. 01.03.1908 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Klemmet Terjesen [1872 - 1952] og Martha Olsdtr. Øvernes [1872 - 1935]), d. 13.04.1994 i Bjorbekk, Øyestad, Aust-Agder, yrke distriktssjef.

                             Barn:

           602.     i.   Einar Bjorbekk f. 05.05.1943.

                     ii.   Clemet Thærie Bjorbæk, f. 30.12.1958 i Arendal, Aust-Agder, d. 17.06.2019, urnenedsettelse 09.08.2019 fra Bjorbekk kirke.55

 

295.  Astrid Torjusdtr. Haugenes, f. 11.12.1914 i Austre Moland, Aust-Agder, d. 29.04.1997, gravlagt i Hisøy kirkegård.  Gift 28.03.1945 i Øyestad, Aust-Agder,93 med Sigurd Gjennestad, f. 28.11.1914 i Øyestad, Aust-Agder,45 (sønn av Are Olsen Gjennestad [1873 - 1962] og Sigrid Eivindsdtr. Baas [1887 - 1951]), d. 24.03.1981, gravlagt i Hisøy kirkegård, yrke sekretær.

                             Barn:

                      i.   Jan Olaf Gjennestad, f. 27.08.1945, d. 09.01.1954, gravlagt i Hisøy kirkegård.

           603.    ii.   Grethe Gjennestad (detaljer utelatt).

 

296.  Kristine Haugenes, f. 11.05.1919 i Haugenes, Austre Moland, Aust-Agder, d. 22.09.1991, gravlagt i Austre Moland, Aust-Agder.  Gift 10.07.1948 i Austre Moland kirke,77 med Odd Sigmund Kjevik, f. 21.02.1921 i Tveit, Kristiansand, Vest-Agder (sønn av Johannes Kjevik [1886 - 1961] og Arna Johanne Bøhn [1892 - 1980]), d. 30.12.2009 i Tveiten, Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 12.01.2010 fra Austre Moland kirke.55

                             Barn:

           604.     i.   Aud Ingunn Kjevik (detaljer utelatt).

 

297.  Thorleif Torjussen Haugenes, f. 17.05.1921, d. 18.09.1996, gravlagt i Austre Moland, Aust-Agder.  Gift 03.01.1951, med Randi Fløystad, f. 09.06.1923 i Austre Moland, Aust-Agder,78 (datter av Erik Gunnarsen Fløystad [1890 - 1992] og Klara Fredrikke Harveland [1898 - 1976]), d. 09.05.2014 i Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 21.05.2014 fra Austre Moland kirke.

                             Barn:

           605.     i.   Klara Haugenes (detaljer utelatt).

           606.    ii.   Ingeborg Haugenes (detaljer utelatt).

           607.   iii.   Torhild Haugenes (detaljer utelatt).

           608.   iv.   Ellen Haugenes (detaljer utelatt).

 

298.  Ottar Torjussen Haugenes, f. 15.02.1924 i Austre new yMoland, Aust-Agder,78 d. 28.04.2004 i New York, USA.  Gift 30.04.1955 i USA, med Gisela Smaso, f. 10.10.1932 i Nøtterøy, Vestfold (datter av Jack Smaso og Esther Skavberg).

                             Barn:

           609.     i.   Scott Erik Haugenes (detaljer utelatt).

           610.    ii.   Steven Tor Haugenes (detaljer utelatt).

 

299.  Ingrid Haugenes, f. 16.11.1928 i Austre Moland, Aust-Agder,[121] d. 12.03.2020 i Færvik bo og omsorgssenter,55 gravlagt 20.03.2020 fra Austre Moland kirke.  Gift 21.07.1951, med Einar Joleif Ottersland, f. 16.11.1928 i Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Eivind Gustav Ottersland [1892 - 1950] og Johanne Gundine Syversen [1900 - 1994]), yrke teknikker, d. 06.09.2018 i Færvik bo og omsorgssenter,55 gravlagt 13.09.2018 fra Austre Moland kirke.

                             Barn:

           611.     i.   Gjerulf Ottersland f. 05.12.1951.

           612.    ii.   Ingeborg Ottersland (detaljer utelatt).

           613.   iii.   Mariann Ottersland (detaljer utelatt).

           614.   iv.   Janne Ottersland (detaljer utelatt).

                     v.   Tom Øyvind Ottersland (detaljer utelatt).

 

300.  Gunnar Gundersen Brekka, f. 02.12.1913 i Moland, Arendal, Aust-Agder,45,79 d. 29.10.1998 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, yrke bonde.  Gift 1941, med Anne Noddeland, f. 12.03.1917 i Noddeland, Austre Moland, Aust-Agder,78 (datter av Anders Tjøstolsen Noddeland [1885 - 1960] og Marta Gislesen Tøra [1888 - 1919]), d. 10.01.2008 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 18.01.2008 fra Austre Moland kirke.55

                             Barn:

           615.     i.   Lars Brekka f. 01.07.1942.

           616.    ii.   Anders Hallvard Brekka (detaljer utelatt).

           617.   iii.   Magne Brekka (detaljer utelatt).

           618.   iv.   Åsta Brekka (detaljer utelatt).

                     v.   Marit Brekka (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ole Petter Olsen.

           619.   vi.   Nils Brekka (detaljer utelatt).

 

301.  Randi Gundersen, f. 23.01.1915 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, d. 17.12.2002 på Ottersland, Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 23.12.2002 fra Austre Moland kirke.  Hun giftet seg med Sverre Ledaal, f. 03.08.1917 i Ottersland, Austre Moland, Aust-Agder,97 (sønn av Sigurd Bertram Torvald Ledaal [1889 - 1966] og Bertha Helene Ottersland [1884 - 1924]), d. 28.01.2011, gravlagt 04.02.2011 fra Austre Moland kirke.55

                             Barn:

           620.     i.   Sigurd Bertram Ledaal f. 23.03.1942.

                     ii.   Lars Ledaal (detaljer utelatt).

                    iii.   Aasta Ledaal (detaljer utelatt).

                    iv.   Ellen Bjørg Ledaal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Karl Ragnar Gjertsen.

 

302.  Lars Gundersen Brekka, f. 25.10.1916 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, d. 18.08.1954.  Han giftet seg med Bertha, f. 13.02.1921, d. 31.08.2016.

                             Barn:

                      i.   Jan Brekka.

 

303.  Jens Gundersen Brekka, f. 05.12.1927 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder,121 d. 01.03.2010 i Kristiansand, Vest-Agder,55 gravlagt 08.03.2010 fra Tveit kirke.  Gift 02.05.1959, med Signe Bjørg Ommundsen, f. 26.02.1933, d. 25.03.2013 i Kristiansand, Vest-Agder,55 gravlagt 03.04.2013 fra Tveit kirke.

                             Barn:

                      i.   Torill Brekka.  Gift 18.09.1982 i Tveit kirke, med Roy Fossdal.

 

304.  Kari Hegland, f. 14.03.1934, d. 13.02.2024 i Arendal, Aust-Agder,55 bisatt 23.02.2024 i Arendal kapell.  Hun giftet seg med Odd Espeland, f. 20.09.1925 (sønn av Lars Tjøstolvsen Espeland [1885 - 1975] og Ingebjørg Eriksdtr. Moe [1886 - 1977]), d. 15.02.2014 i Arendal, Aust-Agder,55 bisatt 25.02.2014 i Arendal kapell.

                             Barn:

           621.     i.   Olaf Hegland Espeland (detaljer utelatt).

           622.    ii.   Anne Kari Espeland (detaljer utelatt).

 

305.  Reidar Nilsen, f. 17.02.1941 i Tromøy, Aust-Agder, d. 11.07.1997 i Alve, Tromøy, Aust-Agder.  Han giftet seg med Marith.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Geir Nilsen.

                     ii.   Erik Nilsen.

 

306.  Ragnar Stiansen.  Gift 24.06.1989, med Brit Ranhildstveit (datter av Gitle Ragnhildstveit og Marta).

                             Barn:

                      i.   Thor Sindre Stiansen, f. 22.12.1989 i Stavanger, Rogaland, d. 01.09.1990 i Stavanger, Rogaland.

                     ii.   Vilde Stiansen.

                    iii.   Cecilie Ragnhildstveit Stiansen.

                    iv.   Simen Gitle Ragnhildstveit Stiansen.

                     v.   Live Stiansen.

                    vi.   Malin Ragnhildstveit Stiansen.

 

307.  Else Marie Olsen, f. 09.01.1943.  Gift 25.06.1966, med Sverre Kaltveit, f. 28.10.1934 i Sola, Rogaland, d. 18.07.2004 i Sola, Rogaland, yrke stuert.

                             Barn:

                      i.   Jan Gustav Kaltveit.

                     ii.   Ove Kaltveit.

 

308.  Leif Olaf Olsen, f. 21.06.1946 i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder, d. 11.09.2003 i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder,55 gravlagt 16.09.2003 fra Tromøy kirke.  Gift 05.06.1971,55 med Elin Cicilie Gundersen, f. 26.07.1950 i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder (datter av Magnus Kaare Gundersen [1921 - 1997] og Dagmar Andersen [1925 - 1999]), d. 07.02.1992 i Kongshavn, Tromøy, Aust-Agder, gravlagt i Tromøy kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Rune Olsen.  Gift 12.06.1993, med Anne Berit Mærland.

                     ii.   Lise Olsen.  (1) Hun giftet seg med Jan Arvid.  (2) Hun giftet seg med Stein Ørnulf.  (3) Hun giftet seg med Roald.

           623.   iii.   Dag Olaf Olsen (detaljer utelatt).

 

309.  Gerd Stiansen, f. 10.04.1942 i Alve, Tromøy, Aust-Agder, d. 31.01.2004 i Sandnes, Rogaland.  Hun giftet seg med Jan Storlid.

                             Barn:

           624.     i.   Roar Storlid (detaljer utelatt).

                     ii.   Atle Storlid (detaljer utelatt).  Han er samboer med Hege.

 

310.  Svein Stiansen, f. 22.08.1955 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,33 d. 20.01.2024 i Alve, Tromøy, Aust-Agder,55 gravlagt 30.01.2024 fra Tromøy kirke.  Han giftet seg med Wigdis Olsen.

                             Barn:

           625.     i.   Håkon Stiansen (detaljer utelatt).

 

311.  Gunvor Alice Stiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Dag Arnfinn Andersen.

                             Barn:

                      i.   Lisbeth Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune.

                     ii.   Merethe Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Didrik.

                    iii.   Frode Andersen (detaljer utelatt).

 

312.  Kåre Stiansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wenche Loftskjær.

                             Barn:

           626.     i.   Irene Stiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Bente Stiansen (detaljer utelatt).  (1) Forlovet Espen Sagbakken.  (2) Hun giftet seg med Espen Frivold.

                    iii.   Nils Thore Stiansen (detaljer utelatt).

 

313.  Thorhild Stiansen (detaljer utelatt).  Gift 25.10.1975, med Knut Raabu, f. 10.03.1950 i Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Ommund Råbu [1915 - 1992] og Birgit Lona [1920 - 2009]), d. 08.04.2017 på Nesheim, Austre Moland, Aust-Agder,55 gravlagt 20.04.2017 fra Austre Moland kirke.

                             Barn:

                      i.   Svenn Ove Raabu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Merete.

                     ii.   Jørn Are Raabu (detaljer utelatt).

                    iii.   Ronny Raabu (detaljer utelatt).

 

314.  Grethe Stiansen (detaljer utelatt).  Gift 22.02.1975, med Karsten Pedersen, f. 11.07.1948 i Strømsbuneset, Arendal, Aust-Agder, d. 25.02.2022 i Myratunet bo og omsorgssenter.

                             Barn:

                      i.   Marianne Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristin Pedersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Heidi Pedersen (detaljer utelatt).

 

315.  Ove Andreas Duus, f. 09.07.1935 i Arendal, Aust-Agder, d. 28.02.2010.55   Gift 02.05.1959, med Liv Magnhild Lerpoll, f. 30.04.1938.

                             Barn:

           627.     i.   Leif Rune Duus (detaljer utelatt).

           628.    ii.   Bente Duus (detaljer utelatt).

           629.   iii.   Lene Birgitte Duus (detaljer utelatt).

 

316.  Eli Duus (detaljer utelatt).  (1) Gift 06.08.1966, med Erik Walter Mortensen, f. 09.04.1942 i Kristiansand, Vest-Agder, (sønn av Anne Sofie Mortensen).  Hun er samboer med (2) Øystein Axelsen, f. 07.01.1944 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Axel Henrik Axelsen [1912 - 1962] og Tonny Theodora Kristensen [1912 - 2002]), d. 04.10.2022 i Hisøy, Aust-Agder.55

                             Barn med Erik Walter Mortensen:

                      i.   Leif Kristian Mortensen (detaljer utelatt).

 

317.  Bjørg Nilsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Willy Rose.

                             Barn:

                      i.   Janne Rose (detaljer utelatt).

           630.    ii.   Mats Rose (detaljer utelatt).

 

318.  Nina Stiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Henning Olsen.

                             Barn:

           631.     i.   Fredrik Belland Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jon Belland Olsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Maria Belland Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Joachim.

 

319.  Belinda Stiansen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Jørn Aasgrav.  Skilt.  (2) Hun giftet seg med Geir Strømsvåg.  (3) Hun giftet seg med Iver Bakke.

                             Barn med Jørn Aasgrav:

                      i.   Sunniva Aasgrav (detaljer utelatt).

                             Barn med Geir Strømsvåg:

                     ii.   Ingrid (detaljer utelatt).

                             Barn med Iver Bakke:

                    iii.   Fredinan (detaljer utelatt).

 

320.  Berit Tveiten (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Erling Bjarte Holen.

                             Barn:

           632.     i.   Bjarte Holen (detaljer utelatt).

                     ii.   Mariel Jeanette Holen (detaljer utelatt).

                    iii.   Thomas Chester Holen (detaljer utelatt).

 

321.  Lise Ann Tveiten (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frithjof Moi.

                             Barn:

                      i.   Siri Moi (detaljer utelatt).

                     ii.   Eirik Moi (detaljer utelatt).

 

322.  Wenche Tveiten (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frank Moritz Johansen.

                             Barn:

                      i.   Edeline Tveiten Johansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Vemund Tveiten Johansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Emil Tveiten Johansen (detaljer utelatt).

 

323.  Lynne Susan Giving (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med .. Pagano.

                             Barn:

                      i.   Aimee Nicole Pagano (detaljer utelatt).

 

324.  Thordis Gerd Klemmetsen, f. 07.07.1929 i Gjervoldsøy, Hisøy, Aust-Agder, d. 26.06.2005 i Gjervoldsøy, Hisøy, Aust-Agder, gravlagt 21.06.2005 fra Hisøy kirke.  Gift 1952, med Andreas Petter Andersen, f. 02.02.1925 i Sandvigen, Hisøy, Aust-Agder,50 (sønn av Georg Andreas Andersen [1880 - 1971] og Anne Kjerstine Knudsen [1889 - 1981]), d. 28.07.2014 på Gjervoldsøy, Hisøy, Aust-Agder,55 bisatt 05.08.2014 i Hisøy kirke.

                             Barn:

           633.     i.   Thorny Grethe Andersen (detaljer utelatt).

           634.    ii.   Georg Andreas Andersen (detaljer utelatt).

           635.   iii.   Leif Andersen.

                    iv.   Hilde Marie Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Egil Vestin.

           636.    v.   Svein Andersen (detaljer utelatt).

 

325.  Isak Hellevig, f. 23.03.1920 i Sandvigen, Hisøy, Aust-Agder, d. 12.12.2013 i Lillesand, Aust-Agder.  Han giftet seg med Aud Solveig Tveit, f. 27.09.1926 i Lillesand, Aust-Agder (datter av Aanon Tveit [1895 - 1944] og Solveig Johnsen [1904 - 2000]).

                             Barn:

           637.     i.   Solveig Gunn Hellevig (detaljer utelatt).

                     ii.   Gunder Hellevig (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Monica Lislerud.

 

326.  Marte Kristine Hellevig, f. 03.06.1923 i Justøy i Vestre Moland, Aust-Agder, d. 25.03.2009 i Lillesand, Aust-Agder.  Gift 1943, med Trygve Malmfinn Terjesen Omestad, f. 22.12.1917 (sønn av Terje Aanonsen Omestad [1875 -     ] og Marie Asbjørnsdtr. Helle [1879 -     ]), d. 22.10.2014 i Lillesand, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Marit Johanne Omestad.

 

327.  Knut Ove Lia, f. 19.07.1930, d. 21.12.2023, gravlagt 04.01.2024 fra Fjære kirke.55   Gift 16.06.1951, med Kjellaug Jørgine Rød, f. 11.09.1930 i Drangedal, Telemark (datter av Stian Jørgensen Rød [1894 - 1977] og Marie Torine Klausen Lia [1898 - 1976]).

                             Barn:

           638.     i.   Knut Stian Lia (detaljer utelatt).

           639.    ii.   Else Marie Lia (detaljer utelatt).

 

328.  Anna Marie Lia, f. 12.04.1942 i Reddal, Landvik, Aust-Agder.  Gift 23.05.1964 i Landvik, Aust-Agder,102 med Kjell Georg Dovland, f. 25.07.1939 i Grimstad, Aust-Agder (sønn av Georg Johan Dovland [1911 - 1984] og Karoline Olsen, Brekkestø [1915 - 1985]).

                             Barn:

           640.     i.   Geir Dovland (detaljer utelatt).

           641.    ii.   Tone Irene Dovland (detaljer utelatt).

                    iii.   Laila Margrete Dovland (detaljer utelatt).

 

329.  Marte Lia, f. 17.02.1944.  Hun giftet seg med Vidar Reiersen, f. 13.05.1939 (sønn av Olav Reiersen [1912 - 1996] og Mildred Olsen [1922 - 1977]).

                             Barn:

           642.     i.   Anita Reiersen (detaljer utelatt).

           643.    ii.   Brit Reiersen (detaljer utelatt).

           644.   iii.   Odd Olav Reiersen (detaljer utelatt).

                    iv.   Knut Arve Reiersen (detaljer utelatt).

 

330.  Knut Lia (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Solveig Håverstad.

                             Barn:

                      i.   Oddmund Lia (detaljer utelatt).

 

331.  Solveig Lia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arnulf Nordgård.

                             Barn:

                      i.   Marie Nordgård (detaljer utelatt).

                     ii.   Hanne Nordgård (detaljer utelatt).

 

332.  Bjørg Lia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Peer Vidar Egge.

                             Barn:

           645.     i.   Jan Erik Egge (detaljer utelatt).

                     ii.   Svein Roger Egge (detaljer utelatt).

 

333.  Halldis Telma Lia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roald Eriksen.

                             Barn:

                      i.   Elin Cecilie Eriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hege Camilla Eriksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Inger Charlotte Eriksen (detaljer utelatt).

 

334.  Oddny Margrethe Lia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Fredriksen.

                             Barn:

                      i.   Jone Fredriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Inge Fredriksen (detaljer utelatt).

 

335.  Margrete Håland Haugaas, f. 14.09.1913 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 29.10.2016, gravlagt 11.11.2016 fra Landvik kirke.  Gift 24.01.1948 i Trefoldighetskirken, Arendal,[122] med Toralf Gurebu, f. 16.09.1902 i Landvik, Aust-Agder,51 (sønn av Ole Gustav Terkelsen Gurebu [1869 - 1951] og Inga Sofie Jakobsen [1867 - 1946]), d. 16.04.1987, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           646.     i.   Anne Sofie Gurebo (detaljer utelatt).

                     ii.   Torunn Margrethe Gurebo (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stein Torger Skjæveland.

           647.   iii.   Ole Gustav Gurebo (detaljer utelatt).

 

336.  Gunnar Håland Haugaas, f. 21.12.1915 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 17.01.2009 på Froland sykehjem, gravlagt 23.01.2009 fra Froland kirke.  (1) Gift 31.05.1945 i Barbu, Aust-Agder,95 med Berte Espestøl, f. 12.01.1924 i Herefoss, Aust-Agder,[123] (datter av Nils Salvesen Espestøl [1891 - 1967] og Maren Osuldsdtr. Espestøl [1890 - 1976]), d. 18.08.2016 i Froland, Aust-Agder.55  Forhold til Ingjerd Bjørndal, f. 17.06.1925 i Joranstad, Holt, Aust-Agder,23 (datter av Ole Andreas Bjørndal [1880 - 1954] og Marie Gundersen [1887 - 1980]), d. 05.06.2018 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,55 gravlagt 14.06.2018 fra Dypvåg kirke.

                             Barn med Berte Espestøl:

           648.     i.   Salve Haugaas (detaljer utelatt).

           649.    ii.   Nils Haugaas (detaljer utelatt).

                    iii.   Kåre Haugaas (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tove Lindland.

                    iv.   Anne Maren Haugaas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magne Risdal.

                             Barn med Ingjerd Bjørndal:

           650.    v.   Mauritz Edvin Røysland f. 11.10.1948.

 

337.  Tormod Håland, f. 01.12.1917 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 18.11.2020 i Fjære, Aust-Agder, gravlagt 27.11.2020 fra Fjære kirke.  Han giftet seg med Kari Amtedal, f. 24.09.1924 i Eide, Aust-Agder,[124] (datter av Olaf Georg Olsen Amtedal [1892 - 1972] og Margith Lovise Larsen [1895 - 1979]), d. 04.10.1973 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Salve Håland.  Gift 19.10.1991 i Fjære kirke, med Elin Engesland.

                     ii.   Marit Håland.  Hun er samboer med Tore Jåvoll, f. 31.05.1951 (sønn av Thomas Kristian Jåvoll [1932 - 1997] og Evelyn Olsen Maløya [1933 - 1998]), d.

                    iii.   Ragnhild Håland.

           651.   iv.   Olav Håland f. 18.09.1956.

                     v.   Gerd Håland.  Gift 07.07.1990 i Fjære kirke, med Yngvar Johansen.

 

338.  Kari Håland Haugaas, f. 23.09.1924 i Haugås i Froland, Aust-Agder,39 d. 22.08.2017 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 01.09.2017 fra Froland kirke.  Gift 27.08.1949 i Froland, Aust-Agder,122 med Gudmund Snøløs, f. 03.12.1918 i Herefoss, Aust-Agder (sønn av Tellef Hansen Snøløs [1875 - 1952] og Ingrid Gundersen Gauslaa [1887 - 1953]), d. 07.02.2002 i Tveiten / Froland sykehjem,55 gravlagt 14.02.2002 fra Froland kirke, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           652.     i.   Thorstein Snøløs (detaljer utelatt).

                     ii.   Sigmund Snøløs (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Kristine Fundingsrud.

                    iii.   Anne Kirstine Snøløs (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Sigbjørn Leikanger.

           653.   iv.   Grunde Snøløs (detaljer utelatt).

 

339.  Mildgerd Håland Haugaas, f. 11.07.1929 i Haugås i Froland, Aust-Agder, d. 07.06.2010 i Frivolltun bo og omsorgssenter.  Hun giftet seg med Aasulv Haugen, f. 04.12.1920 i Landvik, Aust-Agder (sønn av Johannes Osuldsen og Torbjørg), d. 22.12.1978 i Skiftenes, Landvik, Aust-Agder, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           654.     i.   Bjørg Haugen (detaljer utelatt).

                     ii.   Sidsel Haugen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Reidar Helleland.

                    iii.   Trond Johan Haugen (detaljer utelatt).

                    iv.   Frode Haugen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mia.

 

340.  Edgar Hanssen, f. 28.07.1916, d. 13.06.1977 i Kristiansand, Vest-Agder.  Han giftet seg med Dagny Nilsen, f. 21.10.1918 i Grimstad, Aust-Agder,54 (datter av Anders Nilsen [1869 -     ] og Ingeborg Gurine Terkelsen [1881 -     ]), d. 1971.

                             Barn:

           655.     i.   Anne Grethe Hanssen (detaljer utelatt).

 

341.  Trygve Skarli Rustenberg, f. 13.04.1922 i Åmli, Aust-Agder,90 d. 15.01.1987 i Fjære, Aust-Agder.  Gift 12.05.1945 i Froland, Aust-Agder,42 med Gerd Wang Johannesen, f. 15.01.1918 i Arendal, Aust-Agder (datter av Eugen Johannesen [1886 - 1989] og Karen Dorthea Andersen [1896 -     ]), d. 22.08.2013 i Vessøya, Fjære, Aust-Agder,55 gravlagt 30.08.2013 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Ola Rustenberg (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Frøydis Haugåssveen.

                     ii.   Karin Eugenie Rustenberg (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Bjørn Hansen.

           656.   iii.   Anne Sofie Rustenberg f. 10.01.1951.

 

342.  Thor Haugås, f. 29.08.1929 i Mykland, Aust-Agder, d. 07.12.1992 i Mykland, Aust-Agder, gravlagt i Mykland kyrkjegard.  Gift 26.01.1963, med Magny Berntsen, f. 02.10.1941 (datter av Ottar Berntsen [1915 - 1985] og Klara Heiseldal [1913 - 1983]), d. 08.07.1986 i Svenes, Mykland, Aust-Agder.

                             Barn:

           657.     i.   Ove Haukaas (detaljer utelatt).

                     ii.   Hilde Haugås (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kai Olav Tveit.

                    iii.   Geir Haugås (detaljer utelatt).

 

343.  Mary Haugås, f. 18.05.1928 i Haugen, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 10.12.2020 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 17.12.2020 fra Froland kirke.  Gift 1957, med Olav Ingvald Røysland, f. 27.02.1925 i Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Ahre Kittelsen Røysland [1887 - 1958] og Karen Torjusdtr. Aasen [1888 - 1966]), d. 03.03.2018 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 14.03.2018 fra Froland kirke.

                             Barn:

           658.     i.   Torhild Røysland (detaljer utelatt).

                     ii.   Harald Røysland, f. 12.04.1958 i Osedalen, Songe, Froland, Aust-Agder, d. 12.06.1976 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

           659.   iii.   Ingrid Røysland (detaljer utelatt).

                    iv.   Inge Røysland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Eva Jensen.

 

344.  Tore Haugås, f. 18.10.1930 i Haugen, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 14.09.1979, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 22.04.1961, med Gunnvor Kristensen, f. 28.05.1941 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Nils Teodor Kristensen [1908 - 1982] og Elisabeth Glastad [1912 - 1998]).

                             Barn:

           660.     i.   Vigdis Haugås (detaljer utelatt).

 

345.  Gudrun Amalie Haugås, f. 18.10.1930 i Haugen, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 09.06.2021 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 18.06.2021 fra Froland kirke.  Gift 1951 i Froland, Aust-Agder, med Leiv Eriksen, f. 25.06.1930 i Froland, Aust-Agder (sønn av Osuld Eriksen Mjølhus [1889 - 1972] og Kirsten Knutsdtr. Ufsvatn [1894 - 1980]), d. 12.02.2002 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 22.02.2002 fra Froland kirke, yrke bilmekaniker.

                             Barn:

           661.     i.   Åse Maryanne Eriksen (detaljer utelatt).

           662.    ii.   Leif Lawrence (Larry) Eriksen (detaljer utelatt).

 

346.  Irlin Sterk-Hansen, også kjent som Lillen, f. 20.10.1926 i Kragerø, Telemark, d. 30.08.1995 i Risør, Aust-Agder.  Gift 07.06.1947 i Holt, Aust-Agder,67 med Anders Bernhard Andersen, f. 14.03.1923 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Ole Ingvald Andersen [1879 -     ] og Margit Minda Danielsen [1900 - 1980]), d. 31.12.1999 i Risør, Aust-Agder, yrke fotograf.

                             Barn:

           663.     i.   Bente Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tor Bernhard Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne.

                    iii.   Ole Kristian Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sissel Målbakken.

 

347.  Rino Sterk-Hansen, f. 03.11.1927 i Kragerø, Telemark, d. 17.04.1972, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 28.03.1953 i Holt, Aust-Agder,67 med Else Jørgensen, f. 23.02.1927 i Holt, Aust-Agder,69 (datter av Peder Jørgensen [1899 - 1960] og Gudrun Thormona Olsen [1902 - 1992]), d. 30.04.2001 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                             Barn:

           664.     i.   Rune Sterk-Hansen.

           665.    ii.   Hans Petter Sterk-Hansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Merete Sterk-Hansen.  Margit.

 

348.  Laila Sterk-Hansen, f. 06.05.1930, d. 17.08.2022 i Wales, England,73 bisatt 16.09.2022.  Hun giftet seg med Thomas Malcolm Harris, f. 18.01.1919, d. 17.02.2007, gravlagt 24.02.2007 i St. Michaels Church, Lower Machen.55

                             Barn:

                      i.   Lillian Harris.

           666.    ii.   Laila Harris (detaljer utelatt).

 

349.  Hans Kristian Sterk-Hansen, f. 04.11.1939, d. 18.12.1990 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Tvedestrand kirkegård.  Gift 11.09.1965, med Reidun Flåta, f. 09.06.1943 (datter av Sverre Flåta [1914 - 1984] og Tordis Kristine Aabø [1915 - 1992]), d. 16.07.2022 i Tvedestrand, Aust-Agder,55 d. 26.07.2022 fra Tvedestrand kirke.

                             Barn:

                      i.   Bente Sterk-Hansen.  Gift 28.07.1990 i Tvedestrand kirke, med Inge Tovstad.

                     ii.   Bård Sterk-Hansen.  Han giftet seg med Kristin.

 

350.  Svein Brekke, f. 19.10.1948 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder, d. 08.07.2014 i Rustenberg, Tre, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 16.07.2014 fra Froland kirke.  (1) Han giftet seg med Hjørdis Halvorsen.  Forhold til Pan.

                             Barn med Hjørdis Halvorsen:

                      i.   Torstein Brekke.  Han giftet seg med Tone.

                     ii.   Bård Brekke.  Han giftet seg med May Britt.

                    iii.   Christina Brekke.  Hun giftet seg med Svenn-Erik.

 

351.  Anne Birthe Brekke (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roar Sønnik Larsen.

                             Barn:

                      i.   Knut Sønnik Larsen, f. 22.09.1979 i Gutje, Tre, Froland, Aust Agder, d. 19.10.2018 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder, gravlagt 26.10.2018 fra Froland kirke.

                     ii.   Ida Larsen (detaljer utelatt).  Gift 28.07.2007, med Martin Ytreland.

                    iii.   Ole Larsen.  Han giftet seg med Metteline.

                    iv.   Hanna Larsen.

 

352.  Helga Aasta Sommerfeldt Løvland, f. 08.05.1915.  Hun giftet seg med Bernt Johan Nicolai Bjørkø, f. 05.01.1917, d. 05.08.1992.

                             Barn:

           667.     i.   Åse Margarita Bjørkø (detaljer utelatt).

           668.    ii.   Helge Nicolai Bjørkø (detaljer utelatt).

 

353.  Aagot Løvland, f. 07.07.1917 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 28.09.1944, med Christian Semb Magnus, f. 08.11.1916 i Kristiania (sønn av Christopher Hansteen Magnus [1888 - 1937] og Dagny Fredrikke Schiøtz [1890 - 1978]).

                             Barn:

           669.     i.   Gunnar Christopher Magnus (detaljer utelatt).

           670.    ii.   Astrid Cecilie Magnus (detaljer utelatt).

           671.   iii.   Kirsten Magnus (detaljer utelatt).

           672.   iv.   Anders Christian Magnus (detaljer utelatt).

 

354.  Ragnhild Løvland, f. 06.02.1921 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 21.12.1942 i Hornnes, Aust-Agder,[125] med Åsmund Hoel, f. 07.10.1910 i Kristiansund, Møre og Romsdal (sønn av Mikal Ivar Hoel [1877 -     ] og Margot Mathilde [1883 -     ]), d. 05.07.1997, yrke lektor.

                             Barn:

           673.     i.   Ivar Andreas Løvland Hoel f. 13.12.1943.

           674.    ii.   Gunnar Øistein Løvland Hoel (detaljer utelatt).

           675.   iii.   Jens Olav Løvland Hoel (detaljer utelatt).

           676.   iv.   Ole Jacob Løvland Hoel (detaljer utelatt).

 

355.  Siri Løvland, f. 14.04.1922 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder,42 d. 09.08.2002 i Mjølhus i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 14.08.2002 fra Froland kirke.  Gift 10.04.1943,42 med Einar Krag, f. 25.11.1905 i Kvam, Nord-Fron, Oppland,[126] (sønn av Johannes Emanuel Krog [1874 -     ] og Maria Hansdtr. [1869 -     ]), d. 04.03.1988 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke rektor.

                             Barn:

                      i.   Georg Frederik Krag, f. 30.01.1944 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 08.05.1979 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Han giftet seg med Oddlaug Moen.

           677.    ii.   Kari Krag f. 19.11.1947.

                    iii.   Helga Løvland Krag (detaljer utelatt).  Gift 07.10.1990, med Kim Byvard.

 

356.  Anders Løvland Haugsjå, f. 26.11.1924 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder,39 d. 22.04.2015 i Froland, Aust-Agder.  Gift 30.12.1949 i Froland, Aust-Agder,122 med Signe Mjåland, f. 14.04.1924 i Mjåland i Mykland, Aust-Agder,104 (datter av Syvert Nilson Mjåland [1874 - 1940] og Ingebjørg Olsdtr. Mjåvatn [1891 - 1949]), d. 26.06.2021 i Froland, Aust-Agder,55 bisatt 06.07.2021 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Karen Løvland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ketil Andersen.

                     ii.   Ingeborg Løvland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Colin Pritchard Davies.

                    iii.   Åse Løvland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Leiv Solberg.

 

357.  Eyvind Løvland, f. 17.05.1931 i Haugsjå, Froland, Aust-Agder, d. 17.06.2003 i Nykirke, gravlagt 26.06.2003 fra Horten kapell.  (1) Gift 07.07.1956, med Bjørg Einersen.  (2) Han giftet seg med Melinda.

                             Barn med Bjørg Einersen:

           678.     i.   Rudi Løvland (detaljer utelatt).

                     ii.   Kjell Løvland.

 

358.  Aud Helmers Løvland, f. 19.08.1923 i Kongsberg, Buskerud, d. 2004.  Gift 25.08.1946, med Theodor Volckmar, f. 22.03.1920 i Kristiansund, Møre og Romsdal, d. 26.12.1983 i Kristiansund, Møre og Romsdal.

                             Barn:

                      i.   Britt Volckmar (detaljer utelatt).

                     ii.   Oluf Volckmar, f. 13.05.1950 i Kristiansund, Møre og Romsdal, d. 11.02.1986 i Oslo.

           679.   iii.   Marianne Volckmar (detaljer utelatt).

 

359.  Dagfinn Helmers Løvland, f. 28.06.1925 i Kongsberg, Buskerud.  Gift 24.07.1954, med Astri Marie Holm, f. 08.11.1929 i Tromsø, Troms (datter av Astrup Holm [1898 - 1988] og Gudrun Elise Sørensen [1901 - 1982]).

                             Barn:

                      i.   Venke Løvland, f. 15.12.1954 i Oslo, d. 02.09.1989 i Antalya, Tyrkia.  Hun giftet seg med Jeremy V. Lindhurst.

           680.    ii.   Svein Helge Løvland (detaljer utelatt).

 

360.  Paul Georg Helmers Løvland, f. 26.05.1930 i Bærum, Akershus.  Gift 10.12.1960 i Storfors, Sverige, med Karin Ragnhild Gunilla Skog, f. 28.06.1939 i Storfors, Sverige.

                             Barn:

           681.     i.   Ingrid Cecilia Løvland (detaljer utelatt).

           682.    ii.   Karin Marianne Løvland (detaljer utelatt).

 

361.  Åsulv Lyngroth, f. 13.01.1938, d. 17.02.2022 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 25.02.2022 fra Froland kirke.  Han giftet seg med Berit Ljosland.

                             Barn:

           683.     i.   Olav Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Petter Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Stella S Kristensen.

 

362.  Øyvind Lyngroth, f. 09.05.1941 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder.  Gift 06.08.1966, med Liv Ingrid Ljosland, f. 12.10.1941 (datter av Petter Ljosland [1908 - 1979] og Maria L. Thorsland [1919 - 2011]).

                             Barn:

           684.     i.   Øystein Lyngroth (detaljer utelatt).

           685.    ii.   Hilde Lyngroth (detaljer utelatt).

           686.   iii.   Svein Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iv.   Bjørn Lyngroth (detaljer utelatt).

 

363.  Finn Lyngroth, f. 26.06.1943 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder.  Han giftet seg med Gerd Beisland.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Arne Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Nina Lyngroth (detaljer utelatt).

 

364.  Marit Lyngroth (detaljer utelatt).  (1) Gift 01.07.1967, med Frithjof Smith-Gahrsen, f. 17.11.1943 (sønn av Frithjof Smith-Gahrsen [1907 - 1990] og Inga Thonsbråten [1907 - 2001]).  De ble skilt.  (2) Hun giftet seg med Arnold Nesse, f. 17.04.1938, d. 21.01.2021 på Helleheia, Eydehavn, Arendal, Aust-Agder.55

                             Barn med Frithjof Smith-Gahrsen:

           687.     i.   Maren Camilla Smith-Gahrsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Martin Smith-Gahrsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Christel.

                             Barn med Arnold Nesse:

                    iii.   Svein Olaf Nesse (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anita.

                    iv.   Bent Charles Nesse (detaljer utelatt).

 

365.  Arild Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Signe Humstad.

                             Barn:

                      i.   Eirik Lyngrot (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingunn Bakke.

                     ii.   Randi Lyngrot (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Einar Sævik.

                    iii.   Marit Lyngrot (detaljer utelatt).

 

366.  Oddbjørn Lyngroth, f. 04.10.1950 i Lyngrot, Froland, Aust-Agder, d. 11.12.2023 i Oslo, bisatt 20.12.2023 fra Bekkelaget kirke.  Han giftet seg med Solfrid Rosenvold.

                             Barn:

                      i.   Marius Lyngroth, [adoptert] (detaljer utelatt).

                     ii.   Carl Lyngroth, [adoptert] (detaljer utelatt).

                    iii.   Irena Lyngroth (detaljer utelatt).

 

367.  Åsulv Lyngroth, f. 11.11.1932 i Liarheim, Hurv, Froland, Aust Agder.  Gift 01.07.1961, med Rigmor Andersen, f. 20.08.1938 i Askim.

                             Barn:

                      i.   Eivind Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Kristin Lyngroth (detaljer utelatt).

 

368.  John Lyngroth, f. 19.12.1935 i Liarheim, Hurv, Froland, Aust Agder.  Gift 1963, med Brit Holmen, f. 21.08.1936 i Stjørdal, Nord-Trøndelag.

                             Barn:

           688.     i.   Hilde Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Marit Lyngroth (detaljer utelatt).

           689.   iii.   Thorbjørn Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iv.   Inger Anne Lyngroth (detaljer utelatt).

 

369.  Rolf Lyngroth, f. 10.06.1941 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder.  Gift 18.04.1962, med Karen Serine Solodden, f. 09.07.1943 i Holt, Aust-Agder (datter av Ole Teodor Kjæret [1902 - 1980] og Anne Johnsdtr. Langmyr [1902 - 1997]).

                             Barn:

           690.     i.   Anne Liv Lyngroth (detaljer utelatt).

           691.    ii.   Inger Lyngroth (detaljer utelatt).

           692.   iii.   Nils Lyngroth (detaljer utelatt).

 

370.  Vidar Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gunvor Solli.

                             Barn:

                      i.   Lisbeth Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Stephan Zaal Tesselaar.

                     ii.   Svein Arthur Lyngroth (detaljer utelatt).

           693.   iii.   Frode Lyngroth (detaljer utelatt).

 

371.  Berit Louise Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Geir Ove Skogø.

                             Barn:

                      i.   Olav Skogø (detaljer utelatt).

                     ii.   Åse Lovise Skogø (detaljer utelatt).

                    iii.   Karoline Skogø (detaljer utelatt).

 

372.  Anna Grethe Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arne Gunnar Baasland.

                             Barn:

                      i.   Trine Baasland (detaljer utelatt).

                     ii.   Trond Baasland (detaljer utelatt).

                    iii.   Ansgar Båsland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Elisabeth Zaar.

 

373.  Åshild Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kittel Løvdal.

                             Barn:

                      i.   Anne Gro Løvdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Olav Ausel.

                     ii.   Torjus Løvdal (detaljer utelatt).

 

374.  Bjørn Tore Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wenche Therkildsen.

                             Barn:

                      i.   Monica Lyngroth (detaljer utelatt).

           694.    ii.   Knut Erik Lyngroth (detaljer utelatt).

 

375.  Karl Åge Lyngroth (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Karin Therese Andersen.  (2) Han giftet seg med Rita.

                             Barn med Karin Therese Andersen:

                      i.   Annette Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Rune Lyngroth (detaljer utelatt).

 

376.  Signe Marie Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Asbjørn Dahl.

                             Barn:

                      i.   Marianne Dahl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Lasse.

                     ii.   Kristine Dahl (detaljer utelatt).

 

377.  Tone Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Håkon Bøylestad.

                             Barn:

                      i.   Bjørnar Bøylestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Helene Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Knut Stian Fidje Andersen.

 

378.  Åsulv Espeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marit Lien.

                             Barn:

                      i.   Eline Lien Espeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders Senumstad Hauge.

           695.    ii.   Thea Lien Espeland (detaljer utelatt).

                    iii.   Anna Espeland (detaljer utelatt).

 

379.  Ingebjørg Oveland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stein Torgensen.

                             Barn:

                      i.   Rune Torgersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Geir Torgersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Marit Torgersen (detaljer utelatt).

 

380.  Torgeir Oveland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger M Ellingsen.

                             Barn:

                      i.   Gunnar Oveland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kristin Eikenes.

                     ii.   Tore Bjørn Oveland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellen.

                    iii.   Hilde Oveland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sigbjørn Oveland.

 

381.  Anna Oveland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torgrim Eldhuset.

                             Barn:

           696.     i.   Mari Eldhuset (detaljer utelatt).

                     ii.   Hanne Berit Eldhuset (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristin Eldhuset (detaljer utelatt).

 

382.  Peder Fidje, f. 07.04.1924 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 12.03.2002 i Østre Fidje, Froland, Aust-Agder, gravlagt 19.03.2002 fra Froland kirke.  Gift 12.09.1953, med Alida Thomana Breimyr, f. 18.10.1922 i Breimyr, Ø.Løvjomås, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Torbjørn Torsen Løvjomås [1874 - 1969] og Anne Marie Osuldsdtr. Olafshage [1880 - 1968]), d. 03.07.2011 på Hurv, Froland, Aust-Agder, gravlagt 08.07.2011 fra Froland kirke.55

                             Barn:

           697.     i.   Knut Ove Fidje (detaljer utelatt).

 

383.  Torjus Fidje, f. 19.09.1925 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder,39 d. 19.06.1997 i Hurv, Fidje, Froland, Aust-Agder.  Gift 18.02.1950 i Froland, Aust-Agder, med Ester Stenersen, f. 18.02.1925 i Sanden, Ø. Froland, Aust-Agder (datter av Stener Olsen Sanden [1896 - 1973] og Signe Theresie Stenby [1896 - 1983]), d. 04.09.1997 i Hurv, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Olav Fidje (detaljer utelatt).  Han er samboer med Martha Helene Noddeland.

                     ii.   Steinar Fidje, f. 08.12.1951, d. 10.12.1951.

           698.   iii.   Arnfinn Fidje (detaljer utelatt).

           699.   iv.   Sigrunn Fidje (detaljer utelatt).

           700.    v.   Ruth Fidje (detaljer utelatt).

           701.   vi.   Berit Fidje (detaljer utelatt).

           702.  vii.   Reidar Fidje (detaljer utelatt).

 

384.  Anne Johanne Fidje, f. 19.05.1931 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.  Gift 25.06.1955, med Torvald Risholt, f. 12.02.1929 i Risholt, Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Gjerulf Risholt [1893 - 1983] og Anna Benestvedt [1893 - 1979]), d. 22.09.1990 i Risholt, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           703.     i.   Geirulf Risholt (detaljer utelatt).

           704.    ii.   Gunhild Risholt f. 14.01.1959.

                    iii.   Aslaug Risholt (detaljer utelatt).

           705.   iv.   Siri Risholt (detaljer utelatt).

 

385.  Nina Fidje, f. 16.08.1933 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 26.07.2017 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 08.08.2017 fra Froland kirke.  Gift 1959, med Asbjørn Jomås, f. 19.04.1933 (sønn av Hans Jomås [1903 - 1980] og Anne Hørsdal [1907 - 1984]), d. 01.03.2008 i Jomås, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Hans Jomås (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Åse Heia.  (2) Han giftet seg med Elin.

                     ii.   Geir Jomås (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nina Gundersen.

 

386.  Knut Steen Fidje, f. 12.04.1937 i Fidje, Hurv, Froland, Aust-Agder.  Gift 1961, med Lilli Hansen, f. 22.06.1940 i Rise, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

           706.     i.   Trond Sten Fidje (detaljer utelatt).

           707.    ii.   Mette Fidje (detaljer utelatt).

 

387.  Halvard Songe, f. 22.05.1942 i Løvli, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 09.03.2019 på Hisøy, Aust-Agder.55   Gift 26.06.1971, med Brit Lønnhaug, f. 06.05.1948 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder (datter av Knut Lønnhaug [1911 - 1989] og Alfhild Andersen [1924 - 2001]), d. 18.09.2021 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder,55 bisatt 28.09.2021 i Hisøy kirke.

                             Barn:

                      i.   Hilde Lønnhaug Songe (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn.

 

388.  Knut Songe, f. 18.02.1944 i Løvli, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 16.09.2018.  Han giftet seg med Signe Grindland.

                             Barn:

           708.     i.   Ragnhild Songe (detaljer utelatt).

           709.    ii.   Terje Songe (detaljer utelatt).

 

389.  Svein Werner Songe (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marie Nilsen Haugereid.

                             Barn:

                      i.   Mona Songe (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Lise Songe, f. 20.03.1989, d. 20.03.1989.

 

390.  Ingrid Marie Mortensen, f. 21.11.1938 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 22.08.1959, med Torleiv Haaland, f. 03.12.1934 i Landvik, Aust-Agder (sønn av Kristian Thomassen Haaland [1892 - 1972] og Aase Helene Pedersdtr. Hardeberg [1893 - 1981]).

                             Barn:

                      i.   Kjell Håland (detaljer utelatt).

                     ii.   Randi Håland (detaljer utelatt).

                    iii.   Arne Håland (detaljer utelatt).

                    iv.   Marianne Håland (detaljer utelatt).

 

391.  Kåre Mortensen, f. 05.06.1940, d. 11.12.2009 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 17.12.2009 fra Øyestad gamle kirke, yrke sjåfør.  Gift 17.03.1978, med Anny Larsen, f. 05.03.1951 i Hisøy, Aust-Agder (datter av Anton Larsen [1911 - 1970] og Dagmar Olsen [1912 - 2006]), d. 02.02.2022 på Rygene, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 11.02.2022 fra Øyestad gamle kirke.

                             Barn:

                      i.   Kenneth Mortensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Merete.

                     ii.   Helge Mortensen (detaljer utelatt).

                    iii.   May Linn Mortensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Thor Viggo.

 

392.  Jens Mortensen, f. 17.09.1942 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 11.06.1966, med Anna Kjellfrid Lillemoen, f. 13.03.1944 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Karl Olsen Lillemoen [1904 - 1976] og Gudrun Gundersdtr. Nygaard [1917 - 1994]).

                             Barn:

                      i.   Elin Mortensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Øyvind Mortensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristin Mortensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Are Trondal.

                    iv.   Anette Mortensen (detaljer utelatt).

                     v.   Hanne Mortensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Leif Norman Johansen.

 

393.  Tordis Oline Helleland, f. 06.10.1925 i Froland, Aust-Agder, d. 29.09.2017 i Froland sykehjem, gravlagt 06.10.2017 fra Froland kirke.  Gift 16.10.1946 i Øyestad, Aust-Agder,98 med Karsten Andor Simonstad, f. 02.05.1914 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder (sønn av Olav Andersson Simonstad [1866 - 1939] og Gunhild Terjesdtr. Fiskvatn [1871 - 1937]), d. 27.02.2000 i Frolands verk, Froland, Aust-Agder, gravlagt 03.03.2000 i Froland kirkegård.

                             Barn:

           710.     i.   Marit Simonstad (detaljer utelatt).

           711.    ii.   Bodil Simonstad (detaljer utelatt).

           712.   iii.   Else Liv Simonstad (detaljer utelatt).

 

394.  Aase Gerd Bujordet (detaljer utelatt).  Gift 16.03.1974, med Are Gjennestad, f. 16.09.1942 (sønn av Eivind Gjennestad [1908 - 1989] og Sigrid Rannekleiv [1913 - 1999]).

                             Barn:

           713.     i.   Eivind Gjennestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Aud Kari Gjennestad, f. 26.01.1978, d. 01.09.2015, gravlagt 10.09.2015 fra Bjorbekk kirke.55

 

395.  Erling Bujordet (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Åse Øyslebø.

                             Barn:

           714.     i.   Otto Bujordet (detaljer utelatt).

                     ii.   Gunn Bujordet (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Tommy Skotkjerra.

                    iii.   Lise Bujordet (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Christian Venemyr.

 

396.  Hugo Rober Brobakken, f. 06.11.1935, d. 22.12.2011 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 29.12.2011 fra Arendal kapell.  Gift 04.07.1959, med Turid Wiola Kristensen (datter av Kristian Arnold Kristensen [1909 - 1968] og Wera Wiola [1915 - 2007]).

                             Barn:

           715.     i.   Rune Brobakken.

                     ii.   Geir Brobakken.

                    iii.   Stein Brobakken.  Han giftet seg med Lene.

 

397.  Thordis Omholt, f. 01.03.1927 i Omholt, Øyestad, Aust-Agder,47 d. 18.02.2019 på Bjorbekk, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 26.02.2019 fra Bjorbekk kirke.  Gift 08.10.1949 i Øyestad, Aust-Agder,98 med Håkon Bjorbekk, f. 13.03.1919 i Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Knut Persen Bjorbekk [1864 - 1934] og Siri Olsdtr. Madland [1877 - 1950]), d. 18.12.2006 i Bjorbekk, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 28.12.2006 fra Bjorbekk kirke,55 yrke gårdbruker.

                             Barn:

           716.     i.   Marit Irene Bjorbekk (detaljer utelatt).

 

398.  Maren Omholt, f. 13.08.1931 i Øyestad, Aust-Agder, d. 18.06.1962 i Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 07.02.1953, med Oddvar Heia, f. 05.09.1924 i Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Olav Osuldsen Heia [1886 - 1967] og Alma Martine Nilsen Frivoll [1891 - 1981]), d. 27.01.1998 i Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Ole Vidar Heia (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Tove Hansen.

                     ii.   Reidun Heia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Håkon Pedersen.

                    iii.   Margot Heia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Nils Kvikshaug.

 

399.  Ole O. Omholt, f. 20.02.1933, d. 06.06.1995 i Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Gift 20.05.1961, med Liv Valdis Danielsen, f. i Arendal, Aust-Agder (datter av William Dahl Danielsen [1912 - 1991] og Kirsten Marie Iversen [1918 - 1991]).

                             Barn:

                      i.   Karin Margrethe Omholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gisle Tingstveit.

                     ii.   Lisbeth Omholt (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Erik James Risholt.  (2) Hun giftet seg med Håvard.

                    iii.   Unni Omholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Tengelsen.

                    iv.   Tone Omholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune.

 

400.  Olaug Omholt, f. 20.10.1934, d. 01.12.1999.  Hun giftet seg med Ingvar Gunerius Hausland, f. 21.09.1926 i Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Aasul Ommundsen Hausland [1885 -     ] og Anne Beintsdtr. Haugland [1893 -     ]), d. 04.03.2013 i Libru, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anne Mari Hausland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Egil Olsen.

                     ii.   Frank Atle Hausland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Marie.

 

401.  Kjell Farsjø, f. i Farsjø, Sannidal, Telemark.  Han giftet seg med Berit Therkelsen.

                             Barn:

                      i.   Hilde Kjellsdtr. Farsjø (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Kristian Skuland.  (2) Hun giftet seg med Jon Tomas Tveit.

 

402.  Oddmund Farsjø, f. 21.01.1927 i Sannidal, Telemark, d. 25.01.2009 i Bufjell, Sannidal, Telemark.  Han giftet seg med Asborg Tomine Aarø, f. 22.10.1935 i Årø, Sannidal, Telemark (datter av Åsulf Isaksen Årø [1902 - 1982] og Martha Thoresen Lønne [1905 - 1976]).

                             Barn:

                      i.   Per Farsjø.

 

403.  Olga Marion Søysdal, f. 28.10.1932 i Vestli, Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 16.12.2021, gravlagt 29.12.2021 fra Færvik kirke.55   Gift 1952, med Olav Arvid Andersen, f. 03.12.1923 (sønn av Thorolf Andersen og Gunhild Javnes [1906 - 1986]), d. 02.06.1990.

                             Barn:

                      i.   Toralf Andersen.  Han giftet seg med Liv.

                     ii.   Karl Olav Andersen.  Gift 10.04.1976, med Tone Hansen Garstad.

           717.   iii.   Kjell Arne Andersen (detaljer utelatt).

                    iv.   Marion Andersen.  Gift 31.12.1983, med Anders Riis Nielsen.

           718.    v.   Jan Kristen Andersen (detaljer utelatt).

 

404.  Karin Jensine Søysdal, f. 11.01.1937 i Vestli, Søysdal, Froland, Aust-Agder, d. 03.02.2022 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 15.02.2022 fra Froland kirke.  Gift 19.10.1957, med Egil Andresen, f. 1936 i Osedalen, Songe, Froland, Aust-Agder (sønn av Erling Andreassen [1911 - 1943] og Unni Ølnes [1915 - 2004]).

                             Barn:

                      i.   Erling Andresen (detaljer utelatt).

                     ii.   Svein Egil Andresen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kjerstin.

           719.   iii.   Bjørn Rune Andresen (detaljer utelatt).

 

405.  Liv Hausland, f. 23.05.1919 i Hausland, Øyestad, Aust-Agder, d. 07.06.2004 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Øyestad kirkegård.  Gift 28.07.1945 i Øyestad, Aust-Agder,93 med Torgeir Wigeland, f. 03.04.1920 i Vigeland, Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Jens Danielsen Vigeland [1878 - 1954] og Martha Løddesøl [1890 - 1961]), d. 21.04.1997 i Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Øyestad kirkegård.

                             Barn:

           720.     i.   Vigdis Wigeland (detaljer utelatt).

           721.    ii.   Ragna Margrete Wigeland (detaljer utelatt).

 

406.  Nils O. Blakstad, f. 29.04.1914 i Lauvrak i Froland, Aust-Agder, d. 25.02.2008 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 29.02.2008 fra Froland, Aust-Agder,55 yrke linjearbeider, gårdbruker.  Gift 01.06.1941 i Froland, Aust-Agder,42 med Anne Messel, f. 26.11.1911 i Froland, Aust-Agder (datter av Simon Halvorsen Messel [1886 - 1973] og Ragnhild Gunnarsdtr. Messel [1885 - 1943]), d. 29.05.1994 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Ole Sigmund Blakstad, f. 06.09.1941 i Osedalen, Songe, Froland, Aust-Agder, d. 26.08.2010 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 03.09.2010 fra Froland kirke.

           722.    ii.   Ragnhild Blakstad (detaljer utelatt).

           723.   iii.   Inge Blakstad (detaljer utelatt).

 

407.  Torjus Bøylestad, f. 24.02.1918 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder,39 d. 27.10.2014 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 31.10.2014 fra Froland kirke.  Gift 26.08.1944,42 med Karen Øirås, f. 17.02.1916 i Øyrås, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Ole O. Øirås [1891 - 1967] og Helga Lovise Berntsdtr. Bomdalen [1896 - 1980]), d. 20.05.2015 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 29.05.2015 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Aslaug Bøylestad, f. 20.08.1945 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder, d. 16.05.2014 i Sokndal, Rogaland.  Gift 09.07.1966, med William Larsen.

                     ii.   Gunvor Bøylestad (detaljer utelatt).

 

408.  Inger Bøylestad, f. 24.02.1921 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder,39 d. 25.01.2019 i Grimstad, Aust-Agder,55 gravlagt 05.02.2019 fra Fjære kirke.  Gift 12.12.1942,42 med Lars Peter Pettersen, f. 15.05.1916 i Barbu, Aust-Agder,53 (sønn av Aslak Pettersen [1891 - 1967] og Sofie Gulichsen [1891 - 1941]), d. 16.09.1991 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Gunvor Sofie Pettersen, f. 1944.  Hun giftet seg med Per Erik.

                     ii.   Ragnhild Pettersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Laila Pettersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Jan.

 

409.  Nils Bøylestad, f. 25.07.1925 i Blakstad, Oveland, Froland, Aust-Agder, d. 28.06.1980, gravlagt i Froland kirkegård, yrke anleggsarbeider.  Han giftet seg med Oddny Tveit, f. 02.09.1930 i Vegusdal, Aust-Agder (datter av Hans Andreas Gundersen Tveit [1892 - 1961] og Eldri Kari Olsdtr. Tveita [1888 - 1959]), d. 18.01.2007 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 25.01.2007 fra Vegusdal kirke.

                             Barn:

           724.     i.   Eldrid Bøylestad (detaljer utelatt).

           725.    ii.   Wenche Bøylestad (detaljer utelatt).

           726.   iii.   Olav Bøylestad f. 08.01.1957.

           727.   iv.   Håkon Bøylestad (detaljer utelatt).

 

410.  Ragnhild Blakstad, f. 03.03.1915 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder, d. 15.09.2003 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 19.09.2003 fra Froland kirke.  Gift 12.08.1933 i Froland, Aust-Agder,42 med Andreas Kleivene, f. 27.06.1905 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Olsen Kleivene [1853 - 1938] og Kristine Jørgensdtr. Plassen [1864 - 1933]), d. 25.12.1994 i Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

           728.     i.   Kristina Kleivene f. 24.05.1934.

           729.    ii.   Finn Olav Kleivene f. 23.12.1939.

                    iii.   Knut Bjørn Kleivene, f. 27.09.1943 i Huvafjell, V. Froland, Aust-Agder, d. 10.10.2013 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 18.10.2013 fra Froland kirke.

 

411.  Arne Blakstad, f. 21.09.1916 i Froland, Aust-Agder, d. 13.03.1994 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke apparatvakt.  Gift 20.09.1947 i Froland, Aust-Agder,122 med Lilly Christiansen, f. 15.03.1926 i Austre Moland, Aust-Agder,78 (datter av Ingvald Nikolai Christiansen [1893 - 1935] og Elise Magnussen [1895 - 1982]), d. 24.05.1993 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           730.     i.   Liv Blakstad (detaljer utelatt).

           731.    ii.   Knut Ingvald Blakstad (detaljer utelatt).

 

412.  Odd Blakstad, f. 15.03.1922 i Froland, Aust-Agder,39 d. 10.11.2008 i Siljan, Telemark,55 gravlagt 18.11.2008 fra Froland kirke.  Gift 30.10.1948 i Froland, Aust-Agder,122 med Anna Oline Setane, f. 30.09.1921 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder,39 (datter av Eivind Pålson Setane [1888 - 1960] og Birgit Andrea Århus [1891 - 1966]), d. 07.12.1984,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Åge Blakstad.

                     ii.   Astrid Blakstad.  Gift 17.10.1980, med Lars Morten Johnsen (sønn av Arne Johnsen [1916 - 1980] og Ruth Jenny Nilsen [1917 - 2009]).

 

413.  Martha Blakstad, f. 23.10.1924 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder,39 d. 19.04.2002 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 26.04.2002 fra Froland kirke.  Gift 1950, med Kåre Ingemann Apesland, f. 19.01.1925 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Knud Ingemann Apesland [1886 - 1957] og Sofie Knutsen [1899 - 1982]), d. 21.11.2016 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 30.11.2016 fra Froland kirke, yrke linjeformann.

                             Barn:

                      i.   Anne Lise Apesland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Erik Johannes Vik.

           732.    ii.   Eli Sofie Apesland f. 07.05.1955.

           733.   iii.   Tone Hilde Apesland (detaljer utelatt).

 

414.  Leiv Blakstad, f. 13.03.1929 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder, d. 21.09.2009 i Kristiansand, Vest-Agder, bisatt 25.09.2009 i Arendal kapell.  Han giftet seg med Bjørg Kirkedam, f. 15.05.1929 i Arendal, Aust-Agder (datter av Nils Kristian Larssen Kirkedam [1901 - 1977] og Tete Corrina Enger [1902 - 1989]), d. 06.03.1997 i Kristiansand, Vest-Agder.

                             Barn:

           734.     i.   Gunvor Blakstad (detaljer utelatt).

           735.    ii.   Nils Morten Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).

                    iii.   Tete Corinne Blakstad.  Hun giftet seg med Aasmund.

           736.   iv.   Maren Blakstad (detaljer utelatt).

                     v.   Kjetil Blakstad (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Vibeke.  (2) Han giftet seg med Janet.

 

415.  Helge Blakstad, f. 14.02.1932.  Gift 1956, med Gro Frøysnes, f. 18.04.1935 (datter av Vrål Åsulvson Frøysnes [1896 - 1960] og Signe Halvardsdtr. Lidi [1897 - 1989]).

                             Barn:

                      i.   Knut Wrål Blakstad, f. 1957, d. 1997.

                     ii.   Jan Helge Blakstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elin Storholt.

 

416.  Ragnhild Marie Krogstad, f. 25.02.1931 i Nybu, Ø. Froland, Aust-Agder, d. 02.03.2016 i Arendal, Aust-Agder.  Forlovet Odd Selås, f. 04.02.1929 (sønn av Kittel Selås [1903 - 1944] og Marie Ormshammer [1905 - 2001]), d. 18.03.1999, gravlagt på Arendal kirkegård.  Forlovet 12.12.1953.

                             Barn:

           737.     i.   Tore Asbjørn Selås (detaljer utelatt).

           738.    ii.   Kirsten Liv Selås (detaljer utelatt).

 

417.  Kjell Otto Krogstad, f. 20.10.1938 i Nybu, Ø. Froland, Aust-Agder.  (1) Gift 05.08.1961, med Ingrid Luise Lyngroth, f. 19.07.1940 (datter av John Aaking Olsen Lyngroth [1901 - 1963] og Borghild Johnsen [1905 - 1965]), d. 06.12.1969 i Stokken, Aust-Agder, gravlagt i Stokken kirkegård.  (2) Han giftet seg med Astrid Margrethe Olsen, f. 20.12.1938.

                             Barn med Ingrid Luise Lyngroth:

                      i.   Jan Sverre Krogstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nina Runde.

           739.    ii.   Øystein Olsen Krogstad (detaljer utelatt).

           740.   iii.   Mona Krogstad (detaljer utelatt).

 

418.  Gunhild Waagsether, f. 1947, d. 1983.  Hun giftet seg med Lars Erik Pettersen.

                             Barn:

                      i.   Gyda Waagsether Pettersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Gøril Waagsether Pettersen (detaljer utelatt).

 

419.  Ole Waagsether (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kari Solum.

                             Barn:

                      i.   Ulrik Solum Waagsether (detaljer utelatt).

                     ii.   Simen Solum Waagsether (detaljer utelatt).

 

420.  Ellen Waagsether (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Wegar Olsen.

                             Barn:

                      i.   Lone Waagsether Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Thrym Waagsether Olsen (detaljer utelatt).

 

421.  Øystein Ringøen, f. 29.07.1950, d. 14.01.1986 i Nedenes, Aust-Agder, gravlagt i Engene kirkegård, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 15.01.1977, med Bjørg Svenningsen, f. i Øyestad, Aust-Agder (datter av Alf Ragnar Svenningsen [1927 - 1991] og Randi Johanne [1931 - 2002]).

                             Barn:

                      i.   Linda Ringøen.

                     ii.   Maria Ringøen.  Gift 19.07.2008 i Bjorbekk kirke, med Egil Omholt Eriksen.

                    iii.   Øyvind Ringøen.

 

422.  Sigrid Gjennestad, f. 13.11.1938.  Gift 02.12.1972, med Asbjørn Askeland, f. 25.07.1936, d. 01.11.2015, gravlagt 06.11.2015 fra Fjære kirke.55

                             Barn:

                      i.   Tone Sigrid Askeland.  Hun giftet seg med Erlend.

                     ii.   Kari Marie Askeland.  Hun giftet seg med David.

 

423.  Are Gjennestad, f. 16.09.1942.  Han giftet seg med Aase Gerd Bujordet.

                             Barn:

           741.     i.   Eivind Gjennestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Aud Kari Gjennestad, f. 26.01.1978, d. 01.09.2015, gravlagt 10.09.2015 fra Bjorbekk kirke.

 

424.  Olav Ragnar Gjennestad (detaljer utelatt).  Gift 05.08.1978, med Bente Risholt, f. 07.01.1958 (datter av Kjell Risholt [1933 - 1982] og Gerd Olinda Nygård [1934 -     ]), d. 08.09.2006.

                             Barn:

                      i.   Audun Gjennestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Aud.

                     ii.   Hanne Gerd Gjennestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Inge.

 

425.  Turid Rannekleiv, f. 06.07.1942.  Gift 08.05.1971 i Bjorbekk kirke, med Gudmund Olsen, f. 30.01.1941 i Strømmen, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Natan Haugen Olsen og Gudlonga), d. 09.12.2019 på Bjorbekk, Øyestad, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Wenche Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stian.

                     ii.   Lisbeth Olsen (detaljer utelatt).

 

426.  Jan Olav Rannekleiv, f. 13.12.1945, d. 25.07.1977 i Rise, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt i Bjorbekk kirkegård.  Han giftet seg med Gudrun Kristensen.

                             Barn:

                      i.   Linda Rannekleiv (detaljer utelatt).  Gift 12.10.1985, med Pål Børresen.

                     ii.   Kenneth Rannekleiv.

 

427.  Solveig Rannekleiv (detaljer utelatt).  Gift 25.05.1968, med Jan Bjønnes, f. 1944 (sønn av Odd Bjønnes og Anne Marie).

                             Barn:

                      i.   Heidi Bjønnes (detaljer utelatt).

                     ii.   Janne Bjønnes (detaljer utelatt).

 

428.  Solveig Grandal (detaljer utelatt).  Gift 03.07.1970, med Arnfinn Westergren, f. 08.09.1938 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Ernst Oskar Westergren [1906 - 1984] og Marthe Hillebu [1909 - 1975]).

                             Barn:

           742.     i.   Ellen Westergren (detaljer utelatt).

                     ii.   Rune Westergren (detaljer utelatt).

           743.   iii.   Linda Westergren (detaljer utelatt).

 

429.  Franz Louis Rose, f. 27.05.1938 i Arendal, Aust-Agder, d. 23.06.2023 i Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 04.07.2023 fra Vegårshei kirke.  Gift 18.11.1961, med Astrid Leiulstad, f. 03.01.1942 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Nils Leiulstad [1913 - 1988] og Anna Lovise Bråten [1919 - 1991]), d. 18.07.2021 i Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 27.07.2021 fra Vegårshei kirke.

                             Barn:

           744.     i.   Wenche Rose (detaljer utelatt).

           745.    ii.   Reidun Rose (detaljer utelatt).

 

430.  Ragnhild Rose, f. 21.07.1946, d. 13.01.1994 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 09.04.1964, med Hans Verner Norheim, f. 19.04.1944, d. 03.05.2000 i Arendal, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Kari Norheim.

                     ii.   Siri Norheim.  Hun giftet seg med Bjørn.

                    iii.   Trond Norheim.  Han giftet seg med Unni.

 

431.  Mary Nora Kvikshaug (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kai Aas-Hansen.

                             Barn:

           746.     i.   Astri Aas-Hansen (detaljer utelatt).

           747.    ii.   Øyvind Aas-Hansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristin Aas-Hansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Sunniva Aas-Hansen (detaljer utelatt).

 

432.  Ellen Kristine Kvikshaug (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Berntsen.

                             Barn:

                      i.   Nina Berntsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Elin Berntsen (detaljer utelatt).

 

433.  Laila Kvikshaug (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Yngvar Stiansen.

                             Barn:

                      i.   Espen Stiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jan Erik Stiansen (detaljer utelatt).

 

434.  Nils Terkelsen Olsbu, f. 13.11.1907 i Ø. Løvjomås, Froland, Aust-Agder, d. 20.08.1984 i Løvjomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1931, med Borghild Helene Løvjomås, f. 25.04.1909 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder (datter av Torjus Andreassen Ø. Løvjomås [1884 - 1955] og Karen Marie Svenningsen [1885 - 1968]), d. 06.12.1976, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           748.     i.   Torkild Olsbu f. 29.10.1932.

           749.    ii.   Else Marie Olsbu f. 11.07.1934.

                    iii.   Gunhild Olsbu, f. 10.07.1936 i Neset, Oveland, Froland, Aust-Agder.  Gift 04.07.1959, med Per Vigre.

           750.   iv.   Torjus Olsbu f. 14.10.1940.

           751.    v.   Bjørg Olsbu (detaljer utelatt).

           752.   vi.   Arild Olsbu (detaljer utelatt).

 

435.  Ingrid Bergitte Olsbu, f. 05.09.1909 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 02.06.1999 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Barbu kirkegård.  Gift 11.06.1932 i Froland, Aust-Agder,42 med Olaf Oland, f. 08.08.1904 i Oland, Froland, Aust-Agder (sønn av Osuld Oland [1874 - 1953] og Birgitte Hurvedal [1878 - 1966]), d. 26.04.1974 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt i Barbu kirkegård.

                             Barn:

           753.     i.   Ove Oland f. 16.09.1932.

           754.    ii.   Grete Oland f. 27.02.1934.

           755.   iii.   Tore Oland.

                    iv.   Brit Oland, f. 1945, d. 17.11.1945.

 

436.  Olav Olsbu, f. 30.08.1912 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 23.07.1997 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 14.10.1939 i Froland, Aust-Agder,42 med Kirsten Blakstad, f. 20.09.1918 i N.Blakstad, Froland, Aust Agder,39 (datter av Ole Samuelsen Blakstad [1865 - 1955] og Anne Hansdtr. Oveland [1877 - 1973]), d. 19.06.2011 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 24.06.2011 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Anne Grete Olsbu.  Gift 27.07.1963, med Gunnar Espolin Fladmark.

                     ii.   Else Berit Olsbu.  Hun giftet seg med Sverre.

           756.   iii.   Svein Olsbu (detaljer utelatt).

 

437.  Signe Olsbu, f. 03.03.1921 i Ø. Løvjomås, Froland, Aust-Agder,39 d. 12.10.2011 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 21.10.2011 fra Froland kirke.  Gift 04.12.1948 i Froland, Aust-Agder,122 med Aslak Dalsmo, f. 14.02.1926 i Dalsmo, Ø.Froland, Aust Agder (sønn av Matias Aslaksen Øygardsmyra [1879 - 1965] og Gusta Olava Andreasdtr. Mjølhusmoen [1882 - 1966]), d. 12.12.2008 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 19.12.2008 fra Froland kirke,55 yrke skogsarbeider.

                             Barn:

           757.     i.   Øystein Dalsmo (detaljer utelatt).

           758.    ii.   Gunhild Dalsmo (detaljer utelatt).

 

438.  Nils K. Olsbu, f. 30.10.1925 i Songe, Froland, Aust-Agder,39 d. 20.07.2005 på Mjølhus i Froland, Aust-Agder.55   Gift 17.04.1957, med Bjørg Karine Lundvall, f. 11.02.1933 i Oslo, (datter av Kari Nordli [1908 - 1976]), d. 19.02.2022 i Froland, Aust-Agder.55

                             Barn:

           759.     i.   Kjetil Bjørn Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Karin Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Helge, d.

 

439.  Nils Odd Olsbu, f. 01.10.1927 i Longum i Austre Moland, Aust-Agder,78 d. 10.01.2013 i Longum i Austre Moland, Aust-Agder,55 gravlagt 18.01.2013 fra Austre Moland kirke.  Gift 17.04.1957, med Helga Jomås, f. 15.06.1934 i Jomås i Froland, Aust-Agder (datter av Kristen Jomås [1904 - 1984] og Berte (Gulla) Danielsen [1915 - 1999]).

                             Barn:

                      i.   Torbjørg Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jens Angelstad Noddeland.

           760.    ii.   Nils Olav (Ola) Olsbu (detaljer utelatt).

 

440.  Inger Johanne Olsbu, f. 14.01.1929 i Longum i Austre Moland, Aust-Agder, d. 25.05.1994 i Arendal, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Einar Fiane, f. 19.07.1922,33 (sønn av Olaus Olsen Fiane [1885 - 1948] og Ingeborg Kristensdtr. Rugnes [1889 - 1979]), d. 03.01.2001 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Barbu kirkegård.

                             Barn:

           761.     i.   Esben Fiane (detaljer utelatt).

           762.    ii.   Frode Fiane (detaljer utelatt).

 

441.  Kirsten Marie Olsbu, f. 31.01.1933 i Longum i Austre Moland, Aust-Agder, d. 06.06.2023 i Longum, Austre Moland, Aust-Agder,55 gravlagt 16.06.2023 fra Austre Moland kirke.  Gift 30.08.1952 i Froland kirke, med Terje Noddeland, f. 20.09.1924 i Noddeland, Austre Moland, Aust-Agder,78 (sønn av Anders Tjøstolsen Noddeland [1885 - 1960] og Anne Johanne Jakobsen Aabelvik [1888 - 1955]), d. 04.05.2013 på Longum, Austre Moland, Aust-Agder,55 gravlagt 10.05.2013 fra Austre Moland kirke.

                             Barn:

           763.     i.   Harald Noddeland (detaljer utelatt).

           764.    ii.   Erik Noddeland (detaljer utelatt).

           765.   iii.   Anne Noddeland (detaljer utelatt).

           766.   iv.   Inger Noddeland (detaljer utelatt).

 

442.  Øyvind Olsbu, f. 15.10.1942 i Arendal, Aust-Agder, d. 28.05.2008 i Longum, Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 03.06.2008 fra Austre Moland kirke.55   Han giftet seg med Turid Elisabeth Rønning.

                             Barn:

           767.     i.   Elisabeth Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Audun Olsbu (detaljer utelatt).

           768.   iii.   Reidar Olsbu (detaljer utelatt).

 

443.  Olaf Olsbu, f. 07.08.1941, d. 14.05.2007, gravlagt 24.05.2007 fra Bjorbekk kirke.  Han giftet seg med Oddbjørg Leikvangen.

                             Barn:

                      i.   Trond Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Svein Olaf Olsbu (detaljer utelatt).  Gift 05.07.2011, med Benedicte Terjesen.

                    iii.   Vibeke Olsbu.

 

444.  Hans Olsbu, f. 07.08.1941.  Han giftet seg med Kari Mjåvatn.

                             Barn:

                      i.   Anders Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne Beate Pettersen.

                     ii.   Randi Olsbu (detaljer utelatt).

           769.   iii.   Kari Iren Olsen (detaljer utelatt).

 

445.  Nils Martin Olsbu, f. 17.03.1947 i Landvik, Aust-Agder, d. 17.08.2022 i Tjore, Landvik, Grimstad, Aust-Agder, d. 26.08.2022 fra Landvik kirke.  Han giftet seg med Ingveig Birkenes.

                             Barn:

                      i.   Torbjørn Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anita.

                     ii.   Randi Olsbu.

                    iii.   Magny Gunoria Olsbu.

 

446.  Torjus Eivindstad, f. 02.07.1909, d. 26.01.1999 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 1954, med Åse Randi Nilsen, f. 26.08.1919 i Grue, Finnskog, Hedmark (datter av Ole Fredrik Nilsen [1889 - 1957] og Karoline Mathilde Pedersen [1876 -     ]), d. 03.10.2006 i Evenstad, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 10.10.2006 fra Froland kirke.

                             Barn:

           770.     i.   Olaf Eivindstad (detaljer utelatt).

           771.    ii.   Kjetil Eivindstad (detaljer utelatt).

 

447.  Marte Eivindstad, f. 28.08.1910 i Froland, Aust-Agder, d. 24.08.1956.  Gift 23.01.1933,42 med Jakob Kristian Froland, f. 03.10.1906 i Froland, Aust-Agder (sønn av Halvor Pedersen Froland [1869 - 1935] og Anne Jakobsdtr. Bruseli [1877 - 1965]), d. 23.06.1970, yrke lastebileier.

                             Barn:

           772.     i.   Åge Froland f. 31.01.1934.

 

448.  Maren Eivindstad, f. 13.02.1914 i Evenstad, Froland, Aust-Agder, d. 29.06.1996 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 25.06.1938 i Froland, Aust-Agder,42 med Torleiv Messel, f. 03.08.1912 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder (sønn av Øven Olsen Messel [1868 - 1936] og Kirsten Tellefsdtr. Karterød [1871 - 1946]), d. 25.02.1996,63 gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke gårdbruker.

                             Barn:

           773.     i.   Kirsten Messel f. 30.11.1939.

           774.    ii.   Øyvind Messel f. 16.05.1942.

           775.   iii.   Olav Messel f. 25.07.1946.

           776.   iv.   Synnøve Messel (detaljer utelatt).

 

449.  Kitty Eivindstad, f. 26.05.1916 i Froland, Aust-Agder, d. 02.11.1948, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 25.07.1942,42 med Gisle Espeland, f. 25.12.1910 i Espeland, Froland, Aust-Agder (sønn av Nils Gislesen Espeland [1880 - 1965] og Anne Dorthee Danielsen [1883 - 1944]), d. 27.11.1999 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde/herredskasserer.

                             Barn:

           777.     i.   Nils Olaf Espeland f. 18.07.1943.

                     ii.   Harald Espeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sissel Fjellskål.

 

450.  Olava Eivindstad, f. 10.05.1919 i Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 06.12.2004 i Froland, Aust-Agder.  Gift 01.04.1944,42 med Jakob Pedersen, f. 28.12.1912 i Øyestad, Aust-Agder,52 (sønn av Peder Halvorsen Rise [1873 - 1965] og Anne Jakobsdtr. Reiersøl [1882 - 1966]), d. 07.04.1987 i Arendal, Aust-Agder, yrke kjøpmann.

                             Barn:

                      i.   Anne Pedersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Steinar.

                     ii.   Ove Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Signe.

                    iii.   Ellen Susanne Pedersen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Reidar Hovland.  (2) Hun giftet seg med Roy William Johansen.

                    iv.   Ivar Pedersen (detaljer utelatt).

 

451.  Anne Eivindstad, f. 28.04.1922 i Evenstad, Froland, Aust-Agder, d. 19.07.2009 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 23.07.2009 fra Øyestad gamle kirke.  Gift 1953, med Torkild Torkildsen, f. 02.06.1913 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Nils Thoresius Thorkildsen Løddesøl [1880 -     ] og Anne Berntsen Rise [1884 -     ]), d. 15.04.2000 i Løddesøl, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Nils Olav Torkildsen.  Han giftet seg med Anne Bjørg.

                     ii.   Ragnhild Torkildsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Bjarne Eskilt.

                    iii.   Solveig Torkildsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Finn Roar.

 

452.  Signe Eivindstad, f. 07.01.1924 i Evenstad, Froland, Aust-Agder, d. 12.10.2011 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 20.10.2011 fra Froland kirke.  Gift 1950, med Hallvard Osmundsen, f. 07.09.1921 i Øyestad, Aust-Agder,47 (sønn av Ole Aasmundsen Skuggestøl [1887 - 1958] og Marthe Sofie Halvorsdtr. Rise [1889 - 1975]), d. 29.12.2007 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 03.01.2008 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Kari Osmundsen, f. 27.07.1950, d. 1956, gravlagt i Froland kirkegård.

           778.    ii.   Ole Osmundsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Svein Osmundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Helene Råna.

 

453.  Marte Danielsen, f. 01.05.1911 i Froland, Aust-Agder, d. 25.03.1996 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 04.08.1934 i Froland, Aust-Agder,42 med Knut Bomsholmen, f. 02.03.1908 i Bomsholmen, V. Froland, Aust-Agder (sønn av Tellef Torsen Bomsholmen [1872 - 1952] og Maren Torine Knutsdtr. Sanden [1881 - 1917]), d. 01.08.1991,43 gravlagt i Froland kirkegård, yrke lastebilsjåfør/fangevokter.

                             Barn:

           779.     i.   Marit Bomsholmen f. 17.11.1937.

           780.    ii.   Tor Bomsholmen f. 02.04.1941.

 

454.  Berte (Gulla) Danielsen, f. 07.02.1915 i Froland, Aust-Agder, d. 02.04.1999 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 27.01.1934 i Froland, Aust-Agder,103,42 med Kristen Jomås, f. 29.08.1904 i Froland, Aust-Agder (sønn av Halvor Kristensen Jomås [1873 - 1956] og Othilie Marie Myre [1880 - 1931]), d. 26.12.1984 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård, yrke bonde.

                             Barn:

           781.     i.   Helga Jomås f. 15.06.1934.

           782.    ii.   Halvor Jomås f. 10.12.1938.

           783.   iii.   Andreas Jomås f. 10.12.1938.

           784.   iv.   Gunhild Otelie Jomås (detaljer utelatt).

 

455.  Tora Danielsen, f. 29.06.1919 i Froland, Aust-Agder,39 d. 20.11.1996.  Gift 1946, med Aslak Olsen Byttingsmyr, f. 25.12.1911 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Kristensen Lia [1877 - 1964] og Berte Aslaksdtr. Ø. Løvjomås [1886 - 1944]), d. 24.08.1959.

                             Barn:

           785.     i.   Tove Åse Olsen f. 05.09.1941.

                             Barn med Aslak Olsen Byttingsmyr:

           786.    ii.   Ole Andreas Olsen Sandås (detaljer utelatt).

           787.   iii.   Bodil Olsen (detaljer utelatt).

                    iv.   Turid Olsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Ivar Hansen.

 

456.  Anne Kristine Danielsen, f. 30.04.1921 i Froland, Aust-Agder.  Gift 07.11.1942,42 med Jørgen Pedersen, f. 05.06.1916 i Rise, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Peder Halvorsen Rise [1873 - 1965] og Anne Jakobsdtr. Reiersøl [1882 - 1966]), d. 02.08.1995 i Froland, Aust-Agder, yrke agent i Storebrand.

                             Barn:

           788.     i.   Arne Øystein Pedersen f. 18.07.1944.

                     ii.   Torhild Pedersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Harald Baardsen.

                    iii.   Per Daniel Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Marie Findalen.

 

457.  Toralf Kjetil Danielsen, f. 14.06.1925, d. 24.05.2008 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 30.05.2008 fra Froland kirke.  Gift 14.06.1952, med Gunnlaug Tveito, f. 15.06.1925 i Fjære, Aust-Agder (datter av Sjur Tveito [1893 - 1978] og Anne Kristine Tallaksen [1902 - 1986]), d. 05.11.2017, gravlagt 14.11.2017 fra Froland kirke.55

                             Barn:

           789.     i.   Harald Danielsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tone Danielsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Udnesseter.

 

458.  Åse Olsboe, f. 1931.  Gift 07.08.1958, med Kåre Johannesen.

                             Barn:

                      i.   Gunn Olsboe Johannessen.  Hun giftet seg med Anders Westlund.

 

459.  Even Sunde, f. 16.03.1929,36 d. 12.03.2023 i Hisøy, Aust-Agder,55 bisatt 24.03.2023 fra Hisøy kirke.  Gift 15.09.1956, med Liv Hamre, f. 31.12.1930 i Bergen, Hordaland (datter av Kristian Monsen Hamre [1897 - 1995] og Ingeborg Larsdtr. Midtun [1899 - 1987]), d. 13.04.2014.

                             Barn:

           790.     i.   Bjørn Kristian Sunde (detaljer utelatt).

                     ii.   Eli Sunde.  Gift 13.06.1987, med Helge Birkeland.

                    iii.   Morten Sunde.  Han giftet seg med Marianne.

                    iv.   Kari Sunde.  Hun giftet seg med Leif.

 

460.  Tore Kjell Sunde, f. 16.09.1931.  Gift 27.11.1954, med Elbjørg Skjeldsø, f. 08.07.1931 (datter av Tjøstel Skjeldsø [1888 - 1976] og Signe Olinda Drengsen [1898 - 1989]).

                             Barn:

                      i.   Signe Sunde (detaljer utelatt).

                     ii.   Arild Sunde (detaljer utelatt).

 

461.  Anne Homstøl, f. 04.03.1928 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder.39   Gift 04.06.1949 i Froland, Aust-Agder,122 med Sveinung Leikvangen, f. 30.06.1923 i Leikvangen, Jomås, Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Simon Leikvangen [1889 - 1967] og Anna Hareland [1890 - 1974]), d. 21.06.1993 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

           791.     i.   Berit Leikvangen (detaljer utelatt).

           792.    ii.   Sigmund Leikvangen (detaljer utelatt).

           793.   iii.   Åshild Leikvangen (detaljer utelatt).

           794.   iv.   Ellinor Leikvangen (detaljer utelatt).

           795.    v.   Helge Leikvangen (detaljer utelatt).

 

462.  Torjus Homstøl, f. 09.06.1945 i Homstøl, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 18.02.2017 i Froland sykehjem,55 gravlagt 01.03.2017 fra Froland kirke.  Han giftet seg med Liv Hansen.

                             Barn:

                      i.   Inger Homstøl (detaljer utelatt).  Gift 10.08.1996, med Ole Tveit.

                     ii.   Åsulv Homstøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bjørg Lauvrak.

           796.   iii.   Karl Ivar Homstøl (detaljer utelatt).

 

463.  Yngvar Homstøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Maren Terese Bjornes.

                             Barn:

                      i.   Atle Homstøl (detaljer utelatt).

           797.    ii.   Anette Homstøl (detaljer utelatt).

 

464.  Anne Homstøl, f. 24.01.1931 i Sandmonen, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 20.12.2017 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 29.12.2017 fra Froland kirke.  Gift 1952 i Froland, Aust-Agder, med Edmund Julius Knutsen, f. 06.01.1923 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Knut Hyljesen Ø. Mjølhus [1884 - 1936] og Karen Bergithe Jakobsdtr. Reiersøl [1889 - 1966]), d. 07.04.2011 i Mjølhus, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 15.04.2011 fra Froland kirke.

                             Barn:

           798.     i.   Øyvind Knutsen f. 09.02.1953.

           799.    ii.   Hans Otto Knutsen (detaljer utelatt).

           800.   iii.   Arild Knutsen (detaljer utelatt).

 

465.  Torgeir Homstøl, f. 30.08.1937 i Sandmonen, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 05.03.2022 på Jomås, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 15.03.2022 fra Froland kirke.  Gift 21.04.1962 i Froland, Aust-Agder, med Gerd Synnøve Pedersen, f. 06.08.1941 i Natvig, Øyestad, Aust-Agder (datter av Josef Pedersen [1911 - 1991] og Sigrid Øygarden [1908 - 2001]).

                             Barn:

           801.     i.   Hans Homstøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Jan Homstøl (detaljer utelatt).

 

466.  Ester Oline Homstøl (detaljer utelatt).  Gift 08.03.1969, med Alf Gunnar Nerdalen, f. 19.08.1947 i Holt, Aust-Agder (sønn av Arne Gerhard Olsen Nerdalen [1908 - 2002] og Gudrun Amanda Nyplass [1907 - 1977]), d. 09.09.2015 på Jomås i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 18.09.2015 fra Froland kirke.

                             Barn:

           802.     i.   Elin Nerdalen (detaljer utelatt).

           803.    ii.   Torstein Nerdalen (detaljer utelatt).

                    iii.   Grethe Nerdalen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jørn Fjellskålnes.

                    iv.   Arne Nerdalen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Mona.  (2) Han giftet seg med Norma Kathrine.

                     v.   Gunnar Audun Nerdalen, f. 06.12.1977 i Sandmonen, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 22.04.2000 i Jomås i Froland, Aust-Agder.

 

467.  Unni Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Karstein Sele.

                             Barn:

           804.     i.   Kenneth Sele (detaljer utelatt).

                     ii.   Inga Sele (detaljer utelatt).

           805.   iii.   Olga Sele (detaljer utelatt).

                    iv.   Heidi Sele (detaljer utelatt).

           806.    v.   Kjersti Sele (detaljer utelatt).

           807.   vi.   Terje Sele (detaljer utelatt).

                   vii.   Julie Sele (detaljer utelatt).

 

468.  Torjus Homstøl, f. 24.6.1935 i Frivoll, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 29.10.2016 i Jomås i Froland, Aust-Agder, gravlagt 08.11.2016 fra Froland kirke, yrke snekker/birøkter.  Gift 19.12.1964, med Marit Edvardsen, f. 11.09.1941 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder (datter av Lars Edvardsen [1916 - 1985] og Helene Gundine Gundersen [1918 - 1982]).

                             Barn:

           808.     i.   Ellen Homstøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Irene Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Pål.

                    iii.   Nils Homstøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lena Torp.

 

469.  Arnfinn Homstøl, f. 29.01.1942 i Frivoll, Jomås, Froland, Aust-Agder.  Gift 14.06.1969, med Toril Helene Skoverud, f. 05.12.1946 i Hakadal, Akershus, d. 22.10.2019 i Skien, Telemark,55 gravlagt 31.10.2019 fra Nordre Gravlund kapell.

                             Barn:

                      i.   Bård Homstøl.  Han giftet seg med Grete.

                     ii.   Trym Homstøl.  Han giftet seg med Gunn Anett.

 

470.  Gunhild Rosef, f. 18.09.1912 i Rosef, Mykland, Aust-Agder,62 d. 15.07.2003 i Svenes, Mykland, Aust-Agder,55 gravlagt 25.07.2003 fra Mykland kyrkje.  Gift 1949, med Hans Vangsnes, f. 31.05.1905 i Svenes, Mykland, Aust-Agder,51,62 (sønn av Karl Vangsnes [1874 - 1953] og Maren Olsdtr. Hørte [1881 - 1932]), d. 13.12.1989 i Svenes, Mykland, Aust-Agder, yrke lensmann.

                             Barn:

           809.     i.   Maren Hansdtr. Vangsnes (detaljer utelatt).

           810.    ii.   Kari Vangsnes (detaljer utelatt).

 

471.  Jens Rosef, f. 06.09.1914 i Rosef, Mykland, Aust-Agder, d. 06.05.2000, gravlagt 12.05.2000 fra Nordberg kirke.  Gift 31.05.1945, med Kari Ragnhild Andersen, f. 24.07.1915 i Langsæv, Barbu, Aust-Agder,53 (datter av Olav Ragnar Andersen [1887 -     ] og Johanne Marie Isaksen [1889 - 1982]), d. 20.12.2010 i Oslo,55 bisatt 30.12.2010 fra Nordberg kirke.

                             Barn:

           811.     i.   Olav Rosef (detaljer utelatt).

           812.    ii.   Svein Rosef (detaljer utelatt).

           813.   iii.   Knut Rosef (detaljer utelatt).

 

472.  Marie Røyseland, f. 1909 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder, d. 27.01.1998.  Hun giftet seg med Eilif Johnsen, f. 24.09.1904 i Mjåvassmyra, Mjåvatn, Froland, Aust-Agder (sønn av John Areson Belland [1855 - 1932] og Ingeborg Andersdtr. Haugland [1867 - 1912]), d. 08.09.1998 i Mykland, Aust-Agder.

                             Barn:

           814.     i.   Ingebjørg Johnsen f. 14.05.1929.

           815.    ii.   Jon Johnsen f. 30.12.1934.

 

473.  Guro Røyseland, f. 02.05.1911 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder,62 d. 20.07.2006 i Birkenes sykehjem,55 gravlagt 27.07.2006 fra Herefoss kyrkje.  Hun giftet seg med Andreas Theodor Holm, f. 29.05.1906 i Nes, Herefoss, Aust-Agder (sønn av Kristian Andreas Holm [1860 - 1932] og Berthe Pedersdtr. Thorsland [1867 - 1936]), d. 13.01.2003 i Herefoss, Aust-Agder,55 gravlagt 21.01.2003 fra Herefoss kyrkje, yrke ordfører, gårdbruker.

                             Barn:

           816.     i.   Bjørg Ingrid Holm f. 03.03.1939.

           817.    ii.   Elna Holm f. 04.05.1945.

           818.   iii.   Kristian Andreas Holm (detaljer utelatt).

 

474.  Ragna Røyseland, f. 23.11.1912 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder, d. 05.08.1990 i Vennesla, Vest-Agder.  Hun giftet seg med Anders Myherstad Halvorsen, f. 04.09.1907 i Risdal i Mykland, Aust-Agder,62 (sønn av Martin Halvorsen [1867 -     ] og Vilhelmine Karlotte Andersdtr. [1870 -     ]), d. 20.03.1984 i Vennesla, Vest-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jan Martin Myrstad.  Han giftet seg med Eva.

                     ii.   Mimmi Myrstad.  Hun giftet seg med Kåre.

 

475.  Karen Røyseland, f. 29.12.1918 i Røyseland, Mykland, Aust-Agder, d. 30.09.2012 på Froland alders og sykehjem,55 gravlagt 10.10.2012 fra Mykland kyrkje.  Gift 1942, med Olav Nyestøl, f. 16.02.1915 i Nyestøl, Mykland, Aust-Agder (sønn av Åsmund Nystøl [1884 - 1954] og Anne Tellefsdtr. Vådne [1884 - 1963]), d. 27.04.1983 i Mykland, Aust-Agder, gravlagt i Mykland kyrkjegard.

                             Barn:

                      i.   Åsmund Nyestøl, f. 25.11.1942, d. 06.03.2018 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 15.03.2018 fra Mykland kyrkje.  (1) Gift 18.09.1976, med Marianne Nielssen.  (2) Gift 01.02.1992, med Hanne Halvorsen.

           819.    ii.   Anna Nyestøl.

           820.   iii.   Jon Ivar Nyestøl (detaljer utelatt).

                    iv.   Ingrid Nyestøl.  Hun giftet seg med Frank.

 

476.  Olav Røyseland, f. 17.07.1922 i Mykland, Aust-Agder,104 d. 19.12.1998 i Arendal, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 28.06.1947 i Hisøy, Aust-Agder,113 med Anna Beisland, f. 22.02.1924 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder,85 (datter av Arne Beisland [1882 - 1968] og Harriet Anna Borgen [1886 - 1963]), d. 15.05.2006 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 23.05.2006 fra Hisøy kirke.

                             Barn:

                      i.   Dag Røyseland (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Wenche Ransedokken.  (2) Han giftet seg med Hilde.

           821.    ii.   Jon Arne Røyseland (detaljer utelatt).

           822.   iii.   Hilde Røyseland (detaljer utelatt).

 

477.  Byrge Kalvehagen, f. 27.01.1928 i Landvik, Aust-Agder.  (1) Gift 23.05.1953 i Landvik, Aust-Agder,102 med Ella Møretrø, f. 26.12.1927 i Landvik, Aust-Agder,[127] (datter av Lars Tobiasen Møretrø [1902 - 1987] og Borghild Lunden [1906 -     ]).  (2) Han giftet seg med Helen.

                             Barn med Ella Møretrø:

                      i.   Magnus Kalvehagen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Marie Resvik.

           823.    ii.   Lars Kalvehagen (detaljer utelatt).

                    iii.   Gunnar Kalvehagen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nina Marianne Munkelien.

                    iv.   Bjarte Kalvehagen (detaljer utelatt).

                             Barn med Helen:

                     v.   Erik Byrge Kalvehagen (detaljer utelatt).

 

478.  Jørund Kalvehagen, f. 19.07.1930, d. 02.08.2004 i Frivolltun, gravlagt i Landvik gamle kirkegård.  Gift 21.12.1963, med Evelyn A Solberg, f. 18.07.1935, d. 04.05.2021 i Grimstad, Aust-Agder,55 gravlagt 12.05.2021 fra Landvik kirke.

                             Barn:

                      i.   Jørund Magnus Kalvehagen.

                     ii.   Torgeir Kalvehagen.  Han giftet seg med Synne.

 

479.  Randi Helene Dale, f. 13.01.1932 i Øyestad, Aust-Agder, d. 15.06.2019, gravlagt 27.06.2019 fra Bjorbekk kirke.55   Gift 1951, med Aslak Aastveit, f. 09.06.1926 i Mykland, Aust-Agder,104 (sønn av Eilef Aastveit [1897 - 1984] og Magnhild Johanne Mykland [1907 - 1980]), d. 31.12.2006 i Arendal, Aust-Agder, yrke bygningssnekker.

                             Barn:

                      i.   Torbjørg Aastveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Karl Hansen.

                     ii.   Olav Aastveit (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kari Enes.

           824.   iii.   Else Marie Aastveit (detaljer utelatt).

                    iv.   Magnhild Aastveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Oddvar Heum.

 

480.  Aslaug Christensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Steinklev, f. 04.09.1942 (sønn av Sigurd Bertinius Olsen Steinklev [1908 - 1998] og Hansine Johanne Johannesen [1914 - 2001]).

                             Barn:

           825.     i.   Øyvind Steinklev (detaljer utelatt).

 

481.  Knut Dale Kjempekjenn, f. 22.09.1919 i Heimtun, Jomås, Froland, Aust-Agder,39 d. 16.02.1985 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 02.11.1946,42 med Turid Lunde, f. 29.08.1925 i Skeimo i Vegårdshei, Aust-Agder (datter av Alf Skeimo [1894 - 1977] og Karen Marie Finsrud [1899 - 1979]).

                             Barn:

           826.     i.   Anne Grethe Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           827.    ii.   Gunnar Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           828.   iii.   Mary Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           829.   iv.   Arild Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

482.  Alfhild Dale, f. 24.08.1921 i Heimtun, Jomås, Froland, Aust-Agder,39 d. 02.10.2009 i Froland, Aust-Agder.  Gift 23.07.1949 i Froland, Aust-Agder,122 med Halvor Sagmyr, f. 16.09.1920 i Sagmyra, Jomås, Froland, Aust-Agder,90 (sønn av Knut Gunerius Sandland [1893 - 1927] og Marthe Halvorsdtr. Sagemyr [1892 - 1969]), d. 13.12.1989 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Kåre Sagmyr (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne.

                     ii.   Nora Sagmyr (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Arvid Larsen.  (2) Hun giftet seg med Kjetil Ommundsen.  (3) Hun giftet seg med Jan Hallgrim.

 

483.  Anne Kristine Dale, f. 15.04.1946 i Midtbø, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 26.02.2017, gravlagt 07.03.2017 fra Greipstad kirke.  Gift 25.11.1972, med Kjell Almedal, f. 21.09.1931 (sønn av Andreas Almedal [1900 - 1969] og Tonette Thygesen [1900 - 1969]), d. 31.01.1987.

                             Barn:

                      i.   Inger Lise Almedal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Ivar.

                     ii.   Tone Gerd Almedal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tor Asbjørn.

 

484.  Knut Dale Midtbø (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Britt Valle.  (2) Han giftet seg med Berit Tove Fløistad.

                             Barn med Britt Valle:

                      i.   Knut André Dale Midtbø (detaljer utelatt).  Han er samboer med Monica Nilsen.

                     ii.   Jan Kristoffer Dale Midtbø (detaljer utelatt).

 

485.  Magne Dale, f. 05.12.1957 i Dalberg, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 27.07.2022.  Han giftet seg med Kristin Tjøntveit.

                             Barn:

                      i.   Ellen Dale (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svenn Olav.

                     ii.   Ronny Dale (detaljer utelatt).

 

 

8. Generasjon

 

486.  Bjørg Rui (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Ivar Kjetså.

                             Barn:

                      i.   Dag Kjetså (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Esther.

           830.    ii.   Jens Ivar Kjetså (detaljer utelatt).

 

487.  Aud Synnøve Rui, f. 08.12.1943 i Skogly, Hurv, Froland, Aust-Agder.  Gift 27.03.1965, med John Andreas Tharaldsen, f. 31.01.1940 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Thorvald Tharaldsen [1912 - 1991] og Birgit Johnsdtr. Homdrom [1912 - 1974]), d. 31.07.2012 i Strømmen, Øyestad, Aust-Agder, bisatt 07.08.2012 i Arendal kapell.55

                             Barn:

           831.     i.   John Are Tharaldsen (detaljer utelatt).

           832.    ii.   Gro Tharaldsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Siri Tharaldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore.

 

488.  Gerd Evy Rui (detaljer utelatt).  Gift 27.11.1965, med Åge Torfinn Seljåsen, f. 14.10.1943 i Seljåsen, Lyngrot, Froland, Aust Agder (sønn av Jørgen Seljåsen [1899 - 1967] og Birgit Kleiva [1918 - 2004]).

                             Barn:

           833.     i.   Jan Åge Seljåsen (detaljer utelatt).

           834.    ii.   Ann Lene Seljåsen (detaljer utelatt).

 

489.  Liv Rigmor Rui (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Kittel Dale.  (2) Hun giftet seg med Kåre Bodal Pedersen.

                             Barn med Kittel Dale:

                      i.   Knut Atle Rui (detaljer utelatt).

                             Barn med Kåre Bodal Pedersen:

                     ii.   Liv Ninni Cathrin Pedersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Børge Botterli.

           835.   iii.   Siw Merete Pedersen (detaljer utelatt).

                    iv.   Kåre Egil Bodal Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cathrine Øynes.

 

490.  Ingebjørg M Seljåsen, f. 09.04.1942, d. 27.12.1990.  Gift 17.12.1960, med Arvid Sjøen, f. 13.09.1939 i Arendal, Aust-Agder, d. 19.10.2021 i Plankemyra bo og omsorgssenter,55 gravlagt 28.10.2021 fra Engene kirke.

                             Barn:

                      i.   Øyvind Sjøen.  Han giftet seg med Nina.

 

491.  Unni Grethe Seljåsen, f. 18.07.1944, d. 12.07.2006 i Plankemyra bo og omsorgssenter,55 gravlagt 20.07.2006 fra Bjorbekk kirke.  Gift 03.03.1962, med Leif Jan Jørgensen, f. 04.02.1940 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Nils Konrad Torleif Jørgensen [1912 - 1966] og Karen Leonora Tønnesen [1909 - 1977]).  De ble skilt.

                             Barn:

           836.     i.   Daniel Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).

                     ii.   David Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).  Benjamas.

           837.   iii.   Ruben Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).

                    iv.   Simon Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Isabell.  (2) Han giftet seg med Sissel.

                     v.   Levi Lotzen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kanyarat.

                    vi.   Benjamin Seljåsen Jørgensen, f. 19.03.1975, d. 25.07.2017 i Nedenes, Aust-Agder, gravlagt 04.08.2017 fra Bjorbekk kirke.

 

492.  Berit Rui (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rolf Christiansen.

                             Barn:

                      i.   May Anine Christiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Dan Are Christiansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ann Camilla Christiansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Madeleine Christiansen (detaljer utelatt).

 

493.  Aslaug Risdal, f. 01.02.1935 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder.  Gift 28.03.1953, med Harald Johansen, f. 25.07.1927 i Espebu, Tre, Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Halvor Andreas Johansen Espebu [1893 - 1967] og Helga Olivia Osmundsen [1895 - 1977]), d. 31.08.1999 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund, yrke skogsarbeider.

                             Barn:

           838.     i.   Fred Werner Johansen f. 09.09.1953.

           839.    ii.   Liv Johansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Paul Enok Johansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Heidi.

 

494.  Olav Risdal, f. 12.02.1937 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 30.12.1999 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.  Gift 1958, med Magny Benjaminsen, f. 1938 i Kjøllefjord, Finnmark.

                             Barn:

           840.     i.   Nina Risdal (detaljer utelatt).

           841.    ii.   Elin Risdal f. 27.11.1961.

                    iii.   Trygve Risdal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Unni Haaheim.  (2) Han giftet seg med Rita.

                    iv.   Marit Risdal (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Oddvar Moløkken.  (2) Hun giftet seg med Johnny.

                     v.   Helge Risdal, f. 29.08.1970 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 17.03.1990, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

           842.   vi.   Aril Risdal f. 29.08.1970.

 

495.  Tore Asbjørn Risdal, f. 26.05.1939 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 11.04.1988 i Vennesla, Vest-Agder.  Han giftet seg med Reidun Risdal.

                             Barn:

                      i.   Jorunn Risdal.  Hun giftet seg med Arthur John.

 

496.  Harald Risdal, f. 05.04.1942.  Han giftet seg med Greta Bartholdsen.

                             Barn:

           843.     i.   Rita Risdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Richard Risdal, f. 05.07.1977 i Lyshaug, Mjåvatn, Froland, Aust-Agder, d. 04.09.1993 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Mjølhusmoen gravlund.

                    iii.   Dina Terese Risdal (detaljer utelatt).

                    iv.   Hugo Michael Risdal (detaljer utelatt).

 

497.  Arne Risdal, f. 16.04.1944 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 27.03.2022, gravlagt 04.04.2022 fra Froland misjonskirke.  Han giftet seg med Anne Turid Aarli.

                             Barn:

           844.     i.   Elisabeth Risdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Svein Arne Risdal (detaljer utelatt).  (1) Gift 20.02.1982, med Nina Ranja Berg.  (2) Han giftet seg med Nancy.

                    iii.   Hennie Risdal (detaljer utelatt).

                    iv.   Terje Risdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Rita Madsen.

                     v.   Øystein Risdal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Vivian Torjussen.  (2) Han giftet seg med Margrethe.

                    vi.   Øyvind Risdal (detaljer utelatt).

 

498.  Sverre Risdal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Marith Jensen.  (2) Han giftet seg med Brit Odveig Larsen.

                             Barn med Marith Jensen:

                      i.   Eddie Risdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lene.

 

499.  Rolf Bjørn Risdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Liv Sivertsen.

                             Barn:

                      i.   Linda Risdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Wenche Risdal (detaljer utelatt).

                    iii.   Mette Risdal (detaljer utelatt).

 

500.  Liv Ingrid Risdal (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Arnfinn Rysstad.  Skilt.  (2) Hun giftet seg med Steinar Mamelund.  Hun er samboer med (3) Stein Olav Fjell Strand.  Hun er samboer med (4) Ole Kristian Kjenes.

                             Barn med Arnfinn Rysstad:

                      i.   Inger Helene Rysstad (detaljer utelatt).

                             Barn med Steinar Mamelund:

           845.    ii.   Kåre Kristian Risdal (detaljer utelatt).

                             Barn med Stein Olav Fjell Strand:

                    iii.   Kine Susann Strand Risdal (detaljer utelatt).

 

501.  Torgeir Andersen.  Han giftet seg med Reidun Evelyn, f. 01.01.1939, d. 21.10.2019 i Rise, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 31.10.2019 fra Bjorbekk kirke.

                             Barn:

                      i.   Signe Dina Andersen.  Hun giftet seg med Frank.

                     ii.   Merethe Andersen.  Hun giftet seg med Trond.

 

502.  Evelyn Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Magne Halvorsen.

                             Barn:

           846.     i.   Monika Halvorsen (detaljer utelatt).

           847.    ii.   Margit Iren Halvorsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Linda Halvorsen (detaljer utelatt).

 

503.  Karen Kjempekjenn, f. 16.08.1942 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 28.02.2011 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 08.03.2011 fra Froland kirke.  Gift 1961 i Froland, Aust-Agder, med Arne Råna, f. 30.05.1939 i Hagestad, Oveland, Froland, Aust-Agder (sønn av Olaf Kristoffersen Råna [1898 - 1966] og Hilda Sandvad [1900 - 1977]), d. 20.06.2007 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt 26.06.2007 fra Froland kirke.55

                             Barn:

           848.     i.   Nils Olaf Råna f. 30.12.1962.

           849.    ii.   Svanhild Råna (detaljer utelatt).

                    iii.   Alf Råna (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Anne Lise Voreland.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Anne Berit Hansen.

                    iv.   Helene Råna (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Osmundsen.

                     v.   Solfrid Råna, f. 20.05.1970 i Froland, Aust-Agder, d. 21.05.1970 i Froland, Aust-Agder.

                    vi.   Gerd Råna (detaljer utelatt).  Gift 12.10.1991, med Tore Amundsen.

 

504.  Borghild Kjempekjenn, f. 08.04.1945 i Kjempekjenn, Jomås, Froland, Aust-Agder, d. 06.12.2020, gravlagt 15.12.2020 fra Støle kirke.  Gift 09.10.1965, med Åge Andreas Johansen, f. 22.01.1948 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Georg Albert Johansen [1918 - 1976] og Gudrun Jørgensen [1921 - 2012]), d. 21.01.1996 i Hisøy, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Anne Marit Johansen.  Hun giftet seg med Steinar.

                     ii.   Åse Berit Johansen.  Hun giftet seg med Knut Ove.

                    iii.   Trond Arild Johansen.

                    iv.   Svenn Arve Johansen.

 

505.  Randi Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Trældal.

                             Barn:

                      i.   Jannie Trældal (detaljer utelatt).

 

506.  Astrid Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind Seljåsen.

                             Barn:

           850.     i.   Ann Helen Seljåsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Roald Seljåsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Morten Seljåsen, f. 15.11.1985 i Froland, Aust-Agder, d. 21.04.2003 i mopedulykke i Froland, gravlagt 29.04.2003 fra Froland kirke.

 

507.  Anny Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Skripeland.

                             Barn:

           851.     i.   Mariann Skripeland (detaljer utelatt).

                     ii.   Glenn Harald Skripeland, f. 25.11.1977 i Froland, Aust-Agder, d. 16.11.1998 i Froland, Aust-Agder.

                    iii.   Laila Skripeland (detaljer utelatt).

 

508.  Ingebjørg Setane, f. 02.07.1939 i Fjære, Aust-Agder.  Gift 05.07.1958 i Froland, Aust-Agder, med Torstein Vålandsmyr, f. 04.10.1936 i Froland, Aust-Agder (sønn av Ommund Vålandsmyr [1910 - 1987] og Ester Debora Gjøtterud [1913 - 2004]).

                             Barn:

           852.     i.   Harald Vålandsmyr (detaljer utelatt).

           853.    ii.   Solveig Vålandsmyr (detaljer utelatt).

                    iii.   Torill Vålandsmyr (detaljer utelatt).

                    iv.   Ivar Vålandsmyr (detaljer utelatt).

                     v.   Elin Vålandsmyr (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Morten Røvik.

 

509.  Alise Ravnåsen, f. i Froland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Reidar Honnemyr, f. 25.10.1941.

                             Barn:

           854.     i.   Siv Honnemyr (detaljer utelatt).

 

510.  Kari Sperre.  Gift 11.12.1965, med Johnny Sveinungsen, f. 05.03.1940 i Ljåstadbakken, Hurv, Froland, Aust-Agder (sønn av Olaf Sveinungsen [1915 - 1986] og Anna Otilie Larsen [1906 - 1988]), d. 18.02.2010, gravlagt 25.02.2010 fra Froland kirke.55

                             Barn:

                      i.   Elin Sveinungsen.  Gift 28.05.1988, med John Olsen.

                     ii.   Tone Sveinungsen.  Gift 06.04.1991 i Fjære kirke, med Jan Tørres Esketveit.

                    iii.   Lene Sveinungsen.  Hun giftet seg med Kenneth.

 

511.  Hans Sperre.  Gift 12.04.1975, med Turid Birgitte Grothe, f. 07.01.1947, d. 10.05.2023 i Arendal, Aust-Agder,55 bisatt 26.05.2023 fra Barbu kirke.

                             Barn:

                      i.   Cecilie Sperre.

                     ii.   Camilla Sperre.

                    iii.   Christina Sperre.  Hun giftet seg med Olav.

 

512.  Siri Lindland (detaljer utelatt).  Gift 02.09.1967, med Vidar Ormshammer, f. 02.07.1945 (sønn av Ola Ormshammer [1911 - 1976] og Ingebjørg Teresie Bråten [1910 - 1972]), d. 28.06.2016 på Nes Verk, Holt, Aust-Agder,73 gravlagt 05.07.2016 fra Holt kirke.

                             Barn:

           855.     i.   Knut Ormshammer (detaljer utelatt).

           856.    ii.   Inger Britt Ormshammer (detaljer utelatt).

           857.   iii.   Espen Ormshammer (detaljer utelatt).

 

513.  Nils Gjeruld Lindland, f. i Saltrød, Arendal, Aust-Agder.  Gift 20.04.1968, med Randi Albrektsen, f. i Farsund, Vest-Agder (datter av Albert Albrektsen [1916 - 1971] og Klara [1919 - 2003]).

                             Barn:

           858.     i.   Geir Håkon Lindland f. 05.11.1968.

           859.    ii.   Nils Morten Lindland (detaljer utelatt).

 

514.  Reidun Lindland, f. 23.07.1947, d. 13.05.1967.  Hun giftet seg med Inge Berntsen, f. 11.07.1943 (sønn av Bjarne Frivold Berntsen [1913 - 1971] og Turid Magnhild Bjørlykke [1914 - 1991]), yrke malermester.

                             Barn:

           860.     i.   Bente Berntsen (detaljer utelatt).

           861.    ii.   Hilde Berntsen (detaljer utelatt).

 

515.  Karsten Valter Ellefsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gunhild Haugland.

                             Barn:

                      i.   Trond Ellefsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Sølvi Ellefsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Christian Brøgger.

 

516.  Thor Eldar Aslaksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grete Marie Hovrind.  Skilt.

                             Barn:

           862.     i.   Line Veslemøy Hovrind Aslaksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jo Kjartan Hovrind Aslaksen (detaljer utelatt).

 

517.  Einar Sæby, f. 07.09.1938 i Svinndal, Østfold.  Gift 29.07.1967, med Eli-Berit Rygg, f. 16.06.1942 i Gloppen i Nordfjord, Sogn og Fjordane (datter av Olav Rygg og Ragna Arnestad), bosted (fam) i Moss, Østfold.

                             Barn:

           863.     i.   Hans Olav Sæby (detaljer utelatt).

                     ii.   Leif Erik Sæby (detaljer utelatt).

 

518.  Grete-Kari Sæby, f. 08.09.1941 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 30.11.1963, med Leif Heine Norum, f. 18.03.1932 i Rygge, Østfold (sønn av Vilhelm Norum [1894 -     ] og Martha Fæste [1897 -     ]).

                             Barn:

           864.     i.   Elisabeth Norum (detaljer utelatt).

           865.    ii.   Bente Norum (detaljer utelatt).

 

519.  Gunnar N. Rausandmoen, f. 10.12.1941.  Gift 16.05.1970, med Ingeborg Lovise Eilivsdtr. Aas, f. 07.04.1949 i Leiulstad, Vegårshei, Aust-Agder (datter av Eiliv Tjøstolvsen Aas [1901 - 1978] og Helga Oline Pedersdtr. Skeimyr [1912 - 1991]), d. 20.12.2020 i Vegårshei, Aust-Agder, gravlagt 29.12.2020 på Rausandmoen gravplass.

                             Barn:

           866.     i.   Anne Ellevine Rausandmoen (detaljer utelatt).

           867.    ii.   Nils Rausandmoen (detaljer utelatt).

                    iii.   Helga Malene Rausandmoen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Morten.

 

520.  Per H. Songedal, f. 28.03.1938 på Vegårshei, Aust-Agder, d. 16.04.2013 på Vegårshei, Aust-Agder, gravlagt 25.04.2013 fra Vegårshei Forsamlingshus.  Han giftet seg med Ingunn Myre.

                             Barn:

                      i.   Tone Myre Songedal (detaljer utelatt).

                     ii.   Emma Lovise Myre Songedal (detaljer utelatt).

 

521.  Eivind Songedal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Sofie Kristensen.

                             Barn:

                      i.   Morten Songedal (detaljer utelatt).

           868.    ii.   Elisabeth Songedal (detaljer utelatt).

 

522.  Tore Lindtveit, f. 28.11.1942 i Oslo.  Gift 12.12.1964, med Inger Johanne Thormodsen, f. 10.05.1941 i Kristiansund, Møre og Romsdal (datter av Thormod Johan Thormodsen [1905 - 1982] og Johanne Dyrnes [1907 -     ]).

                             Barn:

                      i.   Bjørnar Lindtveit (detaljer utelatt).

           869.    ii.   Katrine Lindtveit (detaljer utelatt).

 

523.  Lisbet Synøve Lindtveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Olaf Tiller.

                             Barn:

           870.     i.   Vibeke Lindtveit Tiller (detaljer utelatt).

                     ii.   Thomas Tiller (detaljer utelatt).

 

524.  Paul Oddvar Svendsen, f. 28.12.1940, d. 17.02.2008 i Stokken, Aust-Agder, gravlagt 26.02.2008 fra Stokken kirke.  Gift 1965, med Petra Astrid Nyland, f. 18.11.1939 i Holt, Aust-Agder (datter av Johan Andreas Nyland [1900 - 1984] og Lisbet Bakke [1900 - 1986]).

                             Barn:

                      i.   Gun Lisbet Svendsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Leif Runar Opheim.

 

525.  Aud Huseth, f. 12.06.1940, d. 01.06.2023, bisatt 13.06.2023 i Arendal kapell.  Gift 21.08.1965, med Halfdan Olsen, f. 13.03.1931 (sønn av Ragnvald Olsen [1898 - 1978] og Agny Emilie Hestås [1895 - 1983]), d. 07.08.2013 på Libru, Øyestad, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Anne Karin Olsen.  Hun giftet seg med Frode.

 

526.  Marit Huseth, f. 1942.  Gift 28.01.1961, med Paul Kristiansen, f. 04.12.1933 (sønn av Severin Kristiansen [1888 -     ] og Maren Olivia Pettersen [1892 -     ]), d. 23.03.2014 på Roligheden, Tromøy, Aust-Agder, gravlagt 01.04.2014 fra Bjorbekk kirke.55

                             Barn:

           871.     i.   Kai Kristiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Elin Huseth Kristiansen.  Gift 02.06.1995, med Jan Ingvald Johansen.

                    iii.   Katrin Kristiansen.  Hun giftet seg med Knut.

 

527.  Torhild Huseth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind Raddum.

                             Barn:

                      i.   Kristine Raddum (detaljer utelatt).

                     ii.   Aase Merethe Raddum (detaljer utelatt).

 

528.  Ole Moripen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Rundsag.

                             Barn:

                      i.   Marianne Moripen (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Moripen (detaljer utelatt).

 

529.  Øystein Kristian Darbo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Torunn Nerdalen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Karoline Darbo (detaljer utelatt).

 

530.  Mona Lindland (detaljer utelatt).  Gift 10.05.1975, med Michal Setsaas, f. 12.07.1953 (sønn av Johan Marius Setsaas [1915 - 1985] og Laura Holme-Nancke [1922 - 1981]), d. 27.04.2022 i Trondheim, Sør-Trøndelag, bisatt 26.04.2022 fra Strinda kirke.

                             Barn:

                      i.   Astrid Setsaas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn.

                     ii.   Wenche Setsaas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Simon.

 

531.  Knut Songedal, f. 23.09.1923 i Fyresdal, Telemark, d. 06.01.2011, bisatt 14.01.2011 fra Rjukan kapell.  Gift 28.07.1951, med Ida Marie Westring, f. 15.08.1927 i Bergen, Hordaland (datter av Oscar Birger Westring [1898 - 1974] og Kirsten Eriksen [1899 - 1989]), yrke lærer.

                             Barn:

           872.     i.   Tjøstolv Songedal (detaljer utelatt).

           873.    ii.   Kirsten Songedal (detaljer utelatt).

           874.   iii.   Astrid Songedal (detaljer utelatt).

 

532.  Åsulv Songedal, f. 15.08.1924, d. 26.03.2010 i Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 07.04.2010 fra Vegårshei Forsamlingshus.  (1) Han giftet seg med Målfrid Rudnes, f. 05.06.1923 i Vegårshei, Aust-Agder (datter av Gunnar Olsen Uberg [1883 - 1932] og Inga Tengelsdtr. Simonstad [1894 - 1982]), d. 13.03.1991 i Ubergsmoen, Vegårshei, Aust-Agder.  Han er samboer med (2) Åse Bjelkåsen, f. 05.03.1937 i Bjelkåsen, Vegårshei, Aust-Agder (datter av Sven Bjelkåsen [1904 - 1988] og Gunda Kristine Dammen [1909 - 1992]), samboer fra 1994.

                             Barn med Målfrid Rudnes:

           875.     i.   Tore Songedal (detaljer utelatt).

 

533.  Berit Songedal, f. 05.02.1929 i Ubergsmoen, Vegårshei, Aust-Agder, d. 27.11.2015 på Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 09.12.2015 fra Vegårshei Forsamlingshus.  Gift 01.07.1950 i staua på Skeimo, med Knut N. Mjåvatn, f. 15.06.1927 i Skeimo, Vegårshei, Aust-Agder,[128] (sønn av Nils Knudsen Mjåvatn [1897 - 1963] og Anna Halvorsdtr. Mo [1899 - 1993]), d. 22.05.2014 på Vegårshei, Aust-Agder,55 gravlagt 30.05.2014 fra Vegårshei Forsamlingshus.  Knut: Slektsgransker og forfatter av mange slektsbøker.

                             Barn:

                      i.   Nils Mjåvatn (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wainy Irene Olsen.

           876.    ii.   Tjøstolv Songedal Mjåvatn (detaljer utelatt).

           877.   iii.   Halvard Mjåvatn (detaljer utelatt).

 

534.  Inga Hegland, f. 18.06.1940 i Holt, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 13.08.1966, med John Dagfinn Bøylestad, f. 08.11.1938 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder (sønn av Ragnvald Bøylestad [1899 - 1979] og Hjørdis Stie [1912 - 1992]), d. 29.09.2012 i Bøylestad, Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 05.10.2012 fra Froland kirke.

                             Barn:

           878.     i.   Ragnar Bøylestad (detaljer utelatt).

           879.    ii.   Tore Bøylestad (detaljer utelatt).

                    iii.   Ingrid Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Harald Landa.

           880.   iv.   Anne Bøylestad (detaljer utelatt).

                     v.   Øyvind Bøylestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Torill.

 

535.  Åsulv Hegland, f. 11.05.1943 i Bronsbu, Holt, Aust-Agder, yrke lektor.  Gift 23.06.1970, med Grethe Teigen, f. 12.02.1941 i Sjåk i Gudbrandsdalen, Oppland (datter av Edvind Teigen [1913 -     ] og Gudrun [1917 -     ]), yrke faglærer.

                             Barn:

                      i.   Torjus Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Eivind Hegland (detaljer utelatt).

 

536.  Siri Hegland, f. 18.04.1941.  Hun giftet seg med Bjørn Rueness, f. 21.04.1936 i Vestre Sandøya, Dypvåg, Aust-Agder,[129] (sønn av Thorleif Rueness [1889 - 1942] og Dortea Elvira Larsen [1900 - 1966]), d. 23.06.1987 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Skilt.

                             Barn:

           881.     i.   Anne Britt Rueness (detaljer utelatt).

           882.    ii.   Torill Rueness (detaljer utelatt).

           883.   iii.   Bente Rueness (detaljer utelatt).

           884.   iv.   Bjørn Jarle Rueness (detaljer utelatt).

 

537.  Gjert Olav Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Jorun Larsen.

                             Barn:

                      i.   Geir Ole Hegland (detaljer utelatt).  Han er samboer med Tone Ulven.

           885.    ii.   Janne Lise Hegland (detaljer utelatt).

                    iii.   Mariann Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Robert Trøyte.

                    iv.   Kjersti Hegland (detaljer utelatt).

 

538.  Ommund Ommundsen, f. 17.07.1935, d. 30.10.2010, gravlagt 05.11.2010 fra Tromøy kirke.  Gift 11.11.1961, med Bjørg Lia, f. 16.01.1936 i Bø i Telemark (datter av Hans Kittilsson Lia [1905 - 1985] og Ingebjørg Plassen [1904 - 1996]), d. 21.02.1995 i Tromøy, Aust-Agder.

                             Barn:

           886.     i.   Edgar Ommundsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingrid Ommundsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Kjell Tore Rydningen.

           887.   iii.   Helge Ommundsen (detaljer utelatt).

                    iv.   Kjetil Ommundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Linn.

 

539.  Olav Albert Giving, f. 24.04.1932, yrke ligningssjef.  Gift 1955, med Else Marcussen, f. 29.08.1935 i Normannvik, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Knut Wallin og Margrethe Marcussen), d. 25.03.2009 i Tvedestrand, Aust-Agder.55

                             Barn:

           888.     i.   Marianne Giving f. 09.05.1956.

           889.    ii.   Audun Giving f. 15.11.1961.

 

540.  Inga Giving, f. 21.03.1938 i Gjeving, Dypvåg, Aust-Agder, d. 03.07.2008 i Arendal, Aust-Agder,73 gravlagt 11.07.2008 fra Hisøy kirke.  Gift 06.02.1960, med Albert Rosland, f. 11.09.1936 (sønn av Thorleif Rosland [1909 - 1988] og Marta Larsdtr. Sundsdal [1913 - 2006]).

                             Barn:

           890.     i.   Svein Giving Rosland (detaljer utelatt).

           891.    ii.   Signe Rosland (detaljer utelatt).

 

541.  Ingrid Hegland, f. 08.12.1937.  Gift 30.12.1961, med Erling Magnar Jørgensen, f. 01.09.1937 i Nøtterøy, Vestfold (sønn av Arne Dagfinn Jørgensen [1909 - 1979] og Dagny [1913 - 1990]), yrke lærer.

                             Barn:

           892.     i.   Marit Jørgensen (detaljer utelatt).

           893.    ii.   Magne Jørgensen (detaljer utelatt).

           894.   iii.   Arne Håkon Jørgensen (detaljer utelatt).

 

542.  Åsulv Hegland, f. 26.09.1940 i Stokke.  Gift 30.07.1965, med Helga Marie Mikkelsen, f. 07.08.1941 i Stokke (datter av Karsten Mikkelsen [1903 - 1996] og Karen Marie Svensson [1915 -     ]).

                             Barn:

           895.     i.   Håvard Hegland (detaljer utelatt).

           896.    ii.   Kristin Hegland.

 

543.  Berit Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kristian Fostervold.

                             Barn:

           897.     i.   Knut Anders Fostervold (detaljer utelatt).

                     ii.   Guro Fostervold (detaljer utelatt).

                    iii.   Sturla Fostervold (detaljer utelatt).

 

544.  Tora Løvdal, f. 07.10.1939 i Dypvåg, Aust-Agder.  Gift 29.12.1962, med Anders Kristen Buestad, f. 11.11.1931 i Fjeldal i Lillesand, Aust-Agder (sønn av Kristen Andreassen Buestad [1881 - 1972] og Alfhild Kristiansen [1905 - 1986]), d. 25.04.2021 i Lillesand, Aust-Agder,55 gravlagt 06.05.2021 fra Vestre Moland Kirke.

                             Barn:

                      i.   Tjøstel Per Buestad, d.   Han giftet seg med Ellen.

                     ii.   Aasulv Buestad.  Han giftet seg med Ragnhild.

 

545.  Tjøstel Per Løvdal, f. 28.02.1944, d. 03.03.2015 i Løvdal, Dypvåg, Aust-Agder,55 gravlagt 12.03.2015 fra Dypvåg kirke.  (1) Gift 10.07.1970, med Kari Einarsen, f. 02.04.1945 i Oslo, d. 11.09.2012 i Tvedestrand, Aust-Agder.  De ble skilt.  (2) Han giftet seg med Ellen.

                             Barn med Kari Einarsen:

           898.     i.   Lars Nicolai Løvdal (detaljer utelatt).

 

546.  Aasulv Løvdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ragnhild Myra.

                             Barn:

                      i.   Knut Eivind Løvdal (detaljer utelatt).

           899.    ii.   Nikolai Løvdal (detaljer utelatt).

                    iii.   Aasmund Løvdal (detaljer utelatt).

 

547.  Maria Mølbach (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ketil Harald Haugenes.

                             Barn:

           900.     i.   Kari Haugenes (detaljer utelatt).

 

548.  Inger Johanne Hegland (detaljer utelatt).  Gift 11.07.1970, med William Frierson Flautt, f. 09.02.1941 i Tutwiler, Mississippi (sønn av William F. Flautt Sr. og Mary Windham).

                             Barn:

                      i.   Kristin Hegland Flautt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Deron Zeppelin.

                     ii.   Ingrid Eugenie Flautt (detaljer utelatt).

 

549.  Ole Kåre Hegland, f. 25.03.1942.  (1) Gift 12.08.1967, med Inger Johanne Mossige, f. 30.08.1942 (datter av Reidar Koller Mossige [1900 - 1981] og Marit J S [1907 - 1997]).  (2) Han giftet seg med Chantal L. Deroche.

                             Barn med Inger Johanne Mossige:

                      i.   Inger Jeanette Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Elisabeth Hegland (detaljer utelatt).

 

550.  Inger Elise Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hjalmar Engesvik.

                             Barn:

                      i.   Emil Hegland Engesvik (detaljer utelatt).

                     ii.   Tobias Hegland Engesvik (detaljer utelatt).

                    iii.   Loise Hegland Engesvik (detaljer utelatt).

 

551.  Bjørn Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Barbro Hoftun.

                             Barn:

                      i.   Øivind Hoftun Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Yngve Hoftun Wroldsen (detaljer utelatt).

 

552.  Vera Wroldsen, f. 15.08.1942.  Gift 19.08.1961, med Ivar Andersen, f. 28.11.1937 i Kristiansand, Vest-Agder.  De ble separert i 1982.

                             Barn:

           901.     i.   Sten Rune Andersen (detaljer utelatt).

           902.    ii.   Mari Ann Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

           903.   iii.   Nina Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

 

553.  Britt Karin Wroldsen (detaljer utelatt).  (1) Gift 02.10.1965, med Svein Gunnar Thorsdal, f. 25.12.1942 i Kragerø, Telemark, yrke telegrafist.  De ble skilt.  (2) Gift 07.11.1975, med Kjell Aksel Sjetne, f. 31.07.1941 i Trondheim, Sør-Trøndelag.

                             Barn med Svein Gunnar Thorsdal:

                      i.   Kari Anne Thorsdal (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ole Henning Fredriksen.

                             Barn med Kjell Aksel Sjetne:

                     ii.   Kjetil Sjetne (detaljer utelatt).

 

554.  Kari Wroldsen, f. 30.11.1939.  Hun giftet seg med Erling Gunvald Hansen, f. 08.08.1941.

                             Barn:

           904.     i.   Kjell Stanley Hansen (detaljer utelatt).

           905.    ii.   Rita Jenny Hansen (detaljer utelatt).

           906.   iii.   Nina Hansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Erik Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Tanja Engtrø.

                     v.   Rune Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Mona Brønn.

 

555.  Thorhild Petra Wroldsen, f. 20.02.1944.  Hun giftet seg med Melvin Galdal, f. 08.04.1944 (sønn av Trygve Galdal [1921 -     ] og Berthe Omland [1922 -     ]).

                             Barn:

           907.     i.   Bjørn Terje Galdal (detaljer utelatt).

           908.    ii.   Rose Janne Galdal (detaljer utelatt).

 

556.  Helge Anton Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kjellaug Gudny Enit Lilleng.

                             Barn:

           909.     i.   Alf Jonny Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hege Merete Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Asbjørn Stallemo.

 

557.  Randi Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Hamre.

                             Barn:

                      i.   Eva Hamre (detaljer utelatt).

                     ii.   Odd Hamre (detaljer utelatt).

 

558.  Arne Gilje Wroldsen, f. 23.12.1942 i Nes, Dypvåg, Aust-Agder, d. 19.08.1979 i Holt, Aust-Agder, gravlagt i Holt kirkegård.  Gift 31.03.1968, med Gunvor Marie Langbakke, f. 16.03.1943, (datter av Gunda).

                             Barn:

                      i.   Åge Martinius Langbakke Wroldsen, f. 24.05.1970, d. 05.04.2012 i Tvedestrand, Aust-Agder,55 gravlagt 17.04.2012 fra Holt kirke.

 

559.  Anne Lise Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bengt André Hansen.

                             Barn:

           910.     i.   Hege Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jon Erik Hansen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Eva Møller Pettersen.

                    iii.   Elke Karin Hansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Blåka.

 

560.  Marit Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Annar Kristiansen.

                             Barn:

                      i.   Hilde Hegland Kristiansen (detaljer utelatt).

 

561.  Alf Georg Mølbach, f. 19.05.1937 i Holt, Aust-Agder.  Gift 08.12.1962 i Oslo, med Esther Olsen, f. 12.02.1939 i Sagesund, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Ingvald Thorleif Olsen [1914 - 1945] og Kristine Marie Valle [1914 - 1998]), d. 08.02.2020 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder,73 gravlagt 21.02.2020 fra Holt kirke.

                             Barn:

           911.     i.   Jostein Olsen Mølbach [adoptert] (detaljer utelatt).

 

562.  Arnt Mølbach (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Merethe Peersen.

                             Barn:

           912.     i.   Camilla Mølbach (detaljer utelatt).

                     ii.   Arnt Christian Mølbach (detaljer utelatt).

 

563.  Ruth Hegland, f. 18.01.1940, d. 20.02.2015 i Arendal, Aust-Agder, gravlagt 06.03.2015 fra Arendal kapell.  (1) Gift 11.08.1962 i Barbu kirke, med Erik Bernt Hjellset, f. 29.12.1938 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Anton E. Hjellset [1914 - 1995] og Ingeborg Botterli [1913 - 2005]), d. 01.10.1988.  Hun er samboer med (2) Tore Knutsen, f. 17.02.1940 i Arendal, Aust-Agder (sønn av Erling Andreas Knutsen [1903 - 1957] og Ruth Olsen Bakken [1912 - 1967]), d. 26.05.2006 i Arendal, Aust-Agder,55 bisatt 01.06.2006 i Arendal kapell.  (3) Hun giftet seg med Harald.

                             Barn med Erik Bernt Hjellset:

           913.     i.   Jan Erik Hjellset (detaljer utelatt).

           914.    ii.   Elin Hjellset (detaljer utelatt).

           915.   iii.   Tore Hjellset (detaljer utelatt).

                             Barn med Tore Knutsen:

                    iv.   Hilde Knutsen.  Hun giftet seg med Ottar.

                     v.   Ruth Knutsen.  Hun giftet seg med Leo.

                    vi.   Jan Erik Knutsen.  Han giftet seg med Inger.

                   vii.   Elin Knutsen.

                  viii.   Tore Knutsen.

 

564.  Erik Hegland, f. 14.10.1943 i Tvedestrand, Aust-Agder.  (1) Han giftet seg med Karin Grøne.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Wenche.

                             Barn med Karin Grøne:

           916.     i.   Eivind Grøne Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Espen Hegland (detaljer utelatt).  Forlovet Camilla Gjernes.

 

565.  Ragnhild Hegland (detaljer utelatt).  Gift 12.09.1970, med Jan Werner Danielsson, f. 23.04.1944 i Solna, Sverige (sønn av Haakon Elias Werner Danielsson [1915 - 1992] og Solveig Evelyn Magnussen [1918 - 1978]), d. 29.01.2004, yrke tannlege.

                             Barn:

                      i.   Bernt Håkon Danielsson (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sigrun.

                     ii.   David Andrè Danielsson (detaljer utelatt).  Forlovet Solveig Mollestad.

                    iii.   Maud Evelyn Danielsson (detaljer utelatt).

 

566.  Aud Ingeborg Christiansen, f. 18.05.1943 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Gift 30.07.1966, med Normann Jensen, f. 14.10.1940 i Grimstad, Aust-Agder (sønn av Bertel Jensen [1897 - 1973] og Marthe Westermoen [1908 - 1990]).

                             Barn:

                      i.   Camilla Jensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Atle Oanes.

           917.    ii.   Hildegard Jensen (detaljer utelatt).

           918.   iii.   Adelheid Jensen f. 23.11.1974.

 

567.  Aase Margareth Christiansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Einar Thorstein Dalen.

                             Barn:

                      i.   Helge Dalen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hilde.

           919.    ii.   Maria Dalen (detaljer utelatt).

                    iii.   Eva Dalen (detaljer utelatt).

 

568.  Rolf Kildahl, f. 27.12.1932 i Oslo, d. 17.04.2012 i Oslo, yrke kontorsjef.  Gift 28.06.1958 i Dypvåg kirke, med Asgerd Hansen, f. 17.05.1936 i Eidbo, Dypvåg, Aust-Agder (datter av Hans Sverre Hansen [1895 - 1940] og Karen Magdalene (Kari) Marcussen [1897 - 1991]).

                             Barn:

                      i.   Kari Kildahl (detaljer utelatt).

           920.    ii.   Sverre Kildahl (detaljer utelatt).

           921.   iii.   Hanne Kildahl (detaljer utelatt).

 

569.  Edel Kildahl, f. 03.02.1936, d. 01.05.2020, bisatt 13.05.2020 i Høvåg kirke.73   Gift 1959, med Tor Krogeide, yrke siviløkonom.  De ble skilt.

                             Barn:

                      i.   Lars Krogeide (detaljer utelatt).

                     ii.   Marit Krogeide (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Peter Lodwick.

                    iii.   Dag Krogeide (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth.

 

570.  Karl Broms Kildahl, f. 08.12.1937, d. 28.01.1998.  Han giftet seg med Karin Ljungberg, f. 03.10.1940.

                             Barn:

                      i.   Ellen Kildahl (detaljer utelatt).

                     ii.   Tone Kildahl (detaljer utelatt).

 

571.  Sidsel Broms, f. 22.11.1939 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 25.04.1964, med Olaf Omholt, f. 22.03.1937 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Leif Omholt [1907 - 1984] og Margit Jensen [1908 - 2006]), d. 12.05.2005 i Lillesand, Aust-Agder,55 gravlagt 20.05.2005 fra Vestre Moland Kirke, yrke politi, bosted (fam) i Glamsland i Vestre Moland, Aust-Agder.

                             Barn:

           922.     i.   Vidar Omholt (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Lise Omholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Atle.

                    iii.   Øyvind Omholt (detaljer utelatt).

 

572.  Åse Broms, f. 09.06.1941 i Tvedestrand, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 02.07.1966, med Nils Fløistad, f. 07.10.1939 i Eydehavn, Stokken, Aust-Agder (sønn av Eirik Fløistad [1911 - 1997] og Alfhild Stene [1918 - 2010]), yrke siv.ing.

                             Barn:

           923.     i.   Geir Broms Fløistad (detaljer utelatt).

           924.    ii.   Trond Fløistad (detaljer utelatt).

                    iii.   Gro Fløistad (detaljer utelatt).

 

573.  Karl Otto Broms, også kjent som Kalle, f. 22.08.1945, d. 12.01.2022 i Tvedestrand, Aust-Agder.55   Gift 03.05.1978, med Aud Jensen.  De ble separert i 1989.

                             Barn:

                      i.   Ellen Janne Broms (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders.

           925.    ii.   Sissel Elisabeth Broms f. 22.11.1979.

                    iii.   Ida Anette Broms (detaljer utelatt).  Forlovet Bjørn Erik Espeland.

                    iv.   Frances Broms (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Martin.

 

574.  Ida Marie Broms (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Thomas Thorsen.  Separert.  Hun er samboer med (2) Rolv Gard Grundesen.

                             Barn med Thomas Thorsen:

                      i.   Cecilie Broms Thorsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tord Broms Thorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kine Sletengen.

 

575.  Gro Elise Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders Aanonsen.

                             Barn:

                      i.   Kaja Hegland Aanonsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Julie Hegland Aanonsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Hannah Hegland Aanonsen (detaljer utelatt).

 

576.  Karen Torp, f. 29.03.1952 i Langan, Holt, Aust-Agder, d. 15.09.2007, gravlagt 20.09.2007 fra Holt kirke.  (1) Gift 27.09.1969 i Holt kirke, med Magnar Danielsen, f. 02.11.1940 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder (sønn av Kristian Danielsen [1910 - 1998] og Kari Abrahamsen Dalene [1917 - 2005]), d. 04.10.1974 i Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt i Austre Moland kirkegård.  (2) Hun giftet seg med Alf Råmundsen.

                             Barn med Magnar Danielsen:

           926.     i.   Kurt Torp (detaljer utelatt).

 

577.  Ingebjørg Torp (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Paul Tore Fraas.

                             Barn:

           927.     i.   Hanne Fraas (detaljer utelatt).

           928.    ii.   Inger Fraas (detaljer utelatt).

 

578.  Åge Harry Halvorsen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Maria Kerenyi.  (2) Gift 07.06.1994, med Carol Jean Traphofner, f. 12.12.1954 i Jersey City, New Jersey, USA, d. 31.12.2005 i Florida, USA.

                             Barn med Maria Kerenyi:

                      i.   Lillian Margit Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jacob Scott Glaser.

                     ii.   Katherine (Kathy) Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kevin Till.

                             Barn med Carol Jean Traphofner:

                    iii.   Natalie Beth Halvorsen (detaljer utelatt).

 

579.  Arne Bjørn Halvorsen, f. 19.09.1946 i Eydehavn, Aust-Agder, d. 16.07.2023 i Strannasenteret, Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 26.07.2023 fra Holt kirke.  Han giftet seg med Aslaug Synøve Berås.

                             Barn:

           929.     i.   Roger Halvorsen (detaljer utelatt).

           930.    ii.   Frode Halvorsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Anne Sofie Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Magne.

 

580.  Kåre Tore Halvorsen (detaljer utelatt).  (1) Gift 15.11.1975, med Odny Eriksen, f. 29.09.1952 i Arendal, Aust-Agder (datter av Erik Arnold Eriksen [1923 - 1992] og Sally Henrikke Andersen [1922 - 2003]), d. 13.09.1990 i Asdal, Øyestad, Aust-Agder.  (2) Han giftet seg med Ellen Marie Danielsen.

                             Barn med Odny Eriksen:

                      i.   Håkon Halvorsen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Andrea Hegelstad.

                     ii.   Sølvi Halvorsen (detaljer utelatt).

 

581.  Karen Theresie Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arne Jørgensen.

                             Barn:

                      i.   Vidar Jørgensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Solveig Bratteng.

                     ii.   Mona Jørgensen (detaljer utelatt).

 

582.  Hans Magne Halvorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Evelyn Andersen.

                             Barn:

           931.     i.   Monika Halvorsen (detaljer utelatt).

           932.    ii.   Margit Iren Halvorsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Linda Halvorsen (detaljer utelatt).

 

583.  Anne Lise Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Lassesen.

                             Barn:

           933.     i.   Dan Benny Lassesen (detaljer utelatt).

           934.    ii.   Jon Ove Lassesen (detaljer utelatt).

 

584.  Ragnhild Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kåre Kjell Jørgensen.

                             Barn:

                      i.   Christina Jørgensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Christian Jørgensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Maria Jørgensen (detaljer utelatt).

 

585.  Karin Dorthea Røed (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Eirik Johannessen.

                             Barn:

           935.     i.   Frank Johannessen (detaljer utelatt).

                     ii.   Solveig Johannessen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ruben Thorsen.

 

586.  Arne Kjell Røed (detaljer utelatt).  Han er samboer med Marianne Opheim.

                             Barn:

                      i.   Janne Elisabeth Røed (detaljer utelatt).

           936.    ii.   Linda Renate Røed (detaljer utelatt).

                    iii.   Heidi Rebekka Røed (detaljer utelatt).

                    iv.   Siv Veronika Røed (detaljer utelatt).

 

587.  Ole Per Hegland, f. 03.02.1939, d. 19.10.2018, gravlagt 01.11.2018 fra Justøy kapell.  Han giftet seg med Inger Marie Knap, f. 11.10.1938 (datter av Karl Knap [1900 - 1947] og Julie Kathinka Hjort [1910 - 1959]), d. 08.01.1997 i Brekkestø, Vestre Moland, Aust-Agder.

                             Barn:

           937.     i.   Jens Hegland (detaljer utelatt).

           938.    ii.   Jan Hegland (detaljer utelatt).

                    iii.   Terje Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tip.

 

588.  Grethe Othilie Hegland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Gullaksen.

                             Barn:

           939.     i.   Helene Hegland Gullaksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Maren Gullaksen (detaljer utelatt).

 

589.  Halvor Goderstad, f. 15.10.1938, d. 14.09.2021 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 23.09.2021 fra Holt kirke.  Han giftet seg med Elin.

                             Barn:

                      i.   Jørgen Goderstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marianne Marcussen.

                     ii.   Oddvar André Goderstad, f. 28.03.1974, d. 29.05.1989 i Holt, Aust-Agder.

                    iii.   Margrete Goderstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Jørgen.

 

590.  Ole Jørgen Goderstad, f. 30.03.1947, d. 16.10.2020 i Goderstad, Holt, Aust-Agder,55 gravlagt 28.10.2020 fra Holt kirke.  Han giftet seg med Elsa Rigmor Berås.

                             Barn:

           940.     i.   Jeanne Mette Goderstad (detaljer utelatt).

           941.    ii.   Ole Thomas Goderstad (detaljer utelatt).

 

591.  Inger Lise Knudsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tor Egil Arntsen.

                             Barn:

                      i.   Tor Inge Arntsen (detaljer utelatt).

 

592.  Viggo Thorbjørnsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Myhre.

                             Barn:

                      i.   Kristin Thorbjørnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Inge Hansen.

           942.    ii.   Stig Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

 

593.  Svein Ove Thorbjørnsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Brit Lilleholt.

                             Barn:

                      i.   Åshild Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Mari Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Else Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

 

594.  Lise Hegland, f. 11.04.1944, d. 30.09.2004 i New Jersey, USA.  Gift 27.08.1970, med Ömer F Turnacioglu.

                             Barn:

           943.     i.   Sinan Turnacioglu.

                     ii.   Erdal Turnacioglu.

 

595.  Sissel Hegland (detaljer utelatt).  Gift 20.08.1966, med Kjell Åge Hell, f. 18.11.1945 (sønn av Magne Georg Hell [1921 - 1995] og Alfhild A Marie Olsen [1919 - 1990]), d. 24.06.2005 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 30.06.2005 fra Stokken kirke.

                             Barn:

                      i.   Kristin Hell (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Nordskog.

                     ii.   Eirin Hell (detaljer utelatt).

 

596.  Terje Solli (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Else Liv Lønne Orstad, f. 23.05.1943 (datter av Einar Lønne [1923 - 2014] og Lilly Agnes Røtland [1926 - 2014]).

                             Barn:

           944.     i.   Halvor Solli (detaljer utelatt).

           945.    ii.   Tor Einar Solli (detaljer utelatt).

 

597.  Gunhild Solli (detaljer utelatt).  Gift 29.11.1969, med Eivind Evensen, f. 12.06.1932 i Hestås, Hurv, Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Kristian Evensen, Risdal [1896 - 1942] og Anna Helene Røed [1906 - 1978]), d. 29.08.2006 i Eydehavn, Aust-Agder,55 gravlagt 01.09.2006 fra Stokken kirke.

                             Barn:

                      i.   Liv Mona Evensen (detaljer utelatt).

           946.    ii.   Håvard Evensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Jan Øyvind Evensen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Marianne Hamre.  (2) Han giftet seg med Linda.

           947.   iv.   Kai Frode Evensen (detaljer utelatt).

 

598.  Peder Vaaje Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Klara Lilleholt.

                             Barn:

                      i.   Per Vaaje Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Kari Vaaje Hegland (detaljer utelatt).

                    iii.   Kirsten Marie Vaaje Hegland (detaljer utelatt).

 

599.  Halvor Lilleholt, f. 20.03.1942 i Arendal, Aust-Agder.  Gift 29.07.1972, med Marit Aamlid, f. 18.07.1940 i Birkenes, Aust-Agder (datter av Peder Eriksen Aamlid [1899 - 1969] og Anna Kristine Suggelia [1903 - 2000]).

                             Barn:

                      i.   Anne Lilleholt (detaljer utelatt).

           948.    ii.   Andreas Lilleholt (detaljer utelatt).

                    iii.   Reidun Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Olav Fjeld Krauerud.

 

600.  Tore Lilleholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Mølland Myking.

                             Barn:

           949.     i.   Turid Lilleholt (detaljer utelatt).

           950.    ii.   Berit Lilleholt (detaljer utelatt).

           951.   iii.   Gunvor Lilleholt (detaljer utelatt).

 

601.  Ingeborg Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gunnar Halvard H. Seland.

                             Barn:

           952.     i.   Harald G. Mo (detaljer utelatt).

                     ii.   Trond G. Seland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tonje.

           953.   iii.   Geir Olav G. Seland (detaljer utelatt).

 

602.  Einar Bjorbekk, f. 05.05.1943 i Arendal, Aust-Agder.  Han giftet seg med Britt Halck.

                             Barn:

           954.     i.   Ann Cecilie Halck Bjorbekk (detaljer utelatt).

                     ii.   Benedicte Halck Bjorbekk (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind.

 

603.  Grethe Gjennestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Stian Pedersen.

                             Barn:

                      i.   Roar Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Merete Hernæs.

           955.    ii.   Jan Pedersen (detaljer utelatt).

           956.   iii.   Geir Pedersen (detaljer utelatt).

 

604.  Aud Ingunn Kjevik (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sigmund Dale.

                             Barn:

           957.     i.   Svein Ove Dale f. 15.06.1972.

           958.    ii.   Rune Dale (detaljer utelatt).

           959.   iii.   Kristin Dale (detaljer utelatt).

 

605.  Klara Haugenes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders Lona.

                             Barn:

                      i.   Trygve Haugenes Lona, f. 08.04.1982, d. 12.02.2005 i Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 18.02.2005 fra Austre Moland kirke.

                     ii.   Torleif Haugenes Lona (detaljer utelatt).

 

606.  Ingeborg Haugenes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Tanggaard.

                             Barn:

           960.     i.   Susanne Haugenes Tanggaard (detaljer utelatt).

                     ii.   Dagfinn Tanggaard (detaljer utelatt).  Han er samboer med Anette Frantzen Brekke.

                    iii.   Hilde Tanggaard (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Timon Andre Linderud.

 

607.  Torhild Haugenes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Harry Simonstad.

                             Barn:

                      i.   Espen Simonstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Robin Simonstad (detaljer utelatt).

                    iii.   Markus Simonstad (detaljer utelatt).

 

608.  Ellen Haugenes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rolf Bjornes.

                             Barn:

                      i.   Kristoffer Bjornes (detaljer utelatt).

                     ii.   Eivind Bjornes (detaljer utelatt).

                    iii.   Håkon Bjornes (detaljer utelatt).

                    iv.   Anny Bjornes (detaljer utelatt).

                     v.   Astrid Bjornes (detaljer utelatt).

 

609.  Scott Erik Haugenes (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Claudine Lilien.

                             Barn:

                      i.   Dylan Taylor Haugenes (detaljer utelatt).

                     ii.   Jackson Gunnar Haugenes (detaljer utelatt).

 

610.  Steven Tor Haugenes (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Susan Schramm.

                             Barn:

                      i.   Skylar Haugenes (detaljer utelatt).

                     ii.   Hannah Haugenes (detaljer utelatt).

                    iii.   Tor Haugenes (detaljer utelatt).

 

611.  Gjerulf Ottersland, f. 05.12.1951 i Arendal, Aust-Agder, d. 09.12.2014 i Kristiansand, Vest-Agder, gravlagt 19.12.2014 fra Oddernes kirke.  Han giftet seg med Siri Bryn Christiansen.

                             Barn:

           961.     i.   Ingrid Bryn Ottersland (detaljer utelatt).

                     ii.   Thorleif Bryn Ottersland (detaljer utelatt).

 

612.  Ingeborg Ottersland (detaljer utelatt).  Gift 26.07.1975, med Magne Dalheim, f. 26.07.1949, d. 04.11.2003 i Svenes, Froland, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Jan Magnar Dalheim Ottersland (detaljer utelatt).  Han er samboer med (1) Kerstin Anlén.  (2) Han giftet seg med Rebekka.

                     ii.   Lars Inge Dalheim Ottersland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Eva.

 

613.  Mariann Ottersland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jostein Aalvik.

                             Barn:

                      i.   Dag Aalvik (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Jeanette.

                     ii.   Ida Margrethe Aalvik (detaljer utelatt).

 

614.  Janne Ottersland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Peter Tiltnes.

                             Barn:

                      i.   Kari-Janne Tiltnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Martin.

                     ii.   Torbjørn Tiltnes (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristian Tiltnes (detaljer utelatt).

 

615.  Lars Brekka, f. 01.07.1942, d. 09.11.2014 i Brekka, Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 14.11.2014 fra Austre Moland kirke.  Han giftet seg med Bente Olimstad.

                             Barn:

           962.     i.   Gunn Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Siv Brekka (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jonny.

 

616.  Anders Hallvard Brekka (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Brit Johansen.

                             Barn:

           963.     i.   Preben Brekka (detaljer utelatt).

           964.    ii.   Benedicte Brekka (detaljer utelatt).

 

617.  Magne Brekka (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Eva Lerum.

                             Barn:

           965.     i.   Jon Gunnar Eide Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Trond Magne Brekka (detaljer utelatt).

 

618.  Åsta Brekka (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Geir Tjønnfjord.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Eirik Brekka Tjønnfjord (detaljer utelatt).

                     ii.   Per Christian Tjønnfjord (detaljer utelatt).

 

619.  Nils Brekka (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grete Vestøl.

                             Barn:

                      i.   Anne Kristine Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingebjørg Brekka (detaljer utelatt).

 

620.  Sigurd Bertram Ledaal, f. 23.03.1942.  Gift 13.07.1968, med Anne Berit Lona, f. 11.08.1943 (datter av Torjus Knudsen Lona [1896 - 1964] og Astrid Karlstad [1907 - 1976]).

                             Barn:

                      i.   Sverre Bjørn Ledaal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elin Elisabeth S.

           966.    ii.   Tore Ledaal (detaljer utelatt).

 

621.  Olaf Hegland Espeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Marie Kristine Harvell.

                             Barn:

                      i.   Bendikte Marie Espeland (detaljer utelatt).

                     ii.   Lars Fredrik Harvell Espeland (detaljer utelatt).

 

622.  Anne Kari Espeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Trondal.

                             Barn:

                      i.   Tine Espeland Trondal (detaljer utelatt).

                     ii.   Andreas Espeland Trondal (detaljer utelatt).

                    iii.   Mathias Espeland Trondal (detaljer utelatt).

 

623.  Dag Olaf Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Brit Andersen.

                             Barn:

                      i.   Mads Olaf Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristian Olsen (detaljer utelatt).

 

624.  Roar Storlid (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Line.

                             Barn:

                      i.   Daniel Storlid (detaljer utelatt).

                     ii.   Ida Storlid (detaljer utelatt).

 

625.  Håkon Stiansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mai.

                             Barn:

                      i.   Bendik Stiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tilla Stiansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Noelle Stiansen (detaljer utelatt).

 

626.  Irene Stiansen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Geir Solheim.

                             Barn:

                      i.   Mariell Solheim Stiansen (detaljer utelatt).

 

627.  Leif Rune Duus (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tove Anita Vik.

                             Barn:

           967.     i.   Jim Kenneth Duus (detaljer utelatt).

                     ii.   Jarle Alexander Duus (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Linn Tørå.

 

628.  Bente Duus (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Christer Lindmark.  Hun er samboer med (2) Stefan Harald Hagebring.

                             Barn med Christer Lindmark:

                      i.   Tryggve Duus (detaljer utelatt).

 

629.  Lene Birgitte Duus (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Nils Anton Sverkemo.

                             Barn:

                      i.   Even Andreas Sverkemo (detaljer utelatt).

 

630.  Mats Rose (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kjersti E. Næss.

                             Barn:

                      i.   Elli Rose (detaljer utelatt).

 

631.  Fredrik Belland Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hilde Espeland.

                             Barn:

                      i.   Martin Olsen (detaljer utelatt).

 

632.  Bjarte Holen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Helene Holm Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Brage Holen (detaljer utelatt).

                     ii.   Aksel Holen (detaljer utelatt).

                    iii.   Haakon Holen (detaljer utelatt).

 

633.  Thorny Grethe Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gunnar Olsen.

                             Barn:

                      i.   Anne Kristine Olsen (detaljer utelatt).

 

634.  Georg Andreas Andersen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Gerd Turid.  (2) Han giftet seg med Gunn.

                             Barn med Gerd Turid:

                      i.   Asle Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Knut Bjørn Andersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Thorny Cecilie Andersen (detaljer utelatt).

 

635.  Leif Andersen.  Han giftet seg med Inger Lise.

                             Barn:

                      i.   Marianne Andersen.

                     ii.   Helene Andersen.

                    iii.   Liv Marie Andersen.

 

636.  Svein Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Annlaug Lise Fløistad.

                             Barn:

                      i.   Svein Terje Fløistad Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tomas Andre Fløistad Andersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kim Sigbjørn Fløistad Andersen (detaljer utelatt).

 

637.  Solveig Gunn Hellevig (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Arne Ettestad.

                             Barn:

                      i.   Åsne Ettestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Taran Ettestad (detaljer utelatt).

                    iii.   Ånund Ettestad (detaljer utelatt).

 

638.  Knut Stian Lia (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Synnøve Strøm.

                             Barn:

                      i.   Katrine Lia (detaljer utelatt).

                     ii.   Marthe Lia (detaljer utelatt).

                    iii.   Åse Lia (detaljer utelatt).

 

639.  Else Marie Lia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gunstein Treldal.

                             Barn:

                      i.   Knut Lia Treldal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Pia Julie Johansen.

                     ii.   Jørgen Lia Treldal (detaljer utelatt).

                    iii.   Einar Lia Treldal, f. 19.10.1989, d. 16.12.1989.

                    iv.   Sigmund Lia Treldal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Silje Hurv.

 

640.  Geir Dovland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne Steffensen.

                             Barn:

                      i.   Ann Mari Dovland (detaljer utelatt).

                     ii.   Karoline Dovland (detaljer utelatt).

                    iii.   Geir Atle Dovland (detaljer utelatt).

 

641.  Tone Irene Dovland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Erik Røed, f. 13.08.1946 (sønn av Olaf Røed [1905 - 1986] og Elna Thomsen [1913 - 2005]), d. 28.07.2013 i Gjerdalen, Flosta, Aust-Agder,55 bisatt 02.08.2013 i Flosta kirke, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Tor Erik Dovland Røed (detaljer utelatt).

                     ii.   Kjell Olaf Dovland Røed (detaljer utelatt).

 

642.  Anita Reiersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Børre Johnsen.

                             Barn:

                      i.   Monika Johnsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Juliane Johnsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Fredrik Johnsen (detaljer utelatt).

 

643.  Brit Reiersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Preben Jensen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Lene Jensen (detaljer utelatt).

 

644.  Odd Olav Reiersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Wenche Mindrebø.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Erik Mindrebø Reiersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Knut Arne Reiersen (detaljer utelatt).

 

645.  Jan Erik Egge (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Iris.

                             Barn:

                      i.   Adam Egge (detaljer utelatt).

                     ii.   Simen Egge (detaljer utelatt).

                    iii.   sønn Egge (detaljer utelatt).

 

646.  Anne Sofie Gurebo (detaljer utelatt).  (1) Gift 07.10.1972,102 med Per Otto Moen, f. 23.11.1945 i Stavanger, Rogaland (sønn av Olaf Moen og Hilde Guddal), d. 15.11.2008.  (2) Hun giftet seg med Terje Herskedal Valen.

                             Barn med Per Otto Moen:

                      i.   Tor Olaf Moen (detaljer utelatt).

 

647.  Ole Gustav Gurebo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marie Ribe.

                             Barn:

                      i.   Terkel Gurebo (detaljer utelatt).

                     ii.   Hans Olav Gurebo (detaljer utelatt).

 

648.  Salve Haugaas (detaljer utelatt).  Gift 20.12.1969, med Marit Lunde, f. 19.03.1942 i Holt, Aust-Agder (datter av Anders Nilsen Lunde [1903 - 1987] og Ruth Olsen [1914 - 2000]).

                             Barn:

                      i.   Karianne Haugaas (detaljer utelatt).

 

649.  Nils Haugaas (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Lise Dalene.

                             Barn:

           968.     i.   Oddbjørn Haugaas (detaljer utelatt).

                     ii.   Reidun Haugaas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Yngvar Rønningen.

 

650.  Mauritz Edvin Røysland, f. 11.10.1948, d. 20.04.1997 i Kjenes, Holt, Aust-Agder, gravlagt i Flosta kirkegård.  Han giftet seg med Torhild Børtinghus.

                             Barn:

                      i.   Gjermund Bjørndahl Røysland, navn som gift Gjermund Orrego Bjørndahl,55 (detaljer utelatt).  Jonathan Gabriel Orrego Perez.

                     ii.   Edvin Røysland (detaljer utelatt).

                    iii.   Steffen Bjørndahl Røysland (detaljer utelatt).

                    iv.   Kristian Røysland (detaljer utelatt).

 

651.  Olav Håland, f. 18.09.1956, d. 23.09.2003 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Linda Håland (detaljer utelatt).

                     ii.   Laila Håland (detaljer utelatt).

 

652.  Thorstein Snøløs (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Else Mari Berge.

                             Barn:

                      i.   Britt Snøløs (detaljer utelatt).

                     ii.   Bente Snøløs (detaljer utelatt).

 

653.  Grunde Snøløs (detaljer utelatt).  Gift 06.09.1980, med Venke Berge, f. 23.03.1953 (datter av Olav Berge [1901 -     ] og Anna Frigstad [1920 - 2019]), d. 05.07.2021 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 13.07.2021 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Ole Roger Snøløs (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Marie Baaseland.

                     ii.   Kariann Snøløs (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ola Henrik Olstad.

 

654.  Bjørg Haugen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Olav Andersen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Stein Jarle Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Åshild Andersen (detaljer utelatt).

 

655.  Anne Grethe Hanssen (detaljer utelatt).  (1) Gift 1966, med Arvid Kristian Olsen, f. 20.05.1946 (sønn av Kristian Møller Olsen [1912 - 1976] og Margny Karnotte Gjøvik [1916 - 1996]), d. 03.02.2002 i Hisøy, Aust-Agder.  De ble skilt i 1979.  Hun er samboer med (2) Nils Olaf Olsen Myrane.

                             Barn med Arvid Kristian Olsen:

           969.     i.   Edgar Olsen (detaljer utelatt).

 

656.  Anne Sofie Rustenberg, f. 10.01.1951 i Froland, Aust-Agder, d. 14.10.1972.  Hun giftet seg med Jørgen Henningsen, f. 07.11.1949 i Fjære, Aust-Agder (sønn av Gustav Georg Henningsen [1920 - 2000] og Gladys Konnestad [1926 - 2020]), d. 17.08.2011 i Fjære, Aust-Agder, yrke murmester.

                             Barn:

           970.     i.   Heidi Henningsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Line Henningsen.  Hun giftet seg med Jacob.

                    iii.   Maria Henningsen.  Hun giftet seg med Josè Manuel.

 

657.  Ove Haukaas (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Liv Vehus.

                             Barn:

                      i.   Elin Haukaas (detaljer utelatt).

                     ii.   Marianne Haukaas (detaljer utelatt).

                    iii.   Tor Inge Haukaas (detaljer utelatt).

                    iv.   Irene Haukaas (detaljer utelatt).

 

658.  Torhild Røysland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Halvard Andreas Johansen.

                             Barn:

                      i.   Linda Johansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Roy Harald Johansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anja Haukedal.

 

659.  Ingrid Røysland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Egil Thorsen.

                             Barn:

                      i.   Anja Thorsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Robin Thorsen (detaljer utelatt).

 

660.  Vigdis Haugås (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Arne Gulbrandsen.

                             Barn:

                      i.   Robin Gulbrandsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Alexander Gulbrandsen (detaljer utelatt).

 

661.  Åse Maryanne Eriksen (detaljer utelatt).  Gift 01.09.1973, med Roald Ellefsen, f. 20.02.1947 i Austre Moland, Aust-Agder,[130] (sønn av Ellef Ellefsen [1917 - 1988] og Solveig Margrethe Hildegard Seldal [1916 - 2007]), d. 16.11.2014 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 21.11.2014 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Eilif Ellefsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mari Therese.

                     ii.   Anne Lene Ellefsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Garry.

 

662.  Leif Lawrence (Larry) Eriksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gabrielle Vogt.

                             Barn:

           971.     i.   Ronny Eriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Robin Eriksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Maria Eriksen (detaljer utelatt).

                    iv.   Christina Eriksen (detaljer utelatt).

 

663.  Bente Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stein.

                             Barn:

                      i.   Christer Tønnesen (detaljer utelatt).

 

664.  Rune Sterk-Hansen.  (1) Gift 10.04.1976, med Irene Olsen.  (2) Gift 23.05.1992 i Holt kirke, med Turid Madsen (datter av Paul Madsen [1932 -     ] og Henny).

                             Barn med Turid Madsen:

           972.     i.   Elise Madsen Sterk-Hansen.

 

665.  Hans Petter Sterk-Hansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Annette Tjøgersen Dalen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Aleksander Sterk-Hansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Edwin Sterk-Hansen (detaljer utelatt).

 

666.  Laila Harris (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Erling Lilleholt.

                             Barn:

           973.     i.   Camilla Harris Lilleholt (detaljer utelatt).

                     ii.   Tom Halvor Harris Lilleholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Karine Sperre.

 

667.  Åse Margarita Bjørkø (detaljer utelatt).  Gift 21.03.1966, med Ghassan Rawas, f. 10.04.1941 i Beirut, Libanon.

                             Barn:

                      i.   Kamal Rawas (detaljer utelatt).

                     ii.   Leila Rawas (detaljer utelatt).

 

668.  Helge Nicolai Bjørkø (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Ragnhild Egeland.  Han er samboer med (2) Dagfrid Wåseth.

                             Barn med Dagfrid Wåseth:

                      i.   Helga Iselin Wåseth (detaljer utelatt).

                     ii.   Kjartan Sebastian Wåseth (detaljer utelatt).

 

669.  Gunnar Christopher Magnus (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lynn Joy Josephson.

                             Barn:

                      i.   Annie Elizabeth Magnus (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingrid Aagot Magnus (detaljer utelatt).

 

670.  Astrid Cecilie Magnus (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ragnar Brekke.

                             Barn:

                      i.   Silia Brekke (detaljer utelatt).

                     ii.   Synne Brekke (detaljer utelatt).

                    iii.   Simen Brekke (detaljer utelatt).

 

671.  Kirsten Magnus (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gisle Voll.

                             Barn:

                      i.   Morten Magnus Voll (detaljer utelatt).

                     ii.   Maren Magnus Voll (detaljer utelatt).

 

672.  Anders Christian Magnus (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Ellen Baalsrud.  (2) Han giftet seg med Guri Elvebakk.

                             Barn med Guri Elvebakk:

                      i.   Fredrik Magnus (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristina Elvebakk (detaljer utelatt).

 

673.  Ivar Andreas Løvland Hoel, f. 13.12.1943.  Han giftet seg med Synne Elisaabet Lauritsen, f. 05.11.1939 i København, Danmark (datter av Kristen Lauritsen og Else Minna Steiner).

                             Barn:

           974.     i.   Elisabet Kristine Løvland Hoel (detaljer utelatt).

                     ii.   Eva Cecilie Løvland Hoel (detaljer utelatt).

                    iii.   Andreas Mikael Løvland Hoel (detaljer utelatt).

                    iv.   Natalie Monica Løvland Hoel (detaljer utelatt).

 

674.  Gunnar Øistein Løvland Hoel (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Christence Hartmann.

                             Barn:

                      i.   Nils Hoel (detaljer utelatt).

                     ii.   Åsmund Hoel (detaljer utelatt).

 

675.  Jens Olav Løvland Hoel (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Torunn Halvorsen, d. 1985.

                             Barn:

                      i.   Martin Hoel (detaljer utelatt).

 

676.  Ole Jacob Løvland Hoel (detaljer utelatt).  Han giftet seg med May Lise Solem.

                             Barn:

                      i.   Ask Solem Hoel (detaljer utelatt).

                     ii.   Pia Beate Solem Hoel (detaljer utelatt).

 

677.  Kari Krag, f. 19.11.1947 i V. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 30.10.2015 i Arendal, Aust-Agder, bisatt 10.11.2015 i Arendal kapell.  Hun giftet seg med Knut Erik Kjørstad.

                             Barn:

                      i.   Marit Kjørstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jørn.

                     ii.   Ingrid Kjørstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Thomas Nordgård.

                    iii.   Aase Kjørstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jostein.

 

678.  Rudi Løvland (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Berit Brun.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Hilde Lorentzen.  Skilt.  (3) Han giftet seg med Reidun Jåvoll.

                             Barn med Berit Brun:

                      i.   Lene Marie Brun (detaljer utelatt).

                             Barn med Hilde Lorentzen:

                     ii.   Cathrine Løvland (detaljer utelatt).

                             Barn med Reidun Jåvoll:

                    iii.   Stian Jåvold Løvland (detaljer utelatt).

                    iv.   Kevin Jåvold Løvland (detaljer utelatt).

                     v.   Julia Evelyn Jåvold Løvland (detaljer utelatt).

 

679.  Marianne Volckmar (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Terje Strømsholm.

                             Barn:

                      i.   Helge Strømsholm (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristian Strømsholm (detaljer utelatt).

 

680.  Svein Helge Løvland (detaljer utelatt).  Han er samboer med Nora Kierulf.

                             Barn:

                      i.   Preben Kierulf Løvland (detaljer utelatt).

                     ii.   Aksel Kierulf Løvland (detaljer utelatt).

 

681.  Ingrid Cecilia Løvland (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Kyrre Trulsen.

                             Barn:

                      i.   Mats Trulsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tina Trulsen (detaljer utelatt).

 

682.  Karin Marianne Løvland, også kjent som Maja (detaljer utelatt).  Hun er samboer med John Kristiansen.

                             Barn:

                      i.   Andrea Kristiansen Løvland (detaljer utelatt).

                     ii.   Jens Kristiansen (detaljer utelatt).

 

683.  Olav Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingunn Ravnåsen.

                             Barn:

                      i.   Lars Olav Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Maren S Thormodsæter.

                     ii.   Eivind Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iii.   Magnus Lyngroth (detaljer utelatt).

 

684.  Øystein Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med May Britt Frøysa.

                             Barn:

                      i.   Sigrid Frøysa Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristin Mathea Lyngroth (detaljer utelatt).

 

685.  Hilde Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kim Kristensen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Jens Lyngroth (detaljer utelatt).

 

686.  Svein Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anette Johnsen.

                             Barn:

                      i.   Hannah Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Andreas Lyngroth (detaljer utelatt).

 

687.  Maren Camilla Smith-Gahrsen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med David Karstein Andersen.  Skilt.  (2) Hun giftet seg med Johnny.

                             Barn med David Karstein Andersen:

                      i.   Gina Andersen (detaljer utelatt).

 

688.  Hilde Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bård Arne Leite.

                             Barn:

                      i.   Kristine Leite (detaljer utelatt).

 

689.  Thorbjørn Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Rannveig Johannessen.

                             Barn:

                      i.   Mathias Lyngroth, f. 01.05.2002 i Oslo, d. 01.05.2002 i Oslo.

                     ii.   Kristoffer Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iii.   Andrea Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iv.   Filip Lyngroth (detaljer utelatt).

 

690.  Anne Liv Lyngroth (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Brørvik.

                             Barn:

                      i.   Anders Brørvik (detaljer utelatt).

                     ii.   Maria Brørvik (detaljer utelatt).

                    iii.   Bjørn Brørvik (detaljer utelatt).

 

691.  Inger Lyngroth (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Karen Qu Lyngroth (detaljer utelatt).

 

692.  Nils Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Oddrun Sørli.

                             Barn:

                      i.   Ole Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Else Lyngroth (detaljer utelatt).

                    iii.   Johan Lyngroth (detaljer utelatt).

 

693.  Frode Lyngroth (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Mørland Tveit.

                             Barn:

                      i.   Johanna Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Adam Lyngroth (detaljer utelatt).

 

694.  Knut Erik Lyngroth (detaljer utelatt).  Han er samboer med Turid Alfsen.

                             Barn:

                      i.   Juliane Lyngroth (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Lyngroth (detaljer utelatt).

 

695.  Thea Lien Espeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Kristoffer Strat.

                             Barn:

                      i.   Erik Strat (detaljer utelatt).

 

696.  Mari Eldhuset (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Morten Normann.

                             Barn:

                      i.   Gabriel Normann (detaljer utelatt).

 

697.  Knut Ove Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Signe Turid Omland.

                             Barn:

                      i.   Marianne Fidje (detaljer utelatt).

                     ii.   Knut Fidje (detaljer utelatt).

                    iii.   Torbjørn Fidje (detaljer utelatt).

 

698.  Arnfinn Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gunhild Øygarden.

                             Barn:

           975.     i.   Anne Maren Fidje (detaljer utelatt).

           976.    ii.   Nils Olav Fidje (detaljer utelatt).

           977.   iii.   Signe Therese Fidje (detaljer utelatt).

 

699.  Sigrunn Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magne Blågestad.

                             Barn:

                      i.   Nina Fidje Blågestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Gunnar Kolstad.

           978.    ii.   Tone Fidje Blågestad (detaljer utelatt).

 

700.  Ruth Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Dag Oddleiv Ødegård.

                             Barn:

           979.     i.   Linn Ødegård (detaljer utelatt).

           980.    ii.   Kurt Ødegård (detaljer utelatt).

 

701.  Berit Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Magne Haugereid.

                             Barn:

                      i.   Jarle Haugereid (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Moseng Reiersen.

                     ii.   Sølve Haugereid (detaljer utelatt).

 

702.  Reidar Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marit Omdalsmoen.

                             Barn:

                      i.   Bente Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bent Lavik.

                     ii.   Hilde Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frode Molven.

                    iii.   Øyvind Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Thea Jahr.

 

703.  Geirulf Risholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Beate Torjessen.

                             Barn:

                      i.   Torvald André Risholt (detaljer utelatt).

                     ii.   Camilla Risholt (detaljer utelatt).

 

704.  Gunhild Risholt, f. 14.01.1959 i Risholt, Øyestad, Aust-Agder, d. 27.03.1999 i Rossedalen, Rise, Øyestad, Aust-Agder.  Gift 26.10.1985 i Øyestad gamle kirke, med Sven Åge Fossnes, f. 09.12.1954 i Øyestad, Aust-Agder (sønn av Thorleif Torbjørnsen Fossnes [1930 - 2019] og Odny Marie Gundersen [1932 -     ]), d. 06.01.2016,55 gravlagt 15.01.2016 på Bjorbekk kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Anne May Fossnes (detaljer utelatt).

                     ii.   Helga Marie Fossnes (detaljer utelatt).

 

705.  Siri Risholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Helge Torbjørnsen.

                             Barn:

                      i.   Lene Risholt Torbjørnsen (detaljer utelatt).

 

706.  Trond Sten Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Birgit Skarstøyl.

                             Barn:

                      i.   Ørjan Fidje (detaljer utelatt).

                     ii.   Eline Fidje (detaljer utelatt).

 

707.  Mette Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torstein Andersen.  Skilt.

                             Barn:

           981.     i.   Anne Lene Fidje Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Evy Kristine Andersen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Marius Ramslien.

                    iii.   Knut Stian Fidje Andersen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Helene Bøylestad.

 

708.  Ragnhild Songe (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Jørgen Larsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristian Larsen (detaljer utelatt).

 

709.  Terje Songe (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Emil Songe (detaljer utelatt).

                     ii.   Sander Songe (detaljer utelatt).

 

710.  Marit Simonstad (detaljer utelatt).  Gift 14.06.1967, med Odbjørn Zaar, f. 25.08.1945 (sønn av William Zaar [1902 - 1980] og Ingrid Teodora Mortensen [1908 -     ]), d. 31.12.2015 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 08.01.2016 fra Arendal kapell.

                             Barn:

                      i.   Rune Zaar (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Astrid.

                     ii.   Frode Zaar (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tone Susanne Halvorsen.

                    iii.   Ingrid Elisabeth Zaar (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ansgar Båsland.

 

711.  Bodil Simonstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Svein Ove Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Geir Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Odd Nilsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Anne Marie Nilsen (detaljer utelatt).

 

712.  Else Liv Simonstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Heia.

                             Barn:

                      i.   Lene Heia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Geir Samuelsen.

                     ii.   Ronny Heia (detaljer utelatt).

                    iii.   Arnfinn Heia (detaljer utelatt).

                    iv.   Silje Heia (detaljer utelatt).

 

713.  Eivind Gjennestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cecilie Sagbakken.

                             Barn:

                      i.   Helene Gjennestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Malin Gjennestad (detaljer utelatt).

 

714.  Otto Bujordet (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Randi Cecilie.

                             Barn:

                      i.   Amli Bujordet (detaljer utelatt).

                     ii.   sønn Bujordet (detaljer utelatt).

 

715.  Rune Brobakken, f. i Torsbudalen ved Arendal, Aust-Agder.  Han giftet seg med Elisabeth Risdal.

                             Barn:

                      i.   John Benny Brobakken (detaljer utelatt).

 

716.  Marit Irene Bjorbekk (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Svein Olaf Ødegård.  (2) Hun giftet seg med Håkon.

                             Barn med Svein Olaf Ødegård:

                      i.   Rune Ødegård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Kristine.

                     ii.   Jarle Ødegård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Xylen.

 

717.  Kjell Arne Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gro Lisbeth Johansen.

                             Barn:

                      i.   Marthe Linn Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kristian.

                     ii.   Andreas Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mirva.

                    iii.   Kjetil Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Shiuan-Yi.

 

718.  Jan Kristen Andersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gunn Karin Haugen.

                             Barn:

                      i.   Theodor Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jonas Andersen (detaljer utelatt).

 

719.  Bjørn Rune Andresen (detaljer utelatt).  Gift 12.06.2004,55 med Berith Blom-Ohlsen, f. 04.12.1964 (datter av Jan Eigil Blom-Ohlsen og Valdis May Ullsen), d. 01.09.2005 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 07.09.2005 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Morten Andresen (detaljer utelatt).

 

720.  Vigdis Wigeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jens Øiestad.

                             Barn:

                      i.   Anne Øiestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Jens Erik Øiestad (detaljer utelatt).

                    iii.   Margrethe Wigeland Øiestad (detaljer utelatt).

 

721.  Ragna Margrete Wigeland (detaljer utelatt).  Gift 15.07.1978, med Torleiv Moi, f. 1939.

                             Barn:

                      i.   Birgit Wigeland Moi (detaljer utelatt).

                     ii.   Targjerd Wigeland Moi (detaljer utelatt).

 

722.  Ragnhild Blakstad (detaljer utelatt).  Gift 11.01.1969, med Thor Oddvar Thorsen, f. 24.07.1945 i Herefoss, Aust-Agder (sønn av Olaf Thorsen [1903 - 1991] og Martha Nes [1914 - 2003]), d. 10.12.2000 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 15.12.2000 i Froland kirkegård.

                             Barn:

                      i.   Nils Olaf Thorsen, f. 08.07.1969 i Løevollen, d. 08.08.1989 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.

                     ii.   Roger Thorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kari Furre.

                    iii.   Janne Thorsen (detaljer utelatt).

 

723.  Inge Blakstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kari Kroken.

                             Barn:

                      i.   Tom Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Blakstad (detaljer utelatt).

 

724.  Eldrid Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arnfinn Taraldsen.

                             Barn:

                      i.   Toralf Taraldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Gunn Taraldsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Liv Taraldsen (detaljer utelatt).

 

725.  Wenche Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Abusdal.

                             Barn:

                      i.   Linda Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Trond Holm.

 

726.  Olav Bøylestad, f. 08.01.1957 i Fjellstad, Oveland, Froland, Aust Agder, d. 19.07.2015 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 28.07.2015 fra Froland kirke.  (1) Han giftet seg med Gerd Homdal.  (2) Han giftet seg med Anne.

                             Barn med Gerd Homdal:

           982.     i.   Lillian Bøylestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Anette Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørge Langås Johansen.

 

727.  Håkon Bøylestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tone Lyngroth.

                             Barn:

                      i.   Bjørnar Bøylestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Helene Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Knut Stian Fidje Andersen.

 

728.  Kristina Kleivene, f. 24.05.1934 i Huvafjell, V. Froland, Aust-Agder, d. 04.12.2023 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 12.12.2023 fra Froland kirke.  Gift 25.08.1956, med Åge Erik Eriksen, f. 24.04.1924 i Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Osuld Eriksen Mjølhus [1889 - 1972] og Kirsten Knutsdtr. Ufsvatn [1894 - 1980]), d. 24.07.2006 i Mjølhus i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 02.08.2006 fra Froland kirke.

                             Barn:

           983.     i.   Åsulv Eriksen (detaljer utelatt).

           984.    ii.   Ragnhild Eriksen (detaljer utelatt).

 

729.  Finn Olav Kleivene, f. 23.12.1939 i Huvafjell, V. Froland, Aust-Agder.  Han giftet seg med Else Liv Dalsmo.

                             Barn:

                      i.   Tore André Kleivene (detaljer utelatt).

 

730.  Liv Blakstad (detaljer utelatt).  Gift 25.07.1970, med Torleif Jensen, f. 02.08.1948 i Vrengen, Øyestad, Aust-Agder (sønn av Hjalmar Jensen [1903 - 1983] og Gudrun Olsen [1914 - 1999]), d. 14.11.2021.55

                             Barn:

                      i.   Tor Arne Jensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Camilla.

                     ii.   Linda Jensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Reidar Hiis.

                    iii.   Hilde Jensen (detaljer utelatt).

 

731.  Knut Ingvald Blakstad, også kjent som Gutte (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lisbeth Duedahl.

                             Barn:

                      i.   Maria Duedahl Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Mads Duedahl Blakstad (detaljer utelatt).

 

732.  Eli Sofie Apesland, f. 07.05.1955 i Fjelltun, Bøylestad, Froland, Aust Agder, d. 27.03.2022 i Froland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Terje Rasmussen.

                             Barn:

                      i.   Tor Inge Rasmussen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Camilla.

                     ii.   Hans Kåre Apesland Rasmussen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Marte.

 

733.  Tone Hilde Apesland (detaljer utelatt).  Gift 1985, med Rune Sørensen, f. 05.01.1961 (sønn av Ivar Haaheim Sørensen [1936 - 2021] og Bjørg Jacobsen [1939 - 1994]), d. 12.01.2023 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 25.01.2023 fra Barbu kirke.

                             Barn:

                      i.   André Sørensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marie.

                     ii.   Stian Sørensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Andrine.

 

734.  Gunvor Blakstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magne Tauler.

                             Barn:

                      i.   Oskar Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Tete Corinne Blakstad (detaljer utelatt).

                    iii.   Mats Blakstad (detaljer utelatt).

 

735.  Nils Morten Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Johnsson.

                             Barn:

                      i.   Silje Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Guro Blakstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stian Moe Isaksen.

           985.   iii.   Morten Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).

 

736.  Maren Blakstad (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Mia Monique Blakstad (detaljer utelatt).

 

737.  Tore Asbjørn Selås (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marianne Esøy.

                             Barn:

                      i.   Oddgeir Selås (detaljer utelatt).

                     ii.   Torstein Selås (detaljer utelatt).

                    iii.   Runar Selås (detaljer utelatt).

 

738.  Kirsten Liv Selås (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Jon Løw Karlsen.  (2) Hun giftet seg med Jakob Egil.

                             Barn med Jon Løw Karlsen:

                      i.   Espen Karlsen (detaljer utelatt).

 

739.  Øystein Olsen Krogstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Samuelsen.

                             Barn:

                      i.   Ida Margrethe Krogstad (detaljer utelatt).

 

740.  Mona Krogstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arne Christen Bentzen.

                             Barn:

           986.     i.   Christen Krogstad Bentzen (detaljer utelatt).

 

741.  Eivind Gjennestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cecilie Sagbakken.

                             Barn:

                      i.   Helene Gjennestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Malin Gjennestad (detaljer utelatt).

 

742.  Ellen Westergren (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Glenn Mathisen.

                             Barn:

                      i.   Isabell Westergren (detaljer utelatt).

 

743.  Linda Westergren (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ronny Terjesen.

                             Barn:

                      i.   Christoffer W. Terjesen (detaljer utelatt).

 

744.  Wenche Rose (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Helge Guttorm Hallingby.

                             Barn:

                      i.   Carl Christian Hallingby (detaljer utelatt).

                     ii.   Maria Rose Hallingby (detaljer utelatt).

                    iii.   Henning Hallingby (detaljer utelatt).

 

745.  Reidun Rose (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Erik Langan.

                             Barn:

                      i.   Erlend Rose Langan (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Kristian Rose Langan (detaljer utelatt).

 

746.  Astri Aas-Hansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øivind Olav Blakstad Øxseth.

                             Barn:

                      i.   Nora Blakstad Øxseth (detaljer utelatt).

                     ii.   Olav Gudolf Blakstad Øxseth (detaljer utelatt).

 

747.  Øyvind Aas-Hansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hege Skogstad Berntsen.

                             Barn:

                      i.   Espen Aas-Hansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tomas Aas-Hansen (detaljer utelatt).

 

748.  Torkild Olsbu, f. 29.10.1932 i Neset, Oveland, Froland, Aust-Agder, d. 25.06.1992 i Froland, Aust-Agder, gravlagt i Froland kirkegård.  Gift 28.03.1956, med Arnhild Gryting, f. 05.06.1934 i Gjerstad, Aust-Agder (datter av Peder E. Gryting [1909 - 1964] og Alma Johanne Teglverket [1909 - 1994]).

                             Barn:

                      i.   Nils Olsbu (detaljer utelatt).

           987.    ii.   Anne Olsbu (detaljer utelatt).

                    iii.   Borghild Olsbu (detaljer utelatt).

                    iv.   Per Olsbu (detaljer utelatt).

 

749.  Else Marie Olsbu, f. 11.07.1934 i Neset, Oveland, Froland, Aust-Agder.  Gift 21.09.1957, med Henry Jensinius Langemyr, f. 06.04.1926 i Langemyr, V. Froland, Aust-Agder,39 (sønn av Syvert Aslaksen Ø. Løvjomås [1895 - 1967] og Kristine Henrikke Jensine Andreasdtr. [1894 - 1977]), d. 16.11.2001 i Natvig, Øyestad, Aust-Agder.

                             Barn:

                      i.   Frode Langemyr.  Han giftet seg med Linda Bosvik.

                     ii.   Øyvind Langemyr (detaljer utelatt).  Gift 09.04.1988, med Anne Marie Østebø.

           988.   iii.   Maria Langemyr (detaljer utelatt).

                    iv.   Hilde Langemyr.  Hun giftet seg med Torstein Beisland.

 

750.  Torjus Olsbu, f. 14.10.1940 i Neset, Oveland, Froland, Aust-Agder, yrke lærer.  Gift 08.08.1964, med Gunvor Danielsen, f. 29.08.1942 i Arendal, Aust-Agder, yrke lærer, d. 03.05.2023, d. 12.05.2023 fra Froland kirke.55

                             Barn:

           989.     i.   Kari Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Inger Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Pekka.

           990.   iii.   Tonje Olsbu (detaljer utelatt).

 

751.  Bjørg Olsbu (detaljer utelatt).  Gift 18.06.1966, med Jan Herman Drevdal, f. 03.11.1934 (sønn av Halfdan Inghard Drevdal [1895 - 1977] og Aagot Otelie Jørgensen [1901 - 1965]), d. 02.07.2002 i Rønnes, Fjære, Aust-Agder,55 gravlagt 10.07.2002 fra Fjære kirke.

                             Barn:

                      i.   Ståle Drevdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Gaute Drevdal (detaljer utelatt).

                    iii.   Ingeborg Drevdal (detaljer utelatt).

                    iv.   Birgitte Drevdal (detaljer utelatt).

                     v.   Håvard Drevdal (detaljer utelatt).

                    vi.   Herman Drevdal (detaljer utelatt).

 

752.  Arild Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ranveig Aas.

                             Barn:

                      i.   Erlend Aas Olsbu (detaljer utelatt).

           991.    ii.   Fredrik Emil Aas Olsbu (detaljer utelatt).

                    iii.   Helene Aas Olsbu (detaljer utelatt).

 

753.  Ove Oland, f. 16.09.1932, d. 15.08.2022 i Grimstad, Aust-Agder, bisatt 19.08.2022 fra Fjære kirke.  Gift 10.04.1963 i Hamburg, Tyskland, med Anne Severine Omdal, kjælenavn Nusse, f. 15.03.1927 (datter av Aksel Omdal [1886 - 1959] og Ingeborg Tellesen Ugland [1891 - 1969]), d. 18.02.1997 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn:

           992.     i.   Aksel Omdal Oland.

 

754.  Grete Oland, f. 27.02.1934, d. 05.11.2011 i Arendal, Aust-Agder, bisatt 11.11.2011 i Arendal kapell.  Gift 1959, med Odd Vidar Frivoll, f. 26.03.1933 (sønn av Nils Nilsen Frivoll [1893 - 1959] og Kaspara Ovidie Lundstøl [1904 - 1990]), d. 16.07.2004 i Nygårdsveien,55 gravlagt 22.07.2004 fra Barbu kirke.

                             Barn:

                      i.   Nils Olaf Frivoll.  Gift 17.11.1989, med Inger Lise T Brandt (datter av .. Brandt og Ingrid Torsvik [1931 - 2005]).

           993.    ii.   Inge Vidar Frivoll (detaljer utelatt).

 

755.  Tore Oland.  Gift 27.12.1969, med Kirsten Elisabeth Fiuren (datter av Olaf Kyrre Fiuren [1904 - 1986] og Johanne Otilie Lundberg Berntsen [1910 - 1999]).

                             Barn:

                      i.   Inger Johanne Oland.

                     ii.   Tore Kristian Oland.

                    iii.   Brith Elisabeth Oland.

 

756.  Svein Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Aud Kari Bjerring.

                             Barn:

                      i.   Elisabeth Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Morten Olsbu, d. 24.12.1974 i Oslo.

 

757.  Øystein Dalsmo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ardis Ottersund.

                             Barn:

                      i.   Siri Dalsmo (detaljer utelatt).

           994.    ii.   Jon Øystein Dalsmo (detaljer utelatt).

 

758.  Gunhild Dalsmo (detaljer utelatt).  Gift 05.07.1974, med Olav Dag Aanesland, f. 22.05.1943 (sønn av Olav Aanesland [1914 - 1944] og Martha Karlsen [1909 - 1993]), d. 08.02.2003 i Lillesand, Aust-Agder,55 gravlagt 13.02.2003 fra Vestre Moland Kirke.

                             Barn:

                      i.   Ane Aanesland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Geir Magnus.

           995.    ii.   Thea Aanesland (detaljer utelatt).

 

759.  Kjetil Bjørn Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Helga Leikvangen.

                             Barn:

           996.     i.   Nils Bjørnar Olsbu (detaljer utelatt).

           997.    ii.   Marte Olsbu (detaljer utelatt).

 

760.  Nils Olav (Ola) Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Frøydis Bjerke.

                             Barn:

                      i.   Nils Tibor Olsbu, [adoptert] (detaljer utelatt).

 

761.  Esben Fiane (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cathrine Engebretsen.

                             Barn:

                      i.   Josefine Fiane (detaljer utelatt).

                     ii.   Carl Philip Fiane (detaljer utelatt).

 

762.  Frode Fiane (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Line Cecilie Grøndal.

                             Barn:

                      i.   Fabian Fiane (detaljer utelatt).

 

763.  Harald Noddeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Marie Vaale.

                             Barn:

                      i.   Maja Vaale Noddeland (detaljer utelatt).

                     ii.   Nils Børge Vaale Noddeland (detaljer utelatt).

                    iii.   Morten Vaale Noddeland (detaljer utelatt).

 

764.  Erik Noddeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Vaaje.

                             Barn:

                      i.   Gjerulf Kristoffer Noddeland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellen White.  Skilt.

           998.    ii.   Jenny Marie Noddeland (detaljer utelatt).

                    iii.   Anne Malene Noddeland (detaljer utelatt).

                    iv.   Johanne Teresie Noddeland (detaljer utelatt).

 

765.  Anne Noddeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ånen Ringard.

                             Barn:

                      i.   Simon Noddeland Ringard (detaljer utelatt).

 

766.  Inger Noddeland (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Anders Songe.  Skilt.  (2) Hun giftet seg med Terje Løver Andersen.

                             Barn med Terje Løver Andersen:

                      i.   Kristian Løver Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Katrin Løver Andersen (detaljer utelatt).

 

767.  Elisabeth Olsbu (detaljer utelatt).  Forhold til Svein Olav Ødegård.  Hun er samboer med Eivind Mikalsen, f. 18.07.1969 i Hammerfest, Finnmark (sønn av Per Mikalsen og Aud), d. 25.04.2008 i Arendal, Aust-Agder,55 gravlagt 30.04.2008 fra Trefoldighetskirken, Arendal.

                             Barn med Svein Olav Ødegård:

                      i.   Silje Kristine Olsbu (detaljer utelatt).

                             Barn med Eivind Mikalsen:

                     ii.   Eline Eivindsdtr. Mikalsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Silje Kristina Mikalsen (detaljer utelatt).

 

768.  Reidar Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Birgitte Espeland.

                             Barn:

                      i.   Hanna Vilhelmine Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Vilde Olsbu (detaljer utelatt).

                    iii.   Sofie Olsbu, f. 17.06.2009 i Arendal, Aust-Agder, d. 16.09.2012.

 

769.  Kari Iren Olsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Olav Bakke Hodne.

                             Barn:

                      i.   Sander Hodne (detaljer utelatt).

                     ii.   sønn Hodne (detaljer utelatt).

 

770.  Olaf Eivindstad (detaljer utelatt).  Gift 24.02.1984, med Sidsel Gromstad, f. 05.05.1955 i Hisøy, Arendal, Aust-Agder (datter av Leif Olaf Gromstad [1931 - 1975] og Ragnhild Margrethe Løvstad [1933 -     ]), d. 22.12.2023, gravlagt 03.01.2024 fra Froland kirke.55

                             Barn:

                      i.   Kjetil Eivindstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anja.

                     ii.   Magnus Eivindstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med June.

 

771.  Kjetil Eivindstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grethe Ljøstad.

                             Barn:

                      i.   Torstein Eivindstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Anders Eivindstad (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristian Eivindstad (detaljer utelatt).

 

772.  Åge Froland, f. 31.01.1934 i Heimdal, d. 04.01.2016 på Hisøy, Aust-Agder.  Gift 1964, med Olga Ledien, f. 22.12.1926 i Bergen, Hordaland, døpt 13.06.2017 på Hisøy, Aust-Agder,55 gravlagt 23.06.2017 fra Hisøy kirke.

                             Barn:

                      i.   Nina Froland.

                     ii.   René Froland.  Han giftet seg med Beata.

                    iii.   Kristian Froland.  Han giftet seg med Evy.

                    iv.   Marthe Cecilie Froland.  Hun giftet seg med Steinar.

 

773.  Kirsten Messel, f. 30.11.1939 i Messel, Froland, Aust-Agder, d. 18.02.2016 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 24.02.2016 fra Froland kirke.  Gift 25.05.1963, med Kjell Stian Fjærbu, f. 05.12.1934 i Bøylefoss, Bøylestad, Froland, Aust-Agder (sønn av Ole Georg Fjærbu [1906 - 1982] og Signe Theresie Jensen [1913 - 2000]), d. 30.06.2020 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 08.07.2020 fra Froland kirke.

                             Barn:

           999.     i.   Jørund Fjærbu (detaljer utelatt).

           1000.  ii.   Mari Fjærbu (detaljer utelatt).

           1001. iii.   Ingunn Fjærbu (detaljer utelatt).

 

774.  Øyvind Messel, f. 16.05.1942 i Ø. Messel, Froland, Aust-Agder, yrke bonde.  Han giftet seg med Marion Agnete Birketveit.

                             Barn:

                      i.   Torleiv Messel (detaljer utelatt).

                     ii.   Terje Messel (detaljer utelatt).

 

775.  Olav Messel, f. 25.07.1946, d. 31.07.2019 i Nedenes, Aust-Agder, bisatt 08.08.2019 fra Bjorbekk kirke.  Han giftet seg med Torunn Gran.

                             Barn:

                      i.   Ole Johan Messel (detaljer utelatt).

                     ii.   Rickardo Messel (detaljer utelatt).

 

776.  Synnøve Messel (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tom Lassen.

                             Barn:

                      i.   Torgeir Lassen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jon Lassen (detaljer utelatt).

 

777.  Nils Olaf Espeland, f. 18.07.1943.  Han giftet seg med Ruth Synnøve Svendsen.

                             Barn:

                      i.   Gisle Espeland (detaljer utelatt).

                     ii.   Astrid Espeland (detaljer utelatt).

                    iii.   Sigrid Espeland (detaljer utelatt).

                    iv.   Marthe Espeland (detaljer utelatt).

 

778.  Ole Osmundsen, annet navn Phanarat (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Vigdis Therkildsen.  Forhold til Phanarat (Tim).

                             Barn med Vigdis Therkildsen:

                      i.   Ann-Christin Osmundsen, f. 06.09.1982, d. 18.08.2010 i Bergen, Hordaland, gravlagt 07.09.2010 fra Engene kirke.

 

779.  Marit Bomsholmen, f. 17.11.1937 i Meinstad, V.Froland, Froland, Aust-Agder, d. 17.06.2010 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 22.06.2010 fra Froland kirke.  Gift 13.07.1957, med Tormod Hurv, f. 06.07.1931 i Vesleheim, Ø. Froland, Aust-Agder (sønn av Gjeruld Torjussen Hurv [1898 - 1968] og Ella Nilsen Sandkleiv [1905 - 1982]), d. 28.09.2006 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 06.10.2006 fra Froland kirke.

                             Barn:

           1002.   i.   Ivar Hurv (detaljer utelatt).

           1003.  ii.   Elin Hurv (detaljer utelatt).

                    iii.   Gjerulv Hurv (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Zachariassen.

 

780.  Tor Bomsholmen, f. 02.04.1941 i Meinstad, V. Froland, Aust-Agder, d. 12.11.2009 i Rise, Øyestad, Aust-Agder, gravlagt 19.11.2009 fra Bjorbekk kirke.  Gift 10.10.1964, med Gunhild Hørsdal, f. 20.02.1944 i Rise, Øyestad, Aust-Agder (datter av Olaf G. Hørsdal [1902 - 1985] og Sigrid Blakstad [1905 - 1982]), d. 09.02.2004 i Rise, Øyestad, Aust-Agder,55 gravlagt 13.02.2004 fra Bjorbekk kirke.

                             Barn:

                      i.   Kari Bomsholmen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Steine.

                     ii.   Knut Olav Bomsholmen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anja Bringsverd.

 

781.  Helga Jomås (Se ekteskap til nummer 439.)

 

782.  Halvor Jomås, f. 10.12.1938 i Jomås i Froland, Aust-Agder.  Gift 20.03.1965, med Marit Steine, f. 29.04.1942 i Øyestad, Aust-Agder (datter av Gunerius Steine [1909 - 1993] og Anna Omland [1920 - 2004]).

                             Barn:

           1004.   i.   Anne E. Jomås (detaljer utelatt).

                     ii.   Gro Jomås (detaljer utelatt).

                    iii.   Mona Jomås (detaljer utelatt).

                    iv.   Berte Jomås (detaljer utelatt).  Forlovet Audun Slettebakken.

                     v.   Silje Jomås (detaljer utelatt).

 

783.  Andreas Jomås, f. 10.12.1938 i Froland, Aust-Agder, d. 12.01.2020, gravlagt 17.01.2020 i Lunde kyrkje i Sirdal.  Gift 1971, med Klara Ingfrid Sinnes, f. 21.03.1934 (datter av Jakob Olsen Sinnes [1894 -     ] og Madli Serene Ingebrigtsdtr. Sinnes [1891 - 1975]), d. 10.05.2020.55

                             Barn:

           1005.   i.   Jacob Sinnes Jomås (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristen Jomås (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anita.

 

784.  Gunhild Otelie Jomås (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Trygve Ålia.

                             Barn:

                      i.   Inger Ålia (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ingar Viken.

                     ii.   Terje Ålia (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inga.

 

785.  Tove Åse Olsen, f. 05.09.1941 i Sandås, Ø. Froland, Aust-Agder, d. 08.0.1.2002 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 15.01.2002 fra Froland kirke.  Gift 1961, med Olaf Nyli, f. 17.04.1926 i Haugen, V. Løvjomås, Froland, Aust-Agder (sønn av Jens Jørgensen Nyli [1877 - 1952] og Ingeborg Aalvine Andersen [1892 - 1967]), d. 28.03.1995 i Froland, Aust-Agder, yrke sjåfør.

                             Barn:

                      i.   Bjørn Nyli (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Else Brit Kristiansen.

           1006.  ii.   Wigdis Nyli (detaljer utelatt).

                    iii.   Nina Nyli (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roy.

 

786.  Ole Andreas Olsen Sandås (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Turid Aslaksen.

                             Barn:

                      i.   Asbjørn Sandås (detaljer utelatt).

           1007.  ii.   Inger Sandås (detaljer utelatt).

 

787.  Bodil Olsen (detaljer utelatt).  Gift 29.06.1968, med Arne Pedersen, f. 05.10.1943 i Sandklev, Landvik, Grimstad, Aust-Agder, d. 22.11.2013 i Landvik, Aust-Agder,55 gravlagt 29.11.2013 fra Landvik kirke.

                             Barn:

                      i.   Trond Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Egil Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anette.

 

788.  Arne Øystein Pedersen, f. 18.07.1944 i Krossli, V. Froland, Aust-Agder, d. 11.05.2023.  Han giftet seg med Astrid.

                             Barn:

                      i.   Eivind Pedersen.  Han giftet seg med Janne.

                     ii.   Ann Kristin Pedersen.  Hun giftet seg med Gunnar.

 

789.  Harald Danielsen (detaljer utelatt).  (1) Gift 20.12.1980, med Magnhild Øygard, f. 07.07.1957 i Sauda i Rogaland, d. 25.11.1998 i Froland, Aust-Agder,43 gravlagt i Froland kirkegård.  (2) Han giftet seg med Tone Midttun.  Han er samboer med (3) Guri Ulltveit-Moe.

                             Barn med Magnhild Øygard:

                      i.   Tore Andreas Danielsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Miriam.

                     ii.   Liv Gunhild Danielsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jonathan.

                    iii.   Ida Danielsen (detaljer utelatt).

                    iv.   Thea Marie Øygard Danielsen (detaljer utelatt).

                     v.   Åsne Øygard Danielsen (detaljer utelatt).

 

790.  Bjørn Kristian Sunde (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kristin Burø.

                             Barn:

                      i.   Hallvard Burø Sunde (detaljer utelatt).

 

791.  Berit Leikvangen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bård Erling Skeimo.

                             Barn:

           1008.   i.   Bente Skeimo (detaljer utelatt).

           1009.  ii.   Anne Skeimo (detaljer utelatt).

 

792.  Sigmund Leikvangen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Gunn Fidje.

                             Barn:

                      i.   Anne Grethe Leikvangen (detaljer utelatt).

                     ii.   Steinar Leikvangen (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristin Leikvangen (detaljer utelatt).

 

793.  Åshild Leikvangen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gudmund Steine.

                             Barn:

                      i.   Geir Steine (detaljer utelatt).

                     ii.   Rune Steine (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Synnøve Bjørgum.

                    iii.   Trond Steine (detaljer utelatt).

 

794.  Ellinor Leikvangen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ruben Stavem.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Jøran Stavem (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ida Berge.

                     ii.   Raymond Stavem (detaljer utelatt).

 

795.  Helge Leikvangen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Liv Marit Halvorsen.

                             Barn:

                      i.   Marius Leikvangen (detaljer utelatt).

                     ii.   Thomas Leikvangen (detaljer utelatt).

 

796.  Karl Ivar Homstøl (detaljer utelatt).  Forlovet Trine Lise Johansen.

                             Barn:

                      i.   Fredrik Homstøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Leander Homstøl (detaljer utelatt).

                    iii.   André Homstøl (detaljer utelatt).

 

797.  Anette Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Arild Tveit Schive.

                             Barn:

                      i.   Hanna Homstøl Tveit (detaljer utelatt).

                     ii.   Ine Homstøl Tveit (detaljer utelatt).

 

798.  Øyvind Knutsen, f. 09.02.1953 i Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 01.01.2005 i Jomås i Froland, Aust-Agder, gravlagt 07.01.2005 fra Froland kirke.  Han giftet seg med Inger Turid Homdal.

                             Barn:

                      i.   Eli Anne Knutsen (detaljer utelatt).

 

799.  Hans Otto Knutsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Asbjørg Homdal.

                             Barn:

                      i.   Laila Knutsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Berit Knutsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Steinar Johnsen.

                    iii.   Helge Knutsen (detaljer utelatt).

 

800.  Arild Knutsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lissbeth Johansen.

                             Barn:

                      i.   Svein Knutsen (detaljer utelatt).

 

801.  Hans Homstøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Annette Ellingsen.

                             Barn:

                      i.   Kirsti Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roy.

                     ii.   Torgeir Homstøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Linn Therese.

                    iii.   Hege Marit Homstøl (detaljer utelatt).

 

802.  Elin Nerdalen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Harald Stien.

                             Barn:

                      i.   Jan Erik Stien (detaljer utelatt).

           1010.  ii.   Marit Stien (detaljer utelatt).

                    iii.   Nina Stien (detaljer utelatt).

                    iv.   Linda Stien (detaljer utelatt).

 

803.  Torstein Nerdalen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Sandås.

                             Barn:

                      i.   Tora Nerdalen (detaljer utelatt).

                     ii.   Oline Nerdalen (detaljer utelatt).

 

804.  Kenneth Sele (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Irene Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Silje Sele (detaljer utelatt).

                     ii.   Sara Sele (detaljer utelatt).

                    iii.   Ingrid Sele (detaljer utelatt).

 

805.  Olga Sele (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørnar Pettersen.

                             Barn:

                      i.   Rebekka Pettersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Benjamin Pettersen (detaljer utelatt).

                    iii.   datter Pettersen (detaljer utelatt).

 

806.  Kjersti Sele (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Olsen.

                             Barn:

                      i.   Rubin Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Joakim Olsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Mina Olsen (detaljer utelatt).

 

807.  Terje Sele (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Vivian Kvia.

                             Barn:

                      i.   Tommy Sele (detaljer utelatt).

                     ii.   Jørn Sele (detaljer utelatt).

 

808.  Ellen Homstøl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Håvard Dale.

                             Barn:

                      i.   Håkon Dale (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristine Dale (detaljer utelatt).

                    iii.   Vegar Dale (detaljer utelatt).

 

809.  Maren Hansdtr. Vangsnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Einar Sigvin Hillestad.

                             Barn:

           1011.   i.   Mona Vangsnes Hillestad f. 1972.

                     ii.   Hans Eivind Vangsnes Hillestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Vibeke.

 

810.  Kari Vangsnes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Karsten Vingen.

                             Barn:

                      i.   Torfinn Vingen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hans Vangsnes Vingen (detaljer utelatt).

                    iii.   Jens Vingen (detaljer utelatt).

 

811.  Olav Rosef (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tove Mølmen.

                             Barn:

                      i.   Line Rosef (detaljer utelatt).

                     ii.   Kari Mølmen Rosef (detaljer utelatt).

 

812.  Svein Rosef (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nora.

                             Barn:

                      i.   Yark Jens Franken (detaljer utelatt).

 

813.  Knut Rosef (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sølvi Haugland.

                             Barn:

                      i.   Ines Rosef (detaljer utelatt).

                     ii.   Bård Rosef (detaljer utelatt).

 

814.  Ingebjørg Johnsen, f. 14.05.1929 i Mykland, Aust-Agder, d. 13.09.2011, gravlagt 21.09.2011 fra Mykland kyrkje.  Hun giftet seg med Håkon Thorsen, f. 04.10.1921 i Rygene, Øyestad, Aust-Agder,51 (sønn av Karl Antonius Thorsen [1895 - 1976] og Tone Gundersen [1893 - 1984]), d. 17.06.2001 i ASA/Mykland,55 gravlagt 22.06.2001 fra Mykland kyrkje.

                             Barn:

                      i.   Leif Thorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Oddrun Bergljot Almelia.

                     ii.   Tone Thorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ingolf.

 

815.  Jon Johnsen, f. 30.12.1934 i Mykland, Aust-Agder.  Gift 01.11.1958 i Svenska Gustafskyrkan, Copenhagen, Danmark, med Birgitta Svensson, f. 21.06.1940 i Skøvde, Sverige.

                             Barn:

                      i.   Knut Eilif Johnsen, f. 10.07.1965 i Addis Ababa, Ethiopia, d. 20.11.1990 i Tønsberg, Vestfold.

                     ii.   Lena Maria Johnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Ivar Ulgenes.

 

816.  Bjørg Ingrid Holm, f. 03.03.1939 i Nes, Herefoss, Aust-Agder.  (1) Gift 1962, med Halvor Aase, f. 1934 i Seljord i Telemark (sønn av Jon Aase og Gunhild).  (2) Gift 24.06.1989, med Egil Larsen.

                             Barn med Halvor Aase:

                      i.   Jan Audun Aase (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kate.

                     ii.   Gretha Aase (detaljer utelatt).

 

817.  Elna Holm, f. 04.05.1945 i Nes, Herefoss, Aust-Agder, d. 01.01.2009 i Birkeland, Aust-Agder.  Gift 08.07.1967, med Jens Jakobsen Flaa, f. 04.01.1939 (sønn av Jakob Olsen Flaa [1896 - 1896] og Kirsti Risvand [1899 - 1994]).

                             Barn:

           1012.   i.   Atle Ernesto Flaa.

 

818.  Kristian Andreas Holm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ragna Synnøve Bjornes.

                             Barn:

           1013.   i.   Andreas Theodor Holm (detaljer utelatt).

           1014.  ii.   Ole Petter Holm (detaljer utelatt).

                    iii.   Jon Inge Holm (detaljer utelatt).

                    iv.   Svein Kjetil Holm (detaljer utelatt).

 

819.  Anna Nyestøl.  Gift 13.06.1970, med Tor Rolf Rasmussen (sønn av Rolf Rasmussen [1903 - 1995] og Miriam [1921 - 2005]).

                             Barn:

           1015.   i.   Trond Rasmussen f. 21.05.1971.

                     ii.   Kenneth Rasmussen.

                    iii.   Robin Rasmussen, f. 15.04.1982, d. 05.03.1983 i Tromøy, Arendal, Aust-Agder.

                    iv.   Marius Rasmussen.  Han giftet seg med Marie.

 

820.  Jon Ivar Nyestøl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grete Hornnes.

                             Barn:

                      i.   Terese Nyestøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Aleksander Nyestøl (detaljer utelatt).

 

821.  Jon Arne Røyseland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marit Jullum.

                             Barn:

                      i.   Lasse Røyseland (detaljer utelatt).

 

822.  Hilde Røyseland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gunnar Høygilt.

                             Barn:

                      i.   Grunde Høygilt (detaljer utelatt).

 

823.  Lars Kalvehagen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Ingeborg Tveit.

                             Barn:

                      i.   Lars Erik Kalvehagen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Karianne Hepsø.

                     ii.   Inger Hilde Kalvehagen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ellen Berthe Kalvehagen (detaljer utelatt).

 

824.  Else Marie Aastveit (detaljer utelatt).  (1) Gift 08.11.1975, med Jan Cato Goggsbo, f. 16.07.1956 (sønn av Rolf Cato Goggsbo [1930 - 2005] og Anne Marie [1925 - 2016]), d. 15.03.1991 i Arendal, Aust-Agder.  (2) Hun giftet seg med Arild Irgens Østlund.

                             Barn med Jan Cato Goggsbo:

                      i.   Linda Goggsbo Terjesen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jan Inge Goggsbo (detaljer utelatt).

                    iii.   Anne Helene Goggsbo (detaljer utelatt).

 

825.  Øyvind Steinklev (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Berith Råbu.

                             Barn:

                      i.   Kristian Steinklev (detaljer utelatt).

                     ii.   Thomas Steinklev (detaljer utelatt).

 

826.  Anne Grethe Kjempekjenn (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Arild Asbjørnsen.  (2) Hun giftet seg med Kjell Aanonsen, f. 23.06.1943 (sønn av Thore Arne Aanonsen [1912 - 1997] og Elsa Solveig Albretsen Stornes [1915 - 2005]), yrke lærer.

                             Barn med Arild Asbjørnsen:

           1016.   i.   Ruth Turid Asbjørnsen (detaljer utelatt).

           1017.  ii.   Anita Asbjørnsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Inger Lill Asbjørnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frode Jacobsen.

 

827.  Gunnar Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Aud Hunemo.

                             Barn:

           1018.   i.   Trond Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           1019.  ii.   Jannicke Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

828.  Mary Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Stein Breimyr.

                             Barn:

           1020.   i.   Anne Breimyr f. 07.04.1970.

           1021.  ii.   Julie Breimyr (detaljer utelatt).

                    iii.   Knut Olav Breimyr (detaljer utelatt).  Han er samboer med Ragnhild Messel.

 

829.  Arild Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellen Nesland.

                             Barn:

           1022.   i.   Inger Lill Kjempekjenn (detaljer utelatt).

                     ii.   Knut Kjempekjenn (detaljer utelatt).

           1023. iii.   Eivind Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

 

9. Generasjon

 

830.  Jens Ivar Kjetså (detaljer utelatt).  Han er samboer med Ingri Løvaas.

                             Barn:

                      i.   Warda Løvaas (detaljer utelatt).

 

831.  John Are Tharaldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Trine Johnsen.

                             Barn:

                      i.   Sondre Tharaldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Mari Tharaldsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Herman Tharaldsen (detaljer utelatt).

 

832.  Gro Tharaldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magne Tangen.

                             Barn:

                      i.   Marcus Tharaldsen Tangen (detaljer utelatt).

                     ii.   Amalie Tharaldsen Tangen (detaljer utelatt).

 

833.  Jan Åge Seljåsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Marie Danielsen.

                             Barn:

                      i.   Susanne Danielsen Seljåsen (detaljer utelatt).

 

834.  Ann Lene Seljåsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Steinar Jensen.

                             Barn:

                      i.   Stine Jensen (detaljer utelatt).

 

835.  Siw Merete Pedersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Morten Dalen.

                             Barn:

                      i.   Henriette Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Daniel Dalen (detaljer utelatt).

 

836.  Daniel Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Maria Aasnes.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Camilla Aasnes Jørgensen (detaljer utelatt).

 

837.  Ruben Seljåsen Jørgensen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Anita Isaksen.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Lena Merete.

                             Barn med Anita Isaksen:

                      i.   Marita Isaksen Jørgensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Atle Isaksen Jørgensen (detaljer utelatt).

 

838.  Fred Werner Johansen, f. 09.09.1953, d. 22.05.1994 i Froland, Aust-Agder.  Gift 05.03.1976, med Liss Karin Birkeland, f. i Ytre Arna, Bergen, Hordaland.

                             Barn:

                      i.   Torgeir Johansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Nadja Karin Johansen (detaljer utelatt).

 

839.  Liv Johansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Emil Johansen.

                             Barn:

                      i.   Liv Helene Johansen (detaljer utelatt).

 

840.  Nina Risdal (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Sigurd Ødegaard.  (2) Hun giftet seg med Bjørn.

                             Barn med Sigurd Ødegaard:

                      i.   Anette Ødegård (detaljer utelatt).

                     ii.   Christoffer Ødegård (detaljer utelatt).

 

841.  Elin Risdal, f. 27.11.1961 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 06.01.2024 i Froland, Aust-Agder, gravlagt 12.01.2024 fra Froland misjonskirke.  Hun giftet seg med Arne Omholt.

                             Barn:

                      i.   Bjørn Olav Omholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Caroline.

 

842.  Aril Risdal, f. 29.08.1970 i Nybu, Hurv, Froland, Aust-Agder, d. 26.11.2021 i Froland, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Richard Risdal.

 

843.  Rita Risdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Vidar Lillestø, f. 08.04.1970 i Lillestø, Reiersøl, Froland, Aust Agder (sønn av Harald Lillestø [1944 -     ] og Kari Kjempekjenn [1947 - 2020]), d. 22.12.2002 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 03.01.2003 fra Froland kirke.

                             Barn:

                      i.   Ricky Lillestø (detaljer utelatt).

                     ii.   Thiril Lillestø (detaljer utelatt).

                    iii.   Vilde Lillestø (detaljer utelatt).

 

844.  Elisabeth Risdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Brobakken.

                             Barn:

                      i.   John Benny Brobakken (detaljer utelatt).

 

845.  Kåre Kristian Risdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Monica Myrene Solli.

                             Barn:

                      i.   Sandra Risdal (detaljer utelatt).

 

846.  Monika Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Salvesen.

                             Barn:

                      i.   Elias Salvesen (detaljer utelatt).

                     ii.   Nickolas Salvesen (detaljer utelatt).

 

847.  Margit Iren Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Rune Langemyr.  Hun er samboer med (2) Kjetil Johansen.

                             Barn med Rune Langemyr:

                      i.   Kevin Halvorsen Langemyr (detaljer utelatt).

                             Barn med Kjetil Johansen:

                     ii.   Mateo H. Johansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Melissa Isabell H Johansen (detaljer utelatt).

 

848.  Nils Olaf Råna, f. 30.12.1962 i Froland, Aust-Agder, d. 12.07.2012 på Jomås, Froland, Aust-Agder, gravlagt 19.07.2012 fra Froland kirke.  Han giftet seg med Sølvi Ann Mortensen.

                             Barn:

           1024.   i.   Richard Mortensen Råna (detaljer utelatt).

 

849.  Svanhild Råna (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Jensen.

                             Barn:

                      i.   Tonje Jensen (detaljer utelatt).

 

850.  Ann Helen Seljåsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Terje Moen.

                             Barn:

                      i.   Anja Moen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tonje Moen (detaljer utelatt).

                    iii.   Atle Moen (detaljer utelatt).

 

851.  Mariann Skripeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Magnus Hammarstrøm.

                             Barn:

                      i.   Mathias Hammerstrøm (detaljer utelatt).

                     ii.   Marthine Hammarstrøm (detaljer utelatt).

 

852.  Harald Vålandsmyr (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mary Ann Nordli.

                             Barn:

                      i.   Helene Vålandsmyr (detaljer utelatt).

                     ii.   Kenneth Vålandsmyr (detaljer utelatt).

 

853.  Solveig Vålandsmyr (detaljer utelatt).  Gift 04.09.1982, med Victor Olsen, f. 18.09.1953 i Lillesand, Aust-Agder, d. 09.12.2014 i Lillesand, Aust-Agder,55 gravlagt 16.12.2014 fra Vestre Moland Kirke.

                             Barn:

                      i.   Morten Vålandsmyr Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Rune Olsen (detaljer utelatt).

 

854.  Siv Honnemyr (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Gunnar Honoré Gundersen.

                             Barn:

                      i.   Marlene Gundersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jonas Gundersen (detaljer utelatt).

 

855.  Knut Ormshammer (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lisbeth Terese Stenersen.

                             Barn:

                      i.   Kathe Ormshammer (detaljer utelatt).

                     ii.   Stina Ormshammer (detaljer utelatt).

 

856.  Inger Britt Ormshammer (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Ustad.

                             Barn:

                      i.   Andreas Ustad (detaljer utelatt).

                     ii.   Sondre Ustad, f. 07.02.1999, d. 12.08.2000 i Tvedestrand, Aust-Agder.

                    iii.   Hannah Ustad (detaljer utelatt).

                    iv.   datter Ustad (detaljer utelatt).

 

857.  Espen Ormshammer (detaljer utelatt).  Han er samboer med (1) Trude Aarli.  (2) Han giftet seg med Ingeborg Espeland.

                             Barn med Trude Aarli:

                      i.   Kevin Aarli Ormshammer (detaljer utelatt).

                     ii.   Kamilla Kristine Aarli Ormshammer (detaljer utelatt).

 

858.  Geir Håkon Lindland, f. 05.11.1968, d. 29.05.2020, gravlagt 09.06.2020 fra Tromøy kirke.  Han er samboer med Hilde Holm.

                             Barn:

                      i.   Marius Holm Lindland (detaljer utelatt).

 

859.  Nils Morten Lindland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Nilsen Alve.

                             Barn:

                      i.   Thomas Lindland (detaljer utelatt).

 

860.  Bente Berntsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frank Maløya.

                             Barn:

                      i.   Ørjan Maløya (detaljer utelatt).

                     ii.   Espen Maløya (detaljer utelatt).

                    iii.   Ingeborg Maløya (detaljer utelatt).

 

861.  Hilde Berntsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Trond Vinterstø.

                             Barn:

                      i.   Hanne Elise Vinterstø (detaljer utelatt).

                     ii.   Noah Mathias Vinterstø (detaljer utelatt).

 

862.  Line Veslemøy Hovrind Aslaksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Lennart Fors.

                             Barn:

                      i.   Mikael Kjartan Fors (detaljer utelatt).

 

863.  Hans Olav Sæby (detaljer utelatt).  Han er samboer med Mette Hjortkjær Hansen.

                             Barn:

                      i.   Vegard Hjortkjær Sæby (detaljer utelatt).

                     ii.   Jarle Hjortkjær Sæby (detaljer utelatt).

                    iii.   Helle Hjortkjær Sæby (detaljer utelatt).

 

864.  Elisabeth Norum (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Snerlebakken.

                             Barn:

                      i.   Erik Norum Snerlebakken (detaljer utelatt).

                     ii.   Eline Norum Snerlebakken (detaljer utelatt).

 

865.  Bente Norum (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Listerud.

                             Barn:

                      i.   Jørn Norum Listerud (detaljer utelatt).

                     ii.   Mari Norum Listerud (detaljer utelatt).

 

866.  Anne Ellevine Rausandmoen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Oddbjørn Øygarden.

                             Barn:

                      i.   Ommund Øygarden (detaljer utelatt).

                     ii.   Siri Lovise Raudsandmoen Øygarden (detaljer utelatt).

 

867.  Nils Rausandmoen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth Cantzler Liane.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Per Gunnar Cantzler Rausandmoen (detaljer utelatt).

                     ii.   John Reidar Cantzler Rausandmoen (detaljer utelatt).

 

868.  Elisabeth Songedal (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Bergfinn Storlimo.

                             Barn:

                      i.   Malin Songedal Storlimo (detaljer utelatt).

 

869.  Katrine Lindtveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hallstein Kvamme Homdrum.

                             Barn:

                      i.   Jakob Kvamme Homdrum (detaljer utelatt).

                     ii.   Johanne Kvamme Homdrum (detaljer utelatt).

 

870.  Vibeke Lindtveit Tiller (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Donald John Munn.

                             Barn:

                      i.   Iona Tiller Munn (detaljer utelatt).

                     ii.   Magnus Tiller Munn (detaljer utelatt).

 

871.  Kai Kristiansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sølvi Hushovd.

                             Barn:

                      i.   Maren Kristiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Eirik Kristiansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ida Kristine Kristiansen (detaljer utelatt).

                    iv.   Severin Kristiansen (detaljer utelatt).

 

872.  Tjøstolv Songedal (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Sidsel Vingmark.  Separert.  (2) Han giftet seg med Anne Putnam.  Separert.

                             Barn med Sidsel Vingmark:

           1025.   i.   Mirjam Vingmark Songedal (detaljer utelatt).

 

873.  Kirsten Songedal (detaljer utelatt).  (1) Gift 25.01.1975, med Olav Trondsen, f. 04.12.1947 (sønn av Gunleik Trondsen og Kari Bakken), d. 30.09.1981 i motorsykkel-ulykke.  Hun er samboer med (2) Olav Opheim.  (3) Hun giftet seg med Arne Heisholt.  (4) Hun giftet seg med Carsten.

                             Barn med Olav Trondsen:

                      i.   Torbjørn Songedal Trondsen (detaljer utelatt).

                     ii.   May-Britt Songedal Trondsen (detaljer utelatt).

                             Barn med Olav Opheim:

                    iii.   Tonje Marie Songedal Heisholt (detaljer utelatt).

                             Barn med Arne Heisholt:

                    iv.   Knut Einang Heisholt (detaljer utelatt).

                     v.   Per Tore Einang Heisholt (detaljer utelatt).

                    vi.   Mariann  Songedal Heisholt (detaljer utelatt).

 

874.  Astrid Songedal (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Peer Henning Bjørnstad.  Separert.  (2) Hun giftet seg med Roar Olsen.

                             Barn med Peer Henning Bjørnstad:

                      i.   Anne Christine Songedal Bjørnstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Njål Harald Songedal Bjørnstad (detaljer utelatt).

 

875.  Tore Songedal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Evelyn Solberg.

                             Barn:

           1026.   i.   Vidar Songedal (detaljer utelatt).

           1027.  ii.   Mona Songedal (detaljer utelatt).

 

876.  Tjøstolv Songedal Mjåvatn (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Valborg Espeland.  Separert.  (2) Han giftet seg med Solveig.

                             Barn med Valborg Espeland:

                      i.   Knut Einar Espeland Mjåvatn (detaljer utelatt).

 

877.  Halvard Mjåvatn (detaljer utelatt).  Gift 13.12.1980, med Karen Margrethe Krøger, f. 13.12.1952 i Bergen, Hordaland (datter av Johan Conrad Krøger [1918 - 1993] og Sigrid Ellinor Johannessen [1917 - 2008]), d. 26.01.2021 i Vegårshei, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Håvard Krøger Mjåvatn, f. 20.06.1984, d. 16.10.2011.55   Han giftet seg med Monica.

                     ii.   Margrethe Krøger Mjåvatn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Christoffer.

           1028. iii.   Anna Krøger Mjåvatn (detaljer utelatt).

 

878.  Ragnar Bøylestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Gro Vangsnes.

                             Barn:

                      i.   Jon Bøylestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Erik Bøylestad (detaljer utelatt).

                    iii.   Marte Bøylestad (detaljer utelatt).

 

879.  Tore Bøylestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kirsten Henningsen.

                             Barn:

                      i.   sønn Bøylestad (detaljer utelatt).

 

880.  Anne Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Glenn Harald Skaarstad.

                             Barn:

                      i.   Jon Harald Skaarstad (detaljer utelatt).

 

881.  Anne Britt Rueness (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ole Henning Hanssen, f. 11.10.1966 (sønn av Andreas Hansen [1942 - 2018] og Kjersti Jørgine Vimme [1945 -     ]), d. 22.08.2015 i Åmli, Aust-Agder.55

                             Barn:

                      i.   Ruben Olsen (detaljer utelatt).

 

882.  Torill Rueness (detaljer utelatt).  Gift 15.03.1985, med Sture Bodin, f. 18.01.1959 (sønn av Kaare Bodin [1922 - 1990] og Joveig Hegland [1932 - 2022]), d. 08.07.2012 i Tvedestrand, Aust-Agder,[131] gravlagt 17.07.2012 fra Holt kirke.

                             Barn:

                      i.   Karsten Rueness Bodin (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sandra.

                     ii.   Tommy Rueness Bodin (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Christina.

 

883.  Bente Rueness (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torstein Larsen.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Eivind Rueness (detaljer utelatt).

                     ii.   Susanne Rueness (detaljer utelatt).

 

884.  Bjørn Jarle Rueness (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Solveig Kollen.  Skilt.

                             Barn:

           1029.   i.   Monica Kollen Rueness (detaljer utelatt).

                     ii.   Jeanett Rueness (detaljer utelatt).

 

885.  Janne Lise Hegland (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Bjørn Myhre.

                             Barn:

                      i.   Renate Myhre Hegland (detaljer utelatt).

 

886.  Edgar Ommundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Astrid Synøve Thomassen.

                             Barn:

                      i.   Inger Elise Ommundsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Sofie Ommundsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Ole Jørgen Ommundsen (detaljer utelatt).

 

887.  Helge Ommundsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingegerd Kleivdal.

                             Barn:

                      i.   Silje Kleivdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Dina Kleivdal Ommundsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Jacob Kleivdal Ommundsen (detaljer utelatt).

 

888.  Marianne Giving, f. 09.05.1956, d. 01.08.2008 i Tvedestrand, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Helge Nilsen.

                             Barn:

           1030.   i.   Espen Giving Nilsen (detaljer utelatt).

 

889.  Audun Giving, f. 15.11.1961, d. 13.07.1993 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt i Dypvåg kirkegård.  Han er samboer med (1) Anita Knutsen.  (2) Forlovet Tania Gracia.

                             Barn med Anita Knutsen:

                      i.   Kenneth Knutsen Giving, f. 03.07.1982, d. 26.11.2006 i Grimstad, Aust-Agder.

                             Barn med Tania Gracia:

           1031.  ii.   Yvonne Gracia Giving (detaljer utelatt).

                    iii.   Susanne Gracia Giving (detaljer utelatt).

 

890.  Svein Giving Rosland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Sigrun Marie Gundersen.

                             Barn:

                      i.   Andreas Rosland (detaljer utelatt).

           1032.  ii.   Maria Rosland (detaljer utelatt).

                    iii.   Simen Rosland (detaljer utelatt).

 

891.  Signe Rosland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Terje Jensen.

                             Barn:

                      i.   Magnus Rosland Jensen, f. 20.03.1991, d. 09.10.2009 i Kilsund, Flosta, Aust-Agder, gravlagt 16.10.2009 fra Flosta kirke, Aust-Agder.

                     ii.   Ingrid Rosland Jensen (detaljer utelatt).  Gift 18.06.2016,55 med Daniel Tønnesen.

 

892.  Marit Jørgensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kåre Fridtjof Godø.

                             Barn:

                      i.   Vegard Godø (detaljer utelatt).

                     ii.   Amund Godø (detaljer utelatt).

                    iii.   Øyvind Godø (detaljer utelatt).

 

893.  Magne Jørgensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingvild Sorteberg.

                             Barn:

                      i.   Hogne Sorteberg Jørgensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Eskild Sorteberg Jørgensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Frøydis Sorteberg Jørgensen (detaljer utelatt).

 

894.  Arne Håkon Jørgensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Berit Bredholt.

                             Barn:

                      i.   Live Bredholt Jørgensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Vilde Bredholt Jørgensen (detaljer utelatt).

 

895.  Håvard Hegland (detaljer utelatt).  Han er samboer med Anne Sissel Mugaas.

                             Barn:

                      i.   Magnus Mugaas Hegland (detaljer utelatt).

 

896.  Kristin Hegland, f. i Porsgrunn, Telemark.  Hun giftet seg med Arild Fredriksen.

                             Barn:

                      i.   Maria Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Eirik Hegland (detaljer utelatt).

                    iii.   Sigurd Hegland (detaljer utelatt).

 

897.  Knut Anders Fostervold (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Julie Hov.

                             Barn:

                      i.   Even Hov Fostervold (detaljer utelatt).

                     ii.   Vetle Hov Fostervold (detaljer utelatt).

 

898.  Lars Nicolai Løvdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Cecilie Amundsen.

                             Barn:

                      i.   Marcus Nicolai Løvdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Christoffer Løvdal (detaljer utelatt).

 

899.  Nikolai Løvdal (detaljer utelatt).  Han er samboer med (1) Maren Onsaker.  (2) Han giftet seg med Stine Janiche Solberg.  Skilt.

                             Barn med Stine Janiche Solberg:

                      i.   Tyri Solberg Løvdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Anny Solberg Løvdal (detaljer utelatt).

                    iii.   Sol Solberg Løvdal (detaljer utelatt).

 

900.  Kari Haugenes (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jørgen Edler Paulsen.

                             Barn:

                      i.   Kristine Paulsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Jan Harald Edler Paulsen (detaljer utelatt).

 

901.  Sten Rune Andersen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Åse Schanke Dalene.

                             Barn:

                      i.   Line Schanke Andersen (detaljer utelatt).

 

902.  Mari Ann Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Erik Vestøl.

                             Barn:

                      i.   Kjetil Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Maren Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

                    iii.   Erik Wroldsen Vestøl (detaljer utelatt).

 

903.  Nina Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Emma Wroldsen Andersen (detaljer utelatt).

 

904.  Kjell Stanley Hansen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hilde Tønnesen.

                             Barn:

                      i.   Andreè Hansen (detaljer utelatt).

 

905.  Rita Jenny Hansen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sten Aunevik.

                             Barn:

                      i.   Steffen Aunevik (detaljer utelatt).

                     ii.   Marie Cecilie Aunevik (detaljer utelatt).

                    iii.   Henrik Aunevik (detaljer utelatt).

 

906.  Nina Hansen (detaljer utelatt).

                             Barn:

                      i.   Kine Hansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ida Elise Hansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Henriette Hansen (detaljer utelatt).

 

907.  Bjørn Terje Galdal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elisabeth Arthur.

                             Barn:

                      i.   Embla Galdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Melvin Arthur Galdal (detaljer utelatt).

 

908.  Rose Janne Galdal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Per Runar Salvesen.

                             Barn:

                      i.   Ruben Salvesen (detaljer utelatt).

                     ii.   Simen Salvesen (detaljer utelatt).

                    iii.   Levi Salvesen (detaljer utelatt).

 

909.  Alf Jonny Wroldsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siren Røstad.

                             Barn:

                      i.   Benedicte Røstad Wroldsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Henriette Røstad Wroldsen (detaljer utelatt).

 

910.  Hege Wroldsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Christian Larsen.

                             Barn:

                      i.   Robin Larsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Iselin Larsen (detaljer utelatt).

 

911.  Jostein Olsen Mølbach (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Line Irene Søvik.

                             Barn:

                      i.   Angelia Holm Jensen (detaljer utelatt).

 

912.  Camilla Mølbach (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Tor Asbjørn Selås.

                             Barn:

                      i.   Sunniva Selås (detaljer utelatt).

 

913.  Jan Erik Hjellset (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Inger Bjørndal.  Skilt.  (2) Han giftet seg med Beate Bracht.

                             Barn med Inger Bjørndal:

                      i.   Eirik Bjørndal Hjellset (detaljer utelatt).

                     ii.   Ragnhild Bjørndal Hjellset (detaljer utelatt).

 

914.  Elin Hjellset (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Laszlo Bende.  Skilt.  (2) Hun giftet seg med Roy Tømte.  (3) Hun giftet seg med Viggo.  (4) Hun giftet seg med Ole Peder.

                             Barn med Laszlo Bende:

                      i.   Kenneth Hjellset Bende (detaljer utelatt).

                             Barn med Roy Tømte:

                     ii.   Maiken Hjellset Tømte (detaljer utelatt).

 

915.  Tore Hjellset (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Eli Ann Engelschiøn.  (2) Han giftet seg med Cecilie.  (3) Han giftet seg med Nadia.

                             Barn med Eli Ann Engelschiøn:

                      i.   Maria Engelskjønn Hjellset (detaljer utelatt).

 

916.  Eivind Grøne Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Merethe Songedal.

                             Barn:

                      i.   Magnus Songedal Hegland (detaljer utelatt).

 

917.  Hildegard Jensen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind Skaali.

                             Barn:

                      i.   Marthe Linn Skaali (detaljer utelatt).

                     ii.   Therese Skaali (detaljer utelatt).

 

918.  Adelheid Jensen, f. 23.11.1974, d. 12.04.2005, gravlagt 20.04.2005 fra Holt kirke.  Hun er samboer med Richard Olsen.

                             Barn:

                      i.   Mia Jensen Olsen (detaljer utelatt).

 

919.  Maria Dalen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Knut Bergan.

                             Barn:

                      i.   Margrethe Bergan (detaljer utelatt).

                     ii.   Regine Bergan (detaljer utelatt).

                    iii.   Anna Bergan (detaljer utelatt).

 

920.  Sverre Kildahl (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Vigdis Skogli.

                             Barn:

                      i.   Martin Sverre Kildahl (detaljer utelatt).

                     ii.   Marie Kildahl (detaljer utelatt).

                    iii.   Mats Kildahl (detaljer utelatt).

 

921.  Hanne Kildahl (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Eivin Rudberg Larsen.

                             Barn:

                      i.   Bendik Kildahl Larsen (detaljer utelatt).

 

922.  Vidar Omholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ranveig Jensen.

                             Barn:

                      i.   Maren Benedikte Omholt (detaljer utelatt).

 

923.  Geir Broms Fløistad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Inger Løvåsen.

                             Barn:

                      i.   Ida Fløistad (detaljer utelatt).

                     ii.   sønn Fløistad (detaljer utelatt).

 

924.  Trond Fløistad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mirha Sunagic.

                             Barn:

                      i.   Tara Fløistad (detaljer utelatt).

                     ii.   Telma Fløistad (detaljer utelatt).

 

925.  Sissel Elisabeth Broms, f. 22.11.1979, d. 11.03.2014 i Tvedestrand, Aust-Agder, gravlagt 18.03.2014 fra Tvedestrand kirke.  (1) Hun giftet seg med Hans Einar Danielsen.  Skilt.  Hun er samboer med (2) Joachim.

                             Barn med Hans Einar Danielsen:

                      i.   Brede Broms Danielsen (detaljer utelatt).

 

926.  Kurt Torp (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Mette Karlsen.

                             Barn:

                      i.   Mats Ånon Torp (detaljer utelatt).

 

927.  Hanne Fraas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Noraberg.

                             Barn:

                      i.   Marie Kristine Fraas Noraberg (detaljer utelatt).

                     ii.   Martine Fraas Noraberg (detaljer utelatt).

                    iii.   Marius Fraas Noraberg (detaljer utelatt).

 

928.  Inger Fraas (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Frode Pedersen.

                             Barn:

                      i.   Emil Fraas Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Ida Fraas Pedersen (detaljer utelatt).

 

929.  Roger Halvorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Torunn Hansen Dalen.

                             Barn:

                      i.   Henrik Tobias Halvorsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Haakon Elias Halvorsen (detaljer utelatt).

 

930.  Frode Halvorsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kristin Waagestad.

                             Barn:

                      i.   Bjørn Frode Halvorsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Stine Halvorsen (detaljer utelatt).

 

931.  Monika Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Vidar Salvesen.

                             Barn:

                      i.   Elias Salvesen (detaljer utelatt).

                     ii.   Nickolas Salvesen (detaljer utelatt).

 

932.  Margit Iren Halvorsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Rune Langemyr.  Hun er samboer med (2) Kjetil Johansen.

                             Barn med Rune Langemyr:

                      i.   Kevin Halvorsen Langemyr (detaljer utelatt).

                             Barn med Kjetil Johansen:

                     ii.   Mateo H. Johansen (detaljer utelatt).

                    iii.   Melissa Isabell H Johansen (detaljer utelatt).

 

933.  Dan Benny Lassesen (detaljer utelatt).  Han er samboer med Monica Endresen.

                             Barn:

                      i.   Lilly Endresen Lassesen (detaljer utelatt).

 

934.  Jon Ove Lassesen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Heidi Ospevoll.

                             Barn:

                      i.   Marcus Lassesen (detaljer utelatt).

                     ii.   sønn Lassesen (detaljer utelatt).

 

935.  Frank Johannessen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marte Bjelkemyr.

                             Barn:

                      i.   Selma Johannessen (detaljer utelatt).

 

936.  Linda Renate Røed (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Jan Tore Engenes.  (2) Hun giftet seg med Kim André Olafsen.

                             Barn med Kim André Olafsen:

                      i.   Tuva Sophie Olafsen (detaljer utelatt).

 

937.  Jens Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Stina Eng.

                             Barn:

                      i.   Caroline Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Jonas Hegland (detaljer utelatt).

                    iii.   Morten Hegland (detaljer utelatt).

 

938.  Jan Hegland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Kirsten Lorentz.

                             Barn:

                      i.   Kristian Hegland (detaljer utelatt).

                     ii.   Marianne Hegland (detaljer utelatt).

 

939.  Helene Hegland Gullaksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tor Helge Aas.

                             Barn:

                      i.   Haakon Aas (detaljer utelatt).

                     ii.   Henrik Aas (detaljer utelatt).

 

940.  Jeanne Mette Goderstad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Olav Anders Olstad.

                             Barn:

                      i.   Olea Margit Josefine Goderstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Tekla Elsa Kornelia Olstad (detaljer utelatt).

 

941.  Ole Thomas Goderstad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tanja Elise Øglænd.

                             Barn:

                      i.   William Goderstad (detaljer utelatt).

 

942.  Stig Thorbjørnsen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Lene Veronica Gidlund.  Han er samboer med (2) Linda Nævestad.

                             Barn med Lene Veronica Gidlund:

                      i.   Kristian Gidlund Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Loisa Gidlund Thorbjørnsen (detaljer utelatt).

 

943.  Sinan Turnacioglu.  Han giftet seg med Caitlin.

                             Barn:

                      i.   Maxwell Lee Turnacioglu (detaljer utelatt).

 

944.  Halvor Solli (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Christina Aslaksen.

                             Barn:

                      i.   Vilde Aslaksen Solli (detaljer utelatt).

                     ii.   Sebastian Solli (detaljer utelatt).

 

945.  Tor Einar Solli (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ellen Agnes, f. 18.06.1976 (datter av John og Elsie), d. 29.09.2017 i Eydehavn, Aust-Agder,55 gravlagt 06.10.2017 fra Stokken kirke.

                             Barn:

                      i.   Tuva Solli (detaljer utelatt).

                     ii.   Elias Solli (detaljer utelatt).

 

946.  Håvard Evensen (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Eli Ann Aasbø.  (2) Han giftet seg med Beate Depui.

                             Barn med Eli Ann Aasbø:

                      i.   Glenn Eivind Aasbø Evensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Iselin Aasbø Evensen (detaljer utelatt).

                    iii.   Caroline Aasbø Evensen (detaljer utelatt).

 

947.  Kai Frode Evensen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anette Nygård.

                             Barn:

                      i.   Helene Evensen (detaljer utelatt).

                     ii.   Medelein Evensen (detaljer utelatt).

 

948.  Andreas Lilleholt (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Alma Kunda.

                             Barn:

                      i.   Halvor Lilleholt (detaljer utelatt).

                     ii.   Emma Lilleholt (detaljer utelatt).

 

949.  Turid Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jan Erik Torp.

                             Barn:

                      i.   Tormod Torp (detaljer utelatt).

                     ii.   Ingrid Torp (detaljer utelatt).

                    iii.   Harald Torp (detaljer utelatt).

                    iv.   Tomine Torp (detaljer utelatt).

 

950.  Berit Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders Skuggestøl.

                             Barn:

                      i.   Inger Andersdtr. Skuggestøl (detaljer utelatt).

                     ii.   Anne Andersdtr. Skuggestøl (detaljer utelatt).

 

951.  Gunvor Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Inge Klevberg.

                             Barn:

                      i.   Simon Lilleholt Klevberg (detaljer utelatt).

                     ii.   Jaran Lilleholt Klevberg (detaljer utelatt).

 

952.  Harald G. Mo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Aase Marie Normann.

                             Barn:

                      i.   Marte Mo (detaljer utelatt).

 

953.  Geir Olav G. Seland (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marit Christine Olsen.

                             Barn:

                      i.   Alice Torine Seland (detaljer utelatt).

 

954.  Ann Cecilie Halck Bjorbekk (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tom André Kårvik.

                             Barn:

                      i.   Catharina Halck Kårvik (detaljer utelatt).

                     ii.   Christian Halck Kårvik (detaljer utelatt).

 

955.  Jan Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Grete Jahr Olsen.

                             Barn:

                      i.   Andrea Jahr Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Amund Jahr Pedersen (detaljer utelatt).

 

956.  Geir Pedersen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elin Gundersen.

                             Barn:

                      i.   Tobias Pedersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Marius Pedersen (detaljer utelatt).

 

957.  Svein Ove Dale, f. 15.06.1972 i Arendal, Aust-Agder, d. 01.03.2018 i Austre Moland, Aust-Agder, gravlagt 13.03.2018 fra Austre Moland kirke.  (1) Han giftet seg med Hanne Siv Fløistad.  (2) Han giftet seg med Marianne.

                             Barn med Hanne Siv Fløistad:

                      i.   Simen Andrè Dale (detaljer utelatt).

                             Barn med Marianne:

                     ii.   Sebastian Dale (detaljer utelatt).

 

958.  Rune Dale (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Irene Mørland.

                             Barn:

                      i.   Kim Andrè Mørland Dale (detaljer utelatt).

                     ii.   Sondre Mørland Dale (detaljer utelatt).

 

959.  Kristin Dale (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roger Lyshaug.

                             Barn:

                      i.   Nicolas Dale Lyshaug (detaljer utelatt).

 

960.  Susanne Haugenes Tanggaard (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Paul Alexander Bourrie.

                             Barn:

                      i.   Anna Klara Haugenes-Bourrie (detaljer utelatt).

 

961.  Ingrid Bryn Ottersland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Anders Magne Hagen.

                             Barn:

                      i.   Soline Hagen (detaljer utelatt).

 

962.  Gunn Brekka (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Haga.

                             Barn:

                      i.   Trym Olav Haga Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Tiril Malene Haga Brekka (detaljer utelatt).

 

963.  Preben Brekka (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Lene Lund.

                             Barn:

                      i.   Tuva Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Joakim Brekka (detaljer utelatt).

 

964.  Benedicte Brekka (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kent Allan Pedersen.

                             Barn:

                      i.   Noah S. Brekka Pedersen (detaljer utelatt).

 

965.  Jon Gunnar Eide Brekka (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Trine Eide Olsen.

                             Barn:

                      i.   Anna Eide Brekka (detaljer utelatt).

                     ii.   Maria Eide Brekka (detaljer utelatt).

 

966.  Tore Ledaal (detaljer utelatt).  Han er samboer med Kirsten Myskja.

                             Barn:

                      i.   Ingeborg Ledaal (detaljer utelatt).

                     ii.   Sigrid Ledaal (detaljer utelatt).

 

967.  Jim Kenneth Duus (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ann Carin Neset.

                             Barn:

                      i.   datter (detaljer utelatt).

 

968.  Oddbjørn Haugaas (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anette Eikelia.

                             Barn:

                      i.   Vegard Haugaas (detaljer utelatt).

                     ii.   Åsmund Haugaas (detaljer utelatt).

 

969.  Edgar Olsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Anne Brit Severinsen.

                             Barn:

                      i.   Christian Olsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hege Olsen (detaljer utelatt).

 

970.  Heidi Henningsen (detaljer utelatt).  (1) Hun giftet seg med Tor Inge Berg Kristiansen.  (2) Hun giftet seg med Stian.

                             Barn med Tor Inge Berg Kristiansen:

                      i.   Patrick Kristiansen (detaljer utelatt).

                     ii.   Malin Kristiansen (detaljer utelatt).

 

971.  Ronny Eriksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Richardsen.

                             Barn:

                      i.   Markus Eriksen (detaljer utelatt).

 

972.  Elise Madsen Sterk-Hansen.  Hun giftet seg med Jørn Henriksen (sønn av Bjørn Henriksen og Berit Lien).

                             Barn:

                      i.   Tuva Madsen Henriksen.

                     ii.   Trym Madsen Henriksen.

 

973.  Camilla Harris Lilleholt (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Reidar Steinsett Hvidsten.

                             Barn:

                      i.   Amalie Elena Hvidsten Lilleholt (detaljer utelatt).

 

974.  Elisabet Kristine Løvland Hoel (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hardy Macko.

                             Barn:

                      i.   Philip Oliver Løvland Macko (detaljer utelatt).

 

975.  Anne Maren Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Roald Fjærbu.

                             Barn:

                      i.   Torjus Fjærbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Maren Fjærbu (detaljer utelatt).

 

976.  Nils Olav Fidje (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Siri Kvist.

                             Barn:

                      i.   Eline Kvist Fidje (detaljer utelatt).

                     ii.   Sanne Kvist Fidje (detaljer utelatt).

 

977.  Signe Therese Fidje (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jarle Nyli.

                             Barn:

                      i.   Martin Fidje Nyli (detaljer utelatt).

                     ii.   Therese Fidje Nyli (detaljer utelatt).

 

978.  Tone Fidje Blågestad (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Gerard Dwyer.

                             Barn:

                      i.   Eva Aurora Dwyer Blågestad (detaljer utelatt).

 

979.  Linn Ødegård (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Martin Andersen.

                             Barn:

                      i.   Magnus Ødegård Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Tiril Ødegård Andersen (detaljer utelatt).

 

980.  Kurt Ødegård (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ina Marie Thorbjørnsen.

                             Barn:

                      i.   Felix Ødegård (detaljer utelatt).

 

981.  Anne Lene Fidje Andersen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rune Tresnes.

                             Barn:

                      i.   Sofie Tresnes (detaljer utelatt).

                     ii.   Oline Tresnes (detaljer utelatt).

                    iii.   Elias Tresnes (detaljer utelatt).

 

982.  Lillian Bøylestad (detaljer utelatt).  Hun er samboer med (1) Tor Mikael Kristensen.  (2) Hun giftet seg med Henning Skilbred.

                             Barn med Tor Mikael Kristensen:

                      i.   Mathias Bøylestad Kristensen (detaljer utelatt).

                             Barn med Henning Skilbred:

                     ii.   Trym Bøylestad Skilbred (detaljer utelatt).

 

983.  Åsulv Eriksen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Reidun Irene Omholt.

                             Barn:

                      i.   Kirsten Marie Eriksen (detaljer utelatt).

                     ii.   Karen Elise Eriksen (detaljer utelatt).

                    iii.   Erik Andreas Eriksen (detaljer utelatt).

 

984.  Ragnhild Eriksen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jens Tingstveit.

                             Barn:

           1033.   i.   Åse Christine Tingstveit (detaljer utelatt).

           1034.  ii.   Silje Tingstveit (detaljer utelatt).

                    iii.   Eirik Eriksen (detaljer utelatt).

 

985.  Morten Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).  Han er samboer med Maren Blom Bohre.

                             Barn:

                      i.   Johanne Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Ulrik Kirkedam Blakstad (detaljer utelatt).

 

986.  Christen Krogstad Bentzen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med May-Linn.

                             Barn:

                      i.   Even Bentzen (detaljer utelatt).

                     ii.   Elias Bentzen (detaljer utelatt).

 

987.  Anne Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kristian Tveit.

                             Barn:

                      i.   Monica Tveit (detaljer utelatt).

           1035.  ii.   Silje Tveit (detaljer utelatt).

                    iii.   Atle Tveit (detaljer utelatt).

 

988.  Maria Langemyr (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Trond Lindtveit.

                             Barn:

                      i.   Mari Lindtveit (detaljer utelatt).

                     ii.   Grunde Lindtveit (detaljer utelatt).

                    iii.   Simen Lindtveit (detaljer utelatt).

 

989.  Kari Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjetel Vidar Kittelsen.

                             Barn:

                      i.   Ingrid Kittelsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Eline Kittelsen (detaljer utelatt).

 

990.  Tonje Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Morten Chr. Stømne.

                             Barn:

                      i.   Fredrik Olsbu Stømne (detaljer utelatt).

                     ii.   Håkon Stømne (detaljer utelatt).

                    iii.   Magnus Stømne (detaljer utelatt).

 

991.  Fredrik Emil Aas Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marianne Flesland.

                             Barn:

                      i.   Haakon Flesland Olsbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Edvard Flesland Olsbu (detaljer utelatt).

 

992.  Aksel Omdal Oland.  Han giftet seg med Evy.

                             Barn:

                      i.   Anne Oland.

                     ii.   Ingrid Oland.

                    iii.   Paulina Oland.

 

993.  Inge Vidar Frivoll (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Bente Larsen.

                             Barn:

                      i.   Martha Jeanett Frivoll (detaljer utelatt).

 

994.  Jon Øystein Dalsmo (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Ingrid Espegren.

                             Barn:

                      i.   Harald Dalsmo (detaljer utelatt).

                     ii.   Andreas Dalsmo (detaljer utelatt).

                    iii.   Signe Dalsmo (detaljer utelatt).

 

995.  Thea Aanesland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Odd Øystein Grødum.

                             Barn:

                      i.   Olav Grødum (detaljer utelatt).

                     ii.   Einar Grødum (detaljer utelatt).

 

996.  Nils Bjørnar Olsbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Silje Sollid.

                             Barn:

                      i.   Bjørnar Olsbu (detaljer utelatt).

 

997.  Marte Olsbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Sverre Tobiasson Røiseland.

                             Barn:

                      i.   Tobias Olsbu Røiseland (detaljer utelatt).

 

998.  Jenny Marie Noddeland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tom Kjetil Olsen.

                             Barn:

                      i.   Terje Olsen Noddeland (detaljer utelatt).

 

999.  Jørund Fjærbu (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Solveig Løhaugen.

                             Barn:

                      i.   Eirik Løhaugen Fjærbu (detaljer utelatt).

                     ii.   Marianne Løhaugen Fjærbu (detaljer utelatt).

                    iii.   Kristian Løhaugen Fjærbu (detaljer utelatt).

 

1000. Mari Fjærbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tor Åmdal.

                             Barn:

                      i.   Svein Åmdal (detaljer utelatt).

                     ii.   Kirsten Åmdal (detaljer utelatt).

                    iii.   Ole Jørgen Åmdal (detaljer utelatt).

 

1001. Ingunn Fjærbu (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Rolf Thore Roppestad.

                             Barn:

                      i.   Andreas Roppestad (detaljer utelatt).

                     ii.   Susanne Birgitte Roppestad (detaljer utelatt).

                    iii.   Eli Josefine Roppestad (detaljer utelatt).

 

1002. Ivar Hurv (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Nilda "Neneth" Esteban Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Mary-Ann Hurv (detaljer utelatt).

 

1003. Elin Hurv (detaljer utelatt).  Gift 04.09.1982, med Svein Nilsen, f. 11.12.1961 i Ormekjenn, Arendal, Aust-Agder (sønn av Øystein Conrad Nilsen [1933 - 2010] og Anny Irene Jørgensen [1936 - 2016]), d. 09.06.2006 i Froland, Aust-Agder,55 gravlagt 16.06.2006 fra Froland kirke.

                             Barn:

           1036.   i.   Hanna Hurv Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Trine Hurv Nilsen (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Trond Fiane.

                    iii.   Ella Hurv Nilsen (detaljer utelatt).

 

1004. Anne E. Jomås (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med John Henry Buflaten.

                             Barn:

                      i.   Ingar Buflaten (detaljer utelatt).

           1037.  ii.   Johan Buflaten (detaljer utelatt).

                    iii.   Juliane Buflaten (detaljer utelatt).

 

1005. Jacob Sinnes Jomås (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Signe Hovet.

                             Barn:

                      i.   Gunn Marita Jomås (detaljer utelatt).

 

1006. Wigdis Nyli (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tore Sandberg.  Skilt.

                             Barn:

                      i.   Endre Nyli Sandberg (detaljer utelatt).

                     ii.   Linn Therese Sandberg (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Ingbret Anthonio Salvesen.

                    iii.   Ørjan Sandberg (detaljer utelatt).

 

1007. Inger Sandås (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torstein Nerdalen.

                             Barn:

                      i.   Tora Nerdalen (detaljer utelatt).

                     ii.   Oline Nerdalen (detaljer utelatt).

 

1008. Bente Skeimo (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Hans Olav Blakstad.

                             Barn:

                      i.   Ole Skeimo Blakstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Stian Skeimo Blakstad (detaljer utelatt).

 

1009. Anne Skeimo (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Vedal.

                             Barn:

                      i.   Espen Vedal (detaljer utelatt).

                     ii.   Mari Vedal (detaljer utelatt).

 

1010. Marit Stien (detaljer utelatt).  Hun er samboer med Patrik Kampeberg.

                             Barn:

                      i.   Sander Kampeberg (detaljer utelatt).

 

1011. Mona Vangsnes Hillestad, f. 1972 i Kristiansand, Vest-Agder, d. 14.11.2017, gravlagt 22.11.2017 fra Mykland kyrkje.

                             Barn:

                      i.   Marius Einarson Hillestad (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Marita.

                     ii.   Sondre Einarson Hillestad.

 

1012. Atle Ernesto Flaa.  Han giftet seg med Evy.

                             Barn:

                      i.   Leander Ernesto Flaa (detaljer utelatt).

 

1013. Andreas Theodor Holm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Elise Louise Rasmussen.

                             Barn:

                      i.   Guro Holm (detaljer utelatt).

                     ii.   Kristian Andreas Holm (detaljer utelatt).

 

1014. Ole Petter Holm (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Carina Haabesland.

                             Barn:

                      i.   Sevrin Holm (detaljer utelatt).

                     ii.   Teodor Holm (detaljer utelatt).

                    iii.   Othelie Holm (detaljer utelatt).

 

1015. Trond Rasmussen, f. 21.05.1971 i Tromøy, Aust-Agder, d. 24.10.2023, gravlagt 10.11.2023 fra Barbu kirke.  Han giftet seg med Hilde Halvorsen.

                             Barn:

                      i.   Silje Rasmussen (detaljer utelatt).

 

1016. Ruth Turid Asbjørnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Bjørn Olav Andersen.

                             Barn:

                      i.   Susanne Andersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Preben Andersen (detaljer utelatt).

 

1017. Anita Asbjørnsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tommy Evensen.

                             Barn:

                      i.   Emilie Evensen (detaljer utelatt).

 

1018. Trond Kjempekjenn (detaljer utelatt).  (1) Han giftet seg med Alexandra v.d. Zalm Bristol.  (2) Han giftet seg med Hilde R. Halvorsen.

                             Barn med Hilde R. Halvorsen:

                      i.   Ella Filippa Kjempekjenn (detaljer utelatt).

                     ii.   Aurora Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

1019. Jannicke Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind Pettersen.

                             Barn:

                      i.   Kristoffer Pettersen (detaljer utelatt).

                     ii.   Hermine Pettersen (detaljer utelatt).

                    iii.   Fredrik Pettersen (detaljer utelatt).

 

1020. Anne Breimyr, f. 07.04.1970 i Jordshave, Ø. Mjølhus, Froland, Aust-Agder, d. 01.08.2021 i Froland, Aust-Agder, d. 09.08.2021 fra Froland kirke.  Forhold til Bernt Ove Grandalen (sønn av Halvor Bjarne Grandalen [1930 - 2008] og Ingeborg Otelie Levelin [1925 - 2023]).  Hun giftet seg med Jan.

                             Barn med Bernt Ove Grandalen:

                      i.   Victor Breimyr Grandalen (detaljer utelatt).

 

1021. Julie Breimyr (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Øyvind Hansen.

                             Barn:

                      i.   Olav Breimyr Hansen (detaljer utelatt).

 

1022. Inger Lill Kjempekjenn, f. i Froland, Aust-Agder.  Hun giftet seg med Frode Jakobsen.

                             Barn:

                      i.   Jonas Jakobsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Niklas Jakobsen (detaljer utelatt).

 

1023. Eivind Kjempekjenn (detaljer utelatt).  Han er samboer med Trine Løvdal.

                             Barn:

                      i.   August Kjempekjenn (detaljer utelatt).

                     ii.   Agathe Kjempekjenn (detaljer utelatt).

 

 

10. Generasjon

 

1024. Richard Mortensen Råna (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Hanne Ustad.

                             Barn:

                      i.   Maiken Råna (detaljer utelatt).

 

1025. Mirjam Vingmark Songedal (detaljer utelatt).  Forhold til Kurt Tranås.

                             Barn:

                      i.   Ylva Vingmark Tranås (detaljer utelatt).

 

1026. Vidar Songedal (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Berit Nylund.

                             Barn:

                      i.   Jarle Nylund Songedal (detaljer utelatt).

                     ii.   Lene Songedal (detaljer utelatt).

 

1027. Mona Songedal (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Håvard Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Jon Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Rune Nilsen (detaljer utelatt).

 

1028. Anna Krøger Mjåvatn (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Jarle Hushovd.

                             Barn:

                      i.   Georg Hushovd (detaljer utelatt).

                     ii.   Hedda Hushovd (detaljer utelatt).

                    iii.   datter Hushovd (detaljer utelatt).

 

1029. Monica Kollen Rueness (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Tommy Hushovd.

                             Barn:

                      i.   Carmen Hushovd (detaljer utelatt).

                     ii.   Ole Elias Hushovd (detaljer utelatt).

                    iii.   Teo Emil Hushovd (detaljer utelatt).

                    iv.   Tore Andre Hushovd (detaljer utelatt).

 

1030. Espen Giving Nilsen (detaljer utelatt).  Han giftet seg med Tora Iren Digernes.

                             Barn:

                      i.   Linea Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Vilde Nilsen (detaljer utelatt).

 

1031. Yvonne Gracia Giving (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Dag Harald Nilsen.

                             Barn:

                      i.   Gabriel Nilsen (detaljer utelatt).

                     ii.   Mathilde Nilsen (detaljer utelatt).

                    iii.   Helene Nilsen (detaljer utelatt).

                    iv.   Johannes Nilsen (detaljer utelatt).

                     v.   Amanda Nilsen (detaljer utelatt).

 

1032. Maria Rosland (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Torjus Færsnes.

                             Barn:

                      i.   Daniel Færsnes (detaljer utelatt).

 

1033. Åse Christine Tingstveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Eivind Håverstad.

                             Barn:

                      i.   Amalie Håverstad (detaljer utelatt).

                     ii.   Herman Håverstad (detaljer utelatt).

                    iii.   William Håverstad (detaljer utelatt).

 

1034. Silje Tingstveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Ole Terje Hovatn Olsen.

                             Barn:

                      i.   Aksel Tingstveit Hovatn (detaljer utelatt).

 

1035. Silje Tveit (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Kjell Arild Risholt.

                             Barn:

                      i.   Vilde Risholt (detaljer utelatt).

                     ii.   Karoline Risholt (detaljer utelatt).

 

1036. Hanna Hurv Nilsen (detaljer utelatt).  Hun giftet seg med Glenn Taraldsen.

                             Barn:

                      i.   Tom Taraldsen (detaljer utelatt).

 

1037. Johan Buflaten (detaljer utelatt).  Han er samboer med Kristine Bang.

                             Barn:

                      i.   Henry Bang Buflaten (detaljer utelatt).

 

 

 

 

 [1]  Kirkebok, Froland 1827 - 1844.

[2]  Kirkebok, Froland 1864 - 1881.

[3]  Kirkebok, Holt 1820 - 1835.

[4]  Kirkebok, Froland 1843 - 1875.

[5]  Kirkebok, Øyestad 1827 - 1842.

[6]  Kirkebok, Vegårshei i Gjerstad 1813 - 1863.

[7]  Kirkebok, Holt 1836 - 1848.

[8]  Kirkebok, Holt 1849 - 1858.

[9]  Kirkebok, Froland 1845 - 1863.

[10]  Kirkebok, Fjære 1871 - 1880.

[11]  Kirkebok, Grimstad 1881 - 1922.

[12]  Kjell J. Bråstad, Øyestad bygdebok, bind 1 (Øyestad Kommune, 1981)

[13]  Egil Fiane, Froland Heim og Ætt, bind 4 (1991), Froland Heim og Ætt, bind 4.

[14]  Bergår Gundersen, Gunnar Knutsen Asdal og Arne J. Myrdal, Gamle gårder i Øyestad bind 3 (Øyestad Historielag 1981)

[15]  Kirkebok, Øyestad 1872 - 1886.

[16]  Family Search.

[17]  Kirkebok, Arendal 1889 - 1916.

[18]  Kirkebok, Barbu 1899 - 1909.

[19]  Kirkebok, Øyestad 1857 - 1873.

[20]  Kirkebok, Froland 1893 - 1920.

[21]  Kirkebok, Froland 1882 - 1921.

[22]  Egil Fiane, Froland Heim og Ætt, bind 2 (1989)

[23]  Kirkebok, Holt 1919 -1944.

[24]  Kirkebok, Tvedestrand 1902 - 1956.

[25]  Kirkebok, Tvedestrand 1885 - 1916.

[26]  Karin Dorthea Johannessen, Book of Ancestors.

[27]  Kirkebok, Vegårshei i Gjerstad 1879 - 1890.

[28]  Kirkebok, Holt 1872 - 1885.

[29]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1851 - 1871.

[30]  Kirkebok, Tromøy 1908 - 1925.

[31]  Kirkebok, Tromøy 1877 - 1891.

[32]  Kirkebok, Tromøy 1892 - 1907.

[33]  Knut N. Mjåvatn, Gisletveit - den nye og den gamle slekt (2004)

[34]  Kirkebok, Holt 1897 - 1921.

[35]  Kirkebok, Holt 1871 - 1883.

[36]  Kirkebok, Arendal 1928 - 1939.

[37]  Kirkebok, Arendal 1861 - 1873.

[38]  Kirkebok, Froland 1875 - 1893.

[39]  Fødselsregister, Froland 1916 - 1950.

[40]  Kirkebok, Kristiansand 1946 - 1955.

[41]  Kirkebok, Holt, Tvedestrand 1897 - 1921.

[42]  Kirkebok, Froland 1921 - 1947.

[43]  Odd Egil Lillebø, Kirkegårdsregistrering, Froland Kirke (2001)

[44]  Kirkebok, Øyestad 1843 - 1856.

[45]  Norges bebyggelse, Aust-Agder, østre del.

[46]  Kirkebok, Hisøy 1885 - 1905.

[47]  Kirkebok, Øyestad 1919 - 1932.

[48]  Kirkebok, Barbu 1923 - 1946.

[49]  Kirkebok, Arendal 1900 - 1919.

[50]  Fødselsregister, Hisøy 1916 - 1951.

[51]  Norges Bebyggelse Aust-Agder Sørlige seksjon, Aust Agder vestre del

Fødselsdager/år er ofte upålitlige i denne kilde.

[52]  Kirkebok, Øyestad 1906 - 1918.

[53]  Kirkebok, Barbu 1910 - 1929.

[54]  Fødselsregister, Grimstad 1916 - 1960.

[55]  Agderposten.

[56]  Kirkebok, Øyestad 1897 - 1906.

[57]  Kirkebok, Øyestad 1874 -1886.

[58]  J. F. Steine m.f., Gravsteinsregistrering Åmli kirkegård,.

[59]  Kirkebok, Barbu 1911 - 1936.

[60]  Kirkebok, Åmli 1898 - 1899.

[61]  Kirkebok, Lærdal 1850 - 1866.

[62]  Kirkebok, Mykland 1887 - 1915.

[63]  Odd Egil Lillebø, Gravsteinavskrift Froland (Mjølhusmoen gravlund) (2001)

[64]  Kirkebok, Seljord 1877 - 1886.

[65]  Kirkebok, Holt 1885 - 1907.

[66]  Kirkebok, Holt, Tvedestrand i Holt 1883 - 1896.

[67]  Kirkebok, Holt 1940 - 1958.

[68]  Eidsvollsmennenes etterkommere.

[69]  Fødselsregister, Holt 1916 - 1946.

[70]  Simon Marcussen, Register over Slekten Marcussen fra Askerøya (1981)

[71]  Kirkebok, Dypvåg 1872 - 1886.

[72]  Kirkebok, Dypvåg 1901 - 1922.

[73]  Tvedestrandsposten.

[74]  Kirkebok, Flosta i Dypvåg 1885 - 1912.

[75]  Karin Johannessen, Slektstreff for etterkommere etter Anne og Knut (19.08.2006)

[76]  Kirkebok, Austre Moland 1897 - 1913.

[77]  Slekt følger slekters gang, fra Haugenes.

[78]  Fødselsregister, Austre Moland 1916 - 1975.

[79]  Kirkebok, Austre Moland 1894 - 1915.

[80]  Kirkebok, Stokken i Austre Moland 1914 - 1927.

[81]  Gravminner i Norge.

[82]  Kirkebok, Tromøy 1925 - 1938.

[83]  Kirkebok, Tromøy 1938 - 1952.

[84]  Kirkebok, Dypvåg 1885 - 1906.

[85]  Kirkebok, Hisøy 1924 - 1946.

[86]  Kirkebok, Lillesand 1935 - 1962.

[87]  Kirkebok, Fjære 1921 - 1933.

[88]  Anne Tone Aanby, Fjære Bygdebok, Moy krets, bind IV (Fjære Historielag 2017)

[89]  Per Assev.

[90]  Kirkebok, Åmli 1915 - 1929.

[91]  Kirkebok, Arendal 1916 - 1927.

[92]  Kirkebok, Lillesand 1904 - 1934.

[93]  Kirkebok, Øyestad 1933 - 1945.

[94]  Kjell J. Bråstad, Øyestad Bygdebok, bind 2 (Øyestad Kommune 1981)

[95]  Kirkebok, Barbu 1937 - 1947.

[96]  Fødselsregister, Barbu 1916 - 1937.

[97]  Kirkebok, Stokken i Austre Moland 1914 - 1929.

[98]  Kirkebok, Øyestad 1946 - 1966.

[99]  Kirkebok, Hisøy 1905 - 1923.

[100]  Rune Landsverk.

[101]  Kirkebok, Landvik i Hommedal 1929  - 1953.

[102]  Kirkebok, Landvik i Hommedal 1953 - 1980.

[103]  Terje Fillingtveit, Rodals-ætta (Edgar Høgfeldt A/S, 1954)

[104]  Kirkebok, Mykland i Herefoss 1914 - 1946.

[105]  Kirkebok, Øyestad 1897 - 1907.

[106]  Odd E Lillebø, Gravsteinsregistrering Færvik kirkegård (2004)

[107]  Rune Landsverk, Gravstenene på Vegårshei kirkegård (2006)

[108]  Kirkebok, Åmli 1929 - 1960.

[109]  Kirkebok, Kristiansand 1937 - 1945.

[110]  Vigselsregiter, Austre Moland 1942 - 1945.

[111]  Kirkebok, Vegårshei i Gjerstad 1911 - 1949.

[112]  Kirkebok, Åmli 1903 - 1916.

[113]  Kirkebok, Hisøy 1947 - 1968.

[114]  Egil Fiane og Helge Aabakk, Åmli, Ætt og heim, Vimsbygda (Åmli kommune 2009)

[115]  Kirkebok, Dypvåg 1922 - 1949.

[116]  Knut N. Mjåvatn, Heglandslekten i Tvedestrand.

[117]  Kirkebok, Risør 1909 - 1921.

[118]  Karin Johannessen Røed, kirkegårdsregistrering.

[119]  Halvor Lilleholt, Holt en bygdebok II (Holtsbokkomiteen 1951)

[120]  Kirkebok, Gjerpen 1905 - 1913.

[121]  Kirkebok, Austre Moland 1914 - 1935.

[122]  Kirkebok, Froland 1947 - 1968.

[123]  Fødselsregister, Herefoss 1916 - 1982.

[124]  Fødselsregister, Eide 1916 - 1982.

[125]  Vigselsregister, Hornnes 1942 - 1945.

[126]  Kirkebok, Kvam i Nord-Fron.

[127]  Kirkebok, Landvik 1925 - 1956.

[128]  Knut N. Mjåvatn og Gunnar Lunden, Skollenborg-Slekta (2000)

[129]  Slektsboken om Jens Svendsen Rægevik og Anne K. Svendsdtr. y. Borøy.

[130]  Inger Marie Knudsen, Familien Myhren (1977)

[131]  Digitalarkivet, Døde i Norge 1951 - 2014.